хочу сюда!
 

Татьяна

32 года, водолей, познакомится с парнем в возрасте 30-45 лет

Заметки с меткой «политики»

Десять шоків України. Частина перша

Десять шоків України. Частина перша Юрій Полунєєв, член Ради НБУ 
Фото УП

Незважаючи на відносно невелике значення АРК для української економіки, її анексія негативно впливатиме через кооперативні відносини з іншими регіонами країни. Втрата Криму оцінюється експертами 4% ВВП.

В Україні у 2014 році внаслідок форс-мажорного розвитку подій та в результаті переплетіння низки вкрай негативних шоків та ризиків почала формуватися "нова економічна парадигма" - НЕП.

Можна умовно визначити десять шоків, комбінація та стрімке розгортання яких протягом року призвели до виникнення в Україні НЕПу.

Це шоки "втрачених можливостей" і неконкурентоспроможності, "27-4", експорту і втрати ринків, бюджетний та енергетичний шоки, девальваційний шок і шок падіння доходів, шок платіжного балансу, банківської кризи і борговий шок.

1. Шок "втрачених можливостей" та неконкурентоспроможності

Одним з головних чинників виникнення у 2014 році "нової економічної парадигми" можна вважати втрачені Україною з моменту отримання незалежності шанси реформувати економіку на реальних засадах ринкової економіки та забезпечити стале зростання доходів населення вище рівня 1990 року.

Україна - ледь не єдина пострадянська країна, якій не вдалося досягнути рівня розвитку 1990 року. У 2014 році ВВП країни становитиме, за оцінками, лише 64% від ВВП 1990 року. Середні темпи зростання світової економіки у 2012-2014 роках в рази вищі за економічну динаміку в Україні.

Країна втрачає і, очевидно, втрачатиме свої позиції у світовий економіці. В цілому за 2010-2014 роки частка України у світовому ВВП скоротилася з 0,41% до 0,38%. Внаслідок дії цього шоку існує реальна загроза економічної маргіналізації України до рівня найбідніших країн, що розвиваються.

Про наслідки "ринкової" трансформації упродовж 1991-2014 років свідчать наступні параметри.

1. Частка сировинної складової у структурі економіки становить 70%.

2. Протягом 1990-2012 років частка наукоємних галузей - машинобудування, легка промисловість, верстатобудування, приладобудування, радіоелектроніка, виробництво турбін, авіабудування, автомобілебудування - знизилася у структурі промисловості з 31% до 12%.

3. У той же період частка чорної металургії виросла з 11% до 22%.

4. Зношеність основних фондів зросла з 43,7% у 2000 році до 77,3% у 2013 році.

Крім металургії, на яку припадає майже 40% експортної виручки, інші конкурентоспроможні галузі української економіки також сировинні і є переважно орієнтованими на експорт: АПК, хімічна та видобувна промисловість.

Шок "втрачених можливостей" загострюється у 2014 році тим, що в економіці розгортається масштабна ресурсна криза. Виробництво електроенергії у січні-жовтні 2014 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,2%, вугілля - на 24%, коксу - на 19%, хімічної продукції - на 14%.

Результатом "втрачених можливостей" і неконкурентоспроможності стало формування в країні периферійної рентно-олігархічної сировинної економіки.

Хронічно накопичувалися структурні та макроекономічні дисбаланси, суттєво слабшали успадковані фактори міжнародної конкурентоспроможності, що спричинило один з найнижчих у Європі рівнів ВВП на душу населення.

 Фото УП

Цій моделі не потрібні інновації, оскільки вона паразитує на таких "стовпах": високій залежності ВВП від сировинного експорту, вузькому і нерозвинутому внутрішньому ринку, високому ступені диференціації доходів, рентно-корупційному перерозподілі бюджетних ресурсів.

При відсутності масштабного припливу інвестицій і зовнішньої фінансової допомоги подальша "еволюція" цієї моделі на фоні шоків, що мають, як мінімум, середньострокову перспективу, скоріш за все, призведе до затяжної депресії навіть у разі суттєвого покращення загальносвітової економічної кон'юнктури.

2. Шок "27-4"

Цей шок виник внаслідок фізичного випадіння з економічного обороту значної частини території країни та розташованих на ній великих промислових підприємств, які формували основу цілих галузей та експорту.

Оскільки перспективи припинення конфлікту та швидкого повернення втрачених територій є невизначеними, повний ефект цього шоку для економіки достатньо важно спрогнозувати, навіть у середньостроковій перспективі.

Незважаючи на відносно невелике значення АРК для української економіки, її анексія негативно впливатиме через кооперативні відносини з іншими регіонами країни. Втрата Криму оцінюється деякими експертами 3,9-4,2% ВВП.

Набагато більший вплив має ситуація у східних областях.

По суті, українська тяжка та обробна промисловість базувалися на двох регіональних вузлах: Донбасі і ланцюгу Дніпропетровськ - Запоріжжя. Упродовж 2014 року один з цих регіональних промислових вузлів випав з економічного обороту країни.

На східний регіон - Донецька та Луганська області - припадає до 16% ВВП країни, у тому числі 25% промисловості і 7% продукції сільського господарства.

Ключовими галузями регіону є видобувна промисловість - 77% вугілля і 23% залізної руди, видобутих в країні, металургія - 27% сталі і 57% напівфабрикатів, хімічна промисловість - 29%, машинобудування - 23%, енергетика - 21%, харчова промисловість - 10%. Частка товарного експорту двох областей - 23,2%.

Руйнування найбільшого промислового району матиме системний і, очевидно, тривалий вплив на українську економіку, особливо на економіку суміжних областей. У тій чи іншій мірі це зачіпає майже усі галузі виробництва, у тому числі гранично далекі від областей, охоплених конфліктом.

Шок "27-4" ставить у "проблемну зону" 16-20% ВВП вартістю 240-300 млрд грн. Вплив війни на сході країни на зниження темпів зростання оцінюється у 2014 році 0,5-1%, коли падіння реального ВВП на кінець року сягне 7-9% у річному вимірі.

 Фото УП

3. Шок експорту та втрати ринків

Конфлікт на сході України, "закриття" ринку Росії та поглиблення економічної кризи можуть призвести до суттєвого зменшення частки експорту - до 10-20% - і, відповідно, значної втрати валютних надходжень - 6-12 млрд дол.

Звуження або закриття ринку РФ матиме вкрай негативний вплив на торговельний, поточний та платіжний баланс країни. Частка Росії та країн СНД в експорті України перевищувала 40%. Україна експортувала до Росії продукцію машинобудування, хімічної промисловості та продукти харчування.

На думку експертів, товарообіг з Росією може впасти у 2014 році ще на 20-30%, тобто з 25 млрд дол у 2013 році до 18-20 млрд дол.

За оцінками, експортний шок разом із зростанням конкуренції з боку китайських виробників призведе до падіння річної виплавки сталі в Україні з 32,7 млн тонн у 2013 році до 26-28 млн тонн у період після 2015 року.

Найбільших втрат від закриття ринку РФ може зазнати металургійна галузь - більше 1,6 млрд дол на рік, виробництво залізничної продукції - 0,9 млрд дол, труб - 0,5 млрд дол, електронного приладобудування - 0,33 млрд дол.

Втрати АПК оцінені 0,62 млрд на рік. Найбільшими вони були від припинення експорту м'яса, молока та овочів. Однак збільшення обсягів експорту продукції до країн ЄС у 2014 році дозволило частково перекрити втрати на російському напрямку. За дев'ять місяців у Європу було поставлено продуктів на 150 млн дол.

Додатковим каналом впливу для економіки України стане припинення співпраці із РФ у військово-оборонній галузі. За даними SIPRI, у 2013 році Україна посідала десяте місце в списку найбільших експортерів озброєнь і військової техніки. Військовий експорт країни становив 589 млн дол.

Очолює рейтинг Росія - 8,3 млрд дол, на другому місці - США з 6,2 млрд дол, на третьому - Китай з 1,8 млрд дол. Згортання програм українсько-російського військового та космічного будівництва призвело до симетричної деградації ВПК і космічної галузі в обох країнах.

Крім критичної залежності від російського газу і ядерного палива, Україна "сіла" ще й на вугільну "голку". Запаси антрациту у зв'язку із "шоком 27-4" обвалилися на чверть. Саме на такому вугіллі працює половина з 14 великих українських ТЕС.

Вже укладено договори на поставку більш ніж 1 млн тонн енергетичного вугілля, половина з якого є де-факто реекспортом українського вугілля через РФ.

Україна є значним експортером робочої сили. Перекази трудових мігрантів не один рік залишаються головним джерелом притоку валюти в країну. У 2013 році, за даними НБУ, обсяг грошових переказів зріс на 13,4% до 8,5 млрд дол і знову перебільшив рівень іноземних інвестицій - 5,7 млрд дол.

 Фото УП

За прогнозами Світового банку, обсяг переказів заробітчан у 2014 році може досягти 9 млрд дол. Експортують працю, в основному, західні області.

Росія ж є значним імпортером робочої сили з України.

Наразі невідомо, як вплине ускладнення стосунків з Москвою на обсяги валютних надходжень від трудової міграції. Проте вже зараз зрозуміло, що через банківську кризу та адміністративні валютні обмеження значна частка цих надходжень омине банківську систему і поповнить тіньовий грошовий обіг.

Постійно падає частка товарів вітчизняного виробництва, які виштовхуються з внутрішнього ринку більш конкурентним імпортом. Протягом останніх п'яти років імпорт хронічно випереджає експорт, а різниця між ними часом досягає 8% ВВП.

Крім того, у структурі внутрішнього товарообігу, починаючи з 2012 року, частка українських товарів скоротилася до 59-55% порівняно з 70% у 2005 році. Отже, внутрішніх доходів у країні стає все менше, а значення зовнішніх кредитів зростає.

Чи компенсує створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС втрати української економіки від експортного шоку?

За розрахунками Oxford Economics, довгостроковий ефект від реалізації "глибокої та всебічної" ЗВТ - при припущенні, що цьому буде активно протидіяти РФ, - може дати збільшення ВВП лише на 3,3% до 2025 року.

Военные и политики. (цитата)

"Люди делятся на тех, кто убивает, и на тех, кто ненавидит. Мы, солдаты, мы просто бесталанная порода, которая может только убивать, мы обычные босяки по сравнению с теми даровитыми властителями, которые умеют ненавидеть. Можно научить человека орудовать саблей быстрее, чем вилкой. А ненависть – это дело, которому учатся поколениями."

Милорад Павич.

Симпатии и разочарования. Политика...

Когда-то я симпатизировала Шуфричу...когда он был прикольным, эпатажным министром МЧС. Мне нравилось наблюдать за ним, смеяться над его выходками, и тогда он говорил множество патриотичных фраз. А сейчас этот человек стал полным дерьмом. Что ж его так испортило? Я думала он один из немногих регионалов, которые позиционируют себя патриотами. Или я ошиблась изначально, или он так скурвился. Урод и кусок говна. Жалею о своей симпатии и больше не уважаю. урод.

Когда-то еще до начала войны я симпатизировала Ринату. Считала его сильным и могущественным хозяином Донбасса, была благодарна за Донбасс-Арену, думала что он никогда не сдаст свой регион. Когда всё начиналось, я была полностью уверена в том, что этот хищник защитит свою территорию....но он сделал то, чего не ожидал никто...он не стал защищать свой дом. он бросил его и уехал. Мне было больно разочаровываться и в нём.

Никто не ждал, что Днепр защитят те, кто его защищает сейчас. А они пришли и защитили.

Люди не предсказуемы. Народная любовь всегда обречена на разочарования и удивления. Отдавая свою симпатию, будьте готовы разочароваться. И не удивляйтесь, когда вас спасает тот, от кого вы меньше всего этого ожидаете. Такова жизнь. Такова политика.

Збірна виродків іде на вибори відробляти раша-бабло


По состоянию на 20.09.в Центризбирком для участия во внеочередных выборах народных депутатов подали документы 58 нардепов, голосовавших за принятие "законов 16 января", после которых пролилась кровь.

Об этом на своей странице в Фэйсбук пишет Yaroslav Yurchyshyn.

"Їх вже зарєеструвалося 58 з 239 депутатів, які 16 січня 2014 року наплювали на закони і спровокували кровопролиття. 14 з них йде по списку КПУ, 44 зареєструвалися на мажоритарних округах (один, правда, відкликав заяву).
1. Мартиняк Сергій 20 округ (Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони Волиньскої області)
2. Циркін Ігор 25 округ (частина Амур-Нижньодніпровського району , Красногвардійський район міста Дніпропетровська) 
3. Мартовецький Артур 36 округ (міста Павлоград, Першотравенськ, Тернівка, Павлоградський район Дніпропетровської області)
4. Байсаров Леонід 50 округ (міста Димитров, Добропілля, Красноармійськ, Добропільський район Донецької області) 
5. Риженков Олександр 60 округ (Волноваський, Володарський, Новоазовський, Першотравневий, Тельманівський райони Донецької області)
6. Пехов Володимир 64 округ місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Олевський райони Житомирської області)
7. Віталій Журавський 66 округ місто Малин, Брусилівський, Володарсько-Волинський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Радомишльський, Черняхівський райони Житомирської області). Саме його сміттєвим баком переконували проголосувати за люстрацію. Допомогло.
8. Розвадовський Віктор 67 округ (частина Богунського району міста Житомира, Житомирський, Любарський, Романівський, Чуднівський райони Житомирської області)
9. Ковач Василь 68 округ (міста Ужгород, Чоп, Ужгородський район Закарпатської області)
10. Ланьо Михайло 70 округ (Великоберезнянський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський, Свалявський райони, частина Мукачівського району Закарпатської області)
11. Богуслаєв Вячеслав 77 округ (місто Запоріжжя, Шевченківський район, частина Жовтневого району)
12. Пономарьов Олександр 78 округ (місто Бердянськ з населеними пунктами Бердянської міської ради, Бердянський, Куйбишевський, Розівський, Чернігівський райони Запорізької області).
13. Бандуров Володимир 79 округ (місто Енергодар, Василівський, Великобілозерський, Кам’янсько-Дніпровський райони, частина Оріхівського району Запорізької області)
14. Балицький Євген 80 округ (місто Мелітополь, Мелітопольський район Запорізької області)
15. Дудка Олександр 82 округ (Гуляйпільський, Вільнянський, Запорізький, Новомиколаївський, Пологівський райони, частина Оріхівського району Запорізької області).
16. Віталій Грушевський 101 округ (Гайворонський, Голованівський, Маловисківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Ульяновський райони Кіровоградської області). Пригадуєте фігаро, який на майдані то виходив то заходив у ПР? Отце воно.
17. Валерій Мошенський 114 округ (Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов’яносербський, Станично-Луганський райони) Також веде по округу сина Сергія, а по 108 округу брата Сергія.
18. Ільюк Артем 128 округ (Ленінський, Корабельний райони міста Миколаєва) 
19. Жук Микола 129 округ (Центральний район, Жовтневий район міста Миколаєва) 
20. Гержов Юрій 131 округ (міста Вознесенськ, Южноукраїнськ, Березанський, Веселинівський, Вознесенський, Доманівський, Єланецький райони Миколаївської області)
21. Ківалов Сергій 135 округ (Приморський район міста Одеси). Невтопимий Підрахуй. Одесо, не підведи.
22. Клімов Леонід 137 округ (місто Котовськ, Балтський, Кодимський, Котовський, Красноокнянський, Савранський райони Одеської області)
23. Фурсін Іван 138 округ (Ананьївський, Березівський, Іванівський, Любашівський, Миколаївський, Ширяївський райони, частина Комінтернівського району Одеської області) 
24. Віталій Барвіненко 141 округ (місто Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський, Татарбунарський райони, частина Кілійського району Одеської області)
25. Кіссе Антон 142 округ (Арцизький, Саратський, Тарутинський райони, частина Болградського, частина Кілійського районів Одеської області)
26. Пилипенко Володимир 148 округ (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району Полтавської області)
27. Молоток Ігор 160 округ (міста Конотоп, Шостка, частина Конотопського, частина Кролевецького, частина Шосткінського районів Сумської області)
28. Писаренко Валерій 168 округ (Дзержинський район міста Харкова). Один з найближчих соратників ґвалтівника судової системи і не тільки Портнова.
29. Святаш Дмитро 170 округ (частина Московського району міста Харкова)
30. Мисик Володимир 172 округ (частина Московського, частина Орджонікідзевського, районів міста Харкова)
31. Денисенко Анатолій 173 округ (Червонозаводський район, частина Комінтернівського району міста Харкова)
32. Фельдман Олександр 174 округ (Жовтневий, Ленінський райони міста Харкова)
33. Кацуба Володимир 175 округ (місто Люботин, Дергачівський район, частина Харківського району Харківської області)
34. Остапчук Віктор 177 округ (міста Ізюм, Куп’янськ, Борівський, Ізюмський, Куп’янський, Шевченківський райони Харківської області)
35. Дмитрук Микола 184 округ (місто Нова Каховка з населеними пунктами Новокаховської міської ради, Бериславський, Великолепетиський, Великоолександрівський, Високопільський, Горностаївський, Нововоронцовський райони Херсонської області)
36. Лабазюк Сергій 188 округ (частина міста Хмельницького, Волочиський, Хмельницький райони) 
37. Бондар Віктор 191 округ (місто Старокостянтинів, Віньковецький, Деражнянський, Летичівський, Старокостянтинівський, Старосинявський райони Хмельницької області)
38. Тимошенко Віктор 198 округ (місто Сміла, Кам’янський, Смілянський райони, частина Черкаського району Черкаської області)
39. Ничипоренко Валентин 199 округ (місто Ватутіне, Жашківський, Звенигородський, Маньківський райони, частина Лисянського, частина Тальнівського районів Черкаської області) 
40. Яценко Антон 200 округ (місто Умань, Монастирищенський, Уманський, Христинівський райони, частина Тальнівського району Черкаської області). Хресний батько "тендерної мафії", у 2012 році фальсифікував вибори, залучаючи мережу "Посольства Божого".
41. Семенюк Артем 204 округ (місто Новодністровськ, Заставнівський, Кельменецький, Сокирянський, Хотинський район Чернівецької області)
42. Рибаков Ігор 207 округ (місто Новгород-Сіверський, Городнянський, Коропський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Семенівський, Сосницький, Щорський райони Чернігівської області)
43. Рудьковський Микола 210 округ (місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони Чернігівської області).

Майже в кожній області є свій "кривавий гречкосій". Завдання як для волинян, так і для полтавчан, харків'ян, тощо не покрити себе ганьбою, не повестися на заплямовані гроші та продукти - собі ж дорожче.

Будьмо пильними і не допускаймо їх до влади, бо так кровопролиття та знущання над народом не зупиниться ніколи", - пишет Yaroslav Yurchyshyn.

Политический суповой набор

20 лет одно и то же, политики являются народным массам с одинаковыми лозунгами и обещаниями. Удивительно, как это не надоедает ни тем, ни другим.

Посмотрев предвыборный ролик Тигипко после его возвращения с отдыха в Ницце, где он говорит о возрождении «Сильной Украины», я подумал, что могу смотреть его без звука или вообще не смотреть, потому что знаю, что он скажет. У ведущих политических игроков Украины есть несколько базовых наборов, которыми они кормят электорат, из года в год повторяя одни и те же слова.


Набор Тигипко:

 • Борьба с коррупцией. Это обязательный тезис всех предвыборных программ, как «Отче наш».

 • Нужны перемены.

 • Инвестиционная привлекательность.

 • Далее защита отечественного товаропроизводителя.

 • И главное — я возвращаюсь. В 15-й раз.

Набор Кинаха:

 • Борьба с коррупцией.

 • Потом защита отечественного товаропроизводителя.

 • Инвестиции в экономику.

 • И, наконец, поддержка малого и среднего бизнеса.

Набор Луценко:

 • Борьба с коррупцией.

 • И, конечно же, «Третья украинская республика». Что это, правда, он чётко сформулировать не может, но «потрібно порадитись з народом».

Набор Тимошенко:

 • Ожесточённая, бескомпромиссная борьба с коррупцией.

 • Контроль за каждой копейкой. Контроль за олигархами. Контроль за контролем.

 • Поддержка малого и среднего бизнеса.

Набор Ляшко:

 • Борьба с коррупцией.

 • Корова — наше всё. Селянам дать всё.

 • Поддержка малого и среднего бизнеса.

 • Чиновников на вилы. Все на АТО.

Набор Тягнибока:

 • Борьба с коррупцией.

 • Украинский язык, патриотизм, духовность, историческая правда.

 • Защита отечественного товаропроизводителя.

 • Поддержка малого и среднего бизнеса.

Яценюк явил новое в политике, поэтому доверия к нему больше.

Набор Яценюка:

 • Борьба с коррупцией.

 • «По-перше. По-друге. По-третє».

 • И парадокс — уменьшение налогов, но при этом введение налога на войну.

Набор Кличко:

 • Удар по коррупции.

 • Удар по экономике.

 • И сегодня уже удар по Киеву.

 • Ждите серию дополнительных ударов.

Бывают также эксклюзивные, оригинальные наборы. Например.

Набор Ахметова:

 • Борьба с коррупцией. Донбасс хочет мира!

 • Донбасс хочет, чтобы его услышали! Донбасс не слышат!

Набор Балашова:

 • Украина без налогов.

 • 5.10.

 • Уничтожить разрешительную систему.

Нехитрый социологический опрос, и у вас уже есть исчерпывающая информация о том, что говорить электорату, чтобы получить голоса. На первом месте последнее время всегда вопрос коррупции, поэтому все политические игроки поместили его во главу угла. Все, кроме «5.10».

Борьба с коррупцией в Украине — это вечная борьба, сродни битве добра со злом. Тут есть свои мифические персонажи и эпические битвы. И эта сага не надоедает гражданам Украины.

Вдумайтесь, при всех наборах вы уже жили. При наборе Кинаха, Тигипко, Тимошенко жили 20 лет; при наборе Луценко — десяток лет; при наборе Ахметова — последние несколько месяцев. А вот в стране с экономической свободой вы ещё не жили… Но телевизор говорит, что наша главная проблема — коррупция, а не паралич деловой активности на территории страны; и люди требуют бороться с коррупцией. А что будет, если телевизор скажет: «Наша главная проблема — это нищета»?..


Balashov.com.ua


Посвящается Д. Псаки .(с)


"Не хочу я к далёким мирам,
Мне важнее наше - Земное:
Побродить по Ростовским горам,

Посетить Белорусское море..."(с)

----------------------------------------------------------------------------

Публикуется с любезного разрешения автора.

Ничего не понимаю.

 Сплошные сегодня вопросы и не нахожу на них ответа:

1.Почему стали разгонять Майдан?Ведь так делал душитель свободы Янукович.Он же никому не мешает и люди на нём отстаивают свободу и демократию.

2.Если на майдане стоят агенты Кремля,то у меня вопрос:Почему Рыцарь без страха и упрёка Наливайченко не арестовал вражеских агентов?Они тогда давно должны быть на допросах в подвалах СБУ.

3.Почему приняли отставку пламенного революционера,гиганта мыслей и пламенного оратора Андрея Парубия?Как страна будет без него?Кем его можно заменить?Вижу единственную кандидатуру;Юрий Луценко.

4.Где честь и совесть страны Юлия Тимошенко?Почему она не помогает стране в это трудное время?

Как узнать точный возраст Псаки и политиков.

Преподаватель  в ПТУ: - Студенты! Кто может угадать сколько лет Дженифер Псаки?
Вовочка: - 36!!!
- А как ты догадался?
- Очень просто! Папа называет меня полуприпе@деным, а мне 18!

Никодимыча в министрыРецензия на «Никодимычу» (Феодор)


Никодимыча в министры,
В президенты изберём!..
Пусть он пьёт портвейн игристый,
Пусть упал он, подберём!

Пусть с побитою он мордой,
Пусть пускает матюги...
Но он наш "тире" народный,
Просто парень "от сохи".


© Copyright: Гном Котя, 2014
Свидетельство о публикации №114010201128