хочу сюди!
 

Наташа

49 років, телець, познайомиться з хлопцем у віці 44-53 років

Замітки з міткою «булгаков»

БМА или Сатанист Булгаков .

 " Когда Бог хочет наказать человека , он отбирает у него разум" . 
 Роман "Мастер и Маргарита"- возвращение Булгакова к Христу . Ведь  так много автобиографичного булгаковского во всех почти героях романа : и во вдруг  уверовавшем Иванушке , и в Мастере ,  в ироничной дурацкой паре Коровьев - Бегемот , и в мещанине председателе , даже в шикарной квартире Латунского и в обезглавленном встречей с Воландом атеисте
Берлиозе Михаиле Александровиче - 
Булгаков Михаил Афанасьевич .
  И еще Джугашвили Иосиф Виссарионович, для которого , думаю, и был писан "Мастер и Маргарита".  Кому как не Булгакову понять Сталина, ведь  они оба - отказники от  Христа , только один- Иуда Искариот , а другой -Петр , трижды отрекшийся ученик , а потом апостол - проповедник христианства . Ведь "Мастер и Маргарита" роман не о любви земной , а о любви к Богу , роман о раскаянии "безголового " Булгакова , отошедшего от православия , чтобы,  пройдя ад революции, первой мировой и гражданской войн,  ад несостоявшейся жизни и карьеры ,    сказать : 
" Этот герой ушел в бездну ... прощенный ... ".
   Каждый  герой  "Мастера и Маргариты"  обязательно наказан за какой- нибудь из библейских грехов , но и каждый раскаявшийся обязательно прощен . Прощение - то, что просит  вероотступник Булгаков у  Христа .  Господи, помилуй. Хоть Сталин вполне  может быть и Пилатом . 

БулгаковскоеМятежный Мастер всполошил столицу...

Талантам не прощают высоты,

Ведь тьма никак не может примириться

С тем, у кого все помыслы чисты.

 

Предательство крадётся на рассвете,

Хотя учил о милости Равви…

Несём свой крест дорогою в бессмертье-

Тернистый путь у истинной любви…

 

Рука стальная усмирит державу,

За маскою лукавою таясь.

Народ привычно изберёт Варавву,

Иуда-деньги, фарисеи-власть.

 

От юности до самого погоста

Судьба не раз поставлена на кон.

И, если умываем руки просто,

То выбор поворотный совершён.

 

Негромок голос совести и скромен,

Его нередко заглушает лесть.

Так неужели только в скорбном доме

Собрались здравомыслие и честь?

 

Не застрахован гений от ошибок,

Коль страх устои жизни подорвал.

И, словно башня Вавилона, зыбок

Тот мир, где сатана устроил бал.Иллюстрации: вверху: Глущенко и Ко; внизу - Александр Ботвинов.
Про жанр "Майстра і Маргарити" і не тільки

           Приблизно 90 років тому - у 1928 р. - Михайло Булгаков розпочав написання роману "Майстер і Маргарита".
           Не претендую на правильність і оригінальність мого розуміння того, про що насправді роман М. Булгакова "Майстер і Маргарита". Щоб стверджувати це, слід добре знати деталі біографії письменника, принаймні поверхово ознайомитися з версіями критиків-"булгакознавців". Я колись вперше і востаннє натрапив на одне з тлумачень цього роману. Ще раніше мені були знайомі лише текст роману, фільм (чудовий і досить точний) режисера Бортка, також фільм, на мій погляд, менш вдалий режисера Юрія Кари, а також тексти деяких інших романів Булгакова. Ось на цій основі...
           Я вважаю, що Булгаков належить до майстрів інтелектуальної прози найвищого ґатунку, таких як Кафка, як Семюел Беккет, Ежен Іонеску, чия езопова мова, з одного боку, дуже промовиста для кожного запитливого розуму, але з другого - є такою, що оберігає від безпосереднього бачення трагедію автора. Якщо в реальному житті автор є лише учасником деяких життєвих перипетій, часто досить безпорадним, а також намагається змінити на краще деякі життєві моменти, і зазнає щоразу невдач, то в своєму творі такий автор, природно, прагне бути далеко не тільки учасником, а цілковитим контролером (режисером) ним самим організованого маскараду речей та явищ, балу аналогій чи чогось такого. Ось коли і потрібна езопова мова: вона приховує, так би мовити, авторський волюнтаризм, котрий, знесилений реальним життям, вщент розбивається об бетон зовнішніх обставин. Але ж у власному творі він повинен неподільно тріумфувати.  А як цього досягти у творі? Спосіб один - протиставити абсурду реальності свій власний рукотворний розумом витворений абсурд. Заперечити абсурд абсурдом. Лікувати подібне подібним.
         Лихий світ, який вдає з себе правильний і людяний, в якому проте природна логіка не діє, можна змінити (перемогти) лише із залученням на свій бік надприродних сил, котрі, хоча і вдають з себе нечисті сили, проте є силами, що представляють, хай не добро, але, в усякому разі, справедливість.

         З усіх можливих літературних жанрів цей твір вдається позначити як роман у жанрі магічно-абсурдистського реалізму.

Дети посетили Киевский музей-дом М.Булгакова и Музей одной улицы

22 мая 2016 года социально незащищенные дети Вышгородского района Киевской области (с. Новые Петровцы, с. Старые Петровцы, с. Лютеж и г. Вышгород) посетили Киевский мемориальный дом-музей Михаила Булгакова и Музей одной улицы в рамках продолжения социальной акции «Заглянуть в прошлое».
Экскурсия началась сверху Андреевского спуска. Школьники не только познакомились со спуском и его историей, но и полностью прогулялись по нему сверху вниз.

Попав в дом-музей М. Булгакова, дети были приятно поражены насыщенностью интересных фактов и вещей в этом замечательном месте. Литературно-мемориальный музей Михаила Афанасьевича Булгакова был открыт на его родине в Киеве в 1989 году. Коллекция музея сегодня составляет около 3 тысяч экспонатов, 500 из которых собственно булгаковские. За время существования музея коллекция выросла более чем в 10 раз. Музей расположен в доме, хорошо известном читателям Булгакова по роману «Белая гвардия». Своих героев Турбиных Булгаков «поселил» здесь, где жил сам – в доме №13 по Алексеевскому / Андреевскому спуску. В музее школьники с гостиной через шкаф попали в спальню Булгакова, также они увидели кабинет Булгакова, где он работал как врач. Затем дети попали в библиотеку, которая осталась в доме со времен его семьи, которая очень любила читать, а отец Булгакова знал 18 языков, поэтому там сохранились книги на многих иностранных языках. Больше всего детей поразила тайная комната, которую они увидели через зеркало. Здесь ни у кого не осталось сомнений – дом Булгакова и на самом деле самый мистический музей Киева.


 


Затем школьники «заглянули в прошлое» в Музее одной улицы, где они воочию увидели быт прошлого, стиль одежды народа прошлых эпох, вещи персонального пользования людей тех времен и многое другое. В двух залах постоянной экспозиции музея собраны сотни подлинных предметов старины – книги, картины, мебель и одежда, фотографии и документы, рассказывающие об исторических событиях, связанных с Андреевским спуском, а также о его известных жителях писателей М. Булгакова, А. Тютюнника, художниках Г. Дядченко, И. Макушенко, Ф. Красицкого и других выдающихся лиц.


 

Насыщенная экскурсия завершилась в Старом Киеве на Контрактовой площади, где дети живо делились впечатлениями между собой и с преподавателями, которые сопровождали их.


Общественная организация «ЭД Юнити» искренне благодарит спонсоров и партнеров акции «Заглянуть в прошлое» за предоставленную сиротам и детям из малообеспеченных семей возможность познавать историю и культуру своей родины и обогащать новыми знаниями и эмоциями собственный духовный внутренний мир.Семь ключей к роману "Мастер и Маргарита".

Мистика и таинственность окутывают роман «Мастер и Маргарита», в чём отчасти повинен сам автор, сделавших героями любовного романа — и весьма обаятельными героями — всяческую нечисть. Предлагаем погрузиться в особую атмосферу великолепного булгаковского произведения.
В нашем обзоре собраны семь ключей, которые раскрывают некоторые ключевые моменты романа, приподнимая завесу таинственности, и иллюстрации к разным изданиям булгаковского романа.


1. Литературная мистификация
Ученным доподлинно известно, что Булгаков с увлечением изучал немецкий мистицизм периода XIX века. Именно после знакомства с трактатами о Боге, демонологиями христианской и иудейской веры, легендами о дьяволе, писатель решился на создание книги и обо всём этом есть упоминания в произведении. Свой роман писатель изменял несколько раз.
Первый раз книга была написана в 1928—1929 гг. Было придумано несколько названий: «Жонглёр с копытом», «Черный маг»… И никаких Мастера с Маргаритой. Центральным героем первой редакции романа был Дьявол и, по сути, книга сильно напоминала «Фауста». Вот только книга так и не увидела свет, да и известно о ней совсем мало, так как, получив запрет на пьесу под названием «Кабала святош», Булгаков решил сжечь рукопись.
Второй роман носил название «Сатана, или Великий канцлер». Главным героем произведения становится падший ангел. В этой редакции Булгаков уже придумал Мастера с Маргаритой, нашлось место и для Воланда с его свитой, но она тоже не увидела свет.
Название «Мастер и Маргарита» писатель подобрал для третьей рукописи, которая и была выпущена издательствами. К сожалению, закончить произведение Булгакову не удалось.


2. Многоликий Воланд
Если читать роман, не слишком задумываясь, то складывается впечатление, что Воланд является положительным персонажем, который стал покровителем для творчества и любви, героем, который старается бороться с пороками, присущими людям. Но Воланд является Искусителем и при внимательном прочтении становится заметной его многоликость. В действительности Воланд представляет собой Сатану, переосмысленного Христа, нового Мессию, таким героем, которым описывал его Булгаков в своих первых неопубликованных рукописях.
Понять многоликость Воланда можно только при внимательном прочтении «Мастера и Маргариты». Только тогда можно заметить сходство героя со скандинавским Одином, превращенным в дьявола христианскими традициями, или с богом Вотаном, которому поклонялись древнегерманские языческие племена. Воланд имеет портретное сходство с масоном и великим магом графом Калиостро, который умел предсказывать будущее и помнил о событиях тысячелетней давности.
Внимательные читатели обязательно вспомнят момент, когда служащие вспоминают имя мага и выдвигают предположение, что его зовут Фаланд. Действительно, созвучно с Воландом, но не только это интересно. Мало кто знает, что Фаландом в Германии называют черта.


3. Свита Сатаны
Яркими героями с неоднозначным прошлым в «Мастере и Маргарите» стали Бегемот, Азазелло и Коровьев-Фагот. Писатель представил их как инструменты правосудия, используемые дьяволом.
Образ Азазелло, демона-убийцы и демона безводной пустыни, писатель взял из Ветхого Завета. Таким именем в этих книгах называли падшего ангела, научившего людей создавать украшения и оружие. А еще он научил женщин раскрашивать свое лицо, что по библейским книгам причисляется к блудливому искусству, и потому именно этот герой Булгакова толкнул Маргариту на темный путь, дав ей крем. Азазелло — это абсолютное зло, которое отравляет влюбленных и убивает Майгеля.

Каждому читателю романа на всю жизнь запоминается Бегемот. Это кот-оборотень, который для Воланда является любимым шутом. Прототипом этого персонажа стал мифологический зверь, описанный в Ветхом Завете, дьявол обжорства из мистических легенд. При составлении образа кота Бегемота писатель использовал информацию, которую узнал при изучении истории Анны Дезанж. Жила она в XVII веке и, якобы, была одержима сразу семью дьяволами. Одним из них был демон из чина Престолов, носящий имя Бегемот. Изображали его в виде чудовища с головой слона и страшными клыками. На бегемота бес походил коротким хвостом, громадным животом и толстыми задними лапами, а руки у него были человеческими.
Единственным человеком в дьявольской свите Воланда был Коровьев-Фагот. Исследователи точно не могут установить, кто является прототипом этого булгаковского персонажа, но предполагают, что корни его восходят к богу Вицлипуцли. Предположение это выстраивается на основании разговора Бездомного и Берлиоза, в котором упоминается имя этого ацтекского бога войны, которому приносил жертвы. Если верить легендам про Фауста, то Вицлипуцли является не простым духом ада, а первым помощником Сатаны.


4. Королева Марго
Эта героиня очень походит на последнюю жену Булгакова. Писатель так же подчеркнул в книге «Мастер и Маргарита» особую связь этой героини с французской королевой Марго, женой Генриха IV. По дороге на бал у Сатаны толстяк узнает Маргариту и называет её «светлой королевой», затем он упоминает о свадьбе в Париже, которая, в результате, стала кровавой Варфоломеевской ночью. Пишет Булгаков и про парижского издателя Гессара, который в романе «Мастер и Маргарита» принимает участие в Варфоломеевской ночи. Историческая королева Маргарита была покровителем для поэтов и писателей — Булгаков в своей книге рассказал о любви Маргариты к гениальному писателю Мастеру.


5. Москва — Ершалаим
В романе множество загадок и одной из них является время, в которое развиваются события «Мастера и Маргариты». Невозможно найти ни одной даты, от которой можно было в дальнейшем вести отчет. Относят действия к 1–7 мая 1929 года, на которые пришлась Страстная неделя. Параллельно в «Пилатовых главах» действия развиваются в течение недели 29 или 30 года в Ершалаиме, где тоже описывается Страстная неделя. В первой части романа действия в этих историях развиваются параллельно, во второй части они начинают переплетаться между собой и затем уже сливаются в единую историю. В это время история обретает целостность, переходит в потусторонний мир. Ершалаим теперь переходит в Москву.


6. Каббалистические корни
При изучении романа специалисты пришли к выводу, что при написании данного произведения Булгаков увлекался не только каббалистическими учениями. В устах Воланда иногда можно услышать концепции еврейского мистицизма.
Есть в книге момент, когда Воланд говорит о том, что ничего и никогда нельзя просить, особенно у сильных. По его мнению, люди сами дадут и предложат. Это кабалистические учения запрещают принимать что-либо, если это дает не Создатель. Христианская же вера разрешает просить милостыню. Хасиды считают, что люди созданы по подобию Бога и потому им положено постоянно работать.
Прослеживается в произведении и концепция «о свете». Он на протяжении всей книги сопровождает Воланда. Лунный свет пропадает, только после того, как Сатана со своей свитой исчезают. Трактовать свет можно по-разному, например, учения о нем имеются в Нагорной проповеди. Если взглянуть на всё несколько иначе, становится понятно, что эта концепция совпадает и с основной идеей каббалистических учений, по которым Тора является светом. Идея каббалы говорит, что только от желаний человека зависит достижение «света жизни», а это полностью совпадает с основной идеей роман о самостоятельном выборе человека.


7. Последняя рукопись
К написанию последней редакции книги, которая в итоге и была выпущена издательствами, Булгаков приступил в 1937 году. До самой смерти писатель трудился над созданием этого произведения. На роман ушло 12 лет, и все же он оказался незавершенным. Ученые не могут разобраться в причине.
Они предполагают, что сам автор чувствовал себя мало осведомленным в ранних христианских текстах и иудейской демонологии, дилетантом в некоторых вопросах. Своему последнему роману Булгаков отдал последние жизненные силы. Последним изменение романа стало внесение фразы Маргариты о литераторах, идущих за гробом. Было это 13 февраля 1940 года, и уже через месяц Михаил Афанасьевич ушел из жизни. Последними его словами о романе стала фраза «Чтобы знали, чтобы знали…»

Неизвестный Булгаков

http://newrezume.org/news/2016-02-08-13075
Думаю, что многим это неизвестно.
Писателя-романиста вдохновляет Женщина. Но мог ли себе представить выходец из Бердичева Шмуль-Янкель Нюренберг, что его дочь станет не только женой сочинителя, не жалующего евреев, но даже прообразом «ведьмы» в его романе, мягко говоря, далеком от иудейской традиции?

Ласка — единственный способ,..

... который возможен в общении с живым существом. Террором ничего нельзя поделать с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло.     (Булгаков, «Мастер и Маргарита»)

я тут лишу, щоб знати, де шукати


 • Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!

 • Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются.

 • Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.

 • Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые.

 • Трудный народ эти женщины!

 • Человек без сюрприза внутри, в своём ящике, неинтересен.

 • Все будет правильно, на этом построен мир.

 • Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

 • Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

 • Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его.

 • Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.

 • Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут.

 • Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

 • Помилуйте... Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

 • Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

 • Правду говорить легко и приятно.

 • Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?

 • — Достоевский умер.
  — Протестую, Достоевский бессмертен!

 • А факт — самая упрямая в мире вещь.

 • Все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!

 • Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

 • Моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным.

 • — Трусость — один из самых страшных человеческих пороков.
  — Нет, я осмелюсь вам возразить. Трусость — самый страшный человеческий порок.
 • Никогда и ничего не бойтесь. Это неразумно.

 • Самый страшный гнев — гнев бессилия.

 • Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?

 • Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!

 • Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... Квартирный вопрос только испортил их.

 • Что бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима.Сторінки:
1
2
4
попередня
наступна