"Криворізьке міське об'єднання патріотів України" Архів 2015р.

...Зміну у вищому керівному складі організації зареєстровано в органах юстиції за номером 28/034-15/27 від 21.01.2015р., та внесено до Реєстру громадських об'єднань за  № 1399799....


Згідно рекомендації ради патріотів громадської організації  "Криворізьке міське об'єднання патріотів України", протокол №2 від 30.09.2014р., та рішення загальних зборів організації, протокол № 2 від 22.12.2014р. на посаду голови ради патріотів, замість Нєженцева Сергія Володимировича обрано Плюту Валерія Андрійовича. Зміну у вищому керівному складі організації зареєстровано в органах юстиції за номером 28/034-15/27 від 21.01.2015р., та внесено до Реєстру громадських об'єднань за  № 1399799.                                                                                               

МІНІСТЕРСТВО   ЮСТИЦІЇ   УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  ЮСТИЦІЇ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
Криворізьке міське управління юстиції
вул.  Льотчиків  36а,  м. Кривий  Ріг,  тел. (056)  409 60 99,  факс  (056) 409 60 99,
е-mail info@kym.  dp.minyst.gov.ua.  http://krivoyrog-justi.ukoz.ua,  код  ЄДРПОУ 33265058

21.01.2015. № 28/034-15/27
 (ел. копія)

Голові громадської
 організації "Криворізьке міське
 об'єднання патріотів України"
Плюті Валерію Андрійовичу.

вул. Зореносна 8а
м. Кривий Ріг, 50053


Відповідно до п.1 ч.9  ст.14 Закону України "Про громадські об'єднання"та рішення загальних зборів організації від "22" грудня 2015 року, Реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції повідомляє, що "19" січня 2015 року нами проведена зміна у складі Громадської організації "Криворізьке міське об'єднання патріотів України" та внесена до Реєстру громадських об'єднань № 1399799.Начальник служби                                                          підпис                                         Ю.В. Лучкова

Спіріна Марина Валеріївна 409 60 95

***

Детально про це: http://blog.i.ua/user/3265312/1542555/

Супровідна записка до програми „Територія якісного життя”

Супровідна записка
до програми „Територія якісного життя” (Робочі матеріали, архів) 

Метою реалізації програми „Територія якісного життя” є вирішення однієї з найгостріших соціально-економічних проблем в Україні – забезпечення населення якісним, комфортним та безпечним житлом – в рамках реалізації Програми Уряду України  того часу.

Необхідність реалізації програми „Територія якісного життя” випливає з наступного.


1. На сьогодні житловий фонд будинків перших масових серій, що потребує заміни або реконструкції, складає біля 72 млн.кв.м або близько 1,2 млн. квартир, що становить 23% від міського багатоквартирного житлового фонду. Фактично, кожний четвертий міський житель є мешканцем квартири в будинку, який потребує реконструкції з підвищенням рівня комфорту проживання, тепловою реабілітацією та інженерною модернізацією. Орієнтовно 7% від цього житлового фонду знаходиться у ветхому та аварійному стані (50 тис. ветхих будинків загальною площею 5 млн.кв.м.). З часом ситуація ускладнюється, будинки старіють і переходять до аварійного та ветхого стану. 
2. За інформацією Мінекономіки станом на 01.01.2005 р. на квартирній черзі в Україні перебуває 1,546 млн. сімей, для поліпшення житлових умов яких необхідно побудувати 98,9 млн.кв.м. житла. Темпи забезпечення черговиків житлом не можна вважати задовільними. Протягом 2000-2004 років щорічно одержували житло лише 1,5 відсотки черговиків. 
3. Навіть за умов пожвавлення житлового будівництва в Україні його темпи не можуть задовольнити існуючий попит на житло. 

Забезпечити широкі верстви населення якісним житлом у таких масштабах за рахунок державного та місцевих бюджетів нереально. Тому фактично єдиною можливістю вирішення проблеми є:
- залучення інвестиційних коштів для реалізації програм комплексної реконструкції кварталів застарілого житла;
- забезпечення доступності іпотечного кредитування для широких верств населення шляхом удосконалення відповідних механізмів.

Програма „Територія якісного життя” включає в себе заходи щодо удосконалення нормативно-правової бази та створення інституціонального механізму вирішення наступних завдань:
- забезпечення будівництва нового житла поліпшеного планування, зокрема, на територіях розташування застарілого житлового фонду;
- створення реальних можливостей для поліпшення умов проживання широких верств населення шляхом забезпечення доступності іпотечного кредитування;
- формування комфортного для проживання громадян середовища в населених пунктах України, зокрема, забезпечення мешканців об’єктами соціальної інфраструктури та благоустрою (інженерними мережами, транспортним обслуговування і культурним дозвіллям).

Програмою передбачається.

1. Запровадження механізму залучення інвестиційних коштів для реконструкції застарілого житлового фонду на принципах:
- забезпечення права власників (наймачів) житла на отримання у власність (найм) іншого житла, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків від площі житлового приміщення, яке зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб;
- компенсації власникам нежитлових приміщень їх вартості відповідно до результатів незалежної оцінки;
- фінансування витрат, пов’язаних із відселенням наймачів і власників житла, що розташовано на території комплексної забудови, за рахунок інвестора;
- здійснення комплексної забудови території кварталів розташування застарілого житла;
- визначення на конкурсних засадах єдиного інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу розташування застарілого житлового фонду;
- об’єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування для розбудови соціальної та інженерної інфраструктури;
- розміщення будинків для переселення мешканців з причин суспільної потреби в кварталах існуючої застарілої забудови, яка підлягає заміні;
- погодження проектів із реконструкції, заміни застарілого житлового фонду за принципом „єдиного вікна”.

2. Забезпечення доступності іпотечного кредитування (зменшення відсотків за кредит до 2-6% річних, збільшення терміну надання кредиту до 10-30 років, зменшення розміру застави за кредит до 10% від вартості житла) для широких верств населення шляхом :
- створення сприятливих умов для придбання населенням житла з використанням механізму іпотечного кредитування;
- забезпечення державної підтримки розвитку іпотечних відносин; 
- розвитку системи рефінансування на кредитному ринку.

Одними з ключових питань введення в дію механізму іпотечного кредитування на зазначених принципах є удосконалення діяльності Державної іпотечної установи та забезпечення фінансовими джерелами іпотечного фонду Державної іпотечної установи, який буде використано для рефінансування банківського сектору.
Поповнення іпотечного фонду Державної іпотечної установи здійснюватиметься за рахунок:
- 50% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній і комунальній власності;
- залучення кредитів під гарантії Уряду загальним обсягом 2 млрд. доларів США;
- залучення частини коштів, отриманих від дооцінки приватизованого майна;
- часткове (від 20%) використання резервів страхових компаній.

За рахунок зазначених джерел планується залучити на ринок іпотечного кредитування через Державну іпотечну установу орієнтовано до 20 млрд. грн.

З метою створення умов для реалізації програми „Територія якісного життя” Урядом пропонується пакет проектів законодавчих актів, направлених на комплексне розв’язання проблеми забезпечення населення якісним, комфортним та безпечним житлом. 
До складу цього пакету входять наступні проекти, які Уряд визначає першочерговими для розгляду ВР України:

1. Проект Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” - визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади з проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду, запроваджує механізм залучення інвестиційних коштів.

2. Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” – направлений на законодавче врегулювання правовідносин, які складаються у сфері іпотечного кредитування; передбачає внесення змін до 19-ти законодавчих актів.

3. Проект Закону України „Про іпотечні цінні папери” - визначає особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів, вимоги до складу іпотечного покриття та здійснення державного регулювання, нагляду та контролю на ринку іпотечних цінних паперів.

4. Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2005 рік” - врегульовує питання поповнення спеціального фонду Державного Бюджету України шляхом залучення 50% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній та комунальній власності.

5. Проект Закону України „Про земельні торги та аукціонну діяльність на ринку земель в Україні” – визначає правові, економічні та організаційні засади проведення земельних торгів та порядку здійснення професійної аукціонної діяльності на земельних торгах в Україні, розвитку іпотечного кредитування.

6. Проект Закону України “Про внесення змін до ст.17 Закону України „Про Державний бюджет на 2005 рік” стосовно надання гарантій за кредитами, які залучаються Державною іпотечною установою” - передбачає надання державних гарантій за кредитами, які залучаються Державною іпотечною установою.

Програма „Територія якісного життя” передбачає принципово новий комплексний підхід до вирішення однієї з найгостріших соціальних проблем в Україні - створення реальних можливостей для широких верств населення отримати якісне, комфортне та безпечне житло. 
З іншого боку, ця програма не є лише соціальною, хоч цей елемент є найсуттєвішим. Її реалізація – запорука економічного розвитку України. Відомо, що будівництво є одним з найкращих мультиплікаторів економіки. За розрахунками фахівців кожна гривня, вкладена в будівництво, дає 2 -2,5 гривні зростання ВВП, кожне додаткове робоче місце у будівництві забезпечує роботою 5-6 робітників у інших галузях економіки. 
Тобто, зазначена програма буде мати багатосторонній ефект:
- дозволить забезпечити громадян України якісним комфортним житлом, 
- сприятиме економічному зростанню, 
- створюватиме умови для підвищення зайнятості населення.

Архів робочих матеріалів... 
Першоджерело. http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article…

Стенограма інтервью газеті "Позивний Донбас" 1ч


Пояснення до проекту «Криворіжжя-Територія Якісного Життя до 2031 року»

(Записала Ольга Перетятько) 

Валерій розкажіть будь ласка коротко головне про цей проект.

-Це альтернативний, інвестиційний проект розвитку міста, матеріал для кандидатів в депутати до районних у місті  рад, Криворізької міських ради, Верховної Ради України, Президента України.  Основний орієнтир якого є людина, громадянин України, мешканець міста Кривий Ріг , її умови існування і пов’язані з цим позитивні зміни в відносинах між мешканцями міста.

В основі проекту «Криворіжжя-Територія Якісного Життя до 2031 року» («КТЯЖ Г-31»), лежить реалізація світового рівня середньострокової стратегії розвитку України «Україна – 2030», прийнятого влітку  цього року в Києві, на міжнародному фінансовому форумі

У місті маємо таке:

1.Житловий фонд, в більшості своїй аварійний, бо збудований всередині, або і на початку минулого століття.

2.Майже негодну для використання, екологічно небезпечну, з порушенням санітарних норм систему технологічних комунікацій водо забезпечення, тепло забезпечення та відводу каналізаційних стоків.

3.Ставки в яких заборонено купатись. Занедбані річк міста.

4.Знищені, або захаращенні сміттям парки і сквери.

5.Морально та фізично застарілі промислові підприємства.

6. Проблема якісної питної води в тих районах які постачаються з Карачунівського водосховища, проблеми сміття звалищ навколо міста

7.Проблеми питної води на селі розташоаних а районх прилеглих до сміттєвих"полгонів

8 Фізично хворе населення міста

 І це \ бездарне використання природних ресурсів які дісталися нам у спадок!

 На питання як вирішити цю лавину проблем, відповім так, «Розповідав мені колись давно Іван Найденко про його товариша, жителя американського міста Пітсбург, який ще пам’ятає про чорне-чорніше небо над головою і ризиковані запливи місцевих хлопченят в річечці з чорнильного кольору водою, а зараз цей колишній центр чорної металургії став містом науки, світового рівня якості екології, мистетства і високих технологій. Або згадаймо новітнє місто Сінгапур швидко та якісно збудоване серед пустелі.

Світових прикладів багато! То чому тоді мій  Кривий Ріг має залишиться сірим та запиленним?

Особисто я бачу наше мудре місто містом; високих технологій, фундаментальної науки та високого мистетства!

Проект «КТЯЖ Г-31» - це проект комплексної реконструкції міста, який складається з семи районних у місті проектів, та проекту Криворізького (сільського) району, органічно пов’язаних між собою, а саме:

1.Жовтневий район:«Перспективний план розвитку Жовтневого району до 2031р»

2. Інгулецький район: «Інгулецький район – територія «Зеленого світу»

3. Центрально –– міський район: «Централізована освітньо - мистецька територія» 

4. Саксаганський район: «Саксаганський район - Територія чистих озер»

5. Дзержинський район: «Зона відчуження»

6. Тернівський район: «Тернівський район - Територія козацької слави»

7. Довгинцевський район: «Вегас»  Довгинцевського  району» (робоча назва)

8. Типовий, універсальний для Криворізького району добробут-проект «Село-оазис 2021 року»

Кожен з цих проектів має детальне описання та керівну виконавчу структуру т невідривно пов"язані, у одне ціле! 

Окремо, як зразок, хочу зупинитися на одному з проектів, а саме«Перспективному плану розвитку Жовтневого району до 2031р»

 -Мета якого; створення екологічно чистого середовища, надання якісного соціального житла мешканцям району (міста), висока якість соціального захисту «уражених верств населення» Шляхом будівництва сучасних висотних будинків, переселення в новобудови, перезаселення звільненого житлового фонду, рекультивація звільнених територій, будівництва нових мереж технологічних комунікацій.

Для виконання цього п’ятдесят кандидатів в депутати до Жовтневої у місті Кривий Ріг ради, наступного скликання запропоную для узгодження з мешканцями  району такий алгоритм своїх дій:

1. Ставши депутатами вирішити можливість виділити з бюджету, або інший спосіб, кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками, акцентуючи увагу на тому, що вирішальне значення мають безпека та максимальна висота будинків.

2. Скласти Угоду про співрпрацю (Меморандум) з однією з «парламентських» партій, що висповідують патріотичну, регіональну ідеологію і яка підтримає в Криворізькому регіоні виконання цього проекту, шляхом законодавчих змін. А в результаті зможе забезпечити проект вигідним кредитом для будівництва серії сучасних висотних будинків. (промислових парків, ред)

.3. Від імені громадян територіальної громади депутати об’являєть міжнародний конкурс на побудову серії стандартних 50-70 поверхових будинків, де головними показниками є  кількість поверхів, гарантована експлуатація будинків, та його собівартість, при підготовці документайії на тендер. 

Стенограма інтервью газеті "Позивний Донбас" 2ч


4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду депутати Жовтневого району об’являть конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для комплексної побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого *(Дзержинського) району, та офісними приміщеннями усім державним установами міста, включаючи міськвиконком (За виключенням м-в Зарічних 5;4;7 та Індустріального мікрорайону).

5. Від імені громадян територіальної громади організувати відкритий конкурсний відбір керівництва  "КТЯЖ Г-31"  цього районного проекту, для контролю і координації з іноземними домобудівними організаціями, надаючи першочергову перевагу власникам іменних акцій, або рекомендації від одного з власників іменної акції.

Таким чином ми створимо підґрунтя аби до 2031року забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного проживання.

На державному рівні для виконання запропонованого необхідно кардинальна зміна законодавчої бази на зрозумілу та прозору для інвесторів. Тоді місцеві бюджети стануть кредитно здатними, а комплексна реконструкція Жовтневого району цікавою для інвестицій.Куритиба - живий приклад як із звичайного міста, що нагадує сміттєве звалище, зробити екологічно зразкове місто, що стало містом майбутнього. Багато хто хоче щастя, посмішок навколо себе, міцної сім'ї, надійних партнерів, здорових дітей! Коштує навести навколо себе порядок і усе це неодмінно з'явиться... (с)

Тут бачите окреслився і план роботи кандидата в депутати Верховної Ради України від 31 виборчого округу)  

Для практичного виконання запланованого передбачається:

- На початковому етапі – попередня робота депутатів, органів юстиції та адміністрації району по юридичному оформленні передачі земель промислового значення (промислових зон) підприємств банкротів, або підприємств які припинили свою діяльність (але мають узгоджену документацію санітарних зон, комунікацій, тощо, ред.) районній громаді. З наступною передачею  потенційному інвестору, в довгострокове користування терміном на 150 років, для комплексного будівництва

-На другому етапі – законодавчо забезпечити відкриття локальних «Вільних економічних зон», на обраних територіях.

-На третьому етапі заплановано – після забезпечення мешканців району якісним житлом в висотних новобудовах, звільнені від аварійних морально і технічно застарілих будинків території, рекультивувати і серед ставків, нових лісів, парків та скверів, що оточуватимуть новобудови, розмістимо мережу лікувально-профілактичних, дитячих навчальних та спортивно-оздоровчих закладів! Незмінним залишиться тільки профілакторій ЦГОКа, там буде хоспіс!

По суті цей інвестиційний проект великий, але технічно нескладний. При цьому основним об'єктом інвестицій залишається людина та її умови існування в екологічно чистому середовищі.

Шо таке реконструкція взагалі? Це технологічна перебудова, спрямована на підвищення якості роботи. Якщо це завод – то реконструкція дозволяє, наприклад, на тих же виробничих площах розмістити вдосконалене устаткування, прибрати усе зайве, підвищити продуктивність підприємства… Тому здається, що пора вже те ж саме робити і з нашим Жовтневим районом, одночасно «реконструюючи» і якість життя в ньому. 

А висотні будинки (хмарочоси) потрібно будувати, бо на Землі самої землі менше ніж необхідно людству, та повинно мати і місце індивідуальне будівництво, згідно попередньо досягнутих стратегічно-тактичних домовленостей.

Сучасні містобудівні технології, і вже навіть традиції, якщо хочете, диктують принципово інші підходи до житлового забезпечення. На відміну від давно переставшим відповідати естетичним, так і чисто побутовим запитам більшості мешканців міста.

Нове мислення, нові підходи до оточуючого нас середовища і нові будівельні технології це проект ГО КМОПУ "КТЯЖ Г-31"

А сказати ширше – змінити сам стиль життя криворіжців, і взагалі зробити респектабельним, на основі технологій третього тисячоліття, місто, достойним країни, яка утверджується у світі як супердержава!

            Сьогодні на виконання задекларованого в Жовтневому районі м. КривийРіг ми готові запропонувати:

Перше – для ознайомлення та початку широкого обговорення мешканцями міста, пошук фінансового забезпечення для медіачастини проекту (це майже нічого не коштує).

 Друге — Грунтовне доопрацювання методологічної сторони виборчої частини проекту у ймовірних дострокових виборах; у Президенти України, Верховної Ради України, місцевих рад.

 Після серії технічно простих кроків з’явиться  фінансова можливість розпочати технічно-правову підготовку будівництва, а потім і саме комплексне будівництво перших трьох новобудов підвищеної високості, укомплектованих «під ключ», на  обраній території, наприклад території автобази №20, з урахуванням повної реконструкції технологічних мереж району

Після переселення, пусті «малоэтажки» перезаселяються, а з часом і зносяться, а на підготовленій території прокладаються нові, в сотні раз більшої  пропускної можливості, сучасні різноманітні комунікації, і знову будуються серія нових будинків.

Читаючи таке, кожен подумки прикидуватиме: а скільки ж коштуватиме людям таке «щастя під ключ»? І чи усі поголовно захочуть його набути? Тому відповідаю без вагань, передбачаючи сумніви людей.

– Зрозуміло, нічого безкоштовного в природі не існує. Тому квартири будуть надаватися згідно попередньо узгодженого з мешканцями району та затвердженого графіку одночасно з наданням іпотечного довгострокового кредиту, з відстроченням початку повернення платежів на 5-7 років. За ці роки рівень життя людей має стати на стільки вищим, а це  в нашій країні, багатій природніми ресурсами реально і технічно просто. а тому повернення кредитів і відсотків по ньому не буде критично помітним для самого користувача. А якщо нова влада буде неспроможною таки забезпечити можливість легкого повернення кредитів , то це вже вже проблема самого уряду... ., бо людей виселити вже буде нікуди, знесли їх старі помешкання! ))

Тому відповідальне відношення виборців нової влади і самої влади породить якісно нові відносини. При цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього політичного зв’язку. Цей тип зв’язку формує на боці виборця отримання обіцяних йому соціальних стандартів, на боці партії отримання його підтримки. При цьому виникає своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні декларації набувають програмного характеру.

Відносно місцевого бізнесу то, створення одного робочого місця у будівництві вимагає створення восьми робочих місць в суміжних виробництвах!  По-перше, по друге – роботи цієї надовго вистачить, бо повна реалізація проекту ГО КМОПУ «КТЯЖ Г-31» розрахована до 2031-го року. По-третє, «божий дар», залізну руду, ми перестанемо переробляти так бездарно, а бюджети територіальних громад міста, бюджетоутворюючих підприємств,  підприємців сучасних проектів, формуватимуться на інших, прогресивних, солідарних,. принципах 

Особливого значення необхідність такої ідеї набуває в переломних фазах розвитку планетарних, геополітичних відносин, коли консолідована думка  населення країни (міста) стає запорукою в виконанні програми по  забезпеченню миру та добробуту громадянам України, що базуються на засадах соціальної справедливості, та утвердженні України як лідера серед інших держав світу.

І добавлю до цього, що світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті країни, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський, соціальний та науковий капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян. (Соціалізм скандинавського формату)

Цей проект передбачає не тільки забезпечення всіх мешканців району комфортабельними квартирами на вигідних умовах, але і дає можливість реалізувати уставні зобов’язання практично всім громадським організаціям шляхом розгляду можливості інтегрувати своїх кандидатів в депутати майбутніх виборів, в забудівлях структуризовані мережі представництв цих організацій, тощо

Таким чином загалом, нашим читачам залишилося повірити-первірити в перспективи такого грандіозного проекту, або, отримавши практичну відповідь на всі питання про усі технічні розробки,  стати одним з керівників багатьох сотень різнорівневих проектів проекту ГО КМОПУ «КТЯЖ Г-31». Зразок пропозиції мешканцям у виборах до місцевих рад!


Сам проект в комплексі вирішує усі проблеми усіх семи районів міста Кривий Ріг і Криворізького (сільского) району.

Пояснення

 Це проект орієнтир якого є людина, громадянин України, мешканець міста Кривий Ріг , якісь умов його існування і пов’язані з цим економічні позитивні зміни в країні.

 Пропозиція яка розглядається  вирішує усі, без виключення, проблеми семи районів міста Кривий Ріг і Криворізького (сільского) району.. 

Матеріали для обговорення з мешканцями районів кандидатами в депутати районних у місті рад, Криворізької міської ради, Верховної Ради України, Президента України.

***
 

Будівельний (базовий) прект. Редакція 2013 року.КРИВОРІЖЖЯ – ТЕРИТОРІЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ до 2031 р.

("КТЯЖ Г-31")

   
 *У справі виконання Статутних положень!

*

Мета:  Налагодження і розвиток партнерських відносин з урядовими, неурядовими організаціями, окремими керівниками структурних підрозділів міста, для надання в повному обсягу гарантованих Конституцією України прав мешканцям Криворізького регіону.

***

Вступ


На виконання задекларованих патріотично – демократичними силами міста ідей, маємо спільними зусиллями підтримувати зміцнення та розвиток місцевого самоврядування. І тут  вирішального значення набуває проблема відсутності спільної мети направленої на консолідацію територіальної громади навколо обговорення одного, спільного для усіх проекту.

 

Особливого значення необхідність такої ідеї набуває в переломних фазах розвитку планетарних, геополітичних відносин, коли консолідована думка  населення країни (міста) стає запорукою в виконанні програми по  забезпеченню миру та добробуту громадянам України, що базуються на засадах соціальної справедливості, та утвердженні України як лідера серед інших держав світу.

 

 В зв’язку з цим на перший план висуваються питання кваліфікованного підходу територіальної організації до питання створення такої консолідуючої ідеї шляхом створення системи взаємозв’язку між різними сегментами виборців районів, міста.

Така ідея позитивно вплине на результати волевиявлення громадян і створить патріотичну підтримку нам від територіальної громади в виборах депутатів місцевих рад, свого представника у Президенти України, предстанвиків до Верховної Ради України.

 

 Очевидно, що перемогу у вищеназваних виборах здобудуть ті організації, які матимуть збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру навколо спільного проекту.

 

У зв’язку з цим домінуючою складовою проекту стає осмислення  кожного структурного сегменту виборців, який має за свою мету знайти ті дотичні точки, які б зацікавили виборців прийняти участь в виконанні, або допомозі  виконання запропонованого і  в виробленні найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу.

 

Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті країни, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський, соціальний та науковий капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян. (Соціалізм скандинавського формату)

 

Таке ж завдання  ставить перед собою і проект «Криворіжжя-Території Якісного Життя до 2031р» (Далі по тексту “КТЯЖ Г-31”) В ньому передбачається такий розвиток відносин, і  аналізу потреб які є  спільними для всіх без виключення електоральних складових всіх семи районів нашого міста, та Криворізького (сільського) району
Проект «КТЯЖ Г-31», в основі  якого лежить реалізація довгострокової “Національної стратегії розвитку України – 2030”, як конкурентоспроможної країни, що затверджується у глобальному світі як Держава могутня серед великих і яка базується на заявах усіх лідерів країни


Валерій Плюта.                                                                          /Підпис/

 
«Перспективний план розвитку Жовтневого району до 2031 року»

***


Основна частина

 

Змістом перспективного розвитку Жовтневого району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району якісним житлом, згідно з нормам Конституції України.

 

Тому для забезпечення цього ми  запропонуємо мешканцям Жовтневого району, для узгодження, нову концепцію радикальної модернізації житлового фонду,  що має бути здійсненна  через передачу земель промислового значення (Індустріальних парків в проекті) підприємств банкротів, або підприємств які припинили свою діяльність (але мають узгодженну документацію санітарних зон, комунікаціцй, тощо, ред.) громаді с наступною передачою їх потенційному інвестору в довгострокове користування.

 

В подальшому і створення “вільних економічних зон” на цих територіях,  та провадження юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади, установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та потенційними власниками соціального якісного житла.

 

*Для забезпечення спеціалістами виконання будівельних та сопутніх з ними робіт передбачено і мережу професійно-технічних  коледжів на базі вже існуючих потужностей, включаючи навчання людей з обмеженними можливостями. Приклад: http://kmop.org.ua/category/soc/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80

 *

 

*Для поліпшення соціального захисту уражених верств населення, під час проектування нових сучасних висотних будинків передбачити інтеграцію в них мережі служб соціального захисту“Уражених верств населення” (відповідальний Лукашенко Д.)та установ культурно-просвітницького спрямування (відповідальна Довбня Е).


 

*При розробці інфраструктури, на звільнених від старих будинків територіях,  лісово-паркової зони забезпечити належні умови для здорового розвитку населення, шляхом створення мережі спортивних споруд, мережі дитячих навчальних закладів та мережі лікувально – профілактичних закладів.


 

*Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів мешканцям району.


 

На виконання цього  депутати районної ради наступного скликання будуть приймати рішення:


 

1. Розглянути можливість виділити з бюджету району кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками, акцентуючи увагу на тому, що вирішальне значення мають безпека та максимальна висота будинків.


 

2. Скласти Угоду про співрпрацю з однією з «парламентських» партій, що висповідують патріотичну, регіональну ідеологію і яка підтримає в Криворізькому регіоні виконання цього проекту, шляхом законодавчих зміни. А в результаті зможе забезпечити проект вигідним кредитом для будівництва серії сучасних висотних будинків. (Індустріальних парків, ред)


 

.3. Від імені громадян територіальної громади депутати об’являєть міжнародний конкурс на побудову серії стандартних 50-70 поверхових будинків, де головними показниками є  гарантована експлуатація будинків, та його собівартість. 

4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду депутати Жовтневого району об’явить конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого *(Дзержинського) Металургійного району, за виключенням м-в 5;4;7 Зарічних  та Індустріального мікрорайону,  з відсрочкой початку платежів на сім років (П"яти достатньо аби усі мали можливість сплачувати кредит та проценти по ньому ред.) та .надання, на верхніх поверхах новобудов, укомплектованих за  сучасними технологіями, офісних приміщеннь усім адміністративним  установами міста та комерційним міжнародних і національних структурам зайнятих у реалізації проекту 


 

5. Для блага громадян територіальної громади, звільнені від морально та фізично зношених будинків території, рекультувати і створити лісову та паркові зони з інтегрованими в них мережами дитячих навчальних та мережі лікувально – профілактичних закладів району.


 

Таким чином ми зможемо забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного проживання.


 

Хлопков О.Б.

 

Затвержую             В.Т. Лигун


 

Цей проект передбачає не тільки забезпечення всіх мешканців району комфортабельними квартирами на вигідних умовах, але і дає можливість реалізувати уставні зобов’язання практично всім громадським організаціям шляхом розгляду можливості інтегрувати в майбутніх забудівлях структуризовані мережі представництв цих організацій. Угоди про співпрацю “укладені з  організаціями: БО «З надією», Мережею людей, що живуть з ВІЛ – СНІД (ЛЖВ), Криворізькою виправною колонією № 80, інформаційною благодійною організацією «Кредо», обласною організацією “Єдиний центр мололоді України”, районного Червоного Хреста (2010р), природоохоронною організацією «Саксагань», міським палацом дитячої творчості «Горицвіт» ГО КМОПУ, та іншими об’єднаннями громадян нашого міста, цілі яких співпадають з цілями нашої партійної організації.

 

Нарешті, таким чином гармонізована внутрішня політика в районі створить  можливість спільної роботи з пропаганди дій “нашого”уряду, що в свою чергу буде сприяти  соціалізації політичного вибору, який раніше залежав від особистої політичної спрямованості, або специфічних, мажоритарних умов, та створить відносини, які можна назвати «виборчими взаємними обов’язками», де виборець може використати свій голос як інструмент тиску на партію (її представників) в напрямку отримання захисту Конституційних прав.

 

При цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього політичного зв’язку. Цей тип зв’язку формує на боці виборця отримання обіцяних йому соціальних стандартів, на боці партії отримання його підтримки. При цьому виникає своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні декларації набувають програмного характеру.

 

Такий зв’язок прийме парламентсько-урядового характеру і сприйматиметься як виборчий союз з кожною конкретною електоральною групою. Взамін за лояльність до партії, під час голосування електоральні групи та їх представники впевнені, що партія реалізує обіцянки, викладені нею у виборчій програмі та зрозумілих “прозорих” проектах.

 

І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних,  національних та економічних перетворень є основною метою по пропаганді дій нового Уряду, спрямованих на формування громадської думки відносно того лідера, якому  виборці віддадуть свої голоси в наступних виборах Президента України!


Керівник покровського територіального підрозділу ГО КМОПУ Дубицька Г.Ф.   /підпис/         

 

КТЯЖ Г-31, інші районні проекти міста, та Криворізького (сільского) району. 

   

«Центрально-міський район територія культурно-мистецького життя»

  http://blog.i.ua/user/3265312/1162531/,


  

                           

Інгулецький район - територія зеленого світу.

 http://blog.i.ua/user/3265312/1162527/


Довгинцівського району до 2020 р.

http://blog.i.ua/user/3265312/1714418/


"Українське село 2018" Криворізький (сільский) район

http://blog.i.ua/user/3265312/1670248/


                 

Тернівський район – Територія козацької Слави!

  http://blog.i.ua/user/3265312/1343026/Саксаганський район - Територія трьохсот озер! дск


Дзержинський район - Територія відчудження!   дск

Перспективний план розвитку Довгинцівського району до 2020 р.

Довгинцівський район

Повна версія проекту "КТЯЖ Г-31" за адресою: http://sam.3dvision.com.ua/

 «Перспективний план розвитку Довгинцівського району"

1. Підготовчий етап до кінця 2018 року.

2. Практичне виконання до 2020 року
                                                                                              

Актуальність пропозиції.

  Сьогодні у політичному житті міста створені передумови   необхід ності змін  фінансування організацій  соціального захисту. Характерною ознакою таких змін є шлях до постіндустріального суспільство і поява нового відношення територіальної громади до умов по виконанню ними своїх статутних обов’язків, які, залишаючись у юридичному форматі класичної форми донорських відносин, повинні знайти більш ефективні джерела фінансування, для досягнення НДР (Найвищий досяжний рівень здоров’я клієнтів) використовуючи для цього людський потенціал самих організацій.

Основна частина

Розглядаючи досвід країн, які досягли високих рівнів розвитку, стає зрозуміло, що є реальна можливість більш ефективно використовувати деякі особливості людської природи. Приймаючи цей факт, здається логічним використати його в проекті «КТЯЖ Г-31», де  заявленна можливість фінансового забезпечення лікування хворих на ВІЧ, Гепатити..., туберкульоз, онко, та інші, в повному обсягу, плюс 20%,  з видатків міського бюджету.

Пропозиція

На виконання цього просимо розглянути можливість створення нового територіального оздоровчо - розважального центру, частина території якого буде надано під сучасні комп"ютерні комплекси віртуальної реальности Отриманий прибуток в значній мірі, 70%, направити на фінансове забезпечення  благодійних організацій соціального захисту "уражених верств населення", 15% на створення міської мережі пунктів тестування та психологічної допомоги постраждалим, 15% - це має бути прибуток самого  комунального підприємства.

Бачення розвитку подій

 Сучасне комплексне оздоровчо - розважальне об’єднання за технологіями третього тисячоліття  – створить потужні фінансові джерела, які істотно  знизять фінансову напругу в благодійних товариствах і надасть їм можливість виконувати свої благодійні функції більш ефективно. 

Під час цього процесу зросте організаційний тягар на неструктуровані або слабкоструктуровані самі благодійні організації. Тому здається передбачливим паралельно вести спеціалізовані курси для персоналу організацій (Школа патріотів-Кривий Ріг), використовуючи кращий досвід навчальних систем з побудови командної роботи.

 Ця обставина, в свою чергу, призведе до надання більш якісного захисту Конституційних прав мешканців міста (клієнтів організацій), та як наслідок  призведе до зниження рівня смертності в місті. 

Це допоможе істотно знизити дефіцит в сегменті "найманої робочої сили" в майбутньому Криворізького регіону., з однієї сторони. З другої - це забезпечення в Довгинцевського району висококласною роботою по обслуговуванню відпочиваючих. (Таксі, охорона, сервіс, тощо) 

По суті це інвестиційна пропозиція патріотів об’єднати; райони міста Кривий Ріг,для протидії розповсюдження ВІЛ – СНІД.

Закінчення

Принципові пропозиції цього проекту створять розвинену систему громадських, соціального захисту структур міста. З часом робота цих організацій виявить в них різні концепції розвитку та приорітети цінностей. Ця обставина зумовить появу законотворчих різнобаченнь, а це в свою чергу створить передумови для побудови морально високодуховного, постіндустріального суспільства в Кривому Розі.

 

 

 

Котовський О.В.


 Про це і незрівнянно більше на сайті: http://sam.3dvision.com.ua/

 

 

З проекту "КТЯЖ Г-31" "Українське село 2018-19"

 Слоган: "Через овочівництво - до часткового благополуччя". (анонс)

Підготував: Керівник сільскогосподарського сектору громадської організації "Криворізьке міське об"єднання патріотів України" Євгеній Малийhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008692800216&fref=ts

Зразок типового проекту для українського села


Польові дослідження проводились на базі 2-го ставку в селі Петрово- " із залученням  орендатора ставку і власника сховища,яке знаходиться в  100 метрах від ставку який вже більше 4-х років був болотистим та повністю покритий очеретом. І як наслідок жителі вул. Центральна не мали можливості вирощувати городину

Після закінчення робіт з"явилась вода годна для безпечного поливу огородів, живність, та місце для купання дітлахам. 

Мул зі ставку пройшовши нейтралізацію і був внесений до ґрунту,урожайність підвищилась в двоє! (Картопля розміром більше ладоні і протягом трьох років, потім розміри стали зменшуватись, але стабільно маю без хімічний і багатий урожай!

Таким чином була доказана на практиці висока прибутковість такого проекту, висока екологічна цінність таких починань.

2. Я готовий, за умови затвердження «Пілотного проекту", або визнання цієї території рекреаційною зоною місцевого значення та при умові звільнення від оподаткування (орендної плати повністю на період облаштування, з поступовим збільшенням до % ставки земельного податку ) - Здійснити очищення ставку, висадку дерев та кущів. 


3. З метою відродження віри в перспективність життя на селі серед населення та здійснення заходів по частковій зайнятості населення через положення діючого законодавства України укласти з бажаючими договори, з використанням положень умов контрактації, по вирощуванню городини.


Зацікавленому в цьому проекті населенню завести мул зі ставку, надати допомогу в облаштуванні колодязів поблизу ставку (з колодязів не буде вважатися спеціальним водокористуванням), (не буде вважатися видобутком корисних копалин, прісних вод за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу), надати глибинні насоси, засоби поливу та забезпечити насінням.

 Замовлення (контрактацію) здійснити окремо по культурам. 

Реалізацію с/г продукції здійснити через оптові ринки – з рекламою натурального продукту без застосування хімічних добрив та реєстрацією торгової марки "Патріот українського села"Для Криворізького, Широківського, Апостольського районів, та як універсальний для усієї України ( із змінами)
Добробут проект«Село-оазис».

 

Мета: 

Забезпечення високорентабельного, без хімічного виробництва сільськогосподарської продукції.

Опріснення питної води на селі шляхом вичищання, до суглинків, сільських ставків.

 Заглиблення та зариблення сільських ставків.

Рекультивація земель сільськогосподарського призначення за рахунок вже окисленого ставкового мулу.

 Повний господарський розрахунок. Сам проект після узгодження може стати "типовим бізнес-проектом", з по слідуючим за цим розповсюдженням в регіонах України, та зміни в законодавстві! 

***

Сам проект...

«Конституція України
Стаття 5. …єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Народ здійснює владу безпосередньо…».

Добробут-проект
«Село-оазис»

Мета:
а) без хімічна високоприбуткова агропромисловість,
б) опріснення ставків Криворізького регіону,
в) Зариблення українських ставків, та створення навколо них дендропарків. (рекреаційна зона)

щодо розвитку українського села на період до 2019 року
Криворізького, Широківського, Апостольського районів, Дніпропетровської області.

Три основних напрямки розвитку з провадженням заходів направлених на :
1. Підняття престижу проживання в сільській місцевості

2. Стимулювання біологічного землеробства


3. Збільшення відсотку зайнятості сільського населення


Положеннями ст. 25 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" передбачено, що «Положення Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" є обов'язковими при розробці та прийнятті інших законодавчих і нормативних актів.


Даний проект є спробою на окремо взятій (депресивній) території поселення втілити заходи направлені на стабілізацію та встановлення соціальної справедливості в українському селі.

Основними інформаційними джерелами є :


1.Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України схвалена вченою радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, Бюро президії Української академії аграрних наук, Секцією землеробства та виробництва продукції рослинництва Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України.

2.Закони України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», «Про охорону навколишнього природного середовища», “Про охорону земель”,”Про меліорацію земель”, “Про пестициди та агрохімікати”, Земельний та Водний кодекси України.

3. Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми укріплення берегів поверхневих водних об'єктів та їх інженерного захисту на період до 2015 року» №1410-р від 30.09.2009 року

Бачення розвитку подій проекту СГС ГО КМОПУ «Село 2019» Добробут-проект "Село-оазис"1. Це провести зовнішнє освітлення вулиць села з метою підняття загального духу населення та віри в перспективність життя на селі.

 Такий захід надасть можливість при невеликих витратах отримати блискавичний результат для віри та здобуття гарних рейтингів для тих хто це зробить.


2.Провести, разом з фермерами, вивчення  ставків обраного села, з наміром заглибити їх до суглинку і тим самим визволити основні джерела їх наповнення. 

3. Після отримання результатів, заручитися з сільською громадою аби ліквідувати прогалин в діючому законодавстві України, щодо ставкового мулу. (Законодавчо не визначено, є ставковий мул корисною копалиною чи ні. Тому можливі зловживання контролюючих органів)

 
4. Отримати підтримку депутатів місцевих рад та інших органів влади, щодо перспективного плану розвитку обраного села як "Пілотний проект"


5. Отримання висновків від органів виконавчої влади, з питань аграрної політики про покращення екологічного стану земель, без хімічному підвищення родючості ґрунтів.


6. В наступному, спільно з громадою ( на той час) села створити навколо ставків гаї, задля недопущення вторинного замулення ставків.


7. Влаштування (без фундаментних) теплиць на підготовлених землях та вирощування там помідорів та огірків.

За нашими розрахунками після трьох урожаїв вкладені кошти повернуться з вже прибутком.


9. Додатково: Реєстрація додаткового виду діяльності для ФОП - «розведення риби».


10. Угода про контрактацію.


На сьогоднішній день нормами діючого законодавства України ставковий мул не визначено як корисна копалина, а тому застосовуючи положення «дозволено все, що прямо не заборонено законом» видобуток ставкового мулу на земельних ділянках користувачів з глибиною розробки до 2 метрів не регламентується (якщо не буде застосовуватися спеціальна техніка).


Відповідь Державна служба геології та надр України

Переписи з органами влади. (вибране)

Громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна, 8А

Щодо запиту на отримання публічної інформації

Державна служба геології та надр України опрацювала запит громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» від 02.06.2011 щодо отримання інформації та, в додаток до листа ДНВП «Геоінформ України» від 18.05.2011 №02/302-0911, повідомляє.
Сапропель визначається Класифікатором корисних копалин, який прийнятий і діє на території України згідно з наказом Держспоживстандарту України від 12.12.2007 р. № 357, як «Сировина агрохімічна».
Сапропель – це відклади прісноводних водойм, які складаються з органічної речовини та мінеральних домішок, що формуються в результаті тривалих природних процесів із залишків рослинних та тваринних організмів, які населяють водойму.Сапропель характеризується високою пластичністю, в'язкістю, липкістю, адсорбційними властивостями. Вологість його коливається в межах 60 – 97 %. Намитий у відстійники сапропель утрачає вологу від 85 до 37 %. Тривалість сушіння – до 10 днів. Намитий улітку сапропель залишається на зиму для проморожування й остаточного підсушування. За час повного циклу (намив – просушка – проморожування) вміст вологи в сапропелі знижується до 20%, і він стає пухким, легко піддається переробці. Без промерзання слабо мінералізовані сапропелі після висихання не намокають навіть у подрібненому стані.Для сапропелю характерна висока зольність: від 20% до 60% і вище. Особливо цінні сапропелі, що містять менш 10% золи, але вони зустрічаються рідко.У залежності від складу і властивостей сапропелі можуть використовуватися як добриво в чистому вигляді, з мінеральними домішками і компостуватися. Агрономічну ефективність сапропелів визначають вміст азоту, фосфору, калію, обмінна кислотність, вміст мулистої фракції і біологічно активних речовин.
Родовища сапропелю на території Дніпропетровської області не виявлені.
Для віднесення ставкового мулу до сапропелю необхідне проведення геологорозвідувальних робіт.
Відомості про ставковий мул, об'єм, глибину залягання та хімічний склад водоносних шарів в межах зазначених ставків у Держгеонадра України відсутні.
У найближчій перспективі по аркушу М-36-ХХХIV (Жовті Води) планується проведення робіт з гідрогеологічного до вивчення території масштабу 1: 200 000.

Перший заступник голови Л.М. Гончарук
10/02

Флоре Н.В.
456-50-35
________________________________________________________________
Для впевненості фермерів в економічній безпечності виконання цього проекту, знаючи реалії діючої системи державного управління та з метою недопущення втручання в роботу землекористувачів з боку органів влади – видобуток ставкового мулу слід передбачити в нормах діючого законодавства, як діяльність яка має право проводиться без дозволів, без проектів розробок, без погоджень, без сплати тарифів за користування надрами та корисними копалинами на земельних ділянках орендарів ставків з глибиною розробок до суглинків.


 Джерела фінансування (без внесення змін до діючого законодавства або затвердження «пілотного» проекту нормативно-правовим актом)

 
- Створення об’єднання суб'єктів підприємницької діяльності аграрного сектору (створити пайовий фонд), або реалізувати їм мул для відновлення структури і родючості землі по собівартості*, для недопущення оподаткування як підприємницької діяльності.


- Доход від продажу мулу.


- Кошти державного, обласного та місцевого бюджетів передбачених на економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами (ст. 27 та ст. 55 Закону України «Про охорону земель»);


- Фонди охорони навколишнього природного середовища. (ст. 47 . п. д) ст. 48 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»)
*Собівартість 1 куб.м. – 52,29 грн. (52,29 грн. / 2,4 (тонни в 1 куб.м.) = 21,79 грн. одна тонна мулу.


Технологія рекреації одного ставку.
- Розчистити і висвободити джерела наповнення ставку.


- Вичистити мул та після проведення заходів по нейтралізації (провітрювання мулу і окислення шкідливих речовин) використати його для відновлення родючості ґрунтів.


- Розведення риби і іншої ставкової флори і фауни.


- Навколо ставків висадити дерева та кущі з розгалуженою кореневою системою (погодженні законодавством для укріплення берегів).


КОШТОРИС НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ПО ОЧИЩЕННЮ СТАВКУ

Станом на 29.03.2011 року

Планується застосовувати 3 одиниці техніки – 1 екскаватор «АТЕК» та 2 КРАЗи
Вартість оренди за зміну – АТЕК – 1200 грн./зміна (зміна – 8 годин)
КРАЗ – 1100 грн./зміна
Витрати дизельного пального – в середньому 60л./зміна на одну одиницю
Всього за зміну – оренда техніки – 3400 грн.
пальне – 180 л. х 9 грн./літр (оптова ціна) = 1620 грн.
Загальний розмір витрат на техніку за зміну – 5020 грн.

Приблизний об'єм виконаної роботи за зміну:
«АТЕК» - об'єм куб.м. в ковші – 0,6; 0,80; 1,0; 1,25.
Планується очистити 2 га. – 20 000 кв.м.
Глибина – від 0.5 м.
Орієнтовна вага 1 куб.м. – до 2,4 тонни

Максимальний об’єм перевезення КРАЗом – 6 куб.м. – 14,4 тонни
6 куб.м. х 2 КРАЗи = 12 куб.м. (за одну ходку)
Відстань до площадки вивезення мулу – максимально до 1 км.
Час завантаження 6 куб.м. – 20 хв.
Час вивезення однієї ходки – 20 хв.
Загальний час на вивезення 6 куб.м. – 40 хвилин
Об’єм вивезеного мулу за одну ходку – 6 куб.м. х 2 (КРАЗи) = 12 куб.м.
Об’єм вивезеного мулу за одну зміну – 12 куб.м. х 11 (ходок) = 132 куб.м.

При вивезенні 132 куб.м. мулу в зміну при ритті до 1 метру загальна площа очищеної території ставку складе – 13,2 сотки
За 10 змін може бути вичищено 1320 кв.м. ставку та вивезено 1320 куб.м. мулу

Загальна вартість робіт складе за 10 змін – 50.200 грн.
Собівартість 1 куб.м. – (5020/132) = 38,03 грн. (38,03 грн. / 2,4 (тонни в 1 куб.м.) = 15,84 грн. одна тонна мулу.

Для досягнення найкращого агроефекту необхідно від 30-40тонн мулу на 1 га.
40 х 15,84 = 633,6 грн. на 1 га.
Віддача добрив внесеного мулу здійснюється щонайменше 3 – 4 роки.

Середня норма витрат комплексних добрив на 1 га. – в межах 100 кг./га.
Вартість однієї тонни N/P/K в 2011 році – 4350 грн. – 435 грн. на 1 га.
Якщо не враховувати тенденцію до постійного збільшення ціни хімічних добрив, а тенденція така:
2007 рік - 1890 грн./тонна
2008 рік – 2250 грн./тонна
2009 рік – 3250 грн./тонна
2010 рік – 3850 грн./тонна
2011 рік – 4350 грн./тонна

В середньому збільшення ціни відбувається в межах 10-13%.


Таким чином при внесенні одного разу 40 тон мулу на 1 га відпаде необхідність вносити хімічні добрива протягом 3 років:


Добрива 2012 року на 1га. (435 грн. х 12% = 52,2 грн. + 435 грн. = 487,2 грн.
добрива 2013 року на 1га. (487,2 грн. х 12% = 58,46 грн. + 487,2 грн. = 545,66 грн.
добрива 2014 року на 1га. (545,66 грн. х 12% = 65,48 грн. + 545,66 грн. = 611,14 грн.

Орієнтовний розмір економії (487,2 + 545,66 + 611,14) = 1.644 грн. – 633,6 = 1.010,4 грн.


Не враховуючи позитивний ефект збільшення врожайності до 30%.
Підвищення стійкості рослин до стресів, хвороб, заморозків, засух.
Відмова від весняного підживлення озимих культур.

Економічна вигода застосування в агрономії озерного (ставкового) мулу – різновид сапропелю

Детальніше про мул.

Елементний склад мулу в кожному водоймищі свій. Але у будь-якому випадку це хороше органо-мінеральне добриво. Кількість органічної речовини в ньому коливається від 20 до 70%. Містить мул ще такі важливі елементи, як азот, фосфор, калій (в середньому 150-250 г в 10 кг мула). Кількість мікроелементів іноді перевищує їх вміст в гної, що добре розклався

Цінна якість мулу в порівнянні з багатьма видами органічних добрив - відсутність насіння бур'янів.


Доза добрив, що вносяться, залежить від складу грунтів. На суглинистих грунтах - до 4 кілограмів на квадратний метр. На супіщаних і піщаних ґрунтах дозу можна збільшити в два рази. Вноситься мул під всі культури, але перш за все - під городні. Термін внесення - у будь-який час року, коли проводиться перекопування грунту.
Агрономічний ефект від застосування.
• Покращення складу ґрунту, його поживних властивостей, відтворення гумусового шару.
• Зниження кислотності ґрунту.
• Використовується як меліорант на суходолах і перезволожених ділянках.
• Підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 20-50 % , а то і 100 %, за умови забезпечення комплексу технологічних умов вирощування.
• Покращення лежкості, якості продукції.
• Підвищення стійкості рослин до стресів, хвороб, заморозків, засух.
• Одноразове внесення сапропелю підвищує родючість грунту протягом 3-4 років.
• Підвищений ефект укорінення.
• Стимулює ріст всмоктувальних кореневих волосків.
• Підвищує % схожості насіння, забезпечує дружні всходи, рівномірність вегетативного розвитку

Аналогічні заходи можна зробити з іншими ставками села Криворізького сільського району (області країни) в яких є вода, але з використанням плавучих екскаваторів (собівартість робіт складає 50 грн./куб.м.)Фото розкидувач добрив РУН-15 ПАТ «Уманьферммаш»


4. В короткій перспективі. Провести рекультивацію землі навколо сховища (територія бувшої СТФ повністю зруйнована із залишками фундаментів та будівельного сміття) для влаштування без фундаментних теплиць, а в скорому майбутньому і обладнанням їх інноваційними енергозберігаючими технологіями ( сонячні генератори, сонячні геліосистеми, тощо)


Залишковий будівельний матеріал відсортувати та використати для влаштування теплиць. Протягом літа 2016 р. збираюся на території навколо складу, розпочати роботи по влаштуванню для майбутніх теплиць (на земельній ділянці переданій в користування влаштування теплиць – без фундаментів та без утеплення конструктивних елементів не потребує жодних дозвільних документів на будівництво), з мулом провести додаткові заходи по нейтралізації .


5. Мул (додатково нейтралізований або компостований) завести до теплиць, біля ставку облаштувати колодязь, встановити в колодязі глибинні насоси, влаштувати засоби поливу. Надати робочі місця – як для будівельників так згодом і для працівників теплиць.


Крім того, для започаткування органічного землеробства - овочівництва навколо території бувшої СТФ (а це більше 60 га. землі ) завести мул на поля та влаштувати краплинне зрошення: 

Євгеній Малий


Статут «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» ч1


2010

Кривий Ріг

Програмні засади і Cтатут організації


За що бореться громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»


Я – Українець і нехай

добром квітує виднокрай,

дай сили духу рідний Боже,

бо ми в борні, і переможем!

В.І. Носач

Цей заклик поета, нашого земляка, криворіжця  Віктора Івановича Носача коротко охарактеризував суть патріотизму – це, щоб наша Україна стала великою сім’єю, матір’ю для всіх дочок та синів – патріотів, готових об’єднати свої зусилля, без оглядки на партійність, вік та соціальний статус заради її відродження і величі, щоб держава стала гарантом добробуту і прогресу нинішнього і прийдешнього поколінь.

 

Декларація

Громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України».

Шановні друзі!

Ми з вами переживаємо нелегкі часи. Та ми знаємо, що в історії нашого народу були різні негаразди: чвари, війни, холод, голод… І причина тому – нерозуміння Людиною свого істинного призначення на Землі. А це – родина, колектив, справедливий суспільний лад. А в  оточую чому нас середовищі  це – повітря, вода, земля і її надра, рослинний і тваринний світ. Саме від кожного із нас залежать наші успіхи і невдачі, перемоги і поразки, врешті, Добро і Зло. Погляньмо на сьогодення, де внаслідок розмаїття ідеологій маємо печерний капіталізм на чолі із золотим тільцем, що знекровлює людські душі, позбавляє їх духовності, і наслідок маємо; мертві ставки, захаращені сміттям парки та сквери, занедбану річку, то фізично хворе населення нашого регіону! І гине, руйнується природний світ з його невичерпними можливостями, з людськими надіями на майбутнє і майбутнє наших дітей. В цей же час суддівськаФеміда, прикривши очі чорною хусткою чинного законодавства, продовжує мовчати. Тож як вийти із такого скрутного становища? Спитаймо у себе? Чи не згубили ми свій матеріально – технічний і духовний потенціал, встаючи з колін минулого? І зрозуміємо – не втратили, бо маємо світлі голови, мужні працьовиті руки, котрі ще піднімуть наше синьо-жовте знамено. Бо кожен з нас хоче жити добре, мати надію в майбутнє і майбутнє наших дітей. Та для цього всім нам треба стерти, до крові здерти із себе іржу байдужості, проявити позитивне світовідчуття до оточуючого нас середовища, до його історичних цінностей, до рідного району, міста,  країни, в решті решт в якій ми живемо і яку маємо захищати. Така громадянська позиція – і є ознакою справжнього патріотизму, котрий ще здавна притаманний нашому народу. Такі люди і нині вважаються патріотами.

І для того, щоб мати більше впливу на захист законних соціальних, духовних та матеріальних  інтересів мешканців територіальної громадян міста Кривий Ріг і заснована, згідно чинного законодавства, громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України».

Наміри та діяльність організації детально окреслено в її Програмі і Статуті. Насамперед, це встановлення позитивного мікроклімату в регіоні, в результаті чого буде досягнуто порозуміння між мешканцями територіальної громади на захист прав гармонійного розвитку особистостей української спільноти, захист її від негативного впливу антиукраїнських ідеологій, натомість формування духовного світогляду.

Серед основних напрямків діяльності організації  передбачається тісний контакт з депутатами Верховної Ради України, з міськими та районними Радами, представниками силових структур, внесення змін до законодавства. Представники організації  мають намір брати активну участь у регіональних та всеукраїнських суспільно-політичних заходах, майданах, фестивалях, виставках, наукових та фахових конференціях. Співпраця така стосується і партнерських організацій: Криворізькою міською організацією національної спілки художників України, Криворізькою міською конфедерацією незалежних профспілок України, Криворізькою міською організацією незалежних профспілок працівників освіти, науки та культури, Криворізькою міською мережею людей, що живуть з ВІЛ – СНІД, Червоним Хрестом, та ін.

Актуальним і надзвичайно важливим в діяльності організації є питання екологічного довкілля. Наголошується увага на ретельне вивчення проблем реалізації заходів по оздоровленню (санації) навколишніх земель. 

Відзначимо, що діяльність організації і результати виконання запланованих заходів в розрізі суспільно-громадського життя будуть повідомлятись широкому загалу через засоби масової інформації та інформаційні пікети.

І ми будемо раді, коли до лав патріотів України будуть залучатися всі, хто поділяє нашу мету і прагнення, незважаючи на вік, професію, релігійну і національну належність, партійність чи місце проживання. Ми впевнені і щиро віримо, що добрі наміри, вчинки і дії – це яскравий прояв нашого духу, духовності, мужності, на шляху до величі України як рівної серед великих.

 

За дорученням Ради засновників,

Представник ради патріотів ГО КМОПУ                                               Носач В.І.

 

Статут

Громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

1.1. Громадську організацію "Криворізьке міське об’єднання патріотів  України»" (надалі - Об’єднання патріотів, або ГО КМОПУ) створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян" 7 квітня 2010 року. Легалізовано шляхом повідомлення та занесено до Книги обліку об’єднань громадян за № 149, 22 квітня 2010 року.  

1.2. Об’єднання патріотів створюється на термін до 2031 року, має місцевий статус та  поширює свою діяльність на території м. Кривий Ріг. (Криворізького регіону)

1.3. Об’єднання патріотів не є юридичною особою та легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до органу легалізації.

1.4. Об’єднання патріотів має власний бланк для листування.

1.5. Повна назва Об’єднання патріотів  українською мовою - громадська організація ""Криворізьке міське об’єднання патріотів  України»"

1.6. Скорочена назва: - «ГО КМОПУ». 

1.7. Місцезнаходження : 50053. м. Кривий Ріг, вул..Зореносна буд.8А.

 

2. Мета та завдання Об’єднання патріотів.

2.1. Основною метою діяльності громадської організації організацію "Криворізьке міське об’єднання патріотів  України»" є задоволення та захист законних прав та інтересів мешканців територіальної громади у різноманітних сферах суспільного життя. Пріоритетною метою  є задоволення та захист прав мешканці міста Кривий Ріг на екологічно чисте довкілля в місті, та соціальний захист уражених верств населення, а саме;ВІЛ/СНІД, туберкульоз, наркоманія, гепатити, онко, тощо.

2.2. Основним завданням Об’єднання патріотів є:

- сприяти доведенню рівня екологічного стану в регіоні до рівня міжнародних стандартів; - кардинально підвищити рівень інформування населення відносно екологічного та епідеміологічного стану довкілля;

- створити умови для розробки та забезпечення роботи дієвого механізму з відшкодування збитків населенню отриманню через порушення екологічних норм суб’єктами підприємницької діяльності;


- запровадити громадський контроль за дотриманням екологічних нормативів в регіоні. (Ставки, річка, парки, сквери, питна вода тощо);


- забезпечити консультативну участь громадськості району в розробці та реалізації ефективних заходів щодо розвитку системи екологічної  та епідеміологічної безпеки житєдіяльності громадян в регіоні;


 - гармонізувати регіональні екологічні стандарти з міжнародними, європейськими аналогами;


- розробити та забезпечити на регіональному рівні програми «Якісна питна вода» та «Чисте повітря», які повинна передбачати, зокрема, як встановлення підвищених стандартів якості питної води, так і підвищених стандартів якості;


- ініціювати та приймати активну участь в програмах відносно міжнародної співпраці з покращення соціального захисту людей, що захворіли на такі хвороби нашого суспільства як; туберкульоз, ВІЛ-СНІД, гепатити, наркоманія; тощо;


- ініціювати та приймати активну участь в програмах відносно міжнародної співпраці в розробці та реалізації спільних розробок по ліквідації причин, що породжують вищеназване;


- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів відносно екологічного, епідеміологічного та соціального захисту мешканців району;


- посилити контроль за якістю продуктів харчування та промислових товарів, їх відповідністю санітарно-гігієнічним нормам;

- організація досудового, зворотного зв'язку між мешканцями громади та контролюючими органами району для оцінки ступеня ефективності їх регуляторної діяльності;


- сприяння підвищенню рівня професійної та правової обізнаності представників ГО КМОПУ для повноцінної участі в реалізації програм та перспективних проектів, що плануються в регіоні згідно заяв лідерів країни, та даного Статуту.

- координація діяльності представників організації для досягнення спільних мети та завдань.


2.3. ГО КМОПУ є правозахисною організацією. Діяльність об’єднання проводиться в напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом, а саме:

- подає до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки нових проектів, перспективних планів та заходів, а також ініціює перегляд вже прийнятих на практиці для виконання програм перспективного розвитку Криворіжжя;

- у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;

- подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

- звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань об’єднання.

2.4. За рішенням відповідних структурних підрозділів  ГО КМОПУ може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також об’єднання може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами або організаціями громадян... Продовження

Статут «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» ч 2

Перша частина http://blog.i.ua/user/3265312/1664636/ 


3. Умови і порядок прийому в ГО КМОПУ, вибуття з нього 

3.1. Представництво в об’єднанні є добровільним. Воно є колективним, та може бути індивідуальним. Представником громадської організації може бути будь яка особа, що підтримує цю концепцію та висловила бажання бути її представником  в установленому цим Статутом порядку та прийнята на облік організації.

3.2. Колективними представниками ГО КМОПУ можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб та колективи представників будь-яких об'єднань громадян.

3.3 Індивідуальним представником ГО КМОПУ може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла віку в 14 років.

3.4. Об’єднання патріотів має фіксоване представництво.

3.5. Прийом здійснюється за умови згоди з вимогами цього Статуту.

Прийом нових представників до об’єднання проводиться на підставі особистої заяви на адресу ради патріотів ГО КМОПУ.

3.6. Представник об’єднання патріотів може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.

3.7. Представник об’єднання може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.

3.8. Питання щодо прийняття та вибуття з організації вирішує рада патріотів, вона також може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів організації.

4. Права і обов'язки 

4.1. Представники ГО КМОПУ мають право:

- брати участь в усіх заходах організації згідно регламенту затвердженого радою патріотів;

- отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності організації згідно регламенту затвердженого радою патріотів;

- приймати практичну участь у роботі органів організації в порядку, визначеному цим Статутом;

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності організації, отримувати аргументовані відповіді;

- припиняти членство в організації.

4.2. Представники ГО КМОПУ зобов'язані:

- сприяти досягненню мети та завдань самої організації;

- виконувати вимоги Статуту організації;

- надавати реально можливу допомогу в його діяльності;

- узгоджувати власну координаційну діяльність з діяльністю організації;

- утримуватися від підтримки проектів регуляторних актів і т.д., ухвалення яких вступає в конфлікт з можливістю виконувати організації своїх Статутних завдань.

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Центру, місцевих осередків та їхні повноваження 

Загальні збори

5.1. Вищим керівним органом громадської організації "Криворізьке міське об’єднання патріотів України» є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності, а саме:

- визначення організаційної структури об’єднання патріотів ;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання Голови Ради патріотів, членів Ради Патріотів;

- загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності ГО КМОПУ.

5.2. Кожний представник має один голос на Загальних зборах.

5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 51 % учасників; Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

5.4. Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

5.5. Скликання зборів може ініціювати Рада патріотів, або більшість ГО КМОПУ. Про проведення Загальних зборів Голова Ради Патріотів, через виконавчого директора, заздалегідь повідомляє всіх представників організації. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів. 

Рада Патріотів

5.6. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада Патріотів яка вирішує усі поточні зокрема, питання представництва в самій Раді.

5.7. Кількісний і персональний склад Ради визначається Зборами.

5.8. Засідання Ради вважається чинним, якщо на ньому присутні більше третини. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюються. Протокол засідання Ради підписує Голова Ради. Всі представники ради патріотів мають вільний доступ до архіву протоколів. Протоколи засідань зберігаються протягом тридцяти п’яти років, а саме до 2045 року

5.9. Раду очолює Голова Ради Патріотів. Голова Ради здійснює керівництво поточною діяльністю. І має призупинити свое членста у партії, якщо він десь стоїть на обліку

5.10. У разі необхідності до проведення Зборів Рада може призначити тимчасового виконувача обов'язків Голови Ради або учасника ради патріотів.

5.11. Голова ради Патріотів підписує від імені об’єднання  будь-які документи, представляє організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями.

5.12. Голова ради ГО КМОПУ відповідає за збереження документації.

5.13. Підпис представника колективного представника на документах, в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив є представником об’єднання. 

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

6.1. ГО КМОПУ здійснює свою статутну діяльність на громадських засадах.

6.2. ГО КМОПУ не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.

6.3. Контроль за діяльністю організації здійснюють компетентні державні органи, відповідно до чинного законодавства.

6.4. Канцелярія ГО КМОПУ оприлюднює інформацію про діяльність організації, зміни складу органів та статутних документів в засобах масової інформації.

7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів

 

7.1. Єдиним статутним документом громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» є його Статут.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори.

7.3. При затвердженні Статут підписують Засновники громадської організації. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Ради Патріотів або за рішенням повноважних Зборів - будь-яка інша особа (Голова Зборів, учасники ради тощо

 


8. Порядок припинення діяльності Об’єднання патріотів Вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією

8.1. Припинення діяльності ГО КМОПУ здійснюється шляхом його ліквідації.

8.2. Ліквідація ГО КМОПУ здійснюється за рішенням Загальних зборів в2031 році.

 8.3. При ліквідації ГО КМОПУ все майно, за виключенням іменних акцій, переходить до правонаступника.

8.4. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в насамперед в договірному, або судовому порядку. 

А Н Н О Т А Ц И Я к проекту строительства

  • 23.02.15, 10:54
А Н Н О Т А Ц И Я к  проекту строительства и эксплуатации промышленного Комбината по сбору, безотходной утилизации и глубокой переработке твердых бытовых, других коммунальных и части промышленных отходов в товарную продукцию

 

 

1.     ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проведенная в рамках программы Всеукраинского благотворительного фонда «Экологическая Украина»  исследовательская  и изыскательская работа с привлечением академических и прикладных институтов Украины создала возможность разработки  специально для условий Украины проекта Промышленного комбината по безотходной утилизации  и глубокой  переработке твердих бытовых,  других муниципальных и части промышленных отходов в товарную продукцию, включающего весь комплекс работ по сбору, транспортировке, сортировке и глубокой переработке отходов,   для экономических и географических условий Украины.

Основная архитектура Комбината подобна дереву, в котором стволом является сортировочный модуль, а ветвями – модули переработки отсортированных компонентов ТБО.

    В сортировочном модуле Комбината  вся масса ТБО разделяется на отдельные составляющие,  которые поступают на перерабатывающие цепочки модулей.

В каждом из   модулей  очищается и перерабатывается в высоколиквидную товарную продукцию один отсортированный компонент ТБО. Состав и мощность перерабатывающих модулей определяются в ходе проектирования в зависимости от морфологического состава муниципальных отходов и коньюнктуры рынка.

Каждая из отдельных технологий уже использовалась ранее и проверена на практике, однако    полный набор технологий, оборудования и их сочетание используется впервые, как  в Украинской так и в зарубежной практике. Глубокая переработка в несколько стадий позволяет утилизовывать 100% твердых бытовых и других муниципальных отходов .   

В проекте впервые объединены в единый комплекс модули, сочетание которых обеспечивает оптимальный энергобаланс, высокую рентабельность проекта в целом, а также безотходность Комплекса.

Применение в проекте Комбината только тех технологий и оборудования, которые прошли проверку в условиях промышленной эксплуатации как в составе различных комплексов, так и в виде отдельных установок позволяет обеспечить устойчивую его работу.

   Реализация высоколиквидной товарной продукции полученной в результате глубокой переработки каждого компонента по отдельности , позволяет не только окупить затраты на строительство Комбината, но и получить высокий уровень прибыли.

   Основные доходы Комбинат получает в результате продажи высоколиквидной товарной продукции получаемой из отходов.  Платежи за утилизацию, не оказывают существенного влияния на прибыльность Комбината, что позволяет отказаться от повышения действующих тарифов на  утилизацию ТБО.

   Наличие    энергетических модулей позволяет, за счет переработки части отходов, полностью обеспечить все технологические процессы тепловой и электрической энергией и (при необходимости) промышленным холодом.

    Внешние источники энергообеспечения используються Комбинатом только как резервные что позволяет существенно снизить себестоимость переработки ТБО.

   Комбинат может  передавать излишки тепловой, электрической энергии  и промышленного холода во внешние сети.

   Наличие модуля переработки несортовой резины и несортових пластмасс методом «Сухого пиролиза» позволяет обеспечить жидким и газообразным топливом энергетические модули комбината,а также технологический транспорт, используемый для сбора и доставки отходов на Комбинат, что позволяет существенно снизить себестоимость сбора и доставки ТБО на комбинат и сохранить существующие тарифы вне зависимости от рыночных цен на топливо.

 

             2. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

1.      Возможность 100% утилизации твердых бытовых и некоторых других муниципальных и части промышленных отходов;

2.      Сохранение действующих тарифов на утилизацию ТБО;

3.      Объединение в один Комплекс сбора, транспортировки и утилизации муниципальных отходов с выпуском товарной продукции;

4.      Энергетическая сбалансированность и отсутствие потребности во внешних источниках энергии;

5.      Возможность использования Комплекса в качестве энергогенерирующего ;

6.      Экологическая чистота и отсутствие вредных вторичных отходов (в отличие от сжигательных и сортировочных заводов);

7.      Исключение необходимости отчуждения  земель для строительства новых полигонов захоронения ТБО;

8.      Возможность дегазации и последующей рекультивации существующих свалок.

9.      Возвращение в хозяйственный оборот ценных материалов, в том числе импортируемых.

 

          3.   ПРИРОДООХРАННЫЙ ЕФФЕКТ

·       Улучшение санитарного состояния городов и населенных пунктов, в том числе счет ежесуточного раздельного сбора отходов ;

·           Исключения бактериального загрязнения подземных вод;

·      Исключение необходимости отвода земель для строительства новых полигонов захоронения отходов;

·           Уменьшение эмиссии  парниковых газов (СО та СН4 );

·           Возобновление плодоносности земель;

 

   Наличие созданного програмно-аппаратного комплекса для выполнения проектных работ позволяет сократить срок разработки  Проекта Комбината  до 90 дней.

Срок строительства и  запуска в эксплуатацию Комината 210-230 дней.

Стоимость строительства и запуска в эксплуатацию Комбината 82 млн.€.

Срок окупаемости проекта – 4 года, с учетом получения в этот период  прибыли.

Рентабельность – свыше 70%.

 

Для начала реализации проекта не обходимо:

1.      Соглашение (протокол о намерениях) с местной администрацией;

2.      Выделение участков земли для строительства комбината.

 

Страницы:
1
2
3
предыдущая
следующая