хочу сюди!
 

Ліда

53 роки, водолій, познайомиться з хлопцем у віці 46-56 років

Супровідна записка до програми „Територія якісного життя”


Супровідна записка
до програми „Територія якісного життя” (Робочі матеріали, архів) 

Метою реалізації програми „Територія якісного життя” є вирішення однієї з найгостріших соціально-економічних проблем в Україні – забезпечення населення якісним, комфортним та безпечним житлом – в рамках реалізації Програми Уряду Ю. Тимошенко того часу "Теритоторія якісного життя" України  того часу.

Необхідність реалізації програми „Територія якісного життя” випливає з наступного.


1. На сьогодні житловий фонд будинків перших масових серій, що потребує заміни або реконструкції, складає біля 72 млн.кв.м або близько 1,2 млн. квартир, що становить 23% від міського багатоквартирного житлового фонду. Фактично, кожний четвертий міський житель є мешканцем квартири в будинку, який потребує реконструкції з підвищенням рівня комфорту проживання, тепловою реабілітацією та інженерною модернізацією. Орієнтовно 7% від цього житлового фонду знаходиться у ветхому та аварійному стані (50 тис. ветхих будинків загальною площею 5 млн.кв.м.). З часом ситуація ускладнюється, будинки старіють і переходять до аварійного та ветхого стану. 
2. За інформацією Мінекономіки станом на 01.01.2005 р. на квартирній черзі в Україні перебуває 1,546 млн. сімей, для поліпшення житлових умов яких необхідно побудувати 98,9 млн.кв.м. житла. Темпи забезпечення черговиків житлом не можна вважати задовільними. Протягом 2000-2004 років щорічно одержували житло лише 1,5 відсотки черговиків. 
3. Навіть за умов пожвавлення житлового будівництва в Україні його темпи не можуть задовольнити існуючий попит на житло. 

Забезпечити широкі верстви населення якісним житлом у таких масштабах за рахунок державного та місцевих бюджетів нереально. Тому фактично єдиною можливістю вирішення проблеми є:
- залучення інвестиційних коштів для реалізації програм комплексної реконструкції кварталів застарілого житла;
- забезпечення доступності іпотечного кредитування для широких верств населення шляхом удосконалення відповідних механізмів.

Програма „Територія якісного життя” включає в себе заходи щодо удосконалення нормативно-правової бази та створення інституціонального механізму вирішення наступних завдань:
- забезпечення будівництва нового житла поліпшеного планування, зокрема, на територіях розташування застарілого житлового фонду;
- створення реальних можливостей для поліпшення умов проживання широких верств населення шляхом забезпечення доступності іпотечного кредитування;
- формування комфортного для проживання громадян середовища в населених пунктах України, зокрема, забезпечення мешканців об’єктами соціальної інфраструктури та благоустрою (інженерними мережами, транспортним обслуговування і культурним дозвіллям).

Програмою передбачається.

1. Запровадження механізму залучення інвестиційних коштів для реконструкції застарілого житлового фонду на принципах:
- забезпечення права власників (наймачів) житла на отримання у власність (найм) іншого житла, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків від площі житлового приміщення, яке зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб;
- компенсації власникам нежитлових приміщень їх вартості відповідно до результатів незалежної оцінки;
- фінансування витрат, пов’язаних із відселенням наймачів і власників житла, що розташовано на території комплексної забудови, за рахунок інвестора;
- здійснення комплексної забудови території кварталів розташування застарілого житла;
- визначення на конкурсних засадах єдиного інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу розташування застарілого житлового фонду;
- об’єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування для розбудови соціальної та інженерної інфраструктури;
- розміщення будинків для переселення мешканців з причин суспільної потреби в кварталах існуючої застарілої забудови, яка підлягає заміні;
- погодження проектів із реконструкції, заміни застарілого житлового фонду за принципом „єдиного вікна”.

2. Забезпечення доступності іпотечного кредитування (зменшення відсотків за кредит до 2-6% річних, збільшення терміну надання кредиту до 10-30 років, зменшення розміру застави за кредит до 10% від вартості житла) для широких верств населення шляхом :
- створення сприятливих умов для придбання населенням житла з використанням механізму іпотечного кредитування;
- забезпечення державної підтримки розвитку іпотечних відносин; 
- розвитку системи рефінансування на кредитному ринку.

Одними з ключових питань введення в дію механізму іпотечного кредитування на зазначених принципах є удосконалення діяльності Державної іпотечної установи та забезпечення фінансовими джерелами іпотечного фонду Державної іпотечної установи, який буде використано для рефінансування банківського сектору.
Поповнення іпотечного фонду Державної іпотечної установи здійснюватиметься за рахунок:
- 50% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній і комунальній власності;
- залучення кредитів під гарантії Уряду загальним обсягом 2 млрд. доларів США;
- залучення частини коштів, отриманих від дооцінки приватизованого майна;
- часткове (від 20%) використання резервів страхових компаній.

За рахунок зазначених джерел планується залучити на ринок іпотечного кредитування через Державну іпотечну установу орієнтовано до 20 млрд. грн.

З метою створення умов для реалізації програми „Територія якісного життя” Урядом пропонується пакет проектів законодавчих актів, направлених на комплексне розв’язання проблеми забезпечення населення якісним, комфортним та безпечним житлом. 
До складу цього пакету входять наступні проекти, які Уряд визначає першочерговими для розгляду ВР України:

1. Проект Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” - визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади з проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду, запроваджує механізм залучення інвестиційних коштів.

2. Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” – направлений на законодавче врегулювання правовідносин, які складаються у сфері іпотечного кредитування; передбачає внесення змін до 19-ти законодавчих актів.

3. Проект Закону України „Про іпотечні цінні папери” - визначає особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів, вимоги до складу іпотечного покриття та здійснення державного регулювання, нагляду та контролю на ринку іпотечних цінних паперів.

4. Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2005 рік” - врегульовує питання поповнення спеціального фонду Державного Бюджету України шляхом залучення 50% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній та комунальній власності.

5. Проект Закону України „Про земельні торги та аукціонну діяльність на ринку земель в Україні” – визначає правові, економічні та організаційні засади проведення земельних торгів та порядку здійснення професійної аукціонної діяльності на земельних торгах в Україні, розвитку іпотечного кредитування.

6. Проект Закону України “Про внесення змін до ст.17 Закону України „Про Державний бюджет на 2005 рік” стосовно надання гарантій за кредитами, які залучаються Державною іпотечною установою” - передбачає надання державних гарантій за кредитами, які залучаються Державною іпотечною установою.

Програма „Територія якісного життя” передбачає принципово новий комплексний підхід до вирішення однієї з найгостріших соціальних проблем в Україні - створення реальних можливостей для широких верств населення отримати якісне, комфортне та безпечне житло. 
З іншого боку, ця програма не є лише соціальною, хоч цей елемент є найсуттєвішим. Її реалізація – запорука економічного розвитку України. Відомо, що будівництво є одним з найкращих мультиплікаторів економіки. За розрахунками фахівців кожна гривня, вкладена в будівництво, дає 2 -2,5 гривні зростання ВВП, кожне додаткове робоче місце у будівництві забезпечує роботою 5-6 робітників у інших галузях економіки. 
Тобто, зазначена програма буде мати багатосторонній ефект:
- дозволить забезпечити громадян України якісним комфортним житлом, 
- сприятиме економічному зростанню, 
- створюватиме умови для підвищення зайнятості населення.

Архів робочих матеріалів... 

3

Коментарі