Українська культура

Для української національної культури основоположною і базисною є народна культура. На її основі поступово сформувалися професійні наука, література, мистецтво. Своєрідність української культури визначили також впливи географічних умов, особливости історичного шляху, а також взаємодія з іншими етнокультурами.

Внаслідок труднощів історичного шляху України (монголо-татарське завоювання в XIII ст., польсько-литовська експансія в XIV — XVI ст., залежність від Російської та Австрійської імперій в XIX — ХХ ст.) у вітчизняній традиції народна культура зіграла виключну роль. Це сталося, тому що в XVI ст., коли феодально-боярська знать сприйняла католицтво і польську культуру, і до кінця XVIII ст., коли верхівку козацької старшини було зрусифіковано, українське суспільство розвивалося значною мірою без повноцінної національної культурної еліти.

Справжніми творцями і носіями культури продовжували залишатися широки маси суспільства - селяни, козакi, ремісникі. Українська культура протягом тривалих періодів своєї історії розвивалася як народна. У ній велике місце займали фольклор, народні традиції, які додавали їй особливої чарівності і колориту. Особливо яскраво це виявилося в мистецтві — народних думах, піснях, танцях, декоративно-прикладному мистецтві. Саме завдяки збереженню і продовженню традицій, корені яких сходять до культури Київської Русі, став можливим підйом української культури і в XVI — XVII ст., і культурне відродження в XIX ст.

У той же час відчутні і негативні наслідки такого характеру розвитку української національної культури. Протягом тривалого часу багато талановитих людей, які народилися і виросли в Україні, потім покидали її, зв'язували своє подальше життя і творчість з російською, польською та іншими культурами. Крім того, прогрес у сфері природничих наук був виражений слабше, ніж у гуманітарній.

Разом з тим, самобутня і старовинна система освіти, яка досягла свого розквіту в добу Козаччини і забезпечила практично суцільну грамотність населення, давня традиція книгописання, орієнтованість на провідні центри Європи, зокрема на візантійську культурну традицію, роль України-Руси як центру християнства в східнослов'янському світі, а також як центру наук і вищої освіти завдяки розвинутій мережі колегіумів, Острозькій та Києво-Могилянській академії, меценатство та державна підтримка культури рядом визначних державників — Костянтином Острозьким, Петром Конашевичем-Сагайдачним, Іваном Мазепою та ін. — все це дозволило піднести українську культуру до рівня світового явища, створити ряд класичних шедеврів у галузі друкарства, архітектури, літератури, досягти значних успіхів у науці.

Відомий дослідник української культури Іван Огієнко зазначав, що українській культурі з самого початку були властиві відвертість світу, відсутність ксенофобії і гуманізм. Говорячи про гуманістичну суть української культури, потрібно відзначити і те, що сама система цінностей даної культури в період її активного розвитку (XVII — XIX ст.) була досить специфічною. Багатий матеріал для такого висновку дає творча спадщина Григорія Сковороди, Феофана Прокоповича, Пантелеймона Куліша, Тараса Шевченка. У своїх філософських творах вони вирішували питання про сутність та умови людського щастя, про значення людського існування.

На відміну від суспільної думки інших європейських країн, де проблеми бідності, хвороб і безкультур'я мислилося подолати шляхом технічного прогресу, підвищення продуктивності праці, за допомогою зусиль освічених монархів і соціального експериментування, українські мислителі закликають до іншого. «Споріднена праця» і самопізнання, свобода, заради якої не шкода розлучитися з благополуччям, обмеження життєвих потреб, надання переваги духовному над матеріальним — ось ті шляхи і рецепти щастя, яких дотримувались і які пропагували провідні українські мислителі у дисi більш пізднього європейського екзистенціалізму. Сьогодні такі підходи мають особливе значення для всього людства.

Український народ прожив багату і бурхливу історію. Жити йому довелось на роздоріжжі, через яке проходило багато різних народів і племен. Майже кожен з них зазіхав на українську землю. У таких тяжких, складних умовах доводилось віковічно захищати свою волю від ворогів, доводилось бути й поневоленим. Ця боротьба виховала у українців найяскравішу, найхарактернішу рису – волелюбність. Саме вона спричинилася до того, що вже в кінці XVI ст. на Україні здійснювалась найперша в той час демократія. Запорізька Січ стала найміцнішим бастіоном демократії та свободи не тільки в себе, але й для сусідніх народів. Тому і вся творчість народу пронизана волелюбним характером. Не раз втрачаючи волю, незалежність, українці тужили за нею, і цю тугу та боротьбу за волю відтворяли у всіх проявах своєї творчості – у безмежному морі задушевних пісень, дум, легенд; у малярстві, вишивці, гончарстві, ткацтві тощо. Особливо любовно оспівав народ своїх , на яких так багата Україна.

Джерело: Вікіпедія.

Хто гальмує фінансування регіональних програм «Власний дім»?

Березень 2008 року. З державного бюджету не надійшло жодної копійки на фінансування регіональних програм «Власний дім», за якими здійснюється кредитування будівництва житла у сільській місцевості. Хоча кошти на це у тому ж таки державному бюджеті на 2008 рік передбачені.

Уряд не фінансує і водночас не пояснює причин відсутності фінансування. Натомість, окремі депутати Верховної Ради від Блоку Тимошенко та Блоку Литвина намагаються «підвищити ефективність» використання бюджетних коштів для будівництва (придбання) житла для сільського населення. Питання вдруге пропонується до розгляду на засідання Комітету з питань бюджету, яке відбудеться 12 березня, о 15.00 годині, за адресою: вул. Банкова, 6-8, кімн. 510). Питання «ефективності» вже знімалося з розгляду ( http://www.maidan.org.ua/static/news/2007/1204631883.html ). Напевно, це сталося через розголос, автором якого став я і сайт «Майдан».

Справжня мета цього зібрання відома – кошти державного бюджету пропонується ділити між областями не відповідно від кількості сільського населення у кожній області, а за спеціальною схемою, - про що вже повідомлялося на сайті «Майдан» ( http://www.maidan.org.ua/static/mai/1204204534.html ). За моїми даними, задля «ефективного» розподілу бюджетних коштів спеціально створюється посередницька структура – асоціація «Власний дім», ініціаторами створення якої є особи, які були причетні до розподілу бюджетних коштів на ці цілі ще за президентства Л.Кучми. Тому не дивно, що на вищезгадане засідання Комітету не запрошені голови обласних фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, а також представники обласних державних адміністрацій, які відповідають на місцях за виконання програм «Власний дім».

Фондам, фактично, насильницьким шляхом хочуть запропонувати схему, яка, на мою думку, не тільки не буде ефективною, а й зможе утримувати зайвого посередника.

Я закликаю народних депутатів України, які є членами Комітету з питань бюджету, взагалі відмовитися від розгляду цього питання. Розподіл коштів між областями – справа Головного розпорядника – Міністерства аграрної політики України. Тільки за такої умови можна реально підвищити ефективність використання бюджетних коштів для будівництва житла для сільського населення, а також унеможливить створення зайвих посередницьких структур.

Тарас ТОКАР,
активіст ВГО Альянс «Майдан».

Архів Майдан-ІНФОРМу на цю тему:
http://www.maidan.org.ua/static/mai/1204204534.html
http://www.maidan.org.ua/static/news/2007/1204631883.html
http://www.maidan.org.ua/static/news/2007/1204793751.html

Джерело: http://www.maidan.org.ua/static/mai/1205311368.html

Тарасова ніч

На розпутті кобзар сидить
Та на кобзі грає;
Кругом хлопці та дівчата —
Як мак процвітає.
Грає кобзар, виспівує,
Вимовля словами,
Як москалі, орда, ляхи
Бились з козаками;
Як збиралась громадонька
В неділеньку вранці;
Як ховали козаченька
В зеленім байраці.
Грає кобзар, виспівує —
Аж лихо сміється...
«Була колись гетьманщина,
Та вже не вернеться.
Було колись — панували,
Та більше не будем!
Тії слави козацької
Повік не забудем!

Встає хмара з-за Лиману,
А другая з поля;
Зажурилась Україна —
Така її доля!
Зажурилась, заплакала,
Як мала дитина.
Ніхто її не рятує...
Козачество гине;
Гине слава, батьківщина;
Немає де дітись;
Виростають нехрещені
Козацькії діти;
Кохаються невінчані;
Без попа ховають;
Запродана жидам віра,
В церкву не пускають!
Як та галич поле крив,
Ляхи, уніати
Налітають,— нема кому
Порадоньки дати.
Обізвався Наливайко —
Не стало Кравчини!
Обізвавсь козак Павлюга
За нею полинув!
Обізвавсь Тарас Трясило
Гіркими сльозами:
«Бідна моя Україно,
Стоптана ляхами!»
Україно, Україно!
Серце моє, ненько!
Як згадаю твою долю,
Заплаче серденько!
Де поділось козачество,
Червоні жупани?
Де поділась доля-воля,
Бунчуки, гетьмани?
Де поділися? Згоріло
А чи затопило
Синє море твої гори,
Високі могили?
Мовчать гори, грає море,
Могили сумують,
А над дітьми козацькими
Поганці панують.
Грай же, море, мовчіть, гори!
Гуляй, буйний, полем!
Плачте, діти козацькії,—
Така ваша доля!
Обізвавсь Тарас Трясило
Віру рятовати,
Обізвався, орел сизий,
Та й дав ляхам знати!
Обізвався пан Трясило:
«А годі журиться!
А ходім лиш, пани-брати,
З поляками биться!»

Вже не три дні, не три ночі
Б'ється пан Трясило.
Од Лимана до Трубайла
Трупом поле крилось.
Ізнемігся козаченько,
Тяжко зажурився,
А поганий Конецпольський
Дуже звеселився;
Зібрав шляхту всю докупи
Та й ну частовати.
Зібрав Тарас козаченьків —
Поради прохати:
«Отамани товариші,
Брати мої, діти!
Дайте мені порадоньку,
Що будем робити?
Бенкетують вражі ляхи -
Наше безголов'я».
«Нехай собі бенкетують,
Нехай на здоров'я!
Нехай, кляті, бенкетують,
Поки сонце зайде,
А ніч-мати дасть пораду,—
Козак ляха знайде».

Лягло сонце за горою,
Зірки засіяли,
А козаки, як та хмара,
Ляхів обступали.
Як став місяць серед неба,
Ревнула гармата;
Прокинулись ляшки-панки —
Нікуди втікати!
Прокинулись ляшки-панки,
Та й не повставали:
Зійшло сонце — ляшки-панки
Покотом лежали.

Червоною гадюкою
Несе Альта вісти,
Щоб летіли крюки з поля
Ляшків-панків їсти.
Налетіли чорні крюки
Вельможних будити;
Зібралося козачество
Богу помолитись.
Закрякали чорні крюки,
Виймаючи очі;
Заспівали козаченьки
Пісню тії ночі,—
Тії ночі кривавої,
Що славною стала
Тарасові, козачеству,
Ляхів що приспала.

Над річкою, в чистім полі,
Могила чорніє;
Де кров текла козацькая,
Трава зеленіє.
Сидить ворон на могилі
Та з голоду кряче...
Згада козак гетьманщину,
Згада та й заплаче!»
Умовк кобзар, сумуючи:
Щось руки не грають.
Кругом хлопці та дівчата
Слізоньки втирають.

Пішов кобзар по улиці —
З журби як заграє!
Кругом хлопці навприсядки,
А він вимовляє:
«Нехай буде отакечки!
Сидіть, діти, у запечку,
А я з журби та до шинку,
А там найду свою жінку,
Найду жінку, почастую,
З вороженьків покепкую».

Тарас ШЕВЧЕНКО
[6 листопада 1838,
С.-Петербург]

Звернення Президента України з нагоди Міжнародного жіночого дня

Любі жінки!

Від щирого серця вітаю вас із чудовим весняним святом 8 Березня.

Шана до жінки – самовідданої матері, люблячої і надійної дружини, подруги, бабусі, сестри, доньки є невід'ємною часткою нашої національної культури.

Від імені всього українського народу я висловлюю вам вдячність і глибоку повагу за мудрість, ніжність, любов і терпіння. Високо ціную все, що ви робите для нашої держави, своєї родини і для дітей, вашу здатність бути успішною і діяльною у житті країни та суспільства.

Переконаний, що процвітаюча Україна неможлива без активної життєвої позиції жінок у політичному, діловому і суспільному процесі. Обов'язок держави – забезпечити рівні умови для повноцінної самореалізації жінок і чоловіків, турботу і захист для матерів і дітей. Це є не тільки безумовним національним пріоритетом, а й відповідає духові демократичних змін у нашому суспільстві.

Сердечно бажаю міцного здоров'я, нев'янучої краси, особистого щастя, успіхів у діяльності. Нехай не тільки цей святковий день, а все ваше життя буде наповнене світлом, весняним теплом і радістю.

Віктор ЮЩЕНКО.

Всіх коханих жінок вітаємо зі Святом!

8 березня – Міжнародний жіночий день

Любі жінки!
Матері, дружини, сестри,  кохані!

Вітаю вас із чудовим весняним святом – 8 Березня! Символічно, що ми відзначаємо його у неповторну мить пробудження природи. Весна є найбільш виразним і яскравим втіленням краси, тепла, ніжності, гармонії – всього того, що притаманне саме жінці.  

Жінка-мати, жінка-берегиня, жінка-подруга – усі свої перемоги і досягнення ми присвячуємо вам. І саме ваша небайдужа й відповідальна життєва позиція є справжньою запорукою наших звершень, основою родинного благополуччя. Адже жінки наповнюють наше життя безмежною любов’ю та добротою своїх сердець. Ви надаєте яскравих барв будням і надихаєте на красиві вчинки. Даруючи вам квіти та найщиріші слова, ми – чоловіки, прагнемо, аби ви почувалися щасливими й знали, як ми цінуємо вас і пишаємося вашою духовною силою, вродою і талантами, якими щедро наділила вас природа.

Бажаю вам, шановні жінки, здоров’я і омріяного щастя. Низький уклін вам та щира вдячність за материнську мудрість, за самовідданість і розуміння, за ніжність та чуйність.

Хай у цей день і завжди звучать найкрасивіші слова та присвячені вам пісні! Зичу достатку, успіхів і професійних злетів. Хай у житті вас завжди зустрічає розуміння й підтримка чоловіків, і кожен день буде сповнений життєвих радощів!

Голова Полтавської облдержадміністрації
Валерій Асадчев.

Від Тараса Токаря: Я приєднуюся до привітання Валерія Михайловича і до всіх побажань, сказаних ним.

Дитяча бібліотека звернулася до прокуратури, МВС та СБУ

Днями трудовий колектив Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного звернувся до правоохоронних органів з проханням припинити дестабілізацію роботи їхнього закладу.

Колектив бібліотеки стурбований активізацією дій так званих власників приміщення, в якому знаходиться бібліотека. Громадяни О.Павлюченко та О.Буянкін в супроводі незнайомих осіб відвідують заклад, ведуть себе зухвало і зверхньо, вільно пересуваються приміщенням, не питаючи дозволу працівників.

При кожному відвідуванні бібліотеки громадяни О.Павлюченко і О.Буянкін погрожували, що бібліотека буде знаходитися тут лише до кінця навчального року, а потім вони виставлять охорону і не пускатимуть до робочих місць її працівників.

У заяві говориться про те, що приміщення бібліотеки є спірним, оскільки право власності на нього і питання дійсності договору купівлі-продажу оскаржується в судах і до остаточного винесення вердикту суду перебування в ньому бібліотеки є законним.

Колектив бібліотеки просить прокурора Полтавської області Віктора Войцишена, начальника Головного управління МВС України в Полтавській області Михайла Цимбалюка та начальника управління Служби безпеки України по Полтавській області Петра Хоменка вплинути на громадян Павлюченка О.П. і Буянкіна О.К., щоб вони не дестабілізували роботу бібліотеки, а також вжити відповідних заходів з метою недопущення силового захоплення бібліотеки, - говориться у заяві.

http://maidan.org.ua/static/news/2007/1204878384.html

Люди Луценка у ВР побачили ознаки змови і звинувачують Яценюка

Депутатська група «Народна самооборона» звертається до Секретаріату Президента та уряду припинити "публічні і підкилимні взаємопоборювання", що несуть загрозу єдності коаліції.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві депутатської групи «Народна самооборона» щодо парламентської кризи в Україні.

Народні депутати групи «Народна самооборона» фракції НУ-НС заявляють, що парламентаризм в Україні та єдність демократичних сил знаходяться під загрозою.

"Другий місяць робота Верховної Ради України паралізована. Штучно створена Партією регіонів парламентська криза викликана її небажанням і нездатністю перебувати у цивілізованій опозиції. Деструктивні дії Партії регіонів під надуманим приводом боротьби проти НАТО насправді мають на меті будь-якою ціною зруйнувати коаліцію БЮТ - НУ-НС і повернутися до влади", - йдеться у заяві.

На переконання депутатів "Народної самооборони", це не мало б жодних наслідків, "якби опозиція не мала союзників серед окремих високопоставлених владних чиновників, які продовжують плести інтриги, намагаючись зліпити новий різновид так званої «широкої» коаліції". По суті, вважають автори заяви, "мають місце ознаки змови, метою якої є ревізія волі виборців і досягнення чергової закулісної домовленості олігархічних еліт". Останнім часом цій меті, як вважають в "Народній самообороні", об’єктивно, сприяє позиція голови Верховної Ради, "чия пасивність і небажання вести пленарні засідання ставлять ситуацію на грань колапсу".

Як підкреслюється в заяві, "наслідком цих скоординованих дій є не тільки відсутність так необхідної сьогодні законодавчої роботи, а й знищення парламенту як складової частини влади в Україні".

У "Народній самообороні" зазначають, що Верховна Рада невідворотно наближається до 30-денного терміну бездіяльності, настання якого неминуче ставить її у напівлегітимне існування, робить заручницею зовнішніх рішень щодо її подальшого існування, чи власного рішення про саморозпуск.

Як наголошують депутати "Народної самооборони", "така безвідповідальна і деструктивна політика Партії регіонів та тих, хто їй підігрує, може вдруге поставити Україну на межу дострокових парламентських виборів". Водночас, на переконання авторів заяви, "ці вибори сьогодні не мають нічого спільного з інтересами переважної більшості наших громадян, які уже двічі після помаранчевої революції - у 2006-му та 2007-му роках - підтверджували свій демократичний вибір".

У "Народній самообороні" впевнені, що перевибори означатимуть чергову напругу в суспільстві, "дадуть в руки окремих авантюрних політиків можливість для суб’єктивних авторитарних і навіть неконституційних дій". На думку авторів заяви, "мета архітекторів дострокових виборів - переформатувати коаліцію в своїх інтересах".

При цьому в "Народній самообороні" звертають увагу, що "всі ці події в парламенті відбуваються на фоні взаємних інформаційних уколів між Секретаріатом Президента і урядом, взаємного обміну телеграмами і звинуваченнями, що лише надихає парламентську опозицію на активізацію своїх дій". Автори заяви також вважають невипадковим, що саме на цей період припав "безпрецедентний тиск на нашу державу з боку Росії у газовому питанні". "Наш східний сусід, керуючись власними геополітичними інтересами, використовує слабкість української влади і протиріччя серед лідерів демократичної коаліції для утримання України в зоні залежності від себе", йдеться в заяві.

У зв’язку з цим депутати "Народної самооборони" заявляють, що владна демократична еліта просто зобов’язана у цьому важливому для України питанні зайняти консолідовану позицію і керуватись національними, а не корпоративними чи особистими інтересами.

«Народна Самооборона» підтверджує свою принципову позицію на негайне відновлення повноцінної роботи Верховної Ради України і вважаємо, за таких умов коаліція демократичних сил має всі можливості показати роботу в інтересах суспільства.

Автори заяви закликають Президент України, уряд, фракції демократичної коаліції до єдності і спільних дій з метою реалізації ідей і завдань, проголошених на Майдані.

Джерело: УНІАН.

Ви є фаном гурту "Океан Ельзи"?

У будь якому випадку бажано пояснити: чому?

49%, 35 голосов

51%, 36 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Майданівець коментує свій наступ на депутатів ВРУ

Журналісти декількох видань звернулися до активіста ВГО Альянс «Майдан» Тараса Токаря з проханням пояснити, що ж такого страшного мало відбутися 5 березня цього року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету і не відбулося.

Майданівець відповів так:

Дискримінаційний розподіл коштів державного бюджету на кредитування індивідуальних сільських забудовників, запропонований народними депутатами України з «Блоку Юлії Тимошенко» Є.Кирильчуком та А.Радовцем, а також депутатами від «Блоку Литвина» М.Рудченком та М.Деркачем з розгляду на засіданні Комітету з питань бюджету 5 березня 2008 року знято. На мою думку, цей розподіл має ознаки корупції. Вищезгаданими депутатами пропонувалося знову розподіляти кошти за фактично старою схемою – коли одні області отримували значні суми на фінансування регіональних програм «Власний дім» з державного бюджету, а інші мали б отримувати копійки.

Крапку має поставити Уряд, а саме – Міністерство фінансів. І як найшвидше, бо при такому ставленні до селян, українське село незабаром повністю вимре і нікому буде давати пільгові кредити. Держава, а в даному випадку її у цьому питанні представляє Мінфін, має поважати Конституцію України, зокрема ст. 24 та ст. 95, і прийняти єдиний критерій розподілу бюджетних коштів серед областей – від кількості сільського населення в кожному регіоні України.

Водночас, Уряд зобов’язаний негайного розпочати фінансування програми «Власний дім» і запропонувати варіанти виправлення в подальшому перекосів, що виникли завдяки байдужості до цієї програми з боку Держави та спритності ділків з корпорації «Украгропромбуд».

Архів Майдан-ІНФОРМу на цю тему:
http://www.maidan.org.ua/static/mai/1204204534.html
http://www.maidan.org.ua/static/news/2007/1204631883.html

Джерело: "Майдан".

На www.i.ua багато патріотів. Єднаймося!

Бачу це з нашого співтовариства «Ми любимо тебе, Україно!» Кількість учасників росте вже щодня. Рейтинг також. Тож долучайтеся і Ви. Воно знаходиться тут: http://blog.i.ua/community/662/ Якщо Ви не знаєте, як це робиться, а маєте бажання долучитися, то подавайте заявки на вступ тут – нижче у коментарях.

Єднаймося!