хочу сюди!
 

Юлия

45 років, рак, познайомиться з хлопцем у віці 36-55 років

Інгулецький район - територія зеленого світу.


Програма рооботи претендента в кандидата у депутати до Інгулецької районної у місті Кривому Розі ради,

 для обговорення з мешканцями Інгулецького району. 

(Першоджерело архів 2012року)

офіс- координатор 3л.1ф. ІТП ГО КМОПУ

Керівник Інгулецького територіального підрозділу

Сергєєв А.О.

Куратору ІТП ГО КМОПУ

 В.В.

Нотатки для написання передвиборчої програми кандидата в депутати до міської ради, керівника Інгулецького територіального підрозділу  (ІТП) ГО КМОПУ, а також,як зразок длястепового Криму, Донеччини та Луганщини)

 

Перспективний план розвитку Інгулецького району
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН - ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ»


Додаток № 4

КТЯЖ Г-31

Світлина від Валерія Плюти.

 

Перспективний план розвитку Інгулецького району

«ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН - ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ»

 

 

Програма "Зелений світ" грунтована на системній концентрації кращих наукомістких технологій і проектів для вирішення проблем продовольчої, енергетичної, екологічної і соціальної безпеки і здатна вирішувати соціально - економічні завдання.

 

Програма має проекти із створення зон випереджаючого розвитку, що стосуються вирішення енергетичних, продовольчих, екологічних та соціальних питань на території Інгулецького району

 

Мета: Докорінна зміна стандартів життя мешканцям територіальної громади Інгулецького району.

Шляхи досягнення мети: Впровадження новітніх, економічно обґрунтованих технологій які розроблені науково – виробничою корпорацією Международное Агентство «Союз технологий XXI века» 2010 року, як зразок.

 

Очікуванні результати:

1, Модель розвитку Інгулецького району де передбачено 100% забезпечення мешканців високотехнологічною, егологічнобезпечною роботою на засадах «Економічного солідаризму», або повний пенсіон

2) Надвисокорентабельна економіка району.

3) Створення умов гармонійного співіснування мешканців району та оточуючого довкілля.

 

Відсутність єдиної об’єднуючої ідеї серед мешканців району мотивує насдовпровадження нової економічної політики в Інгулецькому районі, яка будуватиметься на ключовому перетині питань енергетичного самозабезпечення, екологічного збалансованого і гармонійного співіснування людини та оточуючої її природи, економічної доцільності для забезпечення мешканцям району високого рівня життя.

Для виконання цього завдання пропонується сучасні розробки компанії «Международное Агентство «Союз технологий XXI века», (як зразок, Угода 2010 року, до війни)

Мова йдеться про новий підхід до впровадження сучасних, високотехнологічних виробництв надвисокої рентабельності на територій Інгулецького району!  

На відміну від розвинутих держав, де внутрішня і зовнішня політика територіального самозабезпечення тісно переплетена з енергетичною, екологічною та економічно -конкурентною політикою країни, наше місто вимушене не приділяти цьому належної уваги.

Сам же проект в перспективі розглядає пріоритетність розвитку інвестицій у соціальний і людський капітал як основу для економічного прориву регіону, досягнення ним світової конкурентоспроможності і побудови справедливої, ефективної системи соціального захисту з урахуванням системних відносин на територіях Інгулецького району

Таким чином гармонізована внутрішня політична ситуація в районі створить можливість спільної роботи з пропаганди Проекту серед громадських об’єднань та мешканців міста Кривий Ріг.

І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних та економічних перетворень в районі є основною метою на формування громадської підтримки відносно цього проекту.

Заключна частина

Обнародувавши вищевикладене, зрозуміле й чітке бачення шляхів досягнення поставлених стратегічних та тактичних цілей створить можливість термінової інформаційної комунікації проекту в структуру життя міста приймаючи до уваги невисоку собівартість організаційної роботи з  виконання цього проекту.

Додається:

1. Програма «Агротехнополис» (Зелений світ), по створенню зон випереджувального розвитку на засадах розгортання комплексних систем життєзабезпечення.
2. Проект «Микраксель» по створенню мінікомлексних виробництв нового покоління.
3. Проект «Земледелие» по створенню комплексів, що протягом року (4 вегетації в рік) тиражують генетично чистий обеззаражений від бактерий, вірусів, грибків зерновий матеріал, а саме пшениці, вівса, ячменю, гречки та деяких видів зернобобових та інше.

4. Проект Угоди про співпрацю з науково – виробничою корпорацією Международное Агентство «Союз технологий XXI века» (складений м. Москва)

 Зразок

Проект «Экватор» по созданию 5 комплексов воспроизводства ценных пород рыбы, высших растений и биомассы.

Картинки по запросу Проект «Экватор»

Проектом «Экватор» по воссозданию биоресурсов предусматривается создание 5 комплексов по выращиванию осетровых рыб (до 200 тонн Проект в год с комплекса), а также до 2000 тонн с комплекса высокопротеиновой биомассы водного гиацинта «Эйхорния» (до 320 кг протеина на тонну), а также круглогодичного выращивания высших зеленых растений широкого ассортимента.

Основные показатели 5 комплексов проекта «Экватор» за период планирования (120 месяцев)

1. Выручка от реализации продукции составит                                        23 950 000. гр.

2. Себестоимость   .                      3 795 000гр

3. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды-                                  4 955 000  гр.

....16. Норма доходности полных инвестиционных затрат              +223 %..

Узгодженно:      Куратор ІТП ГО КМОПУ  В.В. 2017 рік

,Экранолеты «Глобус-1системы разделения,создание сырьяЭкопоселение 21 века

***

 

Проект комплекса «Экватор» разработан специалистами РАН, РАСХН и ВПК в рамках  фундаментальных НИР и прикладных НИОКР по моделированию биосферы в замкнутых объемах.

Проектирование комплекса продиктована назревшей необходимостью создания универсальных технических средств, позволяющих не только смоделировать биосферные процессы кругооборота потоков вещества и энергии, но и обеспечить круглогодичный непрерывный процесс воспроизводства широкого спектра биоресурсов (ценных пород рыбы, икры, мальков, ракообразных, зелени, овощных культур, цветов, генетически чистого посадочного материала, а также высокопротеиновой витаминной биомассы и водорослей)  в замкнутых биолого-технических  системах  при минимально возможных затратах энергии и материалов… (с)

 .

4. Проект Угоди про співпрацю з науково – виробничою корпорацією Международное Агентство «Союз технологий XXI века» (складений м. Москва 2010 рік) Як зразок...

***

3

Коментарі

125.12.17, 11:43

Кримської Автономії? Так, вони туди вже поїдуть як спеціалісти по розбудові десятків різноманітних комплексів життязабезпечення людини в гармонії з оточуючим нас середовищем!