хочу сюда!
 

Лиля

34 года, рак, познакомится с парнем в возрасте 28-38 лет

Заметки с меткой «спорт»

Новости ноуки и спорта

Сегодня в полдень стартовали первые в мире гонки на нанотреках.
Молекулярные машынки - вжжж - катаются на трассах CNRS.
Болельщики прильнули к окулярам электронных микроскопов и болеют за своих микролюбимцев потея, волнуясь и пия пиво.

Участие в заездах принимают команды Франции, Японии, США, Швейцарии и Германии.
Протяженность гоночной трассы, включающей в себя два поворота под углом 45 градусов, составляет 100 нанометров.
В качество болидов в рамках соревнования выступают молекулы, размер которых в десятки раз меньше сечения человеческого волоса.

Подробности на сайте CNRS, трансляция тут:
и в Ютубе:

На гонки отведено 38 часов.
Спешите видеть!

Новости ноуки и спорта

Сегодня в полдень стартовали первые в мире гонки на нанотреках.
Молекулярные машынки - вжжж - катаются на трассах CNRS.
Болельщики прильнули к окулярам электронных микроскопов и болеют за своих микролюбимцев потея, волнуясь и пия пиво.

Участие в заездах принимают команды Франции, Японии, США, Швейцарии и Германии.
Протяженность гоночной трассы, включающей в себя два поворота под углом 45 градусов, составляет 100 нанометров.
В качество болидов в рамках соревнования выступают молекулы, размер которых в десятки раз меньше сечения человеческого волоса.

Подробности на сайте CNRS, трансляция тут:
и в Ютубе:

Збiльшeння фiнaнсувaння спoртивнoї гaлузi дaє свoї рeзультaти

В oстaннi рoки в Укрaїнi зрoслa пiдтримкa сфeри фiзичнoї культури i спoрту. Нa фiнaнсувaння спoртивнoї iнфрaструктури спрямoвувaтимeться нe мeншe 10% кoштiв Дeржaвнoгo фoнду рeгioнaльнoгo рoзвитку.

В oблaснoму бюджeтi нa фiнaнсувaння спoртивнoї гaлузi стaнoм нa 1 бeрeзня 2017 рoку пeрeдбaчeнo 52472,06 тис. грн. Цe нa 7466,96 тис. грн. бiльшe, нiж булo прoфiнaнсoвaнo у 2016 рoцi.

Зaвдяки цьoму дo рeгулярних зaнять спoртoм вдaлoся дoдaткoвo зaлучити бiльшe 24 тис. oсiб (пoнaд 19 тис. в ДЮСШ, тa пoнaд 4 тис. у спoртивних клубaх). Пoрiвнянo з пoпeрeднiм рoкoм, тoрiк пoкрaщилися пoкaзники пiдгoтoвки мaйстрiв спoрту тa трeнeрiв. Зрoстaє i спoртивнa слaвa Вiнниччини. Тaк, нa чeмпioнaтaх, Кубкaх свiту тa Єврoпи, iнших мiжнaрoдних змaгaннях нaшi спoртсмeнaми зaвoювaли 127 мeдaлeй (54 зoлoтих, 41 срiбну тa 32 брoнзoвi). 473 спoртсмeни стaвaли пeрeмoжцями i призeрaми всeукрaїнських змaгaнь, вoни здoбули 223 – зoлoтих, 112 срiбних тa 138 брoнзoвих нaгoрoди.

Крiм тoгo, в oблaстi з кoжним рoкoм збiльшується кiлькiсть спoртивних спoруд. Лишe у 2016 рoцi булo вiдкритo мaйдaнчики зi штучним пoкриттям в Трoстянцi, с.Дeмкiвкa Трoстянeцькoгo рaйoну i м.Бaр, сучaсний плoщинний спoртивний кoмплeкс в ЗOШ №10 м. Вiнницi тa трeнaжeрний мaйдaнчик в м. Лaдижинi, oнoвлeнo тa вiдкритo сучaсний стрiлeцький тир OO ФСТ «Динaмo» Укрaїни, збудoвaнo спoртивний мaйдaнчик нa тeритoрiї ЗOШ №26 м. Вiнницi.

Пiдтримкa спoртивнoї гaлузi нa Вiнниччинi здiйснюється в рaмкaх зaтвeрджeнoї Oблaснoю рaдoю цiльoвoї сoцiaльнoї Прoгрaми рoзвитку фiзичнoї культури i спoрту у Вiнницькiй oблaстi нa пeрioд пo 2020 рiк. Тaм прoписaнi oснoвнi нaпрямки тa зaхoди рoзвитку спoрту в oблaстi, a тaкoж суми тa джeрeлa фiнaнсувaння.

Дaнa Прoгрaмa пoкликaнa ствoрити умoви для зaлучeння ширoких вeрств нaсeлeння дo мaсoвoгo спoрту, для мaксимaльнoї рeaлiзaцiї здiбнoстeй oбдaрoвaнoї мoлoдi у дитячo-юнaцькoму, рeзeрвнoму спoртi тa спoртi вищих дoсягнeнь.

Ввaжaю, щo зaбeзпeчeння пoдaльшoгo рoзвитку фiзичнoї культури i спoрту в oблaстi тa привeдeння цiєї гaлузi у вiдпoвiднiсть дo єврoпeйських стaндaртiв будe бiльш рeзультaтивним зa умoви пoєднaння зусиль як мiсцeвих oргaнiв викoнaвчoї влaди тa oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння, тaк i зa учaстi грoмaдських, вoлoнтeрський oргaнiзaцiй тa сoцiaльнoiдпoвiдaльнoгo бiзнeсу.

 

«Відкрита Першість» з Айкідо Йосінкан у школі «Сеншин»

ПОСТ-РЕЛІЗ. «Відкрита Першість» з Айкідо Йосінкан у школі «Сеншин»


Першого квітня, у сонячну суботу, по вулиці Стуса, 4, у залі боротьби ФСТ «Динамо» відбувся перший весняний захід у школі «СЕНШИН»: відкрита першість з Айкідо Йосінкан. У змаганнях взяла участь більшість юних представників організації різного віку й різного рівня володіння цим східним єдиноборством.


Айкідо було створене видатним майстром бойових мистецтв Моріхеєм Уесібою майже сто років тому. Система Айкідо в розумінні майстра представляла собою певний синтез не лише різних бойових мистецтв, але й філософських та релігійних складових, які разом сформували певну цілісну систему поглядів, установок та підходів, що дозволяють імплементувати Айкідо у повсякденне життя.

На відміну від традиційного стилю бу-дзюцу (мистецтву вбивати), Моріхей Уесіба створив Айкідо, систему, яка базується на тих самих вбивчих техніках, але вже з зовсім іншою, протилежною метою: припинити вбивати, зробити людину сильнішою, а вінцем цієї піраміди виступає прагнення досягнути миру у всьому світі. Дуже благородні стремління, які О-Сенсей до останнього подиху свого життя намагався передати своїм учням.

Айкідо – це східне бойове мистецтво, яке не передбачає самого принципу змагань. Єдиний супротивник, з яким належить змагатись айкідоці, - це його внутрішнє «Я». Майже століття тому Моріхей Уесіба був противником змагань, вважаючи, що подібна складова цього бойового мистецтва призводить до виникнення агресії й змінює статус рівності, який панує між усіма учнями Додзьо (місце для занять).  

І тоді, дійсно, змагань не проводили. Але та єдина одиниця виміру, яка не зупиняється, безжалісний «час», не залишає нам вибору. Все тече, все змінюється. Тому логічно, що певних змін останніми роками зазнала й концепція Айкідо. І хоча в цій системі змагання в чистому вигляді й надалі не припустимі, все ж певні послаблення не могли не торкнутися розвитку й підходів щодо популяризації та заохочення в рамках цього східного єдиноборства.

У школі «Сеншин» такі змагання проводяться вже не вперше, а тому основна частина учасників була готова (як фізично, так і морально) виступити перед глядачами та своїми інструкторами й показати здобутий рівень володіння найгуманнішим бойовим мистецтвом. Близько півсотні айкідок в цей день сконцентровано й сумлінно демонстрували свої знання.


В програмі змагань було заявлено три категорії:


·   Кіхон Доса (це базові пересування, на яких базується вся система Айкідо Йосінкан);

·   Рендзоку Доса (це ті самі пересування, які, однак, виконуються в певній послідовності);

·   Дзювадза (відпрацювання технік від однієї атаки в безперервному режимі).


Для тих, хто хоча б трохи знайомий із Айкідо, одразу стає очевидним, що слово «змагання» звучить досить неоднозначно. Адже як можна змагатись з кимось, якщо ти всього лиш правильно пересуваєшся по татамі? Отож бо й воно! Оцим і відрізняються змагання в Айкідо від усіх інших видів спорту та бойових систем. Айкідоки приходять продемонструвати свій рівень: фізичну, психологічну та розумову підготовку.

У групах по троє-четверо 47 учнів школи «Сеншин» боролися не лише за призовий кубок, але й за те, аби їм та їхнім рідним не було соромно за час проведений у Додзьо.

Показовим та вкрай позитивним було формування самих груп учасників: у кожній команді можна було побачити як новачка, який долучився до організації місяць-два назад, так і досвідченого айкідоку із кольоровим поясом, який встиг «пропітніти» на татамі вже не одну й не дві атестації.

Цікаво й те, що перше місце дісталося команді із трьох дівчат, які також володіли різним рівнем майстерності. Але їхня індивідуальна підготовка, концентрація та синхронність, з якою вони виконували необхідні елементи Айкідо, вразила не лише суддів, але й сторонніх глядачів.

До слова: під час оцінювання змагань судді користувалися системою балів, яка сьогодні інколи викликає спротив серед дбайливих батьків. І справді, коли бачиш, як перед тобою стоїть дитина з затамованим подихом й розгублено дивиться на оті цифри, наче на вирок, стає якось не по собі. Тому не дивно, що й серед суддів виникла суперечка: а чи варто так сильно потрясати ще несформовану психіку юного айкідоки? Ламати її… Можливо, варто обмежитись плюсиками, на зразок наліпок, які масово використовуються у сучасних педагогічних методиках? От і починаєш замислюватися: як же краще виховувати дітей в наш час? Адже наші батьки та діди й поняття не мали про такі дбайливі погляди на виховання.

Але з іншої сторони, коли бачиш, як твоє чадо, яке ти опікаєш із самого народження, кварцуєш приміщення, вбиваючи не лише хвороботворних, але й «потрібних» мікроб, і де тільки можна уникаєш ситуацій, в яких дитина не відчувала б гіркоти поразки, в один прекрасний момент опиняється у вкрай гострій ситуації і дійсно отримує важку психологічну травму, починаєш вагатися.

Що говорити, якщо вже навіть у підручниках із природознавства для дітей серед порад тим дітлахам, які збираються до лісу, читаємо заключну настанову обов’язково брати із собою мобільний телефон! Всюдисущий GPS не дасть вам заблукати! Сонце, мох, мурашники – все це чудово, але надійніше все ж крокувати в ногу із розвитком новітнійх технологій. І це правильно! Але даремно ми забуваємо про гартування організму наших дітей: так само як ми покращуємо імунітет дитини, залучаючи її до фізичних тренувань, так само варто замислюватись і про психологічні тренування наших нащадків. Сьогодні програв чи програла (але чи справді можна говорити про якийсь програш, якщо діти просто світилися від задоволення та втоми, як би це іронічно не звучало), завтра отримуєш кубок за перше місце. Вічна круговерть у природі.

Хочу також закцентувати увагу й на тому, що подібні змагання дають певну фору діткам на майбутнє, адже вже згадувана «дзювадза» (коли відпрацювання технік відбувається один на один), яка потім здається айкідоками на І Дан (перший чорний пояс), чарівним способом перетворилася у «футорі-дорі» (коли відпрацювання відбувається в режимі один проти двох нападників), яке присутнє у програмі атестації аж на ІІ Дан! І до честі учнів школи «Сеншин» вони гідно справилися із завданням.

Це не перший і далеко не останній захід у цій організації. Головний сенсей школи «Сеншин», її засновник, Чайка Богдан Михайлович, докладає всіх можливих зусиль, працюючи 25 годин на добу, аби лави молодих айкідок невпинно поповнювалися новими однодумцями, працює над тим, щоб не просто покращити рівень своїх вихованців, але й урізноманітнити їхнє життя. Усілякі групові поїздки на зразок відвідування «Дельфінарію», літній табір у Солотвино (Карпати), численні місцеві та міжнародні семінари дозволяють юним і дорослим членам школи «Сеншин» відчувати себе не лише рядовими учнями, але частиною великої дружної сім’ї.

 

 Довідка:

·   Слово «Айкідо» складається з трьох ієрогліфів. АЙ – гармонія, КІ – життєва енергія, енергія духу, й ДО – дорога, шлях. Отже, шлях до гармонії духу.

·   Йосінкан – один із багатьох стилів Айкідо, заснований всередині ХХ століття учнем М. Уесіби японським майстром Годзо Сіодою. У своїй праці «Динаміка Айкідо» видатний сенсей Г. Сіода сформулював основні засади та підходи до напряму Айкідо під назвою Йосінкан.

 

Адреси залів у м. Львові:

 вул. Гетьмана Мазепи, 29 (МАУП);

вул. Клепарівська, 39-А (СКА);

вул. Виговського, 29а (біля аптеки «Знахар»)

З понеділка по суботу. Групові, індивідуальні й корпоративні заняття.

Тел. (067) 418 48 52; (063) 044 50 85

 

І пам’ятаймо: Айкідо – це шлях любові та гармонії.

Названье Динамо - изжито!                          
                       

                                  Динамо, Динамо, Динамо!
                                  Подняли вокруг антураж,
                                  Влияние Берии прямо,
                                  То был коммунистов типаж.


                                   Пора называться Укропы,
                                   Хоть скажут, возможно, то бред,
                                   Поднять Украину вам чтобы,
                                   Не надо стране чинить вред!


                                   Прикиньте вы сами: - Ук-ро-пы!
                                   Болельщики станут кричать,
                                   Пред ними падёт пол-Европы,
                                   Весь мир станет их уважать!


                                   Названье Динамо - изжито!
                                   Ведь новая эра идёт,
                                   Просеяв весь мусор чрез сито,
                                   Вмиг слава к Укропам придёт.   

36%, 4 голоса

18%, 2 голоса

45%, 5 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Любительский бокс — нокаут | Магнезит — Веc 57 кг | OMSHOWTV


Новости Украины | Бокс вчерашние бои видео  — этот бой состоялся в феврале 2001 года в театре Т.Г. Шевченко, город Днепропетровск

Тренера: Вилищук Ю.Н., Жиленков А.Н., Шуров А.Г и др...

У вас есть свой канал? Давай зарабатывать на YouTube  вместе с нами — пиши пиши свои вопросы в комментариях!

#omshowtv #fightnews #boxing #sportsbox #boxennews #lastnightfight #бокс #любительскийбокс #новостибокса #днепр #боксвидео #бокств #боксбои

Поветкин VS Дюопа | Нокаут — основные моменты боя | OMSHOWTV


SportsBox | Новости бокса — Александр Поветкин VS Жоан Дюопа тяжелый нокаут... 10-раундовый нетитульный поединок в супертяжёлом весе Александр Поветкин (31-1, 23 КО) vs Жоан Дюопа (34-4, 21 КО), который стал мейн ивентом на шоу в Екатеринбурге (Россия). Бой не продлился всё отведённое время, на последних секундах 6-й трёхминутки "Русский Витязь" послал француза в тяжелейший нокаут хуком слева.

У вас есть свой канал? Давай зарабатывать на YouTube  вместе с нами — пиши пиши свои вопросы в комментариях!

#omshowtv #fightnews #boxing #sportsbox #boxennews #lastnightfight #бокс #поветкин #новостибокса #россия #боксвидео #бокств #боксбои

Nike Pro Хиджаб - выпуск одежды для мусульманских спортсменок

Совсем недавно сообщалось о новой линии одежды plus-size от Nike. На этот раз знаменитый спортивный бренд взбудоражил всех новым подходом к выпуску массовой спортивной одежды: создана коллекция спортивных хиджабов для мусульманских спортсменок. Линия под названием "Nike Pro Hijab" представлена товарами из прочной однослойной сетчатой ткани. "Nike Pro Hijab" - труд дизайнеров, основанный на оценке профессионалов и спортсменок, носящих этот головной убор.

В целом, интернет-сообщество положительно отреагировало на представленную новинку, хотя и не всех подкупила идея Nike. "Если эта идея поможет женщине начать заниматься спортом, надевая при этом хиджаб по собственным убеждениям, то для нас это хорошая новость... Но не является ли функцией хиджаба избегнуть взглядов других людей (особенно мужчин)? И в таком случае, зачем ставить логотип Nike на нем?"

Источник полностью в фотографиях

Приучаем к чистоте.

Живём на американщи­не в городке среднего размера. Арендуем квартиру в двойном триплексе - трехэтажно­м здании разделённо­м на две части, и в каждой части - по три квартиры (по одной на каждом этаже). В четырёх из этих квартир живут турецкие семьи, религиозны­е мусульмане­, у которых жёны ходят в хиджабах. Всё вроде нормально,­ хелло-хелло, отношения с ними хорошие и не надо было бы эту историю писАть, но недавно вот что произошло.

Купили мы батут на 14 футов в диаметре, поставили на бэкярде и сказали всем, что все их дети могут там прыгать сколько хотят. Дети есть дети во всех культурах и народностя­х и все любят играться, прыгать и бегать, поэтому было бы кощунством­ запретить им прыгать на нашем батуте. Ну, они, конечно, повалили туда гурьбой, целый день там то прыгают, то играются, то бегают - шумно, но весело, да и нашим детям лучше, ибо играть стало интересней­, поскольку детей больше.

Но вместе с этим появилась одна проблема: все эти соседские дети сорят. Оставляют бэкярд засранным фантиками от конфет, пустыми бутылками из-под воды, попкорном и т.д. Моей жене срач ой как не нравится. В первый день она убрала мусор сама. Во второй день попросила детей собирать мусор за собой, но это не сработало,­ так что она с нашими детьми опять убрала мусор. В третий день попросила мам этих детей чтобы они как-нибудь заставили детей убирать мусор, но это тоже не сработало,­ поскольку каждая мама уверена что сорят-тоне её дети, а другие. Короче, говорить не с кем.

Ну, жена моя не нанималась­ убирать мусор за соседскими­ детьми, но и батут убирать оттуда мы не намерены, так как это хорошее физическое­ развитие для наших детей, так что она, свободно-мыслящая натура, нашла одно очень оригинальн­ое решение. Однажды она дождалась пока все турки-мужики приехали со своих работ домой и поужинали,­ потом наложила лёгкий макияж, оделась в блестящие лосины, в облегающую­ маечку на голую сисю, обула туфли на невысоком каблуке, и с мешочком вышла собирать мусор. Она у меня занимается­ спортом и фигурка у неё цимес ещё тот, поэтому получилось­ ну очень эффектно.

Собирая мусор, она здоровалас­ь с соседями которые выглядывал­и на балкон и бОльшее время стояла попкой вверх в очень заманчивой­ позе - ибо мусор на земле валялся, надо нагибаться­! Почему-то турки в тот день задержалис­ь на балконах дольше обычного и очень внимательн­о наблюдали как мусор медленно, но уверенно исчезает в мешочек. Видимо, их этот процесс заворожил (три раза "ха-ха"). Но самое главное - турчанки поняли намёк, что мусор будет собираться­ вот в такой рабочей форме каждый день и теперь, ежевечерно­, после того как их дети уходят домой, мамы шуруют на бэкярде как пчёлки. Собирают мусор, подметают батут, так что мусора больше у нас нетути.

Ну и от всего этого интересный­ побочный эффект получился:­ турки меня ну ТАК зауважали!­


(из интернета)

Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
121
предыдущая
следующая