хочу сюда!
 

Антония

36 лет, телец, познакомится с парнем в возрасте 35-45 лет

Заметки с меткой «критика»

Про жанр "Майстра і Маргарити" і не тільки

           Приблизно 90 років тому - у 1928 р. - Михайло Булгаков розпочав написання роману "Майстер і Маргарита".
           Не претендую на правильність і оригінальність мого розуміння того, про що насправді роман М. Булгакова "Майстер і Маргарита". Щоб стверджувати це, слід добре знати деталі біографії письменника, принаймні поверхово ознайомитися з версіями критиків-"булгакознавців". Я колись вперше і востаннє натрапив на одне з тлумачень цього роману. Ще раніше мені були знайомі лише текст роману, фільм (чудовий і досить точний) режисера Бортка, також фільм, на мій погляд, менш вдалий режисера Юрія Кари, а також тексти деяких інших романів Булгакова. Ось на цій основі...
           Я вважаю, що Булгаков належить до майстрів інтелектуальної прози найвищого ґатунку, таких як Кафка, як Семюел Беккет, Ежен Іонеску, чия езопова мова, з одного боку, дуже промовиста для кожного запитливого розуму, але з другого - є такою, що оберігає від безпосереднього бачення трагедію автора. Якщо в реальному житті автор є лише учасником деяких життєвих перипетій, часто досить безпорадним, а також намагається змінити на краще деякі життєві моменти, і зазнає щоразу невдач, то в своєму творі такий автор, природно, прагне бути далеко не тільки учасником, а цілковитим контролером (режисером) ним самим організованого маскараду речей та явищ, балу аналогій чи чогось такого. Ось коли і потрібна езопова мова: вона приховує, так би мовити, авторський волюнтаризм, котрий, знесилений реальним життям, вщент розбивається об бетон зовнішніх обставин. Але ж у власному творі він повинен неподільно тріумфувати.  А як цього досягти у творі? Спосіб один - протиставити абсурду реальності свій власний рукотворний розумом витворений абсурд. Заперечити абсурд абсурдом. Лікувати подібне подібним.
         Лихий світ, який вдає з себе правильний і людяний, в якому проте природна логіка не діє, можна змінити (перемогти) лише із залученням на свій бік надприродних сил, котрі, хоча і вдають з себе нечисті сили, проте є силами, що представляють, хай не добро, але, в усякому разі, справедливість.

         З усіх можливих літературних жанрів цей твір вдається позначити як роман у жанрі магічно-абсурдистського реалізму.

Кілька видавничих новинок


      Видавництво «Критика» опублікувало книжку Ґульнари Бекірової

      «Півстоліття опору: кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки)»

       Переклала Катерина Демчук.


        Книгa “Війна, що змінила Рондо” видaвництва старoго Лева та творчої мaйстерні “Аґрафка” 

        ввiйшла до катaлогів сайту міжнародної спільноти Picturebook Makers

        на якому зібрано найкращі дитячі ілюстровані книги усього світу.      Українська культова поетеса Ганна Осадко видала нову книгу «Жити просто». 

      У ній зібрано нові поезії та улюблені вірші попередніх збірок. 

      (Видавництво «Гамазин».)

Читайте стихи.

Читайте стихи. Без рецензий.
Не надо судить чью-то душу.
Не нужно похвал и претензий.
Попробуйте просто послушать...

Приключенческий жанр: этап перерождения или вырождения?

Мысленно просеивая данную тему, поначалу я рассчитывал ограничиться одной статьёй. Всё-таки мы живём в такое время, когда информацией на всевозможные темы забиты как бумажные, так и электронные издания, вследствие чего любой желающий может найти ответ на все вопросы. Однако в процессе написания этой статьи я пришёл к выводу, что преобладающее большинство сайтов и изданий пишут не о том и не так, а данная тема слишком обширна, чтобы ограничиться несколькими страницами. Потому можете быть уверены, что будет продолжение.

В отличие от далёких предков, мы умеем читать – ведь не зря в своё время учителя портили себе жизнь, пытаясь научить нас различать всякие закорючки, называемые буквами. Пытались, учили… правда, не всегда успешно. Как бы там ни было, большинство из наших современников читать научились. Но чтение – дело специфическое. Одним людям оно нравится, другим – нет. Да и смотря что читать. Помню, ещё во времена «светлого будущего», если посчастливится найти в книжном магазине томик Стивенсона или Джека Лондона, тебе автоматически навязывали к покупке какую-нибудь конъюнктурную чепуху; к примеру, «Воспитание чувства коллективизма» или «Краткий атеистический словарь». Понятно, что навязанные книжонки в лучшем случае выбрасывали, а вот  вожделенного Стивенсона читали взахлёб.

        Чего мы только не читали! Особенно любили приключенческую литературу за то, что она затрагивала самые потаённые струны души, развивала жажду приключений, фантазию и учила воспринимать мир как вечную тайну.

        Что, собственно, представляет собой приключенческая литература?

        Каноны филологии, как и всякие каноны, установленные жёсткими прагматиками, устанавливают чёткие рамки трактовки этого термина. Например, навязывается мнение, что это – жанр литературы, сформировавшийся в 19 веке на гребне взаимодействия романтизма и неоромантизма с характерным стремлением убежать от мещанской мелочности, серости и ничтожности в неведомые миры героев, благородства и экзотики. Во всяком случае, так пишут специалисты, возомнившие себя всезнайками.

        Однако следует заметить, что приключенческая литература начала формироваться ещё в те времена, когда человек начал создавать первые книги. Уже тогда люди поняли, что читаемость книг зависит от стиля изложения информации. Если сухо изложенные на большой плите «Законы Хаммурапи» просто заучивались, а монотонные, однообразные и скучные отчёты сборщиков податей внимательно не читались, «Повесть об Ахыкаре Премудром» (Др. Египет) зачитывалась до дыр, и компетентным людям приходилось время от времени возобновлять её на свитках папируса или пергамента. В ней описывались подвиги героя, содержалась политическая интрига, скрывался пример для подражания.

        Не менее интересными образцами приключенческого жанра можно считать «Илиаду» и «Одиссею», в которых излагалась информация о реальных политических событиях, но с привязкой к религиозным представлениям современников и человеческим характерам. Ахейцы организовали коалицию затем, чтобы положить конец троянскому беспределу на морях и побережьях Средиземноморья. В этих книгах всемогущие боги выступают в столь же обнажённом виде, как люди, – с присущими им тщеславием, слабостями, глупостями. В своё время ваш покорный слуга, ещё будучи пятиклассником, читая Гомера (конечно, в русском переводе), полностью отключался от треволнений окружающего мира, с головой окунаясь в постижение давно забытой эпохи – эпохи, когда царь Итаки пахал землю наравне с простыми крестьянами, а такие понятия, как честь, совесть и дружба ценились не только на словах. Гомеровский гекзаметр – штука очень сложная, но это не помешало мне углубляться в чтение.

        А вообще, значительно позже, я понял, что ни стиль, ни язык решающего значения не имеют. Мне было лет 20-22, когда я «подсел» на Тура Хейердала. В то время его сочинения издавались очень маленькими тиражами. «Кон-Тики» -- это было само собой. Его издали ещё в 50-е, невзирая на то, что Норвегия – страна капиталистическая, то бишь потенциально враждебная для СССР. Издали потому, что партийному правительству тогда понадобилось заключить с потомками викингов ряд договоров. Вот им и подсунули Хейердала, за что я, к примеру, был весьма благодарен. По поводу этой книги в научной среде вспыхнуло немало споров, -- в основном, против теории учёного насчёт заселения Полинезии из Америки. Где-то я поддерживаю Хейердала, где-то – его оппонента М. Стингла, но дело не в том. Главное состояло ведь в другом: живой человек, рискуя жизнью, поставил на кон судьбы всё ради того, чтобы доказать тугодумным консерваторам, что во времена древние было возможно всё.

        Так вот, заинтересовавшись библиографией исследователя, я начал искать его другие книги. Где удавалось выписать по межбиблиотечному абонементу, где выпросить из читального зала научной библиотеки – так было с «Ра» и «Ра-2». А вот о путешествии на остров Пасхи «Аку-аку» мне удалось даже купить – в магазине «Дружба»… на болгарском языке. И что бы вы думали? Прочитал, и не раз. И всё понял!

        Хейердал, как и Амундсен, и Нансен, и многие другие, хоть и не приукрашивали свои произведения красивым стилем и правильностью, с точки зрения филологии, оборотов, были для меня чрезвычайно близки и интересны, поскольку заставляли представлять всё описанное и думать.

        Всегда, во все эпохи, подобная литература формировалась на почве верований. Всегда в ней «добрый» герой вступал в сражение с пороками, осуждаемыми как религией, так и законодательством. В древние эпохи было не только допустимо, но и поощрялось убиение носителей «зла», искоренение его «хирургическими» методами. В более поздние времена, с развитием христианской этики с её лицемерием и косностью, предпочитались «педагогические» методы – назидание, убеждение, перевоспитание «злого» персонажа; а если он по каким-то причинам и умирал, то это выглядело как «кара небесная», а не обычное убийство.

        Эпоха Возрождения и Великих географических открытий подарили миру множество рассказов, кое-где вступающих в противоречие с церковными догмами, но, вместе с тем, обнажающих человеческую сущность. Их авторы, унося читателя в «чужие и неведомые» края, пытались анализировать явления мира, человеческие поступки и делать определённые выводы. Эту тенденцию мы можем обнаружить, начиная с рассказов «Декамерона» Бокаччо, а позже и с записок хронистов, сопровождавших конкистадоров.

        Особенно «урожайным» на приключенческие произведения был 19 век, в котором она уже подразделяется на многочисленные течения и даже жанры. Сейчас их даже разделяют на романы про индейцев, о поисках сокровищ, мистику и так далее…

Помню, какой фурор в нашей мальчишеской среде произвели фильмы, поставленные по романам Ж. Верна «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров». Конечно, с точки зрения меня-современного, те фильмы были слабыми, аляповатыми, даже примитивными, но всё, чего в них не хватало, дорисовывало наше воображение. Тем не менее, никакой фильм не сравнится с книгой, которую держишь в своих руках! Мало того, что ярко представлялись образы героев, так ещё и знаний по географии прибавлялось.

Даже знаменитый Г. Хаггард, которого в течение длительного времени отказывалась воспринимать консервативная литературная среда в Британии, тем не менее, многое знал об Африканском континенте, поскольку не один год провёл там на дипломатической работе. Возможно, благодаря этому он и стал основоположником жанра фэнтези.

Приключенческие романы, особенно колониальные, были востребованы на территории Российской империи ещё до революции. Издавались сочинения Дюма, Верна, Конан-Дойла и многих других авторов. Как правило, тиражей не хватало.

К середине XX века детективы и фантастика вытесняют классический приключенческий роман с магистрального направления массовой литературы. За рубежом большое распространение получают комиксы с приключенческим сюжетом. В качестве примеров современной приключенческой литературы можно привести крипто-детективные романы Дэна Брауна. В СССР некоторые авторы пытаются что-то творить – А. Беляев, А. Грин, А. Толстой, И. Ефремов.

Но капитализм развивается неудержимо и жёстко, искореняя всё, что его не устраивает, оставляя на плаву лишь то, что способно принести прибыль здесь и сейчас. Изучая историю приключенческого жанра, мы всякий раз сталкиваемся с удивительной закономерностью: интерес читателей к нему всегда совпадал с бурными политическими событиями. Например, сочинения Дюма пользовались большим спросом в периоды кризисов 19 и 20 столетий, А. Беляева и Ж. Верна больше читали в междувоенные и послевоенные годы, а всё то, что нынче именуется словечком «бестселлер», пользуется спросом в периоды тихие, спокойные, характеризующиеся избытком материальных благ, падением нравов и интеллектуального уровня читающей аудитории. Существует также и закономерность в отношении качества литературы. Например, всё то, что нынче достойно называться «макулатурой» ни в коем случае не было бы допущено к изданию в годы, когда пользовались спросом романы Дюма или Стивенсона.

В течение последних 50 лет подменились и исковеркались многие понятия, в том числе и в литературе. Если мы сегодня говорим «бульварный роман», это вовсе не означает, что мы имеем в виду «Петербургские трущобы» В. Крестовского, который почему-то причисляется к этому жанру. Сегодня «бульварный роман» – это то, что когда-то называли «книжной шелухой» и за что некий литератор «треснул по башке» папкой из папье-маше одну дамочку, возомнившую себя писательницей. Тем не менее, подобная шелуха пользуется спросом у определённой части населения и приносит барыши издателям, ориентирующимся исключительно на её интересы. А Крестовского уже относим к классике. Беда состоит в том, что эта аудитория с каждым годом растёт, а всё, что до этого считалось по-настоящему ценным, уходит в небытие.

Иными словами, мы пришли к выводу, что сферой литературы управляет коммерческий интерес. Но коммерсант никогда не вложит средства в издание заведомо невыгодное, потому следует отметить всеобщее отупение населения как решающий фактор в книгоиздании. Изрядно измельчала и писательская среда. Едва научившись составлять слова в предложения, многие люди не прочь подписываться: «Иванов, писатель». Конечно, в угоду собственному тщеславию…

Вот почему в современной отечественной литературе нет ни Стивенсонов, ни Хаггардов. В лучшем случае появляются какой-то усатый ремесленник с приземлённым мышлением, которому льстит называть себя «мистиком современности», или экзальтированная неврастеничка, пишущая ни о чём, зато издающаяся в красивых обложках. А в худшем – мы уже видели разных. У них бывают вычурные фамилии и псевдонимы, свидетельствующие о нездоровой психике или извращённой сексуальной ориентации. Страшнее всего то, что вся эта публика поневоле становится сеятелем своих убеждений и элементов культуры. Перед тем, как принимать их рукописи в производство, издателям не мешало бы задать им некоторые вопросы вроде: «Испытывали ли вы удовольствие, когда в детстве отрывали лапки у жуков?» или «Чувствуете ли вы наслаждение, описывая сцены порно?» или «Любили ли вы, будучи мальчиком, наряжаться в мамины платья?»

С некоторых пор в мире производится вивисекция массового сознания, многими чертами напоминающая ту, которую проводил доктор Моро в одной из повестей Г. Уэллса. На фоне всеобщей нищеты и бесперспективности существования, которые уже сами по себе вызывают всеобщую депрессию, происходит технологическая революция и искусственно навязываются «новые» моды и «философские» взгляды на жизнь. Телевидение, переполненное дорогостоящими истеричными шоу, лживые газеты и не менее лживое правительство прививают массам бездуховные, оторванные от человеческой природы идеалы, культивируются лень и потребительство, целью которых является пробуждение в человеке всего самого низменного и порочного. В этой среде и развиваются потребительство от литературы, потребительство от науки, потребительство от культуры. Места для хорошей книги практически не остаётся. Проходят годы, и вот массы уже вопят: «А зачем вообще нужны книги, мечты и мысли? Но если и нужны, так дайте нам нечто такое, чтобы читалось легко, чтобы вообще не надо было думать!»

Наверное, потому, что думать-то уже нечем…


«Наташа, давай до свидания!»

«Наташа, давай до свидания!» — блогер описал пост-советских женщин и то, как они выглядят в глазах мира

18.06.2016 
17:45 

Этот безжалостный текст был опубликован на сайте Cosmopolitan 7 июня и вызвал такой скандал, что редакция решила его удалить. Но, как известно, Google помнит все…

1.jpg

Ты все еще считаешь, что русская жена — предел мечтаний любого иностранца? Увы, но мы вынуждены тебя разочаровать, пишет журнал Cosmopolitan: русские женщины, кажется, выходят из моды. Сейчас расскажем, почему…

Выйти замуж для русской женщины — святое

Будем честными: мало кому нравится ощущать себя объектом, а не субъектом. Но мужчина для русской женщины — именно объект: ее цель — выйти замуж. Надеть белое платье и получить заветный штамп в паспорте. Мужчина сам по себе ее мало интересует, ее интересует только собственное положение: замужняя она, или нет. В начале нулевых, когда за рубеж вдруг хлынул целый поток «русских невест», иностранцы ликовали: вот же они, идеальные женщины! Женщины, пока еще способные искренне и честно любить! Женщины, которые простят любимому практически любые недостатки: люблю — и баста! Выйду замуж! Не то что феминистичные европейки и американки: этим же подавай проверку чувств, многолетнее партнерство и только потом — брак. Может быть. Если мужчина будет идеальным. Русская женщина не такая. Русская женщина — идеальная жена!

Но потом стало ясно, что эта прекрасная сказка — действительно сказка. Русской женщине нужен не сам мужчина, ей нужен брак. Чем скорее она станет «мужней женой» — тем лучше, и потому она согласна на все. И в тот момент, когда неизбалованные женской лаской иностранцы поняли, что происходит на самом деле — русские жены стали выходить из моды. Потому что мало кто хочет связать жизнь с женщиной, для которой ты — не человек, а статус. Условный муж. Бесплатное приложение к печати и кольцу.

Русская женщина не способна на партнерские отношения

Мужчина всегда что-то должен ей, на том простом основании, что он мужчина. Большинство россиянок все еще предпочитают наделять мужчин определенными качествами («добытчик», «защитник», «каменная стена»), не спросив, собственно, самих мужчин. То, как среднестатистическая россиянка понимает определение «совместный бюджет» — яркая иллюстрация этого отношения: ее деньги — это ее деньги, а его деньги — это «наши». Русская женщина уверена, что она зарабатывает «себе на булавки», а всю финансовую ответственность за семью обязан нести муж. И, помимо этого, он обязан оплачивать все ее крупные покупки (ту самую шубу — непременно!).

Но, впрочем, дело не только в деньгах. Дело в равном партнерстве вообще, которое русская женщина отрицает. «Муж — голова, жена — шея». «Мудрая женщина знает, как добиться своего», и так далее. Честные, открытые отношения на равных — не ее история. Ей нужно создать видимость отношений Родитель-Ребенок, где Родитель — ответственный за все муж, а она — беспомощный Ребенок. Якобы. На самом деле она желает управлять мужем, но так, чтобы он ни в коем случае не догадался, что происходит. Эта топорная игра, разумеется, видна сразу, но русских мужчин она обычно устраивает. Иностранцев — совершенно нет. Они считают подобное поведение манипуляцией, и они совершенно правы, разумеется.

Русская женщина безжалостна к мужчине

Абсолютно безжалостна. Русские женщины и сами верят в миф о собственной жертвенности, о собственной готовности принять мужчину любым, только они не бросают никуда не годных мужей: алкоголиков, безработных, домашних тиранов и даже сумасшедших. Только они готовы терпеть, что угодно, ради сохранения брака и во имя той любви, с которой когда-то начались отношения. Вот раньше она любила этого мужчину,а теперь ей его жалко. Он же без нее пропадет! Разве кто-то еще, кроме русских женщин,способен на такое?

На самом деле это называется созависимостью. Мужчина должен быть плохим, чтобы женщина могла быть хорошей. Он должен быть невыносимым, чтобы все вокруг ее жалели,он должен страдать, чтобы она утешала, но в то же время быть преступником, чтобы она стала судьей. В белом пальто. Этими болезненными отношениями русская женщина упивается десятилетиями — вместо того, чтобы заниматься своей собственной жизнью. Так что, собственно, русская женщина не спасает зависимого мужчину — она его топит в зависимости, чтобы иметь возможность «нести свой крест». А то свалится с плеч еще — и что она тогда будет делать?

Русская женщина выходит замуж вместе со всей семьей

Иностранец, решивший связать жизнь с русской женщиной, должен понимать, что отныне он будет тесно связан со всей ее семьей. В первую очередь — с ее мамой. Анекдоты про тещу — это реальность, совершенно непонятная человеку, живущему в иной парадигме. Среднестатистический европеец или американец «вылетает из гнезда» достаточно рано и более туда не возвращается. Он дружит с родителями, но живет своей жизнью, русская женщина же остается «маминой дочкой» до тех пор, пока у нее есть мама. И это значит, что у ее мужа тоже будет мама. Ее мама. Маму надо содержать, даже если у мамы есть муж, который вроде как ей должен — ведь он, скорее всего, тот самый «тяжкий крест», который мама всю жизнь несет. Маму нужно беречь, она ведь будет воспитывать внуков. Нельзя просто так взять и нанять няню, с ребенком должен быть родной человек, даже в том случае, если этот самый родной человек воспитывает твоего ребенка совершенно неправильно, не смей возражать: это же мама!

А кроме мамы есть папа, братья и сестры, бабушки и дедушки — полный комплект, если очень не повезет. Не повезет мужу русской женщины, конечно. Потому что семья — ее, а заботиться о ней должен теперь он. Сама русская женщина, повесив родственников на шею мужа, желает не помогать, а получать помощь. В первую очередь, конечно, от мамы, у которой в момент рождения первого внука должна окончательно и бесповоротно закончиться личная жизнь.

Русская женщина — мать-героиня

При этом материнство русская женщина воспринимает как ежедневный подвиг. Она же мать! Она совершила героический поступок! Уже сам факт рождения ребенка якобы дает ей право слегка забронзоветь, но это только начало: теперь она положит жизнь на алтарь материнства и будет требовать почестей. И при этом она будет ревниво оберегать ребенка от отца: ребенку нужна мать! Она приходит в ужас от понятия «отец в отпуске по уходу за ребенком». Это невозможно! В этом отпуске должна находиться только она — причем до тех пор, пока ребенок не закончит начальную школу. К этому времени, кстати, можно родить второго, таким образом продлив свой отпуск на еще одно десятилетие.

Современные отцы желают принимать участие в воспитании детей. Их не пугают ни бессонные ночи, ни грязные подгузники, ни детские болезни, ни первые битвы в песочнице. «Папа может!» — этот факт русская женщина старательно игнорирует, но хуже другое: она отказывается понимать, что папа еще и хочет. Современный папа, выросший за пределами России, действительно чаще всего хочет быть полноценным родителем своим детям и отказывается довольствоваться ролью донора спермы и добытчика материальных благ. Но русская женщина этого не позволит: материнство для нее — единственная возможность реализоваться. Она всерьез называет его «главным предназначением женщины», а мужчина как бы и не участвует. Материнство в России есть, отцовства — нет. Есть только безотцовщина (часто «При живом-то отце!» — и кто, спрашивается, в этом виноват, да?). Русская женщина не позволяет мужу быть родителем, потому что власть над ребенком — единственная доступная ей власть. Реализовываться иначе она не умеет,потому что не хочет уметь. Так что мужчина, выбравший в жены русскую, должен быть готов к тому, что дети будут как бы и не его. Они только мамины. И вполне естественно, что современных мужчин категорически не устраивает подобное положение вещей — если они не русские, конечно.

Русская женщина не умеет быть счастливой

И это — самое главное. Счастье для русской женщины — не состояние, а цель. Цель,которую она никогда не достигает, потому что счастье в принципе не может быть целью. Это процесс, а не результат. Но у русской женщины все иначе: «У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба». Ей все время нужно приносить какие-то жертвы. «Красота требует жертв». «Над отношениями нужно работать». «Материнство — тяжелый, но почетный труд». «Женщина должна…» Русская женщина желает походить на кошечку, но на самом деле она дикобраз: чуть что — и она топорщит иглы, обороняясь от этого жестокого, бездушного мира. И нельзя сказать, что она в этом виновата: бытие определяет сознание.

Но зато можно сказать с уверенностью, что русская женщина ничего не желает менять. Она не умет и, главное, не хочет работать над собой, не желает признавать свои проблемы и всерьез разбираться с причинами и следствиями. Она желает читать низкопробную литературу типа «Как выйти замуж за иностранца и стать счастливой», где понятным языком написано: хитри и манипулируй, доминируй и унижай. То есть не меняй в себе ничего,продолжай делать то, что уже умеешь.

И знаете, что самое поразительное? При этом русские женщины уверены, что они — самые-самые: самые красивые в мире, самые лучшие жены, и границы России давно осаждают толпы иностранцев с обручальными кольцами в зубах. И очень удивляются, когда оказывается, что «иностранные недоженщины» — некрасивые, неухоженные, смеющие требовать равноправного партнерства, — отчего-то вновь оказались желаннее, чем они,идеальные русские жены. Как же так?!

ЗЫ: После выхода этой публикации, наши дамы набросились на редакцию с таким гневом, что пришлось извиниться и удалить материал )

Не одни дифирамбы в честь Украины

Как передает "Страна", во время визита президента Украины Петра Порошенко в США одна из ведущих американских газет The New York Times резко раскритиковала его внутреннюю политику в своей редакционной статье.


"Украинский парламент наконец-то проголосовал за то, чтобы уволить одиозного генпрокурора Виктора Шокина. США и европейские страны, которые оказали помощь Украине, давно выступали за его увольнение. Во время пребывания на посту, Шокин стал символом Украины, в которой глубоко укоренилась культура коррупции, не было осуществлено ни одного судебного преследования ни соратников свергнутого Януковича, ни нынешнего правительства, блокировались все усилия реформистски настроенных депутатов", - говорится в редакционной статье.

Далее редакция самой влиятельной американской газеты пишет: "господин Порошенко - сам по себе продукт старой системы - полностью занят поддерживаемыми Москвой сепаратистами на востоке и непрекращающейся политической нестабильностью, при которой правительство Яценюка висит на волоске. Похоже мистер Порошенко принял существующую коррупцию как цену, которую он платит за возможность маневра. Но президент и премьер должны понять что МВФ и доноры, в том числе и США, не будут продолжать финансировать коррумпированное болото, если правительство не начнет формирование демократической системы управления, которое украинцы требовали в своих протестах".

"Порошенко должен немедленно восстановить Сакварелидзе и начать широкую общественную дискуссию по выборам следующего генпрокурора, ясно давая понять, что у него будет мандат для серьезного реформировании, и что правительство будет полностью его поддерживать", - резюмирует The New York Times.

Комментарий "Страны"

Отметим, что редакционная статья в самой влиятельной американской газете во время визита Петра Порошенко в США вряд ли вышла случайно. Очевидно, она отражает значительное разочарование американского истеблишмента в политике украинского президента. На данный момент неизвестно о чем Петр Порошенко говорил во время встречи с тремя высшими американскими чиновниками Керри, Байденом и Нуланд, но можно предположить, что повестка переговоров касалась во многом того круга вопросов, который обозначен в редакционке The New York Times.

Информационно-правовой сайт "Табеллион"


38%, 3 голоса

63%, 5 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Фантастика и футурулогия – золотая середина. Фильмы


Это отдельная большая тема и о
ней можно говорить долго. Как всегда, куча работы и нет времени, но постараюсь
быстренько.  Я для себя очень четко
разделяю фантастику от фантазий и футурологии. Хотя между данными понятиями по
большому счету нет четкой грани, но чем больше в фильме именно фантастики и
футурологии, тем он для меня интереснее, и даже полезен.


Да, и наверное, для
других. Плохо что у сожалению во многих фантастических фильмах превалирует
именно больная ущербная фантазия авторов, что в свою очередь приносит огромный вред
нашей цивилизации т.к. данные фильмы популяризируют ошибочные взгляды. И хотя
их не кто не воспринимает  всерьез многие люди воспринимают глубинную идею и
философию этих ущербных фантазий и стараются из даже применять в жизни и
следовать таким правилам. Например, в голову обывателей с помощью фильмах с
больной фантазией вбили что ученые обязательно являются злыми гениями и от них
одни только беды. Это практический стандартный шаблон многих «голлимвудских»
штампованных «бок»-бастеров. Хотя в жизни на самом деле все наоборот. Именно
грамотные ученые спасают тысячи жизней изобретая вакцины, противоядия и двигая
прогресс и науку. Но убогий ум фантастов Голлимвуда и подобных не в силах это
показать, поэтому им проще показывать не понятных эксцентричных ученых в дурном
свете, а вот простых как бревно суперменов и подобных спасателей в приглядном.
Вот эта тупость и закладывается в умы обывателей. И результатом этого является
не только интеллектуальная импотенция возникшая на базе фобий к знаниям но и
страхи перед технологиями и ограниченность мышления, в частности интерполяции и
прогнозирования. Люди боятся компьютеров «Терминатор, матрица», боятся «ГМО» -
масса фильмов с мутантами, которые хотя и являются супергероями, но за частую
считают свой дар чем-то обременяющим. Однобокие фильмы где исковеркана
философия и социальное менее типа «Гатаки» и многие другие. Так же есть фильмы
о которых вовсе не хочется вспоминать содержащие фееричный бред  типа фильма «Люси». По поводу него как нельзя
фраза «больше я в лес не ходил и грибов не ел…» Я уже не буду писать о глупости
которая является идеей фильма – мозг работающий на 100 % древний и развеянный
миф. Его можно сравнить с компьютером, загруженным вирусами на 100 % станет ли
ваш компьютер умнее? Либо же все токи нужен хороший софт. Так же и с 100%
мозга. Такую же аналогию можно привести с 100 % работой мышц и всем остальным.
Важны не % а качество. Ладно, критика убогой «Люси» это отдельная тема… Вселенная
Marvel и подобные это фильмы которые лучше смотреть без звука, дабы не
раздражали. Просто смотреть на яркие меняющиеся зрелищные картинки, т.к. как я
уже писал их смысл даже не только бесполезен, но и ущербен. К другой категории
фильмов о терминаторах можно отнести «Из машины» 2015. Есть и более безобидные,
но не менее глупые фильмы типа «Робот по Имени Чаппи» в которых роботам
пытаются прицепить эмоции. Мне кажется это то же что пытаться прицепить
человеку хвост. Хотя конечно именно понимание эмоций роботам и программам не
помешало бы. Но только для общения с людьми.


Так же главной основной чертой
практический всех фантастик является их близорукость и ограниченность.
Практический все они заканчиваются поражением технологий. У всех один сюжет:
возникает новая технология, это приводит к ряду проблем – решение проблемы -
это кульминация сюжета, и развязка это как правило возвращения к старой жизни
без технологий. Ярким представителем фильма с таким сюжетом является картина «Сурогаты».
Хороший фильм, но увы, как и у многих писателей фантастов не хватило ума хотя
бы намекнуть на сингулярность. Все вернулось назад. Таким образом современная
фантастика буквально навязывает людям идеи касательно того что развиваться не
зачем, т.к. обязательно будут какие-то побочные явления, которые бедным на
серое вещество фантастам не приходит в голову как преодолеть. И это не только проблема
фильмов, но и книг. Вот например «Пелевин S.N.U.F.F».
в котором Пелевен по своей старой традиции кружится вокруг пустоты.


Есть и другой жанр относящийся
уже не к убогим фантазиям, а больше к футурологии. Но вот почему-то он не
смотря на то что не только более интересен, разнообразен, правдоподобен, а
главное полезен, т.к. дает человечеству вектор развития, а не деградации или
топтания на месте, до сих пор не распространен. Более того в отличии от убогой
фантастики данный фильмы удаляют и их распространения всяческий пресекают. Вот
например «Вопросы
мироздания : Можно ли жить вечно?
» Discovery У меня с контакта был удален
по просьбе правообладателей. Ну хрен с ними. Надеюсь будут появляться другие
подобные фильмы и короткометражки типа «Будущее началось» или «БУДУЩЕЕ УЖЕ
НАСТУПИЛО?
», «ТЕХНОЛОГИИ ЧЕРЕЗ 100
ЛЕТ
» и т.д. Вот это уже более полезные и интересные сюжеты. Мне кажется
именно такой должна быть фантастика и она должна не просто так сказать «радовать
глаз», но и выполнять функцию вектора развития, прогнозирования и коррекции тех
или иных технологий. Опять же это большая тема, пока не буду на ней
останавливаться. Повторюсь что подобные картины которые более всеохватны
являются лучшим что есть на сегодняшний день, но и они не идеальны. Например, в
видео «Будущее началось»
зачем-то в конце впихивают фразу что почему-то «обретя жизнь вечную мы убиваем
человека как вид». Создается впечатление что картину делал грамотный человек,
но в конце подошел какой-то дилетант и насрал, ляпнув ложку бреда в продуманную
структуру адекватных гипотез. Явно увидеть, что это бред может любой
маломайський грамотный человек способный на интерполяцию. Например, разве
возникновение культурных растений убило дикие как вид? Разве возникновение
людей убило обезьян. Хотя если по-хорошему, то да, действительно любое будущее
в чем-то убивает прошлое. Мы живя в домах убили пещерных людей. Но хотите ли вы
быть пещерными людьми? Грязными, постоянно ищущими кусок мяса и боящимися хищников.
Людьми без интернета, без благ цивилизации. Да многих с нас бы уже не было бы
без антибиотиков, так что конечно можно рассматривать развитие как убийство
старого, но убивая человека как вид, мы создаем даже не один, а массу новых
видов и это стоит помнить. НО увы последняя фраза в данном сюжете намекает на
обратное, и просто портит не только всю картину, но и травит весь смысл. Другой
проблемой уже футурологии является то, что в нем очень мало критики. Конечно
можно было бы использовать критику с фантастики, но там критика на очень низком
уровне. Она не адекватна. Например, представим себе, что нет еще машин и их
только создают, и тут появляется фантастический фильм о том, что человек просто
умирает т.к. не может выдержать скорость более 100 км. в час. И этот сюжет
развивают внушают людям что это опасно. Или к примеру, только появляются
микроволновки, и возникает фильм о том, что продукты в микроволновках мутируют
оживают и убивают своих хозяев. Но опять же это не обоснованные страхи которые
уводят общество в сторону. Вот так критикуют все технологии убогие фантасты,
т.к. они не учат маат часть и совершенно далеки от реальных проблема. Повторюсь
футурологи напротив забывают не только о реальных проблемах, но и самое главное
не знают с какими проблемами могут столкнутся при реализации того или иного
изобретения. Таким ярким футурологом является Курцвейл. Да, некоторые его
предсказания сбылись, но вряд ли кто-то обращает внимание на предсказания
которые не сбылись. А таких масса. Возьмем другой пример практический любой
фантастический фильм. В старых фантастических фильмах с футурологическим
наклоном мы к 2000 году буквально будем гулять среди роботов которые не будут отличаться
от людей,  и летать на звездолетах.
Вспомним фразу (если не ошибаюсь Хрущева) о том, что «на марсе будут яблони
цвести». Впрочем вот подробнее о прогнозах http://www.osp.ru/lan/2000/01/130893/
, http://www.gazeta.ru/culture/2015/03/25/a_6613781.shtml
 и http://vikent.ru/enc/4455/
 Там моя мысль обоснована и подтверждена,
так что очень рекомендую почитать. Думаю, то же случится и с прогнозами Курцвейла
Оби де Грея или как там его, Медведев Д.А и подобных. Но раз звезды светят то
они кому-то нужны. И действительно деятельность футурологов вполне обоснована. Они
банально зарабатывают деньги. Например: Медведев Д.А если не ошибаюсь замораживает
наивных рассказывая им что их когда то не только разморозят но и оживят. Для
этого естественно надо рисовать радужные картины будущего, в котором нанороботы
смогут восстановить поврежденные участки мозга которые возникли при заморозке.
Вот только вопрос от куда они знают, как был расположены эти структуры. Да и
когда появятся если появятся такие нанороботы. Другие же футурологи собирают
гранды и средства так же рисуя радужные перспективы. В общем, неадекватная
футурология это другая крайность больных фантазий. Больные фантазии фантастов дискредитируют
развитие в общем, а футурология уже более конкретно. Фантасты делают это
непосредственной критикой, а футурологи в результате того что их мыльные пузыри
рано или поздно лопаются. Впрочем, у людей очень короткая память и им хочется
верить в лучшее. Так что дело охотников за философским камнем и эликсиром
бессмертия живо и будет продолжать жить вопреки самым моим негативным
прогнозам.


Да, я и сам не прочь поганятся за
заветной таблеткой от старости, но в отличии от футурологов, я как истинный
ученый понимаю на сколько это сложно и какие проблемы могут возникнуть увы это мало
кто афиширует и обсуждает. Возможно если бы ситуацию оценили действительно беспристрастно,
а главное привлекли бы грамотных людей, а не как это у нас везде ситуационных
выскочек, то и проблемы давно бы были решены. Но увы пока у нас основной целью
является не бессмертие, а золотой телец и зеленая бумажка. Поэтому что
фантастика, что футурология, что даже наука вместо движений к сингулярности
ползет как черепаха и порой топчется на месте то на страхах фантастов, то на
иллюзиях футурологов, строящих замки из писка.  


Хотел еще более подробно
покритиковать действительно достойную внимание картину «Она» 2014 но это уже в
другой раз…
наверх
в закладки

В чем разница между критикой и критиканством?Для критиканства не обязательно знать предмет, достаточно иметь право на свое ИМХО. А есть ли у человека это право на самом деле? В чем разница между критикой и критиканством? Критика улучшает, критиканство не приводит ни к чему. Кроме легкого облегчения критикану. Чем же он ведомый, что толкает человека поливать всё грязью в интернете, бесконечно выражать недовольство по любому поводу и просто портить нервы? Давайте разберемся: http://vestnik-svp.com/2015/09/mixail-yakushev/

Из последних мыслей Кузьмы...

Критику стоит слушать только от людей, которые достигли больше, чем ты. Те, кто не достиг даже твоего уровня, не критикуют, они завидуют.       (Кузьма Скрябин, из последних интервью)

Грязное ИМХО - крыша для оговора и клеветы

Субъективное мнение (имхо) является сегодня самым модным трендом в самовыражении человека. Если хочешь быть современным и продвинутым — твоё субъективное мнение всегда должно быть на тебе. Ведь тогда по любому случаю и поводу ты можешь продемонстрировать в нём себя — всю полноту и содержательность своего внутреннего мира. В последнее время мы наблюдаем, как имхо заполняет информационное пространство, вытесняя собой культуру мысли и публичного высказывания, стремление к точному и достоверному знанию, уважительное отношение к собеседнику, адекватное восприятие мира. Объяснить причины роста «мнениевой» популярности и превращение имхо в явление массового порядка возможно, понимая психологическое состояние современного общества и человека. Читайте далее: http://www.yburlan.ru/biblioteka/gryaznoe-imkho-krysha-dlya-ogovora-i-klevety


Страницы:
1
2
3
4
5
7
предыдущая
следующая