Чим риса отморозка відрізняється від риси подонка в характері ?

Чим риса отморозка відрізняється від риси подонка в характері людини?

Недоосмислює той, хто вважає що ця тема те ж що і тема «Чим відрізняється собачий кал від калу котів». Природа людини є складною і мало осмисленою на підставі життєвого досвіду, чи на підставі літературної творчості письменників чи на підставі езотеричних знань. (Які орієнтовані на читача із переконаннями в наявності світу поза можливостями людських рецепторів: очей, вух та іншого). Отже мова буде іти про цілісність, а не різні форма життя – котів та собак.

Уже уяснено і прийнято як загальновідоме, що люди відрізняються характером одна від одної в такій мірі, що є неповторними, люди мають неповторні характери.

Серед рис характеру є риси, які спрямовані на добро. І є риси характеру, які спрямовані на зло. При цьому вважається, що добро із невеликою кількістю зла є абсолютним. Тобто таким, що дійшло до вершини свого розвитку. Не існує жодної людини, в якій би були риси характеру лише одного знака: тільки добра чи тільки зла. Риса характеру отморозка і риса характеру подонка може бути проявленою в одній людині в деякій кількості. Поряд із рисами позитивними, рисами добра.phone

Вони відрізняються одна від одної тим, що риса характеру отморозка спонукає людину ломать в іншому не стійко сформовані риси позитивні: рису довірливості, рису віри в добро, рису акуратності, рису самоповаги.   рису  поваги до старших і так дальше. Але при такій негативній роботі майже не порушується порядок протікання процесів. Зменшується їх потужність до повного припинення із-за відключення рушійної сили, яка створювалася совокупною (кумулятивною) потужністю заблокованих чи знищених інших рис характеру, які «штовхали, рухали» дані процеси.

Наприкладnini , 02 лютого 2021року рішенням людей від влади в України було заборонено транслювання трьох телевізійних каналів, які розвивалися в напрямку Зла і втягували в свій такий же негативний розвиток глядачів на користь отморозків із країни-агресора Російської Федерації. Владні отморозки Російської Федерації завили. Негативна складова у глядачів цих каналів ступенню засвоєння ними моральних принципів в деякій мірі була спрямована на знищення (вбивство) в них і інших любові до держави Україна, знищення основи – постоянства в звязках та цінування партнера-Держави Україна. На цій основі виростає любов до України як Держави, як риса характеру людиниcvetok . Медведчук-кум Путіна втратив свою трибуну, через яку він проводив свою ідеологію нейтрального ставлення до захвата нашої території  російськими військовими разом із людьми України без відчуття батьківщини.

 Таким чином люди із рисою отморозків від влади України при взаємодії із подібними рисами людей-діячів цих трьох каналів згубили,угробили, інформаційну площадку, на якій відбувалася боротьба ідеологій без відкритого наміру хапужничать uhmylka на глядачах. Яким не по карману користуватися платними супутниковими телеканалами хапуг-бізнесменів від культури. І зникли можливості розвивати в собі інтерес до аналізу різних точок зору на напрямки розвитку держави. В тій ситуації був вибір зменшити обсяг свободи організаторів телеканалів та примусити адміністративно журналістів наголошувати що зявлені висловлювання та інформаційні ситуації направлені на руйнування територіальної цілісності держави та направлені на руйнування елементів авторитету влади та владних осіб як обличчя влади народу.

Вище висловлене, на мою думку, є дуже важливим, як засіб привчити людей України неухильно класифікувати належність пропонуємої інформації до двох опозиційних напрямків - Добра і Зла. Без взаємного існування яких було б не можливо відчути благотворну силу Добра.

 А тому глядачі мають бути обережними, за застереженням ведучих програм, в поводження із своїм відчуттям гніву і ненависті. Обережність в смислі усвідомлення направленості на кого направлені вектори ненависті та гніву. (Конституція України,  як основний закон, утвердила «ЗАГАЛЬНИМИ ЗАСАДАМИ» в статті 15, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах <...> ідеологічної багатоманітності. Гарантується лише свобода політичної діяльності, яка не заборонена Конституцією та законами України.)

Інтернет, російському, слову «отморозок» приписує назву людей, які повністю позбавлені яких би то не було моральних принципів. Та готових на будь-яку підлість і протизаконний поступок. (Одним із дуже складних моральних принципів є «не убий»)

Риса характеру подонка спонукає людину руйнувати правильне протікання процесів. Наприклад, поліція одного із відділень (№1 Старобільського райуправління) Луганської області отримала звернення людини до поліції із заявою зібрати докази перед зверненням із «позовною заявою» стосовно організації, з вини якої відбулося ушкодження здоровя (падіння із травмою на слизькій підлозі чужого приміщення). Але на звернення до поліції заявника із питанням: «який відбувся рух за заявою?» - службовець поліції відповідає  із проявлянням риси подонка в характері: «На протязі 30 днів чекайте рекомендований лист на вашу адресу із відповіддю».lol

При правильному протіканні процесу спілкування людини і організації відбувається просвітлення свідомості людини, при якому вона усвідомлюєpodmig , що її звернення визнано (чи є ще сумнівним) правомірним і не безглуздим, що проведена початкова робота на одному чи кількох наступних етапах, що крайній строк розгляду звернення встановлений Законом України «Про звернення громадян» в 30 днів (дедлайн). При якихось утрудненнях він може бути продовжений як крайній строк до 45 днів і не більше. За порушення цього правила закон встановлює штрафні санкції по статтям Кодекса України про адміністративні правопорушення, Цивільного процесуального кодексу, наприклад.

Вікісловник слову «подонок» (українське – покидьок) приписує узагальнене враження людини, яка визиває відторгнення та зневагу. Таке уяснення цього поняття спілкування вже на сучасних рівнях розвитку людства не звязується, не стикується,  із беззаперечно правильним біблійським висловлюванням Ісуса Христа: «заповідь нову даю вам – та возлюбіть (полюбіть) один одного». boyan Недостаюча до повноти думка твердить, що розвиток людства як сукупність людей є не самоціль. Людство історично обмежене кінцем світу. Тому є у Вищих потреба сформувати особистості людини такими, щоб вони могли єднатися на поставлені Вищими перед ними ціль із розподілом по обовязкам виконувати доручене згідно особливостям багатства душевних надбань. І перебувати в стані готовності до благодатного підтримування один одного при потребі при роботі на спільну ціль. Тобто перебувати в стані всеобщої (загальної) любові. Що є зрозумілим при уясненні що любов як поняття виростає трансмутацією із постоянства у звязках та із цінування партнера.cvetok

Таким чином, отморозок знищує основопокладаючий елемент процесів – позитивні риси характеру людини. А подонок знищує правильність протікання процесів, енергобатарейками яких є задіяні риси характеру людини, тобто знищує архітектоніку процесів – швидкість протікання чогось, насиченість, відповідність проходження через точки вибору поступків при веденні якогось процесу (блокування орієнтування), тощо.

Умінню класифікувати риси характеру людини, класифікувати прояви інтегральної індивідуальності організації,  - належить майбутнє. І навіть може стати навчальним предметом в навчальних закладах людства.

Викладені вище роздуми є в розвиток ідей Авторів Л.О.Секлітової та Л.Л.Стрельнікової в їхніх багатьох книгах.

02-04 лютого 2021р.

Многие ли печали многие знания?

Многие ли печали многие знания?

Не є визнаним наукою України та навчальними процесами системи освіти в Україні обставина, що люди є нерівними за своїм Рівнем розвиненості. Не є визнаною обставина, що людина володіє своєю душею спадково. Де душа прикріплюється до тіла, вирощеного за час вагітності із біоматеріалу батька і матері дитини (сперматозоїди та яйцеклітини). Не є визнаною наукою та тими навчальними процесами обставина, що прикріплена пізніше до тіла душа перебувала в обємі посмертного збірника душ, який перебуває в існуванні в матерії іншого просторового виміру, аніж наш фізичний світ.  Не є визнаною наукою та навчальними процесами обставина, що душа має свою конструкцію і заповнення і механізмами переробки енергій і заповнена індивідуально енергіями, які стосуються понять, наприклад енергіями «совісті» чи енергіями вмінь, наприклад, вміння бути ласковим.

Тому то і є таким, що піддається сумніву, прислівя: «Многие знания – многие печали».

На самому ділі всі ситуації життя, в які попадає людина, створені із наступним обовязком накопичити в матриці душі чи механізмах оболочок душі енергії, які виділені душею в ситуації життя. Наприклад, в часи Радянського Союзу в Харківському університеті на фізико-технічному факультеті навчався «ривками» студент, назвемо його Саша. При засвоєнні матаналізу та фізики інститутського рівня від перегрузки обємами інформації при роботі ривками в нього в матриці душі, під дією енергій знань відносно високого рівня,  розблокувалася риса характеру «впертість». Він став впертий на стільки, що не міг прийняти для своєї поведінки необхідність засвоювати знання дуже малими порціями і жорстко і постійною регулярністю навчання. Тому в нього мислення сформувалося таким, що він тижнями лежав на кроваті і повторював як молитву вислів: «Я всеравно стану физиком», очікуючи часу перед здачею екзаменів під час сесії і маючи намір лише тобі працювати із навчальним матеріалом. Внаслідок цього він «зійшов із дистанції». Що є сумно.

Тобто наголошую, що знання є інформацією із вмістом в собі структурованої енергії.

Так побутова інформація - хто із ким куди – несе в собі найнижчий рівень енергії і потрібна майже на всіх Рівнях розвитку людини, як енергія необхідна для формування в душі людини механізмів астрального та ментального енерготіла душі. Така інформація потужністю своєю не розблоковує риси характеру людини, які заблоковані Вищими в матрицях душі людини. Незаконне засвоєння (тобто із неправильними емоціями та неправильним осмисленням (не логічно)) її приводить до формування астрального та ментального тіла таким, що вони не придатні для вічного існування в душі. І ці 2 енерготіла відділяють від душі після смерті людини.

Інформація технічного змісту несе в собі енергію вже більшого Рівня, аніж побутова. І також не здатна розблокувати ячейки душі, що заблоковані Звище. Але при її насиченості може руйнувати недосконало сформовані механізми ментального тіла душі. «Сходячи із ума» і переконуючи інших, наприклад,   в потребі повернуть в протилежний бік ріки Сибіру, чи інше безглуздя пропонує, як виростити нову, комуністичну породу людей від схрещування обізяни орангутанга із радянською комсомолкою. Як це відбувалося в історії Радянського Союзу.

Інформація юридичного змісту має в собі більшу енергію, порівнюючи із попередніми. Людина, яка не підготовила себе минулим засвоєнням моральний норм та специфік правозастосування законів, наприклад законів України, - отримує моральну травму при вимушеності сприймати інформацію юридичного змісту. Ця травма полягає в руйнування в ментальній оболонці душі механізмів логічного мислення. Що раніше формувалися під час розгадування загадок, осмислення примовок, обдумування казок, роботи із літературними текстами дитячих розповідей.
            Саме по цій причині в людському суспільстві була створена суспільна течія  «адвокатура» та працюють спеціально підготовлені люди – адвокати. Людина, яка не отримала юридичної освіти, не може осмислити, які норми закону мали бути застосовані в конкретній ситуації її перебування. Не може осмислити які закони і в якому виді були порушені іншим (іншими) при спілкуванні із нею. Хоча душею (астральним тілом) відчуває неправильність поведінки.

Інформація космічного змісту (езотерична, релігійна) має найвищу енергетику, найвищу потужність. І вже невидимо для людини здатна розблокувати в ній ячейки матриці душі із негативними рисами характеру, такими, наприклад, як чваньковитість, зарозумілість, жадібність, ненависть чи інші. Які є в схованому виді практично в кожної людини не самого низького Рівня по 100 Рівневій шкалі людства. Коли Вищі готують душу людини до втілення в людське тіло вони проводять блокування деяких рис характеру, щоб ці риси характеру не заважали людині виконати її програму життя. Саме по цій причині зявляються сварки у сімї, розвал сімї, якщо один із членів сімї прикладає зусилля до вивчення Новітнього духовного вчення, яке принесли людству Автори Л.О.Секлітова та Л.Л.Стрельнікова. Чи людина прикладає зусилля для вивчення більш давнього Учення, яке викладено в Біблії чи Корані.

Крім того насиченість людини інформацією-енергією цих учень здатне визивати і в співрозмовників емоції відторження, розумове запаморочення, відкривання заблокованих негативних ячеєк душі співрозмовника. Саме під таким кутом має осмислюватися давня приказка «Многие знания – многие печали».

Щоб уникнути такого явища потрібно ділитися із іншим, із іншими про прочитане чи почуте, звертаючи увагу, що таке може бути і може впливати на читача та на інших із можливим розпадом сімї при появі рис характеру, які були схованими до пори.

Так що великі Вищі знання дійсно можуть бути великими печалями для носія цих знань та його оточення при помилках поведінки і нерозумному застосуванню. І стати наслідком великих знань.

Більш досконало, точніше і повніше тема розкрита в книзі «Откуда приходит истинное Знание. Предсказание будущого и контакты с Высшими силами» Авторів Л.О.Секлітової та Л.Л.Стрельнікової.

 

Гадость білохалатна є поряд.

Гадость білохалатна є поряд.

Історія відбулася в кінці періоду існування Радянського Союзу в Україні.

Літній чоловік (62 роки вік) отримав критичне захворювання системи травлення. Він не міг ковтнути їжу, бо вона не проходила в шлунок через стравохід. Попробувавши своїми методами лікуватися він переконався, що проблема своїми силами не вирішується. Звернувся за консультацією до сільської фельшерки  Планиди Катерини Василівни і вона наполегливо йому рекомендувала звернутися до Луганської обласної лікарні на прийом до хірурга, бо він вже почав слабнути від голоду. Син в цього чоловіка був ще молодий і не мав досвіду піклування за хворими, не мав досвіду, який би допоміг йому ізорієнтуватися в порядках, які існували в галузі медицини. Але за час свого молодого віку вже освоїв уміння управляти легковим автомобілем.

Син відвіз  батька до обласної лікарні, дочекалися прийому місцевого хірургічного світила, який вказав, що питаннями цієї хвороби відає одна із міських лікарень м. Луганська. І вони туди разом поїхали своєю автомашиною. В тій лікарні батько вже не міг стояти, присів на корточки, очікуючи прийому хірурга. Хірург, побачивши, що людина присівшою очікує його, поцікавився що батько кілька днів не їв, і розпорядився в операційну зразу його вести.

Син вийшов на кілька хвилин і через деякий час побачив із здивуванням, що батько вийшов сам із будівлі лікарні та попросив купити щось поїсти, розповів, що в стравохід йому вставляли зонд, який усунув непрохідність стравоходу. І розповів, що його будуть готувати до операції.

Через деякий час батька виписали із лікарні. І, коли син його забирав додому, лікар тет-а-тет сину вручив виписку із «Історії хвороби» із повідомленням в виписці діагнозу, проведеного лікування і рекомендацій. Та голосом із переконливими інтонаціями сину повідомив, що батькові цю виписку показувати неможна. Цей подонок білохалатний дорослий своїм баченням інформаційного обміну змінив долю батька, скоротивши йому на кілька місяців життя по тій причині, що відсутність знань медичних термінів, мови ідіотів в білих халатах, відсутність знань у сина про функціонування систем організму привела до ховання від батька виписки тієї, і коли через кілька місяців у батька відновилося неправильне функціонування організму і його стравохід не пропускав їжу в шлунок, то син не зміг усвідомити, що проблема вирішувалася тимчасово, зверненням до районного хірурга із вимогою вставити розширювач стравоходу чи іншу трубку для можливості їжі проходити в шлунок.

Після голодування через деякий час людина померла, хоча фельдшер кілька разів ставила крапельниці для компенсації зневожування організму.

Історія була розказана давно. І сьогодні, споминаючи її і маючи інформацію про існування часу як живого реально існуючого організму, із сумом вбачається, що такі подонки в білих халатах тотально продовжують процвітати в системі медицини.

Час є живим організмом напраленістної конструкції, векторний. Я не наголошую на те, що в нього є минуле, теперішнє і майбутнє. Я звертаю увагу читача, що час як живий організм, подібно обжитому багатокімнатному будинку, має рухаючу силу в напрямку під іншим кутом, із іншим вектором для кількох різних процесів. Тобто якщо в людини є риса характеру відзивчивість і риса характеру акуратність, то час їх в себе обидві вміщає, але своєю конструкцією примушує в людині відзивчивість працювати в одному напрямку під одним кутом по відношенню до інших рис характеру. А акуратність примушує проявлятися із іншою інтенсивністю і із іншою швидкістю розвитку в другому напрямку під іншим кутом по відношенню до інших напрямків із іншими швидкостями розвитку інших рис характеру. Подякуємо Всевишньому, що він допустив серед людства проявити себе так популярно короновірусу. Та подякуємо вченим, що вони до нас популярно донесли, що короновірус має організм, схожий до кулі, із якої «бутилки» в різні сторони стирчать. Це гарна образна модель конструкції організму часу. Тобто час має властивість векторності, при якій різні елементи часу управляють із різною ступінню розвитку уміння це робити різними живими процесами, різними організмами єдиної системи, яку в себе включає і розвиває час. Тому цілителям потрібно застосовувати при спілкуванні із пацієнтом, при спілкуванні із рідними пацієнта виховне спілкування із вказуванням, що розвиток різних частин тіла людини відбувається із різною швидкістю. І рідним потрібно прискорити в собі розвиток уміння орієнтуватися в специфіці розладу в близького, щоб своєчасно його підстрахувати і звернутися за допомогою до спеціаліста. Для прикладу сказано. Але не віддавати «гадості» на рабовласницьке управляння «лікуванням».

 І про інше. Якщо розвиток різних частин організму відбувається нерівномірно, то може бути розумним очікування, що хвороба повернеться знову, коли час своїм умом, як жива і мисляча істота, вирішить повторити начальний процес хворобою людині. Може бути розумним очікування, що несприятливі обставини повернуться, коли часу його старший керівник-час вищого Рівня розвитку накаже розгорнути програму життя людини чи організації так, щоб повторити несприятливу ситуацію.

В статті використана інформацію із книги «Законы Мироздания или основы существования божественной  иерархии» т.2 Авторів Л.О.Секлітової та Л.Л.Стрельнікової, глава 18 «Час і таємниці його будови».

 

Про недостатність совісті НАК Нафтогазу

Про недостатність совісті НАК Нафтогазу

В своїх корисних інтересах Нафтогаз під менеджерством Коболєва відбирає а обласних продавців газу кінцевих споживачів. Для цього із недоразвитою совістю Нафтогаз застосував інформаційний ресурс Приватбанку та Ощадбанку України. Ощадбанк отримав інструкцію як оформляти переход до поставщика Нафтогазу. Але в інструкції не вказав, що право зміни поставщика людина може реалізувати із застосуванням нотаріальної довіреності своєму представнику. В електронній програмі заяви-приєднання теж немає функції «прикріплення» від сканованої копії нотаріальної довіреності. Чиновниці Ощадбанку інфантильно розводять руками.Таким способом громадянин Коболєв разом із НАК Нафтогазом порушили права людини, закріплені за пересічним громадянином Законом України «Про нотаріат». 

Коболєв, доводю до твого відома, що згідно статті 1 Закону «Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.»

   Крім того, Коболєв та НАК Нафтогаз, доводю до вашого відома, що совістю називається  розмір самоконтролю, який характеризує ступінь відповідності дій, які вчиняю Індивід, законодавчим основам розвитку. Розмір вашого самоконтролю (совісті) лежить нижче плінтуса. Нагадую, що Основний закон прийнятий народом України усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, власною совістю. Нагадую, що згідно статті 68 Конституції, незнання законів не звільняє від відповідальності. В тому числі моральної. А вашим покакранням, громадянин Коболєв та НАК Нафтогаз, буде наше, народне, «ФЕ!». Як особам із хронічною недостатністю совісті.

Про сітку символів мерзенності Кабміну та ВР України

Про сітку символів мерзенності Кабміну та ВР України.

Тема є складна. І для популяризації її викладення застосований метод пізнання «аналогізація». Тобто кілька аналогій як різні точки зору на теж саме.

Нині малозабезпечені та середньо забезпечені верстви населення України виробляють своїми душами лавину негативних енергій ненавистіshock у Ієрархічні системи, які обслуговують людство та планету Землю. Ненависть є «брудною» енергією почуттів і придатною для підживлювання процесів деструкції, руйнування всього і скрізь. Причиною сплеску ненависті та протестів є злісне замовчування та ховання євреями і високорозвиненими  людьми із інших національностей, в тому числі і священниками, від населення України події що для загалу на російській мові опубліковані тексти законів світобудови, по яким живуть в ієрархії Бога Вседержителя. Невігластво наших керівників про зміст «Закону функціонування конструкції сіті символів» привело до грубої помилки в питанні впровадження фірташовського колондайку (власник кінцевий-бенефіціар облгазів) по геноцидному викачуванню грошей із населення України під видом ринкових відносин в сфері газопостачання. Та привело до лавини енергетичного і інформаційного бруду.hypnosis

      На цю тему є старовинний анекдот про японця: представники ресторану запросили японця відкуштувати кілька блюд, які цінуються в Радянському Союзі – чорної ікри,червоної риби та салату олівє. Японець уважно оглянув кожну  тарілку та повідомив: «Ето я кусяля, ето я кусяля», - показуючи на тарілки із чорною ікрою та червоною рибою. А потім із хвилюванням повідомив: «А ето ктото кусяля» - показуючи та тарілку із салатом «олівє». Та переводячи погляд із шматочків ковбаси на шматочки нарізаного яйця, із них на шматочки огірка і потім та місиво майонезу із трудом стримувався від блювотних позовів.smeh lol

Як і в темі анекдоту так і в темі «ринкової ціни на газ» насправді мова іде про «функціонування конструкції (архітектурного утвору – інакше кажучи) сітки символів». Бідний японець в першу чергу побачив місиво блювотно-подібного майонезу, пережованих кимось огірків та шматків ковбаси і вареного яйця, які із блювотиною вивалені на  смітник – тарілку ресторанного блюда. Наші українці побачили таку ж блювотну масу олігарха мільярдера Фірташа та мільйонера-зарплатника Коболєва Андрія Володимировича – голови правління «НАК «Нафтогаз України»» в повідомленнях про ціну газу в січні 2021 року. Бо «шматочками пережованої виблюваної ковбаси» є інформація про пенсію «не суддівську» в 2100 грн./міс., і то і меншу. Є інформація про заробітну плату тих, яким заборонили працювати в карантин, яка залежить лише від виторгу, бо вони не є продавцями продуктів, медикаментів та не є поліцейські чи держслужбовці. smile Також «шматочками виблюваних варених яєць» є інформація Постанови Кабінету Міністрів (Положення № 848) про «спрощення» порядку надання та призначення субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Де є казково багато перепон для законного отримання субсидії з причини що на житлово-комунальні платежі за повну опалювальну площу планується потреба витратити більше, аніж 15% сімейного бюджету. smile Є блювотина в виді безсовісної інформації про закон Верховної Ради про застосування конфіскації житла у випадку коли власник житла не може розрахуватися із боргами за газ та електроенергію, воду, каналізацію, вивезення сміття.nini

   Але довівши до відома читача анекдот про «А ето кто то кусяля» я звертаю увагу на комізм від функціонування конструкції сіті символів, що задіяні в анекдоті. lol Це душею людини виробляє світлі енергії для космосу, планети Землі та членів групи людей-слухачів анекдоту. podmig В свою чергу перелічені «блювотини» в історії із «формуванням» ринкової ціни на газ є лише не великою частиною конструкції сіті символів, яка своїм функціонуванням примушує втягуванням великої кількості людей в  вироблення їхніми душами маси, лавини брудної енергії для Ієрархічних систем Бога.help

   Автори «Закону функціонування конструкції сітки символів» Л.О.Секлітова та Л.Л.Стрельнікова звертають увагу, що надбана Індивідом (людиною чи юридичною особою КабМіном чи ВР України) інформація є словесною багатокомпонентною. Кожен із компонентів є  психологічно вишукуваним серед масиву інформації, що не задіюється фокусом уваги. Тому кожен символ «вплітається» в сітку символів. Тому конструкція сітки символів дозволяє визначений зміст знань втілити в зжату форму знаків. smutili Наш український народ осмислюючи символи, що мають інформацію про підвищення ціни на газ та інші моменти життя, - розшифровує їх способом переформовування своїм людським апаратом мислення в поняття, які доступні цій людині. Образи явищ образного мислення накопленої людиною смислової бази через так називаєму «число кодову систему» переводяться в смисловий зміст: ця інформація є катастрофічною по значенню для моєї сімї, це повний крах моїх мізерних фінансових накоплень,          КабМін та Верховна Рада України допустили мерзенний проступок, не сумісний із їхнім  існуванням в людському суспільстві їх.stop Отримано таким чином знак – спусковий механізм для продукування душею емоцій широкого спектру.wakeup

      Щоб той результат отримати - потрібно було апарату мислення людини провести переведення кодів образів надбаних та засвоєних в «режим спеціалізованої підготовки». В якій накладають енергії вичленених образів образного мислення  із інформації - на енергію «число кодових значень» символів. Якщо вони співпадають по своєму типу, то відбувається дешифрація. Тобто, потім відбувається після опізнавання  "бяки" чи "фортуни" ще і уточнення що ж це є і в якій кількості.podzatylnik

   Якщо японець опізнав цілісність чорної ікри, то і пересічний українець опізнав явище переходу чесно заробленої пенсії чи придбаних фінансових накоплень сімї в нечесно і геноцидно сформовані гроші оплати газу тій мерзенній організації, яка маніпуляцією змісту поняття «ринкова економіка» намагається із суспільного блага – грошей, - присвоїти собі не зароблену інтелектом, працею чи роботою своїх рис характеру велику частину грошей. blind Примушуючи до самознищення свого споживача послуги продажу газу. Тобто українець опізнає порушення дії Закону України «Про захист прав споживачів». (Редакція від 16.10.2020р. stop chih   )  

    Закон функціонування сіті символів своєю дією системно захищає психіку людини від впровадження («інфікування») із-зовні у психіку людини, у психіку Індивідуума. Це робиться зупиненням впровадження із-зовні в дешифратор на перших «кодових операціях». І дальше коди не дають таким інформаційним негідникам можливості проникнути в глибину смислових змістів, що не будь розшифрувати і розкрити інформацію в свідомості індивідуума. Так як воно заблоковано системою захисту. podzatylnik Отже мерзенність Кабінету Міністрів та Верховної Ради України полягає в завульовуванні змісту поняття «Ринкові відносини» хованням від осмилення (згортання інформації умовчуванням) в його складі невідємності поняття - «диверсифікація». Що по своєму смислу являється смислом словосполучення «не носи яйця в одній корзині, а імій  кілька корзин різного розміру для носіння тієї ж кількості яєць.» Де корзина із меншою кількістю "яєць-кубометрів газу" призначена для споживання малозабезпеченим та особам, що перебувають в скрутних життєвих обставинах, - по  найменшій ціні одного  кубометра газу має продаватися. А корзина із "більшою кількістю яєць - блискучих розцяцькованих кубометрів газу" для заможніх українців, яким непомітно навіть платити і по 10 євро за 1 кубометр газу. Висловлене вище є роз'ясненням поняття Конституції України "Україна є соціальна, незалежна держава" із погляду що соціальність осмислюється із "усвідомлення своєї відповідальності перед Богом" (абзац 7 Преамбули Конституції.)drunk podzatylnik

Тепер мораль із цієї статті. Україна як Держава визнала право на існування людського зборника «Кабінету Міністрів України», НАК «Нафтогаз України» як монопольний продавець газу облгазам Фірташевським, визнала право на існування людських зборників «Імярек-облгазів». Але право на творчість цим людським зборникам обмежено законом «Про захист прав споживачів». Це означає, що своєю творчістю і НАК «Нафтогаз України» як орган Кабінету Міністрів України і облгази були зобовязані користуватися ідеологією ринкових відносин в частині розмежовування оптової ціни для облгазів із індивідуалізованим постачанням для малозабезпечених верств населення, для середньо забезпечених верств населення і для населення із великим рівнем доходу. Ця як мінімум. Інакше кажучи, оптовий монополіст зобов'язаний осмислити потребу вести продаж по ціні "цілодобовій" - "вранці дорожче куб газу, в обід - дешевше, а ввечері за безцінь продавати кубометр газу", осмислюючи що кінцевий оптовик налаштує ціни свого продажу одного і того ж товару під споживача крайнє бідного, на споживача середньо забезпеченого і споживача заможнього. Користуючись ідеологією попереднього поставщика оптом газу. А розвинути цю ідею можна і введенням градацій по більшому числу відмінних ознак. cvetok

По тій  причині, що облгази та «Нафтогаз України» своєю недолугістю зробили великий вихлюп ненависті, енергій відчаю із душі члена малозабезпеченої сімї чи сім'ї-"домогосподарства, яка знаходиться в скрутних життєвих  умовах", - то вони повинні солідарно в добровільному порядку, протягом 1 місяця,  оплатити разом із людським зборником «Кабінет Міністрів України» суму грошей за кінцевого споживача – малозабезпеченого громадянина в кількості, яка перевищує 15% від його доходів, що витрачені на оплату житлово-комунальних платежів, згідно із актом претензії від домогосподарства.smile

   У випадку ухиляння керівників цих «людських зборників» від сплати обчислених сум згідно «претензійної заяви»  - потрібно задіювати суди за місцем юридичної адреси облгазу із колективним (всіх членів) позовом від домогосподарства позовною заявою до кількох юридичних осіб, як співвідповідачів із вимогою стягнення kill beat сум надміру (тобто сверхбагато, порівнюючи із вимогами Постанови Кабміну від 22 липня 2020р. № 632 "ПОРЯДОК обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги" -  напівмерзенний документ) та Постанови Кабміну від 27 липня 1998р. № 1156 щодо нарахованих коштів -  із відповідачів, стягнення із них судових зборів за кількістю членів домогосподарства та вимогою звільнити позивачів від сплати судового збору по причині малозабезпеченості. (Чи по причині порушення відповідачами Закону України «Про захист прав споживачів»).hypnosis    stop podzatylnik
           « 
Закон функционирования конструкции сети символов» напечатаний в книгі «Законы Мироздания или основы существования божественной иерархии» Авторів Л.А..Секлитовой и Л.Л.Стрельниковой.look cvetok

Анекдот про майновий розподіл.

  • 17.11.20, 20:48
"И где же заражается ковидом наша элита? В общественном транспорте не ездит, по магазинам не ходит. Есть только одно объяснение: официанты плюют им в еду." anekdotov.net

Тут основою сміху є уявлення, що той, хто має дуже багато умінь присвоювати собі та умінь розпоряджатися присвоєним обов'язково повинен мати уміння скромності. Тобто "їздити в громадському транспорті", "ходити по магазинам". Присвоєння визиває автоматично розширення простору, в якому починає дальші розвиватися  представник "еліти" із втраченим самоконтролем. Приємного апетиту їм.

Хі-хі! І це Конституційних суддів "творчість"

Конституційний суд днями "прославився" останнім своїм конституційним рішенням з питання запобігання корупції - РКСУ № 13-р_2020. Щоб зробити читача круглим дураком судді умовчуванням об'єднали процес незалежності суддів, в тому числі конституційних, при виконанні своєї професійної роботи по судочинству для встановлювання справедливого балансу між інтересами та вимогами закону - об'єднали із процесом незалежності своїх "хотєлок" непомірних жити в розкоші із жируванням з дуру в ті часи України, коли "прожитковий мінімум" в 1,7 - 2,2 рази менше суми грошей, при яких людина не помирає повільно від бідності. І "славно" прословоблудили.
  Скандальне рішення Конституційного Суду України зробило неконституційним контроль суспільства через органи виконавчої влади за статками суддів, інших чиновників та зробили неконституційною  кримінальну відповідальність за брехливе декларування своїх неправомірно нажитих майнових статків.help 
      При затвердженні мотивування свого рішення більшість конституційних суддів пустила слину від почуття меньшовартості та "беззахисності",  пропустивши поза увагу систематичні випадки фальсифікації судовою владою рішень визнати людину недієздатною із повною пожиттєвою залежністю від мерзотників-психіатрів у білих халатах та такого ж мерзотника (мерзотниці) - опікуна: " ... судова влада, ..., є найменш небезпечною для демократичного врядування та інших гілок державної влади, а також для природних прав людини, визначених Конституцією України, ... Адже законодавча влада встановлює правила, виконавча влада застосовує примус, а судова влада не має ні того, ні іншого. Судова влада не має ні військової, ні фінансової сили, ні безпосередніх важелів впливу на інші гілки державної влади, тому вона є найбільш вразливою до посягань інших гілок державної влади...." 

Конституція України гарантує кожному право на соціальний захист (стаття 46 Конституції). А суддям конституційного суду треба не слину пускать,druzhba а самим ініційовувать подання до Верховної Ради України у випадку порушення їхніх добросовісних прав людини в текстах законів України. Не скавучать, одягнувни мантію конституційного судді, про зловживання представника виконавчої влади України, а позиватися до адміністративного суду із вимогою визнати протизаконними дії його та вимагати застосувати механізми кримінального, адміністративного чи дисциплінарного покарання такого представника виконавчої влади - зверненення до загальних судів. Грошей із народного бюджету їм достатньо народ платить для оплати судового збору за право зверненення до адміністративних чи загальних судів.smeh

Серед цих конституційних суддів вивилися лише четверо суддів із рисою порядності. Що підтвердили вони своєю розбіжною думкою та окремими думками.

 

Чому День знань має реальність абортованою?

Перше вересня в Україні прийнято вважати св'ятом Дня знань. Але із сорому перед соціальним значенням знань в Україні його тепер наіменовують Днем, в який стартує новий навчальний рік. (Дивись на пошуковику компютера інформацію уніан: https://www.unian.ua/lite/holidays/1-veresnya-2020-yake-sogodni-svyato-prikmeti-ta-imeninniki-shcho-sogodni-ne-mozhna-robiti-11127302.html)
    На телебаченні України вже почали рекламувати, що інформація може бути отруйною. Першоджерелом інформації в Україні є навчальні заклади. Вони підкорюються  Закону України "Про освіту", який в принципово новій редакції прийнятий Верховною Радою в 2017 році та підписаний Петром Порошенко, людиною, яка праведними трудами стала мільйонером, почавши життя ще в часи Радянського Союзу. А останні зміни в цей Закон Верховна Рада внесла в 2020 році: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. Ознайомившись із текстом цього закону вам може захотітися плакати, бо із "гордістю" там повідомляють, що цей Закон "визнано таким, що відповідає Конституції України (конституційним), згідно рішення Конституційного Суду  № 10-р/2019 від 16.07.2019"
Дивитися на основне треба із осмисленням фрази, що освіта в Україні є світською. Тобто Верховна Рада і наші "Гаранти Конституції" зробили все залежне від них, щоб наші діти і внуки ніколи не задумалися, чому в Преамбулі Конституції України Верховна Рада України першого скликання звернула Увагу читачів "Конституції", що вона прийнята "усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, власною совістю, минулим та прийдешніми поколіннями". Таким чином, знання, що дають наші навчальні заклади, є абортованими світським змістом знань! Наші горемичні президенти не подумали, що поняття Бога треба відновлювати в людях, що проявили інтерес до освіти від усвідомлення що без отримання освіти людина не утримається на "соціальній драбині суспільства" і ніколи не зможе заробити стільки грошей, щоб дозволити мати собі більше однієї дитини та батьків, які вже втратили працездатність, не роблячи одинадцять абортів за своє сімейне життя. Наші "народні депутати", зобов'язавши освіту в навчальних закладах бути світською, на багато років роблять не доказаним наукою існування в світі Вищого Розуму. Представниками якого є Бог і Диявол, як два найвищих керівника двох діаметрально протилежних, опозиційних потоків в природі.
Тому і не може бути в наших дітей та внуків розуміння поняття "совісті", як фундаментальної основи Конституції України та вектора, на який треба орієнтуватися при усвідомленні ситуації, коли подонки від Імені держави нав'язують свою думку, наприклад, що підприємництво не може бути "соціальним підприємництвом", тобто таким видом діяльності при якому люди ("соціальні підприємці") займаються збільшенням "соціального капіталу": в таких галузях як права людини, освіта, охорона довкілля, боротьба із бідністю.
"Совість не існує в природі, бо її існування не доказано наукою. Це вигадка невігласів та дурнів" - таку позицію мовчки зайняв Петро Порошенко та Володимир Зеленський. І кожного дня нам нав'язують такий свій погляд своєю явною і не явною діяльністю.drunk Саме по цій причині стала абортованою ральність Дня знань. nini
А жаль, що така інформаційна отрута   управляє "Днем, коли розпочинається навчальний рік".   Тфу, погань!
    Стаття написана в розвиток ідей, які висловили Секлітова Лариса Олександрівна та Стрельнікова Людмила Леонівна в серії книг "За гранью не познаного"cvetok

Які подонки Сватівські психіатри в Луганській області!

  • 28.08.20, 00:04
В Луганській області України є Сватівська обласна психіатрична лікарня. Вона зарекомендовала себе як пристанище подонків лікарів-психіатрів. Бо в ній головним лікарем по нині впроваджена практика, за якою пацієт, привезений в "психушку," медсестрою, яка оформляє його у відділення №3, наприклад, насильно зобов'язується підписати документ із великим печатним текстом про його добровільну і усвідомлену згоду на медичні процедури, про які якоби йому повідомила і запропонувала лікар-психіатр, наприклад Ямпольська.

Підписавши цей документ людина вже не може відмовитися від тих психотропних отрут, які їй будуть вколювати протягом двох місяців, не залежно від того, що психічного розладу не спостерігається.

У  випадку не підписування такого документа ці подонки-психіатри фальсифікують медичну документацію та напрвляють її до Сватівського районного суду Луганської області, де продажні судді, як наприклад суддя Гашинський із такими ж народними засідателями, виносять рішення: "Госпіталізувати в примусовому порядку до Сватівської обласної психіатричної лікарні". На захист адвоката надіятися марно, бо вона отримує свої іудині гроші від Центра надання безоплатної вторинної правової допомоги і зовсім не заінтересована в добросовісному виконанню своїх обов'язків адвоката.

Коли ж нарешті Верховна Рада України  прийме в новій редакції Закон України "Про  психіатричну допомогу", а не інструмент зведення рахунків із неугодними!

Ти дивись-судді "запищали"!

Мова є сумний винахід Вищестоячих Світів для конструкціїї людини наших часів. Бо вона оперує поняттями спілкування. Які призначені для об'єднування на спільну мету людей, які спілкуються в інтересах планети Землі та Вищестоячих світів. В тому числі і для вирішення своїх, невідкладних потреб.
  Останнім інтелектуальним надбанням судової гілки влади України є ухвала від 26.05.2020р по справі №360/1787/20 в своїй суті з мовного питання (Луганський окружний адміністративний суд). Суддя Свергун І.О. повернув без розгляду заявнику звернення до суду по причині,  (основній) що заявник використав оціночне судження в тексті заяви, охарактеризувавши судову гілку влади України як "безстижі суди України".
  Такі мовні засоби дуже часто використовуються нашими, українськими і не тільки, людьми при спілкуванні між собою за допомогою мозкового центра, який знаходиться в астральній оболонці душу, із використанням фізичного мозку, який знаходиться в черепній коробці людини. Людина мислить емоціями,  поняттями спілкування, що найбільше збурюють емоційну  сферу, почуття людини і створюють зневажливу чи ворожу "атмосферу" в середині групи людей, що вступають, задіюються в спілкуванні.
  Є деякі люди, що спромоглися себе сформувати до здатності мислити механізмами ментальної сфери, ментальної оболонки із використанням фізичного мозку. До таких людей відноситься і наш президент Володимир Зеленський, який зайняв позицію, що мовне питання в Україні не на часі, маючи на увазі національну складову питання. І до них відноситися суддя-доповідач Прокопенко О.Б. із Великої палати Верховного суду України, який в групі із дев'ятнадцяттю суддями створили "перл" - прецидентний документ Постанову від 07.11.2019р. по справі № 9901/324/19, в якому виправдали суди першої та апеляційної і касаційної інстанції  за створення ними недоступним людині правосуддя способом дискримінації утиском у праві на повагу до приватного і сімейного життя. Із-за того, що людина використала "образливі твердження на адресу суддів України".
    Прокопенко О.Б. є суддею-молодцем, який доніс до кожного читача сайта "Єдиний державний реєстр судових рішень" мовне питання "ЯКЕ НЕ НА ЧАСІ (Зеленський В.О.). А саме, що образа такої великої особи як держава-відповідач на лаві підсудних Європейського суду, висловлена в заяві проти держави до Європейського суду по правам людини, - є підставою недоступності правосуддя в цьому Суду як "зловживання процесуальними правами". І Суд оголошував неприйнятною будь-яку заяву, подану на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, - на підставі статті 35 Конвенції оголошував неприйнятною.
   При цьому в "інтелектуальному перлі" постанови Великої палати ВСУ по справі № 9901/324/19 повідомлялося, що Європейський суд приймав такі ухвали щодо прийнятності заяви і у справі "Ржегак проти Чеської Республіки від 14.05.2004р, (заява № 67208/01). І у справі "Дюрінже та Грандж проти Франції" від 04.02.2003р., (заява № 61164/00 і № 18589/02) та інші.
  Отже судді "запищали", до своєї суддівської мантії примірявши поняття честі і гідності. Примірявши це поняття до державного органу чи іншої юридичної особи чи звичайної пересічної люди - "бидла підзаборного", чи держави-відповідача в Європейському суді.
 Бо ідеологія матеріалізма, за якою існує лише те, що можна почуттями сприйняти чи за допомогою приладів, - не має в собі місця для уявлення, що людина несвідомо чи умисно переключилася чи переключила мислення на мислення за допомогою не ментального чи астрального тіла чи за допомогою ефірного тіла. Або як кажуть в народі про таку людину, що вона  думає статевим органом.
  Де ж вихід із такої ситуації? Треба на Рівні системи освіти та систем підвищення кваліфікацій визнати, що зневажливе ставлення, нецензурна лайка, образи, зловживання процесуальним правами є мінусовими формами приватного і сімейного життя будь-якої людини чи об'єднання людей в сім'ю, в професійне товариство як судова гілка влади чи законодавча гілка влади чи інши. Чи таке об'єднання як держава-відповідач.
  Треба кожному задуматися, що можна мислити і відчувати не тільки "мозком," але і рисою харктеру. Згідно пісні В.Висоцького про колію, в яку попала людина. Можно мислити і субстанцією із її структурою,як наприклад "мислення сімейної людини", "мислення державного діяча."
В Цивільному кодексі Украіни про це теж ще нічого не написано.
  Стаття написана в розвиток ідей Лариси Олександрівни Секлітової та Людмили Леонівни Стрельнікової, висловлених в статтях "Кто такой бог или иерерахическое распределение" та "Закон субстанции" книги "Законы Мироздания или основы существования божественной иерархии".podmig
Страницы:
1
2
4
предыдущая
следующая