Порядок ліквідації юридичної особи

Ліквідація компанії - процес неприємний для власника, але обов'язковий. В даній статті хочу поділитися досвідом припинення фірми шляхом ліквідації на підставі рішення власників. 
Ліквідація підприємства - важливі моменти.

По-перше варто розуміти що банкрутство не відноситься до ліквідації компанії, так як це особлива процедура, яка регулюється спеціальним законом. За законами України у ліквідованої компанії повинна бути нульова заборгованість. Це стосується також заборгованості перед приватними особами (клієнтами, постачальниками, контрагентами, працівниками та тп.), і заборгованості перед державними органами та органами місцевого самоврядування. При наявності у компанії навіть мінімального боргу (якщо кредитор заявив про борг належним чином), ліквідація неможлива в принципі. При наявності дебіторської заборгованості ліквідація можлива, але податкова може нарахувати податки на суму заборгованості. Потрібно розуміти, що перевірка державних органів на предмет дотримання податкового законодавства неминуча. Зазначена норма про спрощену процедуру ліквідації фірми в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", на жаль не працює. Якщо юридична особа є засновником та/або акціонером в іншій компанії - ліквідація неможлива. Тобто неможливо внести запис про припинення компанії шляхом ліквідації, якщо така компанія є учасником іншої компанії. Кожну фазу ліквідації юридичної особи розглянемо докладніше.

Порядок припинення фірми шляхом ліквідації.

1. Складання та підписання протоколу загальних зборів. В ідеалі, якщо до цього моменту в компанії всі активи виведені та розподілені належним чином. Якщо це процедура припинення ТОВ - мінімум 75% учасників повинні дати згоду та підписати відпоідне рішення. Якщо взаємини між учасниками натягнуті - важливо скликати збори завчасно і в повній відповідності з буквою закону. Підписи на протоколі можна нотаріально не посвідчувати. Обов'язково необхідно призначити в протоколі голову ліквідаційної комісії та членів або ліквідатора. Директор та/або засновник компанії може бути призначений ліквідатором або членом ліквідаційної комісії. Рішення повинно бути надано державному реєстратору протягом 3-х робочих днів.
2. Подача документів (протокол загальних зборів і, якщо документи подаються не ліквідатором, довіреність) державному реєстратору та внесення запису про початок ліквідаційної процедури. Можна подавати і приватному Нотаріусу, якщо останній у своєму розпорядженні відповідний доступом. На цій фазі відбувається автоматична публікація повідомлення про припинення шляхом ліквідації у відповідному виданні Міністерства юстиції України. З цього моменту починається термін пред'явлення вимог кредиторами який становить 2 місяці. Раніше ніж через 2 місяці після публікації (до моменту закінчення терміну на пред'явлення вимог кредиторами) ліквідовуватися не можливо. Якщо протягом цих двох місяців Вам вдасться провести перевірки і отримати всі необхідні довідки - вважайте що Вам пощастило. В день прийняття документів державний реєстратор вносить запис про початок процедури ліквідації компанії в єдиний державний реєстр. Податкова, пенсійний фонд і органи соціального страхування негайно отримують від реєстратора файл про те що підприємство знаходиться в стадії ліквідації.
3. Перевірка податковими (або як тепер кажуть - фіскальними) органами. Це безумовно найскладніший етап ліквідації. Без отримання довідки про відсутність заборгованості реєстратор не має права внести запис про припинення. Нажаль, система так влаштована так, що податкову потрібно просити (ще краще змушувати) про призначення перевірки. Співробітники фіскальної служби зобов'язані протягом десяти днів (див. Інструкція "Про порядок обліку платників податків" затверджена наказом Міністерства Фінансів від 09.12.2011, № 1588) з моменту отримання повідомлення розпочати процедури пов'язані зі зняттям підприємства з обліку, в тому числі призначити позапланову перевірку . Якщо у фірми не було оборотів за останні 3 роки, а заробітна плата не нараховувалася та не виплачувалася, згідно із законом така юридична особа може отримати довідку про відсутність заборгованості і без процедури перевірки. Для цього потрібен відповідний наказ начальника податкової. Врахуйте що скаржитися на дії або бездіяльність фіскалів можна і потрібно. Скарга подається вищому органу та повинна бути оформлена відповідно до вимог податкового кодексу України. На момент проведення перевірки бажано закрити всі розрахункові рахунки і отримати довідки про їх закриття. Якщо будуть нараховані штрафи, їх можна буде оплатити ліквідатором від імені компанії.
4. Отримання довідки з архівної установи та підписання ліквідаційного балансу. До архіву повинні бути здані документи по всім співробітникам (у тому числі керівникам) підприємства, яким виплачувалася заробітна плата, за весь період діяльності компанії. Ліквідаційний баланс підписується ліквідаційною комісією або ліквідатором. Підписи на балансі повинні бути завірені нотаріально. Баланс повинен бути нульовим (відображати відсутність будь-яких активів, грошових коштів, будь-якого роду заборгованості та майна).
5. Подання документів реєстратору та внесення запису про ліквідацію.

Подібні процеси проводяться також при деяких видах реорганізації компанії.

Процедура реорганізації компанії в Україні

Процедуру реорганізації компанії впевнено можна віднести до переліку найскладніших юридичних дій. Реорганізація юридичної особи включає в себе одночасно процес ліквідації компанії, реєстрації компанії та переведення активів.
Законодавство України визначає чотири види реорганізації юридичної особи, кожен з яких розглянемо докладно.

Перетворення юридичної особи - вид реорганізації при якому змінюється організаційно-правова форма. Тобто, перетворення товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в акціонерне товариство (АТ) або навпаки - це вид реорганізації. При перетворенні (укр. "Перетворення") поточна компанія ліквідується а замість її засновується нова компанія. Ідентифікаційний код в такому випадку не змінюється. Це єдиний вид реорганізації при якому код підприємства залишається незмінним. За законами України, перетворити можна будь-який вид юридичних осіб, як мінімум приватного права. Тобто, перетворення громадської, благодійної чи релігійної організації у відкрите акціонерне товариство потенційно можливо. Свого часу значне поширення знайшла реорганізація (шляхом перетворення) гаражних кооперативів (які мали у власності земельні ділянки) в товариства з обмеженою відповідальністю, з подальшим продажем корпоративних прав будівельним компаніям. Варто відзначити, що не за горами пора коли фермерські господарства будуть активно реорганізовувати з метою продажу землі сільськогосподарського призначення.

Злиття юридичних осіб - вид реорганізації при якому ліквідуються 2 і більше компанії, а на їх місці реєструється одна нова. Теоретично можливо злити незліченну кількість компаній одночасно. При злитті активи двох і більше компаній передаються нової юридичної особи передавальний актом. На початку процедури злиття обов'язково необхідно передбачити розміри часткою в статутному капіталі нової компанії. Адже учасники або акціонери компаній які зливаються зобов'язані отримати частки або акції в статутному капіталі нової компанії. Щоб уникнути розбіжностей і суперечок це питання має бути врегульовано до або під час прийняття рішення. Злиття юридичних осіб дуже найпоширеніший вид реорганізації в нашому глобальному світі. Варто додати що злиттям і поглинання займаються кращі юридичні і аудиторські фірми світу, так як це величезний ринок і колосальний обсяг роботи.
Поділ юридичних осіб.

Поділ компанії - повна протилежність злиттю. Під час поділу фірми ліквідується одна юридична особа і засновується 2 та більше юридичних осіб. Як правило компанії підлягають поділу на підставі рішення антимонопольних органів (Антимонопольного комітету України). Наскільки мені відомо розділ на підставі рішення АМКУ за весь період незалежності України не було проведено жодного разу. При цьому, поділ можна проводити на підставі рішення загальних зборів і в принципі може бути використано як спосіб розподілу бізнесу між власниками. Дана процедура закінчується підписанням розподільчого балансу та реєстрацією створення нових компаній. Найскладніше при поділі - адекватно оцінити та поділити активи компанії. Без взаєморозуміння між власниками або акціонерами компанії в Україні проводити розділ неймовірно складно.

Приєднання компанії (або поглинання) - тягне за собою ліквідацію однієї компанії та передачу всіх активів іншій (існуючій) компанії. При цій процедурі нова компанія не реєструється. Приєднання відноситься до M & A процедур та досить поширене в світі. Часто приєднання проводять у разі, коли компанія, яка поглинає ліквідовану фірму, є її 100% власником. Для консолідації активів, капіталізації компанії та збільшення виручки фірми це добре. Зрозуміло, до материнської компанії переходять всі права і обов'язки ліквідованої фірми. В цілому, якщо ситуація того потребує, юридично можливо приєднання юридичної особи, при якому власники компанії що приєднується отримують частку в статутному капіталі (або акції) материнської компанії. Безумовно, таке злиття вимагає багатосторонньої угоди, з чітким переліком дій, прав, обов'язків і відповідальністю сторін за невиконання. За українським законодавством, на сьогоднішній день, така схема несе в собі безліч ризиків.

При цьому, фахівці які проводять процедуру реорганізація компанії повинні чітко орієнтуватися в законодавстві яким регулюється ліквідація компаній. Варто зазначити що деякі з четвірки найбільших аудиторських фірм активно розвивають юридичні департаменти. Це означає що кращі аудитори найближчим часом зможуть пропонувати послуги реорганізації компаній "під ключ", не звертаючись до послуг юридичних фірм.