хочу сюда!
 

Мила

39 лет, лев, познакомится с парнем в возрасте 35-60 лет

Заметки с меткой «десять»

Металеві десять гривень

Сьогодні вперше побачилаsmile 
Велика. Три сантиметри завширшки і три міліметри завтовшки
Колекція поповнюється.
2,3 сантиметри завширшки і 2 міліметри завтовшки.Десять Заповідей - Божий стандарт істини

     Кожна країна, будь-яке суспільство або організація обов’язково мають свої закони, які регулюють взаємовідносини, встановлюють правила поведінки та принципи існування серед людей. Багато законі в діють на певній території, обмежені періодом часу й іншими чинниками. Але є один Закон, який призначений для всіх часів і народів, будучи основою існування життя людей на Землі. Це Десять Божих Заповідей.

    

     Сам Бог дав цей Закон людству як вічний, незмінний стандарт добра, зразок поведінки. Десять Заповідей визначають наш зв'язок з Творцем і Спасителем, а також наші обов’язки стосовно людей. Порушення цього Закону Святе Письмо називає гріхом: “Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням” (1 Івана 3:4).

     Святе Письмо вбачає в Законі Божому риси характеру Бога. Як і Бог, “Господній Закон досконалий” (Псал. 18:8). “Отже, Закон – святий, і заповідь – свята, праведна та добра” (Рим. 7:12). “… всі твої заповіді справедливість” (Псал. 118:151). Десять Заповідей – короткий виклад вічних принципів добра – звернені до всього людства на всі часи. Біблія називає головний принцип життя: “… Бога бійся, й чини Його заповіді, бо належить це кожній людині” (Екл. 12:13).

     Цей Закон унікальний, у першу чергу тому, що Десять Заповідей дуже прості, але водночас мають всеосяжний характер. Вони настільки короткі, що навіть дитина може їх швидко запам’ятати, але мають таку глибину, що охоплюють всілякі гріхи. Унікальність Десяти Заповідей полягає також у тому, що це єдині слова, які Бог сказав вголос до всього народу і Своєю рукою написав на двох кам’яних скрижалях, які повинні були зберігатися в ковчезі, у Святому Святих храму. Яке ж призначення Божого закону, Його Десяти Заповідей?

     Перш за все він покликаний захистити людину від самознищення: ігноруючи закон, люди перестають розуміти різницю між добром і злом. Закон відкриває людині Божу волю. Тільки так ми можемо зрозуміти, чого Бог очікує від нас, якою має бути наша поведінка, яких життєвих принципів треба дотримуватися, щоб життя було благословенним.

     Кожен з нас свого часу повинен постати перед судом Божим, “бо всі ми маємо з’явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив: добро чи зло” (2 Кор. 5:10). Тому Закон Божий буде підставою для розгляду наших справ. Кожен з нас буде суджений за цими справедливими принципами, а не згідно з нашими уявленнями.

     Без Десяти Заповідей люди не здатні правильно розуміти Божу святість, а також власну провину і потребу в каятті. Не відчуваючи себе порушниками Закону Божого, вони не усвідомлюють свою гріховність і не бачать необхідності у примиренні з Господом Ісусом.

     Закон діє подібно до дзеркала, допомагаючи побачити свій справжній стан. “Бо коли хто є слухачем Слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі: тож побачив себе, відійшов і відразу ж забув, який він. А хто дивиться на досконалий Закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач-забудько, а виконавець діла; він буде блаженний у своїх діях” (Якова 1:23-25). Апостол Павло писав: “… я пізнав гріх, тільки через Закон” (Рим. 7:7) Звинувачуючи грішника в його гріхах, Закон допомагає йому усвідомити, що він потрапив під Божий суд і підлягає покаранню.

     Закон Божий – це засіб, з допомогою якого Святий дух веде нас до справжнього навернення. Побачивши свій справжній характер, ми усвідомлюємо себе грішниками, що не мають надії, і тому гостро відчуваємо потребу в Спасителі. Таким чином, Закон вказує на Христа, єдиного, Хто може звільнити нас від вічної смерті. Закон відкриває нашу гріховність, але не може врятувати нас. Як водою змивають з лиця бруд, так і ми, виявивши свою гріховність за допомогою морального Закону Божого, шукаємо воду, щоб змити гріх і бруд, а очиститися ми можемо тільки кров’ю Агнця.

     Закон Божий стримує зло і приносить благословення. Хвиля злочинності, насильства, аморальності, що захлеснула світ, – це наслідок нехтування Десятьма Заповідями. Там, де цей Закон приймається, він стримує гріх, спонукає до правильних вчинків. Ті народи, які включили Божі принципи в свої закони, отримали великі благословення, і навпаки, зневага Заповідями веде до занепаду.

     “Бо це любов до Бога – дотримуватися Його заповідей! А Його заповіді не тяжкі” (1 Івана 5:3). “Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса” (Об’явл. 14:12). Це тільки два висловлювання з безлічі, записаних на сторінках Святого Письма, які закликають нас бути слухняними Закону Божому. На жаль, деякі вказують тексти, які нібито скасовують покору Десяти Заповідям.

     Який закон скасовано жертвою Христа на Голгофі? Так, після смерті Христа сталися величезні зміни в служінні Господу. Але Біблія говорить про два закони: моральний (Десять Заповідей) і церемоніальний (жертвоприношення). Моральний закон – це Десять Божих Заповідей, незмінний вічний стандарт правди. Церемоніальний закон (про жертвоприношення) був тимчасовим заходом проти гріха і вказував на Христа, як на справжню Жертву, яка знімає провину за порушення Закону Божого.

     Закон Божий, тобто Десять Заповідей, регулює відносини Бога і людини, а також відносини між людьми, тому його ще називають моральним законом. Цей закон написаний Богом на кам’яних скрижалях (Вих. 31:18); поміщений в ковчег (Втор. 10:1-5); затверджений Христом (Рим. 3:31); розкриває гріх (Рим. 3:20); неспростовно встановлений навіки (Псал. 110:7,8).

     Другий закон, так званий закон жертвоприношень, покликаний був показати шлях врегулювання відносин в разі порушення Десяти Божих Заповідей. Закон жертвоприношень, який ще називають церемоніальним, записаний Мойсеєм у книзі (Втор. 31:24); покладено збоку ковчега (Втор. 31:24-26); скасований Христом (Ефес. 2:15,16); бо жертвоприношення (Левит 7:35-38); були тимчасовим явищем (Євр. 9:9,10).

     З даного порівняння бачимо, що всі закони про жертвоприношення вказували на Христа. На Голгофському хресті вмирав істинний Агнець. Під час Його смерті в храмі завіса розірвалася навпіл (Луки 23:45), і жертвоприношення припинилися. Цей закон був тимчасовим, а моральні принципи залишились незмінними і до цього часу.

     Закон не рятує людей, головне – віра. А якщо Закон не рятує, то можливо його виконувати не потрібно? Міркуючи таким чином, люди часто не звертають увагу на те, що Закон ніколи не давав порятунку. Як у Старому Завіті, так і в Новому порятунок завжди був і залишається даром Божим для людей. Моральний закон визначає, що добре, а що – зле, що можна робити, а чого не можна, що таке гріх; а церемоніальний закон говорить про те, як отримати прощення за гріх. Прощення ж ми отримуємо тільки за допомогою віри, виконуючи Закон Божий.

     “Праведний житиме вірою своєю” (Авак. 2:4) – це принцип життя людей як Старого Заповіту, так і Новоо. У старозавітній час люди жили вірою, але вони також виявляли послух Закону господа. Про Авраама сказано: “Авраам послухав Мого голосу, і виконував те, що виконувати Я звелів: заповіді Мої, постанови й закони Мої” (Бут. 26:5). Порятунок, який ми отримуємо по вірі, не звільняє нас від виконання принципів, встановлених самим Господом. Навпаки, їх виконання приносить нам благословення.

     Отже, Закон Божий допомагає людині виявити свою гріховність, віра в Спасителя світу відкриває грішникові шлях до прощення, що відбувається по вірі, і тільки по милості Бога. Але отримане прощення не дає нам права надалі жити, нехтуючи Десятьма Божими Заповідями. Прощення – це подарунок Бога, який неможливо оплатити, а послух Десяти Заповідям – визнання вищого авторитету Бога, Його моральних і духовних принципів.

     Видання "Вічний скарб", грудень, 2010 рік 

 

Десять Заповедей Божьих - вечный и неизменный стандарт истины

     Каждая страна, любое общество или организацияобязательно имеют свои законы, регулирующие взаимоотношения, устанавливающиеправила поведения и принципы существования среди людей. Многие законыдействуют на определенной территории, ограничены периодом времени и другимифакторами. Но есть один закон, который предназначен для всех времен и народов,являясь основой существования жизни людей на Земле – это Десять БожьихЗаповедей.

     Сам Бог дал этот закон человечеству как вечный, неизменный стандарт добра, образец поведения. Десять Заповедей определяют нашу связь с Творцом и Спасителем, а также наши обязанности по отношению к людям. Нарушение этого закона Священное Писание называет грехом: "Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие" (1 Иоанна 3:4).

     Священное Писание усматривает в законе Божием черты характера Бога. Как и Бог, "Закон Господа совершен" (Пс. 18:8). "Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра" (Рим. 7:12). "Все заповеди Твои – истина" (Пс. 118:151). Десять Заповедей – краткое изложение вечных принципов добра – обращены ко всему человечеству на все времена. Библия называет главный принцип жизни: "Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека" (Еккл. 12:13).

     Это Закон уникален еще тем, что Десять Заповедей на первый взгляд очень просты, но одновременно имеют и всеобъемлющий характер. Они настолько короткие, что даже ребенок может их быстро запомнить, но и в то же время имеют такую глубину, что включают всевозможные грехи. Уникальность Десяти Заповедей заключается также в том, что это единственные слова, которые Бог сказал вслух всему народу и Своей рукой написал на двух каменных скрижалях, которые должны были храниться в ковчеге, в Святом Святых храма. Каково же назначение Божьего закона, Его Десяти Заповедей?      Прежде всего он призван защитить человека от самоуничтожения: игнорируя закон, люди перестают понимать разницу между добром и злом. Закон открывает человеку волю Божию. Только так мы можем понять, чего Бог ожидает от нас, каковым должно быть наше поведение, каких жизненных принципов нужно придерживаться, чтобы жизнь была благословенной.      Каждый из нас в свое время должен предстать перед судом Божиим, "ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое" (2 Кор 5:10). Поэтому Закон Божий будет основанием для рассмотрения наших дел. Каждый из нас будет судим по этим справедливым принципам, а не по нашим представлениям, что такое хорошо, и что такое плохо.      Без Десяти Заповедей люди не способны правильно понимать Божью святость, а также собственную вину и потребность в раскаянии. Не чувствуя себя нарушителями Закона Божьего, они не осознают свою греховность и не видят необходимости в примирении с Господом Иисусом.      Закон действует подобно зеркалу, помогая увидеть свое истинное состояние. "Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии" (Иакова 1:23-25). Апостол Павел писал: "Я не иначе узнал грех, как посредством закона" (Рим. 7:7) Обвиняя грешника в его грехах, Закон помогает ему осознать, что он попал под Божий суд и подлежит наказанию.      Закон Божий – это средство, с помощью которого Святой Дух ведет нас к настоящему обращению. Увидев свой настоящий характер, мы сознаем себя грешниками, не имеющие надежды, и поэтому остро чувствуем потребность в Спасителе. Таким образом, Закон указывает на Христа, единственного, Кто может освободить нас от вечной смерти. Закон открывает нашу греховность, но не может спасти нас. Как водой смывают с лица грязь, так и мы, обнаружив свою греховность посредством нравственного Закона Божьего, ищем воду, чтобы смыть грех и грязь, а очиститься мы можем только кровью Агнца.      Закон Божий сдерживает зло и приносит благословение. Волна преступности, насилия, безнравственности, захлестнувшая мир, – это следствие пренебрежения Десятью Заповедями. Там, где этот Закон принимается, он сдерживает грех, побуждает к правильным поступкам. Те народы, которые включили Божьи принципы в свои законы, получили большие благословения, и наоборот, пренебрежение Заповедями ведет к упадку.      "Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки" (1 Иоанна 5:3). "Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса" (Откр. 14:12). Это только два высказывания из множества, записанных на страницах Священного Писания, которые призывают нас быть послушными Закону Божьему. К сожалению, некоторые указывают тексты, которые якобы отменяют повиновение Десяти Заповедям.      Какой закон отменен жертвой Христа на Голгофе? Так, после смерти Христа произошли огромные изменения в служении Господу. Но Библия говорит о двух законах: моральный (Десять Заповедей) и церемониальный (жертвоприношения). Нравственный закон – это Десять Божьих Заповедей, неизменный вечный стандарт истины. Церемониальный закон (о жертвоприношении) был временной мерой против греха и указывал на Христа, как на настоящую жертву, которая снимает вину за нарушение Закона Божьего.      Закон Божий, то есть Десять Заповедей, регулирует отношения Бога и человека, а также отношения между людьми, поэтому его еще называют нравственным законом. Этот закон написан Богом на каменных скрижалях (Исх. 31:18); помещен в ковчег (Втор. 10:1-5) утвержден Христом (Рим. 3:31); раскрывает грех (Рим. 3:20); прочно установлен навеки (Пс. 110:7,8).      Второй закон, так называемый закон жертвоприношений, призван показать путь урегулирования отношений в случае нарушения Десяти Божьих Заповедей. Закон жертвоприношений, который еще называют церемониальным, записанный Моисеем в книге (Втор. 31:24); положен одесную ковчега (Втор. 31:24-26); отменен Христом (Еф. 2:15,16), ибо жертвоприношения (Левит 7:35-38); были временным явлением (Евр. 9:9,10).      Из данного сравнения видно, что все законы о жертвоприношении указывали на Христа. На Голгофском кресте умирал истинный Агнец. Во время Его смерти завеса в храме разорвалась пополам (Луки 23:45), и жертвоприношения прекратились. Этот закон был временным, а моральные принципы остались неизменными и по сей день.      Закон не спасает людей, главное – вера. А если закон не спасает, то возможно его выполнять не нужно? Рассуждая таким образом, люди часто не обращают внимание на то, что Закон никогда не давал спасения. Как в Ветхом Завете, так и в Новом спасение всегда было и остается даром Божьим для людей. Моральный закон определяет, что хорошо, а что – плохо, что можно делать, а чего нельзя, что такое грех, а церемониальный закон говорит о том, как получить прощение за грех. Прощение же мы получаем только посредством веры, выполняя Закон Божий.      "Праведный своею верою жив будет" (Авак. 2:4) – это принцип жизни людей как Ветхого Завета, так и Нового. В ветхозаветной время люди жили верой, но они также проявляли послушание Закону Господа. Об Аврааме сказано: "Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои" (Быт. 26:5). Спасение, которое мы получаем по вере, не освобождает нас от выполнения принципов, установленных самим Господом. Наоборот, их выполнение приносит нам благословение.      Следовательно, Закон Божий помогает человеку увидеть свою греховность, вера в Спасителя мира открывает грешнику путь к прощению, что происходит по вере, и только по милости Бога. Но полученное прощение не дает нам права в дальнейшем жить, пренебрегая Десятью Божьими Заповедями. Прощение – это подарок Бога, который невозможно оплатить, а послушание Десяти Заповедям – признание высшего авторитета Бога, Его моральных и духовных принципов. 

Как изменять и не быть пойманным

Десять основных заповедей прелюбодея Как изменять и не быть
пойманным
Научный факт: мужья изменяют женам (жены мужьям тоже, но это отдельный разговор). Кто-то делает это часто, кто-то редко, кто-то открыто, кто-то тайно, кто-то систематически, кто-то от случая к случаю - суть от этого не меняется. Даже один эпизод - все равно измена. Во многих случаях адюльтер не является источником сложностей, например, если ваша жена полностью зависит от вас материально или психологически, если вам наплевать на судьбу вашего брака, если, наконец, у вас в семье "открытые" отношения. Строго говоря, в каждом из этих случаев измену нельзя назвать полноценной. Мы рассмотрим более строгую ситуацию.
Предположим, вы желаете осуществить свое "право на лево", но при этом дорожите браком и не желаете его распада. Вы хорошо относитесь к своей жене и не хотите ее травмировать, либо провоцировать на ответные измены. Она же, в свою очередь, достаточно плотно вас "пасёт", не намерена смотреть сквозь пальцы на ваши похождения и вообще искренне вас ревнует. В таком контексте вам будет достаточно сложно совершать донжуанские подвиги, оставаясь нераскрытым и безнаказанным. Чтобы облегчить вам эту непростую задачу позволю себе сформулировать

Начнем с правила первого и главного: контролируйте свои чувства.

Вы можете сколь угодно нежно относиться к своей любовнице (любовницам) но одного вы себе позволить не можете: влюбляться по-настоящему. Влюбленный беззащитен, его чувства написаны у него на лбу, он не способен конспирироваться, да конспирация и бесполезна: шила в мешке не утаишь. Кроме того, ваша жена может простить вам интрижку, но маловероятно, что она простит нечто более серьезное. Все это пахнет скандалом и разводом. Оно вам надо?
Соблюсти это правило бывает сложно, но все же всегда есть момент, когда еще можно остановиться и не ввязываться в историю, чреватую катастрофой.

Правило второе: не связывайтесь с дурами.

Это касается исключительно ваших любовниц. Дура неизбежно все испортит: явится к вам на день рожденья, позвонит вашей жене и обругает ее матом, разболтает о ваших отношениях всему свету, короче выкинет какой-нибудь фортель. Даже если до таких крайностей дело не дойдет, дура просто не сможет поддерживать вашу сложную конспиративную игру. Это же касается и женщин с неустойчивой психикой - ну их к черту! Кроме того, не стоит связываться с чересчур юными девицами (младше 20 лет) - они бывают абсолютно непредсказуемы.
В случае же с вашей женой все строго наоборот - чем она умнее, хладнокровнее и наблюдательнее, тем сложнее вам будет вводить ее в заблуждение и тем труднее ваша задача.

Правило третье: конспирация превыше всего.

Чем меньше людей знает о вашем романе, тем лучше. Ни соседи, ни сослуживцы, ни, боже сохрани, родственники не должны быть в курсе. По возможности избегайте появляться с любовницей в местах, где вас знают: не ходите в привычные клубы, рестораны, пабы и т.п. Вы должны максимально снизить вероятность случайной утечки информации.
Никому, кроме разве что самых надежных друзей, не говорите о своей связи. Никогда не хвастайтесь, особенно по пьяной лавочке - мало того, что это опасно, это еще и просто некрасиво. И конечно, ничего не должны знать ваши враги и просто недоброжелатели: не давайте им в руки оружие!

Правило третье бис: женщины должны быть не в курсе.

Ни в коем случае не позволяйте узнать о вашей интрижке посторонним женщинам. Я уж не говорю о родственницах или подругах вашей жены - с тем же успехом вы можете докладывать ей самой. Но даже жены и подружки ваших друзей должны быть не в курсе, иначе они рано или поздно расскажут всё вашей супруге - если не из пресловутой женской солидарности, то хотя бы просто для того, чтобы сделать ей больно.

Правило четвертое: легче молчать, чем оправдываться.

Мужчины не умеют врать. Если вам придется слишком часто говорить жене заведомую неправду, вы неизбежно запутаетесь и попадетесь. Поэтому старайтесь избегать прямой лжи. Дозируйте информацию, в принципе поменьше распространяйтесь даже о событиях никак не связанных с вашей "прелюбодеятельностью". Создайте для себя "серую зону", определенное время жизни, о котором вы в не отчитываетесь жене. Хитрость заключается в том, что вы не должны полностью лишать ее возможности время от времени контролировать вас. Проникнув в "серую зону" и убедившись, что, скажем, в среду с семи до десяти вечера вы всего-навсего пили пиво со школьным приятелем, ваша благоверная значительно сильнее ослабит бдительность, чем случае, если она будет в полном неведении.

Правило пятое: создавайте ложные поводы для ревности.

Если вы изменяете жене, она в любом случае почувствует смутное беспокойство. Направьте его в контролируемое русло, а заодно "дайте дурака". Например, попробуйте при жене начать клеить какую-нибудь девку в ночном клубе. Жена обзовет вас кобелем и даст вам по морде, но при этом решит, что ни на что более изощренное вы в принципе не способны.

Есть и более сложный способ. Поддерживайте никак не связанные с адюльтером отношения с какой-нибудь женщиной. Это может быть старая знакомая, коллега по работе и т.д. При этом должна быть явная причина исключающая сексуальную или романтическую связь: эта женщина должна быть очень некрасива, невероятно добродетельна, ваша жена должна ее хорошо знать и т.п. Естественно ваша жена должна быть более или менее информирована об этих отношениях, лучше, если она будет ими недовольна, но вы настаивайте на их продолжении. Ревность получит иллюзорную мишень и за этой маскировкой вы сможете проворачивать более интересные дела.

Правило шестое: будьте внимательны к мелочам.

Волос на лацкане пиджака, запах чужих духов, подаренный любовницей галстук - сколько прелюбодеев попались на этом! Учитесь у женщин - они куда более предусмотрительны.

Правило седьмое: контролируйте перемещения своей жены и не позволяйте ей эффективно контролировать вас.

Если вас не прельщает перспектива быть застигнутым в объятиях любовницы, всегда знайте, где находится ваша жена. Звоните ей, отчитывайтесь о своих действиях и планах, избегайте откровенного вранья, но оставляйте себе поле для маневра. Мудрое изобретение буржуазной мысли - сотовый телефон - весьма полезно: ваша жена может позвонить вам в любой момент, что создает иллюзию контроля, но при этом она не знает, где именно вы находитесь и вынуждена верить вам на слово. Кроме того, на "мобилу" может более спокойно звонить любовница - а знать ваш домашний телефон в этом случае ей будет необязательно. Наличие автомобиля тоже облегчает дело - вы всегда можете, например, "застрять в пробке", время от времени позванивая жене, и жалуясь на свое бедственное положение.

А вот электронная почта - вещь сомнительная. Автор данного текста однажды при ее "помощи" крупно погорел: уехал в командировку, а его жена случайно включила "Outlook" (чего раньше никогда не делала) и пред ее светлы очи предстало письмецо совершенно недвусмысленного содержания. Ураган был еще тот. Так что, как пела Ванесса Паради, "пароли, пароли, пароли".

Правило восьмое: имейте заначку.

У вас должны быть неподконтрольные жене деньги. Даже если в вашей семье - общий бюджет, обязательно создайте заначку, хотя бы небольшую. Аль-Капоне сел в тюрьму за неуплату налогов, а вы можете проколоться, если ваша супруга обнаружит дыру в семейных финансах. Если вы не можете сразу "замылить" необходимую сумму, возьмите в долг у надежного человека и отдавайте по частям. Это позволит вам избежать мелочного скупердяйства, каковое еще никого до добра не доводило.

Правило девятое: избегайте эксцессов.

Я молчу о таких ужасах, как беременность любовницы или венерические болезни. Но нельзя допускать ссоры с любовницей или конфликт любовниц между собой. В отношении каждой из них должны соблюдаться те же правила, что и в отношении жены. Будьте спокойны, добры, благожелательны, не обещайте невозможного и держите все под контролем. Разрывайте отношения так, чтобы исключить месть - обидно будет остаться и без любовницы и без жены.

Правило десятое: никогда не теряйте бдительности.

Прелюбодеяние - не отдых, а сложная и тонкая работа. Расслабляться нельзя - упустишь из виду какую-нибудь мелочь - и всё пропало. Опыт конечно помогает, но нельзя позволить себе излишней самонадеянности. Всё должно быть как на войне и как в первый раз.

Успешных вам внебрачных связей, дорогие товарищи!