Корпорація розвитку здоров'я Криворіжжя


Пропозиція  для обговоренням з виборцями 31, 32, 33, 37 округів (стислий виклад)
КРИВОРІЖЖЯ- ТЕРИТОРІЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ до 2031р."КТЯЖ Г-31"
(Сам проект в комплексі вирішує усі проблеми усіх семи районів міста Кривий Ріг і Криворізького (сільского) району)

Узгоджено головою комітету
 громадської безпеки ГС "Об'єднання 
народного контролю
 України" по м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.

Пояснення

 Це проект орієнтир якого є людина, громадянин України, мешканець міста Кривий Ріг , якість умов його існування і пов’язані з цим економічно - позитивні зміни в країні.

 Пропозиція яка розглядається  вирішує усі, без виключення, проблеми Кривого Рогу, проблеми семи районів міста Кривий Ріг і проблеми Криворізького (сільского) району. 

Матеріали для обговорення з мешканцями районів кандидатами в депутати районних у місті рад, Криворізької міської ради, раду Криворізького району, Голову міста.
***
 

Будівельний (базовий) прект. Редакція 2013 року.
 *У справі виконання Статутних положень!

*

Мета:  Налагодження і розвиток партнерських відносин з урядовими, неурядовими організаціями, окремими керівниками структурних підрозділів міста, для надання в повному обсягу гарантованих Конституцією України прав мешканцям Криворізького регіону.

***

Вступ


На виконання задекларованих патріотично – демократичними силами міста ідей, маємо спільними зусиллями підтримувати зміцнення та розвиток місцевого самоврядування. І тут  вирішального значення набуває проблема відсутності спільної мети направленої на консолідацію територіальної громади навколо обговорення одного, спільного для усіх проекту.

 

Особливого значення необхідність такої ідеї набуває в переломних фазах розвитку планетарних, геополітичних відносин, коли консолідована думка  населення країни (міста) стає запорукою в виконанні програми по  забезпеченню миру та добробуту громадянам України, що базуються на засадах соціальної справедливості, та утвердженні України як лідера серед інших держав світу.

 

 В зв’язку з цим на перший план висуваються питання кваліфікованого підходу територіальної організації до питання створення такої консолідуючої ідеї шляхом створення системи взаємозв’язку між різними сегментами виборців районів, міста.

Така ідея позитивно вплине на результати волевиявлення громадян і створить патріотичну підтримку нам від територіальної громади в виборах депутатів місцевих рад, свого представника у Президенти України, представників до Верховної Ради України.

 

 Очевидно, що перемогу у вищеназваних виборах здобудуть ті організації, які матимуть збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру навколо спільного проекту.

 

У зв’язку з цим домінуючою складовою проекту стає осмислення  кожного структурного сегменту виборців, який має за свою мету знайти ті дотичні точки, які б зацікавили виборців прийняти участь в виконанні, або допомозі  виконання запропонованого і  в виробленні найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу.

 

Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті країни, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський, соціальний та науковий капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян. (Соціалізм скандинавського формату)

 

Таке ж завдання  ставить перед собою і проект «Криворіжжя-Території Якісного Життя до 2031р» (Далі по тексту “КТЯЖ Г-31”) В ньому передбачається такий розвиток відносин, і  аналізу потреб які є  спільними для всіх без виключення електоральних складових всіх семи районів нашого міста, та Криворізького (сільського) району
Проект «КТЯЖ Г-31», в основі  якого лежить реалізація довгострокової “Національної стратегії розвитку України – 2030”, як конкурентоспроможної країни, що затверджується у глобальному світі як Держава могутня серед великих і яка базується на заявах лідерів країни


Валерій Плюта.                                                                          /Підпис/

 
«Перспективний план розвитку Покровського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 2031 року»

                                         Основна частина

Змістом «Перспективного плану розвитку Покровського району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району і значній частині мешканців Кривого Рогу житлом та якісною екологією згідно з нормами Конституції України.

Тому для забезпечення цього кандидати в депутати до Криворізької міської ради та Покровської районної ради, наступних виборів до місцевих рад, завчасно запропонують для узгодження мешканцям Покровського району нову концепцію радикальної модернізації ЖКХ та юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади (депутати та мер міста), установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та криворожанами власниками нових квартир у новобудовах Покровського району.

Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів мешканцям району на сучасних домобудівних засадах.

Пропоную розглянути можливість виділити з бюджету міста в 2021 році кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови значної частини Покровського району висотними будинками. ("Центр інклюзивного розвитку територій")

Наступне, від імені міста Скласти «Угоду про співпрацю» з однією з парламентських партій, що висповідають об’єднуючу ідею регіонального патріотизму і яка підтримає в Криворізькому регіоні виконання цього дерзновенного проекту, шляхом прийняття законодавчої бази зрозумілої та прозорої для інвесторів і в результаті зможе забезпечити наш проект вигідним кредитом.

Від імені громадян територіальної громади "Центр інклюзивного розвитку територій, » готує необхідну документацію для  міжнародного конкурсу на право бути Генеральним підрядчиком новобудов проекту. Де головними показниками конкурсу  будуть; висота, гарантована експлуатація будинків, та його собівартість.

Далі, за завданням депутатів місцевих рад вже наступного скликання, від імені громадян територіальної громади, ми будемо рекомендувати розширити «Бюро з вивчення можливості виконання проекту КТЯЖ Г-31»  до «Бюро по вивченню та забезпечення проекту технічною документацією» яка і підготує необхідну документацію для  міжнародного конкурсу (включаючи і проведення місцевих референдумів), на право надати доступний кредит, під гарантії Уряду України, (Закладне майно територіальної громади), у розмірі необхідному для побудови серії сучасних висотних будинків в кількості необхідній для забезпечення якісним житлом мешканців міста Кривий Ріг.

Для блага громадян Покровського району звільнені від зношених будинків території, рекультивувати і створити лісову та паркові зони з інтегрованими в них мережами; дитячих навчальних закладів, мережі спортивних закладів, мережі лікувальних  профілактичних закладів району.

Таким чином, ми отримавши підтримку у місті, зможемо забезпечити виконання цього проекту і як наслідок якісне доступне житло мешканцям Покровського району, міста та  екологічно чисте довкілля в місті постійного проживання.

На фото "КРИВОРІЖЖЯ" 129 кв, міст через Саксагань, друга черга новобудов, КТЯЖ Г-31»


О. Б. Хлопков

***

 

Затвержую             В.Т. Легун


 

Цей проект передбачає не тільки забезпечення всіх мешканців району комфортабельними квартирами на вигідних умовах, але і дає можливість реалізувати уставні зобов’язання практично всім громадським організаціям шляхом розгляду можливості інтегрувати в майбутніх забудівлях структуризовані мережі представництв цих організацій. Угоди про співпрацю “укладені з  організаціями: БО «З надією», Мережею людей, що живуть з ВІЛ – СНІД (ЛЖВ), Криворізькою виправною колонією № 80, інформаційною благодійною організацією «Кредо», обласною організацією “Єдиний центр мололоді України”, районного Червоного Хреста (2010р), природоохоронною організацією «Саксагань», міським палацом дитячої творчості «Горицвіт» ГО КМОПУ, та іншими об’єднаннями громадян нашого міста, цілі яких співпадають з цілями нашої організації.

 

Нарешті, таким чином гармонізована внутрішня політика в районах міста створить  можливість спільної роботи з пропаганди дій “нашого”уряду, що в свою чергу буде сприяти  соціалізації політичного вибору, який раніше залежав від особистої політичної спрямованості, або специфічних, мажоритарних умов, та створить відносини які можна назвати виборчими взаємними обов’язками 

де виборець може використати свій голос як інструмент тиску на організацію (її представників) в напрямку отримання захисту Конституційних прав.

 

При цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього політичного зв’язку. Цей тип зв’язку формує на боці виборця отримання обіцяних йому соціальних стандартів, а з боку організаціі отримання його (виборця) підтримки. При цьому виникає своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні декларації набувають програмного характеру.

 

Такий зв’язок прийме парламентсько-урядового характеру і сприйматиметься як виборчий союз з кожною конкретною електоральною групою. Взамін за лояльність до партії, під час голосування електоральні групи та їх представники впевнені, що партія реалізує обіцянки, викладені нею у виборчій програмі та зрозумілих “прозорих” проектах.

 

І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних,  національних та економічних перетворень є основною метою по пропаганді дій нового Уряду, спрямованих на формування громадської думки відносно того лідера, якому  виборці віддадуть свої голоси в наступних виборах до місцевих рад, Верховно Ради УкраїниПрезидента України!


Керівник покровського територіального підрозділу ГО КМОПУ Дубицька Г.Ф.   /підпис/         

 

КТЯЖ Г-31, інші районні проекти міста, та Криворізького (сільского) району. 

   

«Центрально-міський район територія культурно-мистецького життя»

  http://blog.i.ua/user/3265312/1162531/,


  

                           

Інгулецький район - територія зеленого світу.

 http://blog.i.ua/user/3265312/1162527/


Довгинцівського району до 2020 р.

http://blog.i.ua/user/3265312/1714418/


"Українське село 2021" Криворізький (сільский) район

http://blog.i.ua/user/3265312/1670248/


                 

Тернівський район – Територія козацької Слави!

  http://blog.i.ua/user/3265312/1343026/Саксаганський район - Територія трьохсот озер! дск


Дзержинський район - Територія відселення!   дск

До проекту "КТЯЖ Г-31" Бібліотечна система.


Узгоджено Директором Департаменту культури, духовності та мистетства Громадської спілки «Об’єднання народного конролю України» по м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області — ДАВИДЕНКО Л. Ф.Щиро переймаючись якісним існуванням бібліотечної мережі міста, яка була і є осередками інтелігентності,але в наш час, в час  інтернету, аудиокниг, комп’ютерів в телефонах. тощо, бібліотечна мережа, на жаль перетворюється на рудимент.

Вдихнути друге життя в бібліотеки міста реально за умови, що вони стануть багатолюдний осередкоми суспільно-громадської роботи, маючи у кінцевому результаті отримати нову і у новобудовах бібліотечну систему, засновану на сучасних засадах.

Під час консультацій з директорами дорослої та дитячої централей і завідуючими бібліотек №2, №3, №7, виявилось що вони усі в захваті від пропонованого розвитку подій.

Пропозиція в тому, аби провести тематичне обговорення одночасно по усіх бібліотеках міста проекту- пропозицію «Для обговорення від «Криворізького міського об’єднання патріотів України» під назвою «Криворіжжя- Територія Якісного Життя», а це сім нерозривно пов’язаних між собою районних проектів, які в комплексі вирішать усі проблеми Кривого Рогу один раз і на багато років уперед. (Прикладається)

Бачення розвитку подій

Через короткий час планової роботи, з обговорення у бібліотечної мережі з «своїми» громадськими організаціями і мешканцями, що знаходяться в зоні дії бібліотеки,  викристалізуються вже узгоджені з виборцями проекти з якими можна йти у ради міста!

Таким чином керівник бібліотеки буде мати вирішальний вплив на свого депутата районної у місті та Криворізької міської ради. Депутата який прийшов у владу узгодивши свої дії з своїми виборцями для того, аби взяти приємний і перспективний тягар управління районними проектами, «Міського проекту- для обговорення з виборцями від «Криворізького міського об’єднання патрітів України»

 

За дорученням громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

З повагою:                                                                        Плюта В.А.

 

"Криворізьке міське об'єднання патріотів України" Архів 2015р.

...Зміну у вищому керівному складі організації зареєстровано в органах юстиції за номером 28/034-15/27 від 21.01.2015р., та внесено до Реєстру громадських об'єднань за  № 1399799....


Згідно рекомендації ради патріотів громадської організації  "Криворізьке міське об'єднання патріотів України", протокол №2 від 30.09.2014р., та рішення загальних зборів організації, протокол № 2 від 22.12.2014р. на посаду голови ради патріотів, замість Нєженцева Сергія Володимировича обрано Плюту Валерія Андрійовича. Зміну у вищому керівному складі організації зареєстровано в органах юстиції за номером 28/034-15/27 від 21.01.2015р., та внесено до Реєстру громадських об'єднань за  № 1399799.                                                                                               

МІНІСТЕРСТВО   ЮСТИЦІЇ   УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  ЮСТИЦІЇ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
Криворізьке міське управління юстиції
вул.  Льотчиків  36а,  м. Кривий  Ріг,  тел. (056)  409 60 99,  факс  (056) 409 60 99,
е-mail info@kym.  dp.minyst.gov.ua.  http://krivoyrog-justi.ukoz.ua,  код  ЄДРПОУ 33265058

21.01.2015. № 28/034-15/27
 (ел. копія)

Голові громадської
 організації "Криворізьке міське
 об'єднання патріотів України"
Плюті Валерію Андрійовичу.

вул. Зореносна 8а
м. Кривий Ріг, 50053


Відповідно до п.1 ч.9  ст.14 Закону України "Про громадські об'єднання"та рішення загальних зборів організації від "22" грудня 2015 року, Реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції повідомляє, що "19" січня 2015 року нами проведена зміна у складі Громадської організації "Криворізьке міське об'єднання патріотів України" та внесена до Реєстру громадських об'єднань № 1399799.Начальник служби                                                          підпис                                         Ю.В. Лучкова

Спіріна Марина Валеріївна 409 60 95

***

Детально про цеhttp://blog.i.ua/user/3265312/1628098/

Супровідна записка до програми „Територія якісного життя”


Супровідна записка
до програми „Територія якісного життя” (Робочі матеріали, архів) 

Метою реалізації програми „Територія якісного життя” є вирішення однієї з найгостріших соціально-економічних проблем в Україні – забезпечення населення якісним, комфортним та безпечним житлом – в рамках реалізації Програми Уряду Ю. Тимошенко того часу "Теритоторія якісного життя" України  того часу.

Необхідність реалізації програми „Територія якісного життя” випливає з наступного.


1. На сьогодні житловий фонд будинків перших масових серій, що потребує заміни або реконструкції, складає біля 72 млн.кв.м або близько 1,2 млн. квартир, що становить 23% від міського багатоквартирного житлового фонду. Фактично, кожний четвертий міський житель є мешканцем квартири в будинку, який потребує реконструкції з підвищенням рівня комфорту проживання, тепловою реабілітацією та інженерною модернізацією. Орієнтовно 7% від цього житлового фонду знаходиться у ветхому та аварійному стані (50 тис. ветхих будинків загальною площею 5 млн.кв.м.). З часом ситуація ускладнюється, будинки старіють і переходять до аварійного та ветхого стану. 
2. За інформацією Мінекономіки станом на 01.01.2005 р. на квартирній черзі в Україні перебуває 1,546 млн. сімей, для поліпшення житлових умов яких необхідно побудувати 98,9 млн.кв.м. житла. Темпи забезпечення черговиків житлом не можна вважати задовільними. Протягом 2000-2004 років щорічно одержували житло лише 1,5 відсотки черговиків. 
3. Навіть за умов пожвавлення житлового будівництва в Україні його темпи не можуть задовольнити існуючий попит на житло. 

Забезпечити широкі верстви населення якісним житлом у таких масштабах за рахунок державного та місцевих бюджетів нереально. Тому фактично єдиною можливістю вирішення проблеми є:
- залучення інвестиційних коштів для реалізації програм комплексної реконструкції кварталів застарілого житла;
- забезпечення доступності іпотечного кредитування для широких верств населення шляхом удосконалення відповідних механізмів.

Програма „Територія якісного життя” включає в себе заходи щодо удосконалення нормативно-правової бази та створення інституціонального механізму вирішення наступних завдань:
- забезпечення будівництва нового житла поліпшеного планування, зокрема, на територіях розташування застарілого житлового фонду;
- створення реальних можливостей для поліпшення умов проживання широких верств населення шляхом забезпечення доступності іпотечного кредитування;
- формування комфортного для проживання громадян середовища в населених пунктах України, зокрема, забезпечення мешканців об’єктами соціальної інфраструктури та благоустрою (інженерними мережами, транспортним обслуговування і культурним дозвіллям).

Програмою передбачається.

1. Запровадження механізму залучення інвестиційних коштів для реконструкції застарілого житлового фонду на принципах:
- забезпечення права власників (наймачів) житла на отримання у власність (найм) іншого житла, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків від площі житлового приміщення, яке зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб;
- компенсації власникам нежитлових приміщень їх вартості відповідно до результатів незалежної оцінки;
- фінансування витрат, пов’язаних із відселенням наймачів і власників житла, що розташовано на території комплексної забудови, за рахунок інвестора;
- здійснення комплексної забудови території кварталів розташування застарілого житла;
- визначення на конкурсних засадах єдиного інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу розташування застарілого житлового фонду;
- об’єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування для розбудови соціальної та інженерної інфраструктури;
- розміщення будинків для переселення мешканців з причин суспільної потреби в кварталах існуючої застарілої забудови, яка підлягає заміні;
- погодження проектів із реконструкції, заміни застарілого житлового фонду за принципом „єдиного вікна”.

2. Забезпечення доступності іпотечного кредитування (зменшення відсотків за кредит до 2-6% річних, збільшення терміну надання кредиту до 10-30 років, зменшення розміру застави за кредит до 10% від вартості житла) для широких верств населення шляхом :
- створення сприятливих умов для придбання населенням житла з використанням механізму іпотечного кредитування;
- забезпечення державної підтримки розвитку іпотечних відносин; 
- розвитку системи рефінансування на кредитному ринку.

Одними з ключових питань введення в дію механізму іпотечного кредитування на зазначених принципах є удосконалення діяльності Державної іпотечної установи та забезпечення фінансовими джерелами іпотечного фонду Державної іпотечної установи, який буде використано для рефінансування банківського сектору.
Поповнення іпотечного фонду Державної іпотечної установи здійснюватиметься за рахунок:
- 50% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній і комунальній власності;
- залучення кредитів під гарантії Уряду загальним обсягом 2 млрд. доларів США;
- залучення частини коштів, отриманих від дооцінки приватизованого майна;
- часткове (від 20%) використання резервів страхових компаній.

За рахунок зазначених джерел планується залучити на ринок іпотечного кредитування через Державну іпотечну установу орієнтовано до 20 млрд. грн.

З метою створення умов для реалізації програми „Територія якісного життя” Урядом пропонується пакет проектів законодавчих актів, направлених на комплексне розв’язання проблеми забезпечення населення якісним, комфортним та безпечним житлом. 
До складу цього пакету входять наступні проекти, які Уряд визначає першочерговими для розгляду ВР України:

1. Проект Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” - визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади з проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду, запроваджує механізм залучення інвестиційних коштів.

2. Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” – направлений на законодавче врегулювання правовідносин, які складаються у сфері іпотечного кредитування; передбачає внесення змін до 19-ти законодавчих актів.

3. Проект Закону України „Про іпотечні цінні папери” - визначає особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів, вимоги до складу іпотечного покриття та здійснення державного регулювання, нагляду та контролю на ринку іпотечних цінних паперів.

4. Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2005 рік” - врегульовує питання поповнення спеціального фонду Державного Бюджету України шляхом залучення 50% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній та комунальній власності.

5. Проект Закону України „Про земельні торги та аукціонну діяльність на ринку земель в Україні” – визначає правові, економічні та організаційні засади проведення земельних торгів та порядку здійснення професійної аукціонної діяльності на земельних торгах в Україні, розвитку іпотечного кредитування.

6. Проект Закону України “Про внесення змін до ст.17 Закону України „Про Державний бюджет на 2005 рік” стосовно надання гарантій за кредитами, які залучаються Державною іпотечною установою” - передбачає надання державних гарантій за кредитами, які залучаються Державною іпотечною установою.

Програма „Територія якісного життя” передбачає принципово новий комплексний підхід до вирішення однієї з найгостріших соціальних проблем в Україні - створення реальних можливостей для широких верств населення отримати якісне, комфортне та безпечне житло. 
З іншого боку, ця програма не є лише соціальною, хоч цей елемент є найсуттєвішим. Її реалізація – запорука економічного розвитку України. Відомо, що будівництво є одним з найкращих мультиплікаторів економіки. За розрахунками фахівців кожна гривня, вкладена в будівництво, дає 2 -2,5 гривні зростання ВВП, кожне додаткове робоче місце у будівництві забезпечує роботою 5-6 робітників у інших галузях економіки. 
Тобто, зазначена програма буде мати багатосторонній ефект:
- дозволить забезпечити громадян України якісним комфортним житлом, 
- сприятиме економічному зростанню, 
- створюватиме умови для підвищення зайнятості населення.

Архів робочих матеріалів... 

Стенограма інтервью газеті "Позивний Донбас" 1ч


Пояснення до проекту «Криворіжжя-Територія Якісного Життя до 2031 року» http://blog.i.ua/user/3265312/1766267/

(Записала Ольга Перетятько) 

Валерій розкажіть будь ласка коротко головне про цей проект.

-Це альтернативний, інвестиційний проект розвитку міста, матеріал для кандидатів в депутати до районних у місті  рад, Криворізької міських ради, Верховної Ради України, Президента України.  Основний орієнтир якого є людина, громадянин України, мешканець міста Кривий Ріг , її умови існування і пов’язані з цим позитивні зміни в відносинах між мешканцями міста.

В основі проекту «Криворіжжя-Територія Якісного Життя до 2031 року» («КТЯЖ Г-31»), лежить реалізація світового рівня середньострокової стратегії розвитку України «Україна – 2030», прийнятого влітку  цього року в Києві, на міжнародному фінансовому форумі

У місті маємо таке:

1.Житловий фонд, в більшості своїй аварійний, бо збудований всередині, або і на початку минулого століття.

2.Майже негодну для використання, екологічно небезпечну, з порушенням санітарних норм систему технологічних комунікацій водо забезпечення, тепло забезпечення та відводу каналізаційних стоків.

3.Ставки в яких заборонено купатись. Занедбані річк міста.

4.Знищені, або захаращенні сміттям парки і сквери.

5.Морально та фізично застарілі промислові підприємства.

6. Проблема якісної питної води в тих районах які постачаються з Карачунівського водосховища, проблеми сміття звалищ навколо міста

7.Проблеми питної води на селі розташоаних а районх прилеглих до сміттєвих"полгонів

8 Фізично хворе населення міста

 І це \ бездарне використання природних ресурсів які дісталися нам у спадок!

 На питання як вирішити цю лавину проблем, відповім так, «Розповідав мені колись давно Іван Найденко про його товариша, жителя американського міста Пітсбург, який ще пам’ятає про чорне-чорніше небо над головою і ризиковані запливи місцевих хлопченят в річечці з чорнильного кольору водою, а зараз цей колишній центр чорної металургії став містом науки, світового рівня якості екології, мистетства і високих технологій. Або згадаймо новітнє місто Сінгапур швидко та якісно збудоване серед пустелі.

Світових прикладів багато! То чому тоді мій  Кривий Ріг має залишиться сірим та запиленним?

Особисто я бачу наше мудре місто містом; високих технологій, фундаментальної науки та високого мистетства!

Проект «КТЯЖ Г-31» - це проект комплексної реконструкції міста, який складається з семи районних у місті проектів, та проекту Криворізького (сільського) району, органічно пов’язаних між собою, а саме:

1.Жовтневий район:«Перспективний план розвитку Жовтневого району до 2031р»

2. Інгулецький район: «Інгулецький район – територія «Зеленого світу»

3. Центрально –– міський район: «Централізована освітньо - мистецька територія» 

4. Саксаганський район: «Саксаганський район - Територія чистих озер»

5. Дзержинський район: «Зона відчуження»

6. Тернівський район: «Тернівський район - Територія козацької слави»

7. Довгинцевський район: «Вегас»  Довгинцевського  району» (робоча назва)

8. Типовий, універсальний для Криворізького району добробут-проект «Село-оазис 2021 року»

Кожен з цих проектів має детальне описання та керівну виконавчу структуру т невідривно пов"язані, у одне ціле! 

Окремо, як зразок, хочу зупинитися на одному з проектів, а саме«Перспективному плану розвитку Жовтневого району до 2031р»

 -Мета якого; створення екологічно чистого середовища, надання якісного соціального житла мешканцям району (міста), висока якість соціального захисту «уражених верств населення» Шляхом будівництва сучасних висотних будинків, переселення в новобудови, перезаселення звільненого житлового фонду, рекультивація звільнених територій, будівництва нових мереж технологічних комунікацій.

Для виконання цього п’ятдесят кандидатів в депутати до Жовтневої у місті Кривий Ріг ради, наступного скликання запропоную для узгодження з мешканцями  району такий алгоритм своїх дій:

1. Ставши депутатами вирішити можливість виділити з бюджету, або інший спосіб, кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками, акцентуючи увагу на тому, що вирішальне значення мають безпека та максимальна висота будинків.

2. Скласти Угоду про співрпрацю (Меморандум) з однією з «парламентських» партій, що висповідують патріотичну, регіональну ідеологію і яка підтримає в Криворізькому регіоні виконання цього проекту, шляхом законодавчих змін. А в результаті зможе забезпечити проект вигідним кредитом для будівництва серії сучасних висотних будинків. (промислових парків, ред)

.3. Від імені громадян територіальної громади депутати об’являєть міжнародний конкурс на побудову серії стандартних 50-70 поверхових будинків, де головними показниками є  кількість поверхів, гарантована експлуатація будинків, та його собівартість, при підготовці документайії на тендер. 

Стенограма інтервью газеті "Позивний Донбас" 2ч


4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду депутати Жовтневого району об’являть конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для комплексної побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого *(Дзержинського, та частини інших районів) району, та офісними приміщеннями усім державним установами міста, включаючи міськвиконком (За виключенням м-в Зарічних 5;4;7 та Індустріального мікрорайону).

5. Від імені громадян територіальної громади організувати відкритий конкурсний відбір керівництва  "КТЯЖ Г-31"  цього районного проекту, для контролю і координації з іноземними домобудівними організаціями, надаючи першочергову перевагу власникам іменних акцій, або рекомендації від одного з власників іменної акції.

Таким чином ми створимо підґрунтя аби до 2031року забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного проживання.

На державному рівні для виконання запропонованого необхідно кардинальна зміна законодавчої бази на зрозумілу та прозору для інвесторів. Тоді місцеві бюджети стануть кредитно здатними, а комплексна реконструкція Жовтневого району цікавою для інвестицій.Куритиба - живий приклад як із звичайного міста, що нагадує сміттєве звалище, зробити екологічно зразкове місто, що стало містом майбутнього. Багато хто хоче щастя, посмішок навколо себе, міцної сім'ї, надійних партнерів, здорових дітей! Коштує навести навколо себе порядок і усе це неодмінно з'явиться... (с)

Тут бачите окреслився і план роботи кандидата в депутати Верховної Ради України від 31 виборчого округу)  

Для практичного виконання запланованого передбачається:

- На початковому етапі – попередня робота депутатів, органів юстиції та адміністрації району по юридичному оформленні передачі земель промислового значення (промислових зон) підприємств банкротів, або підприємств які припинили свою діяльність (але мають узгоджену документацію санітарних зон, комунікацій, тощо, ред.) районній громаді. З наступною передачею  потенційному інвестору, в довгострокове користування терміном на 150 років, для комплексного будівництва

-На другому етапі – законодавчо забезпечити відкриття локальних «Вільних економічних зон», на обраних територіях.

-На третьому етапі заплановано – після забезпечення мешканців району якісним житлом в висотних новобудовах, звільнені від аварійних морально і технічно застарілих будинків території, рекультивувати і серед ставків, нових лісів, парків та скверів, що оточуватимуть новобудови, розмістимо мережу лікувально-профілактичних, дитячих навчальних та спортивно-оздоровчих закладів! Незмінним залишиться тільки профілакторій ЦГОКа, там буде хоспіс!

По суті цей інвестиційний проект великий, але технічно нескладний. При цьому основним об'єктом інвестицій залишається людина та її умови існування в екологічно чистому середовищі.

Шо таке реконструкція взагалі? Це технологічна перебудова, спрямована на підвищення якості роботи. Якщо це завод – то реконструкція дозволяє, наприклад, на тих же виробничих площах розмістити вдосконалене устаткування, прибрати усе зайве, підвищити продуктивність підприємства… Тому здається, що пора вже те ж саме робити і з нашим Жовтневим районом, одночасно «реконструюючи» і якість життя в ньому. 

А висотні будинки (хмарочоси) потрібно будувати, бо на Землі самої землі менше ніж необхідно людству, та повинно мати і місце індивідуальне будівництво, згідно попередньо досягнутих стратегічно-тактичних домовленостей.

Сучасні містобудівні технології, і вже навіть традиції, якщо хочете, диктують принципово інші підходи до житлового забезпечення. На відміну від давно переставшим відповідати естетичним, так і чисто побутовим запитам більшості мешканців міста.

Нове мислення, нові підходи до оточуючого нас середовища і нові будівельні технології це проект ГО КМОПУ "КТЯЖ Г-31"

А сказати ширше – змінити сам стиль життя криворіжців, і взагалі зробити респектабельним, на основі технологій третього тисячоліття, місто, достойним країни, яка утверджується у світі як супердержава!

            Сьогодні на виконання задекларованого в Жовтневому районі м. КривийРіг ми готові запропонувати:

Перше – для ознайомлення та початку широкого обговорення мешканцями міста, пошук фінансового забезпечення для медіачастини проекту (це майже нічого не коштує).

 Друге — Грунтовне доопрацювання методологічної сторони виборчої частини проекту у ймовірних дострокових виборах; у Президенти України, Верховної Ради України, місцевих рад.

 Після серії технічно простих кроків з’явиться  фінансова можливість розпочати технічно-правову підготовку будівництва, а потім і саме комплексне будівництво перших трьох новобудов підвищеної високості, укомплектованих «під ключ», на  обраній території, наприклад території автобази №20, з урахуванням повної реконструкції технологічних мереж району

Після переселення, пусті «малоэтажки» перезаселяються, а з часом і зносяться, а на підготовленій території прокладаються нові, в сотні раз більшої  пропускної можливості, сучасні різноманітні комунікації, і знову будуються серія нових будинків.

Читаючи таке, кожен подумки прикидуватиме: а скільки ж коштуватиме людям таке «щастя під ключ»? І чи усі поголовно захочуть його набути? Тому відповідаю без вагань, передбачаючи сумніви людей.

– Зрозуміло, нічого безкоштовного в природі не існує. Тому квартири будуть надаватися згідно попередньо узгодженого з мешканцями району та затвердженого графіку одночасно з наданням іпотечного довгострокового кредиту, з відстроченням початку повернення платежів на 5-7 років. За ці роки рівень життя людей має стати на стільки вищим, а це  в нашій країні, багатій природніми ресурсами реально і технічно просто. а тому повернення кредитів і відсотків по ньому не буде критично помітним для самого користувача. А якщо нова влада буде неспроможною таки забезпечити можливість легкого повернення кредитів , то це вже вже проблема самого уряду... ., бо людей виселити вже буде нікуди, знесли їх старі помешкання! ))

Тому відповідальне відношення виборців нової влади і самої влади породить якісно нові відносини. При цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього політичного зв’язку. Цей тип зв’язку формує на боці виборця отримання обіцяних йому соціальних стандартів, на боці партії отримання його підтримки. При цьому виникає своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні декларації набувають програмного характеру.

Відносно місцевого бізнесу то, створення одного робочого місця у будівництві вимагає створення восьми робочих місць в суміжних виробництвах!  По-перше, по друге – роботи цієї надовго вистачить, бо повна реалізація проекту ГО КМОПУ «КТЯЖ Г-31» розрахована до 2031-го року. По-третє, «божий дар», залізну руду, ми перестанемо переробляти так бездарно, а бюджети територіальних громад міста, бюджетоутворюючих підприємств,  підприємців сучасних проектів, формуватимуться на інших, прогресивних, солідарних,. принципах 

Особливого значення необхідність такої ідеї набуває в переломних фазах розвитку планетарних, геополітичних відносин, коли консолідована думка  населення країни (міста) стає запорукою в виконанні програми по  забезпеченню миру та добробуту громадянам України, що базуються на засадах соціальної справедливості, та утвердженні України як лідера серед інших держав світу.

І добавлю до цього, що світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті країни, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський, соціальний та науковий капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян. (Соціалізм скандинавського формату)

Цей проект передбачає не тільки забезпечення всіх мешканців району комфортабельними квартирами на вигідних умовах, але і дає можливість реалізувати уставні зобов’язання практично всім громадським організаціям шляхом розгляду можливості інтегрувати своїх кандидатів в депутати майбутніх виборів, в забудівлях структуризовані мережі представництв цих організацій, тощо

Таким чином загалом, нашим читачам залишилося повірити-первірити в перспективи такого грандіозного проекту, або, отримавши практичну відповідь на всі питання про усі технічні розробки,  стати одним з керівників багатьох сотень різнорівневих проектів проекту ГО КМОПУ «КТЯЖ Г-31». Перспективний план розвитку Довгинцівського району до 2020 р.

Додаток № 2

 

 

КТЯЖ Г-31

«Перспективний план розвитку Довгинцівського району"

 

1. Підготовчий етап до до кінця 2020 року.

2. Початок практичного виконання планується  до кінця 2021 року.

                                                                                       

Актуальність пропозиції.

  Сьогодні у політичному житті міста створені передумови   для системної зміни фінансування організацій  соціального захисту. Ознакою таких змін є шлях до постіндустріального суспільства і поява нового відношення територіальної громади до фінансування цих організацій і виконання ними своїх Статутних обов’язків, для досягнення «Найвищого рівня здоров’я клієнтів»  використовуючи для цього людський потенціал самих організацій.

 

Основна частина

Розглядаючи досвід країн, які досягли високого рівня економічного розвитку, стає зрозуміло, що є нескладна можливість більш ефективно використовувати деякі особливості людської природи.

Приймаючи цей факт, здається логічним використати його в проекті «КТЯЖ Г-31», де  заявлена можливість «… фінансового забезпечення лікування хворих на ВІЧ, Гепатити різних форм, туберкульоз, онко, та інші, у заявленному обсягу + 20%, з видатків міського бюджету…»

Пропозиція

На виконання цього просимо розглянути можливість створення нового територіального оздоровчо - розважального центру, значна частина території якого буде надано під сучасні комп"ютерні технології віртуальної реальності.

 Отриманий прибуток в значній мірі, 70%, направити на фінансове забезпечення  благодійних організацій соціального захисту, 15% на створення міської мережі пунктів тестування та психологічної допомоги постраждалим і  15% -це прибуток самого  комунального підприємства.

Бачення розвитку подій

 Сучасне комплексне розважальне об’єднання інноваційних технологій  – створить потужні фінансові джерела, які істотно  знизять фінансову напругу в благодійних товариствах міста.

Під час цього процесу зросте організаційний тягар на благодійні організації, тому здається передбачливим паралельно вести спеціалізовані курси для персоналу організацій (Школа патріотів-Кривий Ріг), використовуючи світовий досвід навчальних  систем.

Якісне кадрове забезпечення істотно знизить втрати серед клієнтів благодійних організацій  і знизить дефіцит  місцевих кадрів у скорому майбутньому.

Закінчення

Принципові пропозиції цього проекту створять працездатну систему соціального захисту  в місті. З часом робота цих організацій виявить спільні концепції розвитку і ця обставина зумовить появу гармонізованих законотворчих установок, що  в свою чергу створить передумови для побудови високодуховного суспільства у Кривому Розі.

Друге, це забезпечення  Довгинцевського району висококласною роботою по обслуговуванню відпочиваючих. (Таксі, охорона, сервіс, тощо)

І третє, по суті це є інвестиційна пропозиція ; міста Кривий Ріг для протидії розповсюдження ВІЛ – СНІД

 

***

                                                                           О. Котовський 

Кривий Ріг третього тисячоліття-яким він буде?

Новий курс України

Узгоджено!  Директор департаменту комітет громадської безпеки  Громадської спілки «Об'єднання народного контролю України» по м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області — ТіІРОШКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Криворіжжя - Територія Якісного Життя до 2031 року (скорочено "КТЯЖ Г-31")
*

Пролог.
...загалом, не залишалося Вам нічого окрім того, як повірити в перспективи такого грандіозного проекту, або, отримавши відповідь на всі Ваші питання про всі технічні розробки,  стати одним з керівників багатьох проектів проекту ГО КМОПУ «КТЯЖ Г-31».. 


***


Вступ

(роздуми над проектом)


 

Колись, в середині 70-х років минулого століття одна з обласних газет розмножила пишномовні – як тоді здалося – вирази архітекторів-містобудівників «Після 80-го року Кривий Ріг височітиме на лівому березі величної Саксагані». – малося на увазі, як стало видно через 5-15 років, про декілька мікрорайонів; Зарічних 4, 5, 7, Східних 1, 2, 3, Сонячний, 5 – Гірницький і Індустріальний мікрорайони.


Безперечно, в ті часи вони виглядали модерними – в порівнянні з непоказними 3-5-поверховими «хрущобами» які так і залишилися навіки сірими домівками, «копальневих селищ».

 

– Та чи навіки?

 

Чи навіки мій  Кривий Ріг залишиться сірим, задимленим та запиленним? Я певен, ні! Бо мудре місто  і бачиться воно мені містом високих технологій, фундаментальної науки та високого мистетства!

 

 

Колись розповідав мені Іван Найденко про жителя американського міста Пітсбург, що розповідав про чорне-чорніше небо над головою і ризиковані запливи хлопченят в місцевій річечці з чорнильного ж кольору водою, а зараз цей колишній центр металургії став містом науки, мистетства і високих технологій. Як співається в популярній пісні радянських часів, «…мечты сбываются…» Адже і ми самі ще якихось 20-30 років тому і мріяти не могли про будівельні технології (хмарочоси висотою майже в кілометр /838/м.), що сьогодні бачимо на планеті в цілому і зокрема у Китаї та Кореї!

 

gr

Прототип макету Покровського району м. Кривий Ріг

 

 

Сучасні містобудівні технології, і вже навіть традиції, якщо хочете, диктують принципово інші підходи до житлового забезпечення і тому «конвеєрні» 9-этажки масових серій, а в ще більшому ступені – консервативне планування трьох та


5 поверхівок районного «життєвого простору» з саморобними украсами з старих автомобільних шин та облупленної фірби на них, (як зразок), давно перестали відповідати як естетичним, так і чисто побутовим запитам більшості мешканців міста. А стосовно екологічного оточення, і не тільки в місті, навколо комбінатів, а особливо  ПАТ "АрселорМіттал" , а  і в селах навколо міста де в більшості отруєна полігонами відходів питна вода і так далі.


Значить "назріло". Нове мислення, нові підходи до екологічного середовища і нові будівельні технології примушують прийняти нас одну, об’єднуючу все місто ідею, проект міського об"єднання патріотів України з робочою назвою Криворіжжя- Територія Якісного Життядо 2031 року ("КТЯЖ Г-31"), та змінити наші 50-річній давності дворові «катакомби» з їх сарайчиками-льохами та смітниками-гаражами на щось більш цивілізоване. А сказати ширше – то змінити сам стиль життя криворіжців, і взагалі зробити респектабельним, на основі технологій третього тисячоліття, місто, достойним країни, яка утверджується у світі як держава могутня серед великих!

 

 

Якраз про це йде мова в розробленій  ГО КМОПУ програмі поліпшення життя криворіжців в найближчі два десятиліття.  Хоч в базовій програмі 12 основних напрямків, базовим для проекту вибрано будівельний,  де передбачено будівництво нових сучасних будівель серед старого житлового фонду в цілому і зокрема,  оптимізації екологічного середовища серед новобудов

 

 

 

– Що таке реконструкція взагалі? Це технологічна перебудова, спрямована на підвищення якості роботи. Якщо це завод – то реконструкція дозволяє, наприклад, на тих же виробничих площах розмістити вдосконалене устаткування, прибрати усе зайве, підвищити продуктивність підприємства…  


Тому здається, що пора вже те ж саме робити і з нашим містом, одночасно «реконструюючи» і якість життя в ньому. А висотні будинки (хмарочоси) потрібно будувати, бо на Землі самої землі менше ніж необхідно людству і тому за рахунок компактності забезпечення життядіяльності ми звільняємо від морально і технічно застарілих будинків території, на яких серед ставків, лісів, парків та скверів, що оточують новобудови, розміститься мережа лікувально-профілактичних, навчальних та спортивно-оздоровчих закладів! :)

 

 

Досі наші мегаполіси розросталися вшир, а тепер, коли ми дізналися про істинну ціну землі на Землі, вони мають право рости тільки вгору. А якщо і вшир, то лише за рахунок ущільнення міської інфраструктури, та за окремими, стратегічно-технічними домовленостями.Макет рекламного банеру,        http://www.dor.in.ua/

 

Давайте ось уважніше подивимося на наші райони: і наскільки ж вони відповідають критерію «Територія Якісного Життя»? Та це окрема тема, тема подібна айсбергу, вершина якого і є ця стаття як частина проекту. Бо хоч і числиться Кривий Ріг серед лідерів по озелененню, все одно парків і скверів у нас явно мало, особливо серед серійних новобудов, а ті що існують визивають не естетичні, а скоріше депресивні відчуття, сказати ширше – можливості для гідного людей відпочинку відсутні! (За виключенням парку ім. Правди та парку ім.  (Світлани Хватової), парку ХХ п/з.

 

 

– Так от, нашу «мета» реконструкція я бачиться таким чином:


 Перше – пошук фінансового забезпечення для медіачастини проекту (це майже нічого не коштує).

 

 Друге — Грунтовне доопрацювання методологічної сторони виборчої частини проекту (детально про це, і про перемогу у виборах до Верховної Ради України а потім і місцевих рад рад https://www.facebook.com/kmop31/


 Після серії потрібних кроків з’явиться  фінансова можливість розпочати  дослідження  - підготовку до будівництва а після закінчення формальностей то і почати будувати перших три  будинка на  вибраній території, наприклад території автобази №20, квартирами  "під ключ" «Перспективний план розвитку Покровського району району до 2031 року»http://blog.i.ua/user/3265312/1766267/

 

Паралельно планується вести підготовку списків до переселення та узгодження. (референдуми) Після переселення пусті «малоэтажки» перезаселяються. або зносяться,  а на підготовленій території прокладаються нові, в сотні раз більшої  пропускної можливості, сучасні різноманітні комунікації, і знову будуються серія нових будинків..

Зразок центрального будинку проекту КТЯЖ Г-31"Компенсаційний"

Зразок центрального будинку проекту КТЯЖ Г-31Компенсаційний»

 

Читаючи таке, кожен подумки прикидуватиме: а скільки ж коштуватиме людям таке «щастя під ключ»? І чи усі поголовно захочуть його набути?. Тому відповідаю без вагань, передбачаючи сумніви людей і їх представників кадидатів в депутати. :

 

– Зрозуміло, нічого безкоштовного в природі не існує. Та квартири будуть надаватися згідно затвердженого графіку в довгостроковий кредит з відстроченням початку повернення платежів на 5-7 років. За ці роки рівень життя людей має стати на стільки вищим, а це  в нашій країні, багатій національними ресурсами можливо (програма економічного зростання, спільними зусиллями має бути виконаной), що повернення кредитів не буде помітним для користувача .


А раз так – чи   хто не захоче жити з максимальним комфортом?.                                                                                                                                           

Наші старі будинки не просто морально застаріли – деякі з них вже незабаром почнуть розвалюватися від нанесенної на них різнокольорових декоративних фарб. Отже, «настав час», а скільки нових робочих місць з’явиться...! Одне робоче місце у будівництві «породжує» вісім робочих місць в суміжних виробництвах!  По-перше, по друге – роботи цієї надовго вистачить, бо повна реалізація проекту ГО КМОПУ «КТЯЖ Г-31» розрахована до 2031-го року. По-третє, «божий дар», залізну руду, ми перестанемо переробляти так бездарно…

 

 

А взагалі-то в міру скорочення рудодобування – за рахунок її раціональнішої переробки – маємо поетапно інтегрувати наукомісткі технології, і нові сучасні підприємства  замість старих. А ось звільнені в результаті «реконструкції» території перетворимо на зони відпочинку і культури. Адже парків не буває багато?! Та і нещасну нашу Саксагань час вже «лікувати», щоб знову стала річкою, а не стічною канавою. І ставки Кривого Рогу, в котрих заборонено купатися, необхідно зробити придатними до якісного відпочинку, як було раніше !!!


– Я не заперечую, що на усе це потрібні не просто великі – астрономічні кошти! http://kmop.org.ua/p5695-2


– Та вірю, що адміністративну реформу Україна все одно проведе, і бюджети територіальних громад міста, бюджетоутворюючих підприємств,  підприємців сучасних проектів, формуватимуться на інших, прогресивних, солідарних принципах економічної ефективності бізнесу,  і окремо, раціональне використання наших надр – це друге потужне джерело доходів місцевих громад.

 

 

– Запитаєте, « А чи не нудним зовні покажеться «залізорудний Нью-Йорк», одноманітно забудований висотками? Та і як ви це технічно представляєте 50-70 поверхівки і вибухи в кар’єрах неподалік?
– Відповім, Поняття «Новітні технології», звичайно ж, включає критерії сейсмоустойчивості будинків, а взамін вибухів існують криворізькі «безвибухові розробки дроблення порід», та це питання до спеціалістів, ми їм задачу і фінансування, а вони нам рішення. :-)

 

Відносно проживання в новобудовах, то там житимуть урбанізовані за вдачею люди, які поважають свій час та комфорт. Інші, з часом зможуть купити вивільнені земельні ділянки на окраїні і будувати собі котеджі. А взагалі Покровський район, як географічний центр Криворіжжя, придбавши «нову форму», має стати адміністративним і діловим центром усього Криворізького Регіону. (Регіон – географічна територія з населенням від 650 000 до одного мільйона мешканців, «Адміністративна реформа»)

 

 

У інвестиційному плані наш проект очікується дуже навіть привабливим! І він буде виставлений на міжнародний конкурс і обов’язково знайде своїх виконавців.
– «А слава одного з найзабрудненіших міст світу інвесторів не налякає?» – запитаєте Ви.
– «Є і куди брудніші за наше, але підприємливих і талановитих людей таких як Біл Гейц, наприклад, цим злякати неможливо!

 

 

По суті своїй це великий і складний проект багатьох проектів що в вирішують усі існуючі проблеми Криворіжжя раз і на сотні років!

 

 

Валерій Плюта

 

КТЯЖ Г-31

Середня школа № 57, перший клас, зразок. 

 

 

 Підготував: Виконавчий директор ГО КМОПУ 

З проекту "КТЯЖ Г-31" "Українське село 2021"

 Слоган: "Через овочівництво - до часткового благополуччя". (анонс)

Підготував: Керівник сільскогосподарського сектору громадської організації "Криворізьке міське об"єднання патріотів України" Євген Малийhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008692800216&fref=ts

Зразок типового проекту для українського села


Основою для розробки цього проекту стали дії деяких керівників сільськогосподарських підприємств (КСП) в 90 роках по очищенню невеликих ставків населених пунктів від ставкового мулу та очерету. Але, із-за відсутності системного підходу такі дії не знайшли свого продовження та не мали кардинальних позитивних наслідків.

Ті односельці, яким вдалося внести ставковий мул на свої городи, на власні очі пересвідчилися в збільшені урожайність не менше ніж в два рази! (Картопля розміром більше долоні і протягом трьох років, потім розміри стали зменшуватись, але стабільно мали без хімічний і багатий урожай!

Таким чином на практиці була доведена висока прибутковість таких дій, висока екологічна цінність таких починань.

Публічне обговорення цього проекту (публічне розміщення в мережі Інтернет) відбулося в 2010 році, а сам Проект було направлено до Комітетів Верховної Ради України. 

З того часу деякі нормативно-правові акти було змінено та втілено в життя окремі положення Проекту в різних регіонах України. Але, нагальність системного підходу до вирішення соціальних питань на селі не втратило своєї необхідності.

Даним проектом планується провести роботи на базі 2-го ставку в селі Петрово- " із залученням  орендатора ставку і власника сховища,яке знаходиться в  100 метрах від ставку який вже більше 4-х років був замуленим (вода відсутня) та повністю покритий очеретом. І як наслідок жителі вул. Центральна не мали можливості вирощувати городину

Після закінчення робіт з"явиться вода безпечна для поливу городів, випою тварин, місце для купання дітлахам та риборозведення. 

Мул зі ставку, пройшовши нейтралізацію, може бути внесений до ґрунту,з метою підвищення урожайності та започаткування органічного землеробства!

2. Я готовий, за умови затвердження «Пілотного проекту", або визнання цієї території рекреаційною зоною місцевого значення та при умові звільнення від оподаткування (орендної плати повністю на період облаштування, з поступовим збільшенням до % ставки земельного податку ) - Здійснити очищення будь-якого ставку, висадку дерев та кущів (для дендропарку). 


3. З метою відродження віри в перспективність життя на селі серед населення та здійснення заходів по частковій зайнятості населення через положення діючого законодавства України укласти з бажаючими договори, з використанням положень умов контрактації, по вирощуванню городини.


Зацікавленому в цьому проекті населенню завести мул зі ставку, надати допомогу в облаштуванні колодязів поблизу ставку (забір води з колодязів не буде вважатися спеціальним водокористуванням), (не буде вважатися видобутком корисних копалин, прісних вод за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу), надати глибинні насоси, засоби поливу та забезпечити насінням.

 Замовлення (контрактацію) здійснити окремо по культурам. 

Реалізацію с/г продукції здійснити через оптові ринки – з рекламою натурального продукту без застосування хімічних добрив та реєстрацією торгової марки "Патріот українського села"Для Криворізького, Широківського, Апостольського районів, та як універсальний для усієї України ( із змінами)

Добробут проект«Село-оазис».

 

Мета: 

Забезпечення високорентабельного, без хімічного виробництва сільськогосподарської продукції.

Опрісненняї води на селі шляхом вичищання, до суглинків, сільських ставків.

 Заглиблення та зариблення сільських ставків.

Рекультивація земель сільськогосподарського призначення за рахунок вже окисленого ставкового мулу.

 Повний господарський розрахунок. Сам проект після узгодження може стати "типовим бізнес-проектом", з по слідуючим за цим розповсюдженням в регіонах України, та зміни в законодавстві! 

***

Сам проект...

«Конституція України

Стаття 5. …єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Народ здійснює владу безпосередньо…».

Добробут-проект

«Село-оазис»

Мета:

а) без хімічна високоприбуткова агропромисловість,

б) опріснення ставків Криворізького регіону,

в) Зариблення українських ставків, та створення навколо них дендропарків. (рекреаційна зона)

щодо розвитку українського села на період до 2019 року

Криворізького, Широківського, Апостольського районів, Дніпропетровської області.

Три основних напрямки розвитку з провадженням заходів направлених на :

1. Підняття престижу проживання в сільській місцевості

2. Стимулювання біологічного землеробства


3. Збільшення відсотку зайнятості сільського населення


Положеннями ст. 25 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" передбачено, що «Положення Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" є обов'язковими при розробці та прийнятті інших законодавчих і нормативних актів.


Даний проект є спробою на окремо взятій (депресивній) території поселення втілити заходи направлені на стабілізацію та встановлення соціальної справедливості в українському селі.

Основними інформаційними джерелами є :


1.Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України схвалена вченою радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, Бюро президії Української академії аграрних наук, Секцією землеробства та виробництва продукції рослинництва Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України.

2.Закони України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», «Про охорону навколишнього природного середовища», “Про охорону земель”,”Про меліорацію земель”, “Про пестициди та агрохімікати”, Земельний та Водний кодекси України.

3. Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми укріплення берегів поверхневих водних об'єктів та їх інженерного захисту на період до 2015 року» №1410-р від 30.09.2009 року

Бачення розвитку подій проекту СГС ГО КМОПУ «Село 2019» Добробут-проект "Село-оазис"


1. Це провести зовнішнє освітлення вулиць села з метою підняття загального духу населення та віри в перспективність життя на селі. ( З 2010 році велика кількість населених пунктів (Дніпропетровської області) вже мають зовнішнє освітлення).

 Такий захід надасть можливість при невеликих витратах отримати блискавичний результат для віри та здобуття гарних рейтингів для тих хто це зробить.


2.Провести, разом з фермерами, вивчення  ставків обраного села, з наміром заглибити їх до суглинку і тим самим визволити основні джерела їх наповнення. 

3. Після отримання результатів, заручитися з сільською громадою аби ліквідувати прогалин в діючому законодавстві України, щодо ставкового мулу. (Законодавчо не визначено, є ставковий мул корисною копалиною чи ні. Тому можливі зловживання контролюючих органів)

 

4. Отримати підтримку депутатів місцевих рад та інших органів влади, щодо перспективного плану розвитку обраного села як "Пілотний проект"


5. Отримання висновків від органів виконавчої влади, з питань аграрної політики про покращення екологічного стану земель, без хімічному підвищення родючості ґрунтів.


6. В наступному, спільно з громадою ( на той час) села створити навколо ставків гаї, задля недопущення вторинного замулення ставків.


7. Влаштування (без фундаментних) теплиць на підготовлених землях та вирощування там городини.

За нашими розрахунками після трьох урожаїв вкладені кошти повернуться з вже прибутком.


9. Додатково: Реєстрація додаткового виду діяльності для ФОП - «розведення риби».


10. Угода про контрактацію.


На сьогоднішній день нормами діючого законодавства України ставковий мул не визначено як корисна копалина, а тому застосовуючи положення «дозволено все, що прямо не заборонено законом» видобуток ставкового мулу на земельних ділянках користувачів з глибиною розробки до 2 метрів не регламентується (якщо не буде застосовуватися спеціальна техніка).


Відповідь Державна служба геології та надр України

Переписи з органами влади. (вибране)

Громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна, 8А

Щодо запиту на отримання публічної інформації

Державна служба геології та надр України опрацювала запит громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» від 02.06.2011 щодо отримання інформації та, в додаток до листа ДНВП «Геоінформ України» від 18.05.2011 №02/302-0911, повідомляє.

Сапропель визначається Класифікатором корисних копалин, який прийнятий і діє на території України згідно з наказом Держспоживстандарту України від 12.12.2007 р. № 357, як «Сировина агрохімічна».

Сапропель – це відклади прісноводних водойм, які складаються з органічної речовини та мінеральних домішок, що формуються в результаті тривалих природних процесів із залишків рослинних та тваринних організмів, які населяють водойму.Сапропель характеризується високою пластичністю, в'язкістю, липкістю, адсорбційними властивостями. Вологість його коливається в межах 60 – 97 %. Намитий у відстійники сапропель утрачає вологу від 85 до 37 %. Тривалість сушіння – до 10 днів. Намитий улітку сапропель залишається на зиму для проморожування й остаточного підсушування. За час повного циклу (намив – просушка – проморожування) вміст вологи в сапропелі знижується до 20%, і він стає пухким, легко піддається переробці. Без промерзання слабо мінералізовані сапропелі після висихання не намокають навіть у подрібненому стані.Для сапропелю характерна висока зольність: від 20% до 60% і вище. Особливо цінні сапропелі, що містять менш 10% золи, але вони зустрічаються рідко.У залежності від складу і властивостей сапропелі можуть використовуватися як добриво в чистому вигляді, з мінеральними домішками і компостуватися. Агрономічну ефективність сапропелів визначають вміст азоту, фосфору, калію, обмінна кислотність, вміст мулистої фракції і біологічно активних речовин.

Родовища сапропелю на території Дніпропетровської області не виявлені.

Для віднесення ставкового мулу до сапропелю необхідне проведення геологорозвідувальних робіт.

Відомості про ставковий мул, об'єм, глибину залягання та хімічний склад водоносних шарів в межах зазначених ставків у Держгеонадра України відсутні.

У найближчій перспективі по аркушу М-36-ХХХIV (Жовті Води) планується проведення робіт з гідрогеологічного до вивчення території масштабу 1: 200 000.

Перший заступник голови Л.М. Гончарук

10/02

Флоре Н.В.

456-50-35

________________________________________________________________

Для впевненості фермерів в економічній безпечності виконання цього проекту, знаючи реалії діючої системи державного управління та з метою недопущення втручання в роботу землекористувачів з боку органів влади – видобуток ставкового мулу слід передбачити в нормах діючого законодавства, як діяльність яка має право проводиться без дозволів, без проектів розробок, без погоджень, без сплати тарифів за користування надрами та корисними копалинами на земельних ділянках орендарів ставків з глибиною розробок до суглинків.


 Джерела фінансування (без внесення змін до діючого законодавства або затвердження «пілотного» проекту нормативно-правовим актом)

 

- Створення об’єднання суб'єктів підприємницької діяльності аграрного сектору (створити пайовий фонд), або реалізувати їм мул для відновлення структури і родючості землі по собівартості*, для недопущення оподаткування як підприємницької діяльності.


- Доход від продажу мулу.


- Кошти державного, обласного та місцевого бюджетів передбачених на економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами (ст. 27 та ст. 55 Закону України «Про охорону земель»);


- Фонди охорони навколишнього природного середовища. (ст. 47 . п. д) ст. 48 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»)

*Собівартість 1 куб.м. – 52,29 грн. (52,29 грн. / 2,4 (тонни в 1 куб.м.) = 21,79 грн. одна тонна мулу.


Технологія рекреації одного ставку.

- Розчистити і висвободити джерела наповнення ставку.


- Вичистити мул та після проведення заходів по нейтралізації (провітрювання мулу і окислення шкідливих речовин) використати його для відновлення родючості ґрунтів.


- Розведення риби і іншої ставкової флори і фауни.


- Навколо ставків висадити дерева та кущі з розгалуженою кореневою системою (погодженні законодавством для укріплення берегів).


КОШТОРИС НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ПО ОЧИЩЕННЮ СТАВКУ

Станом на 29.03.2011 року

Планується застосовувати 3 одиниці техніки – 1 екскаватор «АТЕК» та 2 КРАЗи

Вартість оренди за зміну – АТЕК – 1200 грн./зміна (зміна – 8 годин)

КРАЗ – 1100 грн./зміна

Витрати дизельного пального – в середньому 60л./зміна на одну одиницю

Всього за зміну – оренда техніки – 3400 грн.

пальне – 180 л. х 9 грн./літр (оптова ціна) = 1620 грн.

Загальний розмір витрат на техніку за зміну – 5020 грн.

Приблизний об'єм виконаної роботи за зміну:

«АТЕК» - об'єм куб.м. в ковші – 0,6; 0,80; 1,0; 1,25.

Планується очистити 2 га. – 20 000 кв.м.

Глибина – від 0.5 м.

Орієнтовна вага 1 куб.м. – до 2,4 тонни

Максимальний об’єм перевезення КРАЗом – 6 куб.м. – 14,4 тонни

6 куб.м. х 2 КРАЗи = 12 куб.м. (за одну ходку)

Відстань до площадки вивезення мулу – максимально до 1 км.

Час завантаження 6 куб.м. – 20 хв.

Час вивезення однієї ходки – 20 хв.

Загальний час на вивезення 6 куб.м. – 40 хвилин

Об’єм вивезеного мулу за одну ходку – 6 куб.м. х 2 (КРАЗи) = 12 куб.м.

Об’єм вивезеного мулу за одну зміну – 12 куб.м. х 11 (ходок) = 132 куб.м.

При вивезенні 132 куб.м. мулу в зміну при ритті до 1 метру загальна площа очищеної території ставку складе – 13,2 сотки

За 10 змін може бути вичищено 1320 кв.м. ставку та вивезено 1320 куб.м. мулу

Загальна вартість робіт складе за 10 змін – 50.200 грн.

Собівартість 1 куб.м. – (5020/132) = 38,03 грн. (38,03 грн. / 2,4 (тонни в 1 куб.м.) = 15,84 грн. одна тонна мулу.

Для досягнення найкращого агроефекту необхідно від 30-40тонн мулу на 1 га.

40 х 15,84 = 633,6 грн. на 1 га.

Віддача добрив внесеного мулу здійснюється щонайменше 3 – 4 роки.

Середня норма витрат комплексних добрив на 1 га. – в межах 100 кг./га.

Вартість однієї тонни N/P/K в 2011 році – 4350 грн. – 435 грн. на 1 га.

Якщо не враховувати тенденцію до постійного збільшення ціни хімічних добрив, а тенденція така:

2007 рік - 1890 грн./тонна

2008 рік – 2250 грн./тонна

2009 рік – 3250 грн./тонна

2010 рік – 3850 грн./тонна

2011 рік – 4350 грн./тонна

В середньому збільшення ціни відбувається в межах 10-13%.


Таким чином при внесенні одного разу 40 тон мулу на 1 га відпаде необхідність вносити хімічні добрива протягом 3 років:


Добрива 2012 року на 1га. (435 грн. х 12% = 52,2 грн. + 435 грн. = 487,2 грн.

добрива 2013 року на 1га. (487,2 грн. х 12% = 58,46 грн. + 487,2 грн. = 545,66 грн.

добрива 2014 року на 1га. (545,66 грн. х 12% = 65,48 грн. + 545,66 грн. = 611,14 грн.

Орієнтовний розмір економії (487,2 + 545,66 + 611,14) = 1.644 грн. – 633,6 = 1.010,4 грн.


Не враховуючи позитивний ефект збільшення врожайності до 30%.

Підвищення стійкості рослин до стресів, хвороб, заморозків, засух.

Відмова від весняного підживлення озимих культур.

Економічна вигода застосування в агрономії озерного (ставкового) мулу – різновид сапропелю

Детальніше про мул.


Елементний склад мулу в кожному водоймищі свій. Але у будь-якому випадку це хороше органо-мінеральне добриво. Кількість органічної речовини в ньому коливається від 20 до 70%. Містить мул ще такі важливі елементи, як азот, фосфор, калій (в середньому 150-250 г в 10 кг мула). Кількість мікроелементів іноді перевищує їх вміст в гної, що добре розклався. 

Цінна якість мулу в порівнянні з багатьма видами органічних добрив - відсутність насіння бур'янів.


Доза добрив, що вносяться, залежить від складу грунтів. На суглинистих грунтах - до 4 кілограмів на квадратний метр. На супіщаних і піщаних ґрунтах дозу можна збільшити в два рази. Вноситься мул під всі культури, але перш за все - під городні. Термін внесення - у будь-який час року, коли проводиться перекопування грунту.

Агрономічний ефект від застосування.

• Покращення складу ґрунту, його поживних властивостей, відтворення гумусового шару.

• Зниження кислотності ґрунту.

• Використовується як меліорант на суходолах і перезволожених ділянках.

• Підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 20-50 % , а то і 100 %, за умови забезпечення комплексу технологічних умов вирощування.

• Покращення лежкості, якості продукції.

• Підвищення стійкості рослин до стресів, хвороб, заморозків, засух.

• Одноразове внесення сапропелю підвищує родючість грунту протягом 3-4 років.

• Підвищений ефект укорінення.

• Стимулює ріст всмоктувальних кореневих волосків.

• Підвищує % схожості насіння, забезпечує дружні всходи, рівномірність вегетативного розвитку

Аналогічні заходи можна зробити з іншими ставками села Криворізького сільського району (області країни) в яких є вода, але з використанням плавучих екскаваторів (собівартість робіт складає 50 грн./куб.м.)Фото розкидувач добрив РУН-15 ПАТ «Уманьферммаш»


4. В короткій перспективі. Провести рекультивацію землі навколо сховища (територія бувшої СТФ повністю зруйнована із залишками фундаментів та будівельного сміття) для влаштування без фундаментних теплиць, а в скорому майбутньому і обладнанням їх інноваційними енергозберігаючими технологіями ( сонячні генератори, сонячні геліосистеми, тощо)


Залишковий будівельний матеріал відсортувати та використати для влаштування теплиць. Протягом літа 2016 р. збираюся на території навколо складу, розпочати роботи по влаштуванню для майбутніх теплиць (на земельній ділянці переданій в користування влаштування теплиць – без фундаментів та без утеплення конструктивних елементів не потребує жодних дозвільних документів на будівництво), з мулом провести додаткові заходи по нейтралізації .


5. Мул (додатково нейтралізований або компостований) завести до теплиць, біля ставку облаштувати колодязь, встановити в колодязі глибинні насоси, влаштувати засоби поливу. Надати робочі місця – як для будівельників так згодом і для працівників теплиць.


Крім того, для започаткування органічного землеробства - овочівництва навколо території бувшої СТФ (а це більше 60 га. землі ) завести мул на поля та влаштувати краплинне зрошення: 

Євген Малий


Декларація патріотів України, Кривий Ріг


2010

Кривий Ріг


За що бореться громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»


Я – Українець і нехай

добром квітує виднокрай,

дай сили духу рідний Боже,

бо ми в борні, і переможем!


В.І. Носач


Цей заклик поета, нашого земляка, криворіжця  Віктора Івановича Носача коротко охарактеризував суть патріотизму –  це, щоб наша Україна нарешті стала великою сім'єю, матір'ю для всіх дочок та синів – патріотів, готових об’єднати свої зусилля, без оглядки на партійність, вік та соціальний статус заради її відродження і величі, щоб українська держава стала гарантом добробуту і прогресу нинішнього і прийдешнього поколінь.

 

Декларація

Громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України».

Шановні друзі!

Ми з вами переживаємо нелегкі часи. Та ми знаємо, що в історії нашого народу були різні негаразди: чвари, війни, холод, голод… І причина тому – нерозуміння людиною свого істинного призначення на землі. А це – одна родина, одна дитина, справедливий суспільний лад. А в  оточуючому нас середовищі - це повітря, вода, земля і її надра, рослинний і тваринний світ і наше спільне гармонійне співіснування. І тому від кожного із нас залежать і успіхи і невдачі, і перемоги і поразки і врешті Добро та Зло.

 Погляньмо на сьогодення де внаслідок розмаїття різнокольорових  ідеологій маємо печерний капіталізм на чолі із золотим тільцем, що знекровлює людські душі, позбавляючи нас духовності! І як наслідок маємо занедбані ставки, сквери, парки, фізично хворе населення Криворізького регіону.

 І гине, руйнується природа з її невичерпними можливостями, з людськими надіями на краще життя і щасливе майбутнє наших дітей, а в  цей же час судейська Феміда, прикривши чорною хусткою очі чинного законодавства, продовжує мовчати.

 Тож як вийти із такого скрутного становища? Спитаймо у себе? Чи не згубили ми свій матеріально – технічний і духовний потенціал, встаючи з колін минулого? І зрозуміємо –   не загубили, бо маємо світлі голови, мужні працьовиті руки, котрі ще зможуть підняти наше синьо-жовте знамено. Бо кожен із нас хоче жити щасливо, мати в віру в своє щасливе майбутнє і майбутнє наших дітей.

Але для цього всім нам треба здерти з оточуючих нас людей іржу байдужості, і дати проявити своє позитивне світовідчуття до оточуючого нас середовища, до його історичних цінностей, до рідного району, міста країни, де  ми живемо і що маємо захищати.

 Така громадянська позиція –  це прояв справжнього патріотизму, котрий ще історично притаманний українському народу, Такі люди і нині вважаються патріотами і   для того, щоб мати більше впливу на захист законних соціальних, духовних та матеріальних  інтересів мешканців Криворіжжя і заснована у 2010 році,  згідно чинного законодавства, Громадська організація «Криворізьке міське об’єднанням патріотів України»

Наміри та діяльність організації детально і яскраво окреслено в її Програмі і Статуті. Насамперед, це встановлення позитивного клімату в регіоні, в результаті чого буде досягнуто порозуміння між мешканцями на виконання широкоформатних проектів на засадах технологій третього тисячоліття і цим від запобігти впливу антиукраїнських ідеологій.

Серед основних напрямків діяльності організації  передбачається тісний контакт з депутатами Верховної Ради України з міськими та районними Радами, представниками силових структур, внесення змін до законодавства через депутатів, закріплених за округами, Активісти організації  мають намір брати активну участь у регіональних та всеукраїнських суспільно-політичних заходах, фестивалях, виставках, наукових та фахових конференціях. Співпраця така стосується і партнерських організацій: Криворізькою міською організацією національної спілки художників України, Криворізькою міською конфедерацією незалежних профспілок України, Криворізькою міською організацією незалежних профспілок працівників освіти, науки та культури, Криворізькою міською мережею людей, що живуть з ВІЛ – СНІД, Червоним Хрестом (2010 року), «Криворізьким міським об’єднанням патріотів України» та ін.

Актуальним і надзвичайно важливим в діяльності організації є питання екологічного довкілля. Наголошується увага на ретельне вивчення проблем  реалізації заходів по оздоровленню (санації) навколишніх земель. В цьому напрямку зробили перші кроки депутати Жовтневої у місті Кривому Розі ради, котрі запропонували на розгляд голові Жовтневого виконкому В.Ф. Хісному нову концепцію перспективного розвитку Жовтневого району до 2031 року. В ній, зокрема, йдеться про модернізацію житлового фонду, спорудження висотних будинків, екологічно чистого довкілля, створення мережі спортивних споруд, дитячих навчальних та лікувально-профілактичних закладів. 

Відзначимо, що діяльність організації і результати виконання запланованих заходів в розрізі суспільно-громадського життя будуть повідомлятись широкому загалу через засоби масової інформації та інформаційні пікети.

І ми будемо раді, коли до лав свідомих патріотів України будуть залучатися всі, хто поділяє нашу мету і прагнення, незважаючи на вік, професію, релігійну і національну належність, партійність чи місце проживання.

Ми впевнені і щиро віримо, що добрі наміри, вчинки і дії – це яскравий прояв нашого духу, духовності, мужності, на шляху до величі України.

Статут

Громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

1.1. Громадську організацію "Криворізьке міське об’єднання патріотів  України»" (надалі - Об’єднання патріотів, або ГО КМОПУ) створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян" 7 квітня 2010 року. Легалізовано шляхом повідомлення та занесено до Книги обліку об’єднань громадян за № 149, 22 квітня 2010 року.  

1.2. Об’єднання патріотів створюється на термін до 2031 року, має місцевий статус та  поширює свою діяльність на території м. Кривий Ріг. (Криворізького регіону)

1.3. Об’єднання патріотів не є юридичною особою та легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до органу легалізації.

1.4. Об’єднання патріотів має власний бланк для листування.

1.5. Повна назва Об’єднання патріотів  українською мовою - громадська організація ""Криворізьке міське об’єднання патріотів  України»"

1.6. Скорочена назва: - «ГО КМОПУ». 

1.7. Місцезнаходження : 50053. м. Кривий Ріг, вул..Зореносна буд.8А.

 1.8. Виконуючий обов"язки голови - Ковальский А.О.


2. Мета та завдання Об’єднання патріотів.

2.1. Основною метою діяльності громадської організації організацію "Криворізьке міське об’єднання патріотів  України»" є задоволення та захист законних прав та інтересів мешканців територіальної громади у різноманітних сферах суспільного життя. Пріоритетною метою  є задоволення та захист прав мешканці міста Кривий Ріг на екологічно чисте довкілля в місті, та соціальний захист уражених верств населення, а саме;ВІЛ/СНІД, туберкульоз, наркоманія, гепатити, онко, тощо.

2.2. Основним завданням Об’єднання патріотів є:

- сприяти доведенню рівня екологічного стану в регіоні до рівня міжнародних стандартів; - кардинально підвищити рівень інформування населення відносно екологічного та епідеміологічного стану довкілля;

- створити умови для розробки та забезпечення роботи дієвого механізму з відшкодування збитків населенню отриманню через порушення екологічних норм суб’єктами підприємницької діяльності;


- запровадити громадський контроль за дотриманням екологічних нормативів в регіоні. (Ставки, річка, парки, сквери, питна вода тощо);


- забезпечити консультативну участь громадськості району в розробці та реалізації ефективних заходів щодо розвитку системи екологічної  та епідеміологічної безпеки житєдіяльності громадян в регіоні;


 - гармонізувати регіональні екологічні стандарти з міжнародними, європейськими аналогами;


- розробити та забезпечити на регіональному рівні програми «Якісна питна вода» та «Чисте повітря», які повинна передбачати, зокрема, як встановлення підвищених стандартів якості питної води, так і підвищених стандартів якості;


- ініціювати та приймати активну участь в програмах відносно міжнародної співпраці з покращення соціального захисту людей, що захворіли на такі хвороби нашого суспільства як; туберкульоз, ВІЛ-СНІД, гепатити, наркоманія; тощо;


- ініціювати та приймати активну участь в програмах відносно міжнародної співпраці в розробці та реалізації спільних розробок по ліквідації причин, що породжують вищеназване;


- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів відносно екологічного, епідеміологічного та соціального захисту мешканців району;


- посилити контроль за якістю продуктів харчування та промислових товарів, їх відповідністю санітарно-гігієнічним нормам;

- організація досудового, зворотного зв'язку між мешканцями громади та контролюючими органами району для оцінки ступеня ефективності їх регуляторної діяльності;


- сприяння підвищенню рівня професійної та правової обізнаності представників ГО КМОПУ для повноцінної участі в реалізації програм та перспективних проектів, що плануються в регіоні згідно заяв лідерів країни, та даного Статуту.

- координація діяльності представників організації для досягнення спільних мети та завдань.


2.3. ГО КМОПУ є правозахисною організацією. Діяльність об’єднання проводиться в напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом, а саме:

- подає до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки нових проектів, перспективних планів та заходів, а також ініціює перегляд вже прийнятих на практиці для виконання програм перспективного розвитку Криворіжжя;

- у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;

- подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

- звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань об’єднання.

2.4. За рішенням відповідних структурних підрозділів  ГО КМОПУ може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також об’єднання може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами або організаціями громадян... Продовження

Сторінки:
1
2
4
попередня
наступна