хочу сюда!
 

Ириска

31 год, овен, познакомится с парнем в возрасте 35-42 лет

Заметки с меткой «кму»

О переговорах в правлении Фонда ССНСППЗУ и в КМУ 30.11, 01.12.11

«Відкрите звернення»

Р Е З О Л Ю Ц І Я (2)
29 листопада 2011 року Акція біля Кабінету Міністрів України На без дію Уряду України щодо вжиття негайних відповідних заходів на вимоги представників – лідерів від громадських організацій шахтарів – інвалідів України у «Резолюції від 28.11.2011р. №141-2/11»; - В порушення Конституційних прав громадян у державі Україна на достатній рівень життя у порівнянні з кучкою еліти, на підставі збільшення дискримінації серед населення України; - В порушення конституційного права на життя, права на свободу слова, права на справедливе, відкрите правосуддя, права на свободне пересування по території України та по Центральним органам виконавчої влади, в порушення права на мирні збори, мітинги на волевиявлення вимог народу до яких владою безпідставно застосовується сила (є вбиті та постраждалі) за ширмою брехні, бездіяльності Уряду України, Верховною Радою України, Президентом України вживається байдужість до страждань народу; - В порушення конституційного права власності українського народу на землю, на водні та природні ресурси, в порушення права на соціальні гарантії незахищеним верствам населення України, до всіх верств населення пенсіонерів , дітей війни, до чорнобильців, до афганців, до шахтарів – інвалідів учасників війни та учасників бойових дій, інвалідів, дітей та інших верств населення теперішньою Владою України, шахтарі – інваліди громадської організації інвалідів праці, потерпілих та сімей робітників загиблих на виробництві Дніпропетровської області «МИР» ВИМАГАЮТЬ: 1. Скласти свої повноваження Прем’єр – Міністру України та Кабінету Міністрів України, Відізвати Народних Депутатів України, або скласти свої посвідчення всьому складу Верховної Ради України, скласти свої повноваження Президенту України, або терміново провести з наведеного Референдум серед народу України.  2. Створити незалежну Народну Комісію за участю представників Опозиційного уряду України по розслідуванню вбивства шахтаря – інваліда Генадія Коноплева силовими структурами Уряду під час їх ночного штурму (27-28.10.2011р.) наметового містечка чорнобильців у місті Донецьку. 3. Створити незалежний Народний Суд України за участю юристів Опозиційного уряду України і за участю представника від кожної опозиційної Всеукраїнської громадської організації України. Розглянути Високим Народним Судом України в першу чергу:   а). Винність Перших осіб України перед народом з часу останніх виборів щодо дотримання соціального пакета, прав людини, правового захисту громадян та інше;   б). Винність Уряду України у вбивствах мирного народу у тому разі і Генадія Коноплева, масові отруєння дітей, та інші перевищення службових повноважень державними посадовими особами з часу останніх виборів;   в). Винність Уряду, Верховної Ради України, Президента України про заборону судами України на проведення народом мирних Акцій, митингів, про заборону розташування наметів та заборону останього волевиявлення народом, як голодування. 4. Останнє слово при розгляді цивільних справ Верховним Судом України та контроль за роботою суддів судів всіх інстанцій повинно бути за Високим Народним Судом України. Резолюція прийнята під час проведення Акції біля будинку Кабінету Міністрів України 29 грудня 2011 року (більш двох тисяч чоловік).

Информация об акциях шахтёров-инвалидов у КМУ 28-29.11.2011г

28 октября 2011 года с 10 до 17 часов проводилась Акция представителей – лидеров общественных организаций шахтеров – инвалидов со всех регионов Украины (168 человек).

Принятая «Резолюция» с протоколами Организаций и требованиями о осовременивании Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве потерпевшим (инвалидам труда) ежемесячных страховых выплат; о осовременивании Пенсионным Фондом Украины пенсий шахтерам - инвалидам – пенсионерам пенсий для уменьшения дискриминации; требования по льготам горной промышленности и по здравоохранению в государстве Украина. Были даны интервью корреспондентам СМИ, телевидения. 

На бездействия Правительства 29 октября 2011 года зарегистрированы обращения к Верховной Раде Украины, к Президенту Украины о объединении требований и действий с Всеукраинской Организацией «Никто кроме нас» и с Оргаизациями чернобыльцев.

 На 30.11.2011 года намечены встречи на заседании правления Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, встреча в Кабинете Министров Украины с Вице – Премьер – Министром – Министром Министерства социальной политики Украины Сергеем Тигипко.

Заключит. заседания общ.орг.шахтёров-инвалидов в МинСоцПолитики

8 июня 2011 года в Министерстве Соц.политики состоялись последние заседания Межведомственных Рабочих групп №2 и №3, цель которых найти пути решения остро-проблемных вопросов шахтеров-инвалидов, потерпевших, пострадавших и семей работников, погибших на производстве, к Министерству топлива и энергетики Украины, Министерству охраны здоровья Украины, которые не решаются на протяжении 10 лет. К сожалению самые острые вопросы не рассмотрены, и в дальнейшем будут рассматриваться на итоговом заседании в Кабинете Министров Украины, во главе с вице–премьер–министром Украины С. Л. Тигипко, с участием представителей общественных организаций шахтеров-инвалидов Украины.

Материалы по работе Рабочих групп №1,2,3 (07.04-19.05.2011)

19 мая 2011 г. прошло заседание межведомственной Рабочей группы №1 в составе представителей Министерства социальной политики Украины (Мин. Соц. политики), Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (Фонд ССНС) совместно с представителями общественных организаций шахтёров–инвалидов Украины (4 организации), а также группы шахтеров-инвалидов из Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, которая изъявила желание быть очевидцами заседания (17 человек) по рассмотрению наиболее проблемных вопросов. Заседание проходило со следующими нарушениями: * не явились представители министерства Юстиции и Пенсионного фонда; * Фондом ССНС не были предоставлены документы, подтверждающие их позицию. В результате многие рассматриваемые вопросы Фондом и мин. Соц. Политики были определены как нерешённые и оставлены в стадии разногласий. С чем общественные организации шахтёров-инвалидов Украины не согласны.

Кому интересно, могу выслать материалы от 20.05.2011.

Встреча организаций шахтёров-инвалидов с правительством в КМУ

Киев, 16.03.2011 встреча состоялась.

В результате принято решение создать при КМУ профильные комиссии с участием представителей общественных организаций шахтёров-инвалидов, чернобыльцев и представителей от Министерства Социальной Политики.

Из 14-ти вопросов приоритетными будут разрабатываться:   

[ смотреть пункты ]

Борьба с зарплатой в конвертах только начинается

Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий, направленных на выведение зарплат из "тени". Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 2 марта и вступило в силу.  

Дефицит Пенсионного фонда и других фондов социального страхования вынудил КМУ к активным действиям по детенизации доходов населения. В результате 2 марта было принято соответствующее распоряжение и утвержден план мероприятий, направленных на выведение зарплат из "тени".

Помимо общих мер ненормативного характера (таких как проведение разъяснительной работы, формирование негативного отношения в обществе к работодателям, выплачивающим "черную" заработную плату, повышение престижности легальных доходов и т.п.) следует отметить также следующие инициативы КМУ: 

- Государственная налоговая администрация (ГНАУ), Министерство труда и социальной политики, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и другие органы будут обязаны постоянно проводить мониторинг размеров заработных плат, указанных в объявлении о принятии на работу, и фактических размеров заработных плат.

- планируется усиление контроля над выплатой заработных плат и их размером, отслеживание уровня заработных плат по сравнению с валовыми доходами предприятия, а также мониторинг исполнителей по гражданско-правовым договорами (регулярность выплат, наличие фактических трудовых отношений); 

- КМУ намерен внести в парламент законопроекты, предусматривающие увеличение ответственности как за выплату, так и за получение заработных плат "в конвертах", а также предусмотреть защиту граждан, заявивших в качестве свидетелей о получении таких доходов.

Разумеется, с юридической точки зрения доказать вину только в результате мониторинга будет невозможно. Чтобы избежать привлечения дополнительного внимания контролирующих органов достаточно просто не указывать в объявлениях размеры заработной платы.

Запланировано также в очередной раз проанализировать нагрузку на фонд заработной платы и размеры взносов в ПФУ и фонды социального страхования, но ввиду демографической ситуации в Украине и катастрофических дефицитов бюджетов уменьшения общего размера налогов на фонд заработной платы не предвидится.