хочу сюда!
 

Катерина

36 лет, весы, познакомится с парнем в возрасте 31-40 лет

Заметки с меткой «закон»

100 років IV Універсалу

Універсал
Української Центральної Ради
(IV)

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001300-18

                         Народе України.

     Твоєю силою,  волею, словом стала на Землі українській вільна
Народня Республіка.  Справдилась колишня давня мрія батьків твоїх,
- борців за вольности і права трудящих.

     Але в тяжку годину  відродилась  воля  України.  Чотири  роки
лютої  війни  знесилили  наш  край і людність.  Фабрики товарів не
виробляють.  Заводи спиняються.  Залізниці розхитані. Гроші в ціні
падають.  Хліба зменьшується.  Насуває голод. По краю розплодились
юрми грабіжників і  злодіїв,  особливо,  коли  з  фронту  посунуло
військо, счинивши кріваву різню, заколот і руїну на нашій землі.

     Через усе це не могли відбутися вибори в Українські Установчі
Збори в  приписаний  нашим  попереднім Універсалом ( n0005300-17 )
час.  Ці Збори,  призначені на нинішній день, не змогли зібратись,
щоб  приняти  з наших рук нашу тимчасову найвищу революційну владу
над  Україною,  уставити  лад   в   Народній   Республіці   нашій,
організувати нове Правительство.

     А тим часом петроградське правительство  народніх  комісарів,
щоб  привернути  під  свою  владу  вільну  Українську  Республіку,
оповістило війну Україні і насилає на  наші  землі  своє  військо,
красногвардійців-большевиків,  які  грабують  хліб у наших селян і
без всякої плати вивозять його в Росію,  не жаліючи навіть  зерна,
наготовленого  на засів,  вбивають неповинних людей і сіють скрізь
безладдя, злодіяцтво, безчинство.

     Ми, Українська  Центральна Рада,  зробили всі заходи,  щоб не
допустити  цеї  братовбивчої  війни  двох  сусідніх  народів,  але
петроградське  правительство  не  пішло  нам назустріч і веде далі
кріваву боротьбу з нашим народом і Республікою.

     Крім того   те   саме  петроградське  правительство  народніх
комісарів починає затягати мир і кличе на нову війну, називаючи її
до  того  ще  "священною".  Знов  поллється  кров,  знов  нещасний
трудовий народ повинен класти своє життя.

     Ми, Українська   Центральна   Рада,  обрана  з'їздами  селян,
робітників і салдатів України,  на те  пристати  ніяк  не  можемо,
ніяких війн піддержувати не будемо, бо український народ хоче миру
і мир демократичний повинен бути як найшвидче.

     Але для  того,  щоб  ні руське правительство,  ні яке инше не
ставили Україні на перешкоді установити той бажаний мир, для того,
щоб  вести  свій  край  до  ладу,  творчої  роботи,  до  кріплення
революції  та  волі  нашої,  ми,   Українська   Центральна   Рада,
оповіщаємо всіх громадян України:

     Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від
нікого   незалежною,  вільною,  суверенною  державою  українського
народу.

     Зо всіма сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Австрія,
Румунія, Туреччина та инші,  ми хочемо жити в згоді й приязні, але
ні  одна  з них не може втручатися в життя Самостійної Української
Республіки.

     Власть в  ній  буде належати тільки народові України,  іменем
якого,  поки зберуться Українські Установчі Збори,  будемо правити
ми,  Українська  Центральна Рада,  представництво робочого народу,
селян, робітників і салдатів, та наш виконуючий орган, який однині
матиме назву Ради Народніх Міністрів.

     Отож, - насамперед приписуємо Правительству Республіки нашої,
- Раді Народніх Міністрів, - під цього дня нести розпочаті вже нею
переговори про мир з центральними державами  цілком  самостійно  й
довести  їх  до  кінця,  не  зважаючи  ні  на які перешкоди з боку
яких-небудь инших частей бувшої Російської Імперії,  і  установити
мир,  щоб  наш  край  розпочав  своє господарське життя в спокою й
згоді.

     Що ж  до  так  званих "большевиків" та инших напастників,  що
нищать  та  руйнують  наш  край,   то   приписуємо   Правительству
Української  Народньої  Республіки  твердо  й  рішуче  взятися  за
боротьбу з ними,  а всіх громадян нашої Республіки закликаємо:  не
жаліючи  життя боронити добробут і свободу нашого народу.  Народня
Українська Держава повинна бути вичищена від насланих з Петрограду
найманих насильників, які топчуть права Української Республіки.

     Незмірно тяжка війна,  розпочата буржуазними правительствами,
тяжко  мучила наш народ,  знищила наш край,  розбили господарство.
Тепер тому мусить бути кінець!

     З тим,  як армія буде демобілізуватись, приписуємо відпускати
вояків,  після підтвердження мирних переговорів - розпустити армію
зовсім,  а  потім замісць постійної армії завести народню міліцію,
щоб військо наше служило охороні робочого народу,  а  не  бажанням
пануючих верств.

     Поруйновані війною й  демобілізацією  місцевості  мають  бути
відновлені за поміччю державного нашого скарбу.

     Коли вояки наші повернуться додому,  народні ради - волосні й
повітові та й мійські думи мають бути переобрані в час,  який буде
приписано,  щоб і вояки наші мали в них голос.  А тим  часом,  щоб
встановити на місцях таку власть,  до якої мали-б  довірря й яка б
спіралась  на   всі   революційно-демократичні   верстви   народу,
правительство  повинно  закликати  до  співробітництва з місцевими
самоврядуваннями  ради  селянських,   робітничих   і   салдатських
депутатів, вибраних із місцевої людности.

     В справі земельній комісія,  вибрана на останній сесії нашій,
вже  зробила  закон  про  передачу  землі  трудовому  народові без
викупу,  принявши за основу скасування власности   й  соціялізацію
землі,  згідно з нашою постановою на сьомій сесії.  Закон сей буде
розглянено за кілька  день  в  повній  Центральній  Раді,  й  Рада
Народніх  Міністрів вживе всіх заходів,  щоб передача землі в руки
трудящих уже до початку весняних  робот  через  земельні  комітети
неодмінно  відбулась.  Ліси ж,  води й всі багацтва підземні,  яко
добро українського трудящого  народу,  переходять  в  порядкування
Української Народньої Республіки.

     Війна також відібрала на себе всі  трудові  заробницькі  сили
нашої  країни.  Більшість  заводів,  фабрик і майстерень виробляли
тільки те, що було потрібно для війни, і народ зостався зовсім без
товарів.   Тепер  війні  кінець!  Отож  приписуємо  Раді  Народніх
Міністрів негайно приступити до переведення всіх заводів і  фабрик
на  мирний  стан,  до  вироблення продуктів,  потрібних насамперед
трудящим масам.

     Та сама  війна  наплодила  сотні  тисяч безробітних,  а также
інвалідів.  У самостійній Народній Республіці України  не  повинен
терпіти  ні  один  трудящий чоловік.  Правительство Республіки має
підняти промисловість держави,  має розпочати творчу роботу у всіх
галузях,  де  всі безробітні могли-б знайти працю й прикласти свої
сили,  та  вжити  всіх  заходів  до  забезпечення  скалічених   та
потерпілих од війни.

     За старого ладу торговці та  різні  посередники  наживали  на
бідних  пригноблених  клясах  величезні  капітали.  Однині Народня
Українська Республіка бере в свої руки найважніші галузі  торговлі
і всі доходи з неї повертатиме на користь народу.

     Торг товарами,  які  будуть  привозитись  з  за   кордону   і
вивозитись  за кордон,  буде вести сама держава наша,  щоб не було
такої дорожнечі, яку терплять найбідніші кляси через спекулянтів.

     Правительству Республіки   на   виконання   сього  приписуємо
розробити і представити на затвердження Закон про це,  а також про
монополію заліза, угля, шкури, тютюну і инших продуктів і товарів,
з яких найбільш бралося прибутків з  робочих  клясів,  на  користь
нетрудящихся.

     Так само приписуємо встановити державно-народній контроль над
всіми   банками,   які   кредітами   (позиками)  нетрудовим  масам
допомагали  визискувати  кляси  трудові.  Однині  позичкова  поміч
банків   має   даватися  головним  чином  на  піддержку  трудовому
населенню  та  на  розвиток  народнього  господарства  Української
Народньої   Республіки,   а   не   спекуляції   та  ріжну  банкову
експльоатацію (визиск).

     На грунті  безладдя,  неспокою в життю та недостачі продуктів
росте   невдоволення   серед   де-якої   частини   людності.   Тим
невдоволенням     користуються   ріжні  темні  сили  і  підбивають
несвідомих людей до старих порядків.  Сі темні  сили  хочуть  знов
підвернути  всі вільні народи під єдине ярмо Росії.  Рада Народніх
Міністрів повинна рішуче боротися  зо  всіма   контр-революційними
силами,  а  всякого,  хто кликатиме до повстання проти самостійної
Української Народньої Республіки - до повороту старого ладу,  того
карати як за державну зраду.

     Всі ж  демократичні  свободи,  проголошені  3-м   Універсалом
( n0005300-17 ),  Українська Центральна Рада підтверджує і зокрема
проголошує:  в самостійній Українській Народній  Республіці  нації
користуватимуться   правом   національно-персональної   автономії,
признаним за ними законом 9-го січня.

     Все, що, вичислене в сім Універсалі, не встигнемо зробити Ми,
Центральна Рада,  в найближчих тижнях певно довершать, справлять і
до останнього порядку приведуть Українські Установчі Збори.

     Ми наказуємо всім громадянам нашим проводити вибори до них як
найпильніше,  вжити всіх заходів, щоб підрахунок голосів закінчити
як найскоріше,  щоб за  кілька  тижнів  зібрались  наші  Установчі
Збори,  найвищий  господар  і  впорядник землі нашої,  і закріпили
свободу, лад  і  добробут  Конституцією  (  n0002300-18  )   нашої
незалежної  Української  Народньої  Республіки  на добробут всього
трудящого народу її,  тепер і на будуче.  Сьому ж найвищому нашому
органові  належатиме  рішити  про федеративний зв'язок з народніми
республіками бувшої Російської держави.

     До того   ж   часу   всіх  громадян  самостійної  Української
Народньої Республіки кличемо непохитно стояти на  сторожі  добутої
волі  та прав нашого народу і всіма силами боронити свою долю  від
усіх ворогів селянсько-робітничої самостійної Республіки.

                                       Українська Центральна Рада.

                                          У Київі. 9 січня 1918 р.

Сьогодні у ВРУ прийнятий Закон про реінтеграцію Донбасу

Глава держави про прийнятий Закон про реінтеграцію Донбасу: Вдячний всім парламентарям за підтримку моєї президентської стратегії звільнення Донбасу18 січня 2018 року 
 Глава держави про прийнятий Закон про реінтеграцію Донбасу: Вдячний всім парламентарям за підтримку моєї президентської стратегії звільнення Донбасу

Президент Петро Порошенко подякував парламентарям за підтримку Закона про реінтеграцію Донбасу та відзначив їх здатність об’єднуватися для прийняття важливих для держави рішень.

«Дуже важливо, що сьогодні зранку український Парламент майже конституційною більшістю у 280 голосів проголосував Закон про реінтеграцію Донбасу (Закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях – ред.)», - сказав Петро Порошенко під час спільного брифінгу з Генерал-губернатором Канади Жулі Пайєтт за підсумками зустрічі у Львові.

Глава держави наголосив: «Підтримана моя президентська стратегія звільнення Донбасу. За що я надзвичайно вдячний всім парламентарям».

За словами Президента, це також дуже важливо, оскільки показує здатність парламентарів консолідуватись для прийняття важливих рішень. «Це демонструє, що коли потрібно – наш Парламент вміє об’єднатися. І, незважаючи на бурхливу критику Закона, яка нібито лунала в останні дні з боку опозиційних фракцій, коли питання стало руба – голоси були віддані на підтримку зазначеного законопроекта»

Начальник і підлеглий.


У Франції ще рік тому прийняли небачений закон: тепер начальникам тут не можна дзвонити своїм підлеглим в неробочий час.

В ожидании евроинтеграционного закона: перспективы речных портов

В 2017 году в Украине так и не был принят закон, который бы регулировал деятельность внутреннего водного транспорта и работу речных портов.

Баталии в настоящий момент разворачиваются между авторами конкурирующих законопроектов. Каждый из них имеет под собой одну цель: улучшение состояние в отрасли, которая недостаточно используется в Украине, но векторы развития разнятся.

Что же ждет украинские речные порты, и речную отрасль в целом, в ближайшем будущем?

Европейские обязательства и интеграция в интернациональные структуры

Европейская интеграция Украины является всеобъемлющей. Поэтому важно помнить о том, что до 2019 года Украина должна гармонизировать законодательство в транспортной сфере.

Как подчеркивают эксперты, само по себе не выполнение европейских норм не несет для Украины каких-либо санкций, но серьезно затруднит развитие торговых и логистических операций со странами ЕС.

Ситуация с принятием закона о внутренних водных путях вызывает обеспокоенность, как у экспертов, так и в министерстве инфраструктуры.

Проблемы судоходства на Днепре

«Водный транспорт у нас очень отстает… У нас фактически все для его развития – не хватает только базового закона, который бы регулировал функционирования внутренних водных путей. Мы никак не можем принять этот закон, преодолеть монополию и впустить других игроков к нашим речным границам. Мы сами сдерживаем использования транспортного потенциала рек в полной мере и создаем условия для сокращения инвестиций, а это – существенный уровень износа инфраструктуры и отсутствие бюджетных средств на ее содержание, я уже не говорю об острой нехватке флота для перевозок грузов реками», — пишет в колонке для «Европейской правды» Виктор Довгань, заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции.

Законопроект, на который ссылается чиновник, должен определить источники финансирования расходов на содержание, ремонт и реконструкцию судоходных гидротехнических сооружений, определить условия освобождения судов от платы за шлюзование, портовые сборы в портах многое другое.

Проект также предусматривает целый ряд нововведений и перемещение грузопотоков с автомобильных дорог на внутренний водный транспорт, что должно позитивно повлиять как на дорожное хозяйство страны, так и на экологию.

«Этот проект – это содействие развитию береговой инфраструктуры, улучшение состояния речного хозяйства, содействие развитию на конкурентных началах рынка услуг в сфере водного транспорта и привлечения новых инвестиций, которые нам так нужны и которые мы можем получить благодаря этому проекту», — подчеркивает Виктор Довгань.

Потенциал рек используется в Украине всего на 3%

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, разработанный министерством законопроект также является залогом развития потенциала р. Днепр в разрезе грузовых и пассажирских перевозок.

«Мы имеем не только законопроект, но и ряд документов для его имплементации – бизнес-план по развитию перевозок по Днепру. Мы благодарим наших международных партнеров за экспертную помощь при подготовке этого базового документа, а также за поддержку ключевых реформ, которые инициирует Министерство инфраструктуры», – заявил он.

Глава министерства также отметил, что законопроект о развитии внутренних водных путей отвечает задачам Логистической стратегии, разработанной для Украины при поддержке Всемирного банка. Принятие внесенного в парламент законопроекта является важным также с точки зрения имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Несмотря на значимость проекта в контексте развития внутренних водных путей и политики европейской интеграции он до сих пор не принят парламентом Украины, несмотря на то, что был впервые принят на рассмотрение Верховной Радой ещё в августе 2015 года.

 

 

Международный контекст развития внутренних водных путей Украины

В ситуации, когда законодательство Украины ещё не гармонизировано с нормами ЕС, Украина все равно участвует в целом ряде европейских инициатив, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, в частности внутренних водных путей.

В конце ноября 2017 года Украина стала частью общеевропейской транспортной сети TEN-T. Её цель: совершенствование автомагистралей, железных дорог, аэропортов, внутренних водных путей, а также комплексная координация всей системы движения. Это событие стало результатом Брюссельского саммита Восточного партнерства.

Перевозка грузов на самоходных баржах в странах ЕС

Свои подписи под документом «Взаимопонимание высокого уровня между Украиной и ЕС о распространении индикативных карт транспортной сети TEN-T на Украину» поставили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

«Украина включена в индикативные карты европейской транспортной сети TEN-T. Это большой успех и большой вызов. Это означает, что транспортная инфраструктура Украины должна как можно скорее стать единым целым с инфраструктурой ЕС и развиваться в гармоничном сочетании. Скорость, качество, безопасность мультимодальных перевозок должны проходить по европейским стандартам. Для инвесторов и международных партнеров – это мощный сигнал, что инфраструктура Украины развивается, имеет европейское будущее и в нее можно и нужно вкладывать средства», – отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Проект Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) предусматривает создание новой транспортной системы на территории ЕС, которая объединит 94 морских и речных порта, 38 международных аэропортов и около 15 тыс. километров скоростных железных дорог. Проект предполагает развитие девяти транспортных коридоров.

Проект Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) объединит 94 морских и речных порта

В направлении территории Украины проходят два коридора: Средиземноморский коридор (от Пиренейского полуострова до венгерско-украинской границы) и коридор Рейн — Дунай (через водные пути Майна и Дуная, с ответвлением от Мюнхена в Прагу, Жилину, Кошице до границы с Украиной).

До момента включения Украины в TEN-T оба транспортных коридора заканчивались на границе со странами ЕС. Теперь эти коридоры включают территорию Украины и открывают перспективы широкомасштабного международного сотрудничества по развитию мультимодальных перевозок между Европой и Азией, закрепляют за Украиной статус страны-транзитера.

Итоги и перспективы для украинских речных портов

Эксперты утверждают, что в настоящий момент Украина использует потенциал речного транспортного сообщения всего лишь на 3%. С принятием законодательства, которое отвечает европейским нормам, речные порты Украины ожидают дополнительные инвестиции и увеличение грузопотока.

«С принятием законопроекта ожидается рост инвестиций: более 500 млн. евро в ближайшие 5 лет и увеличение грузопотока до 32 млн. тонн в год. Такие компании, как Cargill, NCH, Ferrexpo, «Гермес» планируют инвестировать в речные перевозки при условии принятия закона. Также Европейский Банк Реконструкции и Развития и Европейский Инвестиционный Банк планируют финансировать в восстановление речной инфраструктуры 50 млн. евро на первом этапе в случае принятия законопроекта», — подчеркивает советник министра инфраструктуры Александра Клитина.

Перегрузка с баржи на морское судно

Но даже в условиях непринятого закона о внутренних водных путях есть определенные позитивные подвижки. Увеличивается количество перевезенных грузов (во многом благодаря зерновым). Впервые за долгие годы Министерство инфраструктуры Украины в 2015 году решило закрывать речную навигацию не в фиксированные сроки, а в зависимости от реальной обстановки на основных судоходных артериях. Поскольку зима была мягкой, то речную навигацию на Днепре закрыли лишь 31 декабря 2015 года, а возобновили ее уже 16 февраля 2016-го. Также развивает логистику и широту предоставляемых услуг «Укрречфлот». Что касается частных компаний, то тут большие объемы роста демонстрирует компания «Нибулон», которая строит инфраструктурные объекты и даже участвует в дноуглублении Днепра.

Пять гривен за смерда, Или сколько стоило по-маньячить в XIII в.

Причины происходящего сегодня зачастую принято искать в прошлом. Иногда такой подход дает свой результат. Да что там, чаще всего это и есть самый верный способ разобраться в хитросплетениях современных реалий.

Так вот, к чему я собственно веду. Корни сегодняшнего беспредела и безнаказанности среди мажоров и власть имущих, оказывается, лежат в глубоко седом тринадцатом столетии. А конкретно они исходят из такой книжонки, как «Русская Правда» (сразу оговорюсь, что название не имеет ни малейшего отношения к т.н. «российскому следу» или «руке Кремля»).

Читая выдержки из Уголовного кодекса, размещенного на страницах «Правды», ты словно изучаешь меню ресторана: практически любое криминальное деяние имеет свой эквивалент в денежных единицах. И не потому, что тогдашние законотворцы были прожжёнными коррупционерами. Это было нормой, этого не стеснялись и не считали денежную компенсацию своих низменных порывов чем-то аморальным. Каждый мог выбрать себе преступление по карману. И чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров, взятых из «Русской Правды».

«Если придет на двор человек в крови или в синяках, то свидетелей ему не искать, а обидчик пусть платит продажи (штраф за преступление в пользу князя) – три гривны (по средневековому курсу гривна равнялась куску серебра весом около одной трети фунта).

Если кто ударит кого батогом, либо чашей, либо рогом, либо тыльной стороной меча, то двенадцать гривен продажи, а если обиженный, не стерпев того, ударит мечом, то вины в том нет».

Штраф этот опять же шел в пользу князя, хотя били и не его.

«Если кто поранит другому руку, и рука отпадет или отсохнет, или поранит ногу, глаз или нос, то платит виру – двадцать гривен, а потерпевшему – десять гривен».

На этом мелком деле князь имел в два раза больше, чем потерпевший. Оно и понятно, ведь судопроизводство всегда было затратным делом, нуждавшемся в адекватной компенсации. О справедливости, как всегда, речь не идет.

Но были и дела, на которых князь терпел явные убытки:

«Кто отрубит другому какой-либо палец – три гривны продажи, а потерпевшему – десять гривен».

Интересно, что и за палец, и за целую руку потерпевший получал одинаковые десять гривен, а князь на пальцах терял почему-то больше, чем в семь раз. Однако не будем разбираться в этих психологических тонкостях. Деды небось туго знали, что делали. Хорошо, что хоть продажи не скотом платились, как у дикарей из африканских прерий.

Поразительно другое: цены за убийство в общем счете почти не превышали цен за драки и моральные оскорбления. Вот прейскурант за убийства.

«Если убьют купчину немца в Новегороде, то за голову десять гривен».

Столь унизительно низкая цена за голову иностранного специалиста в дальнейшем, правда, была доведена до сорока гривен, и убийство интуристов, видимо, стало не всем по карману и не всем доступно, но все же цена была немного больше, чем удар чашей или рогом по отечественной морде.

«Если кто убьет княжого конюха, повара или подъездного – соок гривен за голову.

Если кто убьет княжого тиуна (приказчика, судью, дворецкого) – двенадцать гривен».

Судя по данным ценам, в прошлом хорошего повара было сложнее найти, чем профессионального дворецкого.

Дешевле всего стоили убийства рабочих, смердов и холопов – по пять гривен за голову. Вот где уж могла бы разгуляться рука современного серийного убийцы. Отсыпал князю пятьдесят гривен и ушел с головой в забой, не думая о сокрытии следов своих смертоубийственных деяний.

Кражи и ограбления тоже оплачивались всевозможными денежными штрафами. Причем эти штрафы не превышали двенадцати гривен. То есть упер из казны тысячу гривен, откатил чуть больше десяти процентов и строй дальше коварные планы по личному обогащению. И в Речь Посполиту бежать от преследований не надо, и браслеты на ноги никто вешать не будет.

Отсюда можно сделать вывод, что денежный штраф являлся единственным возмездием за всякое преступление. И конечно, такой закон, действующий в течение многих столетий отличным образом обработал сознание у людей, - кто имел побольше денег, тот мог не только своим ближним разбивать морды жердью или чем там угодно, но мог и убивать их и делать все, что ему заблагорассудится, - закон стоял на страже всевозможных мелких его интересов и душевных потребностей.

В общем, думается мне, нашим современникам необходимо обратить свои взоры на эту самую «Русскую Правду» и позаимствовать оттуда если не все, то хотя бы часть законов, чтобы кардинально реформировать наш несовершенный Уголовный кодекс. И жить нам станет еще легче, а весело то как будет – страшно даже представить.

Алиментщикам

  Министерство юстиции работает над запуском публичного реестра лиц, которые избегают уплаты алиментов, сообщает пресс-служба ведомства.

Данные о недобросовестных родителях в ближайшее время будут размещены на официальном сайте Минюста.


Законопроект предусматривает:

  • запрет на выезд за границу лицам, которые более 6 месяцев не платят алиментов;
  • лишение права не давать согласие на выезд ребенка за границу родителям, уклоняющимся от уплаты алиментов;
  • лишение права управлять автомобилем, пользоваться оружием, охотиться;
  • введение общественно полезных работ до 2 месяцев, плата за которые будет гасить долг по алиментам;
  • отмена всех видов оплаты при подаче иска в суд в этой сфере;
  • усиление уголовной ответственности.

Приятного аппетита, панове законотворци)))

Говорят, что дураки умнеют задним умом… 

Неправда, они никогда не умнеют – не умнеют ни задним, ни передним))) Потому что ума в таких особей, практически нет. Есть какая-то  звериная хитрость и врождённый хамелеонизм, но стратегического мышления в их нет!

Вот потому-то, постоянно в нашей Верховной Раде и идёт такой жесткий политический раздрай…
Сегодня, на голосование в Раде был вынесен казалось бы нормальный закон из весьма длинным названием. Краткий смысл которого – "реинтеграция Донбасса, признание РосФедерации  агрессором и оккупантом, продление на какое-то время минских домовленностей"  и т.д…

 На мой холопский взгляд, принимать такой закон – надо было ещё в марте 2014-го  года. И пусть позже, но с юридической точки зрения – для того чтобы оправдать нахождение наших батальонов  на Донбассе, его надо принимать сегодня.


Надо, надо принимать – хотя декларативный характер такого закона – очевиден!

 

Декларативный из-за того, что никто не знает как и кто, будет реально исполнять этот закон? Наша неокрепшая, полу- вооружённая  армия?  

Или внезапно подобревший Путин, разоружит боевиков и уберёт свою технику? Или американские шерифы и ковбои бросят свои прерии и прискачут к нам наводить шухер? 

Интересно, как автори сей  законотворческой идиллии видят процесс так называемой, деокупации.

К тому же в этот закон, какой-то политический хитрец, внёс один весьма мутный  пунктик, статью под номером 7…


Она гласит:  Стаття 7. Під час здійснення органами державної влади України, їх посадовими особами політико-дипломатичних заходів із відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону України забезпечується пріоритетність виконання безпекових положень Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 року з метою створення необхідних умов для політичного врегулювання відповідно до норм і принципів міжнародного права та законодавства України.


Вот какой тупак додумался вморозить эту дурацкую статью в целом-то  нормальный закон?  Ведь по сути, т\называемые "Минские домовленности", образно говоря – страшное болото. Болото – засасывающее нашу державу на мировое социальное дно и обрекающее на долголетний внутренний конфликт…

 

зы… с чего начинал – тем и закончу. Конечно, хитромудрые дураки  могут обмануть, они могут завернуть в блестящую обёртку закона, какое-нить зловонное юридическое дерьмо. 

Могут, не понимая того – что расхлёбывать это вонючее дерьмо придётся им самим, или же украинской державе!

Так уже было! Мы вдоволь нахлебались дерьма  из "Будапештского меморандума", продолжили хлебать его из "Харьковского сговора" и ныне хлебаем его из  "Минских домовленностей".

И при условии принятия без кардинальных изменений, авторам наверняка придётся хлебать  дерьмецо  сегодняшнего скользкого закона…

Приятного аппетита, панове законотворци)))

 

5.10.17

Від сьогодні діє Закон україни "Про освіту"

28 вересня набув чинності новий закон "Про освіту", який цього понеділка підписав президент.

Закон писали понад три роки і на початку вересня він нарешті був підтриманий парламентом.

Його ухваленню передувала бурхлива дискусія в сесійній залі, деякі правки вносилися з голосу, тож певні моменти в ньому відрізняються від законопроекту, який початково пропонувало Міністерство освіти та науки.

"Українська правда. Життя" проаналізувала остаточний варіант закону і постаралася відповісти на основні питання.

У першій частині тексту – про те, що зміниться для дітей та їхніх батьків.

ТРИ ВИДИ ОСВІТИ

Перш за все, новий закон відкриває шлях до впровадження реформи "Нова українська школа", яку розробила команда міністра Лілії Гриневич. Реформа передбачає, зокрема, введення 12-річної школи.

"Про освіту" – це базовий закон, він не визначає всіх деталей того, як відбуватиметься навчальний процес, але окреслює основні принципи.

Тепер у відповідності до нього мають бути прийняті окремі закони "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту".

Закон вводить поняття "освітня послуга", яка спрямована на досягнення очікуваних результатів навчання.

А результати навчання – це "знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів".

Також у законі з'являється поняття видів освіти – формальної, неформальної та інформальної.

Формальна - це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

Неформальна - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Інформальна освіта (самоосвіта) передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

"Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством", – йдеться в законі.

Однак яким чином це буде здійснюватися, поки незрозуміло.
[ Читати далі ]

Элфего Бака (Elfego Baca) .

"Гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире крепче гвоздей" (Н.С. Тихонов)

Вы наверное слышали байки про настоящих мужиков со стальными яйцами и без страха в глазах. А где же их могло быть больше чем на Диком Западе в 19м веке? О кровожадных бандитах, удачливых грабителях, воинственных индейцах, и бесстрашных шерифах и их победах над сердцами томных красавиц сложилось сотни легенд. А сколько писателей писало и пишут про них начиная от всеми любимого О'Генри до Акунина. А фильмы то такие сняты. Тут тебе и "Человек с Бульвара Капуцинов" и "Всадник без Головы" и "Великолепная Семёрка" и целая серия спагетти вестернов с Клинт Иствудом.

Конечно всё это в основном байки. В реалии, даже в самом знаменитом поединке Дикого Запада, "стрельбе у ОК коралля" участвовало всего несколько человек и вся перестрелка длилась меньше минуты. Тем более удивительна история которую я хочу Вам рассказать. О ней более 50 лет не снимали фильмов, не написали книги. Большинство даже не подозревает что такое могло произойти в реальной жизни. Итак знакомьтесь, Элфего Бака (Elfego Baca) - мужик со стальными яйцами и без страха в глазах.

Он родился в далёком 1865м году и с самого детства прослыл "крепким орешком" и всегда любил справедливость. Правда понимал он её по своему. Когда Элфего было 12 лет, его отца арестовали по ложному обвинению и посадили в тюрьму. Не смотря на юный возраст, одной ночью он подпилил решётку тюрьмы и освободил отца. Ну и заодно тюрьму покинуло чуть ли не дюжина других заключённых. Его отца вскоре оправдали и он стал маршалом (служителем закона) и юный Элфего решил пойти по стопам отца, решив для себя раз и навсегда "я Элфего Бака и я СЛУЖУ ЗАКОНУ."

В 19 лет он познакомился с Педро Саррачино, шерифом небольшого городка в Нью Мексико. Узнав что шерифу нужна помощь в обуздании жестоких нравов в ковбойских городках, он попросил что бы его сделали помощником шерифа. Элфего громогласно заявил "от звука моих шагов негодяи будут прятаться за квартал, ибо я Элфего Бака и я СЛУЖУ ЗАКОНУ". И с новенькой звездой помощника шерифа, верным Кольтом, и рвением он поехал в город Фриско дабы установить там порядок. И в тот историчесий день, 29ого Октября 1884 он въехал в город.

Приключения не заставили себя ждать. По прибытию ему встретился встревоженный владелец бара, Билл Миллиган, и увидев звезду шерифа он запросил паренька о помощи. Ситуация была простой, в его баре загулял ковбой, Чарли МакКарти. Напившись, он достал свои револьверы и начал стрелять в потолок и в стены бара распугивая красоток работающих в баре и посетителей. Не сможет ли доблестный помощник шерифа усмирить буяна. И Элфего тут же отправился в местный бар.

При виде пьяного ковбоя, несмотря на то что тот был вооружён, Элфего не растерялся ни на секудну. В его глазах не было страха. Он обезоружил буяна и отобрал его револьверы. "Я Элфего Бака, и я СЛУЖУ ЗАКОНУ" заявил Эфего и отконвоировал ковбоя к местному судье. Но судья знал этого МакКарти и знал что тот работает на ранчо Джона Слоттера. А ещё он знал что ковбои этого ранчо защищают друг друга с остервенением и мстят обидчикам как кровники. Посему он побоялся судить МакКарти, но это нисколько Элфего не смутило.

ЗАКОН ЕСТь ЗАКОН и не будь он Элфего Бака если пьянь которая пугает посетителей в баре не ответит по нему. Он отконвоировал своего пленника в заброшенный дом и решил на следующий день отвезти его в столицу графства к более храброму судье. Но не тут то было. С дюжину ковбоев под предводительством управляющего собрались у этого дома с ружьями и револьверами и потребовали отпустить их товарища. "Хрен вам" заявил нисколько не смутившийся Элфего через дверь "Я Элфего Бака, и я СЛУЖУ ЗАКОНУ, и если вы не уберётесь на счёт "три", то я начну стрелять." Ковбои начали шутить, но Элфего был серьёзен как смерть и в глазах его не было страха. "Раз, два, ..." начал считать наш герой, но ковбои открыли огонь раньше и начали стрелять в дверь. Элфего успел лишь сделать один выстрел в ответ и дуэль быстро закончилась. Лошадь управляющего испугалась и скинула седока и в заварушке появился первый труп.

Ковбои подхватили убитого товарища и уехали дабы кинуть клич по окрестным ранчо. Мол "появился какой-то молодой засранец, зовут его Элфего Бака. Нас ковбоев ни во что не ставит. Твердит о каком-то законе. Мало того, он отобрал у нашего друга Чарли его собственные револьверы и держит на прицеле и требует суда. А посмотрите на нашего убитого управляющего. Разве его кровь не взывает к мести." И десятки ковбоев услышав зов начали съежаться в Фриско.

После переговоров под белым флагом было договорено, Элфего отконвоирует своего задержанного в тот самый бар откуда началась эта история и тот предстанет перед судом на следующее утро. Элфего шёл через вооружённую толпу ведя своего пленного под прицелом своего ружья и в глазах его не было страха, ибо он Элфего Бака и он СЛУЖИТ ЗАКОНУ. И суд состоялся. Чарли был приговорён к 5 долларам штрафа (примерно недельная зарплата ковбоя) и отпущен после уплаты штрафа в зале суда.

"Верни револьверы" кричал Чарли. "Надо посмотреть ещё как ты будешь себя вести" предусмотрительно ответил Элфего и выскочил через заднюю дверь бара. Но ковбои жаждавшие крови за унижение и смерть управляющего ринулись за Элфего. Единственное что смог сделать наш герой это добежать до небольшой однокомнатной глинобитной хибарки и захлопнуть дверь. И так началась битва равной которой пожалуй не было в истории Дикого Запада.

Население городка благоразумно эвакуировалось и залезло на холмы окружавшие город дабы насладиться видом битвы. А в то время около 80 ковбоев окружили хижину и спрятавшись в близ стоящих домах и самодельных баррикадах и открыли огонь по хижине. Один ковбой даже успел добраться до двери и пытался выбить её, но нарвался на пулю из ружья Элфего. И в истории появился появился второй труп. На глиняную хижину под деревянной крышей обрушился целый шквал пуль, почти всё что было в хижине было прошито пулями, даже в метлу попало несколько пуль. Элфего повезло лишь в одном, пол хижины был ниже уровня земли примерно на полметра и он залёг.

Думаете он запросил пощады и выкинул белый флаг? "А хрен вам, я Элфего Бака и я СЛУЖУ ЗАКОНУ" кричал боец отвечая меткими одиничными выстрелами в ответ на сотни выстрелов. Ковбои пытались атаковать. Один ковбой схватил металическую заслонку от печи и пытался добежать до хижины, но Элфего свалил его ранив метким выстрелом в голову.

Выстрел следовал за выстрелом. День медленно превращался в вечер, а вечер в ночь. И под покровом ночи несколько ковбоев смогли подобраться недалеко и бросили на деревянную крышу тряпки пропитаные керосином и факел. Крыша загорелась и обвалилась внутрь увлекая за собой одну из стен. Но даже после этого ковбои не посмели подойти поближе. Они предпочли выждать до утра.

Когда первые лучи света осветили картину все увидели что хижина дымилась, и.... на углях стояла простреленная сковорода и кофейник и непреклонный Элферо жарил оладьи и варил кофе. Ибо битва битвой, а завтрак должен быть по рассписанию. И битва началась снова. Сотни выстрелов со стороны ковбоев и единицы со стороны Элфего. Он не мог сдаться ибо он был Элфего Бака, и он СЛУЖИЛ ЗАКОНУ.

И вот после 33 часов неравной битвы на поле боя прибыл шериф с помощниками. И перед их глазами предстало побоище. Ковбои которые сделали более 4,000 выстрелов за время осады потеряли 4 убитых и 8 раненых. А с другой стороны... не задето были лишь статуя святой и ... Элфего. Ни царапины у храбреца.

Шериф предложил сдаться Элфего и лично поклялся что доставит его живым в столицу графства и тот предстанет перед справедливым судом. "Я Элфего Бака и я СЛУЖУ ЗАКОНУ. Я сдаться? Никогда. Если я уйду отсюда то я уйду лишь с оружием в руках." заявил воин. "И револьверы Чарли остануться мне, он тоже по мне стрелял, я видел." И шериф согласился.

Элфего вышел из хижины. Он держал свои пистолеты наготове, а в его целились десятки ружей и на него смотрели десятки ненавидящих глаз. И снова, и тени страха не было в его глазах. Ибо он был Элфего Бака, и он СЛУЖИЛ ЗАКОНУ.

Долгие мили он ехал в телеге которой правил сам шериф и держал пистолеты наготове ибо за ними ехали ковбои которые жаждали крови. Но никто не осмелился на них напасть. Правда чудом, шериф, помощники и Элфего минули две засады. Ковбои в каждой из засад подумали почему-то что другая засада уже свершила своё чёрное дело и удача улыбнулась Элфего и он доехал до столицы графства.

4 месяца провёл Элфего в тюрьме по обвинению в убийстве ковбоев. Лучшие адвокаты территории бесплатно защищали его и в качестве доказательства даже притащили дверь изрешечённую сотнями пуль. Но и даже перед лицом судьи в глазах у него не было страха. И он упрямо повторял "Я Элфего Бака, и я СЛУЖУ ЗАКОНУ."

И храбрец был признан невиновным. "Что же ты будешь делать теперь Элфего?" Спросили его. "Как что? "Я Элфего Бака. И я буду СЛУЖИТь ЗАКОНУ."

Так в графстве Сокорро в Нью Мексике появился 20-летний шериф. Он редко гонялся за преступниками. И у него было мало помощников. Он изобрёл новый метод борьбы. Он просто почтой или с посыльными отсылал письма бандитам, грабителям, убийцам, угонщикам скота, и прочим любителям преступить закон. В письмах было сказано "У меня есть ордер на твой арест. Пожалуйста сдайся мне до ХХ числа. Если нет, то я знаю что ты хочешь сопротивляться аресту и я буду чувствовать себя в праве убить тебя когда я прийду за тобой." И подписывался, "Элфего Бака, СЛУЖИТЕЛь ЗАКОНА."

И бандиты, грабители, убийцы, угонщики скота, и прочие негодяи которые не боялись не Б-га, ни чёрта приезжали к нему сами и отдавались в руки закона. Ибо они знали, Элфего Бака не шутит. И если им прийдётся лицом к лицу столкнуться с ним, в его глазах не будет страха. И пощады тоже не будет. Элфего Бака говорил "я никого не хочу убивать, но если кто-то задумал убить меня, то будьте уверены, я доберусь до него первым."

Он любил женщин и женщины любили его. Он любил выпить. Он любил шумную компанию. И он был лучшим шерифом за всю историю графства Сокорро. Но потом ему надело быть шерифом, и он стал успешным прокурором, потом адвокатом, потом мэром, потом частным следователем. И везде он СЛУЖИЛ ЗАКОНУ, ибо он был Элфего Бака. Он пытался избраться в Конгресс, но не прошёл ибо был Мексиканских кровей. Но всё равно самые крупные политические воротилы штата заискивали перед ним и его авторитет перед испаноязычным населением Нью Мекскики был непререкаем.

Элфего умер в 1945. К тому времени Дикий Запад уже давно приказал долго жить. Цивилизация пришла и в тот край. Теперь там собираются налоги, проложены хорошие дороги, ездят машины, и летают самолёты. Есть удобные заправки, борцы за экологию и права животных, и выборы. Есть интернет, пицца, увлекательные шоу по телевизору, и завлекает покупателей очередной магазин. А покой граждан на той же территории обеспечивают сотни полицейских, шерифы, судьи, и присяжные.

Цивилизация это очень хорошо. Удобно, комфортно, приятно. И всё же в глубине души я хочу что бы не исчезли мужики со стальными яйцами и без страха в глазах который могли бы сказать любому преступнику "Берегись. Я Элфего Бака и я СЛУЖУ ЗАКОНУ." (с)

Закон и возникновение городов. Системно-векторная психология

У нас - степь и дань, у них – ограниченное пространство и закон. Так есть сейчас, и так было всегда. Как различия в условиях жизни повлияли на формирование городов? Исторический процесс непрерывен, и иногда, чтобы понять события, происходящие сегодня, нужно заглянуть в прошлое. Смотрите ролик.Оригинал здесь https://youtu.be/c9ycUSJ5PBE


Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
32
предыдущая
следующая