хочу сюда!
 

Cветлана

43 года, рыбы, познакомится с парнем в возрасте 25-45 лет

Заметки с меткой «диктатура»

Республіка чи диктатура...

Світлина від Valentyn Melia.

Форма державного правління визначається тим, звідки вибудовуються керівні органи – «знизу» (від громадян) чи «згори» (від правлячої верхівки).
Якщо органи управління формуються знизу – це республіка («суспільна справа»), незалежно від того, кого обирають громадяни – президента, парламент чи обох одразу. Влада громадян називається демократією («влада демосу»). Вона тримається на вільних виборах. Республіка – це самоврядування народу, його життя власним розумом.

Якщо органи влади формуються згори і не залежать (або мало залежать) від вибору суспільства – це диктатура. Вона може бути відверта або прихована, одноособова чи колективна: монархія, олігархія, теократія, державна бюрократія, тощо. Важливо, що диктатура де-факто не залежить від вільного волевиявлення громадян. Диктатура – це зовнішнє керування народом.
У відвертій формі диктатура ігнорує норми законодавства і спирається на силові структури, які здійснюють пряме насильство, репресії та терор.

У прихованій формі диктатура активно застосовує засоби маніпуляції громадською думкою і за допомогою псевдовиборів отримує потрібні їй результати. Нерідко в умовах прихованої диктатури зберігаються окремі демократичні інститути, проте їхній реальний вплив на політику зводиться до мінімуму.

Хто є сувереном?
Питання чіткого визначення форми правління зводиться до того, хто є носієм суверенітету. Всі інші характеристики – похідні й доповнюючі.
Політологічний термін «суверенітет» позначає абсолютну, непідконтрольну ніякій зовнішній силі владу на певній території. Забезпечення суверенітету породжує державу, а держава, її структури і міць є необхідною умовою збереження суверенітету.
Суверенітет є засадничою ознакою держави: нема суверенітету – нема й держави. З цього випливає важливий наслідок – сама ідея суверенітету виключає можливість впливу наднаціональних законів. Адже той, хто може нав’язати закон для даної території, і є її сувереном. Держава визначається як «та, що володіє суверенітетом».

У республіці носіями і джерелом суверенітету є громадяни. Вони об’єднуються у різнорівневі громади, формують потрібні їм органи влади та інші державні інституції, визначають їх фінансування та розвиток. Якщо державні інституції стають непотрібними, то громадяни їх реформують або скасовують. Для цього громадянам та їхнім об’єднанням треба періодично досягати згоди, тому засадничою властивістю республіки є постійне прагнення до консенсусу (однозгідності). Той, хто не бажає жити в межах допустимого громадянського консенсусу, має покинути територію республіки.
У диктатурі носієм суверенітету є монарх, правляча верхівка, олігархія, теократія. Причиною виникнення диктатур зазвичай є або зовнішнє завоювання, або прихована узурпація влади.
У найбільш яскравій формі сувереном є монарх, який надає своїм васалам та підданим землю, а вони йому служать і платять данину.
Одноособовий або колективний диктатор завжди тисне на підданих, а вони чинять опір і прагнуть розширити свої права. Тому диктатура – це завжди конфлікт між державою і суспільством.
При цьому диктатор не зацікавлений у тому, щоб піддані об’єднувалися: що аморфніше населення, то сильніша влада диктатора. Серед іншого, в інтересах диктатора розмивання етнічної та расової однорідності суспільства, поділення за мовним принципом, адже тоді суспільству важче об’єднатися проти диктатури.
За диктаторського режиму влада зацікавлена у суспільних конфліктах, а тому заохочує їх і провокує. Відтак характерною рисою прямої чи прихованої диктатури є суспільні негаразди різної інтенсивності.

Політична «рівність».
Для республіканської форми правління абсолютно природним є такий стан, за якого демос (організоване громадянство) виконує обов’язок захищати і підтримувати свою державу. Рівними правами володіють ті, які виконують рівні обов’язки. При цьому, як казали в давні часи, «голоси не рахуються, а зважуються», тобто хто приносить більше корисні, той має більшу політичну вагу.
Для диктатури властива абсолютна політична «рівність», не обумовлена жодними обов’язками. А все тому, що політична нерівність громадян – це структурування суспільства, а диктатура зацікавлена у підтриманні суспільства в максимально неструктурованому, аморфному стані. Політична «рівність» виборців є інструментом диктатури для заглушування паростків вертикального структурування суспільства та його самоорганізації.
Охлократія («влада натовпу») – це насправді влада над натовпом, здійснювана диктатурою де усі піддані рівні у своєму безправ’ї перед диктатором -сувереном. Ідея політичної рівності виборців, незалежно від їх внеску в розвиток держави, рівнозначна ідеї рівності цін на всі товари. Аналогічна «політична рівність» виборців можлива тільки тоді, коли вони моло на що впливають.

Парламентські і президентські республіки.
У республіках (демократіях) двома основними формами правління є парламентська і президентська.
У парламентських республіках громадяни обирають парламент, який формує виконавчу владу на чолі з прем’єром чи канцлером, а також обирає президента, який зазвичай виконує допоміжні функції.
У президентських республіках домінуючу роль відіграє президент, який обирається громадянами незалежно від парламенту і самостійно (або з мінімальною участю парламенту) формує виконавчу владу – уряд.
Вибори можуть бути прямими, як нині в Україні, або ступеневими, як в США при виборах президента – за допомогою Колегії виборців (до 1913 р. Сенат також обирався у двоступеневий спосіб).

1. У залежності від формування влади «знизу» чи «згори», є дві основні форми державного правління – республіка («справа суспільна») і диктатура (одноособова чи колективна, відверта чи прихована).
2. Республіка може бути парламентською або президентською.
3. Вибори можуть бути прямими або ступеневими.

Яка форма правління в Україні.
Згідно з описаною вище класифікацією, в Україні діє прихована колективна диктатура (олігархія багатіїв), що опирається на потужний репресивний апарат (внутрішні війська потужніші і значно краще озброєні, ніж збройні сили). У країні є імітація демократичних виборів політично «рівного» електорату, маніпуляції суспільною думкою, тримання суспільства в аморфному стані, блокування його самоорганізації, провокування суспільних конфліктів, а з 2014 року з"явилася ще й підтримка війни низької інтенсивності, яка закомуфльована під назвою «АТО». Через це політологи відверто заявляють, що нинішня правляча верхівка зацікавлена в гарячій фазі війни з Росією. не модернізуючи свою армію. А чому -- не важко здогадатися. Така війна -- підтримка антинародної диктаторської  системи.


Дню КГБ присвячується


В день чекиста мы хотим вспомнить стихотворение Осипа Мандельштама, дважды арестованного и умершего на пересыльном пункте в 1938 году: 

«Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина,
И широкая грудь осетина».
Від себе: років 20 тому в нас у школі  був літературний вечір, присвячений творчості Йосипа Мандельштама. Я читала саме цей вірш. Досі знаю його напам'ять.

Уроки черниговского фарса

Поздравляю всех. Мы снова лишены права голоса. Спасибо всем 54-м процентам за президента Порошенко.
Что имеем после года правления "майдановского" президента? Имеем реализацию того, что не успел реализовать за время своего правления президент Янукович.
Мнение людей власть не интересует. Власть с помощью админресурса рисует себе и другим кандидатам любые проценты, которые невозможно проконтролировать, оспорить, а тем более выиграть спор. Таким образом мы фактически снова лишены права голоса.
Какой же выход?
Напрашивается логичный на первый взгляд ответ: новый майдан либо доведение до победы предыдущего майдана со свержением ныне действующего президента.
Предлагаю альтернативное решение. Если честные результаты выборов с системой тайного голосования нам не удаётся обеспечить, то стоит попробовать хотя бы временно перейти к системе открытого голосования на выборах. Результаты таких выборов труднее будет сфальсифицировать. Вернее технологии фальсификации фальсификаторам придётся радикально менять. Результаты открытых выборов легче проверить. Каждый человек в любой момент может подтвердить факт своего участия либо неучастия в голосовании и свой выбор

Украина подписалась на диктатуруВчера в Украине произошло событие, сравнимое по значимости только с событием, когда при Януковиче страна легла спать в парламентско-президентской республике, а проснулась в президентско-парламентской.
    
Это событие – утверждение Верховной Радой в нарушение всех процессуальных норм законопроекта о наделении СНБО чрезвычайными полномочиями, что означает, что стоящий за Турчиновым Порошенко обретает диктаторские полномочия, в том числе и в деле контроля за создаваемым Антикоррупционным бюро, которое априори должно быть полностью независимым, в т.ч. и от президента.
 
     
Весьма примечательно, что это голосование, когда Гройсман через колено сломил сопротивление парламента, а также подписание им законопроекта и направление его на подпись Порошенко произошло в 25-ю годовщину расстрела кровавого диктатора Румынии Чаушеску.
     
Вопрос, может ли Порошенко, которого даже сами США считают президентом, погрязшим в коррупции, возглавлять антикоррупционную борьбу, является риторическим.

О том, что Верховная Рада вчерашним голосованием подписала себе смертный приговор, пока никто не задумывается, как не задумывались депутаты сталинского семнадцатого съезда, в своем большинстве уничтоженные через несколько лет во время т.н. Большого террора. Но смертная казнь грозит депутатам не только сверху, но и снизу.  Терпение народа переполнено.

 Понимают ли это все ветви власти или они рассчитывают отсидеться за штыками армии и карательных подразделений силовых структур, как на это рассчитывал кровавый диктатор Янукович?  Ближайшее будущее скоро даст ответ.

Но совершенно очевидно, что никакие реформы власть делать не собирается, что наполнение бюджета будет проходить не за счет олигархов, а за счет беднейших слоев населения и среднего класса, что ни о какой борьбе с коррупцией и речи быть не может.

Отсюда неизбежно следует вывод, что Украина не получит в первом квартале ни цента от МВФ, а значит, платить за российский газ и рассчитываться по долгам она не сможет.

В этом случае уже этой весной ей придется объявить дефолт, потому что кредиторы отказываются говорить о реструктуризации.  Дефолт страны вкупе с продолжающейся агрессией России откинет страну в самые мрачные периоды ее тысячелетнего существования. И к этому нужно готовиться каждому.

На пути к «ШОКОЛАДНОЙ ДИКТАТУРЕ» в Украине

Алексей Шевченко

Трагичность сегодняшнего положения Украины состоит в том, что самому ее существованию угрожают три Дракона: путинская Россия, местная олигархическая реконкиста и Объединенный Запад, цинично затягивающий петлю на шее молодого государства, потакая тем, кто его добивает. Им противостоит только патриотическая стихия, разъединенная организационно, но объединенная общей ненавистью ко всем трем Драконам: героические воины, которые своими жизнями оплачивают бесконечную череду трусливых «перемирий» и «дней тишины» бездарного руководителя, журналисты, разоблачающие коррупционные игрища старой-новой или новой-старой власти. Просто люди, которые стояли на Майдане и понимающие, что их цинично и с особой садистской издевкой в очередной раз кинули те, кто сейчас «там, наверху». Они борются, как могут, но резонанс действий этих Драконов может быть настолько сильным, что страна может не выдержать. Так что, ставки очень высоки и сейчас идет борьба за выживание Украины.  

Впрочем, все это более, чем очевидно и много раз говорено. Но сейчас хочу написать об одной, но грозной примете нашего времени – о паранойяльном стремлении власть имущих выстраивать диктатуру, что, в общем-то, естественно после революционного хаоса. Причем речь не идет о личной диктатуре Петра Порошенко на манер Путина или даже Януковича, хотя он и не лишен властолюбивых стремлений. Понятно, что он хочет укрепить свою власть, но построенная диктатура будет коллективной, то есть диктатурой той номенклатуры (ее почему-то называют «элитой»), которая за 23 года независимости сформировала заскорузлую, нереформируемую «Систему». В нее входят одни и те же лица, которые сохраняют свое господство при любой фамилии Гаранта их всевластия. Эту Систему не разрушит никакая люстрация и оба Майдана так и не смогли в ней что-либо изменить. Победить Дракона пока не удается, поскольку «дракон есть дракон», и меры по защите самого себя он будет принимать драконовские.

После «Революции Достоинства» ему нужна диктатура, чтобы загнать «взбаламученное море» народного гнева, чтобы защититься от мусорных баков и прочих агрессивных проявлений толпы, которую они держат за «быдло». Чтобы защититься от Майдана-3, они  обещают попросту перестрелять тех, кто их «подставляет». И очень многие приметы говорят о том, что эта диктатура уже строится. Так, первой ласточкой этой тенденции явилось убийство Сашка Билого, харизматического участника Майдана, которое хотя и являлось резонансным, но почему-то довольно быстро затихло, затерявшись среди крымских событий и последующей донбасской эпопеи.
      Это было чисто политическое убийство человека, который понимал революционные лозунги совершенно буквально и готов был их претворять в жизнь с помощью автомата Калашникова. При этом интересно то, что человек, желающий установить справедливость немедленно, здесь-и-теперь, всегда получает прозвище «одиозного радикала». Таковым считали и Александра  Музычко. Поэтому он был обречен на уничтожение и поэтому его просто «заказали». Показательно то, что сам Билый об этом предупреждал за неделю до событий, видимо считая, что власть не решится на убийство после публичной «озвучки» ее намерений. Но он недооценил эту власть.

В этой всей операции Аваков был всего лишь пешкой и нити «заказа» простираются намного выше. Все объяснения его лично и тогдашней ГПУ об отсутствии «умышленного убийства» просто смешны и нелепы. Утверждать, что спецназ не мог грамотно провести операцию задержания без причинения вреда, просто смешно. (Кроме того, в пользу умышленного убийства говорит и версия О. Дония, согласно которой Билый был застрелен и выброшен из машины, уже будучи связанным и безоружным). Повторяю, приказ о его физической ликвидации поступил сверху, потому что без такого приказа уничтожить популярного активиста невозможно. Это – аксиома.

Свидетельств «закручивания гаек» и создания новой репрессивной машины, предостаточно. Во-первых, происходит некая «реабилитация» «Беркута», которому дается кард-бланш на применение насильственных методов в отношении протестующих граждан. Сюда входит и саботаж расследований его преступлений во время Майдана, прежде всего, массовых убийств. Несмотря на наличие огромного количества материалов, следствие «включает дурака» и спускает расследование на тормозах. «Побег» из-под домашнего ареста беркутовца Садовника стал олицетворением саботажа и патронирования палачам Майдана. Это свидетельствует о том, что власти нужны профессионалы-костоломы, у которых нет никаких ограничений на применение насилия.

А то, что оно будет применяться, уже не оставляет никаких сомнений после разгонов массовых акций, происшедших уже после Майдана. Например, зверство во время расправы над протестующими против концертов Ани Лорак, которое проявляли «цепные псы режима», ничем не отличается от аналогичных проявлений времен Януковича. Подобных свидетельств достаточно много, и я не хочу сейчас о них говорить. Интересна попытка законодательного обеспечения такого рода действий.

С моей точки зрения, она содержится в законопроекте депутата от БПП Ирины Фриз о криминальной ответственности «за непокору», уже ставшего скандальным.  Однако законопроект касается и правоохранительных органов, и если приобретет статус закона, то будет работать не на передовой военных действий, а и при подавлении гражданских протестов. И тогда призыв к отказу от выполнения любого приказа офицера «Беркута» будет уже уголовно наказуемым. И этот подтекст четко подметил блогер Алексей Мочанов, предельно кратко определив сущность данного законопроекта: «Если ты призываешь мента НЕ бить студентов, то получаешь три года. Если мы делаем это вместе с кем-то – то три-семь. Если ты сам мент или я – то пять-восемь. Если в условиях военного времени – то восемь-десять». Поэтому независимо от «благих намерений» госпожи Фриз принятие подобного закона по любому мостит дорогу в ад строящейся диктатуры. 

Еще одним свидетельством указанной тенденции является начало репрессий против инициаторов «мусорной люстрации» (речь идет о Сергее Кобе), которая в сложившихся условиях является пока единственной формой продолжения революции. Формой напоминания власти о том, что будет ее ждать, если она будет повторять политику власти прошлой. Естественно, власть кровно заинтересована в том, чтобы эти практики пресечь. Кроме того, Коба в открытую выступил не только против «янучар» оставшихся на своих постах после Майдана,, но и против «новой власти», назвав Авакова, Ярему и Наливайченко «проститутками».

Так что новый пассионарий оказался очень неудобной фигурой, которую было необходимо утихомирить. Поэтому посадка Сергея Кобы с привычным для стражей порядка предварительным избиением так же показательна, как и убийство Билого. Да, Кобу не расстреляли из автомата. Но четко дали понять, что отныне подобного рода протест будет  переквалифицирован в хулиганство а то и в криминальное преступление.

В качестве «идеологического» подкрепления этих «отморозков» в украинской политике, в информационном пространстве работает технология, которая очень напоминает технологию «выборов-в-один тур». Речь идет о технологии «Порошенко нельзя критиковать, против него нельзя протестовать, потому что это выгодно Кремлю». Для меня показательным проявлением этой технологии явилась статья Виталия Пировича на Эспрессо ТВ (08.12.14) «Чому Майдани проти Порошенка треба розганяти силою». В самом названии я усматриваю заказ власти на информационную подготовку определенных репрессивных действий. 

В чем – помимо названия, которое содержит оправдание насилия – эта статья является показательной? Прежде всего, в пропагандистском выставлении действующего президента в качестве «священной коровы». Доказательная база этой статьи – крайне слабая. Из ее содержания непонятно, в чем состоит различие между Революцией Достоинства и «псевдо-майданами» типа Винницкого. Непонятно, почему, можно было протестовать против Януковича, а против Порошенко – нельзя. Почему можно протестовать против Захарченко, Пшонки и Якименко и нельзя этого делать против Авакова, Яремы или Наливайченко. Почему Арбузов – «враг народа» и почему Гонтарева – «неприкасаемая».
Речь идет о задаче, информационно подготовить население к грядущим репрессиям.

А они будут уже потому, что маятник недовольства против действующего президента, будет раскачивать протестные настроения все больше и больше. Вредительство налицо: утрата Донбасса, легитимация преступных анклавов на этой территории, провал пацифистских стратегий в противостоянии с Россией, отсутствие реальных реформ, продолжение коррупционных практик, имитация люстрации.  Все эти «прелести» президентства Петра Алексеевича будут прекрасной питательной средой для активизации протестов. И Винницкий Майдан был серьезным звоночком. Дальше таких майданов будет все больше и больше.

А ответом на них могут только репрессии и диктатура. Власть не сможет прислушаться к требованиям населения, иначе Система просто разрушится. Поэтому она будет защищаться только привычными примитивными силовыми методами. Конечно, построение грядущей диктатуры будет проводиться осторожно, с оглядкой на европейское сообщество и с учетом психотипа Порошенко, (который не любит любых резких движений, исходя из тезиса «как бы чего не вышло»). Эта диктатура не будет столь всеобъемлющей, как при Януковиче, власть будет пытаться до поры до времени сохранять какие-то «люфты», озвучивая  протестные настроения.

Хотя насилие, если уж оно будет применяться, будет не менее, а может быть даже более, жестким, чем при прежнем режиме. В случае же реального всенародного Бунта, его подавление будет таким, что Янукович покажется не Иродом, а младенцем. Потому что Виктор Федорович очень долго терпел Майдан, прибегая к переговорам и уговорам, откладывая финальную «зачистку». А новая власть, которая знает технологии Майдана, что называется, изнутри, будет действовать жестко и без всяких сантиментов. Именно потому, что знает, к чему может привести излишнее «затягивание» процесса.

А пока эту диктатуру можно назвать такой же «гибридной», как и война на Донбассе, как и президентство Порошенко, учитывая специфику его  «шоколадной» хозяйственной деятельности и сладкоречивость.


Прощай, оружие или с ружьем на Киев?

Прощай, оружие или с ружьем на Киев?

Все чаще даже в украинских СМИ начинают появляться заголовки о массовом дезертирстве в рядах украинской армии. Брошенные своим командованием на произвол судьбы и верную гибель, украинские вояки уже целыми подразделениями в поисках спасения складывают оружие и переходят российскую границу. Дезертиров в Украине клеймят позором, называют предателями родины, судят и с особым садистским удовольствием сообщают всем желающим имена и домашние адреса солдат и офицеров, покинувших боевые посты.

Солдат 51-й бригады судят за дезертирство и уклонение от военной службы

Кто эти люди, сложившие оружие, предатели или герои? Скорее всего, жертвы!

Что видит солдат, когда попадает в зону карательной операции на Донбассе? Это на гражданке «патриоты» записывают веселые видеообращения, бахвалясь своим презрением и ненавистью к «ватникам», и только оказавшись в зоне боевых действий, у вчерашних призывников наступает шоковое отрезвление, они начинают понимать, что их обманули и кинули на верную гибель.


Когда вопреки заверениям украинских «СМИ» о тотальных успехах в борьбе с «террористами», они собирают фрагменты тел тех, с кем еще вчера рассуждали о скорейшей победе над «ватой».

Когда в «освобожденных» ВСУ городах, вместо возгласов восхищения и букетов цветов от населения, слышат в свой адрес проклятия от мирных жителей Донбасса, не признающих киевскую хунту.

Когда вместо уничтоженных «террористов», видят останки убитых мирных жителей – среди которых женщины, дети, инвалиды. И понимают, теперь их руки по локоть в этой детской крови, и не отмыться теперь вовеки.

Агония т.н. Южного котла, только усилила процесс прозрения.

Видя огромные потери в своих взводах, понимая, что они вызваны предательством хунты, неумелым преступным командованием, военнослужащие начинают испытывать ненависть к киевскому режиму, наверняка большую, чем к «российским террористам».

Украинские солдаты: В России нас приняли как своих и дали убежище


Даже самый «свидомый» националист не хочет стать пушечным мясом. Бегство мужчин призывного возраста из Украины приобретает массовый характер. Билет в Россию или остаться на Батькивщине 200-тым грузом – такой выбор становится даже перед теми, кто скакал на Евромайдане и ратовал за АТО.

Возникает резонный вопрос: сколько еще тысяч гробов нужно, чтобы Киев пошел на переговоры?

Чем большее количество гробов приходит из зоны карательной операции, тем больше ширятся акции протеста среди населения Украины.

Наиболее резонансные протесты матерей и жен силовиков пока проходят на западе Украины. Потому что «грузом 200» в первую очередь стали призывники из западных регионов. Впрочем, география протестов растет: Буковину, Слобожанщину, Закарпатье охватила волна пикетов, стихийных митингов. В некоторых городах протестное движение выходит за мирные рамки – обстреливаются и захватываются военкоматы, блокируются выезды из воинских частей.


Судя по настроениям украинских солдат, призывников и их родных, недалек тот день, когда придет прозрение, что сомнительными «победами» над стариками и детьми на Донбассе войну не остановить и не выиграть. Что кукловоды, из-за которых гибнут ополченцы, военные, мирные граждане - сидят в Киеве. И тогда, как в переводной картинке, яркими красками начнет проявляться настоящая, а не опереточная действительность, которая при ближайшем рассмотрении из гротескной формы превратится в уродливую ужасающую реальность.

И не покажется такой уж фантастической мысль, что солдаты, поняв, кто для народа реальный враг развернут оружие против тех, кого евромайдановцы в общем угаре майдана привели «на трон» в последний месяц холодной зимы 2014 года.

Источник - кадровые военные готовы повернуть оружие против хунты

Как сообщают источники, несколько тысяч украинских военных, которые брошены на Донбасс для проведения т.н. "антитеррористической операции", готовы прекратить боевые действия и перейти на сторону России - единственного гаранта сохранения их жизни и непреследования: "На российских представителей вышел ряд офицеров украинской армии высших и низших званий, которые заявили, что не видят смысла и перспектив продолжения братоубийственной войны и готовы прекратить действовать в угоду киевскому режиму и кураторам из США. Причем, речь идет не только о тех военных и пограничниках, которые зажаты в "южном котле" на границе с Россией, но и о командирах и рядовых бойцах группировок украинских войск, развернутых под Донецком и Луганском".

Так что дилемма, вынесенная в заголовок статьи, становится реальностью. Выбор за украинским народом и армией.

Прощай, оружие или с ружьем на Киев?

Единственное достоинство диктатуры: ...

 ... не нужно часами сидеть у приёмника, чтобы узнать результаты выборов.

(Франсуа Мориак, фр. писатель))

С белорусского сайта. (ПРОШУ ПЕРЕПОСТ!)

Перепост ОРД
Комментарий из Белоруссии

Как там в свое время не дожали диктатора и ЛУКАШЕНКО ПРАВИТ ДО СЕГОДНЯ!

Не видитесь на эту хуиту! У нас в 1996 году выносили импичмент лукашенки, но докладчик Гончар, за день до доклада исчез без вести, потом пропал экс министр мдв Захаренко который отказывался выполнять преступные приказы лукашенко, вслед за ним отправился бизнесмен Красовски, который финансировал демократических кандидатов и независимые сми, эпогеем стало похищение по приказу лукашенки оператора орт Завадского, их тел до сих пор не нашли!
А потом прилетел "десант" из москвы который предложил переговоры и помощь в стабилизации ситлуации, наши опозиционеры пошли на уступки, думали выиграют без проблем выборы 1999, но не тут то было, выборов больше в Беларуси не было!с тех пор в Беларуси регулярно пропадают без вести люди, похищают детей оппозиционных политиков, на последних выборов до объявления официальных результатов ЦИКА , арестовали 7!!из 10((считая с лукашенкой) кандидатов в президенты.
Вы думаете Беларусы все такиие забитые и ссыклявые? мы добровольно слили страну? хуй вам боролись мы не хуже чем вы сейчас на грушевского.

Любые уступки диктатуре и вам конец будет точно так же как и нам!!!,
Когда полетели коктели молотова на грушевского янык ссыканул!!!! а до этого майдан не замечал!!!! только решительные действия против беркута помогут вам сохранить свободу! А ваши оппы кличко, тягнибок, яценюк очкуют! боятся уголовной отвественности и тюрьмы в случае провала, надеятся что на выборах 2015 смогут победить!но если вы сейчас отступите выборов у вас больше не будет!

Искушенные диктатурой


diktator

 
Когда понимаешь, что гораздо больше возможностей обогатиться только в ситуации, в которой ты все и везде можешь контролировать, то появляется соблазн сразу же все взять под контроль. Особенно - финансовые потоки, что вроде как бюджетные, но все же доступны и расцениваются как свои собственные.


В развитой стране, где демократия - это не только право, но обязанность и ответственность перед обществом, сложно представить человека, возглавившего страну, чей сын за годы правления папы вдруг возобладал громаднейшими интеллектуальными возможностями и бизнес сноровкой, которой ранее у него не наблюдалось, став одним из богатейших людей страны. В Украине теперь это – норма. Но чтобы эта норма оставалась постоянной, нужно суметь всем остальным недовольным объяснить, почему у них отбирают бизнес на самых «законных» основаниях именно в пользу сына президента. И вот тогда и появляется искушение ввести диктатуру. Полную. 

Учитывая же, что Украина – страна незрелой демократии, да и далека от экономического прорыва, то в ней как раз и сложились все факторы для установления диктатуры: общество и оппозиция не знают как противостоять нарушению их прав, а гарант, понимая, что у граждан насущная проблема – найти кусок хлеба для пропитания, довольно легко эту проблему использовал в корыстных для себя целях, когда на выборах применил админресурс для махинаций, поскольку купить большинство граждан за небольшие деньги, а то и просто за паек, оказалось легко.

С другой стороны, появилось довольно много финансовых групп, способствовавших Януковичу в установлении диктатуры, поскольку они понимали, что при таком раскладе у них возникает возможность извлекать выгоду из несовершенного экономического устройства общества, опираясь на личное знакомство с Януковичем.

Естественно, они понимали, что Янукович будет обогащаться, но были уверены, что смогут его контролировать. Однако ситуация вышла из-под контроля. И теперь эти финансовые группы сами вынуждены искать защиту от рейдерства со стороны так называемой СЕМЬИ, желающей взять под контроль уже не только силовые структуры, но и все министерские кресла.

Олигархические группы, позволив Януковичу узурпировать власть, были убеждены, что будут стержнем, на который эта диктатура сможет опираться. Более того, Янукович преподносился обществу, как хозяйственник с сильной рукой, с посылом, что он наведет порядок после хаоса Ющенко. А многие украинцы (особенно пожилые и жители Востока Украины) верили в сталинский принцип сильного правления.

Вот им, при определенной манипуляции их сознанием, и начали преподносить меседжи, что демократия может быть с изъянами, но зато в стране будет порядок.

На практике оказалось, что, подвинув демократию, власть загнала общество в тупик, уничтожила малый и средний бизнес и позволила членам ОПГ «СЕМЬЯ» обогащаться с неимоверной скоростью. При этом экономика страны начала рушится, а власть, вместо того чтобы обуздать воровство в высших эшелонах власти, сама этот грабеж возглавила.

Миф о том, что Янукович создаст стабильную власть с порядком в стране – рухнул. 

читать дальше: http://k-z.com.ua/polytyka/25808-iskushennye-diktaturoj

***

При демократии дураки имеют право голосовать, при диктатуре — править.   (Бертран Рассел) 

Страницы:
1
2
3
5
предыдущая
следующая