хочу сюди!
 

Лана

50 років, водолій, познайомиться з хлопцем у віці 40-57 років

Замітки з міткою «шубников»

Проект програми адаптації, 3й аркуш

      5.3     МОЗ, МСЕК, Відділення ФондуССНВ, органи місцевого самоврядування забов’язані вжити всі заходи для узгодження договорів (на користь третьої особи), для отримання інвалідом або потерпілим медичних призначень, перерахунку страхових виплат, безоплатного безстрокового отримання засобів першої необхідності, засобів пересування, засобів орієнтування, спілкування та обміну інформацією, засоби для догляду, протези, ортези та інші компенсаторні вироби медичного призначення, провести відповідний побутовий ремонт житлового приміщення для вимушеної адаптації та інше, на підставі відповідних документів.

         5.4  Після повернення з санаторно-курортного закладу потерпілий, інвалід (супроводжувальна особа) заповнює у робочому відділенні фонду ССНВВПЗУ лист якості лікування та перебування. У разі залучення до листа якості перебування у санаторно-курортному закладі акт, підписаний групоюперебуваючих там на лікуванні на той момент інвалідів, потерпілих (свідків) пропорушення умов, визначених у путівці, то йому в будь-який термін Фондом безоплатно надається повторна профільна путівка, яка компенсує попередню.

            6.      Соціальна та побутова індивідуальна адаптація інваліда, потерпілого визначає обов’язковість місцевих органів влади, Фонду ССНВВПЗУ, Міністерства охорони здоров’я у вирішенні найважливіших питань:

   6.1  Навчання основним соціально-побутовим навичкам, психіатрична допомога та інше;

   6.2 Пристосування меблів, встановлення оснащення для адаптації житлового приміщення,   засобів комунікаційного зв’язку, спеціальні засоби та пристрої для догляду за інвалідом і його пересування, пандуси, в окремих випадках створюються інші сприятливі умови для життєдіяльності інвалідів, потерпілих, квартирні питання тощо.             

   6.3 Індивідуальна адаптація інваліда, потерпілого провадиться з урахуванням його бажання самостійно вирішувати питання про забезпечення себе конкретним видом підвищеної комфортності допомоги,  платної медичної допомоги, поліпшення соціальних умов життя за рахунок власних коштів, якщо безоплатні послуги не повною мірою відповідають його потребам з урахуванням компенсації вартості аналогічного виду соціальної допомоги, медичної допомоги від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, або від державного органу (Ст.39 Закону України від 21.03.1991р.№ 876).

   6.4 Контроль за виконанням надання умов програми «Адаптації потерпілих, інвалідів з стійкою втратою здоров’я на виробництві в умовах підвищеної небезпеки у зв’язку з каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, за рішенням МСЕК терміну перебування на інвалідності – безстроково, проводиться: Міністерством соціальної політики України, Міністерством Охорони Здоров’я України, робочим відділенням Фонду ССНВВПЗУ, як розпорядниками цільових коштів, потерпілими, інвалідами (їх довіреними особами, на користь яких складена Програма адаптації) за їх клопотанням разом з представниками місцевих громадських організацій шахтарів-інвалідів.

       Необхідні нормативно-правові акти для роботи над проектом:

1     Закон України від 21.03.1991р. № 875 «Прооснови соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2  Постанова правління Фонду ССНВ від 27.03.2003р. №26 «Про порядок забезпечення потерпілих лікарськими засобами, виробами медичного призначення,постільною та натільною білизною,перуками».

3  Постанова правління Фонду ССНВ від 31.10.2007р. №49 «Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для  санаторно–курортного лікуваня.

4   Закон Українивід 23.09.1999р.№ 1105 «Про загально обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності».

5     Постанова КМУ від 22.02.1992р. №83 «Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда».

6      Положення Фонду ССНВПЗУ «Про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та адаптації  потерпілих у наслідо кнещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».

7   Наказ МОЗ України від 22.11.1995 р. №212 «Порядок встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків».

8      Закон України «Про громадські організації».           9      Цивільний Кодекс України.

 За дорученням правління, голова громадської організації 

інвалідів праці, потерпілих та сімей робітників загиблих на

виробництві Дніпропетровської області «МИР»                                                                                     С.М. Шубніков

С Рождеством Христовым!

    У веч1р цей Р1здва Христова бажаю щастя Вам простого, Над11, радост1 й любов1.

    А в нагороду за терп1ння Господь надаст благослов1ння! З Р1здвом Христовим Вас немовлята - ангелочки 1 вс1х, вс1х, кому потр1бно Боженятко!

    С уважением, Сергей Шубников.

Сговор против инвалидов действует

               Уважаемые коллеги и читатели, если Вы хотите ознакомиться с данными документами, то кликните мышкой или тачпадом на выделенное синим слово здесь.

            В своё время не только на заседании в Кабинете Министров Украины С. Тигипко заверял лидеров Организаций шахтёров-инвалидов, что поэтапное осовременивание ежемесячных страховых выплат будет проводиться с учётом коэффициентов средней заработной платы в данной отрасли по данным Государственного комитета статистики Украины и второе: Государство и Фонд ССНСППЗУ не будут иметь претензии к инвалидам, потерпевшим на производстве в части взыскания в судебном порядке от потерпевших вышеуказанных пересчитанных сумм ежемесячных страховых выплат за период 2001-2007 года, полученныхе застрахованными лицами по решению суда на основании исполнительных листов, данные суммы выплат будут учтены при осовременивании.

            В действительности Нас надули. Гласное осовременивание (поэтапный перерасчёт) сумм ежемесячных страховых выплат на коэффициенты средней заработной платы с 2001 года по 2012 год включительно с дальнейшими перерасчётами и изменениями в нормативных актах и в законодательстве. Обещанный перерасчёт на коэффициенты средней заработной платы по данным Гос. Ком. Стата. Украины – негласно заменён на коэффициенты повышенных страховых выплат. Что даёт право Фонду продолжать самостоятельно регулировать величину коэффициента для существующих и дальнейших перерасчётов, т. е. дискриминация инвалидов и потерпевших в сравнении с современными инвалидами будет расти. Конечно, статус коэффициента средней заработнойплаты не выгоден для  Фонда, т. к. он намерен вернуть себе деньги, раннее выплаченные застрахованным инвалидам по решению суда.

            Начинаются (продолжаются) судебные гонения рабочими отделениями Фондов ССНСППЗУ - шахтёров-инвалидов в части поворота решения суда. Теперь Фонд любыми путями без зазрения совести, что мы - инвалиды, десять лет топчем пороги судов всех инстанций до Европейского суда и что он - Фонд ворует наши целевые деньги (Данные документы находятся здесь), подаёт в суд на своих застрахованных инвалидов, потерпевших на производстве с целью стянуть поворотом судебных решений добровольно выплаченные им же нам суммы до начисленные на коэффициенты средней заработной платы ежемесячных страховых выплат на основании исполнительных листов в силу решения суда всех инстанций пятилетней давности. Раннее, при образовании, Фонд обещал защищать права инвалидов, в действительности он хамелеон. Опять начинаются судебные гонения на инвалидов. Понятно, Государство регулирует загруженность судов, тем самым и их обеспечение.

              С уважением, Сергей Шубников.

Геноцид наступает

       Объединение ПАТ «ДТЕК «Павлоградуголь» Днепропетровской области 10 лет назад обещало своим шахтёрам 60 лет балансовых запасов угля стабильной работы в Павлоградском регионе Днепропетровской области. На сегодня рабочий класс в основном помолодел. Шахты вырабатывают наилучшие пласты угля в том числе без согласия населения под населёнными пунктами: хутор Самарский, хутор Мерцаловка, хутор Тельмана, несколько улиц села Богдановка, и посёлка шахтостроителей Богдановка-1. С целью полной отработки угольных пластов шахтами, с наибольшей экономией его себестоимости объединяются шахтные поля  нескольких шахт в одно. Для этого объединение ПАТ «ДТЕК «Павлоградуголь» объединяет свои шахты в шахтоуправления.Сейчас объединение шантажирует своих шахтёров и население тем, что если население не даст согласие на подработку населённых пунктов (а следовательно и согласие на незаконную проведённую раннее подработку лесов, рек, населённых пунктов, сброса в них отработанной шахтной радиационный воды), то через пять лет шахты необходимо закрывать. Без работы останутся тысячи шахтёров. Но через 20 лет интенсивной работы шахты всё равно придётся закрывать, объединение реорганизовывать. С чем остаётся молодое население, наши потомки? Компенсировать убытки некому ПАТ ДТЭК перерегистрирует свою «гипер» Компанию или перепродаст её. Отчисления, компесация в местные советы за подработку земли прекратится. Артезианской подземной питьевой воды не будет, луга превратятся в болота, хвойный лес, реки высохнут. Начнётся массовая эмиграция населения вопреки Европейской Конвенции. Так например на хуторе Мерцаловка в сравнении с десятилетней давностью – осталось семь семей, нет медпункта, нет воды, нет магазина, нет школы и детского сада, нет подъездной дороги зимой и в ненастье, т.е. полный геноцид народа. Руководство всех уровней местных государственных Администраций думает не о благосостоянии народа, а о прибыли в гос. казну. А налоги объединение ПАТ «ДТЕК «Павлоградуголь» государству отчисляет внушительные. Например отчисления от объединения Богдановскому сельскому совету составляют 8 млн. грн. в год (одно из самых богатых сёл наУкраине). Социального развития населённых пунктов нет, денег нет. Получается, после нас хоть потоп. Программа трудоустройства шахтёров в случае закрытия шахт не разработана (считаю необходимо разработать и обнародовать). Ответ сам напрашивается: когда 50 лет назад открывались шахты, откуда набирали рабсилу? - в основном из ближних сёл и городов, следовательно всё внимание надо уделить сельскому хазяйству  - туда направить будущих безработных шахтёров! Но это не выгодно элите, т.к. поставка продуктов к нам производится из-за границы, подделка их химикатами намного выгоднее в сравнении с нашей отечественной продукцией. По-этому и запрограмировано загубить екологию и людей. Надеюсь на решительный протест от населения Павлоградского района внедрение проекта подработки ПАТ «ДТЕК «Павлоградуголь» населённых нунктов в том числе под территорией города Терновка, города Павлограда, запрет подработки территории под  лесами, поймами рек, под социальной инфраструктурой с учётом защитной полосы, запретить отсечение водоносних пластов питьевой воды от населённых пунктов. Считаю испокомам и объединению необходимо отдельно расчитать смету нанесённых и прогнозируемых убытков населению, экологии каждого региона Павлорадского района. Какие гаранти дальнейшего социального проживання коренного населения. Результаты обнародовать и рассмотреть в робочих депутатских комиссиях.

     Являясь председателем постоянно действующей комиссии по соблюдению законности... мне пришлось столкнуться с заговором должностных лиц в части  не санкционированной выемки угля шахтами Павлоградского региона с целью наживы. Пришлось обратиться с депутатским обращением во все центральные органы исполнительной власти (ниже прилагается). Что из этого получится буду постоянно информировать.

  С уважением, Сергей Шубников.

Памяти товарища.

             Недавно похоронили Шевцова Павла Филлиповича. Душевный, безотказный общественный деятель, работал не для себя, а для людей.  На основании многих фактов организация «МИР» считает, что ему помогли «уйти» из жизни. Сейчас эту версию проверяют соответствующие органы совместно с судмедэкспертизой.

С уважением С.Шубников.

"МИР" действует

   Областная организация «МИР» объединяется со Всеукраинской, в дальнейшем с Международной организацией инвалидов.

     В ближайшие планы «МИР'а» (начало июля с.г.) входит:         • рассмотреть вопрос взаимодействия и доступность информации от Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Украины, требовать от Фонда отмены судебных исков к потерпевшим о повороте решения суда в части выплаченных сумм, которые пересчитаны на коэффициенты средней заработной платы;         • возобновить работу Рабочих групп №1, 3 с учётом мнения организаций инвалидов труда, подать предложения по осовремениванию пенсий и усовершенствования реформы охраны здоровья в трёх областях и в Киеве;          • решить вопрос материальной помощи от Фонда в части благотворительной передачи Организациям (находятся на учёте в Минсоцполитике) списанной оргтехники и компьютеров; модернизации на новую;         • с помощью ПАО «ДТЕК «Павлоградуголь» и профсоюзной организации НПГ Украины требовать от КМУ для всех слоёв шахтёров-инвалидов-пенсионеров-работников, семей шахтёров, погибших на производстве отмену нормы 3.1 тонны льготного угля и восстановить норму – 5.9 тонны.

     Организация «МИР» желает всем восстановить здоровье в семьях, отдохнуть, набраться сил, терпения и удачи во всём.            С надеждой и уважением ко всем, С. Шубников

ПРУП против шахтёров

          Шахтёры–иналиды Украины возмущены антиконституционными действиями председателя профсоюзной организации ПРУП Турманова В.И. По его предложению предлагается убрать льготные 43 и 48 статьи из Горного Закона Украины в части отмены выдачи льготного угля бывшим и действующим шахтёрам, семьям погибших шахтёров. В то же время в Павлоградском регионе реорганизовывается   ООО «Павдоградуголь» - единственное шахтёрское объединение, которое через Колдоговор применило к своим работникам льготы на уголь в соответствии с Горным Законом и Законом Украины «О престижности шахтёрского труда». В действительности согласно статьи 22 Конституции Украины - вновь принятые законы не должны ухудшать ныне действующие. В своё время судьи, прокуратура, народные депутаты и госслужащие высшего ранга отстояли ликвидацию своих льгот. О действии и улучшении социальных льгот народу Они не думают. Хочу напомнить высшим чиновникам, что наш человек превращается в зверя, когда видит как страдает его семья от голода и холода. Легче убрать Одного или Кучку чем весь народ. Кому то выгодно держать нас в постоянном напряжении.

С уважением, С. Шубников

Сторінки:
1
2
попередня
наступна