хочу сюда!
 

Vika

49 лет, скорпион, познакомится с парнем в возрасте 46-50 лет

Заметки с меткой «педагогика»

Мужчины - педагоги (дополнено)

Реально ли в нашем мире сделать так, чтобы в школе преимущественно работали мужчины?
Ведь большинство великих педагогов - мужчины. Корчак, Макаренко, Сухомлинский.

Зависит ли отсутствие мужчин в школе только от зарплаты?
Что сделать, чтобы коренным образом изменить систему образования, которая сейчас просто трещит по швам?

Взять, к примеру, учебники. Проводят заказные опросы среди небольшого количества учителей, и печатают новые почти каждый год. В результате, если и проскочит хороший учебник, то он долго не задержится. Либо его на всех не хватит. Поэтому - постоянные мучения из-за слишком сложных учебников, либо не совпадения страниц в учебниках учителя и каждого из учеников.

Макаренко три десятка лет работал с детьми. Достиг реальных результатов... 
Но когда он стал чиновником от образования, то ...
Цитирую:
"Проте нова керівна посада не принесла очікуваної радості від новизни роботи. Усвідомлення того, що ... стоси постанов, наказів, розпоряджень, листів та інших реляцій не дають можливості не те що відвідати родину на дачі в Дубечні, а навіть сходити в театр, який він так любив, не поліпшували настрою й не додавали душевної рівноваги. Його нормою стали 20 склянок густого, мов дьоготь, чаю й 120 цигарок на день. Він дедалі частіше відчував у своїй чекістський голові ненависний шум прибою й лякався ночі. Він повільно божеволів від чиновницького оточення, від усіх цих Оратовських, Брейслерів, Крауклісів, Пінкусів... «Я зробився бюрократом, - писав він своєму другові через якийсь час після отримання волошкових чекістських петлиць. - і з кожною годиною сповнююся дедалі більшою ненавистю до цієї спеціальності». Накочувалася хвиля репресій: заарештовано начальника відділу трудколоній «троцькіста» Ахматова, відбулися спішні кадрові заміни серед заступників наркома. «На гачку» опинився й наш герой. На нього написали донос, і вже було зазначено:«.. .Макаренка усунемо. Я анітрохи йому не вірю. Це ворог». Лише високе заступництво Вс. Балицького знову врятувало його від жорен Великого терору. Але Макаренко зламався... Він написав рапорт про звільнення; мотив був такий: «31 рік я завжди працював безпосередньо з дітьми, я не маю жодного досвіду роботи в адміністративному апараті,  користь, яку приношу . тут, абсолютно нікчемна. Після видання моєї книжки «Педагогічна поема» на мене лягло багато літературних зобов’язань, які я не в змозі виконати, перебуваючи на службі... Тому прошу вас клопотатися перед Наркомом про якнайшвидше звільнення мене з посади помнач ОТК».


Сейчас нет "Большого террора"
Но в остальном система образования, даже после нескольких реформирований, коренным образом в лучшую сторону не изменилась. Более того, она стала хуже, чем была даже 20 лет назад.
Учителя обучали и обучают детей -  не благодаря системе, а, скорее, вопреки.
За сто лет, конечно, многое изменилось.
Кроме бюрократической системы. 
Она только окрепла.


Конечно, большинство моих вопросов - риторические и не совсем серьёзные)
Но почитать ваши мнения было небезынтересно. 
Спасибо всем)

Очень чешется язык!

Знаете, так хочется сказать учительнице инглиш в школе сына, что в этой школе дебилов нет.
Но сын просил этого не делать.

Очень чешется язык.Свой.Не английский.

У нас принято рассказывать друг другу события дня, и я узнала что когда он замешкался возле доски или не знал,
 она выдала " Как мне уже надоели дебилы возле доски, когда вы уже начнете нормально учиться".

Вспоминаю свои школьные годы и учителей.
 Аналогичная училка. Аналогичные высмеивания мальчишек класса училкой и унижение их. Тогда я это до конца не осознавала, меня  не каснулось.

Да, инглиш я помню несмотря на сто лет после школы, училка суровая , куда там челябинским. omg

Я помню инглиш моей школы настолько, что это мешает мне помогать сыну с домашкой, потому что инглиш стал другим, вернее, его стали преподавать иначе, и мои знания уже  устарели. Катастрофа stena

Кто хотел знать- знал, но эти подходы возмущают, причем времена давно другие наступили!.beat

Вот хотела написать ей в вайбер свою сакраментальную фразу.Но блин. Сын против. Как быть.

Может , здесь есть учителя , как общаетесь с детьми в школе? С уваженим или как попало?look

Или вариант еще лучше- сказать директору школы, что в этой школе дебилов нет. А та пусть передаст дальше, по адресу. Как в Ералаше про "здесь рыбы нет!" . - "а кто говорит? - Директор стадиона!" chih
Нові підходи до організації науково - методичної роботи .

     Завдання реформи школи в Україні  залежить від того, чи буде залучений до цього процесу вчитель. Адже основне навчання відбувається в класі. Педагогічна практика свідчить, що в першу чергу потрібно забезпеічити відповідний рівень та методичної підготовки вчителя як основного "капіталу" в освіті. Головна мета підготовки полягає в тому, щоб учителі близько прийняли головну ідею, усвідомили її корисність для навчального процесу і в ідеальному варіанті стали однодумцями та активними учасниками процесу реформування. Це вимагає зміни педагогічного світогляду вчителя, вимагає від учителя іншого погляду на характер власних знань. 

     Учитель і школа перестали бути єдиним джерелом знань. За цих умов професійність учителя визначається не тільки змістом знань, а й здатністю передавати їх таким шляхом, який сприяє взаємодії, обговоренню, діалогу, аргументації. 

      Для вдосконалення навчально–виховного процесу в школі необхідна модернізація внутрішкільної методичної роботи. Торкаючись різних аспектів організації методичної роботи в сучасних умовах розвитку загальноосвітньої школи, науковці доходять спільної думки про те, що методичну роботу слід розуміти як цілісну, засновану на досягненнях педагогічної науки і передового педагогічного досвіду систему дій і заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, які можуть забезпечити за певних умов досягнення оптимальних позитивних результатів освітнього процесу.

      Як провідна форма підвищення фахового рівня спеціалістів педагогічної галузі методична робота є життєвою необхідною потребою кожного окремого педагога і водночас обов’язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування освітніх закладів. Лише організована на наукових засадах методична робота може забезпечити підтримання належної професійної «форми» педагогічного колективу, забезпечити адекватну реакцію на всі інноваційні процеси, що відбуваються в освіті.

      Процес підвищення фахового рівня педагогічних працівників – це безперервний розвиток їхнього творчого потенціалу. Він має три етапи:

конструювання особистого досвіду на основі узагальнення способів розв’язання педагогічних проблем;

аналіз педагогічної діяльності з метою виявлення перспектив у розвитку власного досвіду;

- розвиток організованого досвіду в тісному зв’язку з конструюванням педагогічної діяльності на основі досягнень педагогічної науки і прогресивного досвіду.

      Зміни в розвитку власного досвіду виявляються в оперативному використанні результатів дослідно – експериментальної роботи і моделюванні на основі нових ідей власної педагогічної діяльності. Це дозволяє розглядати розвиток творчого потенціалу вчителя як процес засвоєння знань, розвиток професійних умінь, якостей особистості і культури.

      Вчитель організовує свою діяльність у руслі загальноприйнятої традиційної методики і змісту навчання, не виходячи за її межі, не ставлячи перед собою ніяких інноваційних завдань, але  має постійно здійснювати ті чи інші дослідницькі дії.

       Для вирішення завдань, що стоять перед педагогічним колективом, кожен учитель повинен мати певну теоретичну і практичну підготовку. Ця підготовка здійснюється в різних формах підвищення кваліфікації. Але особливо важлива – методична робота.

1. Теоретична підготовка .

      Важливим є глибоке осмислення і вивчення основних положень Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". Основним результатом методологічної підготовки вчителів має бути перетворення набутих знань на активну життєву позицію педагогів.

      2. Підготовка вчителів з окремих методик.

      Це має бути підвищення професійної компетентності вчителів – предметників у галузі тієї науки, яка лежить в основі викладання певного предмета. Зміст сучасного предмета, який викладає вчитель, має відповідати рівневі науково – технічного прогресу, готувати учнів практичної діяльності.

3. Педагогічна підготовка.

      У підвищенні професійної компетентності педагогічних кадрів важливе значення має тісний зв’язок  між окремими методиками і педагогікою в цілому, дидактикою і теорією виховання. Дидактична підготовка в системі методичної роботи є системоутворюючим фактором, біля якого групується весь зміст підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; дидактика спрямована на проблеми процесу навчання, які хвилюють педагогічні кадри і вивчення яких значно підвищує професійну майстерність вчителів. Дидактичну підготовку педагогічних кадрів необхідно спрямувати на вивчення теоретичної спадщини дидактичної науки, практичних рекомендацій вимог щодо удосконалення процесу навчання, інноваційних форм і методів педагогічної праці. Вчителі мають засвоїти, що важливою умовою ефективності  педагогічного процесу є освітні технології, які враховують вікові особливості учнів.

4. Психологічна підготовка.

      Основними напрямками змісту методичної роботи з психологічної підготовки педагогічних  працівників мають бути:

- підвищення професійної компетентності у проблемах загальної, педагогічної, вікової і соціальної психології, фізіології дітей, психічного розвитку сучасних учнів, психології навчання й виховання;

вивчення конкретних особливостей психічного і фізичного розвитку учнів;

вивчення особливостей професійної діяльності педагогічного колективу.

5. Загальнокультурна підготовка.

      Розвиток загальної культури педагогічних працівників – важливий компонент підвищення їхньої професійної компетентності. Чим вищий загальнокультурний рівень педагогічних кадрів, тим краще вони опановують нові ідеї, тим глибше їхні знання проблем педагогіки, психології. Загальна культура є тим фундаментом, на якому вибудовується будь – яка педагогічна технологія. Розвиток загальнокультурного рівня педагогічних працівників у системі педагогічної роботи необхідно розглядати та організовувати за напрямками. По – перше, у змісті самої методичної роботи. Педагог не може стати майстром своєї справи, якщо він не вміє логічно висловлювати свою думку, не здатний вислухати, зрозуміти  співрозмовника. По – друге, залучення педагогів до активного духовного життя.

      Цілеспрямована організація роботи з розвитку загальнокультурного рівня має бути спрямована на формування ціннісних якостей , сприяє зростанню професійної майстерності педагогів .

6. Загальнотехнічна підготовка.

      Всю методичну роботу із загально технічної підготовки потрібно спрямувати на активне та ефективне використання нових можливостей освіти й виховання. Необхідно, щоб усі педагоги вміли грамотно володіти  комп’ютером і активно використовували його у навчально – виховному процесі. Використання мережі Інтернет робить доступними всесвітні інформаційні ресурси, закладає базу для створення системи дистанційної освіти.

      Внаслідок такого змісту методичної роботи формуються основні компоненти професійності компетентності вчителя: загальнокультурний та духовний розвиток особистості, професійно – педагогічна культура та практично - діяльнісний компонент. Такий зміст методичної роботи сприятиме зростанню методичної культури вчителя.

      Відсутність методичної культури  знижує ефективність навчального процесу в школі. Підвищення методичної культури – необхідний елемент оптимізації навчально – виховного процесу, розширення відповідальності вчителя за результати праці.

      Таким чином, перспективу методичної роботи ми бачимо так: формування нового педагогічного світогляду, в основі якого – погляди на учня як на суб’єкт  педагогічної  діяльності, прагнення до створення кожним учителем своєї педагогічної системи, розуміння цілісності педагогічного процесу, потреба досягти високого рівня професіоналізму .

 

Педагогика.Политика.Война.

                                                          
Несколько лет назад рассказали мне один случай 
 Вспомнила. Делюсь. Актуально
В семье жили собака и мальчик.
 У собаки случился перелом лапы. 
Она лежала долго на своей подстилке, как ветеринар прописал. 
Мальчик остался с собакой один в доме.
 И затеял игру в спасателя.
Мальчик поджёг подстилку собачью, на которой эта собака лежала
И потом стал спасать собаку.
 Все остались живы, к счастью. Никто не сгорел.

Вывод: взрослые. давайте мальчикам  реализоваться как суперменам,  позволяйте проявляться геройским качествам,  поддерживали в этом, и одобряйте ваших чад. Не угнетайте  их во имя управляемости.

Иначе рискуете получить вот такие результаты:
вот такие  только добрые дела: "спасения", "освобождения", "защищиты" и т. д. 

1999 - в целях тренировки развозил гексогеновый "сахар" песок по жилым домам Москвы и Волгодонска ; "экспортировал" в Чечню мирную жизнь при помощи вакуумных бомб
2000 - "спасал" подводную Лодку Курск путем не замечания того что случилось 
2002 - "освобождал" от жизни заложников Норд-ста
2003 - "освобождал" от денег и свободы Ходорковского
2004 - "защищал" детей Беслана стреляя танками и огнеметом "Шмель" по школе
2008 - "дружил" с Грузией до полной потери абхазии
2014 - "защищал" Крым и восток Украины от бандеровцев и пакемонов; "сопровождал" в последний путь малоазийский боинг над Донбассом 


Вы же не хотите, дорогие родители, чтобы ваших сыновей "№№улами" называли?

Делай как я...

  Основной метод педагогики  даёт нам Природа: делай как я. 

Ребенок не хочет учиться. Погружен в себя, летает в облаках

Педагогу тяжело уследить за всеми 30 детьми в классе. Что уж говорить об индивидуальном подходе к каждому. Некоторые дети требуют особых усилий от учителя, у них возникают трудности с обучением, и требуется кропотливая работа как учителей, так и родителей, чтобы достичь результата. В заметке пойдет речь о мальчике, который не мог концентрироваться на занятии. Отрешенный, погруженный в себя, он будто не обращал внимание на учительницу: http://svp-expert.ru/pedagogi/rebenok-ne-xochet-uchitsya-prichiny-o-kotoryx-dolzhen-znat-kazhdyj/


Психология в твиттере https://twitter.com/sistema_8

Как заинтересовать ребенка учебой

Обучение с увлечением

В данной заметке педагог Виктория рассказывает на примере, как можно применять на практике знание системно-векторной психологии Юрия Бурлана для обучения детей. Она показывает, как можно и нужно врожденные особенности психики своего ребенка и находить индивидуальный подход, а не применять традиционные, одинаковые методы обучения для всех детей: http://svp-expert.ru/pedagogi/obuchenie-s-uvlecheniem/Системная психология в твиттере: https://twitter.com/sistema_8

Огромные преимущества и благоприятные условия для развития

Отзывы о тренинге по Системно-векторной психологии Юрия Бурлана 

Ольга, преподаватель иностранных языков"Системно-векторная психология дает всем профессионалам, занятым в работе с людьми, огромные преимущества. Во-первых, принимать этих людей такими, какие они есть, и не испытывать неприязнь. Во-вторых, понимая специфику, свойства-желания, нехватки векторов, в реальном режиме создавать более благоприятные условия для развития и наполнения каждого человека в системе. 

Уверена, что профессиональный рост после знакомства с СВП для специалистов, занимающихся обучением, образованием, медициной, психологией и любыми смежными направлениями деятельности, обеспечен. Раскрытие себя, обнаружение в себе не только талантов, но и дополнительных источников энергии в силу снятия психологических зажимов, устранения психосоматических заболеваний, налаживания отношений в паре и с родственниками, позволит всем, прошедшим тренинг, ощутить изменения в карьере."

Читайте отзыв полностью: http://www.yburlan.ru/results/all/psihologi/review14305

В твиттере: https://twitter.com/sistema_8

Ребенок больше всего нуждается в ...

... вашей любви как раз тогда,  когда он меньше всего её заслуживает.   (Эрма Бомбек)

Психология и педагогика. Что нового вы еще не знали

Психология и педагогика повсеместно подвергаются критике. Многие полагают, что в них нет ни точности, ни индивидуального подхода, лишь обобщения, "универсальные" методики, статистика... Так ли это? Если вам сообщить, что нет, и что нужный прорыв уже осуществлен, вы не поверите. И правильно сделаете, так как брать на веру нельзя. Всё познается и оценивается адекватно при личном опыте и детальном изучении предмета. Статья:  Психология и педагогика - системное понимание


Страницы:
1
2
3
4
6
предыдущая
следующая