хочу сюда!
 

Марианна

43 года, дева, познакомится с парнем в возрасте 38-45 лет

Заметки с меткой «люди»

Ігор Любченко. Деміург. Клуб Опівничників.

Я згадую. Ода Деміургу. Ігорю Любченко.

- У 2004-му р0ці на раді0 «Д0віра – FM» була п0пулярна передача «Клуб 0північників».
Була в0на десь з 1998-м0 р0ку, але мілк0. 0сн0ва пішла з 2003-г0.
Велась в0на ун0чі, з 11-ї г0дини веч0ра д0 3-0х г0дин н0чі.
Ведучим ставились с0ціальні питання сь0г0дення та філ0с0фські.
Д0дзв0нювачі ( в 0сн0ві з ст0лиці) відст0ювали пр0тилежні б0ки питання, - така ставилась задача.
І найр0зумнішим, найер0дуванішим та найчастішим д0дзв0нювачем був хл0пець десь 30-ти р0ків
З м. Київ з нік0м «Деміург».
Виглядал0, щ0 це сама Найр0зумніша і найеруд0ваніша людина України.
Серед Н0рмальних людей. Б0 він част0 п0зиці0нував себе людин0ю, щ0 живе за правилами, за зак0нами, за с0вістю.
( б0, м0жлив0, усілякі Вассермани Анат0ліки і е більш еруд0ваними – але ж це не люди. І с0вість там свище. Аб0 дегенерати бит0ві).
.
0тже, був такий с0бі такий Деміург. З плин0м стал0 зр0зуміл0, щ0 звуть й0г0 таки – Іг0р.
Ніяк0ї інф0рмації більше не бул0. Він ії прих0вував. Заради безпеки, це р0зумн0.
.
І аж у 2010 р0ці на сайті фаната Клубу 0північників у к0ментарях 0дна людина дала ссилки на сайти, де засвітився тр0хи цей Деміург. І 0дин з сайтів давав інфу, щ0 звуть таки Іг0ря Деміурга –
Ігор Любченко
Через 6-ть р0ків невід0м0сті ті, к0му це бул0 цікав0, щ0 ж це за людина – Зверхр0зуму України, і як ії призвіще, таки взнали, щ0 це – Любченк0. А цікавих людей бул0, мабуть, я 0дин.
Б0 нашим Людям не цікав0, хт0 ж серед українців – Найр0зумніший. Пр0ст0 – не цікав0.
І це д0бре, б0, наприклад, р0сіяни, взнавши, хт0 в них самий найр0зумніший – вбивають зразу й0г0. Там заб0р0нен0 відрізніятись від маси вівців. Там едине пр0сте мишлення маси вівець. Хт0 не такий – вбити. Лишній ланцюж0к. Мішае стаду пастись рівн0мірн0. Р0зумних в0ни в0ни – вбивають. Приклади навести? Так щ0 Деміургу п0везл0, щ0 він нар0дився і живе в Україні, - а не в р0сії.
.
Ну Любченк0, так Любченк0, але хл0пець ще й на Майдані 2014 б0р0вся у перших рядах.
Х0ча міг би бабл0 втиху св0їми бізнеспланами зар0бляти. Умнічати на раді0 і далі десь. І Ніч0г0 для с0вісті не р0бити. Аж ні…Хл0пець б0реться, як м0же з невірн0ю забуд0вую Киева ( й0г0 рідн0г0 міста)….
Б0реться з нед0ліками наш0ї влади і Зараз. З П0р0шенк0м та ін.
Зараз й0му 46-ть р0ків. Я з ним к0р0тк0 спілкувався р0ків 4 назад…Ч0тире п0ста. В 0чі – не бачив..
- Це не жидівський Іг0р Любченк0, який т0п-м0дель підар зараз, щ0 сп0д0бавсь м0дн0світу. Не путайте.).

Але впевнений – Іг0р Любченк0, киянин, щ0 мати працювали на К0ка-к0лі а батьк0 - ядерний фізик в Академмістечку - це Найр0зумніша Людина в Україні. 
.
Він навіть п0чав р0зм0вляти на українській м0ві на три р0ки раніше за мене…а ми ж були усі – р0сійськ0м0вні і не х0тіли змінювати це…….
Він би міг вже 150 разів пр0дати країну, емігрувати, як це р0блять с0тні тисяч р0сіян, наприклад, пр0дати країну - ))) гр0ші у нь0г0 е...я так думаю)))...
.
- Він раніше за мене зр0зумів сутність м0ви і п0винність ії вик0рист0вувати – р0бити це…
.
Таких бул0 немал0. Але він – Найеруд0вана і найс0вістлива Людина України. Я так вважаю.
.
Я зараз й0г0 не знаю, але на м0мент -2008 – 2015 – це Факт.
.
Шукайте Іг0ра Любченк0. Це Найкраща Людина з Нас. Слухайм0 Й0г0 – і Навчайм0сь! Прислухайм0сь!
Це – наші Люди.
Він не кацап, як Г0рькій Лук, чи Дідусик, він не западенець, як Вата ТВ чи Вакарчук, він не адеський южанин, щ0 п0лужиди-п0лукранці, вільні анархісти, -
Він наш, центр0вий, київський…С0вість Нації, с0вість Ст0лиці.
.
Я й0г0 з0всім незнаю. Але знаю – на таких ми, Р0зум Нації ми і ст0їм0. І Ще на классн0му нар0д0ві, селянах, щ0 не забули традиції і не пр0дали сбе інтернаці0налізму, к0см0п0літизму, та пр0ст0 вир0щуванні свиней у власн0му г0сп0дарстві…
Міль0ни Людей у селах та містах мають душу. П0важають країну. П0важають предків. Мають тверезе уявлення пр0 Незалежність. Пр0 Шлях України. Пр0 Наш Шлях – ну, нас, ми ж живем як0сь, - і як0сь маем же вірн0 жити?) Вірн0 йти?. Так, як нам Усім треба. П0трібн0. Саме – нам. Україні.
Українцям.
.
Так щ0 це 0да таким як, як він, і саме  - й0му. Я й0г0 – п0важаю. Такі Люди  - здатні п0хвали.

0сь такий – Іг0р Любченк0. Та і я, такий – теж десь. Такі люди – Супер.
0сн0ва Нації.
Дякую й0му!
.
Г0л0вне, щ0 я зр0бив, це написати сп0гади та п0дякувати Людині, щ0 частк0в0 тв0рить націю…б0 ніхт0 нік0ли це не напише….пр0 С0вість, Зверхр0зум, С0вість, Дії…
Іг0р Любченк0 – д0ки бл0гсп0т та і. Уа не знищен0, пр0 тебе м0жуть пр0читати!....)
Пр0 Тебе. Ти – Суперчувак. Дайб0 на В Україні більше таких – піднімем0сь, аж гай. П0рвем усіх))
Шуткую, рвать ми нік0ли нік0г0 не х0чем, - пр0ст0 піднімем0сь Вище!
Іг0р Любченк0 – 0дна з найкращих людей України.
МИ Тв0рим0 Націю!!! Р0зумні люди, щ0 р0зуміють і світ і )т0чення, живуть нар0д0м, і самі е нар0д0м, і е селянами 0дн0часн0, б0 це сутність і традиції і скрепа наша...без скреп))))
.
Ще м0жна с0тні людей назвати, щ0 р0зум0м тв0рять Націю. Не с0тні, с0тні тисяч. Але стаття пр0 0диницю. Ряд0ву. Працюючу..0дин з....
.
Ігор Любченко.

Пишу, щ0б це не замулил0сь р0ками….а час минае, а час минае……

Натуру не спрячешь.

У кошки Мурки дом сгорел дотла.
До пса Трезора эта весть дошла.
"О, ужас!" - произнес он еле внятно.
"Сочувствую... А все-таки приятно."
(с) С.Смирнов.

Роздуми ...

Короткий шлях  - від    безтурбоття  молодості
до - " нікому ти вже не потрібен "
Одна   мить  , як спалах на сонці - і ти вже тягар
тягар для бездарної Влади
для рідних які чекають лише на заповіт
або - ти стаєш їм тягарем зі своїми болячками зношеної Форми
Люди читают жопой. (упс)

Лирическое
Исполняется группой блогеров на мотив "Позабыт, позаброшен..." Люди читают жопой. Жопой люди читают.
Люди в целом хорошие, но жопой читают они.
Дык ничего, что жопой. Главное, что читают
Можно читать и жопой, в жопе особый смысл…

Пишешь «я ем пельмени», казалось бы все понятно
Я! Ем! Пельмени! Дикси. Просто, как три рубля.
Но люди читают жопой, а значит в этих пельменях
Жопа всегда увидит что-то «очень своё».

«Зачем вы пишете это? Хвастаетесь, что богачка?
А в Африке голодают, стыдно должно быть вам»

«Зачем вы жрете пельмени! В пельменях коровки и свинки
Вы жрете коровок и свинок, вы женщина – трупоед».

«Пельменями дразнишься, сууука… А мы сидим на диете,
Зато у нас будут мышцы, а тебя скоро бросит муж».

«Вот я покупаю пельмени только у бабы Тамары,
вот ее сайт, вот фэбэшка, а вот ее инстаграм».

«Что за хрень и откуда? Какая-то баба с пельменем…
Зачем вы пришли в мою ленту? Уйдите отсюда вон».

«Вот помню в пятидесятых… вот это были пельмени! 
А нынче разве пельмени? Сталина нет на вас…»

«Пельмени - не русская пища. Видимо, вы еврейка!
Ну, или китаянка. А может быть вовсе мордва».

Я! Ем! Пельмени. Дикси. Но люди читают жопой.
Люди в целом хорошие. Но жопой читают они.

Лиля Брынза

неисчерпаемое

Люди - неисчерпаемый источник...
для всего
анекдоты и реалии...
сайт по продаже одежды... 
boyanПро грибы (злобное)

Захожу в троллейбус, собираюсь как законопослушная гражданка покупать талончик. Взгляд падает на руки кондуктора (профессиональная привычка ))) ) и тут нежданчик - ногти данного индивида, с вероятностью 95%, поражены грибком help !!!! И вот че делать-то? Как из таких рук талончик взять можно? Короче, прокатилась я зайцем.  Но то таке...
В общем... Если я еще когда-нибудь услышу от сограждан такую любимую жалобу, что именно мастера маникюра являются основными источниками заражения онихомикозом (грибками то есть) - заплюю очи!!! У меня все.
С любовью,
мастер маникюраgirlkiss .

Серйозна білкотема


Выбор Самца

Вы видели как Белка выбирает Самца??

Она прыгает по саааамым тонким веточкам, на которые за ней прыгнет только истинный храбрец. И уже исходя из этого - Белка выбирает сильнейшего Самца, для сохранения своего Рода. 
*******************************************************
Самцы же в природе выбрали иную стратегию: спариваться с НАИБОЛЬШИМ количеством самок, чтобы его семя проросло.

Вернусь к современности. Часто слышу, что женщины не довольны своим избранником:

- мой мудак
- та мой поц такой же
- та мой жирдяй будет трындеть
- и т.д.

Интересно, почему Белка умнее Женщины? 
Почему Белка - нацелена на выбор Лучшего Мужчины, а у Женщины этот алгоритм вытерт? 
Получив вторую сигнальную систему Женщина слегка уступила Белке, а получив Смартфон - Белка окончательно выиграла эту битву между человеком и животным. Теперь женщина, вместо адекватного выбора Самца всегда будет выбирать Поцов, забыв истинные критерии выбора. Ну попутно, накачивает тело дополнительными имплантами, красителями, шкурками, камнями, прочее.

Женщины стали всеядны... Готовы поедать всякое дерьмо, попадающее им на глаза, С первых 2-3 сказанных предложений Белчуном (Считать как самец Белки) совершенно понятно - кто перед женщиной. И не важен его Мерседес в этой ситуации. Через полгода он будет Вас бить., ну ладно не бить. Просто унижать. Распознай это сейчас и беги. Ан нет.. Она все равно делает очередную тупость, хотя видит, как та самая "беличья ветка" проломилась перед самцом еще 2 предложения назад.

Но прыгая с ветки на ветку, Белка знает, что она готова к спариванию. А Женщина нет.

Белка умнее Женщины.

Белка победит...

#kaargan #белка

Світлина від Євгена Тихонова.

Страна беспомощных людей.

Страна беспомощных людей.

 

Споры о том, «кто виноват», оказались куда более зубодробительными, чем даже о том, «что делать». Дискуссия поделила всех на два лагеря. Тех, кто считает себя ответственным за статус-кво, и тех, кто предпочитает винить других.

«Власть узурпирована». Ребята, я понимаю, если речь идет о внешней оккупации. Когда вашу архитектуру выстраивает чужое государство. Когда местные жители не определяют настоящее и будущее своей страны. Но с 91-го года Украина – это страна конкурентных выборов. Каждый следующий украинский президент побеждал, критикуя предыдущего. Всякий раз общественный запрос на смену власти реализовывался. В 2019 году Украину ждут выборы, но никто не знает, кто на них победит. Там, где власть узурпирована, так не бывает.

Слабые институты, коррупция, договорняки – все это стало возможным лишь потому, что страну приватизировали те, кому остальные позволили это сделать.

«Олигархи все решают». Олигархи появились уже после обретения страной независимости. Они – дело рук самих украинцев. Наших действий и нашего бездействия. Нашей наивности, инертности и слабой осведомленности о нормальных правилах игры. Слабые институты, политическая коррупция, договорняки – все это стало возможным лишь потому, что страну приватизировали те, кому остальные позволили это сделать. Только и всего.

«Люди лучше элит». Посмотрите социологию. Посмотрите на цифры поддержки нынешних парламентских партий. Если элиты столь плохи, то почему за них продолжают голосовать? Откуда все эти цифры? Да, кто-то скажет, что в любом соцопросе есть внушительная цифра тех, кто не видит своего кандидата среди предложенных. Но почему этот спрос не рождает предложение? Если никто не хочет идти в политику – в парламенте сидит Ляшко. Если украинцы выбирают сердцем – из электорального пепла раз за разом будет возрождаться Тимошенко. В конце концов, кто виноват в том, что реальная повестка реформ способна собрать 10% голосов? Кто виноват в том, что реформы для обывателя – это «массовые расстрелы», «снижение цен» и «повышение пенсий»?

«Я не при делах». Обвинить другого – очень удобно. Не только потому, что позволяет чувствовать себя Д’Артаньяном, вокруг которого сами-знаете-кто. Это удобно еще и потому, что создает иллюзию работоспособности легких решений. Мол, если проблема не в нас, а в них, то достаточно просто заменить «их». Куда проще, чем меняться самому, верно? Но кто сказал, что ротация в условиях нынешнего обывательского запроса родит кардинально иное политическое предложение?

«Власти меня не спросили, когда…» Ребята, а вопрос мобилизации государство тоже должно решать путем всеобщего консенсуса? Сама система представительной демократии подразумевает, что на выборах вы делегируете кому-то полномочия, а не принимаете решения в режиме прямого эфира по каждому конкретному вопросу. Да, это не значит, что все в итоге остаются довольны. Но электоральные циклы даны вам для того, чтобы продлевать мандат властям или передавать его кому-то еще, если предыдущие не справились.

Лодка все равно общая. И последствия от действий и бездействия распределяются пропорционально между всеми.

«Я не собираюсь нести ответственность за других».Да, конечно, каждый сам определяет свою сферу ответственности. Кто-то ограничивается своей квартирой, кто-то добавляет еще лестничную площадку. А кто-то волонтерит, записывается в добровольцы, занимается активизмом. Между крайностями – бесчисленное количество промежуточных вариантов. Каждый выбирает по себе. Но лодка все равно общая. И последствия от действий и бездействия распределяются пропорционально между всеми. Не хочешь приватизировать государство – ок, значит, за тебя его приватизируют другие.

«Я вне политики». Вне политики быть невозможно. Даже если вы не ходите на выборы, это значит лишь то, что вы делегируете свои права тем, кто на них ходит. Вы себя не выносите за скобки, вы просто передаете свое право определять будущее другим. И ваша ответственность от вашего бездействия никуда не девается. Ты просто заранее согласился с чужим выбором твоего будущего.

«У нас плохое государство». Ребята, страна – это территория. Государство – это система взаимоотношений между людьми, которые живут на этой территории. Если взаимоотношения плохие – кто в этом виноват? Либо меняйте правила, либо не жалуйтесь.

«От меня ничего не зависит». В 1967 году американский психолог Мартин Селигман сформулировал теорию выученной беспомощности. То самое состояние, в котором человек не пытается улучшить свое положение. Он пассивен, отказывается от действий, теряет чувство свободы и контроля, не верит в свои силы. Обычно появляется после череды неудач. Лечится.

А еще в психологии есть понятие «локус контроля». Человек с внешним локусом контроля приписывает свои успехи и неудачи внешним факторам. Человек с внутренним локусом контроля возлагает ответственность за все происходящее на себя.

В общем, одни катят этот мир. Другие бегут рядом и кричат: «боже, куда же он катится». Каждому свое.

Павел Казарин


Про добрых людей

— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете.

— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнувшись, — но, может быть, я мало знаю жизнь!.. Можете дальнейшее не записывать, — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: — В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.

— И ты проповедуешь это?

—Да.

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, — он — добрый?

— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. (М.Булгаков. Мастер и Маргарита)


Разве люди бывают добрыми?

P.S. наверное все мы добрые, только после определенных жизненных моментов, считаем нужным эти самые светлые чувства прятать от окружающих. Иначе мы просто становимся беззащитными перед остальными.

Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
233
предыдущая
следующая