Роздум про "поріг терпимості (бездіяльності) суспільства".

Роздум про "поріг терпимості (бездіяльності) суспільства".

Мені вперше у Вікіпедіїї (https://vikipedia.org./wiki/значна_шкода) зустрілося поняття "поріг терпимості (бездіяльності) суспільства і держави". Це поняття відноситься і є складовою частиною поняття об'ємомісткого такого як "шкода" в сенсі неприємностей чи в сенсі "знецінення блага, що охороняється законом". Автори статті Вікіпедії про "значну шкоду" заінтересовалися систематизацією цього словосполучення-поняття виходячи із практичної потреби усвідомлено кристуватися нормою Кримінального кодексу України про злочин проти авторитету органів державної влади "Самоправство" (Ст.356 ККУ). Автори статті Вікіпедії запропонували визначити "значну шкоду" як шкоду*, об'єм якої в даних умовах перевищує поріг терпимості (бездіяльності) суспільства і держави.
    У Посланців Вищих Світів Л.О.Секлітової та Л.Л.Стрельнікової викладено учення про "матрицю понять", про "Вищі матриці понять" в книгах " "Энергоструктура чоловека и материи", "Становление души или парадоксальная философия", і не тільки. Знецінення блага українським суспільством  створюється роботою в ньому як в цілосному живому об'єкті, подібному до живого об'єкта "шлюбна сім'я: муж і жона - одна сатана". В цьому "живому об'єкті - суспільстві" працює ум, як невидимий реально існуючий робочий орган Організму із призначенням вчиняти перетворення як в самому собі, так і в середовищі свого існування. В ученні цих Посланців Вищих Світів при викладенні поняття "матриця понять" зазначено, що Творцем такого типу матриць було створено умови для реалізації потреби взаємодяти істотам між собою. Що для того, щоб взаємодіять та розвивати власну індивідуальність істоти повинні мати у власності спільне усвідомлення речей і явищ. Тобто мати ум, як композит і класифікуючий і обробляючий за правильними процесами усвідомлення те, що він здатен сприйняти для осмислення. А також мати совість, як чітке відчуття "нормативних (тобто не заборонених) меж поведінки" -параметр самоконтролю. Поріг терпимості (бездіяльності) суспільства при знеціненні блага прямо зв'язаний із напрацьованими суспільством України у Вищій матриці понять українського суспільства - умом і  совістю. Спеціальні матриці понять матеріально не проявляються, і існують як енергетичні утворення і людиною не сприймаються. Так же само, як не сприймаються людиною українською звернення до Національної комісії регулювання енергетики та комунального господарства (НКРЕКП) про вкладання у окрему вартість плати за користування металом газопровода споживачам послуги газопостачання. Вихлюпу емоцій суспільства не відбулося, коли в новинах по телевізору повідомили, що керівники із газової сфери не тільки собі виписують премії у мільйони гривень за свою роботу, але і вимагають примусити українців сплачувати за користування газопроводами для побутових потреб (чи виробничих). Ступінь безстижості цих людей до такої міри велика, що це не осмислено в оточуючій їх "демократичній (не олігархично-монополістично тоталітарній) Україні" із її народом-не повними ідіотами. Коли ж президент Янукович безстижість поводження підняв на таку висоту, то вихлюп емоцій відбувся і із появою Небесної сотні, як наслідку такого вихлюпу.
   Інформаця є енергія і із іншого боку енергія є інформація. Творець установив, що всі матриці, які він виготовляє чи Сам чи  із  довіреними Ним - призначені для збору енергій певного виду, які створюють композит конкретного типу матриці. В результаті їх спільної взаємодіїіз об'єднанням єдиною функцією - створюється деяка енергоякість Всесвіту. Висловлене треба розуміти як те, що індивідуальна матриця понять розвивається ступеньками так, що вона переводиться до управління не однією людиною, якій вона належала і розвивалася індивідом при осмисленні ним оточуючого світу. А треба розуміти, що матриця понять дорозвивається до статусу Вищої матриці понять, якій належать ціле українське суспільство, чи об'єднання музикантів, художників тощо, для прикладу. Вищі матриці понять несуть на собі вже місію навчати членів українського суспільства тощо. Розвиваючись в уму та совісті таким суспільством у її композиті та структурі. І розвиваючи і ум і совість українського суспільства, як наставниця. 
    Отже, "поріг терпимості (бездіяльності) суспільства" при знецінення блага, яке охороняється законом  чи при будь-яких неприємностях в такому суспільстві задається умом і совістю суспільства, яке дорозвинулося у способах осмислення ним оточуючого світу. А це уже є наслідком керівництва "макси-матрицею понять" суспільством  чи для прикладу, "макси-матрицею понять маргиналізованого населення Донбасу", для якого "русский мир" є вершиною цінностей при втраті власної совісті та цінування батьківщини, яка дала прихисток цим маргиналам. Та дала можливості вести виховну та навчальну роботу на території свого проживання.
   На сьогоднішній день Вища матриця понять, яка є спільною для людей із судової влади, починає активно виховувати безстиже представництво в цій судовій владі при посадах суддів, при посадах у засобах масової інформації - кишенькових рупорах наших мікро-олігархів місцевого масштабу. Для цього, наприклад, в Апеляційному суду Луганської області 26.06.2018р. відбудеться Другий загальнонаціональний форум "Незалежні суди та вільні засоби масової інформації". І як мені повідомили представники Марківського районного суду там заборонили "не їхнім" отримувати інформацію із перших рук, хоча захід проводиться в режимі "відео-конференції", в тому числі і через Марківський районний суд.
   "<...>розвиток в тому і полягає, щоб навчатися осмилювати те, що відбувається навколо, самому, - навчтися через власний досвід життя. (Л.О.Секлітова, сайт Золотая раса)". Без освоєння нашим населення поняття "поріг терпимості (бездіяльності) суспільства і держави" не удасться застосувати мертву норму Кримінального кодексу України про самоправство, мертву норму Кодексу України про адміністративні правопорушення - про самоуправство. Бо смердючі покидьки нашого суспільства, які ведуть свій розвиток у прокуратурі, які ведуть свій розвиток у поліції чи у Управліннях соціального захисту населення при місцевих державних адміністраціях - ніколи не преорієнтуються на виконання своїх обов'язків керуючись принципом (принципами) верховенства права. А будуть із нарощуванням інтенсивності мордувати наше населення.

18.06.2018р.


-----------------

Спасите наши души. Мы бредим от удушья. Спешите к нам.

Спасите наши души. Мы бредим от удушья. Спешите к нам.

Я живу  в Україні серед людей, що глумляться над поняттям «вище» для розвитку їхньої само-поваги. Я поважаю їх Право вибору шляху глумління і не піду із ними. Я вважаю, що пануюча система виховання заштовхала «фокус уваги» осмислення у неможливісь усвідомлювати, що безкрайня природа структурована і мікроскопічними частинками в виді світоглядних властивостей людини. Отже буде Всесвіт знищений задіюванням людиною своїх світоглядних властивостей, які суперечать призначенню існування Бога (Аллаха, Ієгови, Вищого Розуму як інші імена того ж самого) бути аналогом системи виведення шлаків в велетенському Організмі Природи. Що передбачено слідкуючими системами. Таким глумлінням є бігатоманіття документів «Порядок ...», «Наказ ...» в діючій правовій базі України, призначених уточнити спосіб спілкування за допомогою листів через Інтернет, через електронні засоби.  В т.ч. пункт 4 розділу ІІ Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України. (Наказ 15.02.2017 № 388/5): «Електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.»

В природі управління і навязування способу життя всьому чиниться реально існуючим Законом складових частин. Його текст першого речення викладений такою мовою: «Закон составных частей является законом преимущественного развития и выражает формировочную сеть концепций, основным моментом для котрого (тобо закону) служит ряд конфигуративных построений, благодаря чему каждая частная организация или принцип развивающихся образований* могли бы одновременно являться своеобразным  личным позитивизмом со своими конкретностями совершенствования, но также быть и частицей общего склада, без которой мощный композитивный показатель  не имел бы того состава прогрессий, которые  предопределили его мощную структуру Естества. (с.232 книги «Законы Мироздания или основы существования божественной Иерархии»)».     
   Влада  України для себе вибирає прості і легкі шляхи тотальної безвідповідальності та руйнування у людей Україні тієї стадії совісті, яку сформували жителі нашої країни в собі. В Основному законі України не виставлено пріоритетом «вишиванки» та крашені яйця, не виставлено пріоритетом «національна самобутність». Там сформульована в недоторканній частині вища моральна норма між людського спілкування, можливого на 2000 рік до осмислення та виконання: «Людина, її життя ... визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. ... Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов
язком держави. ... Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обовязки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.»

Формулювання Закону складових частин призначено для читання людьми із інтелектом в 50 відсотків потенціалу мозку людської істоти. Ми, живучи серед оскотинюючогося суспільства, перебуваємо під невідворотною загрозою отторгнення такого тексту і відмови від осмислення та застосування в керуванні своєю діяльністю вище цитованої норми Конституції України. Відмова від осмислення та застосування вище цитованого речення Закону складових частин сповільнить формування нас як воїнів, чи як сумлінних виконавців, чи як філософів – кому що дано. Ми не створимо свою команду, яка б  клопоталася законними засобами Міністерство юстиції України визнати свою помилку застосування Основного закону при настановах своїм працівникам про способи мислення при оцінці допустимості електронного документа до реагування. Така ж сама проблема і в діловодстві судової влади та в діловодстві Верховної Ради України.

Візьміть собі за мету, за наступну задачу життя виправити поводження із людьми в системі Міністерства юстиції, в системі судової влади, в системі Верховної Ради України. Підказка в Цивільному процесуальному кодексі України: «2. Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобовязані поновити їх, не чекаючи предявлення претензії чи позову. (Стаття 16 ЦПК-2018)». Якщо ви себе поважаєте за основну свою властивість бути кваліфікованим сумлінним спеціалістом, чи за властивість бути воїном в житті і його трудностях, чи за властивість бути філософом або релігіозним діячем.

Спасите наши души. Мы бредим от удушья. Спешите к нам. Стаття написана в розвиток ідей Л.О.Секлітової та Л.Л. Стрельнікової, викладених в книзі «Законы Мироздания или основы существования божественной иерархии», М.: Амрита Русь., 2003. 

Сьогодні доречі прийшов у блозі цей вірш:

rutzit

Мой закон

·         24.05.18, 20:00 (із блога на І.УА автора із  позивним рутзіт)

 

Мой закон – то не радости дня

И не пара иссушенных фраз,

Мой закон – он внутри, для меня,

Он не писан для правильных вас.

Мой закон не простит, он не Бог,

Он не может быть добрым таким,

Мой закон – это мой поводок,

Да с ошейником твёрдым, тугим.

Крикнет он – и я падаю ниц,

И теряется крик в вышине,

Мой закон не имеет границ,

Ведь вселенная бьётся во мне.

Без него я инертен и слаб,

Он владеет моей тишиной,

Мой закон. Я его тленный раб.

Он умрёт, неподкупный, со мной.

 

08.04.2016

 

Как учитель кулаком получил по морде однажды.

Многодетный отец «съездил» кулаком по лицу учителя с чертой «подонка» в характере. Отца в тот же день вывезли с полицейскими более чем за 100 км в психиатрическую больницу и держали в ней более месяца. В этой школе Украины  есть классы с числом учеников менее 10 человек.

Что об этом случае философское учение Секлитовой Л.А. и Стрельниковой  Л.Л. вам (нам) может сообщить?

Позиция писательницы и философа Секлитовой Ларисы Александровны
о смысле заполнения матрицы души человека любого общества.

… Главным для людей всегда было и остаётся освоение норм морали и нравственности в их многообразном отношении ко всему окружающемуumnik , для членов общества это четкое пояснение что разрешено Богом в пределах каждого Уровня, а что запрещено Им, с учетом выбора свободы данных противоположностейdance , при этом необходимо понимать переходные состояния, которые включают требования для границ любого Уровня: что можно человеку одного Уровня, то не допустимо для другого Уровняkill .

Без освоения высоких основ нравственности и морали не может быть правильного образа жизни и честного справедливого общества. Правильный образ жизни должен разрабатываться на основе наших Новых Знаний, для чего и даны книги: «Человек эпохи Водолея», «Развитие человека», «Выбор души», «Что ждёт человека в будущем», «Цель развития человека», «Паранормальные способности», «Феномен души», «Развитие мышления», серия энциклопедий, и другие. Венчают это направление развития «Законы Мироздания…rose». ( Интернет. https:// www.gold-race.ru/content/voptosy-avtoram )
 В ихней книге «Законы Мироздания или основы существования божественной иерархии» сказано дополнительно, что рамки Уровня, на котором сейчас перебывает Индивид, являются одновременно и защитой этого индивида.
Об этом то же самое утверждали древние: «Что позволено Юпитеру - то не позволено быку». Об этом самом ситуационно утверждают некоторые из наших депутатов способом голосования в Верховном Совете Украины и за себя и за одного или нескольких своих коллег, не присутствующих в зале. Хотя ложь, лживость свидетельских показаний жестоко наказывается Уголовным кодексом.

Какая же мораль из истории с учителем с чертой «подонка» в характере? Житейские ситуации созданы для обучения человека в том числе (и это главное сейчас) классифицировать переплетение Уровней пребывания, и обучению отслеживания рамок Уровня, чтобы не быть уничтоженным вне рамок своего Уровня. Создать ситуацию Высшему разуму очень дорого стоит, но это способ действенный, чтобы сформировать в матрице души человека накопления энергий, позволяющие душе его управлять человеком безошибочно и быстро, и проходить правильно подобные ситуации в несколько изменённых условиях. То есть сформировать божественную по совершенству личность. А охрана - это начальный этап функционирования любого процесса, как утверждают те же авторы книги в своей статье «О функционировании законов». Но более красивыми словами.

 

Как выходить и состояния уныния. Рекомендации самоубийцам.

  Лариса Секлитова (Стрельникова)> Максим Ковалев28.09 14:38

https://static.hypercomments.com/data/avatars/7006612/avatar

Максим Ковалев

Лариса Александровна я задавал вопрос но его удалили про то если для человека самоубийство не прграммируется а есть выход из программы но не через конец программы а через действие самоубийства
1 то как обьяснить человек находится в одной голограмме и у него возникло желание умереть он берёт что то едет в лес-другую голограмму и там.Желания ментального и астрального плана у него возникли в данной голограмме чтобы он задумался о жизни
2 После смерти происходит ряд голограмм и связи между людьми-они сделаны до рождения этих людей или корректировкаскрыть

 

Здравствуйте, Максим.
1) Человеку не нужно думать о смерти, тем более о самоубийстве, а надо размышлять о жизни и о том, как сделать её более интересной.

Если у кого-то возникают соответствующие мысли о самоубийстве, значит, он недоволен обстоятельствами своего бытия, а поэтому ему необходимо задуматься, как изменить свою жизнь так, чтобы она стала вновь интересной. Один мудрец сказал: "Всё течёт, всё изменяется".

 И поэтому необходимо найти ту цель, ради которой стоит жить, и далее наметить план её постепенного достижения. Движение к цели вовлечёт человека в поток энергий, дающих ему смысл жизни и радость достижения побед.

При этом надо помнить, когда заканчивается одна цель, появляется другая, более интересная. Мысли о самоубийстве обычно бывают связаны с отсутствием личной цели.
Что касается смены голограмм, то если голограмма меняется, это даётся для того, чтобы человек имел возможность в новых условиях переосмыслить свою жизнь.

 Сопоставление старой голограммы и новой часто помогает личности снова обрести смысл существования. Смена обстановки обязательно меняет отношение человека к происходящему с ним, а это вызывает изменение принятия окончательного решения. Поэтому в таких случаях полезно путешествовать, а для этого требуется накопить определённую сумму - вот Вам и цель.
2) Всё делается до рождения человека по его программе.

Копіювання вище приведеного письмового спілкування взята на сайті авторів Секлітової Л.О. і Стрельнікової Л.Л. www.gold-race.ru на сторінці сайта "Вопросы авторам", що відповідає даті 28.09.2017р.. Рекомендую.100%, 2 голоса

0%, 0 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Пребідна Марківська РДА. Пожаліймо Її.

Вищі Світи на нашій планеті Землі більше століття працюють над своїм експериментом сформувати у душах, у тому, що здатне розвиватися - рису «любові», як любові повного, абсолютного складу. Таким Індивідом є «Шлюбна сім’я У. та З.», і «Марківська районна державна адміністрація», і «засуджений за кримінальний злочин Б.».
«Всеоб’ємна любов» (Всеобщая любовь, рос.) в своєму переліку має і «Любов до батьків», і «любов до особи протилежної статі» і «любов до, наприклад, Марківської РДА» і, як наймогутніше, «любов до Бога». Всі ці прояви риси характеру «любові» формуються проходження етапів їх розвитку. Наприклад, риса «здатності до любові особи протилежної статі» росте в своєму багатстві відтінків трансформацією із фундаменту рис «Постоянства в зв’язках» та «Цінування партнера». Без будь-якої із «фундаментних» рис не життєздатною є риса «любові до особи протилежної статі»: і подружні зради, і зневага до намагань партнера підкоректувати поведінку, і зневага до партнера у відносинах супроводжують «кочення по ухабам сімейного життя». Жаль- це зачаток «цінування партнера». На сьогоднішній мові це має аналогію до «партократичної олігархократії» - сьогоднішньої стадії розвитку «Суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової Держави Україна».
В серпні 2017р. товариш Ю., виявивши, що колишня директор школи і нині людина поважного віку О. гостро потребує консультування із спеціалістом-агрономом з питання хвороб рослин в її овочівництві, звернувся електронною поштою до Марківської РДА з клопотанням через активізацію організацій громадянського суспільства забезпечити цю людину поважного віку списком номерів телефонів рухомого зв’язку агрономів, які б згодилися надавати оперативну консультацію їй. Системність звернення включала і пропозицію використати відомості про таку подію як виховний елемент при участі влади у Дні Знань на св’яткових лінійках першого вересня із задачею влади націлити учнів шкіл до уважного спостереження за життям людей поважного віку та оперативного реагування на їхні потреби посильним способом. В тому числі, і задіюванням структур нашого суспільства при підвищеній складності задачі. Із сумом в другу декаду вересня повідомляю, що Марківська РДА не справилася із цим найелементарнішим завданням людини-громадянина щодо відновлення безпечного для життя здоров’я. Ох і пребідна ж організація нашої Луганської області, яка чесно перетворює в дещо гроші нашого із вами державного бюджету-2017 України, які виділені через не один канал на підтримування існування і розвиток території Марківщини!!! Давайте ж пожаліємо Її. Авось, Марківська РДА від нашого співчуття збереться із політичною волею та вийде із стану відключення, прострації, - а саме, припинення усвідомлення своїх законодавчо-установлених обов’язків. Та добровільно, «не із під кнута», продовжить формувати в своєму Індивідуумі (мова про «корпоративний дух») рису характеру «ретельність (исполнительность, рос.)». Бо риса «цінування партнера» при розвитку любові, в свою чергу, співпрацює із властивостями риси ретельності. Чим створює майбутнє для існування любові. Адже ми добре знаємо альтернативність чим закінчуються «кавалерійські наскоки-атаки», чим закінчуються «аврали», чим закінчуються «перебудови мильних бульбашок» - елементарним охолодженням та втратою інтересу до життя.
«Всеобщая любовь объединяет всё существующее в Единоцелостный Объём. Но объединяя, она не только соединяет воедино разрознённое, но и способствует его процветанию и жизнедеятельности.» [1]. Неспроможність Марківської РДА справитися із найелементарнішим зверненням громадянина є дуже корисною для населення району як навчальний матеріал при вимушеному відновленні в собі способів мислення, так називаємих «генерацій концептуальних відносин». Буде, отже, нам вигідним ознайомитися із поняттям «розпреділення (розподіл) про конструктивним якостям» - кожна конструкція і кожна її частина потребує а) і певних деталей, б) і конкретної їх кількості, в) і відповідного матеріалу, що зв’язує частини матеріалу. І ми уникнемо тотального екоциду. Авось пронесе.
Стаття написана в розвиток ідей Л.О.Секлітової та Л.Л.Стрельнікової. Автор Зелик Ю.М.
[1] с.116, т.2, «Законы Мироздания или основы существования Божественной иерархии», Л.А.Секлитова, Л.Л. Стрельникова, М. Амрита-Русь», 2003.

Мінімізація податків як погляд на «Інвестиційний паспорт Луг обл

Мінімізація податків як погляд на «Інвестиційний паспорт Луганської області»

Прогресивна творча команда Юрія Гарбуза, голови Війського-цивільної адміністрації Луганської області» обнародувала у Фесбуці на своїй сторінці «Інвестиційний паспорт Луганської області» фотографією першої сторінки та посиланням http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/investment_passport_of_luhansk_region2017.pdf

«Друже-товаришу-брате» - дальші не читай цю статтю, якщо ти безперервно насолоджуєшся ідеологією ортодоксального матеріалізму, роздратуєшся.

Те що вбачається при ознайомленні із тим документом, так це багатоплановість огляду ситуації в Луганській області. В тому числі і під кутом зору із огляду на бачення Ісуса Христа «Найщасливіші найвищою мірою щастя ті, хто відчуває свої духовні потреби (переклад Нового міру, «Блаженные нищие духом, ибо их царствие небесное» у давньому перекладі першого вислову в Нагорній проповіді Ісуса Христа, цитування не точне)». В роздрай до якого, антиномічно – є «Не копите багатство на этом свете, … а копите на небе, ибо где душа ваша там и вы будете (цитування не точне)». Педагогічно точне закладання розуміння предмету документа «Інвестиційний паспорт...» із поступовим нарощуванням складності навчального матеріалу - підводить до усвідомлення «підводного каменя», що в Луганській області господарюють небайдужі люди, які керують-працюють і в  складних підприємствах, таких як ПрАТ «Северодонецьке  науково-виробниче обєднання Імпульс» і в підприємствах із простою структурою, як наприклад, «Фермерське Господарство Риск». І обєднуючим їх є спільна ознака, що ці підприємства є платниками податку в умовах, що залишок валового доходу дуже довго треба розділяти на накоплення фінансового ресурсу для старту, «реалізації» нової ідеї, яку вловили від Вищих Світів для розвитку своєї виробничої діяльності ці підприємства. В наслідок чого мають переплатити значну суму податків у фонд суспільного споживання.  Який розподіляється на потреби суспільного Законом України «Про державний бюджет України на 2017т рік», наприклад.

Завдання, яке поставила, припускається, команда Ю.Гарбуза переслідувало мету мінімізувати податки у фонд суспільного споживання оперуванням із триєдиною субстанцією часу: «Минуле-теперішнє-майбутнє». Цей вислів відбиває сучасне бачення, що будь-що, яке здатне до розвитку, тобто не є «дідусевим велосипедом», - задіяне у взаємообмінних процесах, будучи і «субстанцією», і «законом», і «процесом», і «поняттям», і «Індивідом: людиною, ТОВ Рік-із-не-повним-робочим-тижнем, донором програми гранту» і дечим, якому не має усвідомлення у побутовій мові алкоголіків. Ідея «Інвестиційного паспорта...» призначена зразу запустити із пустого місця Бізнес-план, наприклад, «Проект: Закупівля та монтаж стану для лінії по прокатці та обробленню біметалічних труб. Вакуумна лінія для виготовлення МДФ плит. (ТОВ Кремінський завод Ритм’”)». Але податки майбутнього держави - будуть віддані іншій країні, не українцям. Але «хитрість лисички із казочки про колобка» в цьому задумі прогресивної творчої команди Ю.Гарбуза полягала у взаємообміні ресурсами «донора-грантонадавача» і «бідного небожа, що взяв мені негоже». При якому тимчасово вільний енерго-компонент: мільйони євро чи доларів приймався ослабленою системою в обмін на еквівалент із добавкою відсотковою. Яка отримана від прискорення розвитку, активізації ослабленої системи до такого рівня, що вона не тільки буде спроможна повернути «енерго-компонент», але і напрацює і добавку для себе, яку частково віддасть інвестору в цей проект, наприклад, «Проект: Придбання с/г обладнання (кормозмішувач) для відгодівлі свиней (Фермерське Господарство Ірина’”)». І напрацює одночасно кошти на податки у фонд суспільного споживання, в кількості, яка еквівалентна податкам, сплачуваним тривалий час в процесі накопленні коштів для реалізації бізнес-проекту. Податки цим будуть мінімізовані. І напрацює додатково і для себе для свого подальшого розвитку у покращених умовах.

Вище описане не є не пояснюваним феноменом, подібним до мандрування Колобка через етапне підвищення складності ситуацій життя Колобка по шляху до Лисички. А є космічним явищем, яке висвітлено в творчості Л.О.Секлітової та Л.Л.Стрельнікової, опублікованої видавництвом «Амріта-Русь» як Закон ВСЕОБЩЕГО ЕДИНСТВА ЭНЕРГИЙ: «… Цель закона всеобщего единства энергий – не подчиняющееся большинство объединений, а сплочённый консорциум для совместного роста совершенных образований, где связывающие концептуальности ведут к …» в главі «Бесконечность и предельность, составляющие единое целое. О единстве энергий в Мироздании», що в т.1 книги «Законы Мироздания или основы сущестования Божествнной иерархии», 2003р..  Книга отторгнута православною церквою.

07.09.2017р.

 

Барви Марківщини-2017, виставка Дня незалежності»: що змінилось.

«Барви Марківщини-2017, виставка Дня незалежності»: що змінилось?

Вчора, 23.08.2017 р., у дощовиту погоду під відкритим небом відбулася традиційна виставка Марківщини Донбасу як невідємний елемент ідеї святкування Дня Незалежності України в поєднанні із святковими заходами Дня Прапора. В минулі часи було критично осмислено роль і наслідки проведення такого масового заходу. Що змінилося в 2017 році?

 

Принципово важливим є усвідомлення «критиканом» особливості конструкції Вищих Світів, яка іменована «людина Рівня 30». А саме, що людство нашої планети розвитком від часів Ісуса Христа із Рівнем 11 піднялося до Рівня 30, для переважної більшості населення,  по сто Рівневій шкалі розвитку душі  на Планеті Землі. Такий рух змінив мислення «людини Рівня 30» таким чином, що вона отримала здатність помічати більш складні властивості подій як незалежно від неї існуючі. Це означає, що те що по потужності інформації належить тридцятому Рівню і нижчим - нею помічається і осмилюється «адекватом із не паралогічним мисленням», тобто без спотворень в свідомості суті явища, якому дається оцінка.  Для тваринного Рівня розвитку сприймання баченого відбувається із спотворенням інформації в процесах мислення за законами паралогічного мислення: він бачить слона, але усвідомлює його мухою. Це явище не як не пояснюваний феномен розяснила Лариса Олександрівна Секлітова, контактер із Вищими Світами Рівня архівисокого, в своїй статті «Особенности существования посланников в миру», яка опублікована на їх сайті www.gold-race.ru  на сторінці http://www.gold-race.ru/content/osobennosti-sushchestvovanija-poslsnnikov -v-miru .

 

Виставка «Барви Марківщини-2017» на сторінці  Марківської РДА  сайта Луганської ОДА www.loda.gov.ua позиціонована як виставка-продаж декоративно-прикладного мистецтва. Але в їхній телефонограмі, від 22.08.2017 року, Кризькій сільській раді Марківського району про участь в виставці відбулося спотворення ідеї задуму «називанням фінішної лінії пунктиром»: цю виставку назвали «виставкою народної творчості». Таке спотворення ідеї визвало лавину непорозумінь.

(Загальний підход:) Будь-що здатне до розвитку нині іменоване як «мікропотенціальний процесор порядкового складу прогресій (дивись статтю «О функционировании законов» в книзі «Законы Мироздания или основы существования божественной иерархии» авторів Л.О.Секлітової та Л.Л.Стрельнікової, М., Амріта Русь, 2003 із перевиданнями)». Тобто те «будь-що» виробляє продукт.  
     (Конкретний підход:) Тому у виставці взяли участь районна бібліотека для дорослих із кількома своїми експонатами, які були єдиними розумними із тих, що представлені організаціями, які фінансуються із нашого із вами кармана: із державного бюджета України. Одним їхнім експонатом був виріб декоративно-прикладного мистецтва у виді конфетки смачної виробника «
Elvan», до паперової обгортки якої степлером було прикріплено невелике паперове сердечко жовтого кольору із нанесеним принтером кольорової печаті на нього надписом «З Днем Незалежності Вас вітає Марківська центральна бібліотека» та нетаким символом на зворотній стороні «сердечка» (Директор Раїса Митрофанівна Пономарьова). Представники бібліотеки безкоштовно роздавали відвідувачам виставки ці вироби.  Добавка у виді паперового сердечка була дуже складною по своєму ідейному складу і красивою. Ці автори експоната доказали, що вони зрозуміли головну задачу виставки-продажу бути виставкою нових ідей для творчості населення Марківщини Донбасу та укладати угоди із потенційними покупцями на поставку виробів, які бажані таким покупцям.cvetok

 

У противагу вище вказаному експонату організація, яка утримується за кошти держбюджета – Кризька сільська рада, у 2017 році привезла на виставку експонати «які зїла моль»: вишиті портрет Шевченка та інше, подібне. Ці експонати творчості із року-в рік виставляться від імені Кризької сільської ради без етикетки, якою вказано автора. І не несуть в собі нової ідеї, не мають призначення вплинути, дати імпульс, поштовх до творчості глядачу, запалити його бажанням повторити досягнення автора експоната, наслідуючи зразок для творчості. Переорієнтуватися не спонукають - на творчість із бездумного проводження часу на картопляній грядці свого города, в кращому випадку і в алкогольному запої до Рівня, коли вже трусяться руки – в гіршому випадку. Не мають призначення створити умови для отримання корисної вигоди творцю експоната, продати його і отримати нові замовлення від цінувачів виробів ручної роботи, людей, які тягнуться до красивого. Ідеологи Кризької сільської ради великі молодці. Вони чесно служать зразком «ЯК НЕ ТРЕБА ЖИТИ», мінусовим критерієм. Зразком чого нетреба наслідувати. І належить поставити на розгляд Відділу культури Марківської РДА питання про винесення публічної подяки в.о. сільської голови Сущенко Тетяні Іванівні та директору Кризької загально-освітньої щколи І-ІІІ ступеня Сич Тетяні Іванівні за творче осмислення задач виставки декоративно-прикладного мистецтва в Марківському районі Луганської області як виставки із призначенням бути зразком застою в Марківському районі, перетворенням творця в істоту із роботизованим управлінням, життям робота; як виставки, що призначена для ганьби ідеї народної творчості. І виконує задачу зруйнувати традиції, які заважають прогресу. Та належить ще і вирішити питання про нагороду і Сущенко Т.І. і Сич Т.І. цінним подарунком за виконану ними роботу по підготовці кадрів-руйнівників вичерпавших себе тенденцій в Марківщині Донбасу. Такого погляду я не зустрічав в 2016 році на прекрасній багатовекторній виставці в Біловодському районі Луганської області (голова Біловодської РДА  Грачов Андрій), присвяченій Дню Незалежності України. Без цілі – життя не життя, і смерть не смерть, як крилато висловилися Лариса Секлітова і Людмила Стрельнікова.whosthat

Не переходячим позитивом виставки «Барви Марківщини-2017» був доказ відходу учасника виставки Марківського районного територіального обєднання  (РТМО) від ідеологій виставочних експонатів, які прославляють алкоголізм як джерело розвитку людини і суспільства. В минулі часи їх експонатами виставки були бутилі із самогонкою-алкогольним напоєм найнижчої якості. (І поблажливість ставлення завершалася нагородженням Грамотою влади.) Яку (самогонку) випивали в компанії головного лікаря  Марківського РТМО Сальнікова Г.В. його співробітники і співробітниці -учасники виставки, із закусюванням калорійними  народної творчості «експонатами» в кінці. Експонати РТМО несли вже не таку смислову нагрузку. Ймовірно поштовх до відходу від минулих виставочних ідеологій був даний судовими тяганинами за своє попереднє робоче місце головного лікаря Житіна О.В., колишнього голови Марківської райради, із Сальніковим Г.В., головним лікарем-2016 Марківського РТМО  і органом влади. Отже підтверджено вислів «Що бог дає – всё к лучшему».smile

Про нерелевантність. (Нерелевантність, тлумачення слова – відомості з конкретного питання не мають будь-якого відношення до нього: - Іване, випємо? – Дійсно небо затягнуте хмарами, Семен).

На виставці «Барви Марківщини-2017» був набор, неіменованих без авторства, експонатів від Імені місцевого газо-розподільного підприємства, рай газу. «Експонати» лежали на столі, стіл оточували група людей в національних одежах народів, що жили в складі Радянського Союзу минулих часів. Ці  люди по черзі красиво проголошували промови, ідентифікуючи себе то як представник Грузії, то як представник  іншої республіки Радянського Союзу. Нині в рай газі призначено нового начальника. І ідеологія бачення  ними у експонатах виставки задач районної виставки помінялася, порівнюючи із минулими часами.  В рамках Ідеології матеріалізму те, що вони зробили є не пояснюваний феномен нерелевантів, подібний  грудкам граду, що як лід випадає  із  неба. І на кожній із яких нанесено рельєфний образ Божої матері, богородиці. (вказаний феномен описаний в літературі, що належить до сфери  інтересів християнства, це є нове явище сучасності, яке існує незалежно від свідомості, обєктивно).
    В рамках Ідеології Новітнього духовного учення сучасності (творці ідеології Л.О.Секлітова і Л.Л.Стрельнікова, 2003) , експонування виробів декоративно-прикладного мистецтва райгазівцями  пояснюється існуванням бачення райгазівцями виробу декоративно-прикладного мистецтва як такого, що має в своєму композиті і 1) матеріальну складову із побутовим призначенням, подібну газу  у вашій газовій плитці чи в газовому балоні переоснащеного автомобіля. 2) Має юридичну складову, подібну «шлейфу  свадебного платья невест
ы на обряде бракосочетания» в виді обовязкого документа-попередньої умови: Договору про надання послуги побутовому споживачеві на поставку газу на газову плитку, водогрійну колонку, на опалювальний котел. 3) І має духовну складову, яка знаходиться в сфері почуттів, в сфері розуму, в «каузальній» сфері –сфері долі, «Дух експонату», подібно до воні, смороду, який заповнив Україну в звязку із газовими контрактами, в звязку із цінами, які на газ затверджено, лобіруванням інтересів олігархів, що видобувається на території України олігархами.boyan

Представники рай газу вчинили нову поведінку, яка не сумісна із  ідеологією минулих часів, що осново покладала ідеологію декоративно-прикладного мистецтва, на якій базуються масові заходи виставки-продажу декоративно-прикладного мистецтва. Існує норма права, за якою будь-яка нова поведінка належна до оцінювання та підлягає  або ж  визнанню, або ж обмеженню можливостей її прояву.  Ця норма є і в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Ст.8 ч.2, Ст. 9 ч.2, Ст.10 ч.2, Ст.17.
     Тому  відповідальна за виставку Особа: Марківська РДА  зобов
язана дати оцінку такому новому явищу, подякувати і нагородити  нинішнього керівника рай газу за виховання своїх підлеглих, нагородити учасників виставки. Та ускладнити порядок проведення виставки введенням елемента класифікації для експонатів, які авторами вважаються значимим, за яким (класифікаційним елементом) така поведінка пересічним глядачем не може бути сприйнята як  масове божевілля молодих працівниць рай газу. А думаючим глядачем не може бути розцінена як акція позитивного відчаю в «прокрустових рамках виставки народної творчості»  соціально активних людей із совістю, які живуть в умовах цензури місцевою газетою «Вісті Марківщини» і  умовах унеможливлення донести своє бачення подій  в державі та Марківському районі. При відсутності на сторінці Марківської РДА обласного сайта Луганської військово-цивільної адміністрації «кнопки» для коментування ново-розміщеного повідомлення про новини в Марківській РДА і новини в Марківській районній раді. bravo

Таке ж явище спостерігалося у властивостях столика із експонатами, повязаними  із людьми поважного віку. Але Рівень їхнього соціального протесту починався із часів цариці Катерини Великої Російської імперії і вливався в «струю»  державної ідеології на само ідентифікацію українців та незалежності в  Імя тільки самої незалежності ( фізичне явище резонансного самозбудження системи «позитивним» зворотнім звязком, явище «двигатель пошел в рознос и сломался» - яке проявило себе  в гуманітарній  сфері ) . Жінки поважного віку в національних костюмах старовинного зразка хором співали, оточивши столик із експонатами їхнього об'єднання по інтересам.

 Автор статті був вражений  експонуванням, яке організовано було Марківською районною радою. Там дійсно є наші громадяни, які у час свого відпочинку себе розвивають у творчості, розвивають (в зворотньому напрямку) себе не пяними застіллями чи тупим переглядом вредоносної програми «Комеді-вумен» , яка  призвана до смакування принижень та смакування знущання один над одним людей.
      Але при спробі протестувати їхню виставку питанням: «А скільки мені буде коштувати купити ось цей експонат?», «А скільки мені буде коштувати заказати виготовити для мене отакий експонат?» виявилося, що ці наші співвітчизники не усвідомлюють, що вони знаходяться на ярмарці ідей для творчості, які можна купити як бісер-овану ікону Миколи-чудотворця, чи купити як  уточнений замовником варіант ідеї. Наприклад, Марківська центральна бібліотека впіймала цю ідею, оволоділа технологією варіювання змісту, нанесеного надпису на «сердечко,  міцно прикріплене до конфетки, наприклад, виробника
 смачних, особливих конфет-цукерок «Elvan», і спроможна організувати виготовлення вчасних подарункових символів приязні та спонукання до добрих вчинків. І буде рада своє ноу-хау передати і  організаціям громадянського суспільства,  і тим, які живуть за рахунок державного бюджету України. І отримати корисну вигоду.death

Не ставилося актуальним бажання вияснити причину чому ні Марківська РДА, ні Марківський районний суд Луганської області, ні Марківський відділ поліції НП України, ні Марківське відділення прокуратури  ухилилися від участі у виставці.

У виставці було представлено виробами  ОГС (організацію громадянського суспільства) ЛОО НДЛ (Народний рух Луганщини, інакше Народное движение Луганщины за перестройку. Керівник – Кравцов Валерій Олександрович). Були експонати, які супроводжувалися пірамідкою паперової етикетки із надписами «Назва роботи: Я шукаю можливості для мого розвитку в створеному  організаціями громадянського суспільства (ОГС). А ти?.»,  «Назва роботи: Історія. Стрічка новин території Кризької   ради. Конкурс ідей для творчості. Ідея № 0628. “Музей  під відкритим небом божевільного бога Марківщини”», «Назва роботи: - Що робить при цензурі у Вістях Марківщини?  - Пиши в шухляду стола.», «Назва роботи: «Живіть наші: електронний сейф інваліда ІІ групи,  взломаний поліцейськими 02.09.2016 року»». ОГС ЛОО НДЛ осмислила завдання цієї районної виставки, та донесла до загалу етикеткою експоната це розуміння і як маючою Цілі: 1. Сприяння демократичним перетворенням в Україні,  2.Умовчано; Статус: захист  відключено,  і як маючою Цілі:  Сприяння демократичним перетворенням в Україні. Розвиток виборчої системи. Маючою Цілі: 1. Сприяння демократичним перетворенням в Україні,  2. Зміцнення довіри та миру у суспільстві.
   Рисою, яка відрізняла експонати ЛОО НДЛ, була чіткість в розмежуванні, що є умовчані тематика та напрямок при прямо виділеному яке виконується  експонатом завдання: розвиток ідей декоративно-прикладного мистецтва.  Було відверте позиціонування , що  це Тематика:   Інтерпретація прав людини,   в т.ч. студентів, людей  поважного віку, інвалідів. Що це Тематика: Захист прав балансом на межі дифамації. (Словник. Дифамація – поширення дійсних (чи вигаданих) відомостей, що ганьблять честь і гідність Індивіда. Нижня межа поняття в Кодексі України про адміністративні правопорушення, КУпАП Ст. 173-1. Поширення чуток, які можуть викл
обикати порушення громадського порядку. Верхня межа поняття – в іншому місці).

privet

В Марківському районі більше одного громадського єднання, більше однієї політичної партії, кожна із яких має офіційне визнання в районі. Вони себе не ідентифікували як такі, що приймають участь у виставці, що сприяють інтересам своєї організації в рамках виставки-продажу декоративно-прикладного мистецтва. Їхній досвід потрібен нам і є цінним надбанням людства. І не безпідставна надія на їхню участь у виставках майбутнього. На виставці не було експонатів ідентифікуючих себе як «внутрішньо перемішених осіб».uhmylka

23 серпня День народження студентки університета-першокурсниці Зелик Ангеліни. Їй було доставлено і вручено символ приязні із привітанням,  з Днем Незалежності, Марківської центральної бібліотеки. Передача символу на експедицію в с.Кризьке проводилася під час сильного дощу і надпис  на сердечку втратив чіткість, (жаль), що не зменшило його цінність і вдячність Ангеліни Раїсі Митрофанівні Пономарьовій та її підлеглій команді співробітників-біліотекарів. Бо Ангеліна вже отримала початкове уявлення із не державних джерел, що символ – це паразитне причастя закону. І який розвивається із розвитком Закону в своєму змісті.rosecvetokrose

Стаття написана на основі ідей, що висловлені Л.О.Секлітовою та Л.Л.Стрельніковою.rose

Червива ідеологія в дії.

  • 22.07.17, 00:37

   21.07.2017 року на сільській сходці з основного питання про приєднання до Марківської територіальної громади ( і як альтернативи - до громади успішного села Кабичівки, сільський голова Михайло Бондарь) - було основною емоцією оцінити ситуацію життя за критерієм чи стане жити, при після можливого рішення, комфортніше у умовах коли, можливо, виросте ступінь піклування про жителів представниками тієї територіальної громади. ura

   Ідеологія ця мертва і безблагодатна без поваги до Вищих  та без сумлінності в своїх обов'язках по саморозвитку на успішному досвіді Вищих. Бо Вищі становляться "не указом", не зразком. Не путєводною зіркою. Не жаданною вершиною альпініста, із якої відкриваються ще грандіозніші і красивіші вершини розвитку і щедріші нагороди за своє стремління.fuck
   Більш високий Рівень існування включає в дію значно більшу кількість законів існуванння із їхньою невідворотністю дотримування їх без реалізації сценарію опускання на минулий Рівень існування - повертатися до бабиного розбитого корита із казки "Золота рибка" в замкнутому кругу не життєздатної ідеології.dance Жителі села не розвивали свою ідеологічно-філософську базу та працювали над удосконаленням своєї аморальності, розгублюючи і руйнуючи моральні засади існування та архітектоніку в технологічних процесах суспільного життя.  Червива ідеологія в селі Кризькому користується найбільшою популярністю. Приїзжайте сюди, в цей музей "Як не треба жити". І ви отримаєте велике задоволення від прославляння себе, що ця чаша минула вас. Тимчасово.podmig


  Стаття написана в розвиток ідей Лариси Секлітової та Людмили Срельнікової, що обнародовані в книзі "Высший разум открывает тайны мира" (2017 рік видання). В главі 2, статті "Космический смысл сказок", та "Бытовой смысл сказок".

Первинний ... , або Посміховище Дня незалежності-2016 року

Первинний (оперативний) облік, або Посміховище Дня незалежності-2016

Мене в 2015 році надихнули ідеї Секлітової Л.О. і Стрельнікової Л.Л. книги «Рождение. Смерть. Карма. Часть 1 тома  4» серії «Человек золотой расы», книги «Феномен души или как достичь совершенства» та ідеї «Господарського кодексу України» написати тоді відгук на події 21 серпня 2015року в селищі Марківці. В 2016 році ці події можливо будуть скоректовані, при добрій волі .

24 серпня є дата свята Дня незалежності України. І в пятницю, 21 серпня 2015р., на площі районного будинку культури сел.. Марківка із 16 години у виставці «Барви Марківщини» депресивна група з території Кризької сільської ради виставила скупі експонати творчості. Проявивши мале уміння виконавчого комітету сільради працювати функціонально*.

 Будь-які побудови повинні працювати функціонально. Бо це властивість будь-якої динаміки* look утримувати в собі генерації утримань, збережень, накоплень (генерации содержаний, сохранений, накоплений)*.beat  Верховна Рада України для цього започаткувала політику привчання, починаючи із найбільш свідомих громадян, до утримання в собі звички вести первинний (оперативний) облік результатів (етапів) своєї  роботи правовою нормою Статті 19 ч.8 «Господарського кодексу України (документ 436-15)».bravo  Адже Україні на сьогодні надзвичайно потрібні громадяни-добровольці, які в правовому полі
країни стануть нести на собі функцію первинного (оперативного) обліку* цікавої їм діяльності. І цим стануть сприяти «профілактиці» корупції в менталітеті Українського народу, профілактиці існування «тіньової економіки», помилковому уявленню підходу до творчості як судьби обранців, профілактиці алкоголізму та нічого-нероблення, бомжування. Тобто напрацьовувати законами в суспільстві обновлені і рівнево*- вищі нові «генерації утримань, збережень, накоплень».druzhba
(Словник: генерація* - нове слово. Або 1) процес утворення, відновлення, формування де-чого; або 2) функція побудови, при якій сьогоднішні діючі процеси, працюючи в режимі об
єднання із не такими зустрічними процесами, утворюють «звязуючі концепції: на городі бузину і в Києві дядька». Тільки інертний стан здатен зупинити генерацію. Генерація  буває як позитивною, так і негативною: від колгоспів залишилися руїни. Див. ще с.36 «Словарь космической философии» Секлитова Л.А., Стрельникова Л.Л., М: Амрита Русь, 2004 р. і перевиданнями.rose )

Будь-який розвиток, будь-яка динаміка представляє собою складну конструкцію, понятливу самостійно функціонувати, а також працювати у сполучуванні із іншими обєктами дійсності. Наприклад, із такими як вручення Віктором Черніком, Олександром Житіним (головами РДА, та райради-2015року) та ще однією особою цієї владної групи Марківщини Похвальних грамот учасникам виставки без осмислення цією «владою» призначення стимулу в розвитку душі визивати душевний підйом з прицілом підтримати «молоду душу» в її інтересі наступну вершину творчості для себе захотіти покорити новим творчим виробом для виставки, для друзів і для себе. Підлість ідеї виконавчого комітету сільської ради ( а також ідеї Черніка В. і Житіна О.) по активній участі у виставці Дня незалежності із отриманням/врученням грамот опирається на штучне каструванні вічних функцій людини, «вирізуванням» із них «перспективи реформування функцій, перебудови»*. Явний наслідок цього суспільно-політичного заходу, шагу - є вирощування нової генерації покидьків Марківського району. Що особливо проявилося, при вдумливому спостереженні, в тематиці експонатів Марківського районного територіального медичного  обєднання (РТМО) – безлічі красивих пляшок із опяняючими напоями, та пянкою після закінчення виставки, з поїданням в закуску кулінарних витворів медиків (Головний лікар Сальніков Генадій Вікторович). Ідеї властиве орієнтувати на найнижче із можливого людині, чи найвисоке в душевному підйомі. Це, орієнтаційне призначення ідеї,  - «шори» на очах організаторів не дозволили помітити.
(Словник: «шори» - старовинне слово.  Коняці пожежники до голови кріпили пластинки кожі для обмеження огляду навкілля під час пожежі. Є інструментом захисту від переляку не підйомним. Прикладом такого шора-інструмента є Марківський районний суд Луганської області, в якому Житін Олександр вже більше місяця судиться за своє Право знову повернутися на місце головного лікаря Марківського РТМО після того, як черговими виборами його не вибрали повторно на посаду голови Марківської районної ради народних депутатів. Страх смерті, цій літній людині переляком перед майбутнім пенсіонера його, примусив звернутися із позовною заявою про відновлення його на посаді в цій лікарні. Законодавство стимулює такі шори звільненням Житіна Олександра від обов'язку сплатити судовий збір в сумі 0,4 від мінімальної заробітної плати на 1 січня 2016р. - суму більше 400 грн.stop  Утримування Права коштує дуже дорого, не забувай про це, брате.).

Вічні функції включають в себе перспективу їх перетворювань. Кажуть «стиковочну місію*». Це явище вже виявлено психологами та криміналістами як «феномен» трансмутації: перехід кількості в якість. Іншими словами – в рецидивізм. У горноспасателів ця явище відоме як «лавина». Але феномени для них є умственно не пізнаваємими при користуванні в своїй людській гідності ідеологією Християнства та ідеологією Матеріалізму із ідеологією Антихриста. «Таке є і крапка» - їх постулат.

Посміховище Дня незалежності України  в 2015 році було відсвятковано сільською головою Брюховецькою Л.П. та секретарем сільради Сущенко Тетяною Іванівною в повній відповідності із змістом їхньої «ремісії шизофренії» з симптомо-комплексом гордині, зазнайства, пихатості (надменности) і марнославства (тщеславия). Бо будь-яких соціально-правових наслідків від своїх організаційних зусиль по участі в виставці ними не створено для пересічних жителів.
            Неможна паразитувати на чужих знаннях. Шлях пізнання любові до Дня незалежності, до України , та надбання в собі такої риси в характері, - через участь в районних виставках потребує послідовності освоєння нової інформації на цьому шляху, що висловлюється у її Рівневому* вивченні. Неможна братися за складне, не заклавши у потенціальних учасників виставки основи початкових знань у їх найпростішому викладенні про Порядок участі у виставці «Барви Марківщини-2016». Його належить розробити. Надавши їм (ймовірним учасникам виставки) фотографії експонатів Виставки-2015, надавши їм  електронні адреси експонатів, які вже створені іншими та пропонуються до наслідування однодумцями. umnik
            Для практичної реалізації матеріальною вигодою, прибутком, користю, - задуму провести виставку «Барви Марківщини-2016» - Марківській райдержадміністрації спільно із Марківською райрадою належить забезпечити принтери бібліотек району картриджами із одним резервним кожному принтеру, та резервною пачкою офісного паперу для принтера. Та відновити давній ксерокс бібліотеки району. Не гоже в такій брутальній мірі відноситься до вищого надбання в культурі Марківського району, не гоже прикриватися своєю недієздатністю виконати те, що положено. Крім того, має бути опреділено спеціально підготовлених людей із громадських організації району в роз
яснення питання: «як приїхати на виставку?», надавши їм для поширення відомостей контактні дані перевізників-волонтерів для доставки на Виставку-2016 виготовлених експонатів та відомостей про виставочну площу розміщення експонатів, транспорту, зразки калькуляції витрат для забезпечення собі самому можливості активної, а не споглядальної участі і такій виставці без розорення матеріального ресурсу волонтера тощо.prey  Інакше все сприйметься маячнею божевільного або просто відштовхне неосягаємою складністю. ura
            Тобто необхідно закладати основи «первинного (оперативного) обліку» для цієї сфери в своїй особистості, потенційного творця – учасника виставки «Барви Марківщини-2016», чи співорганізатора, чи волонтері, чи «Третьої сторони без самостійних вимог».

(Словник: динаміка* - нове слово. це: Процес  руху силової прогресії, яка рухається, що керує будь-якою дією та яка активізує порядки становлення. Динаміка завжди функціонує однопланово і не поділяється на позитивний і негативний напрямок в розвитку. ... Динаміка стосується всіх існуючих в світовому обємі процесів і форм руху. Прогресія – нове слово, має це поняття кілька значень. Це і процес, що бере початок від якоїсь вихідної точки і розвивається нескінченна у відповідності ... через етапи проходження. Порядки – нове слово. Серед інших значень це поняття вказує на розміщення, сувору систематизацію та класифікацію. Ухилитися від цього заборонено і знищується в імя єдиноцілосності існування. Див. докладніше на с.43, 136 і 128 Словника, наіменування якого вказано вище.rose )

28 липня 2016р.           pravoohorona79                      с. Кризьке

Стосовно інформаційного паразита від Опозиційного блоку до ВРУ.

  • 27.06.16, 12:19

Стосовно інформаційного паразита від Опозиційного блоку до Верховної ради із Луганщини.

Тут використано поняття 4000-х років: «інформаційний паразит».
       24 червня 2016р., в птн., біля Кризької сільської ради негадано зустрічався із «виборцями» нардеп від Опозиційного блоку по Луганській області Дунаєв Сергій Вікторович для просування їхнього кандидата Бориса, командою цих «опозиціонерів». Набор ідей в бажанні бути уповноваженим представником у Верховній раді стосувався вип
ячування пріоритетності виробничої сфери із захистом її законами. (Ой, ціни на молоко низькі; ой, робочі місця для переробки сировини створить, а не робочі місця для віддавання сировини нетаким; ой, не дійшли кошти на фінансування – чи медицини, чи іншого»,  і таке подібне).
      Ці два уповноважені (сьогоднішній і майбутній) від Опозиційного блоку Механізмом введення в спокусу двигали до результату цілі пригнічення в Україні Рівнем Верховної Ради - вибудови відновлених підлеглостей в течіях суспільства. Тобто блокували усвідомлення що інформація є енергія, а енергія є  інформація. І ховали від жителів села Кризького умоосягаємий об
єктивний факт, що матеріальне є видом згущеної енергії, тобто інформації. Так же як лід є видом існування води при зміні її із пари. В будь-чому є невідємне розпреділення його вмісту по ступеням розвитку: в сімї батьки віддають благодатно (даром) дітям-початківцям уявлення (це генерації концептуальних відносин-«отак краще»); віддають наставляння, тренерують ( це генерації порядкової відносності – «важніше нехай буде першим: лоба в церкві заставляй дурня розбивать, а Богу молиться – нетакого»); віддають дітям майно в спадщину (це генерації накоплень, утримань, збережень: сфера опреділення влади бюрократії – будь-що розвивається добудовами і побудовами на оматеріалізованих ідеях минулих поколінь: безчинства ТОВ «Луганського енергетичного обєднання» добудовані догматизмами на матеріальній базі ідеології «будівника комунізму: людина людині друг, товариш і брат» – через свавілля володіння сіткою електромереж із алюмінію; реанімація будівлі дитячого садка в селі Кризькому сільською радою  заблокованими чужими грантами грошовими добудована на ідеології-казочці Ісуса Христа на тему «хто мені (тобі) ближній», і тому подібне). Генерацій у будь-якому  руху до будь-якої мети не одна. Але РОЗПРЕДІЛЕННЯ є ознака життєвідносин в склавшійся системі перебування (В оригіналі: «Распределение есть признак жизнеотношений в определённой системе пребывания. Оно имеет свои подзаконы. ...».
Дивись Закон упорядочения, распределения и систематизации.)
     Ці два представника Опозиційного блоку із їх командою вчиняли інформаційний паразитизм, виховуючи і інформаційних паразитів на території Кризької сільської ради Марківського району Луганської області, і скалічували совокупність потрібних знань (определённ
ы
х) знань для Влади більшості над меншістю (це Влада демократичного суспільства, демократії), скалічували совокупність знань для Влади пишучих (закони і т.п.)- це Влада райтократії; і знань для Влади маючих над немаючими (це Влада плутократії. Її інша назва олігархи, корупціонери). 
     Суттю скалічування вихованням цими представниками претендентів від Опозиційного блоку є спокушування висосаною і виплюнутою на сьогодні Ідеологією Ісуса Христа: «будьте такі прості як діти; птички не сіють і їсти мають; вони - як вирізьблені лаковані гроби із наповненістю мерзістю». Це хороша, позитивна, ідеологія інформаційних паразитів із її «стиковочною місією» результату отримати свідомих і слухняних послідовців згідно із призначенням Закону смирення и повиновения (закон послушания).
В якій (стиковочній місії) є і негатив - отримання безкоштовних, чи дешевих рабів. Якщо людина-ісповідник цієї ідеології не відмовиться своєчасно від антипода цієї ідеології Ісуса Христа: «ВОРОВСТВА ГІРШЕ - Є ПРОСТОТА».

Чому так у них получилось? В подіях, про які  цією статтею я ділюся із Вами, «вистрелив» один із механізмів влади, носіями, проектантами, виробниками і експлуатаційниками є Влада організованих над неорганізованими. Назва цієї влади відома під Імям Влади партократії.  Є відомою і зрозумілою Вам Влада партократії по імені Марківська районна державна адміністрація. Продуктом фекалійного інформаційного паразитування якої є лобіювання Віктором Черніком недоступності, як дружній сайт, до її сайта в Інтернеті - Марківській районній раді (РР), при соромяцькому володінню власним сайтом держадміністрацією. І Марківська РР, внаслідок такого лобіювання,  «випрашує» на сторінку райради можливість розмістити свіжу інформацію про її ідеї, її цілі, її діяльність, її проблеми.  За умови заборони вносити застереження про дату останнього оновлення на сторінці райради.  (Голова райради Лигута А.К., голова постійно діючої комісії з питань  діяльності депутатів, законності та інформації Жмурська Л.І.).
       Свіжим прикладом Влади партократії є поступок фекалійного «собачення» сільської голови Брюховецької Л.П. на слухача виступу цих двох представників із Опозиційного блоку, який вимушений, із-за відсутності місця на лавці біля сільради, стоячи топтатися між рослинами квітів, що висаджені були ззаду лавки «без царя в голові: лавки на всіх не хватить, будуть топтатися іззаду неї» - командою волонтерів Брюховецької Л.П.. «Собачення» несло натякування на загрозу від Влади поліції, та деякої Влади. Із якою (якими) у Брюховецької Л.П. налагоджений тайний зв
язок засекреченою системою мобільного телефонного сполучення. Доступ до цих телефонних довідників мають лише «слуги народу», решті – зась. «Собачення» велося на підставі, і межах, та в спосіб, що передбачені «Конституцією (але тільки для цих носіїв моделей влади, не держави України)» та «законами (але догматизму, а не Законів України)». Для порівняння і глибшого усвідомлення сказаного - загляньте в недоторканної  частини  Конституції в Статтю 19, із її взаємо-роз
яснюючими двома абзацами.
      Влада партократії є і неможе не бути, як виникша із її абсолютним складом прогресій. Політичні партії являються носіями моделей архітектонік влад (устройства). Виводити усвідомлення проявів цієї Влади поза коло споглядання є нерозважливим і смертельно небезпечним. Еківоком на що є стан війни на території Луганщини, в тому числі. І уникнути партійності, уникнути самого факту з
явлення та існування партій неможливо. Це Форма існування явища «переходу кількості в якість». Так же само, як обідрана куриця є Формою прояву життя енергій. Чи Форма двонога сиськастого є проявом начального етапу розвитку прекрасної Ели-людоїдки із смішної книги Ільфа і Петрова «Золотой телёнок», є Форма існування спектра енергій-інформації способом і на підставі твердого володіння чотирма словами: «парніша», «класно» та іншими.
   У вичерпавшому себе Ученні-казочці Ісуса Христа явище «перехода кількості в якість» (сучасна назва «Явище трансмутації») – байкою щодо екстрасенсорного чудесного зцілення «біснуватого» несло в собі результатом осмислення факту перетворювання  безлічі (легіону  бісів) в одного, в «біса» із здатністю неуязвимості традиційними методами співіснування: ліками та іншими. В слов
яно-мовному просторі таким доказом є існування звернення до тієї ж людини словом «Ти», яке зачасту закінчується плачевними наслідками від не релевантного реагування композиту особистості. Цей композит Рис характеру особистості мовою іменуть словом «Ви» в зверненні. Яке рідко коли зустрічає негатив. Із-за слабкості прояву в ньому інформаційного паразитизму.

Стаття написана в розвиток ідей статті «Информация» Л.О.Секлітової та Л.Л.Стрельнікової, опублікованої в збірці «Словарь космической философии» цих Великих Авторів на стор. 66 (М.: Амрита Русь, 2004 рік із перевиданнями) – в протидію загрозі негативним тенденціям соціальних течій в Україні. Та в память річниці Дня Конституції України.                                                                                                    27.06.2016. опубліковано

Страницы:
1
2
предыдущая
следующая