хочу сюда!
 

Татьяна

53 года, телец, познакомится с парнем в возрасте 50-53 лет

Заметки с меткой «луганськ»

От біда! Росія відклала відправку сьомого "гумконвою"

Прибуття сьомого "гуманітарного конвою" з Росії в Донецьк відкладається на невизначений термін.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на так званий "Центр управління відновленням Донбасу".

"Ми очікували цей вантаж сьогодні, але сьогодні його не буде. Причину, за якою все скасувалося, ми поки не знаємо", – сказав співрозмовник агентства.

Нові терміни прибуття конвою поки не оголошуються.

Агентство уточнило, що поки не має інформації про перенесення термінів доставки гуманітарного вантажу з інших джерел.

Як відомо, в четвер представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заявив, що в п'ятницю 82 вантажівки російського "гумконвою" з 625 тоннами вантажу в'їдуть в Україну через російські пункти пропуску Матвєєв Курган і Донецьк Ростовської області.

Луганск today.

Ребрендинг по-русски. Отжали АТБ, назвали Народный. Окошко. Очередь. Печалька.


З А К О Н У К Р А Ї Н И 5081 від 16.09.2014

З А К О Н У К Р А Ї Н И

 

Про особливий порядок місцевого самоврядування

в окремих районах Донецької та Луганської областей

______________________________________________

 

 

Цей Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності у населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.

 

Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, на три роки з дня набрання цим Законом чинності, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села в межах території, визначеної рішенням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі – окремі райони Донецької та Луганської областей).

 

Стаття 2. Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

 

Стаття 3. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей.

Органам влади та їх посадовим (службовим) особам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб з приводу подій, що мали місце у Донецькій, Луганській областях.

 

Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики" право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.

 

Стаття 5. В окремих районах Донецької та Луганської областей місцеве самоврядування здійснюється відповідно до Конституції та законів України відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування.

Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим Законом, не можуть бути достроково припинені.

В окремих районах Донецької та Луганської областей законами України запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

 

Стаття 6. Для забезпечення узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування та центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів.

Ініціатива стосовно укладення угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей належить відповідним органам місцевого самоврядування.

Для укладення угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей органи місцевого самоврядування подають до Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади пропозиції з питань розвитку окремих районів, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, реалізації спільних проектів уряду та органів місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів України, міністерство, інший центральний орган виконавчої влади розглядає подані пропозиції та в десятиденний строк від дня одержання таких пропозицій відкриває процедуру консультацій з представниками органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей, заінтересованих суб'єктів господарювання, громадськості. Рішення про відкриття процедури консультацій приймається Кабінетом Міністрів України, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, про прийняте рішення невідкладно інформується ініціатор укладення угоди, який забезпечує залучення до консультацій представників відповідних органів місцевого самоврядування, заінтересованих суб'єктів господарювання, представників громадськості.

У ході консультацій представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей, заінтересованих суб'єктів, представники громадськості готують проект угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.

Угода щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей набирає чинності з дня її схвалення Кабінетом Міністрів України, міністерством.

Кабінет Міністрів України контролює виконання органами виконавчої влади укладених угод щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей, заслуховує їх звіти, вживає відповідно до закону заходів до забезпечення виконання сторонами укладених угод.

 

Стаття 7. Держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.

Державна підтримка полягає у запровадженні законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об'єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць, залучення інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку об'єктів, розташованих в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Для впровадження сталого соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України "Про державні цільові програми" затверджує державну цільову програму, в якій визначає заходи, завдання та показники, спрямовані на створення умов для комплексного та збалансованого територіального розвитку, відновлення виробничого та експортного потенціалу, забезпечення ефективного використання ресурсного та промислового потенціалу, потреб населення відповідних територій у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, створення сприятливого середовища для залучення інвестицій та оптимального здійснення інвестиційної діяльності, розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць.

У законі про Державний бюджет України щороку передбачаються видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

 

Стаття 8. Органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих районах Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва, спрямованого на вирішення спільних проблем розвитку, посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про прикордонне співробітництво, що укладаються територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами у межах компетенції, встановленої законом.

 

Стаття 9. В окремих районах Донецької та Луганської областей рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів.

Координація діяльності загонів народної міліції з охорони громадського порядку в населених пунктах здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою.

Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей.

Загони народної міліції під час охорони громадського порядку реалізують повноваження, передбачені для них законами України.

 Про утворення та діяльність загонів народної міліції сільський, селищний, міський голова інформує місцеве населення через засоби масової інформації.

 

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей на неділю, 7 грудня 2014 року.

Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів, що призначені абзацом першим цього пункту, за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.

3. Кабінету Міністрів України невідкладно за участю органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

 

Голова

Верховної Ради України

 

Лугандонська вата прозріває?

Луганська облрада визнала свою неправоту і хоче засудити "ЛНР"

Депутати Луганської облради планують зібратися у безпечному місті – за межами області – і скасувати своє попереднє рішення про невизнання центральної влади, яке вони ухвалили у травні цього року

Про це  повідомляє  Еспресо.TV з посиланням «5 канал».

Також народні обранці хочуть засудити дії терористів так званої "ЛНР".

Крім того, місцеві мешканці повідомляють, що у Луганську терористи обстрілюють дорогу, якою проходить "зелений коридор".
Втім, за словами людей, зараз обстріли стали менш інтенсивними. Кажуть, у бойовиків залишилося небагато боєприпасів. Українські військові потроху просуваються з півночі міста. 

Також повідомляється, що так звану "гуманітарну допомогу" від Росії найманці розподіляють між собою. Людям видають їжу тільки за паспортами, і якщо вони допомагають будувати нові укріплення.http://espreso.tv/news/2014/08/26/luhanska_oblrada_vyznala_svoyu_nepravotu_i_khoche_zasudyty_lnr

Неизвестные снайперы отстреливают боевиков в Луганске

В Луганске партизанские группы и снайперы ликвидируют террористов.

Об этом в своем Facebook сообщил репортер Роман Бочкала.

«До эвакуации успел пообщаться с жителями Луганска. Рассказывают, что в последнее время местные сепараторы стали стрелять друг в друга. Делят сферы влияния. Местному криминалитету не по нраву, что прибывающие из Чечни и прочих субъектов российской федерации легионеры, ставят себя выше и требуют подчинения. А еще в городе появился некий партизанский отряд из числа жителей отстреливают террористов по одиночке, в бои не вступают. Появился и свой ворошиловский стрелок», — отметил он.

По его словам, весь город обсуждает некоего снайпера, «завалившего восемь колорадов». Медленно, но верно горожане формируют внутреннее сопротивление. «Подтягиваются и силы АТО. Луганск становится эпицентром борьбы с террором», — резюмировал журналист.

Спроби розформувати батальйон "Айдар"

Командир батальйону територіальної оборони "Айдар" Сергій Мельничук заявив про спроби розформування батальйону.

Про це він повідомив на прес-конференції.

"Після бою 17 червня вийшло розпорядження, щоб ми залишили свої позиції поблизу Луганська, потім нас планували повністю вивести із зони проведення антитерористичної операції, після чого остаточно розформувати", - сказав Мельничук.

З його слів, відповідний наказ було підписано 20 червня виконуючим обов'язки міністра оборони Михайлом Ковалем.

Мельничук наголосив, що лише зв'язавшись із президентом Петром Порошенком через секретаря Ради національної безпеки й оборони Андрія Парубія вдалося призупинити дію вищевказаного наказу.

"Це було тільки усне розпорядження президента, через ЗМІ я закликаю його, щоб найближчим часом наказ вийшов у письмовому виді, тому що в нашого батальйону вже вимагають повернути медичне обладнання й польову кухню, які належать Міноборони", - заявив Мельничук.

Командир "Айдара" упевнений, що спроби розформувати батальйон уживають чиновниками з Міністерства оборони, яких завербували російські спецслужби.

Як відомо, 17 червня 4 бійці батальйону "Айдар" загинули під час сутичок з терористами біля Луганська.

     Українські новини

Семен Семенченко про збитий літак

Зараз перевіряється інформація про те, що в Антитерористичному центрі (АТЦ) знали розташування «ворожих ПЗРК», але все ж послали туди літак, повідомив Радіо Свобода командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко.
     «Щодо літака, то особисто у мене є дані, які ми зараз перевіряємо, що доповідь від Служби безпеки України за кілька днів до трагедії була в АТЦ, про те, що були виявлені позиції ворожих ПЗРК. Тобто, ця інформація була. Безперечно, зрада є, в різних галузях та на різних рівнях. Хоча й не так тотально, як вважають люди», – сказав Семен Семенченко.
     Командир добровольчого батальйону «Донбас» повідомив, що вже звернувся до президента Порошенка з пропозицією створити спеціальну спецслужбу з виявлення зрадників.  На це мені відповідають, що є СБУ, але в мене виникає питання: а хто з СБУ буде працювати в цьому питанні? Така служба потрібна. В радянські часи для цього був СМЕРШ, в Ізраїлі, США є такі структури».
     «У нашій країні дуже багато талановитих людей, в тому числі й талановитих у військовій сфері. Потрібно увімкнути соціальні ліфти. Існує некомпетентність, існує зрада, існує застаріла техніка, старі незграбні структури, боягузтво, але є й сміливість, компетентність, патріотизм», – наголосив командир добровольчого батальйону «Донбас».
     Через день після трагедії виконувач обовязків міністра оборони Михайло Коваль в інтервю програмі «ТСН.Тиждень» назвав неправдивою інформацію про те, нібито військове командування знало про плани бойовиків обстріляли Іл-76. «Якщо є небезпека, ми негайно на неї реагуємо», – наголосив Михайло Коваль.
    
Водночас він повідомив, що начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, генерал-майора Олександра Шутова відсторонили від виконання обовязків на час розслідування трагедії зі збитим літаком Іл-76 у Луганську.    

Бог направил мину в российских тележурналистов

Мне кажется неслучайным, что в самом начале наступления наших войск Бог направил мину именно в съемочную группу российских тележурналистов. 

 Ведь, по сообщениям источников, незадолго до материализации гнева Господнего эти теперь уже бывшие тележурналисты ваяли очередной откровенно лживый сюжет об "обстреле Луганска Правым Сектором" etc. и, согласно правилам свободы слова, установленным в ЛНР, уже было собирались везти его на утверждение в пресс-центр упомянутой террористической организации. 

 Не доехали. 

 Неоднократно упоминавшийся мною ранее темно-лиловый писец обрушился на них со всей небесной мощью и мгновенно разобрал на детали их бренные тела, попутно обеспечив кормёжкой своры вечно голодных камбродских шавок с поджатыми хвостами.

 Мало кто знает, что в это время в далёкой, бесконечно далёкой Москве Дмитрий Киселёв, утонув в глубоком кожаном кресле, одно за одним примеряет к вечернему эфиру траурные выражения лиц, в перерывах законопачивая ноздри отменным колумбийским кокаином. День выдался урожайным.

     Sergiy Ivanov

Хозяин Луганской области

«Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, до недавних пор негласный, но весьма ощутимый хозяин Луганской области, в отличие от хозяина соседней Донецкой области, так и не смог заручиться поддержкой ни одного политического тяжеловеса. И вот, отчаявшись найти очередного мощного покровителя, каким для него в свое время был Янукович, он, наконец, снял маску доброжелательного конструктивного технократа и пустился во все тяжкие, фактически возглавив луганских террористов», — написал в своем блоге на «Украинской правде» Сергей Иванов. По его мнению, Ефремов «решил образовать на территории Луганской области некую республику и стать ее царем-самодержцем».
В качестве доказательства блогер привел телефонный разговор со своим знакомым из Луганска, участником сепаратистского движения Сергеем Корсунским. «За всем этим (деятельностью сепаратистов — Ред.) стоит Александр Сергеевич Ефремов. Он хочет просто возглавить это правительство ЛНР. Ефремов лично проводит консультации со всеми депутатами облсовета, представителями бизнеса. Его ближайший соратник Валерий Голенко (председатель Луганского облсовета — Ред.) занимается формированием правительства и подбивает депутатов облсовета к этому», — рассказал Корсунский Иванову.

    

По материалам  fakty.ua