хочу сюда!
 

Лена

39 лет, стрелец, познакомится с парнем в возрасте 38-45 лет

Зразок пропозиції мешканцям у виборах до місцевих рад!


Сам проект в комплексі вирішує усі проблеми усіх семи районів міста Кривий Ріг і Криворізького (сільского) району.

Пояснення

 Це проект орієнтир якого є людина, громадянин України, мешканець міста Кривий Ріг , якісь умов його існування і пов’язані з цим економічні позитивні зміни в країні.

 Пропозиція яка розглядається  вирішує усі, без виключення, проблеми семи районів міста Кривий Ріг і Криворізького (сільского) району.. 

Матеріали для обговорення з мешканцями районів кандидатами в депутати районних у місті рад, Криворізької міської ради, Верховної Ради України, Президента України.

***
 

Будівельний (базовий) прект. Редакція 2013 року.КРИВОРІЖЖЯ – ТЕРИТОРІЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ до 2031 р.

("КТЯЖ Г-31")

   
 *У справі виконання Статутних положень!

*

Мета:  Налагодження і розвиток партнерських відносин з урядовими, неурядовими організаціями, окремими керівниками структурних підрозділів міста, для надання в повному обсягу гарантованих Конституцією України прав мешканцям Криворізького регіону.

***

Вступ


На виконання задекларованих патріотично – демократичними силами міста ідей, маємо спільними зусиллями підтримувати зміцнення та розвиток місцевого самоврядування. І тут  вирішального значення набуває проблема відсутності спільної мети направленої на консолідацію територіальної громади навколо обговорення одного, спільного для усіх проекту.

 

Особливого значення необхідність такої ідеї набуває в переломних фазах розвитку планетарних, геополітичних відносин, коли консолідована думка  населення країни (міста) стає запорукою в виконанні програми по  забезпеченню миру та добробуту громадянам України, що базуються на засадах соціальної справедливості, та утвердженні України як лідера серед інших держав світу.

 

 В зв’язку з цим на перший план висуваються питання кваліфікованного підходу територіальної організації до питання створення такої консолідуючої ідеї шляхом створення системи взаємозв’язку між різними сегментами виборців районів, міста.

Така ідея позитивно вплине на результати волевиявлення громадян і створить патріотичну підтримку нам від територіальної громади в виборах депутатів місцевих рад, свого представника у Президенти України, предстанвиків до Верховної Ради України.

 

 Очевидно, що перемогу у вищеназваних виборах здобудуть ті організації, які матимуть збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру навколо спільного проекту.

 

У зв’язку з цим домінуючою складовою проекту стає осмислення  кожного структурного сегменту виборців, який має за свою мету знайти ті дотичні точки, які б зацікавили виборців прийняти участь в виконанні, або допомозі  виконання запропонованого і  в виробленні найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу.

 

Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті країни, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський, соціальний та науковий капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян. (Соціалізм скандинавського формату)

 

Таке ж завдання  ставить перед собою і проект «Криворіжжя-Території Якісного Життя до 2031р» (Далі по тексту “КТЯЖ Г-31”) В ньому передбачається такий розвиток відносин, і  аналізу потреб які є  спільними для всіх без виключення електоральних складових всіх семи районів нашого міста, та Криворізького (сільського) району
Проект «КТЯЖ Г-31», в основі  якого лежить реалізація довгострокової “Національної стратегії розвитку України – 2030”, як конкурентоспроможної країни, що затверджується у глобальному світі як Держава могутня серед великих і яка базується на заявах усіх лідерів країни


Валерій Плюта.                                                                          /Підпис/

 
«Перспективний план розвитку Жовтневого району до 2031 року»

***


Основна частина

 

Змістом перспективного розвитку Жовтневого району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району якісним житлом, згідно з нормам Конституції України.

 

Тому для забезпечення цього ми  запропонуємо мешканцям Жовтневого району, для узгодження, нову концепцію радикальної модернізації житлового фонду,  що має бути здійсненна  через передачу земель промислового значення (Індустріальних парків в проекті) підприємств банкротів, або підприємств які припинили свою діяльність (але мають узгодженну документацію санітарних зон, комунікаціцй, тощо, ред.) громаді с наступною передачою їх потенційному інвестору в довгострокове користування.

 

В подальшому і створення “вільних економічних зон” на цих територіях,  та провадження юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади, установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та потенційними власниками соціального якісного житла.

 

*Для забезпечення спеціалістами виконання будівельних та сопутніх з ними робіт передбачено і мережу професійно-технічних  коледжів на базі вже існуючих потужностей, включаючи навчання людей з обмеженними можливостями. Приклад: http://kmop.org.ua/category/soc/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80

 *

 

*Для поліпшення соціального захисту уражених верств населення, під час проектування нових сучасних висотних будинків передбачити інтеграцію в них мережі служб соціального захисту“Уражених верств населення” (відповідальний Лукашенко Д.)та установ культурно-просвітницького спрямування (відповідальна Довбня Е).


 

*При розробці інфраструктури, на звільнених від старих будинків територіях,  лісово-паркової зони забезпечити належні умови для здорового розвитку населення, шляхом створення мережі спортивних споруд, мережі дитячих навчальних закладів та мережі лікувально – профілактичних закладів.


 

*Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів мешканцям району.


 

На виконання цього  депутати районної ради наступного скликання будуть приймати рішення:


 

1. Розглянути можливість виділити з бюджету району кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками, акцентуючи увагу на тому, що вирішальне значення мають безпека та максимальна висота будинків.


 

2. Скласти Угоду про співрпрацю з однією з «парламентських» партій, що висповідують патріотичну, регіональну ідеологію і яка підтримає в Криворізькому регіоні виконання цього проекту, шляхом законодавчих зміни. А в результаті зможе забезпечити проект вигідним кредитом для будівництва серії сучасних висотних будинків. (Індустріальних парків, ред)


 

.3. Від імені громадян територіальної громади депутати об’являєть міжнародний конкурс на побудову серії стандартних 50-70 поверхових будинків, де головними показниками є  гарантована експлуатація будинків, та його собівартість. 

4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду депутати Жовтневого району об’явить конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого *(Дзержинського) Металургійного району, за виключенням м-в 5;4;7 Зарічних  та Індустріального мікрорайону,  з відсрочкой початку платежів на сім років (П"яти достатньо аби усі мали можливість сплачувати кредит та проценти по ньому ред.) та .надання, на верхніх поверхах новобудов, укомплектованих за  сучасними технологіями, офісних приміщеннь усім адміністративним  установами міста та комерційним міжнародних і національних структурам зайнятих у реалізації проекту 


 

5. Для блага громадян територіальної громади, звільнені від морально та фізично зношених будинків території, рекультувати і створити лісову та паркові зони з інтегрованими в них мережами дитячих навчальних та мережі лікувально – профілактичних закладів району.


 

Таким чином ми зможемо забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного проживання.


 

Хлопков О.Б.

 

Затвержую             В.Т. Лигун


 

Цей проект передбачає не тільки забезпечення всіх мешканців району комфортабельними квартирами на вигідних умовах, але і дає можливість реалізувати уставні зобов’язання практично всім громадським організаціям шляхом розгляду можливості інтегрувати в майбутніх забудівлях структуризовані мережі представництв цих організацій. Угоди про співпрацю “укладені з  організаціями: БО «З надією», Мережею людей, що живуть з ВІЛ – СНІД (ЛЖВ), Криворізькою виправною колонією № 80, інформаційною благодійною організацією «Кредо», обласною організацією “Єдиний центр мололоді України”, районного Червоного Хреста (2010р), природоохоронною організацією «Саксагань», міським палацом дитячої творчості «Горицвіт» ГО КМОПУ, та іншими об’єднаннями громадян нашого міста, цілі яких співпадають з цілями нашої партійної організації.

 

Нарешті, таким чином гармонізована внутрішня політика в районі створить  можливість спільної роботи з пропаганди дій “нашого”уряду, що в свою чергу буде сприяти  соціалізації політичного вибору, який раніше залежав від особистої політичної спрямованості, або специфічних, мажоритарних умов, та створить відносини, які можна назвати «виборчими взаємними обов’язками», де виборець може використати свій голос як інструмент тиску на партію (її представників) в напрямку отримання захисту Конституційних прав.

 

При цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього політичного зв’язку. Цей тип зв’язку формує на боці виборця отримання обіцяних йому соціальних стандартів, на боці партії отримання його підтримки. При цьому виникає своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні декларації набувають програмного характеру.

 

Такий зв’язок прийме парламентсько-урядового характеру і сприйматиметься як виборчий союз з кожною конкретною електоральною групою. Взамін за лояльність до партії, під час голосування електоральні групи та їх представники впевнені, що партія реалізує обіцянки, викладені нею у виборчій програмі та зрозумілих “прозорих” проектах.

 

І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних,  національних та економічних перетворень є основною метою по пропаганді дій нового Уряду, спрямованих на формування громадської думки відносно того лідера, якому  виборці віддадуть свої голоси в наступних виборах Президента України!


Керівник покровського територіального підрозділу ГО КМОПУ Дубицька Г.Ф.   /підпис/         

 

КТЯЖ Г-31, інші районні проекти міста, та Криворізького (сільского) району. 

   

«Центрально-міський район територія культурно-мистецького життя»

  http://blog.i.ua/user/3265312/1162531/,


  

                           

Інгулецький район - територія зеленого світу.

 http://blog.i.ua/user/3265312/1162527/


Довгинцівського району до 2020 р.

http://blog.i.ua/user/3265312/1714418/


"Українське село 2018" Криворізький (сільский) район

http://blog.i.ua/user/3265312/1670248/


                 

Тернівський район – Територія козацької Слави!

  http://blog.i.ua/user/3265312/1343026/Саксаганський район - Територія трьохсот озер! дск


Дзержинський район - Територія відчудження!   дск

3

Комментарии

131.12.15, 13:42

Шо вы там бля патриоты декларируете и выконуете хуй его знает , как уезжал отсюда депрессия полная , что с транспортом что с дорогами , что с освещением , шо приехал всё то же Червоне Дышло . И сразу прошу , без этой чепухи мол - а шо для цього робыш ты - бо сразу в морду хочеться дать - я блядь , плачу налоги , а куды вы деваете гроши это уже другой вопрос , за который у вас всех хочется спросить не в суде а на шибенници ...

  24.01.16, 14:10

   34.01.16, 14:25

   -Це альтернативний, інвестиційний проект розвитку міста, для кандидатів в депутати різного рівня від нашої громадської організації. Основний орієнтир якого є людина, громадянин України, мешканець міста Кривий Ріг , її умови існування і пов’язані з цим позитивні зміни в відносинах між мешканцями міста....

    44.01.16, 14:51

    Зробіть нову замітку, тільки невеличку, як анонс цієї,
    і викладіть на першій сторінці, цю я сам побачив випадково
    на другу сторінку заходить дуже мало відвідувачів
    Багатотомні труди писати не потрібно, їх мало хто буде читати

     523.03.17, 09:42

     ...Особливого значення необхідність такої ідеї набуває в переломних фазах розвитку планетарних, геополітичних відносин, коли консолідована думка населення країни (міста) стає запорукою в виконанні програми по забезпеченню миру та добробуту громадянам України,...

      621.11.17, 13:37

      «...Післявоєнна Німеччина після Другої Світової Війни піднялась на ноги за 5 років. А тому підняти Україну із штучно створеної кризи ми зможемо навіть швидше.