хочу сюди!
 

Дария

34 роки, риби, познайомиться з хлопцем у віці 25-45 років

Замітки з міткою «патріоти кривого рогу»

Корпорація розвитку здоров'я Криворіжжя


Пропозиція  для обговоренням з виборцями 31, 32, 33, 37 округів (стислий виклад)
КРИВОРІЖЖЯ- ТЕРИТОРІЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ до 2031р."КТЯЖ Г-31"
(Сам проект в комплексі вирішує усі проблеми усіх семи районів міста Кривий Ріг і Криворізького (сільского) району)

Узгоджено головою комітету
 громадської безпеки ГС "Об'єднання 
народного контролю
 України" по м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.

Пояснення

 Це проект орієнтир якого є людина, громадянин України, мешканець міста Кривий Ріг , якість умов його існування і пов’язані з цим економічно - позитивні зміни в країні.

 Пропозиція яка розглядається  вирішує усі, без виключення, проблеми Кривого Рогу, проблеми семи районів міста Кривий Ріг і проблеми Криворізького (сільского) району. 

Матеріали для обговорення з мешканцями районів кандидатами в депутати районних у місті рад, Криворізької міської ради, раду Криворізького району, Голову міста.
***
 

Будівельний (базовий) прект. Редакція 2013 року.
 *У справі виконання Статутних положень!

*

Мета:  Налагодження і розвиток партнерських відносин з урядовими, неурядовими організаціями, окремими керівниками структурних підрозділів міста, для надання в повному обсягу гарантованих Конституцією України прав мешканцям Криворізького регіону.

***

Вступ


На виконання задекларованих патріотично – демократичними силами міста ідей, маємо спільними зусиллями підтримувати зміцнення та розвиток місцевого самоврядування. І тут  вирішального значення набуває проблема відсутності спільної мети направленої на консолідацію територіальної громади навколо обговорення одного, спільного для усіх проекту.

 

Особливого значення необхідність такої ідеї набуває в переломних фазах розвитку планетарних, геополітичних відносин, коли консолідована думка  населення країни (міста) стає запорукою в виконанні програми по  забезпеченню миру та добробуту громадянам України, що базуються на засадах соціальної справедливості, та утвердженні України як лідера серед інших держав світу.

 

 В зв’язку з цим на перший план висуваються питання кваліфікованого підходу територіальної організації до питання створення такої консолідуючої ідеї шляхом створення системи взаємозв’язку між різними сегментами виборців районів, міста.

Така ідея позитивно вплине на результати волевиявлення громадян і створить патріотичну підтримку нам від територіальної громади в виборах депутатів місцевих рад, свого представника у Президенти України, представників до Верховної Ради України.

 

 Очевидно, що перемогу у вищеназваних виборах здобудуть ті організації, які матимуть збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру навколо спільного проекту.

 

У зв’язку з цим домінуючою складовою проекту стає осмислення  кожного структурного сегменту виборців, який має за свою мету знайти ті дотичні точки, які б зацікавили виборців прийняти участь в виконанні, або допомозі  виконання запропонованого і  в виробленні найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу.

 

Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті країни, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський, соціальний та науковий капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян. (Соціалізм скандинавського формату)

 

Таке ж завдання  ставить перед собою і проект «Криворіжжя-Території Якісного Життя до 2031р» (Далі по тексту “КТЯЖ Г-31”) В ньому передбачається такий розвиток відносин, і  аналізу потреб які є  спільними для всіх без виключення електоральних складових всіх семи районів нашого міста, та Криворізького (сільського) району
Проект «КТЯЖ Г-31», в основі  якого лежить реалізація довгострокової “Національної стратегії розвитку України – 2030”, як конкурентоспроможної країни, що затверджується у глобальному світі як Держава могутня серед великих і яка базується на заявах лідерів країни


Валерій Плюта.                                                                          /Підпис/

 
«Перспективний план розвитку Покровського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, до 2031 року»

                                         Основна частина

Змістом «Перспективного плану розвитку Покровського району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району і значній частині мешканців Кривого Рогу житлом та якісною екологією згідно з нормами Конституції України.

Тому для забезпечення цього кандидати в депутати до Криворізької міської ради та Покровської районної ради, наступних виборів до місцевих рад, завчасно запропонують для узгодження мешканцям Покровського району нову концепцію радикальної модернізації ЖКХ та юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади (депутати та мер міста), установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та криворожанами власниками нових квартир у новобудовах Покровського району.

Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів мешканцям району на сучасних домобудівних засадах.

Пропоную розглянути можливість виділити з бюджету міста в 2021 році кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови значної частини Покровського району висотними будинками. ("Центр інклюзивного розвитку територій")

Наступне, від імені міста Скласти «Угоду про співпрацю» з однією з парламентських партій, що висповідають об’єднуючу ідею регіонального патріотизму і яка підтримає в Криворізькому регіоні виконання цього дерзновенного проекту, шляхом прийняття законодавчої бази зрозумілої та прозорої для інвесторів і в результаті зможе забезпечити наш проект вигідним кредитом.

Від імені громадян територіальної громади "Центр інклюзивного розвитку територій, » готує необхідну документацію для  міжнародного конкурсу на право бути Генеральним підрядчиком новобудов проекту. Де головними показниками конкурсу  будуть; висота, гарантована експлуатація будинків, та його собівартість.

Далі, за завданням депутатів місцевих рад вже наступного скликання, від імені громадян територіальної громади, ми будемо рекомендувати розширити «Бюро з вивчення можливості виконання проекту КТЯЖ Г-31»  до «Бюро по вивченню та забезпечення проекту технічною документацією» яка і підготує необхідну документацію для  міжнародного конкурсу (включаючи і проведення місцевих референдумів), на право надати доступний кредит, під гарантії Уряду України, (Закладне майно територіальної громади), у розмірі необхідному для побудови серії сучасних висотних будинків в кількості необхідній для забезпечення якісним житлом мешканців міста Кривий Ріг.

Для блага громадян Покровського району звільнені від зношених будинків території, рекультивувати і створити лісову та паркові зони з інтегрованими в них мережами; дитячих навчальних закладів, мережі спортивних закладів, мережі лікувальних  профілактичних закладів району.

Таким чином, ми отримавши підтримку у місті, зможемо забезпечити виконання цього проекту і як наслідок якісне доступне житло мешканцям Покровського району, міста та  екологічно чисте довкілля в місті постійного проживання.

На фото "КРИВОРІЖЖЯ" 129 кв, міст через Саксагань, друга черга новобудов, КТЯЖ Г-31»


О. Б. Хлопков

***

 

Затвержую             В.Т. Легун


 

Цей проект передбачає не тільки забезпечення всіх мешканців району комфортабельними квартирами на вигідних умовах, але і дає можливість реалізувати уставні зобов’язання практично всім громадським організаціям шляхом розгляду можливості інтегрувати в майбутніх забудівлях структуризовані мережі представництв цих організацій. Угоди про співпрацю “укладені з  організаціями: БО «З надією», Мережею людей, що живуть з ВІЛ – СНІД (ЛЖВ), Криворізькою виправною колонією № 80, інформаційною благодійною організацією «Кредо», обласною організацією “Єдиний центр мололоді України”, районного Червоного Хреста (2010р), природоохоронною організацією «Саксагань», міським палацом дитячої творчості «Горицвіт» ГО КМОПУ, та іншими об’єднаннями громадян нашого міста, цілі яких співпадають з цілями нашої організації.

 

Нарешті, таким чином гармонізована внутрішня політика в районах міста створить  можливість спільної роботи з пропаганди дій “нашого”уряду, що в свою чергу буде сприяти  соціалізації політичного вибору, який раніше залежав від особистої політичної спрямованості, або специфічних, мажоритарних умов, та створить відносини які можна назвати виборчими взаємними обов’язками 

де виборець може використати свій голос як інструмент тиску на організацію (її представників) в напрямку отримання захисту Конституційних прав.

 

При цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього політичного зв’язку. Цей тип зв’язку формує на боці виборця отримання обіцяних йому соціальних стандартів, а з боку організаціі отримання його (виборця) підтримки. При цьому виникає своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні декларації набувають програмного характеру.

 

Такий зв’язок прийме парламентсько-урядового характеру і сприйматиметься як виборчий союз з кожною конкретною електоральною групою. Взамін за лояльність до партії, під час голосування електоральні групи та їх представники впевнені, що партія реалізує обіцянки, викладені нею у виборчій програмі та зрозумілих “прозорих” проектах.

 

І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних,  національних та економічних перетворень є основною метою по пропаганді дій нового Уряду, спрямованих на формування громадської думки відносно того лідера, якому  виборці віддадуть свої голоси в наступних виборах до місцевих рад, Верховно Ради УкраїниПрезидента України!


Керівник покровського територіального підрозділу ГО КМОПУ Дубицька Г.Ф.   /підпис/         

 

КТЯЖ Г-31, інші районні проекти міста, та Криворізького (сільского) району. 

   

«Центрально-міський район територія культурно-мистецького життя»

  http://blog.i.ua/user/3265312/1162531/,


  

                           

Інгулецький район - територія зеленого світу.

 http://blog.i.ua/user/3265312/1162527/


Довгинцівського району до 2020 р.

http://blog.i.ua/user/3265312/1714418/


"Українське село 2021" Криворізький (сільский) район

http://blog.i.ua/user/3265312/1670248/


                 

Тернівський район – Територія козацької Слави!

  http://blog.i.ua/user/3265312/1343026/Саксаганський район - Територія трьохсот озер! дск


Дзержинський район - Територія відселення!   дск

До проекту "КТЯЖ Г-31" Бібліотечна система.


Узгоджено Директором Департаменту культури, духовності та мистетства Громадської спілки «Об’єднання народного конролю України» по м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області — ДАВИДЕНКО Л. Ф.Щиро переймаючись якісним існуванням бібліотечної мережі міста, яка була і є осередками інтелігентності,але в наш час, в час  інтернету, аудиокниг, комп’ютерів в телефонах. тощо, бібліотечна мережа, на жаль перетворюється на рудимент.

Вдихнути друге життя в бібліотеки міста реально за умови, що вони стануть багатолюдний осередкоми суспільно-громадської роботи, маючи у кінцевому результаті отримати нову і у новобудовах бібліотечну систему, засновану на сучасних засадах.

Під час консультацій з директорами дорослої та дитячої централей і завідуючими бібліотек №2, №3, №7, виявилось що вони усі в захваті від пропонованого розвитку подій.

Пропозиція в тому, аби провести тематичне обговорення одночасно по усіх бібліотеках міста проекту- пропозицію «Для обговорення від «Криворізького міського об’єднання патріотів України» під назвою «Криворіжжя- Територія Якісного Життя», а це сім нерозривно пов’язаних між собою районних проектів, які в комплексі вирішать усі проблеми Кривого Рогу один раз і на багато років уперед. (Прикладається)

Бачення розвитку подій

Через короткий час планової роботи, з обговорення у бібліотечної мережі з «своїми» громадськими організаціями і мешканцями, що знаходяться в зоні дії бібліотеки,  викристалізуються вже узгоджені з виборцями проекти з якими можна йти у ради міста!

Таким чином керівник бібліотеки буде мати вирішальний вплив на свого депутата районної у місті та Криворізької міської ради. Депутата який прийшов у владу узгодивши свої дії з своїми виборцями для того, аби взяти приємний і перспективний тягар управління районними проектами, «Міського проекту- для обговорення з виборцями від «Криворізького міського об’єднання патрітів України»

 

За дорученням громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

З повагою:                                                                        Плюта В.А.

 

Супровідна записка до програми „Територія якісного життя”


Супровідна записка
до програми „Територія якісного життя” (Робочі матеріали, архів) 

Метою реалізації програми „Територія якісного життя” є вирішення однієї з найгостріших соціально-економічних проблем в Україні – забезпечення населення якісним, комфортним та безпечним житлом – в рамках реалізації Програми Уряду Ю. Тимошенко того часу "Теритоторія якісного життя" України  того часу.

Необхідність реалізації програми „Територія якісного життя” випливає з наступного.


1. На сьогодні житловий фонд будинків перших масових серій, що потребує заміни або реконструкції, складає біля 72 млн.кв.м або близько 1,2 млн. квартир, що становить 23% від міського багатоквартирного житлового фонду. Фактично, кожний четвертий міський житель є мешканцем квартири в будинку, який потребує реконструкції з підвищенням рівня комфорту проживання, тепловою реабілітацією та інженерною модернізацією. Орієнтовно 7% від цього житлового фонду знаходиться у ветхому та аварійному стані (50 тис. ветхих будинків загальною площею 5 млн.кв.м.). З часом ситуація ускладнюється, будинки старіють і переходять до аварійного та ветхого стану. 
2. За інформацією Мінекономіки станом на 01.01.2005 р. на квартирній черзі в Україні перебуває 1,546 млн. сімей, для поліпшення житлових умов яких необхідно побудувати 98,9 млн.кв.м. житла. Темпи забезпечення черговиків житлом не можна вважати задовільними. Протягом 2000-2004 років щорічно одержували житло лише 1,5 відсотки черговиків. 
3. Навіть за умов пожвавлення житлового будівництва в Україні його темпи не можуть задовольнити існуючий попит на житло. 

Забезпечити широкі верстви населення якісним житлом у таких масштабах за рахунок державного та місцевих бюджетів нереально. Тому фактично єдиною можливістю вирішення проблеми є:
- залучення інвестиційних коштів для реалізації програм комплексної реконструкції кварталів застарілого житла;
- забезпечення доступності іпотечного кредитування для широких верств населення шляхом удосконалення відповідних механізмів.

Програма „Територія якісного життя” включає в себе заходи щодо удосконалення нормативно-правової бази та створення інституціонального механізму вирішення наступних завдань:
- забезпечення будівництва нового житла поліпшеного планування, зокрема, на територіях розташування застарілого житлового фонду;
- створення реальних можливостей для поліпшення умов проживання широких верств населення шляхом забезпечення доступності іпотечного кредитування;
- формування комфортного для проживання громадян середовища в населених пунктах України, зокрема, забезпечення мешканців об’єктами соціальної інфраструктури та благоустрою (інженерними мережами, транспортним обслуговування і культурним дозвіллям).

Програмою передбачається.

1. Запровадження механізму залучення інвестиційних коштів для реконструкції застарілого житлового фонду на принципах:
- забезпечення права власників (наймачів) житла на отримання у власність (найм) іншого житла, загальна площа якого збільшується на 50 відсотків від площі житлового приміщення, яке зноситься, незалежно від числа зареєстрованих у ньому осіб;
- компенсації власникам нежитлових приміщень їх вартості відповідно до результатів незалежної оцінки;
- фінансування витрат, пов’язаних із відселенням наймачів і власників житла, що розташовано на території комплексної забудови, за рахунок інвестора;
- здійснення комплексної забудови території кварталів розташування застарілого житла;
- визначення на конкурсних засадах єдиного інвестора-забудовника комплексної реконструкції кварталу розташування застарілого житлового фонду;
- об’єднання коштів інвесторів-забудовників та органів місцевого самоврядування для розбудови соціальної та інженерної інфраструктури;
- розміщення будинків для переселення мешканців з причин суспільної потреби в кварталах існуючої застарілої забудови, яка підлягає заміні;
- погодження проектів із реконструкції, заміни застарілого житлового фонду за принципом „єдиного вікна”.

2. Забезпечення доступності іпотечного кредитування (зменшення відсотків за кредит до 2-6% річних, збільшення терміну надання кредиту до 10-30 років, зменшення розміру застави за кредит до 10% від вартості житла) для широких верств населення шляхом :
- створення сприятливих умов для придбання населенням житла з використанням механізму іпотечного кредитування;
- забезпечення державної підтримки розвитку іпотечних відносин; 
- розвитку системи рефінансування на кредитному ринку.

Одними з ключових питань введення в дію механізму іпотечного кредитування на зазначених принципах є удосконалення діяльності Державної іпотечної установи та забезпечення фінансовими джерелами іпотечного фонду Державної іпотечної установи, який буде використано для рефінансування банківського сектору.
Поповнення іпотечного фонду Державної іпотечної установи здійснюватиметься за рахунок:
- 50% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній і комунальній власності;
- залучення кредитів під гарантії Уряду загальним обсягом 2 млрд. доларів США;
- залучення частини коштів, отриманих від дооцінки приватизованого майна;
- часткове (від 20%) використання резервів страхових компаній.

За рахунок зазначених джерел планується залучити на ринок іпотечного кредитування через Державну іпотечну установу орієнтовано до 20 млрд. грн.

З метою створення умов для реалізації програми „Територія якісного життя” Урядом пропонується пакет проектів законодавчих актів, направлених на комплексне розв’язання проблеми забезпечення населення якісним, комфортним та безпечним житлом. 
До складу цього пакету входять наступні проекти, які Уряд визначає першочерговими для розгляду ВР України:

1. Проект Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” - визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади з проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною нежитлового та застарілого житлового фонду, запроваджує механізм залучення інвестиційних коштів.

2. Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” – направлений на законодавче врегулювання правовідносин, які складаються у сфері іпотечного кредитування; передбачає внесення змін до 19-ти законодавчих актів.

3. Проект Закону України „Про іпотечні цінні папери” - визначає особливості випуску та обігу іпотечних цінних паперів, вимоги до складу іпотечного покриття та здійснення державного регулювання, нагляду та контролю на ринку іпотечних цінних паперів.

4. Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет на 2005 рік” - врегульовує питання поповнення спеціального фонду Державного Бюджету України шляхом залучення 50% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній та комунальній власності.

5. Проект Закону України „Про земельні торги та аукціонну діяльність на ринку земель в Україні” – визначає правові, економічні та організаційні засади проведення земельних торгів та порядку здійснення професійної аукціонної діяльності на земельних торгах в Україні, розвитку іпотечного кредитування.

6. Проект Закону України “Про внесення змін до ст.17 Закону України „Про Державний бюджет на 2005 рік” стосовно надання гарантій за кредитами, які залучаються Державною іпотечною установою” - передбачає надання державних гарантій за кредитами, які залучаються Державною іпотечною установою.

Програма „Територія якісного життя” передбачає принципово новий комплексний підхід до вирішення однієї з найгостріших соціальних проблем в Україні - створення реальних можливостей для широких верств населення отримати якісне, комфортне та безпечне житло. 
З іншого боку, ця програма не є лише соціальною, хоч цей елемент є найсуттєвішим. Її реалізація – запорука економічного розвитку України. Відомо, що будівництво є одним з найкращих мультиплікаторів економіки. За розрахунками фахівців кожна гривня, вкладена в будівництво, дає 2 -2,5 гривні зростання ВВП, кожне додаткове робоче місце у будівництві забезпечує роботою 5-6 робітників у інших галузях економіки. 
Тобто, зазначена програма буде мати багатосторонній ефект:
- дозволить забезпечити громадян України якісним комфортним житлом, 
- сприятиме економічному зростанню, 
- створюватиме умови для підвищення зайнятості населення.

Архів робочих матеріалів... 

Кривий Ріг третього тисячоліття-яким він буде?

Новий курс України

Узгоджено!  Директор департаменту комітет громадської безпеки  Громадської спілки «Об'єднання народного контролю України» по м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області — ТіІРОШКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Криворіжжя - Територія Якісного Життя до 2031 року (скорочено "КТЯЖ Г-31")
*

Пролог.
...загалом, не залишалося Вам нічого окрім того, як повірити в перспективи такого грандіозного проекту, або, отримавши відповідь на всі Ваші питання про всі технічні розробки,  стати одним з керівників багатьох проектів проекту ГО КМОПУ «КТЯЖ Г-31».. 


***


Вступ

(роздуми над проектом)


 

Колись, в середині 70-х років минулого століття одна з обласних газет розмножила пишномовні – як тоді здалося – вирази архітекторів-містобудівників «Після 80-го року Кривий Ріг височітиме на лівому березі величної Саксагані». – малося на увазі, як стало видно через 5-15 років, про декілька мікрорайонів; Зарічних 4, 5, 7, Східних 1, 2, 3, Сонячний, 5 – Гірницький і Індустріальний мікрорайони.


Безперечно, в ті часи вони виглядали модерними – в порівнянні з непоказними 3-5-поверховими «хрущобами» які так і залишилися навіки сірими домівками, «копальневих селищ».

 

– Та чи навіки?

 

Чи навіки мій  Кривий Ріг залишиться сірим, задимленим та запиленним? Я певен, ні! Бо мудре місто  і бачиться воно мені містом високих технологій, фундаментальної науки та високого мистетства!

 

 

Колись розповідав мені Іван Найденко про жителя американського міста Пітсбург, що розповідав про чорне-чорніше небо над головою і ризиковані запливи хлопченят в місцевій річечці з чорнильного ж кольору водою, а зараз цей колишній центр металургії став містом науки, мистетства і високих технологій. Як співається в популярній пісні радянських часів, «…мечты сбываются…» Адже і ми самі ще якихось 20-30 років тому і мріяти не могли про будівельні технології (хмарочоси висотою майже в кілометр /838/м.), що сьогодні бачимо на планеті в цілому і зокрема у Китаї та Кореї!

 

gr

Прототип макету Покровського району м. Кривий Ріг

 

 

Сучасні містобудівні технології, і вже навіть традиції, якщо хочете, диктують принципово інші підходи до житлового забезпечення і тому «конвеєрні» 9-этажки масових серій, а в ще більшому ступені – консервативне планування трьох та


5 поверхівок районного «життєвого простору» з саморобними украсами з старих автомобільних шин та облупленної фірби на них, (як зразок), давно перестали відповідати як естетичним, так і чисто побутовим запитам більшості мешканців міста. А стосовно екологічного оточення, і не тільки в місті, навколо комбінатів, а особливо  ПАТ "АрселорМіттал" , а  і в селах навколо міста де в більшості отруєна полігонами відходів питна вода і так далі.


Значить "назріло". Нове мислення, нові підходи до екологічного середовища і нові будівельні технології примушують прийняти нас одну, об’єднуючу все місто ідею, проект міського об"єднання патріотів України з робочою назвою Криворіжжя- Територія Якісного Життядо 2031 року ("КТЯЖ Г-31"), та змінити наші 50-річній давності дворові «катакомби» з їх сарайчиками-льохами та смітниками-гаражами на щось більш цивілізоване. А сказати ширше – то змінити сам стиль життя криворіжців, і взагалі зробити респектабельним, на основі технологій третього тисячоліття, місто, достойним країни, яка утверджується у світі як держава могутня серед великих!

 

 

Якраз про це йде мова в розробленій  ГО КМОПУ програмі поліпшення життя криворіжців в найближчі два десятиліття.  Хоч в базовій програмі 12 основних напрямків, базовим для проекту вибрано будівельний,  де передбачено будівництво нових сучасних будівель серед старого житлового фонду в цілому і зокрема,  оптимізації екологічного середовища серед новобудов

 

 

 

– Що таке реконструкція взагалі? Це технологічна перебудова, спрямована на підвищення якості роботи. Якщо це завод – то реконструкція дозволяє, наприклад, на тих же виробничих площах розмістити вдосконалене устаткування, прибрати усе зайве, підвищити продуктивність підприємства…  


Тому здається, що пора вже те ж саме робити і з нашим містом, одночасно «реконструюючи» і якість життя в ньому. А висотні будинки (хмарочоси) потрібно будувати, бо на Землі самої землі менше ніж необхідно людству і тому за рахунок компактності забезпечення життядіяльності ми звільняємо від морально і технічно застарілих будинків території, на яких серед ставків, лісів, парків та скверів, що оточують новобудови, розміститься мережа лікувально-профілактичних, навчальних та спортивно-оздоровчих закладів! :)

 

 

Досі наші мегаполіси розросталися вшир, а тепер, коли ми дізналися про істинну ціну землі на Землі, вони мають право рости тільки вгору. А якщо і вшир, то лише за рахунок ущільнення міської інфраструктури, та за окремими, стратегічно-технічними домовленостями.Макет рекламного банеру,        http://www.dor.in.ua/

 

Давайте ось уважніше подивимося на наші райони: і наскільки ж вони відповідають критерію «Територія Якісного Життя»? Та це окрема тема, тема подібна айсбергу, вершина якого і є ця стаття як частина проекту. Бо хоч і числиться Кривий Ріг серед лідерів по озелененню, все одно парків і скверів у нас явно мало, особливо серед серійних новобудов, а ті що існують визивають не естетичні, а скоріше депресивні відчуття, сказати ширше – можливості для гідного людей відпочинку відсутні! (За виключенням парку ім. Правди та парку ім.  (Світлани Хватової), парку ХХ п/з.

 

 

– Так от, нашу «мета» реконструкція я бачиться таким чином:


 Перше – пошук фінансового забезпечення для медіачастини проекту (це майже нічого не коштує).

 

 Друге — Грунтовне доопрацювання методологічної сторони виборчої частини проекту (детально про це, і про перемогу у виборах до Верховної Ради України а потім і місцевих рад рад https://www.facebook.com/kmop31/


 Після серії потрібних кроків з’явиться  фінансова можливість розпочати  дослідження  - підготовку до будівництва а після закінчення формальностей то і почати будувати перших три  будинка на  вибраній території, наприклад території автобази №20, квартирами  "під ключ" «Перспективний план розвитку Покровського району району до 2031 року»http://blog.i.ua/user/3265312/1766267/

 

Паралельно планується вести підготовку списків до переселення та узгодження. (референдуми) Після переселення пусті «малоэтажки» перезаселяються. або зносяться,  а на підготовленій території прокладаються нові, в сотні раз більшої  пропускної можливості, сучасні різноманітні комунікації, і знову будуються серія нових будинків..

Зразок центрального будинку проекту КТЯЖ Г-31"Компенсаційний"

Зразок центрального будинку проекту КТЯЖ Г-31Компенсаційний»

 

Читаючи таке, кожен подумки прикидуватиме: а скільки ж коштуватиме людям таке «щастя під ключ»? І чи усі поголовно захочуть його набути?. Тому відповідаю без вагань, передбачаючи сумніви людей і їх представників кадидатів в депутати. :

 

– Зрозуміло, нічого безкоштовного в природі не існує. Та квартири будуть надаватися згідно затвердженого графіку в довгостроковий кредит з відстроченням початку повернення платежів на 5-7 років. За ці роки рівень життя людей має стати на стільки вищим, а це  в нашій країні, багатій національними ресурсами можливо (програма економічного зростання, спільними зусиллями має бути виконаной), що повернення кредитів не буде помітним для користувача .


А раз так – чи   хто не захоче жити з максимальним комфортом?.                                                                                                                                           

Наші старі будинки не просто морально застаріли – деякі з них вже незабаром почнуть розвалюватися від нанесенної на них різнокольорових декоративних фарб. Отже, «настав час», а скільки нових робочих місць з’явиться...! Одне робоче місце у будівництві «породжує» вісім робочих місць в суміжних виробництвах!  По-перше, по друге – роботи цієї надовго вистачить, бо повна реалізація проекту ГО КМОПУ «КТЯЖ Г-31» розрахована до 2031-го року. По-третє, «божий дар», залізну руду, ми перестанемо переробляти так бездарно…

 

 

А взагалі-то в міру скорочення рудодобування – за рахунок її раціональнішої переробки – маємо поетапно інтегрувати наукомісткі технології, і нові сучасні підприємства  замість старих. А ось звільнені в результаті «реконструкції» території перетворимо на зони відпочинку і культури. Адже парків не буває багато?! Та і нещасну нашу Саксагань час вже «лікувати», щоб знову стала річкою, а не стічною канавою. І ставки Кривого Рогу, в котрих заборонено купатися, необхідно зробити придатними до якісного відпочинку, як було раніше !!!


– Я не заперечую, що на усе це потрібні не просто великі – астрономічні кошти! http://kmop.org.ua/p5695-2


– Та вірю, що адміністративну реформу Україна все одно проведе, і бюджети територіальних громад міста, бюджетоутворюючих підприємств,  підприємців сучасних проектів, формуватимуться на інших, прогресивних, солідарних принципах економічної ефективності бізнесу,  і окремо, раціональне використання наших надр – це друге потужне джерело доходів місцевих громад.

 

 

– Запитаєте, « А чи не нудним зовні покажеться «залізорудний Нью-Йорк», одноманітно забудований висотками? Та і як ви це технічно представляєте 50-70 поверхівки і вибухи в кар’єрах неподалік?
– Відповім, Поняття «Новітні технології», звичайно ж, включає критерії сейсмоустойчивості будинків, а взамін вибухів існують криворізькі «безвибухові розробки дроблення порід», та це питання до спеціалістів, ми їм задачу і фінансування, а вони нам рішення. :-)

 

Відносно проживання в новобудовах, то там житимуть урбанізовані за вдачею люди, які поважають свій час та комфорт. Інші, з часом зможуть купити вивільнені земельні ділянки на окраїні і будувати собі котеджі. А взагалі Покровський район, як географічний центр Криворіжжя, придбавши «нову форму», має стати адміністративним і діловим центром усього Криворізького Регіону. (Регіон – географічна територія з населенням від 650 000 до одного мільйона мешканців, «Адміністративна реформа»)

 

 

У інвестиційному плані наш проект очікується дуже навіть привабливим! І він буде виставлений на міжнародний конкурс і обов’язково знайде своїх виконавців.
– «А слава одного з найзабрудненіших міст світу інвесторів не налякає?» – запитаєте Ви.
– «Є і куди брудніші за наше, але підприємливих і талановитих людей таких як Біл Гейц, наприклад, цим злякати неможливо!

 

 

По суті своїй це великий і складний проект багатьох проектів що в вирішують усі існуючі проблеми Криворіжжя раз і на сотні років!

 

 

Валерій Плюта

 

КТЯЖ Г-31

Середня школа № 57, перший клас, зразок. 

 

 

 Підготував: Виконавчий директор ГО КМОПУ 

З проекту "КТЯЖ Г-31" "Українське село 2021"

 Слоган: "Через овочівництво - до часткового благополуччя". (анонс)

Підготував: Керівник сільскогосподарського сектору громадської організації "Криворізьке міське об"єднання патріотів України" Євген Малийhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008692800216&fref=ts

Зразок типового проекту для українського села


Основою для розробки цього проекту стали дії деяких керівників сільськогосподарських підприємств (КСП) в 90 роках по очищенню невеликих ставків населених пунктів від ставкового мулу та очерету. Але, із-за відсутності системного підходу такі дії не знайшли свого продовження та не мали кардинальних позитивних наслідків.

Ті односельці, яким вдалося внести ставковий мул на свої городи, на власні очі пересвідчилися в збільшені урожайність не менше ніж в два рази! (Картопля розміром більше долоні і протягом трьох років, потім розміри стали зменшуватись, але стабільно мали без хімічний і багатий урожай!

Таким чином на практиці була доведена висока прибутковість таких дій, висока екологічна цінність таких починань.

Публічне обговорення цього проекту (публічне розміщення в мережі Інтернет) відбулося в 2010 році, а сам Проект було направлено до Комітетів Верховної Ради України. 

З того часу деякі нормативно-правові акти було змінено та втілено в життя окремі положення Проекту в різних регіонах України. Але, нагальність системного підходу до вирішення соціальних питань на селі не втратило своєї необхідності.

Даним проектом планується провести роботи на базі 2-го ставку в селі Петрово- " із залученням  орендатора ставку і власника сховища,яке знаходиться в  100 метрах від ставку який вже більше 4-х років був замуленим (вода відсутня) та повністю покритий очеретом. І як наслідок жителі вул. Центральна не мали можливості вирощувати городину

Після закінчення робіт з"явиться вода безпечна для поливу городів, випою тварин, місце для купання дітлахам та риборозведення. 

Мул зі ставку, пройшовши нейтралізацію, може бути внесений до ґрунту,з метою підвищення урожайності та започаткування органічного землеробства!

2. Я готовий, за умови затвердження «Пілотного проекту", або визнання цієї території рекреаційною зоною місцевого значення та при умові звільнення від оподаткування (орендної плати повністю на період облаштування, з поступовим збільшенням до % ставки земельного податку ) - Здійснити очищення будь-якого ставку, висадку дерев та кущів (для дендропарку). 


3. З метою відродження віри в перспективність життя на селі серед населення та здійснення заходів по частковій зайнятості населення через положення діючого законодавства України укласти з бажаючими договори, з використанням положень умов контрактації, по вирощуванню городини.


Зацікавленому в цьому проекті населенню завести мул зі ставку, надати допомогу в облаштуванні колодязів поблизу ставку (забір води з колодязів не буде вважатися спеціальним водокористуванням), (не буде вважатися видобутком корисних копалин, прісних вод за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу), надати глибинні насоси, засоби поливу та забезпечити насінням.

 Замовлення (контрактацію) здійснити окремо по культурам. 

Реалізацію с/г продукції здійснити через оптові ринки – з рекламою натурального продукту без застосування хімічних добрив та реєстрацією торгової марки "Патріот українського села"Для Криворізького, Широківського, Апостольського районів, та як універсальний для усієї України ( із змінами)

Добробут проект«Село-оазис».

 

Мета: 

Забезпечення високорентабельного, без хімічного виробництва сільськогосподарської продукції.

Опрісненняї води на селі шляхом вичищання, до суглинків, сільських ставків.

 Заглиблення та зариблення сільських ставків.

Рекультивація земель сільськогосподарського призначення за рахунок вже окисленого ставкового мулу.

 Повний господарський розрахунок. Сам проект після узгодження може стати "типовим бізнес-проектом", з по слідуючим за цим розповсюдженням в регіонах України, та зміни в законодавстві! 

***

Сам проект...

«Конституція України

Стаття 5. …єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Народ здійснює владу безпосередньо…».

Добробут-проект

«Село-оазис»

Мета:

а) без хімічна високоприбуткова агропромисловість,

б) опріснення ставків Криворізького регіону,

в) Зариблення українських ставків, та створення навколо них дендропарків. (рекреаційна зона)

щодо розвитку українського села на період до 2019 року

Криворізького, Широківського, Апостольського районів, Дніпропетровської області.

Три основних напрямки розвитку з провадженням заходів направлених на :

1. Підняття престижу проживання в сільській місцевості

2. Стимулювання біологічного землеробства


3. Збільшення відсотку зайнятості сільського населення


Положеннями ст. 25 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" передбачено, що «Положення Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" є обов'язковими при розробці та прийнятті інших законодавчих і нормативних актів.


Даний проект є спробою на окремо взятій (депресивній) території поселення втілити заходи направлені на стабілізацію та встановлення соціальної справедливості в українському селі.

Основними інформаційними джерелами є :


1.Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України схвалена вченою радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, Бюро президії Української академії аграрних наук, Секцією землеробства та виробництва продукції рослинництва Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики України.

2.Закони України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», «Про охорону навколишнього природного середовища», “Про охорону земель”,”Про меліорацію земель”, “Про пестициди та агрохімікати”, Земельний та Водний кодекси України.

3. Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села.

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми укріплення берегів поверхневих водних об'єктів та їх інженерного захисту на період до 2015 року» №1410-р від 30.09.2009 року

Бачення розвитку подій проекту СГС ГО КМОПУ «Село 2019» Добробут-проект "Село-оазис"


1. Це провести зовнішнє освітлення вулиць села з метою підняття загального духу населення та віри в перспективність життя на селі. ( З 2010 році велика кількість населених пунктів (Дніпропетровської області) вже мають зовнішнє освітлення).

 Такий захід надасть можливість при невеликих витратах отримати блискавичний результат для віри та здобуття гарних рейтингів для тих хто це зробить.


2.Провести, разом з фермерами, вивчення  ставків обраного села, з наміром заглибити їх до суглинку і тим самим визволити основні джерела їх наповнення. 

3. Після отримання результатів, заручитися з сільською громадою аби ліквідувати прогалин в діючому законодавстві України, щодо ставкового мулу. (Законодавчо не визначено, є ставковий мул корисною копалиною чи ні. Тому можливі зловживання контролюючих органів)

 

4. Отримати підтримку депутатів місцевих рад та інших органів влади, щодо перспективного плану розвитку обраного села як "Пілотний проект"


5. Отримання висновків від органів виконавчої влади, з питань аграрної політики про покращення екологічного стану земель, без хімічному підвищення родючості ґрунтів.


6. В наступному, спільно з громадою ( на той час) села створити навколо ставків гаї, задля недопущення вторинного замулення ставків.


7. Влаштування (без фундаментних) теплиць на підготовлених землях та вирощування там городини.

За нашими розрахунками після трьох урожаїв вкладені кошти повернуться з вже прибутком.


9. Додатково: Реєстрація додаткового виду діяльності для ФОП - «розведення риби».


10. Угода про контрактацію.


На сьогоднішній день нормами діючого законодавства України ставковий мул не визначено як корисна копалина, а тому застосовуючи положення «дозволено все, що прямо не заборонено законом» видобуток ставкового мулу на земельних ділянках користувачів з глибиною розробки до 2 метрів не регламентується (якщо не буде застосовуватися спеціальна техніка).


Відповідь Державна служба геології та надр України

Переписи з органами влади. (вибране)

Громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна, 8А

Щодо запиту на отримання публічної інформації

Державна служба геології та надр України опрацювала запит громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» від 02.06.2011 щодо отримання інформації та, в додаток до листа ДНВП «Геоінформ України» від 18.05.2011 №02/302-0911, повідомляє.

Сапропель визначається Класифікатором корисних копалин, який прийнятий і діє на території України згідно з наказом Держспоживстандарту України від 12.12.2007 р. № 357, як «Сировина агрохімічна».

Сапропель – це відклади прісноводних водойм, які складаються з органічної речовини та мінеральних домішок, що формуються в результаті тривалих природних процесів із залишків рослинних та тваринних організмів, які населяють водойму.Сапропель характеризується високою пластичністю, в'язкістю, липкістю, адсорбційними властивостями. Вологість його коливається в межах 60 – 97 %. Намитий у відстійники сапропель утрачає вологу від 85 до 37 %. Тривалість сушіння – до 10 днів. Намитий улітку сапропель залишається на зиму для проморожування й остаточного підсушування. За час повного циклу (намив – просушка – проморожування) вміст вологи в сапропелі знижується до 20%, і він стає пухким, легко піддається переробці. Без промерзання слабо мінералізовані сапропелі після висихання не намокають навіть у подрібненому стані.Для сапропелю характерна висока зольність: від 20% до 60% і вище. Особливо цінні сапропелі, що містять менш 10% золи, але вони зустрічаються рідко.У залежності від складу і властивостей сапропелі можуть використовуватися як добриво в чистому вигляді, з мінеральними домішками і компостуватися. Агрономічну ефективність сапропелів визначають вміст азоту, фосфору, калію, обмінна кислотність, вміст мулистої фракції і біологічно активних речовин.

Родовища сапропелю на території Дніпропетровської області не виявлені.

Для віднесення ставкового мулу до сапропелю необхідне проведення геологорозвідувальних робіт.

Відомості про ставковий мул, об'єм, глибину залягання та хімічний склад водоносних шарів в межах зазначених ставків у Держгеонадра України відсутні.

У найближчій перспективі по аркушу М-36-ХХХIV (Жовті Води) планується проведення робіт з гідрогеологічного до вивчення території масштабу 1: 200 000.

Перший заступник голови Л.М. Гончарук

10/02

Флоре Н.В.

456-50-35

________________________________________________________________

Для впевненості фермерів в економічній безпечності виконання цього проекту, знаючи реалії діючої системи державного управління та з метою недопущення втручання в роботу землекористувачів з боку органів влади – видобуток ставкового мулу слід передбачити в нормах діючого законодавства, як діяльність яка має право проводиться без дозволів, без проектів розробок, без погоджень, без сплати тарифів за користування надрами та корисними копалинами на земельних ділянках орендарів ставків з глибиною розробок до суглинків.


 Джерела фінансування (без внесення змін до діючого законодавства або затвердження «пілотного» проекту нормативно-правовим актом)

 

- Створення об’єднання суб'єктів підприємницької діяльності аграрного сектору (створити пайовий фонд), або реалізувати їм мул для відновлення структури і родючості землі по собівартості*, для недопущення оподаткування як підприємницької діяльності.


- Доход від продажу мулу.


- Кошти державного, обласного та місцевого бюджетів передбачених на економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами (ст. 27 та ст. 55 Закону України «Про охорону земель»);


- Фонди охорони навколишнього природного середовища. (ст. 47 . п. д) ст. 48 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»)

*Собівартість 1 куб.м. – 52,29 грн. (52,29 грн. / 2,4 (тонни в 1 куб.м.) = 21,79 грн. одна тонна мулу.


Технологія рекреації одного ставку.

- Розчистити і висвободити джерела наповнення ставку.


- Вичистити мул та після проведення заходів по нейтралізації (провітрювання мулу і окислення шкідливих речовин) використати його для відновлення родючості ґрунтів.


- Розведення риби і іншої ставкової флори і фауни.


- Навколо ставків висадити дерева та кущі з розгалуженою кореневою системою (погодженні законодавством для укріплення берегів).


КОШТОРИС НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ПО ОЧИЩЕННЮ СТАВКУ

Станом на 29.03.2011 року

Планується застосовувати 3 одиниці техніки – 1 екскаватор «АТЕК» та 2 КРАЗи

Вартість оренди за зміну – АТЕК – 1200 грн./зміна (зміна – 8 годин)

КРАЗ – 1100 грн./зміна

Витрати дизельного пального – в середньому 60л./зміна на одну одиницю

Всього за зміну – оренда техніки – 3400 грн.

пальне – 180 л. х 9 грн./літр (оптова ціна) = 1620 грн.

Загальний розмір витрат на техніку за зміну – 5020 грн.

Приблизний об'єм виконаної роботи за зміну:

«АТЕК» - об'єм куб.м. в ковші – 0,6; 0,80; 1,0; 1,25.

Планується очистити 2 га. – 20 000 кв.м.

Глибина – від 0.5 м.

Орієнтовна вага 1 куб.м. – до 2,4 тонни

Максимальний об’єм перевезення КРАЗом – 6 куб.м. – 14,4 тонни

6 куб.м. х 2 КРАЗи = 12 куб.м. (за одну ходку)

Відстань до площадки вивезення мулу – максимально до 1 км.

Час завантаження 6 куб.м. – 20 хв.

Час вивезення однієї ходки – 20 хв.

Загальний час на вивезення 6 куб.м. – 40 хвилин

Об’єм вивезеного мулу за одну ходку – 6 куб.м. х 2 (КРАЗи) = 12 куб.м.

Об’єм вивезеного мулу за одну зміну – 12 куб.м. х 11 (ходок) = 132 куб.м.

При вивезенні 132 куб.м. мулу в зміну при ритті до 1 метру загальна площа очищеної території ставку складе – 13,2 сотки

За 10 змін може бути вичищено 1320 кв.м. ставку та вивезено 1320 куб.м. мулу

Загальна вартість робіт складе за 10 змін – 50.200 грн.

Собівартість 1 куб.м. – (5020/132) = 38,03 грн. (38,03 грн. / 2,4 (тонни в 1 куб.м.) = 15,84 грн. одна тонна мулу.

Для досягнення найкращого агроефекту необхідно від 30-40тонн мулу на 1 га.

40 х 15,84 = 633,6 грн. на 1 га.

Віддача добрив внесеного мулу здійснюється щонайменше 3 – 4 роки.

Середня норма витрат комплексних добрив на 1 га. – в межах 100 кг./га.

Вартість однієї тонни N/P/K в 2011 році – 4350 грн. – 435 грн. на 1 га.

Якщо не враховувати тенденцію до постійного збільшення ціни хімічних добрив, а тенденція така:

2007 рік - 1890 грн./тонна

2008 рік – 2250 грн./тонна

2009 рік – 3250 грн./тонна

2010 рік – 3850 грн./тонна

2011 рік – 4350 грн./тонна

В середньому збільшення ціни відбувається в межах 10-13%.


Таким чином при внесенні одного разу 40 тон мулу на 1 га відпаде необхідність вносити хімічні добрива протягом 3 років:


Добрива 2012 року на 1га. (435 грн. х 12% = 52,2 грн. + 435 грн. = 487,2 грн.

добрива 2013 року на 1га. (487,2 грн. х 12% = 58,46 грн. + 487,2 грн. = 545,66 грн.

добрива 2014 року на 1га. (545,66 грн. х 12% = 65,48 грн. + 545,66 грн. = 611,14 грн.

Орієнтовний розмір економії (487,2 + 545,66 + 611,14) = 1.644 грн. – 633,6 = 1.010,4 грн.


Не враховуючи позитивний ефект збільшення врожайності до 30%.

Підвищення стійкості рослин до стресів, хвороб, заморозків, засух.

Відмова від весняного підживлення озимих культур.

Економічна вигода застосування в агрономії озерного (ставкового) мулу – різновид сапропелю

Детальніше про мул.


Елементний склад мулу в кожному водоймищі свій. Але у будь-якому випадку це хороше органо-мінеральне добриво. Кількість органічної речовини в ньому коливається від 20 до 70%. Містить мул ще такі важливі елементи, як азот, фосфор, калій (в середньому 150-250 г в 10 кг мула). Кількість мікроелементів іноді перевищує їх вміст в гної, що добре розклався. 

Цінна якість мулу в порівнянні з багатьма видами органічних добрив - відсутність насіння бур'янів.


Доза добрив, що вносяться, залежить від складу грунтів. На суглинистих грунтах - до 4 кілограмів на квадратний метр. На супіщаних і піщаних ґрунтах дозу можна збільшити в два рази. Вноситься мул під всі культури, але перш за все - під городні. Термін внесення - у будь-який час року, коли проводиться перекопування грунту.

Агрономічний ефект від застосування.

• Покращення складу ґрунту, його поживних властивостей, відтворення гумусового шару.

• Зниження кислотності ґрунту.

• Використовується як меліорант на суходолах і перезволожених ділянках.

• Підвищення врожайності сільськогосподарських культур на 20-50 % , а то і 100 %, за умови забезпечення комплексу технологічних умов вирощування.

• Покращення лежкості, якості продукції.

• Підвищення стійкості рослин до стресів, хвороб, заморозків, засух.

• Одноразове внесення сапропелю підвищує родючість грунту протягом 3-4 років.

• Підвищений ефект укорінення.

• Стимулює ріст всмоктувальних кореневих волосків.

• Підвищує % схожості насіння, забезпечує дружні всходи, рівномірність вегетативного розвитку

Аналогічні заходи можна зробити з іншими ставками села Криворізького сільського району (області країни) в яких є вода, але з використанням плавучих екскаваторів (собівартість робіт складає 50 грн./куб.м.)Фото розкидувач добрив РУН-15 ПАТ «Уманьферммаш»


4. В короткій перспективі. Провести рекультивацію землі навколо сховища (територія бувшої СТФ повністю зруйнована із залишками фундаментів та будівельного сміття) для влаштування без фундаментних теплиць, а в скорому майбутньому і обладнанням їх інноваційними енергозберігаючими технологіями ( сонячні генератори, сонячні геліосистеми, тощо)


Залишковий будівельний матеріал відсортувати та використати для влаштування теплиць. Протягом літа 2016 р. збираюся на території навколо складу, розпочати роботи по влаштуванню для майбутніх теплиць (на земельній ділянці переданій в користування влаштування теплиць – без фундаментів та без утеплення конструктивних елементів не потребує жодних дозвільних документів на будівництво), з мулом провести додаткові заходи по нейтралізації .


5. Мул (додатково нейтралізований або компостований) завести до теплиць, біля ставку облаштувати колодязь, встановити в колодязі глибинні насоси, влаштувати засоби поливу. Надати робочі місця – як для будівельників так згодом і для працівників теплиць.


Крім того, для започаткування органічного землеробства - овочівництва навколо території бувшої СТФ (а це більше 60 га. землі ) завести мул на поля та влаштувати краплинне зрошення: 

Євген Малий


Статут «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» ч 2

3. Умови і порядок прийому в ГО КМОПУ, вибуття з нього 

3.1. Представництво в об’єднанні є добровільним. Воно є колективним, та може бути індивідуальним. Представником громадської організації може бути будь яка особа, що підтримує цю концепцію та висловила бажання бути її представником  в установленому цим Статутом порядку та прийнята на облік організації.

3.2. Колективними представниками ГО КМОПУ можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб та колективи представників будь-яких об'єднань громадян.

3.3 Індивідуальним представником ГО КМОПУ може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла віку в 14 років.

3.4. Об’єднання патріотів має фіксоване представництво.

3.5. Прийом здійснюється за умови згоди з вимогами цього Статуту.

Прийом нових представників до об’єднання проводиться на підставі особистої заяви на адресу ради патріотів ГО КМОПУ.

3.6. Представник об’єднання патріотів може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.

3.7. Представник об’єднання може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.

3.8. Питання щодо прийняття та вибуття з організації вирішує рада патріотів, вона також може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів організації.

4. Права і обов'язки 

4.1. Представники ГО КМОПУ мають право:

- брати участь в усіх заходах організації згідно регламенту затвердженого радою патріотів;

- отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності організації згідно регламенту затвердженого радою патріотів;

- приймати практичну участь у роботі органів організації в порядку, визначеному цим Статутом;

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності організації, отримувати аргументовані відповіді;

- припиняти членство в організації.

4.2. Представники ГО КМОПУ зобов'язані:

- сприяти досягненню мети та завдань самої організації;

- виконувати вимоги Статуту організації;

- надавати реально можливу допомогу в його діяльності;

- узгоджувати власну координаційну діяльність з діяльністю організації;

- утримуватися від підтримки проектів регуляторних актів і т.д., ухвалення яких вступає в конфлікт з можливістю виконувати організації своїх Статутних завдань.

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Центру, місцевих осередків та їхні повноваження 

Загальні збори

5.1. Вищим керівним органом громадської організації "Криворізьке міське об’єднання патріотів України» є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності, а саме:

- визначення організаційної структури об’єднання патріотів ;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання Голови Ради патріотів, членів Ради Патріотів;

- загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності ГО КМОПУ.

5.2. Кожний представник має один голос на Загальних зборах.

5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 51 % учасників; Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

5.4. Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

5.5. Скликання зборів може ініціювати Рада патріотів, або більшість ГО КМОПУ. Про проведення Загальних зборів Голова Ради Патріотів, через виконавчого директора, заздалегідь повідомляє всіх представників організації. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів. 

Рада Патріотів

5.6. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада Патріотів яка вирішує усі поточні зокрема, питання представництва в самій Раді.

5.7. Кількісний і персональний склад Ради визначається Зборами.

5.8. Засідання Ради вважається чинним, якщо на ньому присутні більше третини. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюються. Протокол засідання Ради підписує Голова Ради. Всі представники ради патріотів мають вільний доступ до архіву протоколів. Протоколи засідань зберігаються протягом тридцяти п’яти років, а саме до 2045 року

5.9. Раду очолює Голова Ради Патріотів. Голова Ради здійснює керівництво поточною діяльністю. І має призупинити свое членста у партії, якщо він десь стоїть на обліку

5.10. У разі необхідності до проведення Зборів Рада може призначити тимчасового виконувача обов'язків Голови Ради або учасника ради патріотів.

5.11. Голова ради Патріотів підписує від імені об’єднання  будь-які документи, представляє організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями.

5.12. Голова ради ГО КМОПУ відповідає за збереження документації.

5.13. Підпис представника колективного представника на документах, в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив є представником об’єднання. 

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

6.1. ГО КМОПУ здійснює свою статутну діяльність на громадських засадах.

6.2. ГО КМОПУ не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.

6.3. Контроль за діяльністю організації здійснюють компетентні державні органи, відповідно до чинного законодавства.

6.4. Канцелярія ГО КМОПУ оприлюднює інформацію про діяльність організації, зміни складу органів та статутних документів в засобах масової інформації.

7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів

 

7.1. Єдиним статутним документом громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» є його Статут.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори.

7.3. При затвердженні Статут підписують Засновники громадської організації. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Ради Патріотів або за рішенням повноважних Зборів - будь-яка інша особа (Голова Зборів, учасники ради тощо

 


8. Порядок припинення діяльності Об’єднання патріотів Вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією

8.1. Припинення діяльності ГО КМОПУ здійснюється шляхом його ліквідації.

8.2. Ліквідація ГО КМОПУ здійснюється за рішенням Загальних зборів в2031 році.

 8.3. При ліквідації ГО КМОПУ все майно, за виключенням іменних акцій, переходить до правонаступника.

8.4. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в насамперед в договірному, або судовому порядку. 

Кривий Ріг третього тисячоліття!Цей проект спланований давно, ще в радянські часи. Та було це за кілька років до ери Незалежної України, і усі хто "мав можливість" готувалися вже не будувати, а до інших дій! Попереду були "лихие девяностые"" Тому питання не у фінансовій допомозі проекту, а у стимулюванні друзів до ознайомлення з ним, як моделі ймовірного майбутнього України. У нас в місті, а саме селищі Окунівка і досі пам'ятають про плани влади будувати нові будинки, навіть вулиця, де вже в наш час планується збудувати перші три хмарочоси, тоді назвали вул. Новобудов. Усі інші районні проекти так само адаптовані, ще з початку відбудови міста. Не все встигли. Наприклад в Саксаганському районі нові будинки, але купатися ніде, зате вище від району канал. а нижче вузенька річечка, так там планується замовити три сотні стилізованих під озеро різнорівневих басейнів, подавати туди воду з каналу, а скидати в річечку. а потів вже назад в Дніпро. І так далі за проектом КТЯЖ Г-31" інші районні проекти. Перегляньте викладені в "в личке" посилання, там усе викладено, Друге-це те, що там умовно викристалізувано за десять років клопіткої роботи ради того, аби розпочати виборчу компанію на його виконання... Коштовність кожної з 1020 акцій, цього багато сотень мільярдного проекту, не обмежені навіть зірками М31!  http://blog.i.ua/user/3265312/1162532/

Тренінг «Медіа і тероризм»


Архів ГО КМОПУ 2014


Короткий звіт для В.І. Коробко.

11.11.2014 ВГО «Демократична дія» за сприяння Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні провела тренінг «Демократія та Мас-медіа» для журналістів, що представляють ЗМІ міста Дніпропетровськ та Дніпропетровської області. Захід відбувся за підтримки Незалежних профспілок України (Волинця) та адміністрації області

В якості експертів запрошені Богдан Червак – директор Департаменту інформаційної політики Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Олег Джолос – генеральний директор Донецької ОДТРК; Ірина Мацишина – к.п.н., доцент кафедри журналістики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова; Сергій Джердж – к.п.н., віце-президент ВГО «Демократична дія».

Мета проекту «Демократія та Мас-медіа» – посилити роль журналістів у висвітленні зусиль суспільства та держави у відбитті російської військової агресії проти України, забезпеченні прозорих, вільних і чесних виборів в Україні, проблем доступу журналістів до публічної інформації, протидії інформаційній війні проти України.

Запрошені журналісти міста Дніпропетровська та представники ЗМІ районних центрів, та міст Дніпропетровської області.

Тренінг проходив 11 ноября з 10.00 до 16.00.

Адреса:м. Дніпропетровськ, вул.Фучіка , 10 готель "Світанок", конференц - зал, 2 поверх.


Контакти: тел/факс: +380-44-574-75-03, +380-67-994-16-16, demaction@ukr.net.

Відповідальна від ВГО «Демократична дія»: Свідерська Наталія Володимирівна


Анкета кандидата на участь в тренінгу
«Демократія та мас-медіа

 

1. Персональні дані:

Плюта Валерій Андрійович...

Кривий Ріг, ГО КМОПУ (перевибори голови) Архів.

                                     Громадська організація

                             «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р.  м. Кривий Ріг.

50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел.401-71-15,  [email protected].

 

Протокол №2

засідання ради патріотів ГО КМОПУ

що проводилось за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська 2а, офіс №103

 

30.09.2014 (ел. версія для акціонерів)

 

Всього представників ради патріотів ГО КМОПУ – 12.

Присутні – Коваленко Ю.В., Юзова Т.Л., Жданюк  А.Л., Лукашенко Д.В., Самойлов Ю.П., Давиденко Л.Ф., Нєженцев С.В., Севенко Д.В.

Відсутні: -4. Стельмах І.В., Лагутинський Л.П., Носач В.І., ДСК.

 

Порядок денний:

1.     Зміни в керівному складі ГО КМОПУ

 

Слухали: Плюту В.А., який довів до відома присутніх інформацію про заяву голови ради патріотів Нєженцева С.В. про звільнення з посади голови за власним бажанням

Виступив: Жданюк В.А., який запропонував задовольнити заяву Неженцева С.В., та висловити щиру подяку за цінний  вклад в розвиток організації.

Постановили: Задовольнити заяву Нєженцева Сергія Володимировича про звільнення з посади голови ради патріотів ГО КМОПУ та висловити  щиру подяку за цінний вклад в  розвиток організації.

Слухали: Виконавчого директора Плюту В.А., який відповів на питання представників ради патріотів ГО КМОПУ відносно поточної роботи об’єднання і розподілу іменних акцій "КТЯЖГ-31"серед ради патріотів та керівного складу об"єднання. 

Постановили: Признати виконану роботу задовільною.

Голосували за – 8 проти - 0 утримались 0

Виступив: Нєженцев С.В., який запропонував обрати головою ради патріотів ГО КМОПУ Плюту В.А.

Виступили: Представники ради патріотів ГО КМОПУ, які запропонували підтримати дану пропозицію.

Постановили: обрати головою ради патріотів ГО КМОПУ Плюту В.А.

Виступив: Коваленко Ю.В., який висловив пропозицію Плюті В.А. організувати та провести позачергові Загальні збори ГО КМОПУ з порядком денним, «Вибори голови ради патріотів ГО КМОПУ» з послідуючим переоформленням в органах юстиції змін в керівному складі ГО КМОПУ. 

Постановили: Рекомендувати Плюті В.А. підготувати та провести позачергові Загальні збори ГО КМОПУ з порядком денним «Вибори голови ради патріотів ГО КМОПУ» з послідуючим переоформленням в органах юстиції змін в керівному складі ГО КМОПУ.

Голосували за – 8 проти - 0 утримались 0

Слухали: Плюту В.А., який запропонував закрити засідання ради патріотів ГО КМОПУ.

Постановили: Закрити засідання.

Голосували за – 8 проти - 0 утримались 0 Голова ради патріотів ГОКМОПУ                             В.А. Плюта


                        

___________________________________________________________________


РЕЄСТРАЦІНИЙ ЛИСТ

присутніх на засіданні ради патріотів ГО КМОПУ

що проводилось за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська 2а, офіс №103. 


30.09.14

 


№ з/п

ПІБ

Рік народження

Домашня адреса

Контактний телефон

Підпис

1

Нєженцев Сергій Володимирович

1950

50099,м.Кривий Ріг,вул. Першотравнева

буд.

06756368**

+ Підпис

2

Коваленко Юрій Вікторович

1965

50053, м. Кривий Ріг,Ю вул.. Мусоргського, буд.

09610852**

+ Підпис

3

Юзова Тетяна Леонідівна

1969

50053,м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд.

05018207**

+ Підпис

4

Жданюк Віталій Анатолійович

1961

50014, м. Кривий Ріг, вул. Свірська, буд.

09637482**

+ Підпис

5

Севенко Дмитро Вікторович

1966

50081, м. Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, буд 

05057283**

+ Підпис

6

Самойлов Юрій Петрович

 

50014,м. Кривий Ріг, вул. Фадєєва, 

09723019**

+ Підпис

7

Лукашенко Дмитро Вікторович

1975

50041, м. Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, 

09666297**

+ Підпис

8

Давиденко Леонід Федорович

1954

50053, м. Кривий Ріг, вул.. Вознесенського, буд

09790298**

+ Підпис


 ***Загальні збори ГО КМОПУ було проведено 22.01.2015р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська 2а, офіс №103, протокол надано в юстицію. 

 *Зміни прийняті в юстиції зареєстровані за № 139979 від 21.01.2015.. 

____________________________________________._________________________________


Для акціонерів проекту ГО КМОПУ "КТЯЖ Г-31",список ради патріотів згідно перевірки КРК ГО КМОПУ в 2011 році 

Згідно Статуту про оприлюднення інформації про роботу ГО КМОПУ в ЗМІ .

«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р.  м. Кривий Ріг.

50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) ...

e-mail: [email protected], www: www.kmop.org.ua

 

 Контрольно -ревізійна комісія (ел. версія)

Голові Ради Патріотів ГО КМОПУ

Сергію Володимировичу Нєженцеву

голови КРК ГО КМОПУ

Лядської Наталі Миколаївни

 (ел. версія)

Акт планової перевірки №2 КРК (витяг)

 

Перевіркою встановленно що заявлений план роботи на 2010рік, "Для задоволення та захисту законних прав та інтересів мешканців територіальної громади у різноманітних сферах суспільного життя" виконано в повному обсягу.

Серед напрямків діяльності організації виявлено тісний контакт з депутатами Верховної Ради України, міськими та районними депутатами, представниками силових структур, виконавчих органів включаючи, пеніціарні установи,  внесення змін до законодавства через народних депутатів. 

Активісти організації  беруть  активну участь у регіональних та всеукраїнських суспільно-політичних заходах, фестивалях, виставках, наукових та фахових конференціях. Співпраця така стосується і партнерських організацій, з якими в об"єднання є "Угоди про співпрацю", а саме "Криворізькою міською організацією національної спілки художників України", "Криворізькою міською конфедерацією незалежних профспілок України", "Криворізькою міською організацією незалежних профспілок працівників освіти, науки та культури", "Криворізькою міською мережею людей, що живуть з ВІЛ – СНІД", Червоним Хрестом 2005 року, та ін.

 

Станом на 27.03.11 організація складається

 

Рада засновників:

 

Депутат Тернівського району Партії Регіонів 5 го скликання (ДСК)

Депутат Тернівського району «Нашої України» 5 го скликання (ДСК)

Депутат Жовтневого району ВО "Батьківшина "5 і діючого (6) скликань (ДСК)

 

Рада патріотів:

(громадські консультанти)

 

Нєженцев С.В.                      Голова Ради патріотів

Севенко Д.В.   Головний лікар КЗ КПТД № 2.  Депутат Тернівської у місті ради. (співзасновник)

Стельмах І.В. :)                      

ДСК М.

Коваленко Ю.В.                 ДепутатЖовтневої у м. Кривому Розі ради.  Директор ООО «Галактика 31

Лукашенко Д.В.                     Екс-голова правління  Криворізької мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІД

Давиденко Л.Ф.                    Голова Криворізької організації Національної Спілки художників України.

ДСК                      

Жданюк В.А.                         Депутат 1998 по 2002 Жовтневої у м. Кривому Розі ради

Самойлов Ю.П.                    Голова Криворізької організації Незалежних профспілок України

Юзова Т.Л.                              Депутат Жовтневої у місті Кривому Розі ради. (співзасновник)

Носач В.І.                              Журналіст, поет, кінорежисер. Автор збірок «Звертаюсь Я», «Маю честь», «Хто ти людино». Лауреат Республіканського конкурсу документальних фільмів. («Шістдесятник»)...


 Криворізьке міське об'єднання патріотів України

На Дніпропетровщині створено штаб Національного захисту області

У приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації (штаб Національного захисту Дніпропетровської області) відбулась прес-конференція за участі дніпропетровських бізнесменів, представників партій «Удар» Сергія Пасхалова, «Демократи» Гліба Пригунова, ВО «Свобода» Дмитра Барлюти, «Батьківщина» Олега Робкіна, координатора руху «Третя республика» Вадима Шабанова та керівника Штабу Національного захисту Дніпропетровської області Андрія Денисенко в присутності представників громадськості. 

В ході прес-конференції стало відомо, що за участі всіх суб’єктів місцевого Майдану було створено Штаб Національного захисту Дніпропетровської області, на чолі з представником Правого Сектору Андрієм Денисенком. 

Крім того, сьогодні між представниками колишньої влади в особі голови обласної ради Євгена Удода, політичних партій (крім КПУ) та громадських об’єднань Дніпропетровщини, а також штабу Національного захисту було підписано звернення до мешканців області.

Учасники прес-конференції зазначили, що новопризначений голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський має підтримку усіх сил, які увійшли до складу штабу Національного захисту і одностайно підтриманий 15-тисячною аудиторією Народного Віче, що відбулось у Дніпропетровську.

В зверненні йдеться зокрема про таке, - у цей складний і відповідальний час, запевняємо, що докладемо усіх зусиль заради збереження в області миру, спокою та порядку. Зараз нам необхідна спільна підтримка, розум та політична воля, аби уберегти наш край та його людей від будь-яких провокацій, що дестабілізують ситуацію у регіоні.

Підписанти заяви підтримують рішення Верховної ради України про відсторонення від виконання обов’язків Президента України В.Ф. Януковича та проведення 25 травня 2014 року чесних, прозорих та демократичних президентських виборів. 

Підтримано, зокрема, і рішення Верховної ради України про створення нового Уряду, від якого Дніпропетровська громада очікує рішучих та компетентних дій для запобігання економічного колапсу.

В заяві також рішуче засуджуються прояви сепаратизму та агресію з боку керівництва Російської Федерації, апелюючи до Конституції України та її основних законів які гарантують територіальну цілісність і суверенітет України.

Крім того, правоохоронними органами Дніпропетровської області буде проведено ретельне розслідування усіх випадків застосування насилля та інших злочинів, спрямованих на представників Євромайдану, журналістів, чиїй діяльності перешкоджали, а також мирних громадян, під час мирних мітингів та акційпротесту у Дніпропетровській області. Всі винні будуть покарані згідно Кримінального кодексу України.

В Україні та Дніпропетровській області має бути налагоджено порядок та стабільність. Саме тому, усіх небайдужих представників політичних сил, громадських рухів та організацій закликаємо до консолідації зусиль, спрямованих на захист територіальної цілісності, свободи та незалежності України, відновлення правопорядку та керованості владних структур області.


Прес-служба штабу Національного захисту Дніпропетровської області
Сторінки:
1
2
3
попередня
наступна