О сообществе

Тут об’єднуються ті, хто любить свій Край. Ми писатимемо тут про це. Будемо розміщувати цікаві фото, обговорювати проблеми сьогодення.

Увага! Учасником співтовариства може стати блогер, який пише на українську тематику.

Топ участников

Вид:
краткий
полный

Ми любимо тебе, Україно!

Ох, як хочеться, щоб то було правда!

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №837/2019
Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави

З метою забезпечення подальшого здійснення структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, продовження впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави, за результатами наради, що відбулася 4 листопада 2019 року, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України вжити заходів:

1) в економічній, фінансовій та енергетичній сферах:

а) до 31 грудня 2019 року - стосовно:

розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради України та супроводження законопроектів щодо:

- створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та підвищення ефективності управління, вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ринку залізничних перевезень, покращення якості та доступності послуг перевезень залізничним транспортом;

- функціонування внутрішнього водного транспорту та правовідносин у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

- управління відходами;

- урегулювання питання видобутку бурштину;

- запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди та скиди забруднюючих речовин;

- погашення заборгованості, що утворилася на Оптовому ринку електричної енергії України до 1 липня 2019 року;

- створення та функціонування державного колегіального органу, який здійснює державне регулювання у сфері транспорту;

- лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового;

- створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб - підприємців (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) стосовно дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій; пом'якшення відповідальності фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій;

- лібералізації трудових відносин та оновлення законодавства про працю;

   розроблення та затвердження в установленому порядку плану заходів щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" (Doing Business);

   розроблення та затвердження в установленому порядку нової програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць;

   створення навчальної онлайн-платформи, яка дає змогу пройти профорієнтацію онлайн і відповідно підібрати програму підвищення кваліфікації або перенавчання;

   завершення процедури відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з видобутку і постачання природного газу з метою забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи України;

   забезпечення початку масштабної приватизації, зокрема визначення п'яти об'єктів великої приватизації;

   забезпечення підготовки до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, включаючи, зокрема, створення електронного реєстру інженерів-землевпорядників та надання їм повноважень зі здійснення державної реєстрації земельної ділянки; оприлюднення усіх рішень щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту; нормативного закріплення ведення документації із землеустрою виключно в електронній формі;

   забезпечення підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на посилення захисту прав інтелектуальної власності;

   забезпечення здійснення Державною податковою службою України і Державною митною службою України передбачених законодавством функцій і повноважень у повному обсязі;

   забезпечення розроблення програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій та можливості його тестування і подальшого використання на безкоштовній основі платниками податків для застосування таких реєстраторів під час здійснення господарської діяльності;

   надання в установленому порядку роз'яснення для платників податків щодо порядку застосування реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

   забезпечення формування в установленому порядку незалежних наглядових рад усіх державних банків;

   створення умов для збільшення власного видобутку газу та нафти;

   затвердження плану реструктуризації акціонерного товариства "Українська залізниця";

   забезпечення оновлення локомотивного парку акціонерного товариства "Українська залізниця";

   забезпечення видачі дозволів на міжнародні перевезення вантажів та рух негабаритного транспортного засобу виключно в електронній формі через електронний кабінет перевізника;

  упровадження в експериментальному режимі електронної товаротранспортної накладної;

   налагодження ефективного габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах;

   створення в установленому порядку та забезпечення функціонування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного екологічного контролю;

   забезпечення ефективного функціонування централізованої закупівельної організації з метою проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами товарів і послуг (крім поточного ремонту) для Секретаріату Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади;

   схвалення порядку проведення аукціонів із розподілу квот підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії та здійснення такого розподілу на 2020 - 2025 роки;

б) до 31 січня 2020 року - стосовно запровадження та забезпечення відповідності стандартам корпоративного управління, затвердженим Організацією економічного співробітництва та розвитку, на найбільших десяти державних підприємствах;

в) до 31 березня 2020 року - щодо:

забезпечення створення в установленому порядку та початку діяльності нового органу із запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки та фінансів, що консолідує відповідні функції податкової міліції, інших правоохоронних органів;

забезпечення створення та функціонування в Україні інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) для спрощення проходження митних процедур суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають встановленим критеріям;

забезпечення імплементації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами з метою обміну митною інформацією з іншими державами і впровадження електронної транзитної системи для функціонування режиму спільного транзиту;

запровадження механізмів державної підтримки щодо підвищення фінансової спроможності фермерів та малих сільськогосподарських виробників, зокрема створення пілотного проекту електронного фермерського реєстру, програми здешевлення кредитування і механізмів гарантування кредитів, програм технологічного супроводу та дорадництва;

створення системи контролю та відстежування обігу деревини на ринку;

г) до 30 квітня 2020 року - стосовно:

розроблення та затвердження в установленому порядку концепції реформування вугільної галузі та плану заходів щодо її реалізації, передбачивши, зокрема, здійснення підготовчих заходів та проведення приватизації перспективних вугільних шахт, реструктуризації (консервації) безперспективних вугільних шахт;

створення інформаційної бази щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, на основі знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операцій з метою мінімізації ризиків, пов'язаних з ухиленням від оподаткування;

підвищення передбачуваності та послідовності бюджетної політики шляхом складення Бюджетної декларації на 2021 - 2023 роки із включенням до неї компонентів та показників, що визначені Бюджетним кодексом України;

оптимізації системи портових зборів та приведення їх до конкурентного рівня, у тому числі затвердження методики розрахунку розмірів ставок портових зборів, порядку справляння портових зборів та розмірів ставок таких зборів, порядку обліку та використання коштів від портових зборів;

ґ) до 31 травня 2020 року - стосовно:

розроблення та затвердження в установленому порядку заходів щодо запобігання та зниження рівня харчових отруєнь серед дітей;

забезпечення в установленому порядку інституційної спроможності Антимонопольного комітету України з метою ефективного розслідування зловживань монопольним становищем;

д) до 30 червня 2020 року - щодо:

забезпечення створення в установленому порядку нового органу державного фінансового контролю, який здійснюватиме аналіз інформації щодо використання державних ресурсів і контрольні заходи за високоризиковими операціями, шляхом реформування Державної аудиторської служби України;

затвердження переліку об'єктів концесії транспортної інфраструктури на 2020 - 2023 роки, а також підготовки проведення відповідних конкурсів;

підготовки та проведення пілотного аукціону із будівництва об'єктів альтернативної енергетики в зоні відчуження на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

е) до 30 липня 2020 року - стосовно:

створення електронного кабінету моряка, зокрема забезпечення надання дозвільних документів в електронному вигляді;

розроблення та впровадження інструментів підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі через механізм гарантування кредитів;

є) до 30 серпня 2020 року - щодо залучення інвестицій для розвитку об'єктів портової інфраструктури, насамперед державних підприємств "Стивідорна компанія "Ольвія" та "Херсонський морський торговельний порт", у тому числі шляхом передачі в установленому порядку в концесію;

ж) до 30 вересня 2020 року - стосовно:

підготовки та схвалення Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року та національно визначеного внеску до Паризької угоди;

забезпечення функціонування Державної податкової служби України і Державної митної служби України (у форматі єдиних юридичних осіб);

з) до 31 грудня 2020 року - стосовно:

здійснення підготовки та проведення корпоратизації державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", у тому числі розробити та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект;

розроблення нормативно-правових актів, необхідних для початку проведення національної інвентаризації лісових ресурсів України;

забезпечення запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з метою спрощення сплати платниками обов'язкових платежів;

забезпечення подання платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, платниками податків, у тому числі податковими агентами, контролюючим органам єдиної звітності з такого єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб;

забезпечення розроблення та імплементації плану заходів зі зниження частки кредитів, визнаних банками непрацюючими, у кредитних портфелях банків державного сектору;

зниження вартості державних запозичень та збільшення удвічі вибірки кредитних ресурсів у рамках інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій;

продажу непрофільних активів підприємств інфраструктури;

и) до 31 грудня 2022 року - стосовно виконання плану заходів щодо синхронізації об'єднаної енергетичної системи України з об'єднанням енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу;

2) у сфері регіонального розвитку та містобудування:

а) до 31 грудня 2019 року - стосовно:

розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо:

- запровадження автоматичного включення до Реєстру будівельної діяльності документів, які є підставою для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з середніми (СС2) або значними (ССЗ) наслідками, та виключно судового порядку заборони експлуатації такого об'єкта;

- забезпечення скорочених строків розгляду справ за позовами про припинення права на виконання підготовчих та/або будівельних робіт, про скасування реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації, про заборону експлуатації закінченого будівництвом об'єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з середніми (СС2) або значними (ССЗ) наслідками;

затвердження плану заходів щодо створення та запровадження єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, забезпечення його виконання;

перегляду методики формування спроможних територіальних громад з урахуванням критерію розвитку оптимальної мережі соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг, а також забезпечення в установленому порядку розроблення згідно з такою методикою, схвалення і затвердження актуалізованих перспективних планів формування територій громад областей;

розроблення і затвердження в установленому порядку концепції онлайн-системи для подання, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців Всеукраїнського громадського бюджету, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

розроблення концепції онлайн-системи конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики "Підтримка регіональної політики України";

б) до 31 грудня 2020 року - стосовно розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України:

проекту Житлового кодексу України;

проекту Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (нова редакція);

проекту Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (нова редакція);

(Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
8 листопада 2019 року)

Дива не сталося: Зеленський – не лох! На жаль

Дива не сталося: Зеленський – не лох! На жаль

(Записи анархіста 21 ст. від 05.11.19 р.) 

При тому, що я від самого початку виборчого процесу був проти Володимира Зеленського та всього іншого, що вже сталося, але певна надія і в мене жевріла: а раптом?! А раптом станеться неймовірне і ця когорта маловідомих людей зробить фундаментальний прорив у економічній, політичній і структурній конструкції у  розбудові Української Держави!.. Але не сталося, чого бажалося. Наразі ми в унітазі, як співалось в одній з пісень Скрябіна-Кузьменка.
Можливо, що мало часу ще пройшло…
Можливо, що коли стане всім зрозуміло що до чого – буде вже запізно…
Можливо, що все буде добре і передвиборче гасло Зе-кодла: «За все добре проти всього поганого» – здійсниться…
Можливо все!– є моїм улюбленим гаслом віднедавна, бо а що лишається робити, як не вірити у неймовірне.
Тепер про наболіле: хоча я є від початку серпня 2013 року ( див. моє «З народу до народу») і дотепер прихильником Петра Порошенка, проте я не є його фаном, що все сприймає беззастережно як істину у найвищій інстанції з усього, що від нього походить. То окрема тема і вона складна. Питання в іншому: я щиро бажаю успіху пану Зеленському і його Зе-команді, бо їх успіх є успіхом України, а більшого мені не потрібно. Ніколи не був прихильником тези: «Чим гірше – тим краще!» – тільки тому, що то є мої політичні суперники. Навпаки, мені дуже сумно і соромно за всі «проколи» та «приколи» від правлячої партії «Слуга народу» і особисто пана Зеленського. Його нещодавній вислів на фронті перед військовими: – Мені 42-ва і я не лох!– можна трактувати як завгодно і перевести у «стьоб»: чоловік явно відстав у розвитку, бо йому вже 42, а він досі не лох… А мав би ним бути, як оті 73% відсотки, що проголосували за нього, а потім і за СН до ВРУ.  Хоча насправді все набагато сумніше: Володимир Зеленський явно відстав у розумовому розвитку, коли дав згоду стати Президентом України – це однозначно.
Простий приклад: уявіть, що в синочка чи коханої дружини пана Володимира стався приступ апендициту і йому дають усе потрібне хірургічне причандалля щоб зробити конче потрібну операцію по видаленню того небезпечно запалення. Даю не 73, а всі 100%, що пан Володимир відмовиться від того, щоб робити особисто цю над потрібну і відповідальну операцію, бо ж чудово сам розуміє, що не має належного фаху хірурга. Відмовиться не тому, що він не любить свого сина чи дружину, а саме тому, що їх любить! Він буде шукати фахівця і буде рятувати їх як має бути в нормальний спосіб, а не самотужки. То не підлягає жодному сумніву! Якщо ти розумієш, що в хірургії є лох!
Або не настільки особистий приклад: людина гарно їздить на велосипеді, отож їй запропонували сісти керувати авіалайнером – а чом би й ні? Що тут складного? Сів, включив «автопілот» і літак сам злетів, сам пролетів та прилетів куди потрібно, сам сів і всі задоволені… Але ж насправді усе далеко не так, хто в авіації мастак, а не мудак! 
Начебто я дав розуміння по-факту щодо людини, яка при здоровому начебто розумі береться керувати великою державою не маючи і найменшого практичного розуміння, що то є таке насправді. При цьому можна бути дуже хорошою людиною і щиро бажати добра, але якщо не знаєшся фахово і берешся за справу, то це жахливо!
На жаль, але я споглядаю, що «авіалайнер Україна» явно очікує доля МН-17 і це мені не байдуже, бо і я у ньому! І мої рідні! І ви всі, хто тут є! Ось усе, що я хотів сказати на тему «мені 42-а і я не лох». Дива не сталося.

Богдан Гордасевич
Львів
Записи анархіста 21 ст. Богдана Гордасевича про його життя-буття в Україні від 5 листопада 2019 р.  (7527)

"Зе зливає Україну"

"Зе зливаэ Україну”.Це заявив не я, а польська інтернет газета. Давайте спробуэмо їй дати відсіч. Якщо вийде. Так от, які підстави дозволили газеті таке заявити

По перше- Недолугі нефахові кадрові призначення за пять місяців призвели до невиконання планів по доходу до бюджету держави в ромірі — 25,8 ... млрд грн.та і змусили зробити запозичення в розмірі 351 млрд грн..   Найбільше невиконання - митниця, металургійна галузь,уранові і вугільні шахти,  машинобудування. Як наслідок затримка виплати зарплатні бюджетникам і шахтарям.

По друге- Чувак та його команда вирішили швиденько, пока є довіра виборців, все що є цінним в Україні скоріше розпродати- землю с.г призначення, надра, інфраструктуру, стратегічні підприємства а те що потім нічим буде наповнювати бюджет їм байдуже.

По третє- Зе не чіпає олігархів, а намагаєтся з ними фліртувати, що призводить до закріплення монополій, підвищенню цін та тариіфів і подальшої руйнаціїї економіки. Намагання збільшити навантаження налогами та штрафами підриває середній та малий бізнес спонукає трудову міграцію.

Четверте-Недолуга судова реформа пороха змінюєтся на недолугу судову реформу судів, прокуратури, СБУ від команди Зе. А це не надає належного захисту і відлякує потенційних інвесторів і тому очикувати бурного росту інвестицій- марна справа.

П'яте- У воєнному секторі тєж ідуть провали Через нерозуміння причин конфлікту,кадрові помилки, просувається згода на виконання вимог агресора, який добиваєтся щоб усі злодійства з війною на Донбасі перекласти на Україну і послабити дух та боєздатність збройних сил.

Шосте- На міжнародному рівні йдуть поступки інтересів України, немає зусиль по викононня міжнародних договорів та меморандума по ядерному розброєнню,просуванню українських товарів на іньші ринки збуту.

Сьоме і головне - не пропогується національна ідея української нації, тому не виконується в повному обсязі Конституція України. Немає повного державного герба, немає конституційних теріторіальних громад, необлікована їх власність.несраведливо діляться доходи від публічної власності. Все це призводить до громадянських і навіть збройних конфліктів.

Як ми бачимо по усім головним державним питанням мінус. А те що през відверто, ємоційно спілкується і ставить рекорди на марафоні пресконференцій не вливає суттево на ситуацію. Турборежим в ВР теж поки що якісних результатів не дає. Звідци по усім цім 

напрямкам можно робити висновок — політика Зе і його команди недолуга і вона дійсно приведе в кращому випадку до зливу держави, у гіршому- до громадянської війни. Тому сперечатися з польскою газетою ні про що.


Щоб не бути просто критиканом, висловлю заходи які потрібно в першу чергу зробити презу щоб вийти самому і всій Україні з цієї кризи.

Зе потрібно навчатися державному управлінню. У кого і як це окрема тема, а ось що вивчати в пешу чергу знаю:

- Конституцію

  • справжню історію України на артифактах

  • україньську культуру

  • управління державою

  • управління ринковою економікою

  • управління безпекою держави

Безумовно ці основні напрямки поділяться на іньші і їх треба теж засвоїти Я розумію що Зе в попередні роки було не до цього.тому раз склалася так доля, потрібно робити це зараз.Освідченність по цім напрямкам нарешті дасть йому змогу отримати бачення куди і як потрібно розвивати державу і нарешті сформує переконання в українській наційній ідеї .Нажаль зараз, як і більшість його покоління,він повернут на космополітичні цінності і це основна біда його, а значить і всієї нації. Якщо він ціх зусиль не зробить то тоді йому доведеться виконувати заклик з плакату -“Вова , синку тікай, Янукович”

Засранці у вишиванці - продовження дискусії

«Апогей цинізму й національного нігілізму. Ви це зробили разом – «95-й квартал» і Хор імені Верьовки»
22 жовтня 2019, 23:57
Актор «Студії Квартал-95» Євген Кошовий і учасники Хору імені Григорія Верьовки під час концерту-запису «Вечірнього кварталу». Київ, 15 жовтня 2019 року
Актор «Студії Квартал-95» Євген Кошовий і учасники Хору імені Григорія Верьовки під час концерту-запису «Вечірнього кварталу». Київ, 15 жовтня 2019 року

Середина осені – пора специфічна. Перехідний період, коли відбуваються загострення, в тому числі психічні. Схоже, осіннє загострення не оминуло кураторів та керівників «95-го кварталу». Бо те, що вони днями зробили разом із Національним заслуженим академічним українським народним хором України імені Григорія Верьовки, інакше не поясниш. Хоча… Як на мене, нічого дивного немає. Хіба раніше жарти «95-го кварталу» не відзначалися цинізмом, політичним зомбуванням і насмішкою над національними цінностями українців? Про останнє, до речі, я писав понад шість років тому в статті «95-й квартал»: модель України без українців?».

Певно, зараз лише лінивий не прокоментував те, що зробили «95-й квартал» і Народний хор імені Верьовки. Навіть нинішні міністри економіки й культури, яким серйозно посприяв прийти до влади «95-й квартал», відзначилися зі своїми коментарями. Перший дав зрозуміти, що квартальні жарти над колишнім очільником Національного банку України Валерією Гонтаревою можуть погано вплинути на ситуацію з інвесторами в Україні. Отакої! Другий написав, що йому соромно за Народний хор імені Верьовки. Хоча чому соромно лише за хор? Адже той був лише, звиняйте, «на підтанцюльках» у «95-го кварталу», отримавши свої 30 срібників.

Актор «Студії Квартал-95» Євген Кошовий і учасники Хору імені Григорія Верьовки під час концерту-запису «Вечірнього кварталу». Київ, 15 жовтня 2019 року
Актор «Студії Квартал-95» Євген Кошовий і учасники Хору імені Григорія Верьовки під час концерту-запису «Вечірнього кварталу». Київ, 15 жовтня 2019 року
Хор не винен?

Генеральний директор Народного хору імені Верьовки Зеновій Корінець зізнався, що співпрацює з «95-м кварталом». Звісно, не просто так – а за матеріальну винагороду. Часи такі нині.

Грошей для Народного хору (та ще й заслуженого, академічного, національного) не вистачає…

Два роки тому я познайомився з одним чоловіком. Хлопець вразив мене своїм голосом. Потім він розповів, що раніше співав у Народному хорі імені Верьовки. Але платили йому мало. Прожити на ці гроші в Києві, винаймаючи житло, було нереально. Щось він ще підзаробляв, аби звести кінці з кінцями. Та зрештою йому це набридло. Хлопець покинув Київ, хор, перебрався в своє рідне містечко на теренах Хмельницької області, де зараз торгує на базарі. А «для душі» співає в хорі місцевого храму… Московського патріархату. До речі, пан Корінець (таке я прочитав у його біографії) теж певний час був регентом церковного хору Мукачівського православного кафедрального собору. До якого патріархату належав сей храм, думаю, ви здогадуєтесь.

На жаль, це багато в чому типова історія наших талантів. Тут і небажання держави фінансувати мистецьки обдарованих людей, і часто низький рівень їхньої національної свідомості.

Розумію, Народний хор імені Верьовки – творіння радянських часів. Виник він у 1943 році. Зауважте – під час Другої світової війни, коли треба було витрачати шалені гроші на армію. Проте, виявляється, радянська влада навіть тоді знаходила необхідні кошти на культуру. Звісно, цей хор створювався не просто так. Батькові Сталіну і їже з ним ходило про те, щоб показати: мовляв, радянська влада дбає про Україну та її культуру. Адже в перебігу війни треба було закріпити за Радянським Союзом землі Західної Волині, Галичини, Закарпаття, Буковини й Бессарабії, де жили нерадянізовані українці. Зрештою, хор призначався не лише для «внутрішнього використання». Потрібен він був і для того, аби продемонструвати за кордоном «розквіт радянської української культури». Зрештою, культури без політики практично не буває – що зараз блискуче демонструє «95-й квартал».

«95-й квартал» – передусім політичний проект, який перебуває на службі в олігархів. Це – не культура. Це, радше, безкультурність чи навіть антикультура

Але це одна сторона медалі. Є інша. Попри цей політичний контекст, Народний хор імені Верьовки сприяв збереженню української народної культури (хай навіть у специфічній інтерпретації), а також української ідентичності. У певному сенсі, цей творчий колектив став знаковим для українців. Не даремно ж він виконує Гімн у Верховній Раді!

І ось «95-й квартал», запросивши (скажемо так!) його до себе на сцену, аби виконати цинічну пісеньку про підпал дому Валерії Гонтаревої, не лише образив цю жінку, але фактично знищив символізм цього творчого колективу. У нас, коли говорять про той виступ, звертають, як правило, увагу на перший момент – не на другий. Хоча, як на мене, другий момент не менш важливий: адже «95-й квартал» виставив на посміховисько те, що сприймалося як один з наших національних символів. Зроблено це було свідомо чи несвідомо – яка різниця. Результат є!


Звісно, винен тут не лише «95-й квартал» (хоча його вина основна). Винен і сам Народний хор, передусім його керівництво, персонально – гендиректор Корінець. Останній майже покаявся, сказав, що йому соромно. Людина честі в такій ситуації мала б хоча написати заяву на звільнення. Проте, звісно, пан Корінець не збирається цього робити. Зате й далі не проти… співпрацювати з «95-м кварталом». Отаке покаяння!

Цинічно про позитив

Мені направду шкода...

Шкода, що цинізм став нормою в Україні.

Шкода, що цинічно насміхаються над жінкою (хто б як до неї не ставився!).

Шкода, що цей цинізм намагаються виправдати особи, від яких залежить багато що в Україні.

Шкода, що цинічні дії чиняться з допомогою талановитих українців, які не мають належного матеріального забезпечення і ладні легко продати свою гідність.

Шкода…

Але оскільки ми живемо в такому цинічному просторі, то аз, грішний, також дозволю собі лепту цинізму.

Я не шкодую за те дійство, яке зробили разом «95-й квартал» і Народний хор імені Верьовки. Воно продемонструвало бездонний цинізм кварталівців та їхніх кураторів. Це дійство також показало, що «95-й квартал» – передусім політичний проект, який перебуває на службі в олігархів. Це – не культура. Це, радше, безкультурність чи навіть антикультура.

Можливо, хоч зараз українці, які ще не втратили совісті й гідності, зрозуміють, чого варті такі «митці» і дадуть їм належну оцінку. Хочеться вірити…

Петро Кралюк – проректор Острозької академії

Злочин в Україні: обговорити можливість загибелі на фронті

Проти Федини відкрито провадження – нардеп
Проти Федини відкрито провадження – нардеп

Софія Федина

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, на якому вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження, щодо їх закликів до вбивства людини і повалення державної влади. PS: Далі буде", - написав Качура, опублікувавши також світлину з номером.

Раніше нардеп Федина разом із військовослужбовцем Марусею Звіробій опублікувала відео, в якому вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв'язку із його візитом на Донбас.

Нагадаємо, у фракціі "Слуга народу" заявляли про плани звернутися до правоохоронців у зв’язку із некоректними побажаннями народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Софії Федини на адресу Президента Володимира Зеленського у відео.

Також, як заявляв голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, скандальним висловлюванням Федини щодо Зеленського дадуть оцінку під час засідання Регламентного комітету.

Пізніше стало відомо, що фракція "Слуга народу" збирає підписи серед народних депутатів щодо засудження висловлення Федини проти Зеленського, які планує передати Генеральному прокурору Русланові Рябошапці для належної правової оцінки.

Джерело: УНН

Чи бути Україні в НАТО вирішувати нам, а не Зе-кодлу

"Ви – наступні лідери України": виступ генсека НАТО в Одеській морській академії
СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ 2019, 18:08 — ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР НАТО
ФОТО НАТО

Я справді радий бути у цьому історичному місті, столиці українських військово-морських сил. Ми сьогодні відвідали чотири військових кораблі НАТО на причалі Одеси, і я вважаю, що це демонструє тверду підтримку України. 

Не тільки я, а й 29 послів, що є членами Північноатлантичної ради, до яких доєднався представник Північної Македонії, що скоро стане нашим 30-м членом.

Кожен із цих послів, а також кожна з цих держав – усі до єдиної – підтримують Україну.

Одеська морська академія, де ми є зараз, почала свою історію 75 років тому.

НАТО від вас не дуже відстає.

Цього року ми відзначаємо 70-річчя нашого Альянсу.

НАТО – це потужна ідея, яка дозволяє націям-однодумцям, які поділяють спільні цінності та інтереси, діяти разом у солідарності та дружбі. А якщо виникне така потреба – то захищати одна одну на полі бою.

Це зобов’язання дозволяло державам-союзникам зберігати свободу та безпеку в часи холодної війни, у ті часи, коли НАТО та Україна опинилися на протилежних сторонах.

Ви можете також продивитися виступ генсека у відеоформаті на каналі ЄвроПравди

Але 30 років тому, в листопаді 1989 року, Берлінська стіна впала, а по Європі пронеслися зміни. Замість повалених диктатур поширювалася демократія. Свобода перемогла утиски.

Тоді спільні цінності НАТО дозволили нам розвинути глибоке партнерство з нашими друзями навколо світу.

Серед цих друзів – Україна.

Ми маємо партнерство для того, щоби працювати разом, підтримуючи один одного.

І саме тому, хай якими складними є виклики, хай якою серйозною є загроза, я впевнений, що разом – як друзі та партнери – ми здатні подолати будь-які складнощі.

Минуло більше п’яти років відтоді, як Росія незаконно анексувала Крим, складову частину суверенної України. Росія підірвала суверенітет та територіальну цілісність України. І це підриває не одне десятиріччя дій задля миру та стабільності в Європі.

НАТО ніколи не визнає незаконну та нелегальну анексію Криму Росією.

Усіх союзників, європейські та північноамериканські держави, об’єднує засудження дій Росії. Ми закликаємо Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі, зупинити кібератаки та кампанії з дезінформації. Вона має відкликати свої сили зі Східної України та дозволити моніторам ОБСЄ повний та безперешкодний доступ до всієї України.

Я вітаю звільнення захоплених моряків з трьох українських військових кораблів. Вони продемонструвати велику сміливість та рішучість у дуже складній ситуації.

Вони продемонстрували справжній український дух.

Їхнє звільнення – це крок у правильному напрямі.

Але Росія має звільнити усіх українських громадян, повернути захоплені судна та гарантувати вільну навігацію.

Вона має забезпечити вільний доступ до українських портів на Азові, у відповідності до її міжнародних зобов’язань.

А також мають бути виконані Мінські домовленості – усіма сторонами.

Конфлікт на Сході змусив понад мільйон людей залишити свої домівки. Понад 13 тисяч українців були вбиті, і їхня кількість продовжує зростати.

Страждання людей мають припинитися.

А тому я вітаю відданість президента Зеленського ідеї мирного розв’язання конфлікту у Східній Україні. А НАТО і далі підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України.

* * * * *

НАТО та Україна вже багато років є близькими партнерами. За останні 5 років наше партнерство стало лише ближчим.

НАТО підтримує зусилля України, спрямовані на реформування її оборонних інституцій та збройних сил.

Комплексний пакет допомоги Україні, схвалений НАТО, стосується багатьох речей. Він покликаний:

  •       посилити демократичний контроль за збройними силами;
  •       поліпшити управління всередині війська;
  •       викорінити корупцію у безпековому секторі та забезпечити його якісне управління;
  •       допомогти боротися з постійним напливом кібератак;
  •       підвищити якість військової освіти і навчання, а також заохочувати прийняття стандартів НАТО.

В останньому питанні ваша Академія відіграє провідну роль.   

Ми також збільшили нашу підтримку в Чорному морі, включаючи співпрацю з українським ВМФ – з більшим рівнем обміну інформацією з НАТО, з візитами (кораблів НАТО) до українських портів та зі спільними навчаннями.

НАТО надає істотну підтримку Одеській морській академії. Вже змінивши її на краще. Наприклад, як окремий предмет викладається лідерство, тобто військове керівництво, за підтримки Військово-морської академії США.

Польща, Болгарія та США допомагають створити навчальну програму щодо логістики.

* * * * *

Курсанти,

В майбутньому багато хто з вас можуть взяти участь у місіях НАТО.

Ваші вміння, досвід та сміливість стануть цінним внеском у міжнародний мир та безпеку.

Ви є майбутнім українського флоту.

Ви – наступне покоління українських лідерів.

А також ви – громадяни вільної та демократичної України. Формувати майбутнє цієї країни – це ваше право та ваша відповідальність.

Єнс Столтенберг,

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу

Одеса, 30 жовтня 2019 року

Листопадовий Чин і 101-а річниця створення ЗУНР

З минулого відзначення 100-річчя ЗУНР у Львові і Янівське поле поховань вояків УСС та УГА 


Записи анархіста 21 ст. від 30.10.19 р. Бо то є початок всьому!


Записи анархіста 21 ст. від 30.10.19 р. 
Бо то є початок всьому!


В котре відчуваю потребу деталізувати своє розуміння анархізму, бо люди досить упереджено вважають когось якщо не божевільним, то фанатиком ідей, які людина пропагує. У мене немає бажання закликати всіх ставати анархістами чи щось подібне. Все набагато простіше: для мене анархізм є початкова позиція в розвитку людини і суспільства, тобто своєрідна «точка відліку». Анархізм – це в першу чергу є Свобода! Свобода особистості жити і вільно будувати своє життя з відчуттям задоволення, а то і щастя. В соціології це визначили як «рівні стартові можливості» для кожного, що обумовлює наявність в суспільстві високого рівня справедливості. Має бути значна свобода вибору серед багатьох можливостей, щоб реалізувати свої таланти і уподобання, чого, на жаль, в реальному житті досить мало і в тому вся проблема. Як влучно висловився поет Жорж Дикий: - Без свободи не буває справедливості, а без справедливості – не потрібна свобода. Однозначно, що в суспільстві без справедливості панує насильство і наруга сильнішого над слабшим, багатшого над біднішим, а  свобода стає умовною величиною.
 Інша важлива риса анархізму є толерування щодо інших систем соціального співжиття, чого немає навпаки. Колективні угрупування принципово знищують автономні від них осередки життя, бо вважають за право нав’язувати офіційну правду більшості іншій меншості. Демократія справді є лайно, як визначив Вінстон Черчиль, але кращого, наразі, немає. Різні демократично-соціалістичні системи в соціумі мають за основу єдиний правопорядок для всіх членів їх спільноти з певним особистим простором для життя. В комуністичному варіанті особисте взагалі знищено задля колективного блага: людина – ніщо, колектив – усе! Власне тому для комунізму принципи анархізму є за антагонізм і мають бути знищені повністю. Так само, як і ринкова капіталістична економіка, що базується на позиції максимальної свободи у виробництві та в конкуренції, тобто чітко анархічному ідеалі.
Також варто зауважити, що коли соціалістичні ідеї базуються не економічних підвалинах функціонування соціуму, то комунізм фактично є матеріалізацією релігійного поняття – віри. Кожен в комуністичній громаді має вірити в добропорядність всіх інших членів, як і сам має пильнувати власну довершеність. Типова для монахів монастирів поведінка перенесена на державний рівень, а за тим і вся функціональна для монастирів економіка, де всі члени мають бути бідними, а сам монастир навпаки – багатим. В принципі, таке комуністичне середовище має право на існування, але як добровільне єднання і без експансії на вільний світ. Нехай будуть різні окремі об’єднання громад типу жидівських кібуців, білоруських колгоспів чи українських кооперативів, але як природні реалії, а не злочинні аномалії вселенського масштабу типу Радянського Союзу.
Ще раз наголошую, що анархізм є початком, але не є кінцем. Самотність не є взірцем свободи, отже і анархізму. Хоча процеси глобалізації світової економіки та життя в мегаполісах продукують масову самотність і світоглядний космополітизм, що навряд чи можна визнати позитивним, а навпаки сімейні і родинні цінності, як і національні, стають досить важливими для кожної окремої людини у світі глобалізованої комунікації, економічного релятивізму і масових міграцій. Саме про це йде мова нижче.
30 жовтня 2019 р.  (7527)


Націоналізм і анархізм – чи є можливим поєднання?

Одним з головних ідейних постулатів націоналізму є створення національної держави, тобто з домінантою в державі одного етносу, як в Польщі – поляки, в Угорщині – угри, Болгарії – болгари тощо. Звичайно там живуть й інші народи, але в загальному на окресленій кордонами території беззастережно домінує один етнос і це його (!) держава.
Відповідно з того будується державна структура та ідеологія: Польська держава піклується про добробут поляків, Угорська – угрів, Болгарська – болгар тощо. І тут не виникає жодних протестних емоцій ні у кого, бо то є норма, то є правильна і розумна основа державного утворення – добробут титульної нації. Притому цей добробут держава забезпечує за рахунок праці власної титульної нації, а не за рахунок пригноблення інших націй і країн, бо то є вже державним форматом імперій і націонал-шовінізму, тобто – нацизму. Проте у різних етнічних вкрапленнях в таких національних державах не виникає питання, чому в цьому державному управлінні домінує саме ця нація, а не вони...
Отже бути націоналістом означає дбати про націю і державу, тобто це в науковому трактуванні є проявом альтруїзму, такою частковою жертовністю свого «Я» на користь національного «МИ», тобто держави. Як відомо, головним завданням держави є нормативно-регулятивна діяльність, тобто встановлення справедливих правил співжиття людей і суспільства в цілому.
Анархізм за своїм природним поняттям є домінантою егоїзму, коли власне «ego» є вирішальним у всіх вчинках людини: роблю те, що хочу, тому що я так хочу! Всі інші соціальні обов’язки є вторинними. Для анархізму будь-яке соціальне утворення від простої місцевої громади і аж до держави включно є скоріше ворогами, чим співдружніми формами життя. Одним словом, при анархізмі на особу не діє жодне зовнішнє зобов’язання чи примус у вигляді законів або прямих наказів – все це можливе тільки з середини особи! З свідомого особистого дотримання певних норм і правил у безпосередніх вчинках і в цілому в житті.
Чомусь таке опозиціювання анархізму до державних юридичних норм сприймають як стан беззаконня, сваволі, хаосу, руйнації і деградації. Тобто як суспільний регрес, а не прогрес. Я протилежної думки і спробую це далі довести.
Почну з простого і вельми наглядного: прошу вас озирнутись довкола себе, а потім поглянути на світ в цілому – ну і які враження? Є держави, є наддержавні світові організації, а порядку особливого в світі не бачимо, як і у власній державі. Закони є, але їх порушення такі масові, що легше назвати цей стан «узаконеним беззаконням», аніж певним державним ладом, як демократія, олігархія, диктатура або монархія. Власне тому я давно насміхаюсь з противників анархії такими словами: «Панове, в Україні анархія вже давно, просто ви не хочете її визнати як факт нашого суспільного життя! А не визнавати не означає не мати!»
Чого варте наше українське законодавство, де навіть народні депутати не розуміють головної функції законів, а саме: стала норма на тривалий період часу. А у нас як? Приймають депутати закон і майже одночасно починають робити в ньому «законні зміни і доповнення» – ну не абсурд? Постійна зміна законодавства, наявність законів, положення яких суперечать одне одному, або взагалі є антагоністичні – яка тут «логіка порядку»?  Що це за «правова держава», де в конституції чітко і неоднозначно сказано, що для громадян країни освіта і медицина є виключно безкоштовною, а далі законодавці виписують закони і нормативи оплати навчання та лікування тими ж громадянами – чи не абсурд?
Якими є головні засади життя наших людей? Визначальним є не державні інституції, а свій приватний статус і приватні зв’язки, абсолютно ніким не врегульованими. В нашому соціумі людина фактично робить сама своє життя без якоїсь вагомої допомоги інших сторонніх чинників – хіба це не основа анархічного устрою? А більшість наших підприємств існує не завдяки державним нормам і правилам, але навіть навпаки виживає в супереч цим законам. Держава в сучасному варіанті українських реалій виступає по відношенню і простих громадян, і підприємств не як законодавчий регулятор і стимулятор процесів розвитку та збагачення, а як класичний паразит. Власне тому стає зрозумілим, чому найзаможнішим класом в Україні стають не виробники і промисловці, а депутати, держслужбовці та правоохоронці.
Більше не буду розписувати наше життя – розумний сам побачить, обдумає, проаналізує і визнає...
Також не буду проводити теоретичні обгрунтування змісту анархізму та його ідейного і соціального застосування. Дискусія з цих питань була детально і досить плідно обговорена в ХІХ – першій половині ХХ століть, тому можу порадити читати ті праці, хто зацікавиться загальною теорією питання анархізму.
Я хочу обговорити і розповісти дещо інше.
Коли починались  розмови про внесення змін до Конституції України, то я вирішив детальніше вивчити це питання, для чого узявся читати дуже цікаву книгу «История политических и правовых учений» – учебник для вузов под общей редакцией профессора В.С.Нерсесянца, Москва, 1998 р. Я уважно прочитав і опрацював цю книгу, навіть засів за реферат, але докінчувати його не стачило снаги. Проте розуміння предмету дало грунтовне, тому коли я дивлюсь на сучасне наше лже-законотворчість – розумію наскільки деструктивний процес правового розвалу і обвалу відбувається в державі Україна.
І відверто визнаю, що не знаю і не бачу якогось однозначного курсу на майбутнє, який би дав позитивні результати в розвитку нашого суспільства. Можливо, що це і добре – відсутність однозначності. Як, цілком можливо, що недолугість наших теперішніх «державотворців» за минулі 20 років і багато віків до того дасть нам можливість перетворити сферу нашого соціального життя в дійсно в сферу позитивного добробуту громади і народного благополуччя.
Власне тому, коли я чую про необхідність жертовності громадян задля створення якоїсь там «сильної України, могутньої держави, світового лідера тощо», то сприймаю це дуже скептично і задаю просте питання: «А людям яка буде з того користь? З тої могутності та лідерства?» Що з того доброго було людям, що Російська та Австрійська імперії були світовими потугами найвищого рівня? А спочивший в бозі Радянський Союз був світовим гегемоном – ну і що? Голодомори, масові репресії, війни й інші безкінечні соціальні експерименти, що вартували трагедій життя сотень мільйонів (!) людей – задля чого? Щоб був якийсь там віртуальний фантом «сильна світова держава».
Як не мене – подібна ідеологія побудови розуміння добробуту людини як окремого громадянина тільки від того, що він мешкає у «найкрутішій в світі державі» є одною з найдурніших ідей. Тому якщо хтось вважає націоналізм як домінанту держави над особою, то я проти такого націоналізму. Моє розуміння націоналізму, як пріоритет людині! Це лад, де все в державі влаштовано так, що надає найкращі умови для особистого життя людини і збереження нею своєї національної ідентичності як складової частини свого задоволення від життя. В мене є дивне переконання, що кожна людина приходить в цей світ, щоб жити щасливо. Оскільки розуміння щастя є суто суб’єктивною категорією і виключно індивідуальне, тобто анархічне за своїм основним принципом, тому я вважаю і суспільний лад, збудований на анархічному підгрунті найбільш досконалим і доцільним. Одним словом, я не вбачаю проблеми в поєднанні націоналізму та анархізму. Вся проблема полягає тільки у свідомості людей як окремих одиниць соціуму.
Щоб мене краще зрозуміли, я наведу цитату з вже названої вище книги: «...Аристотель, згідно поглядам якого східна деспотія – це є недорозвинуте до височин політики «варварське» правління з безправ’ям та рабством підданих. Аристотелівська характеристика людина як політичної особи якраз й означає, що тільки в своїй розвинутості (розумовій та моральній) люди, будучи вільними, можуть організувати своє спільне життя на політичних засадах.»
Читаючи рядки роздумів древньогрецького філософа, я водночас споглядаю на наше сьогодення і розумію, як мало ми просунулись вперед з отим особистим рівнем розуму і моралі, особливо у верхніх ешелонах влади, але таку селекцію обумовлює сама структура нашого суспільного ладу, де права і повноваження окремої людини фактично нульові. Мене це не влаштовує! Я віддаю всю владу – Людині!
І не безпідставно: я бачу і переконаний, що більшість сучасних людей дотримуються правил порядного життя не тому, що бояться покарань за порушення, а тому що самі хочуть того від елементарного бажання внутрішньо мати душевний спокій з життя, де ти нікого не ображаєш, не обманюєш і не обкрадаєш, як і тебе також інші. До речі, доведено не раз історією, що жодна найжорстокіша покара ніколи не була причиною зменшення чи зникнення злочинів, а також – не призвела до встановлення правової свідомості, тому що людина зосереджувалась не на моральності змісту дотримання закону, а на тому, як уникнути кари. Тільки усвідомлення громадянами поокремо моральної потреби дотримуватись особисто правил і норм співжиття давало позитивні результати. Анархія чи назвіть цей лад якось інше, але його зміст у високій моральності і самовідповідальності особи за свої вчинки.
Слово «монархія» означає дослівно «один най», тобто вищій ступінь над іншими когось одного, начальник над іншими. Зрозуміло, що «анархія» означає дослівно «нема най», тобто абсолютна рівність всіх, навіть якщо хтось і виконує за обов’язками функції керівника. В принципі світ до того наближається, коли двірник чи кур’єр може спокійно привітатись за руку з президентом держави і нікого ця подія зараз не буде шокувати. Навпаки зараз простежується всенародна тенденція до зневаги урядовців і депутатів вищого рівня, що має під собою цілком вагомі підстави, але не будемо деталізувати. Просто я вважаю це ще одним доказом процесу демонополізації влади і  відмирання держави, як унітарно-тоталітарного апарату. Влада повинна перейти від можновладців у центральному апараті до безпосередньо людей, які в низових абсолютно добровільних об’єднаннях і будуть організовувати своє життя і життя держави в цілому.
Одним словом ставайте націонал-анархістами: живіть власним життям і покладайтесь на власні національні сили, а не чекайте, що вам хтось має сприяти, щось дати, допомогти тощо. Дармовщини не існує в світі: кожен, хто щось дає, той унезалежнює і робить рабом. А жити треба вільною людиною! Тож я у нікого нічого не прошу – я беру своє! Чого сам досяг і заробив власною працею. Тим і щасливий.

Богдан Гордасевич
м. Львів-Рясне
11.02.2011 р.

Давно в дитинстві я прочитав в художньому оповіданні сцену, коли підступно схопленого і зв’язаного Івана Богуна привели до Ярем Вишневецького і той наказав стати перед ним на коліна, на що Богун відповів: «На коліна стаю тільки перед Богом і то з власної волі».
Власне це і стало моїм девізом націонал-анархізму в далекі вже  80-ті. Просто не все можна сказати вже – іноді потрібно зачекати. Думаю, що зараз саме той час, коли люди стають самостійними свідомими одиницями Всесвіту у нашій славній Україні.

(Записи анархіста 21 ст. по Богдана Гордасевича про його життя-буття в Україні)
30 жовтня 2019 р.  (7527)

До 101 річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки

Шановні колеги!
Львівська обласна державна адміністрація запрошує гостей та мешканців Львівщини стати частиною відзначення 101-ї річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки!!

Програма заходів:
1 листопада 2019 року
09.00 – 16.00 - Чаювання з Січовими Стрільцями біля будівлі обласної державної адміністрації та обласної ради (вул. Винниченка, 18).
11.30 - 12.30 - Вшанування борців за волю України на Личаківському кладовищі (Меморіал УГА, могила Президента Національної Ради ЗУНР Є. Петрушевича, поле почесних поховань № 76).
13.00 – 13.05 - Покладання квітів до пам’ятника героям ЗУНР та УГА у м. Львові (вул. Листопадового Чину, 14).
13.05 – 14.00 - Урочистий перехід колони студентської молоді за маршрутом: вул. Університетська – вул. Листопадового чину – вул. М. Гоголя – вул. Т. Шевченка – Янівське кладовище до Меморіалу Українських Січових Стрільців.
14.00 – 15.00 - Покладання квітів та віче на Меморіалі Українських Січових Стрільців на Янівському кладовищі.

3 листопада 2019 року
15.00 – 15.45 - Театралізоване військово-історичне дійство«Бої за Львів» у сквері «На валах» (вул. Винниченка).  


Хочеться вірити, що так воно і буде

У НОВОМУ ДЕРЖБЮДЖЕТІ НА 2020 РІК ЛІКАРЯМ І ВЧИТЕЛЯМ ДОДАДУТЬ ГРОШЕЙ
Всі стратегічні пріоритети -повністю профінансовані.

У проекті держбюджету-2020 на охорону здоров'я передбачено 108 мільярдів гривень, на освітню сферу - 136,4 мільярда, на розвиток культури та інформаційної діяльності - 8,6 мільярда гривень. 

Про це стало відомо на брифінгу прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксани Маркаровой, повідомляє «Укрінформ». 

«Все стратегічні пріоритети: охорона здоров'я, освіта, культура - повністю профінансовані в цьому проекті бюджету. Але головний ухил буде - це бюджет ефективності всередині програми», - сказала Маркарова. 

«У сфері охорони здоров'я витрати передбачені на всі стратегічні напрямки - первинна медицина, екстрена допомога, амбулаторне лікування. Те ж стосується і освіти. І освітня субвенція, підтримка Нової української школи, початкові класи, інклюзивна освіта - все це заплановано і буде профінансовано. Значно ефективніше можна планувати і витрати на культуру і інформаційну сферу тепер, коли всі ці напрямки під дахом одного міністерства», - сказала міністр. 

Загальні витрати на охорону здоров'я передбачено на рівні 108 млрд. грн., Що на 9,8 млрд. грн. більше, ніж в поточному році. 

Медична субвенція закладена в розмірі 14,6 млрд. грн., на реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, реімбурсації лікарських засобів передбачено 72,1 млрд. грн., на централізоване придбання медикаментів і медичних виробів - 6,6 млрд. грн., на лікування громадян за кордоном - 700 млн. грн. 

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу передбачені на рівні 8,6 млрд. грн., з яких на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи і популяризацію української літератури в світі планується направити 100 млн. грн., на розвиток суспільного мовлення - 2 млрд. грн., на підтримку кінематографії - 1,3 млрд. гривень. 

Витрати на освіту заплановано в сумі 136,4 млрд. грн., що на 7,7 млрд. грн. більше, ніж в 2019 році. Зокрема, вперше в проекті бюджету передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 300 млн. грн