Однієї фрази достатньо

Мудрі або гумористичні висловлювання. Не більше трьох речень.

Cоздатель Inna_19, сообщество основано 29.08.2019.