О сообществе

Тут об’єднуються ті, хто любить свій Край. Ми писатимемо тут про це. Будемо розміщувати цікаві фото, обговорювати проблеми сьогодення.

Увага! Учасником співтовариства може стати блогер, який пише на українську тематику.
Вид:
краткий
полный

Ми любимо тебе, Україно!

К захваченной пиратами Фаине приблизился американский эсминецСША наблюдают, что бы пираты не украли технику.

Американский эсминец у берегов Сомали подошел к захваченному пиратами украинскому судну с грузом танков и боеприпасов.

Американский корабль наблюдает за тем, чтобы пираты не пытались снять с борта судна груз или членов экипажа.

На борту судна "Фаина" 21 человек: 17 украинцев, три россиянина, один гражданин Латвии.

Как сообщил представитель американского военного ведомства, пожелавший остаться неназванным, эсминец "Хауард" находится в нескольких сотнях ярдов (метров) от "Фаины", которая стоит на якоре в нескольких милях от сомалийского берега.

Тем временем, правительство Кении, которому предназначался захваченный военный груз, заявило, что пока не получало "заслуживающих доверия требований о выкупе", передает BBC.

При этом пресс-секретарь кенийского правительства Альфред Мутуа подчеркнул, что Найроби "не ведет и не будет вести переговоры с международными преступниками, пиратами и террористами".

Комсомольская правда в Украине

Живодайна тема: українська мова в Україні

Цей закон спрямований на забезпечення використання державної мови України на всій території України, забезпечення права громадян України на використання державної мови України, захист і розвиток мовної культури.

Стаття 1. Українська мова як державна мова України
1. Відповідно до Конституції України державною мовою України на всій її території є українська мова.

2. Статус української мови як державної мови України передбачає обов'язковість використання української мови в сферах, визначених цим законом, іншими законами, Законом України від 28 жовтня 1989 року № 8312-XI "Про мови в Українській РСР" та іншими нормативно-правовими актами України, її захист і підтримку, а також забезпечення права громадян України на використання державної мови України.

3. Порядок затвердження норм сучасної української літературної мови при її використанні як державної мови України, правил української орфографії та пунктуації визначається Кабінетом міністрів України.

4. Державна мова України є мовою, що сприяє взаєморозумінню, зміцненню міжнаціональних зв'язків народів України в єдиній багатонаціональній державі.

5. Захист і підтримка української мови як державної мови України сприяють збільшенню і взаємозбагаченню духовної культури народів України.

6. При використанні української мови як державної мови України не допускається використання слів і висловів, що не відповідають нормам сучасної української літературної мови, за винятком іноземних слів, що не мають загальновживаних аналогів в українській мові.

7. Обов'язковість використання державної мови України не повинна тлумачитися як заборона або обмеження права на використання інших мов народів України.

Стаття 2. Законодавство України про державну мову України
1. Законодавство про державну мову України складається з Конституції України, цього Закону та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

Стаття 3. Сфери використання державної мови України
1. Державна мова України підлягає обов'язковому використанню:

• у діяльності та веденні діловодства органів державної влади, органів державної влади АР Крим, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій незалежно від форми власності;

• у найменуваннях органів державної влади, органів державної влади АР Крим, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності;

• при підготовці і проведенні виборів та референдумів;

• у конституційному, цивільному, карному, адміністративному судочинстві, судочинстві в господарських судах, судочинстві й діловодстві в інших судах;

• при офіційному опублікуванні законів, міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів;

• у відносинах органів державної влади, органів державної влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності та громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, об’єднань громадян;

• при написанні назв географічних об'єктів, нанесенні написів на дорожні знаки;

• при оформленні документів, що засвідчують особистість громадянина України, за винятком випадків, передбачених законодавством України, виготовленні бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів громадянського стану, оформленні документів про освіту, що видаються освітніми установами, які мають державну акредитацію, а також інших документів, оформлення яких відповідно до законодавства України здійснюється державною мовою України, при оформленні адрес відправників і одержувачів телеграм і поштових відправлень, що пересилають у межах України, поштових переказів коштів;

• у діяльності загальноукраїнських, регіональних і муніципальних організацій теле- та (або) радіомовлення, редакцій загальноукраїнських, регіональних і муніципальних періодичних друкованих видань, за винятком діяльності організацій теле- та (або) радіомовлення і редакцій періодичних друкованих видань, заснованих спеціально для здійснення теле- та (або) радіомовлення або видання друкованої продукції іншими мовами, а також за винятком випадків, якщо використання лексики, що не відповідає нормам української мови як державної мови України, є невід'ємною частиною художнього задуму;

• у рекламі;

• в інших визначених законами сферах.

2. У випадках використання в сферах, зазначених у частині 1 цієї статті, поряд з державною мовою України інших мов, тексти українською мовою та іншими мовами, якщо інше не встановлено законодавством України, повинні бути ідентичними за змістом та технічним оформленням, виконані розбірливо, звукова інформація (у тому числі в аудіо- та аудіовізуальних матеріалах, теле- та радіопрограмах) українською мовою та іншими мовами, якщо інше не встановлено законодавством України, також повинна бути ідентичною за змістом, звучанням та способами передачі.

3. Положення частини 2 цієї статті не поширюються на фірмові найменування, товарні знаки, знаки обслуговування, а також теле- та радіопрограми, аудіо- та аудіовізуальні матеріали, друковані видання, призначені для навчання іншим мовам.

Стаття 4. Захист і підтримка державної мови України
1. З метою захисту й підтримки державної мови України органи державної влади та органи місцевого самоврядування:

• забезпечують функціонування державної мови України на всій території України;

• розробляють і приймають закони та інші нормативно-правові акти України, розробляють і реалізують спрямовані на захист і підтримку державної мови України відповідні цільові програми;

• вживають заходів, спрямовані на забезпечення права громадян України на використання державної мови України;

• вживають заходів з удосконалення системи освіти та системи підготовки фахівців в галузі української мови й викладачів української мови як іноземної мови, а також здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів для освітніх установ з навчанням українською мовою за межами України;

• сприяють вивченню української мови за межами України;

• здійснюють державну підтримку видання словників і граматик української мови;

• здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про державну мову України;

• приймають інші заходи щодо захисту й підтримки державної мови України.

Стаття 5. Забезпечення права громадян України на використання державної мови України
1. Забезпечення права громадян України на використання державної мови України передбачає:

• одержання освіти українською мовою в державній і муніципальній освітній установах;

• одержання інформації українською мовою в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;

• одержання інформації українською мовою через загальноукраїнські, регіональні та муніципальні засоби масової інформації. Дане положення не поширюється на засоби масової інформації, засновані спеціально для здійснення теле- та (або) радіомовлення або видання друкованої продукції іншими мовами.

2. Особам, що не володіють державною мовою України, при реалізації й захисті їхніх прав і законних інтересів на території України у випадках, передбачених законами, забезпечується право на використання послуг перекладачів.

Стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства України про державну мову України
1. Прийняття законів та інших нормативно-правових актів України, спрямованих на обмеження використання української мови як державної мови України, а також інші дії та порушення, що перешкоджають здійсненню права громадян на використання державної мови України, спричиняють відповідальність, встановлену законодавством України.

2. Порушення цього закону спричиняє відповідальність, встановлену законодавством України.

Стаття 7. Вступ у дію даного закону
1. Цей закон набуває чинності від дня його офіційного опублікування.

Російська мова на службі українофобії

  • 26.09.08, 11:23

Мені подобаються росіяни тим, що вони напрочуд твердо усвідомлюють себе росіянами, на відміну від нас, українців!!! Ми ладні чуби один одному видерти, щоб російська стала державною, попри всяку логіку...Росіяни ні за що б не допустили, щоб українська в Росії стала державною! Вони будуть стояти на смерть за свой язык.

Я не розумію нас, українців, якщо ми майже всі знаємо українську мову, чому розмовляємо російською, обстоюємо права російської мови в Україні? Ми що соромимось української, соромимось, що ми українці?

 

Паркан від Юлії Тимошенко, яка пообіцяла врятувати бібліотеку?

Сьогодні завершено зведення паркану навколо приміщення Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного.

Працівники міліції продовжують охороняти цей паркан, не приховуючи цього (це знову видно на фото).

Нагадаємо, що зведення паркану розпочалося наступного дня після візиту до Полтави прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, які зробили заяви щодо збереження дитячого закладу культури.Майдан.

Україні – українська!!!

Знову виникає тема української мови в Україні. До того ж, на найвищому рівні – у Верховній Раді. Гадаю, тут і думати не варто– в Україні – тільки українська мова! Цікаво, якби оце ми сьогодні в Росіїї розпочали кампанію щодо другої мови –української, яка б реакція там відбулась??? Зауважте, маємо право!!! Адже в Росії мешкає значний процент етнічних українців. Багато діячів російської культури - українці за національністю. Там і в Думі відсотків 30 українців.

Тому: СЛАВА УКРАЇНІ!!!

БЮТ виправить політичний прокол з мовою? Чи встигне?

Народні депутати Андрій Шевченко та Євген Суслов (БЮТ) зареєстрували поправку до проекту закону «Про державну службу», яка скасовує вимогу до держслужбовців володіти російською мовою.

Депутати пропонують викласти ст. 21 законопроекту у такій редакції: особи, що вступають на державну службу і претендують на зайняття посад державної служби, повинні *«вільно володіти державною мовою»*.

Положення про обов'язкову російську міститься у проекті Закону України "Про державну службу" (автор - Віктор Янукович), який 19 вересня пройшов у парламенті І читання.

«Наша поправка повертає законопроект у відповідність до Конституції: влада повинна говорити з громадянами державною мовою - українською. Це логічно, і не повинно бути предметом для політичного торгу, - пояснює Андрій Шевченко. – Якщо ж ми хочемо зробити наших чиновників поліглотами, то я би радив їм вчити англійську: у ХХІ столітті - це перепустка в Європу».

Позиція народних депутатів збігається з висновком Головного науково-експертного управління Верховної Ради, яке вважає, що «встановлення загальної кваліфікаційної вимоги щодо вільного володіння особою, яка вступає на державну службу, російською мовою, може бути розцінено як неконституційне».

«Ми чесно виконуємо наші обіцянки і сповідаємо українські цінності, - говорить Євген Суслов. – В Україні одна державна мова».

Згідно з 10 статтею Конституції, державною мовою в Україні є українська.

Майдан.

В Україні буде не язик, а мова

"Можу в сотий раз повторити, що в Україні буде не язик, а мова, українська мова..." - майже дослівно сказала Юлія Тимошенко на прес-конференції, яка щойно закінчилась.

Несподівано радикальна заява...  цікаво.


74%, 31 голос

26%, 11 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

«За Україну!»

«Ні НАТО! Ні Росія! Лише сильна Україна –  під такими гаслами біля меморіальної дошки Симону Петлюрі відбулася акція «За Україну! – За незалежну українську армію!», організована Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Національний Альянс» та Всеукраїнською організацією «Тризуб» ім. С.Бандери. Даною акцією націоналістичні організації прагнули показати своє ставлення до тієї ситуації, яка на сьогодні склалася в країні.

Справжні українські націоналісти засуджують позицію націонал-демократів та «псевдо-націоналістів», які прикриваючись патріотичними гаслами тягнуть Україну в НАТО, оскільки вступ до цієї структури не дає радикальних гарантій безпеки супроти російської агресії, обмежує український суверенітет і сприяє поширенню так званих «ліберальних цінностей», які по своїй суті є антинаціональними і антихристиянськими.

 Вступ до НАТО призведе не тільки до залежності від країн-учасниць цього Альянсу, до збільшення витрат на військову та оборонну сферу і сплату щорічного членського внеску, а також до можливої локалізації воєнних баз на території нашої держави. Також імовірне погіршення відносин України з Росією, викликане тим, що Москва розумітиме втрату перспективи відновлення контролю над Україною.

Військова ж агресія Російської Федерації відносно Грузії черговий раз підтвердила імперську суть Москви та її небезпеку для України. Тому Росія залишається нашим ворогом №1. Протистояти імперським прагненням Кремля українці можуть тільки під прапором Української Національної Ідеї.

Проте, націоналістичні сили змушені констатувати, що попри створення держави України, українці залишаються бездержавною нацією. У вищих ешелонах влади знаходяться переважно не українці , які керуються не інтересами української нації, а своєю вигодою та інтересами закордонних імперських центрів. Тому боротьба за справжню Українську Державу триває.

Акт спалення зображень Джорджа Буша та Володимира Путіна наочно відображає ставлення націоналістичних сил, щодо позиції сучасної владної верхівки. Маючи незалежну державу її керівники не мають незалежної свідомості, що може призвести до втрати незалежності  країни вцілому. Досить вибирати кому служити! Ми цією акцією нагадуємо владі, що в нас поки ще є власна армія, яка потребує фінансової підтримки, а не скорочення та руйнації. Ніхто не захищатиме Україну краще ніж український солдат!!!

Прес-центр Полтавського осередку ВМГО «Національний Альянс»

На заяви Тимошенко і Луценка не звертають уваги

Учора Юлія Тимошенко і Юрій Луценко зробили гучні заяви щодо захисту Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного.

А вже сьогодні полтавці побачили відкриту реакцію загарбників дитячої бібліотеки. По периметру будинку вони почали у швидких темпах зводити дерев'яний паркан, а також руйнувати вікна. Раніше приміщення бібліотеки охоронялося працівниками приватної охоронної фірми. А сьогодні на вулиці постійно охороняє... працівник міліції (видно на фото), який ганяє мешканців Полтави від бібліотеки, щоб ті... не заважали зводити паркан.

Обурені полтавці телефонують журналістам і просять з'ясувати на чиєму боці зараз знаходиться міліція.

На фото: Зведення паркану навколо приміщення обласної бібліотеки для дітей.Майдан.

Для тих, хто не бачив сюжет у новинах "5 каналу" про заяву Тимошенко у Полтаві щодо бібліотеку - це можна зробити тут.


ІІ Всеукраїнський фестиваль весільної традиції "Рожаниця"

Цього року святочне дійство проводиться в Києві та Бобриці і проводиться два дні.

Засновники та ініціатори фестивалю Народний етнографічний театр “Човен” спільно з Українським Центром Народної Культури “Музей Івана Гончара” м.Київ за підтримки Сільської ради с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області, Бобрицького екологічно-рекреаційного заповідника “СІНТІКА”, продюсерської компанії  “EtnoSound” та Студії ювелірного дизайну ”HARARUK

Фестиваль започатковано з адля відродження українського весілля як самобутнього звичаю, показу регіональних, віро сповідальних, культурних відмінностей етнічних груп.

Організатори бажають впроваджувати призабутий культ єднання пари та родин до єдиного цілісного Роду українців під благословенням Богородиці, заступниці та берегині всього родючого і нині живущого – Рожаниці.

Передвесільним обрядом "Короваю-Раю" 20 вересня на території Музею Івана Гончара розпочалося святкування.

Гурт "Лукині роси" м. Київ завивав весільне гільце – символа Дерева Роду. Магічне дійство супроводжувалось дівочими співами.

Фестивальний майдан відкривав гурт традиційної української музики "Буття". Навчання українським побутовим танцям проводив Володимир Дудуладенко. Всі бажаючі могли прилучитися до цеї найпопулярнішої забави. Танцювали "Ойру" і "Гречаники", "Якова" і "Голубку"… З "Буттям" весело!

Весільні співи лунали у виконанні гуртів с. Лука (Київщина), "Божичі" (м. Київ), "Ласкавець"(с.Пуста Гребля,Чернігівщина), с.Рудка, (Полтавщина);

У приміщенні музею цілий день працювала  виставка творів народного мистецтва на тему символіки Рожаниці. По всіх залах розносився духмяний дух свіжовипеченого хліба. Це народна майстриня Ганна Бут разом з дітьми та дорослими  ліпила обрядове печиво, яке тут же випікалося у двох електропечах. Вони спеціально придбані до свята.

Фольклорно-етнографічний ансамбль "Співучі голоси" (с. Бобриця, Київщина) провів обряд розплітання дівочої коси з відповідними співами.  Потім усією громадою прикрашали весільне Вільце.

Бгання весільного короваю – центральна подія перед весільних дійств. Це любиме заняття київського гурту "Володар".

Весела подія для глядачів – розподіл весільного хліба, коли кожному дістається смачний кусочок. Працював  майстер-клас з вінкоплетіння.

Театр "Човен" і "Астарта"  (м. Київ) ткали велике ритуальне полотно Богородиці. Соборну молитву співали  "Божичі".

Пісенна обрядовість, народні танці, традиційні ремесла, прадавні вірування та світогляд пращурів, національна символіка та орнаментика, етнічні строї, ткання, вишивка і ще багато з чим могли ознайомитись гості фестивалю.

Заверчували перший день word musik гурти  "Nagual" (Білорусія), "Balkan Sevdah" (Польща), "ПоліКарп" і "ТаРута" м. Київ.

І це ще не кінець. Головні події відбудуться 11 жовтня. Планується освячення Покрівських воріт, розподіл полотна, обрядові весільні дійства, музейний майдан, фестиваль весільного хліба, майстер-класи, народні ремесла, ярмаркова долина, дитяча левада, ретро кінозал, розподіл короваю, виступи первинних фольклорних колективів та етно-рок гуртів.

А також: обрядові дійства після весільного циклу («кури», «комора», «цигани», «грань»), майстер-клас з народного танцю, кантовий спів, катання на возах, ярмарок, майстер-класи народних ремесел, соборна молитва до Богородиці, урочисте закриття другого Всеукраїнського фестивалю весільної традиції «Рожаниця».

Під час проведення фестивалю коллективами-учасниками та гостями свята буде

відтворено на полотні велике «Древо Роду» - символ єднання українського народу до єдиної

родини.

Подія відбудеться в с. Бобриця, Києво-Святошинського р-ну, головна фестивальна долина. Початок о 11:00.

 

Їхати від метро Нивки маршруткою № 824 та №749.

 

Довідка за телефоном: (8-097)714-61-63, (8-068)351-72-16, (8-068)355-15-71

                           E-mail: rozhanitsa@i.ua

 

 

Адреса організаційного комітету: м. Київ, вул. Івана Мазепи 29 Український центр народної культури «Музей Івана Гончара» кім.№27


100%, 4 голоса

0%, 0 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.