хочу сюда!
 

Анна

34 года, овен, познакомится с парнем в возрасте 34-45 лет

Заметки с меткой «ссср»

Бандера про майбутнє...

В статтях Степана Бандери ми можемо знайти доволі влучні прогнози подій останніх двох десятиріч – «перебудова», розпад СРСР, відродження російського імперіалізму та тіні можливої війни.

«Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні»
- пише Бандера в 1950 році в статті "Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанc".

Бандера пророче передбачає майбутню «перебудову», сама назва якої найкраще характеризує сутність цього явища – косметичний ремонт, а не розбудова принципово нового суспільства. Він прогнозує, що «у Московщині може прийти протибольшевицький революційний зрив після того, як підіймуться революційні повстання поневолених народів, як вони будуть успішно поширюватись, а большевизм вже не зможе їх здавити. Від цього революція може перекинутись і на московський народ. Там вона матиме характер суспільний і протирежимний — ліквідування большевицької системи, большевицького режиму». ("Третя світова війна і визвольна боротьба")

Причина агресивної політики Росії щодо України полягає не в якомусь специфічному ворожому керівникові (чи то Путін, чи то Петро І), а в самій сутності цієї держави, адже «Росія є тільки одна — імперіялістична, і так буде доти, доки російський імперіялізм не буде дощенту розторощений, а російський народ не вилікується з нього через пізнання, що його імперіялізм приносить йому самому найбільше лиха — жертв, терпінь і падіння» ("Третя світова війна і визвольна боротьба")

Бандера застерігає від самогубного заспокоєння та марного сподівання на добросусідські відносини. «Росія, із своїм глибоко вкоріненим, а в сучасну добу найбільш розпаленим загарбницьким імперіялізмом, у кожній ситуації, у кожному стані, всіми силами, з усією запеклістю буде кидатися на Україну, щоб утримати її в складі своєї імперії чи наново поневолити. Як визволення, так і оборона самостійности України може в основі спиратися тільки на власні українські сили, на власну боротьбу і постійну готовість до самооборони». ("Слово до українських націоналістів-революціонерів за кордоном").

Бандера про «занепокоєння» Заходу

Не дуже розраховуйте на допомогу Заходу! – ось, напевно, яку пораду міг би дати нам сьогодні Бандера. Він цілком тверезо оцінює стан речей в країнах демократії: «Західні народи не мають справжнього уявлення й вірної оцінки дійсного стану на опанованих Москвою просторах. … На Заході бачать тільки Росію. Одні взагалі не знають, або знають дуже мало про те, що вона мілітарною аґресією підбила й насильством опановує багато народів, які не примирились і ніколи не примиряться з тим поневоленням. Інші, хоч знають дещо про многонаціональний склад сьогоднішнього СССР, то все ж таки мають на увазі майже виключно російський народ, як єдиний підметний чинник. Поневолені Росією народи, на Заході переважно трактують не як повноцінні й самосвідомі нації, що змагаються за своє самостійне життя, а як етнічні племена, що є тільки пасивним об'єктом у руках Москви». ("Третя світова війна і визвольна боротьба")

Саме таке ставлення до українців як до одного з численних «етнічних племен» довгі роки панувало на Заході, втілюючись у знаменитому russians, яким нагороджували усіх мешканців колишнього СРСР, не питаючи, чи згодні вони самі називатися russians!

Це невігластво має цілком логічні причини. «Нехіть серед західніх народів до революційних змагань інших народів походить з того, що вони є ситі й задоволені, хотіли б, щоб у світі не було жодних головніших змін, які могли б спричинити переставлення міжнароднього укладу. Для них добре так, як є, і вони не хочуть знати про те, що інші народи знаходяться в нестерпному становищі, борються за свої права і за свобідне життя, що на світову арену виходять нові, ще давніше зіпхнені під лід, нації». ("Проти ідейного роззброювання визвольної боротьби")

Бандера чітко окреслює ключову, фатальну помилку західної політики: «Це все було б неможливе, як би в західньому світі не прийнялась і не поширилась ілюзія, що російський народ і большевицький імперіялізм — це дві окремі речі, що російський народ не е носієм, а тільки жертвою останнього». ("Третя світова війна і визвольна боротьба")

Чого нам чекати?

Тривалого миру навряд чи можна очікувати, адже «…боротьба не припиниться аж до повного зреалізування нашої мети, якою є цілковий розрив між Україною і Москвою, відбудова Самостійної Соборної Української Держави, розвалення СССР і побудова самостійних, національних держав у підсоветській Европі й Азії, повний розгром російського імперіялізму та створення навколо Росії, замкненої в її власних кордонах, такої системи держав, щоб вона не могла більш виступати з імперіялістичною агресією». ("Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс")

детальніше

Краткий толковый словарь советского человека брежневского СССР

Алан Петров перепечатал из nuk18.livejournal.com сегодня в 10:28
0 оценок, 19 просмотров Обсудить (0)

Но как бы то ни было, а я подумал, что после краха советской плановой экономики очень многие типовые фразы и выражения, которые были понятны каждому советскому человеку, постепенно вышли из оборота. Поэтому я составил небольшой такой словарик наиболее употребимых терминов бытовой жизни СССР, то есть нечто вроде квинтэссенции советской бытовой жизни. Предлагаю почитать и вспомнить славные советские времена.

 

Авоська – сетчатая растягивающаяся сумка. В пустом виде, без содержимого, была размером с кошелёк, но по мере запихивания в неё продуктов, она растягивалась до невероятных размеров. Например, в авоську запросто можно было засунуть парочку средних размеров арбузов. В СССР вплоть до первой половины 80-х годов авоська была самым распространённым видом сумки для походов в магазин.

Блат – представлял из себя знакомство с «нужным человеком». «Нужный человек» – это человек, который работал в местах скопления дефицита. Такими местами были: кафе и рестораны, гастрономы, магазины одежды и косметики, базы (продуктовые и промтоварные)

Блатной – человек, который попал на хорошее место работы или учёбы благодаря чьей-то протекции (блату).

Краткий толковый словарь брежневского СССР

Брак – некачественный товар, который не соответствовал указанным характеристикам. Очень многие товары советского производства, продававшиеся в магазинах, были бракованными. Чаще всего это касалось электробытовых изделий. Однако нередко бракованной была мебель (например, шурупы были забиты, а не ввинчены), и даже одежда (криво пришитые элементы одежды и т.п.). Тем не менее очень часто брак под видом товаров пониженной сортности всё равно отправлялся в магазины для выполнения плана производителя. Ходила даже такая поговорка: «Третий сорт – не брак», то есть товар очень плохой, но всё-таки не сказать, что полный брак (хотя чаще всего он именно бракованным и был).

В одни руки – ограничения на приобретение товара. При покупке дефицитных товаров по желанию администрации магазина или по требованию участников очереди («по требованию очереди») могло быть введено ограничение на количество товара, который мог быть приобретён одним человеком. Например, «один килограмм сосисок в одним руки» или «в одни руки не более двух пакетов молока», или «в одни руки не более одной пары сапог». Некоторые люди, чтобы преодолеть это ограничение, брали с собой в очередь кого-либо из членов семьи, включая малолетних детей.

Выбросили (дефицит) – термин, означающий, что в каком-то магазине для выполнения плана в торговлю поступил дефицит. Дефицит обычно выбрасывали в конце года.

«Вы тут не стояли» – ответ участников очереди человеку, который отошёл на время из своей очереди (например, чтобы купить что-то в другом отделе) и пропустил момент, когда человек, который стоял за ним (и мог подтвердить факт стояния в очереди) купил товар и ушёл. В этом случае пропустившему очередь человеку было очень трудно убедить остальных, что он стоял в очереди. Особенно если это была очередь за дефицитом.

«Где брали?» – вопрос, который один советский человек (преимущественно женщина) задавал другом советскому человеку, когда видел у него в руках авоську с каким-нибудь дефицитом.

Гоняться (за дефицитом) – это значит искать по всем магазинам ту вещь, которая нужна. Гоняться можно было хоть целый год и так ничего и не купить.

Дефицит – товары (в том числе продуктовые), которые редко продавались в открытой продаже. В СССР дефицитом были огромный перечень товаров, включая даже туалетную бумагу. Однако наряду с огромным перечнем дефицитных товаров в СССР существовало и немало т.н. «неликвидов», то есть товаров, которые по разным причинам не пользовались спросом у населения.

Достать – купить где-нибудь какой-нибудь нужный дефицит. Чаще всего достать что-то можно было только с «чёрного хода» или у спекулянта. Однако достать можно было и погонявшись за товаром.

Краткий толковый словарь брежневского СССР

Знак качества – специальный знак, который присваивался товарам повышенного качества (вернее, нормального качества). Представлял из себя пятиугольник, с вписанной в него буквой К, повёрнутой на 90 градусов по часовой стрелке и надпись «СССР» в верхней части. Товары со знаком качества чаще всего были дефицитными.

Из под прилавка – термин, означающий, что покупатель мог купить у знакомого продавца какой-либо товар, которого не было в свободной продаже. Само собой, за это приходилось доплачивать.

Из под полы – то же, что «из под прилавка».

Иконостас – обязательный стенд с портретами всех членов Политбюро ЦК КПСС, который висел при входе в каждом советском предприятии или учреждении. Портреты членов Политбюро были сильно ретушированы и омоложены.

Импорт – любой иностранный товар (чаще всего из соцстран). Весь импорт был дефицитом.

Картошка – вид обязательной отработки осенью в сельском хозяйстве. Обычно на картошку посылали студентов начальных курсов в период уборочных кампаний, но могли послать работников от предприятия. Это мероприятие проходило под контролем комсомольских и партийных органов. Студент, который без уважительной причины отлынивал от поездки на картошку, мог быть исключён из ВКЛСМ и отчислен из института. С приходом к власти М.С.Горбачёва эти требования смягчились и отказ от картошки уже не вёл к таким суровым последствиям.

Конец месяца – последние несколько дней месяца. 1) Этот термин имел важное значение для потенциальных покупателей, так как постоянные покупатели (преимущественно женщины) знали, что в конце месяца в магазинах обычно выбрасывается дефицит, чтобы сделать план по выручке. В обычные дни чаще всего в магазинах продавался неликвид и люди редко ходили в магазины, зато в конце месяца в промтоварных магазинах выстраивались длиннющий очереди. 2) Этот термин имел и другое значение. Чаще всего товары, которые выпускались в конце месяца, были бракованными из-за штурмовщины. Поэтому нередко советские люди говорили: «товар бракованный, видимо в конце месяца делали».

Лапа (иметь лапу) – протекция. Этот термин подразумевал наличие у человека некого покровителя, который помогает ему в карьерном росте или учёбе.

Краткий толковый словарь брежневского СССР

Лезть без очереди – попытка купить товар вне очереди. Сопровождалось обычно скандалом и руганью. В пиковые моменты возникали драки.

Лёня – Леонид Ильич Брежнев.

Неликвид – многие советские бытовые товары, которые советские люди не желали покупать. Неликвид обычно создавал иллюзию заполненности советских промтоварных магазинов. Причины, по которым советские люди не желали покупать товары, были разными. Товары могли быть бракованными или очень низкого качества. В одежде неликвид чаще всего был вызван некрасивыми фасонами предлагаемой одежды, которая давно вышла из моды. Неликвид приводил к неравномерной работе советской торговли и провоцировал «выбрасывание» в продажу дефицитных, особенно импортных товаров, в конце месяца для выполнения плана. Помимо бытовых неликвидов существовали и неликвиды при взаимоотношениях юридических лиц. В общем виде неликвидом называлось любое советское изделие плохого качества, от приобретения которого отказывался потенциальный потребитель.

Обахээс – простонародное произношение аббревиатуры ОБХСС, Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. ОБХСС входили в структуру советской милиции и занимались экономическими преступлениями. По мере расширения теневой экономике при Л.И.Брежневе, у ОБХСС всё больше и больше прибавлялось работы. Считается, что ОБХСС были самыми коррумпированными структурными единицами советской милиции.

Овощебаза – база, на которой хранилась сельскохозяйственная продукция: картошка, капуста, свекла и т.п. Каждый советский человек, начиная с детского возраста, обязательно должен был отработать определённое количество часов на овощных базах. Обычно отработка проходила следующим образом: группа представителей организации (школы, института, научного учреждения, промышленного предприятия) отправлялась на целый день или полдня на овощную базу, на которой им поручалась обычно наиболее грязная работа – перебирать полусгнившую капусту и т.п. Тех, кто пытался отлынивать от отработки на овощебазе, позднее прорабатывали на общих собраниях или через комсомольские или партийные органы.

Очередь – один из символов СССР. Представляет из себя цепочку людей, стоящих примерно в затылок друг за другом для покупки чего-либо. Советские очереди отличались порой огромным количеством участником (до несколько сотен). Собственно огромное количество людей, стоящих в очереди, и отличает советскую очередь. Одной из главных особенностей очереди было отсутствие стопроцентной гарантии купить товар. Человек мог встать в «хвост» очереди за дефицитом, простоять до нескольких часов, но в итоге товар мог закончиться и человек уходил без покупки. Иногда очереди не представляли из себя физическое скопление людей, а были просто списком претендентов на какой-то товар. Например, в очередь на приобретение легковой машины люди записывались и непосредственно в магазине не стояли. Такая очередь двигалась несколько лет. Одним из любопытных элементов очереди была т.н. нумерация. Обычно какой-нибудь активист ставил на ладони человека номерок ручкой. Это делалось для того, чтобы в очень длинных очередях (идущих по нескольку часов и более) предотвращать случаи приобретения товара без очереди. Для приобретения некоторых особенно дефицитных товаров люди занимали очередь с ночи, то есть приходили к дверям магазина ещё ночью и ждали до момента открытия (обычно в 9 или 10 утра) с тем, чтобы гарантированно купить дефицит. Некоторые пенсионеры устраивали небольшой бизнес себе, занимая очередь за дефицитом с ночи, а потом продавая своё место в очереди за несколько рублей.

Парторг – руководитель парторганизации любой советской организации. Его главной функцией было добиваться выполнения и перевыполнения плана любыми средствами.

Парторганизация – объединение всех коммунистов любого советского предприятия или учреждения.

Перевыполнение плана – финальные отчётные итоги, которые были выше, чем установленный на данный период план. На многих советских предприятиях реальный доход сотрудников складывался из двух составляющих: оклад и премия. Премия сотрудникам выплачивалась только в том случае, если организация или предприятие перевыполнили план. При этом перевыполнить план можно было на незначительную величину – 1, 2, 3 процента и уже выплачивалась премия. Это подчас приводило к тому, что предприятие, которое не могло перевыполнить план, приписывало в отчёте несколько процентов, создавая у вышестоящего органа впечатление перевыполнения плана.

Краткий толковый словарь брежневского СССР

План – в советской формулировке, План (государственный план) – это Закон, подлежащий обязательному исполнению. Представлял из себя перечень всех видов продукции в натуральных или стоимостных показателях, которые предприятие или организация должны были выпустить за указанный период, например, «выпустить сто тысяч деталей такого-то наименования». План был месячным, квартальным, годовым и пятилетним. За невыполнение плана виновного директора могли уволить. В СССР планировалось буквально всё, включая даже количество алкоголиков, которых должен был «обработать» вытрезвитель. Долгосрочное планирование было довольно эффективным, когда речь шла о длительных проектах (например, разработка нового вила вооружения, самолёта и т.п.), но показало свою полную ущербность, когда речь шла о бытовой жизни граждан.

Поскольку план был законом, предприятие не могло после утверждения плана запустить какой-то иной вид продукции или снять тот, что запланировал. В случаях, например, производства одежды это приводило к тому, что предприятия годами выпускали давно уже не модную одежду и одновременно не могли запустить линию модной одежды, пока она не будет утверждена (и пока она утверждалась в Госплане, чаше всего она уже становилась немодной). Кроме того, очень часто нельзя было правильно запланировать потребности населения не только в тех или иных видах товаров, но и в тех или иных видах услуг. Планирование в лёгкой промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг населению было одной из причин из года в год ухудшавшейся ситуации с бытовой жизнью советских граждан. Также тотальное планирование приводило к такому явлению, как приписки.

Одним из отрицательных моментов советского планирования была интенсификация за счёт т.н. «планирования от достигнутого». Госплан СССР на следующий период (год, пятилетку) спускал предприятиям и организациям планы, исходя из отчётных цифр выполненного плана текущего периода. Но поскольку все предприятия были финансово и идеологически мотивированы на перевыполнение плана, то каждый новый период план в натуральных показателях становился всё выше. В итоге в какой-то момент возникали ситуации, что предприятие в рамках старых форм производства просто не могло выполнить план (не говоря уже о его перевыполнении) и занималось приписками. Это же мешало и внедрению новой техники на предприятиях, поскольку для установки, например, новых станков, надо было остановить производство, что неминуемо вело к срыву выполнения плана. А это в свою очередь приводило к тому, что многие предприятия уже не могли выпускать современную сложную продукцию, поскольку были оснащены устаревшим оборудованием.

Приписки – передача в вышестоящую руководящую организацию искажённых, завышенных отчётов о выполнении плана. Если предприятие или организация не выполняло план, то некоторые руководители приписывали недостающие показатели, поскольку без специальных инспекций чаще всего это перепроверить было невозможно. Постепенно почти все предприятия и организации СССР стали заниматься приписками, что сильно искажало реальную картину развития советской экономики. Кроме того приписками в политических целях занимались органы советской статистики, завышая реальные показатели развития советской экономики. В итоге к концу правления Л.И. Брежнева никто не мог точно сказать о реальном состоянии советской экономики. Приписки были реже в отраслях, подлежащих особому контролю (например, в области производства вооружений) и были совершенно обыденным явлением в малоконтролируемых областях (сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и т.п.)

Промтоварный – советский магазин, в котором продаются т.н. «промышленные товары»: одежда, бытовая электротехника и т.п. Обычно этот термин имел хождение в сравнительно небольших городах.

Прорабатывать – на общем собрании или собрании комсомольского или партийного актива воспитательная беседа (иногда просто ругать) провинившегося в чём-либо человека. Обычно провинности заключались в невыходе на овощебазу или субботник и т.п. Но иногда прорабатывали нерадивых работников или плохих учащихся.

Краткий толковый словарь брежневского СССР

Самопал – одежда, сшитая в подпольной мастерской, но выдаваемая за фирменную вещь (то есть имеющая соответствующие бирки и этикетки). Большинство «фирменной» одежды, которую у спекулянтов или фарцовщиков покупали советские люди, была самопалом. Иногда спекулянты предупреждали, что «фирменная вещь» на самом деле сшита где-нибудь в Армении или Польше, что влияло на стоимость.

Самоструй – тоже, что самопал.

Соцстрана – страна, которая по меркам СССР относилась к т.н. «лагерю социалистических стран». К соцстранам относились: ГДР, Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Болгария, Монголия, Куба, Вьетнам. Такие страны, как КНР, Югославия, Северная Корея или Албания формально тоже были социалистическими, однако официальная советская пропаганда избегала их так называть из-за плохих политических отношений с этими странами в связи с тем, что эти страны создавали свою версию социализма и не входили в орбиту влияния СССР.

Сунуть – дать взятку.

Толкач – обычно представитель отдела снабжения предприятия, который отстаивал интересы своего предприятия (например, по получению дефицитного сырья) неформальными методами (взятки и т.п.)

Тринадцатая зарплата – премия по итогам года. Если предприятие перевыполнило годовой план, в январе сотрудник получали крупную годовую премию, которую люди называли тринадцатой зарплатой.

Упакованный – человек, который имел высокий уровень дохода (очень часто теневого), мог позволить себе ходить в фирмЕ, часто имел машину, дачу в престижном районе, хорошие связи.

Фарцовщик (фарца) – деятель теневой экономики, который продавал с рук дефицитные товары из советской торговли, но чаще иностранные товары (из капиталистических стран), которые в советской торговле никогда не продавались. Цены товаров у фарцовщиков были многократно выше, чем в советской торговле. Деятельность фарцовщиков находилась под запретом и нередко они попадали под суд. Однако далеко не всегда дело заканчивалось осуждением, поскольку фарцовщики могли давать крупные взятки. Существенное увеличение количества фарцовщиков в крупных советских городах к концу правления Л.И. Брежнева свидетельствовало о всё ухудшающейся ситуации с производством товаров народного потребления в СССР.

ФирмА (с ударением на последнем слоге) – одежда, выпущенная западной фирмой. ФирмА приобреталась у фарцовщиков.

Цеховик – подпольный предприниматель, участник теневой экономики СССР. Особенностью цеховиков были крупное производство теневой продукции и, соответственно, необходимость её реализации в том числе через государственную торговую сеть (под видом государственной продукции). Ц. были основными «клиентами» ОБХСС.

Чёрный ход (зайти с чёрного хода) – способ приобретать дефицитные товары в советских магазинах. Поскольку очень многие товары в свободной продаже отсутствовали, то некоторые граждане, пользуясь блатом и связями могли отовариваться «с чёрного хода», то есть купить товар не в торговом зале, а непосредственно у кого-то из сотрудников магазина. Самое собой разумеется, что при это покупатель покупал товар не по государственной, а по завышенной цене.

Штурмовщина – интенсивная работа на советских предприятиях в конце отчётного периода с целью выполнить, а по возможности и перевыполнить план. По непонятной, не поддающейся никакому научному объяснению причине, многие советские предприятия в начале и середине месяца работали не на полных оборотах, а иногда попросту простаивали по нескольку часов каждую смену. Это приводило к невыполнению плана. Однако для того, чтобы всё же выполнить план, администрация предприятий в конце отчётного периода предпринимала экстренные меры, как, например, работа сверх нормы или работа с повышенной интенсивностью. В результате чаще всего выпускаемая в этот период продукция (и в обычное время подчас довольно некачественная), была просто браком. Однако никого это не волновало, поскольку предприятию было важно отчитаться в факте выпуска запланированной продукции, а не в её качестве.

Экспорт – советская продукция, продаваемая за рубежом. Чаще всего на экспорт шла продукция тяжёлого машиностроения или сырьё (нефть, газ). Однако некоторые виды советской продукции народного потребления также шли на экспорт. Например, машина «Жигули», которая шла на экспорт, называлась «Lada» и была повышенной комфортности по сравнению с «Жигулями», предназначенными для внутреннего рынка. Иногда экспортная продукция попадала в свободную продажу, например, экспортное исполнение водки, которая, как было известно потребителю, была гораздо лучшего качества, чем водка простая, не экспортная.

Краткий толковый словарь брежневского СССР
Источник

Все так. Обратите внимание вокруг какой именно темы крутится 95% возникшего сленга, а выводы делаем сами

Пролетарий всех стран - старайся и будь педерастом!

Free Image Hosting at FunkyIMG.com

Ну и еще немного про топонимику. Написал один говняный (или как правильнее - говенный?) стих про говно, возведенное в степень говна (что-то типа числа Грэма, но только из говна). Меня сильно улыбнуло, даже громко хихикал на работе. Хихикал на работе, потому там его сочинил, а придумал, когда сидел утром на унитазе. А вот жену только на две капельки рассмешило.

Merde (пардон за мой французский) = очень сильный эпизод из фильма ТОКИО! (впрочем, там все эпизоды сильные). Существо из канализации - очень офигенное кино. Уже три раза смотрю и все три раза в ахуе.

Вечерний АТБ порадовал - очаровательная лопатка одомашненного кабана почти в килограмм всего-то за тридцатник с небольшим.

И про погоду. Жара спала, можно снова предаваться любимым порокам - физкультуре и готовке вкусняшек. Завтра буду готовить лопатку и физкультурить по полной.

А еще скачал две книжки новых. Чушь, конечно, не ругайтесь - Ася Казанцева (да, из Питера, да одного возраста с моей дочкой). Да, слишком примитивный научпоп. И к тому-же -- женский. Но мне жутко интересно. Вот есть моя дочка. И есть Ася Казанцева. Они - одногодки. И мне чертовски интересно слегка полистать то, о чём я знаю в сто тысяч раз больше, но про это написала женщина, которая думает, что она самая умная и при всем этом она ровесница моей дочери.

Подумать только. У Аси Казанцевой две книжки бестселлера. И они - ни о чём. Просто голимый научпоп. При чём - очень голимый. И они - бестселлеры.

А моя дочка в оккупированном Крыму (ровесница Аси) получает пособие по безработице и тоже радуется жизни (хочется в это верить). Всё это называется - многообразие жизни.
Map

Охота на медведя.

  Где-то 1983-85 год. Надым .   В Сибири всегда жили кучеряво и понтовито , кто у мел жить.  Вот туда и ехали и поработать  , и заработать. И гульнуть . Ну по принципу подальше от  начальства  поближе к кухне.  У Андрюши служебный автобус и куча друзей .  Мальчикам  от 30-ти до сорока, самое время добыть медвежатины.   Сели  , едут , ружья в чехлах жмут , все новенькие , американские и разные , я не разбираюсь , но круто и дорого , все на понтах, а вот я , а вот мое ... Что смешно, что медведя нашли . И даже стреляли и ранили .  Разозлили , короче. Андрюша сразу к автобусу- госимущество спасать, завел и потихоньку едет - остальных в мыле дожидаясь же, все сильно торопятся- самый задний медведь.    А предпоследний -  Вова- с криком 
 Миша, я в тебя не стреляааааааал !

Фазовый переход 2019 года

Информационный разрыв между поколениями происходит каждые 28 лет. За 28 лет ценности, социальные стереотипы, культурные коды претерпевают такие изменения, что люди разных поколений не могут понять друг друга. Происходят знаковые исторические события, появляются новые герои (киногерои и реальные персонажи), сюжеты. Эти изменения очень заметно отражаются в языке — образуются неологизмы, развивается сленг, из других языков заимствуются слова и понятия. В обществе формируются новые представления о жизни и совершенно другие цели.


Когда накапливается критическая масса этих изменений, общество обновляется и видоизменяется. Происходит фазовый переход из одного состояния в другое. Так, например, развалился Советский Союз. Общество прошло через качественный сдвиг, перейдя от тотальной закрепощённости в состояние свободы.


Я помню, как в 1988-м году было, наконец, разрешено вести предпринимательскую деятельность и нанимать персонал — был принят Закон «О кооперации в СССР». После десятилетий финансового бесправия, когда за свободное зарабатывание денег сажали в тюрьму, люди не сразу поверили, что государство развязало им руки. Догма о том, что зарабатывать торговлей в СССР невозможно, крепко сидела в головах старшего поколения. Они ещё помнили тех, кто отсидел срок из-за «левых» денег, и были уверены, что ничего хорошего закон не сулит. Молодое же поколение, бесстрашно ринулось в бой, создавая кооперативы и зарабатывая первый капитал.


За считанные месяцы и годы вдруг появились модная одежда, дорогие автомобили, бытовая техника, всё, о чём в СССР можно было мечтать. Пока старшее поколение ждало, когда же последует наказание, младшее захватывало ресурс. Многие сегодняшние миллионеры сколотили своё состояние в 90-х, воспользовавшись внезапно обрушившейся на них свободой.


Спустя 28 лет после того, как была разрешена торговля и частная собственность, в 2016 году, старшее поколение вновь связано стереотипами о том, что «всё схвачено», что законы не позволят им заработать, потому что «всё крышуется», потому что налоги слишком высокие и т.д., и т.п. А в это время новое молодое поколение пользуется новыми свободами.


На самом деле в экономическом плане в Украине творится полный беспредел и вакханалия: каждый зарабатывает, как хочет и как может. Регистрируйте предприятие онлайн и начинайте любую торговую деятельность. Проверяющие и контролирующие органы сейчас поутихли, да и не в состоянии государство уследить за каждым частным предпринимателем. С предпринимательства сняли многие тормоза, и молодое поколение этим пользуется. Бизнес стал другим. Старые схемы и представления отжили свой век и постепенно уходят в прошлое.


Но то, что происходит сейчас, только начало.


Спустя 28 лет после обретения Украиной независимости, в 2019-м году, произойдёт фазовый переход. Общество из одного агрегатного состояния перейдёт в другое, как вода становится льдом — незаметно и довольно быстро. В 2019-м году молодое поколение украинцев начнёт активно творить новую историю Украины. Это люди, которые не помнят Украину частью Советского Союза, это люди, которые родились в самостоятельной стране, никогда не были коммунистами и комсомольцами, и мыслят по-иному. Они не боятся. Они действуют.


Это те, кого скоро будут называть новыми украинцами. Они уже бегают, выпучив глаза, и зарабатывают, просто не зная, чего нельзя, а что можно. У нас с вами семь лет непрерывного роста. А власть в это время, проводя под диктовку МВФ реформы, окажется в конечном счёте перед классическим противоречием: низы не хотят, а верхи не могут. Политическая система сменится, потому что не сможет обслуживать новые производственные силы Новых Состоятельных Украинцев.


Зарабатывайте!


Balashov.com.ua


Советский игровой автомат: Гродки

Привет всем. Сегодня не только о игровых автоматах
Вот игра в которую шпилились на всех стадионах  - 
Даааа. Была такая игра. Суть заключалась в том,что бы сбить все фигуры одной большой палкой.
Но наверное сложнее было выставить сами фигуры, чем их сбивать с -х метрового расстояния. 
Ну вы вспомните бегемота из "Ну погади". Как он злился.
Да чуть не забыл управлениее игрой было джойстиком, причем прицел двигался.
 Вот такой был автомат. Фиуры выставлялись сами, а сбивать по траектории. Так и веселились.
До новых встреч

Советский игровой автомат: Баскетбол

Привет свем. И вот я снова на связи сегоня поведаю о старинном игровом автометеСоветский автомат: Баскетбол.Очень интересная игра, да побегать приходиться меньше чем в дворовой игре но все же Баскетбол Вот фото 123456.jpg
Интересно ведь.
Да мячик летал под воздушными потоками, не кидать ручками но все же свои фанаты были.
Да все играли и пытались натыкать противнику побольше мячей. Вообщем увлекательно было. У меня дома был похожий образец но правда мячи летели не от воздуха, а от силы удара. Ну вооооооообщем вы поняли, долго не прожил. Так пара тройка игор с ребятами по старше, и потом в игровой зал.

О блоге

Вот пришло время и завести свой блог давно размышлял об этом. Надеюсь времени будет хватать для того, что бы пополнять новым контентом. Последнее время увлекаюсь играми. И что-то ностальгия замучила. Вспомнил то время когда не было приставок, компьютеров, планшетов и других гаджетов. Время когда игра "Электроника" считалась лучшим приобретением. А ребята у которых она была - крутыми перцами. Но развлекаться также можно было и на игровых автоматах. Более подробно об этом поведаю потом.

Советские лётчики в Китае. История.

В исторической науке принято считать, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Это общепринятый факт, но стоит заметить, что к тому времени, когда военный пожар в Европе только разгорался, в Азии он уже полыхал вовсю. Милитаристская Япония осуществляла отдельные военные операции на территории Китая ещё с начала 1930-х годов, а с июля 1937 года этот конфликт перерос в полномасштабную кровопролитную войну, продолжавшуюся до 1945 года.

pic_25 (687x431, 43Kb)

Согласно исследованиям китайских историков, общие потери Китая убитыми в этой достигают 35 миллионов человек — больше, чем потери Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Отголосками большой войны на Дальнем Востоке для СССР стали сражения на озере Хасан и реке Халхин-Гол, поражения в которых заставили Японию несколько поумерить амбиции и отложить планы непосредственного нападения на Советский Союз на более поздний срок. 

Но если о сражении на Халхин-Голе в России ещё помнят, то о военной помощи Советского Союза Китаю в борьбе с японской агрессией известно крайне мало. 

Между тем, поддержка Советского Союза была весьма весомой. Москва прилагала титанические усилия для того, чтобы хотя бы временно прекратить конфликт между китайскими коммунистами и Гоминьданем, заставляя противоборствующие силы сосредоточиться на борьбе с общим врагом. 

Китаю оказывалась обширная военная помощь — с 1937 по 1941 год были переданы 1185 боевых самолётов (777 истребителей, 408 бомбардировщиков), 100 учебных бипланов, десятки танков и 1600 артиллерийских систем. 

В качестве добровольцев в войне участвовали около 5000 советских граждан — военных советников, инженеров, техников. Но особенно запомнили китайцы русских лётчиков, дравшихся с японцами в небе их страны. 

Поскольку формально Советский Союз и Япония не находились в состоянии войны, присутствие советских асов в Китае на официальном уровне не подтверждалось, хотя японцы прекрасно знали, с кем имеют дело. 

Воевали советские пилоты под китайскими именами. В ноябре 1937 года в ВВС Китая появилась ударная группа бомбардировщиков, которой командовал китайский генерал Фынь По. 

Группа летала на новейших на тот момент бомбардировщиках СБ-2 конструктора Андрея Туполева, которые были в условиях строжайшей секретности переброшены из СССР. Секретность была настолько строгой, что даже генерал Фынь По был извещён о пункте назначения в последний момент. 

На самом деле грозного генерала звали Фёдор Полынин, и носил он куда более скромное звание капитана. Это, однако, не мешало советским бомбардировщикам наносить тяжёлый урон японской армии. 

В январе 1938 года 26 бомбардировщиков СБ нанесли удар по японскому аэродрому в Нанкине. В ходе налёта были уничтожены взлётная полоса, запасы горючего и боеприпасов, аэродромные сооружения. Сгорело сорок восемь японских самолётов. Группа генерала Фынь По потеряла один самолёт. 

Удары советских бомбардировщиков сильно осложнили жизнь японской авиации. Опасаясь ударов по аэродромам, японцы переводили свои самолёты на тыловые аэродромы, что снижало эффективность их применения. 

С появлением советских лётчиков потери императорской авиации в Китае стали настолько высоки, что Японии пришлось обратиться к союзным странам Италии и Германии с просьбой о срочных поставках новых самолётов. 

Китайская разведка установила, что японцы, опасаясь ударов бомбардировщиков, решили производить разгрузку новых самолётов не в порту Шанхая, а на базе ВВС Японии Мацуяма, расположенной на оккупированном китайском острове Формоза, более известном ныне как Тайвань. 

Авиабаза Мацуяма являлась основным транспортным узлом и тыловой базой императорских ВВС, воюющих в Китае. Сюда в контейнерах доставляли новые самолёты, здесь в ангарах проводили их окончательную сборку, после чего осуществлялись тестовые полёты и истребители и бомбардировщики отправлялись в бой. 

На Мацуяме были сосредоточены крупные запасы запчастей, боеприпасов и авиационного топлива, предназначенных для войны в Китае. 

Японцы считали базу на Формозе абсолютно неуязвимой — она была расположена на значительном удалении от линии фронта и считалась недосягаемой для китайской авиации. 

После получения данных разведки был разработан дерзкий план нанесения удара по Мацуяме. 

Операцию назначили на 23 февраля 1938 года. Задача была труднейшей — бомбардировщики должны были совершить 8-часовой перелёт на высоте 4–5 тысяч метров без кислородных масок, при этом дальность полёта приближалась к предельной для СБ. Любой отказ, любая неисправность — и помочь вышедшему из строя самолёту никто не сможет. 

На рассвете 28 бомбардировщиков поднялись с аэродрома Наньчан и взяли курс на Формозу. Вёл группу сам генерал Фынь По. 

«Набираем высоту 5500 метров. Сердце бьётся учащённо, кружится голова, клонит ко сну — первые признаки кислородного голодания. И в борьбе с ним можно было рассчитывать только на собственную физическую выносливость...», — вспоминал позже Фёдор Полынин. 

На подлёте к Формозе группа выполнила манёвр, чтобы дезориентировать противника. Впрочем, он оказался излишним — японцы явно не ждали визита. На аэродроме шли обычные работы, готовые самолёты были выстроены в шеренгу, только доставленные ждали своей очереди в ящиках. 

Появившуюся в небе группу японцы приняли за своих. Ошибка обнаружилась тогда, когда первые бомбы, сброшенные с СБ, начали превращать японскую технику в обгорелый металлолом. 

Первые выстрелы японских зениток раздались тогда, когда большая часть группы уже завершила бомбометание. Без единой потери группа бомбардировщиков легла на обратный курс. 

Совершив дозаправку на аэродроме подскока, группа генерала Фынь По благополучно вернулась на базу. 

Китайцы ликовали — разведка доложила, что база Мацуяма была разгромлена практически полностью. 280 сброшенных бомб уничтожили 40 самолётов, находившихся на стоянках, десятки ещё не собранных самолётов в контейнерах, ангары, запас топлива и боеприпасов. Погибли десятки японских военных. 

Удар по Мацуяме шокировал Японию, чьё военное руководство находилось в состоянии, близком к панике. Новости об ударе по Формозе привели к падению индексов на японской бирже. 

В Японии был объявлен траур, губернатора Формозы сняли с должности. Комендант аэродрома, не вынеся позора, совершил харакири. Тех офицеров Мацуямы, что не решились на ритуальное самоубийство, отдали под суд. 

А в это время в Китае руководство Гоминьдана устроило банкет в честь советских лётчиков. «Меня как руководителя группы Сун Мей-лин (жена Чан Кайши) посадила рядом. Первый тост она провозгласила за советских авиаторов-добровольцев, за успешный налёт наших бомбардировщиков на крупнейшую военно-воздушную базу противника. В разгар банкета официанты, одетые в чёрные фраки, внесли огромный торт. На нём цветным кремом было написано по-русски: "В честь РККА. Лётчикам-добровольцам"», — вспоминал Фёдор Полынин. 

Удар по Формозе стал мировой сенсацией. Газеты гадали: кто осуществил столь дерзкую операцию? Поскольку СССР своего участия не афишировал, в Китае отвечали: бомбили китайские лётчики. В это, однако, большинство репортёров не верило, считая уровень китайских пилотов недостаточным для подобной акции. 

И герой нашёлся сам. Американский лётчик Винсент Шмидт объявил, что Мацуяму разбомбила его группа. 

Дело в том, что Китаю в борьбе с Японией помогал не только Советский Союз, но и Соединённые Штаты. Шмидт, как и советские пилоты, приехал в Китай в качестве добровольца, но, в отличие от них, своё присутствие не скрывал, а всячески рекламировал. Шмидт возглавлял международную группу лётчиков-добровольцев и утверждал, что именно она под его личным руководством осуществила налёт. 

На несколько дней Шмидт стал героем мировой прессы, но тут всю малину испортили японцы, заявившие, что Мацуяму бомбили советские бомбардировщики СБ и кто бы ни был за их штурвалом, это был точно не американец Шмидт. 

Американский пилот некоторое время продолжал упорствовать, затем объявил, что раз его заслуг не признают, он вынужден уехать. Международную группу лётчиков-добровольцев вслед за этим расформировали ввиду её полной бесполезности. 

А парни генерала Фынь По продолжали громить японцев, нагоняя на них страху. Японский посол в Москве зачитывал в советском МИДе ноты протеста, но советские дипломаты лишь качали головой и разводили руками: не воюют советские летчики в небе Китая, всё, что происходит, дело рук исключительно китайцев. 

Фынь По вернулся в Советский Союз, где узнал, что он теперь не капитан, а полковник Полынин. 

14 ноября 1938 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Полынину Фёдору Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Военная биография Фёдора Полынина была очень богатой. Во время советско-финской войны он командовал ВВС 13-й армии, во время Великой Отечественной войны был командиром 13-й бомбардировочной авиационной дивизии, затем командовал 6-й воздушной армией. В 1944 году Полынина назначили командующим ВВС Войска Польского. Свою службу Фёдор Полынин завершил в 1971 году в звании генерал-полковника и в должности начальника тыла ВВС. 

О подвигах советских лётчиков в Китае помнят и по сей день, в городе Ухань в их честь установлен обелиск. 

А молодые курсанты лётных училищ Китая, изучая историю военной авиации, на лекциях слушают рассказы о дерзкой атаке на Формозу и храбром генерале Фынь По.

 

 

pic_98 (682x375, 34Kb)

 

 

pic_65 (689x442, 44Kb)

Может ли сойти с ума почти вся страна?

Тихая передача власти, не очень здорового президента новому и малоизвестному премьер-министру и «объявление» его своим приемником,  не вызвала у россиян много вопросов. И, в полном соответствии со своей средневековой азиатской покорностью и недавним советским прошлым, они проголосовали за того, на кого был указан перст хана. Не единогласно, но уверенным большинством.

Попытки хана, извините, первого Президента России, внедрять ростки демократии и свободы слова, невзирая на его коммунистическое прошлое и нетрезвое настоящее, были уже довольно заметны. И девяностые годы в РФ прошли с появлением свободных СМИ, с бурным развитием рыночных отношений и укреплением дружбы с западным миром. И, конкретно, США.

Многим сейчас это странно читать, но тогда за многочисленные принты на одежде с символами США не били на улице и не осуждали в трудовых коллективах. Представляете? Америка была очень популярна, и россияне  туда стремились и за работой, и за жильём, и за учёбой. Российские СМИ распространяли положительный образ развитого общества повышенных потребностей. Причём в положительном ракурсе.

Изменения начались вскоре после прихода нового президента. Это тот самый случай, когда один человек может изменить жизнь в своей стране. Да и не только в ней.

Президенту Ельцину, конечно, не нравились многие СМИ, но он не мог переступить через новообретенный имидж демократа. Президенту Путину звание демократа не грозило с самого начала. Что и позволило ему не побрезговать разгоном телеканала НТВ. Некоторые из его звёздного состава работали после и работают сейчас в Украине. Потом был ТВС Б.Березовского, отжали интересный Рен ТВ у И.Лесневской, платформу спутникового ТВ «НТВ Плюс» у В.Гусинского и «отдали» Газпром-Медиа, как и ТНТ, и Эхо Москвы.  В 2014 г. прикрыли нормальную работу, ни с чем не сравнимого, телеканала «Дождь». Его осадки сейчас можно видеть, преимущественно, в интернете по подписке. Многочисленные  «наезды» и закрытия печатных и онлайн-изданий продолжили, этот набирающий силу из года в год, уверенный тренд.

Переход всех федеральных и более-менее значимых СМИ под контроль государства или собственников, являющимися подконтрольными тому же государству, можно было объявить законченным.

За годы руководства своей страной президент Путин неустанно и целенаправленно добивался единообразия в подаче новостей, в объявлении информационной повестки дня, способа подачи информации и тотального контроля над любой «отсебятиной» от ещё оставшихся журналистов и репортёров, не следующим безоговорочно темникам. Тем, что  любезно спускаются и сегодня всем телеканалам, сверху. Сами знаете откуда.

В последний день Сочинской Олимпиады украинские биатлонистки завоевали коллективное «Золото».  Под многочисленные пожелания носителей «Великого и могучего», упасть и промахнуться. Да, выглядело это очень неприятно и недружелюбно. Но оказалось, что это было ещё верхом хлебосольства и добродушия братского славянского народа, на звание которого до сих пор претендуют многие в России. Причём их термины «братский» и «славянский» для меня в равной степени не являются убедительными. И дело не в Олимпиаде.

Пост-олимпийские действия РФ перевернули мировые, устоявшиеся за 70 последних лет, правила и устои. И в первую очередь отразились на моей стране и моём народе.

И только тогда, в полной мере, я ощутил, что такое находится под  давлением советско-российских представлений о добре и зле, о праве и об отсутствии такового, о трактовках истории, оценках действий политиков, да  и в любом другом вопросе. В советско-российской подаче информации не допускалась и не допускается иная трактовка событий, кроме той, что утверждена, вычищена, отредактирована, залитована всеми службами, поставленными  неусыпно следить за всеми, кто ещё не лишён доступа к эфиру, не отключён от Сети или микрофона и имеет пока лицензию на печатные или другие медиа.  В силу своего рода деятельности, я и раньше видел различие трактовок и подачи материала в украинских и российских СМИ. А с развитием Интернета, увеличением числа точек зрения, разнообразия  версий освещаемых событий, многих это начинало даже напрягать и сбивать с «уже установленной программы». Программы на простое, немногословное разъяснение всех событий, не требующей особой сообразительности и не стимулирующей возникновение дополнительных или уточняющих вопросов. Это – враг, а это – друг. Там – плохо, а здесь – хорошо. Там – зло, а здесь – добро. Эмоциональная составляющая новостной ленты преобладала над смысловым содержанием.   

Перекручивание, замалчивание неудобного, превозношение часто посредственного события в угоду себе, и до олимпийского Сочи мы могли наблюдать на российском ТВ. Особенно, заметно (далеко не всем!) была ревность и намеренное принижение значимости событий из Украины. Попытка в 100% случаев выиграть в сравнении. В любом! Пусть это будет спорт, экономика или политика. Реальное положение дел вовсе не имело никакого значения. И, конечно, никакой иной версии этих событий не допускалось!

Полное отсутствие украинского ТВ, а также любого другого с альтернативным взглядом, на территории России и уверенное культивирование всего российскоцентричного, делали своё дело. Последний пункт – я не называю чем-то ужасным.  Просто констатирую. Результатом является массовая поддержка действий их президента,  и любых его действий, воспринимаемые, как сокральные и однозначно верные. Любые его действия подавались СМИ, как вершина мудрости и гуманизма и триумф всего российского над зарубежным. Нет, не так, как подаётся материал в Северной Корее. Нет, пока не так.

86% поддержки – это, конечно, преувеличение, дело в способе опроса, точности и формулировки самого вопроса и отличию телефонного от «с глазу на глаз». А также жонглированию, не всегда корректными для сравнения, цифрами. А ещё в знании ментальности ваших респондентов.

Но я не подвергаю сомнению реальную громадную поддержку российского лидера. Она основана на ограничении и полном не допуске на ТВ других, особенно по-другому мыслящих, политиков и общественных деятелей. На тотальной пропаганде и прославлении его поступков и дел. С одновременным обливанием грязью всех, не входящих в заданный властью круг его соратников, друзей и тех, кто как бы со стороны, восторгается и хвалит его действия. Все эти медиа-уловки не могут остаться незамеченными в среде интеллигенции, думающей и образованной части населения Необъятной. То есть где-то 15, не более 20%. Среди большинства тоже есть люди, замечающие многие несовпадения декларируемого с действительным, но по разным причинам, принимающие «Правила поведения большинства». Возможно, им так просто спокойней и комфортней. Склонность к такой точке зрения происходит ещё и по результатам показа с негативной стороны всех несогласных или сомневающихся в правильности действий власти. А также понимания, чего может стоить открытое противостояние «Линии большинства».

Вообще, приём принадлежности к большинству, способствует убеждению в собственной правоте и повышению собственной самооценки. Не зря, многочисленные заказные опросы, экзит-полы и исследования оглашают завышенные цифры «поддержки» тех, кто их и заказывает. Человеку свойственно более уверенно и спокойно чувствовать себя в большинстве. Особенно, зная о судьбе меньшинства!

Феномен массового помешательства в поддержке президента и противостоянию «многочисленным угрозам извне» ещё предстоит изучить. И не только психиатрам.

Умение манипулировать массовым сознанием не пришло российским медийщикам в одночасье. Тут тщательное изучение психологии телезрителя, знание своих рейтингов и доли аудитории, понимание их запросов и способов их телеудовлетворения. Советский опыт, опыт гитлеровской Германии с работами Й.Геббельса, которого не раз цитировал президент РФ. Понимание своей электоральной ниши, способов её расширения и сохранения уже существующего благодарного электората.

Я уже говорил, что собирательный усреднённый портрет избирателя Путина – это житель небольших и маленьких городов. Не отягощённый образованием, не занятый  интеллектуальным трудом, зависимый от мнения окружающих, не имеющий большого опыта в принятии важных самостоятельных решений. Это не значит, что нет других, но я говорю о правиле, а не об исключениях.

Кстати, некоторые из причин (но не единственные!), почему жители Донбасса дали возможность, а многие даже искренне поддержали российское вторжение и захват украинской земли, было то, что большинство местных жителей работали в многотысячных и просто очень больших коллективах, где индивидуальные качества человека не всегда ценятся. Или просто не важны. Коллективизм, поддержка одного всеми и наоборот, полная зависимость от одного владельца предприятия, который взамен стабильной зарплате ещё требовал единодушие на голосовании сами-знаете-какой-партии, согласия с условиями труда и прочих поступков в рамках «единого и дружного коллектива». Коллективное замалчивание многих негативных процессов внутри производства выдавалось, как «общая тайна», стимулированная какими-то премиями и тоже связывала рабочих  одним узлом. В качестве убеждения приводились многочисленные примеры ошибочности думать и поступать иначе, противопоставлению их, донбасских тружеников «ленивым западенцам», живущим исключительно за их, донбасский, счёт. Да ещё «навязывающих им чуждую им культуру». А ещё необходимости только одного языка и одной религии, курируемой из Москвы. Регулярно подчёркивалась их значение и ведущая роль в производстве и экономике Украины, без которых она (экономика) рухнет в одночасье. А слышать, что ты умнее, важнее, красивее и выше других – приятно, чёрт возьми! Разговоры о том, что нас дотируют из украинского бюджета и то, что наши условия труда, часто не отличались от труда рабов – не входили в перечень тем, рекомендованных для обсуждения.

Часто вся эта политинформация и составляла основу их шахтёрско-металлургического восприятия мира. Подавляющее большинство этих работяг не перетруждали себя поиском других новостей или другой информации, кроме той, что они получали в шахте, заводе, комбинате. Основными телеканалами, которые удосуживались их внимания, тоже были российские. Да и тяжёлый физический труд, в большинстве случаев, не располагал после смены в шахте к интеллектуальному общению, походу в театр и гуглению (яндексению) новостной ленты в Сети.

Но, донецкий «Шахтёр», Донбасс Арена и организация всего околофутбольного братства, действительно были, в последние годы перед войной, отдушиной и настоящим увлечением жителей Донбасса. Я сам получал невероятное удовольствие от посещения этого стадиона и той атмосферой, которая царила там. Это – лучший стадион Украины! Но Ринат Леонидович не забывал и здесь о правильном позиционировании в политическом спектре страны всех фанатов Шахтёра. А такими, по-моему, были почти все жители Донбасса.

А ещё отсутствие других иных рабочих мест в своём городе или посёлке, большое количество криминального контингента и культивации их традиций, не допускающих проявления интеллигентности и малодушия. Довоенная украинская статистика это подтверждает.

Ну и, важным признаком благодатности донбасской почвы для сепаратизма, было сохранение «советскости», лёгкости и податливости пропаганде и минимальные знания о своей стране и её истории. Не говоря уже о загранице!

Придуманные образы, запускаемые масс медиа, дают обильные ростки только на подготовленной почве. Невозможно сейчас убедить в обратном человека с советской идентификацией, который не видит агрессии России, а видит угрозу всему миру от американцев и прочих европейцев. Который десятилетиями верил в единый советский народ, братство всех восточных славян, не приемлет всё украинское, во всём винит украинскую власть (с этим во многом можно согласиться, но не как главная и основная вина). Не заставить его в одночасье поверить, что он – та самая цель пропаганды с государственным многомиллионным финансированием. И не только в рублях.

Человек так устроен, что сформировав определённый взгляд на события (часто под действием той же пропаганды) в последующем воспринимает только те тезисы, что «подтверждают его правоту». А другие старательно отвергает. И чем больше времени эта уверенность существует, тем труднее её разрушить. Интересно, что такой человек, сам часто, не предпринимает явных шагов по нахождению истины. Возможно, из боязни обнаружить свою неправоту. Но и с трудом поддаётся (если поддаётся!) выходу из этого «зомбированного» состояния. Знаю, как не любят они это слово. Извините, не сдержался! Слишком много у этого персонажа связано с этими убеждениями и образом жизни, основанном на них. Слишком часто он спорил с оппонентами доказывая обратное. И, вдруг – раз, и принять безропотно противоположное мнение. Это на уровне признания себя, как минимум, дураком.

Пропаганда не скупиться на новые и более совершенные методы воздействия. Слишком велика для России цена потери влияния (а она уже  много потеряла!) на Украину. Империя, Соединённое Царство, Ново- или Старороссия – не важно как идеологи Кремля  называют то, о чём они грезят. Империя никогда не сможет состояться, если там не будет Украины. И нашего, пусть пассивного, но желания. Империя живёт только за счёт постоянного прироста «своих» земель. И с момента невозможности это продолжать, начинается процесс её  развала, раскола и деления. Ни одна империя не дожила до сегодняшних дней. В данном случае мы видим неродившиеся потуги, обречённые на самоликвидацию. Не сегодня и не завтра, конечно. Но и нет шансов на удержание, тем более, развитие.

Или вы верите, что Россия сама вдруг осознает, извинится и займётся своими, несчисленными Росстатом, внутренними проблемами? И начнёт торговать со всеми и равноправно дружить? В таком виде она тоже обречена, как бы вы не смеялись!

А информационная война, не менее опасна, чем та, что убивает людей и разрушает инфраструктуру страны. Чем та, что оставляет детей без отцов и матерей без детей. Информационная война более хитрая и лживая. Она разрушает твой мозг и лишает возможности мыслить. Кроме, как в заданных ею рамках матрицы. Чем и помогает себе в достижении своих целей.

Вопрос, который я вынес в заголовок, вряд ли имеет однозначный ответ. В России обязательно наступят перемены, хотя мне неизвестно когда и какие. Уверен, не только мне. Государственная машина, закручивая гайки срывает на них резьбу, увеличивая давление на общество. Но так не будет вечно. И нам не стоит уповать на скорый подъём с колен россиян и изменений в их сознании. Да, действия их власти, которую они поддерживают, ещё заметны и существенны для нас. Но наши события очень привлекают их. И оценки, даже сквозь сплошную пропаганду, разнятся. Сам факт того, что простые люди могут, по собственной инициативе, выйти на улицу и то, что им не нравится изменить - одних приводит в непомерное удивление, а других в дикую непрекращающуюся истерическую боязнь потерять свои пригретые под «Единой Россией» места.  И своё  благополучие, созданное на продаже природных богатств РФ, тотальной коррупции и партийной карьере, позволяющей всё вышеперечисленное и многое другое. Так, что тут рассказы о фашистах, гнилом западе, массовой агрессии НАТО и всех им сочувствующих, стоят того. Им есть что терять и за ценой там никто не постоит. Тем более, платит это всё, рядовой россиянин. Отсутствием достойной пенсии и оплаты труда бюджетников. Зато они будут более лояльны власти и не смогут отказаться от участия в нескончаемых митингах «За православную Русь против фашистов» и т.п., в парадах с танками и авиацией и «добровольному» голосованию за действующую власть. И по первому зову будут покорно махать выданными агитпродуктами и изображать непомерную любовь к Партии и лично её лидеру…  Но не повышению своих тарифов.

Нам бы самим  не мешало проснуться от летаргического сна пропаганды, не бояться признать свои ошибки и объединиться в построении нормальной европейской страны. У нас ещё до сих пор есть все необходимые для этого компоненты. Но мы ими неумело пользуемся. Да и согласие не можем ещё найти. Или просто не хотим?

Ведь без российско-советской многолетней пропаганды и веры в несусветную ложь, мы бы не допустили ни крымских, ни донбасских событий!

Да и украинская власть, очень неповоротливо и, часто, стесняясь и скромничая, постоянно оглядываясь - не рассердится ли тот, кто считает нас своим братом, проводит работу по изучению украинской истории, украинского языка и культуры, ненавязчиво показывает, в чём сила духа казаков, значение гетманов и  в чём заключаются достижения украинских авиа- и космических конструкторов. Удивительно, но мы знаем много известных  имён в науке, спорте, политике, военном деле et cetera. Но мы не знаем, что они – украинцы. Мы стесняемся гордиться достижениями своих же соотечественников. В то время, когда наш сосед-пропагандист не стесняется приписывать себе (на словах) всё самое лучшее и присваивать нам всё самое худшее. И с завидной регулярностью эту лапшу разглаживает по тем ушам, которые расставлены для этого. Так эти «ушастики» ещё и радуются, что получают «подтверждение своей правоты». Сегодня многих украинцев устраивает оставаться Буратинами на Поле Чудес. Лишь бы не принять, чуждые им с детства, взгляды, созданные предшественниками сегодняшних пропагандистов. Но круг постепенно сужается. Или признать себя неправым и, тем самым, уменьшить эффективность вранья Алисы и Базилио со сказочного Поля Чудес. Или продолжать быть Буратинами и играть на руку  этим аферистам. Ведь вся та страна дураков вместе с Полем Чудес – плод выдумки и манипуляции своими подопытными жителями. Насквозь лживая история, украденное название (я не о стране дураков, это – метафора), придуманное величие и ненависть ко всему отличному от своего, возведённую до национальной идеи.

И носы от вранья не растут у них только потому, что маленький лысый Карабас  накрывает их каждый раз маскарадными костюмами, за внешним блеском которых, скрывается его агрессия и нетерпимость. А ещё, ярковыраженный комплекс неполноценного кукольника. Из-за чего страдает не только его труппа.

Многие жители Донбасса видели только этот блеск и мишуру с экранов своих телевизоров, не желая понять, что за ними прячется.

Мой ответ на вопрос в «шапке» такой. Может, но только не надолго. А как долго, во многом зависит и от нас с вами.