Шмелёв И.С.

 «Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества»
 - И.С. Шмелёв
.
фільм п0 Шмелеву, пр0 суть р0сіянина. А пр0йшл0 більше 100 р0ків....
Чел0век из рест0рана - Путькін їздив на Зап0рі без глушника у 1981 Ленінград вночі.

- вже т0ді тре бул0 й0му ввалити пизди за це.....за таке...
.
- але Життя, як казали і кажуть наші предки - Шир0ке.......................................
і деяким дегенератам - везе.
.
і бувае, щ0 не тільки не 0тримують Заслужену кару, а і навпаки - ....

П0чав грати в АРМА 3. Це - Майбутне.

 Віддав штуку гривень. Думаю, не дарма, це Гра Майбуття....
Там укрм0ви немае, там тільки на р0см0ві. Завтра З'явиться Українська - Д0бре!
.
0тже - чую м0ву р0сіян. І Дивлюсь навчаючи р0ліки п0 Грі р0сійськ0ю.
.
Гра Ств0рена Чехами. Ті, щ0 ств0рили Мафія-1 у 2002-му...На Мафія -1... Я Витратив 4-е Р0КИ....
Був Найкращим......А ця к0мпа зр0била Н0ву Гру у 2013.      І Е - Євр0пейська. і буде) 
.
Так щ0 припиняю б0мбити р0сіян. між іншим, там таки е 0дин на тисячу да р0зумне. К0жне трете сл0в0 - бред, як в стандартн0г0 р0сіянина. Але х0ч трете. я вмію фільтрувати.
.
П0ки щ0 з вірусн0ю рашею ( щ0 х0че зах0пити Весь Світ) - Я зав'язую. Припиняю. Я багат0 щ0 вже Зр0бив.....сказав. Пр0 них. Якщ0 д0 вас х0щ щ0сь дійшл0 - д0бре!!! Як ні - т0 ...
.
- т0 ти і був р0сіянин... вірусна хуїтта. Т0бі щ0сь Казати, навчати - Без Т0лку....у мене Нік - Т0лк. А Р0сіяни - це Бест0л0чі від Прир0ди....ще й крив0рукі...ФАКТ. Не підфартил0 їм.....мавпам....147 млн.мавп...
.
Думайте! я піш0в грати.

Росіяни самі собі ще 6-ть років тюрьми впаяли.

  • 06.04.18, 15:58
Я зг0ден з ціею думк0ю. Самі с0бі ще 6-ть р0ків тюрми впаяли.
.
Але Г0л0вне ТЕ, щ0 в0ни -т0 це не сприймають Тюрм0ю....

ФСБ піймала українця з картами р0сії.

  • 03.04.18, 15:36
Це 0значае, щ0 Україна збираеться напасти на р0сію.

 Чи ж не так?

Г0туе карти, щ0би краще наступати...
.
.
Так щ0 вірусна зараза в б0шках р0сіян пр0д0вжуе діяти - і буде діяти д0віку. 

0манути себе і інших - і під цим с0ус0м зах0пити і грабувати...


Наприклад, перед напад0м на Фінляндію нар0д теж лякали тим, щ0 Фінляндія х0че напасти на СРСР....Карти р0сії збирае!!!! Маленька Фінляндія х0че напасти!!! ну да)))

Щ0би спл0тити радянський нар0д. Щ0би не с0р0мн0 бул0 нападати. Щ0би не с0р0мн0 бул0 грабувати фінів та насилувати їх жін0к.
.
Так щ0 - 
р0сіяни - це вірусна хуйня для захвату всь0г0, де нагла рука д0тянеться....
.
А іст0рія з українським шпі0н0м - це стандартна ситуація перед наглим напад0м. Г0туемся. Х0ча ця небезпека е Завжди, п0ки р0сіяни - живі.

Прийняли Зак0н пр0 рибаків.

ай, це так все відн0сн0....хт0 це буде к0нтр0лювати, хт0 не заб0їться, хт0 час матиме? хт0 платити за це буде...Прийняли мутний зак0н. Д0бре, щ0 прийняли. але він буде працювати - відн0сн0...
Хай.
0т у Малайзії прийняли були зак0н - стріляти нарк0дилерів. Він теж був мутний. Але за 5 р0ків 10.000 нарік0в - завалили у Т0й Світ. Н0рм. Хай.

Як 0тримувати інфу пр0 Світ Тепер,к0ли ясн0, щ0 р0сіяни брешуть?

Як 0тримувати інфу пр0 Світ Тепер, к0ли зр0зуміл0 стал0 Тепер, щ0 р0сіяни брешуть ВЕСЬ час?

Брешуть і с0бі і іншим УВЕСЬ час....інакше - не здатні.

.
Краще їх - не читати. Б0 п0слухати р0сіянина - це себе наїбатти...

Дають брехливі трактування, "видумують" н0ві п0р0ди тварин і їх вигляд....
.
- Навіть м0л0т0к чи л0м, і т0й 0ббрешуть...
безт0лк0в0 та невірн0 0пишуть. Характеристики лип0ві дадуть...Ще й св0е щ0сь д0бавлять - щ0би наїбати себе і інших. Їм так п0д0баеться, видн0.

Спизжен0 і сп0тв0рен0 ними УСЕ - від Карлс0на, Акки Кнебекайзе ( насправді в0на - Кенбекайсе), Єллі і Страшіли, 
д0 звичайних речей ф навіть д0 п0нять пр0 Д0бр0 і Зл0....

.
Наїбуть навіть пр0 щ0 таке м0л0т0к. Чи асфальт......
.
.
- Де ж тепер брати інфу пр0 Світ? Наші пишуть мал0, англійськ0ї я не знаю. 

К0жен інш0м0вний сайт перекладати українськ0ю і читати сп0тв0рений текст??

Д0жились...а як же нашим дітям д0ведеться жити?
к0жне з дитинства мусить знати англійську і французьку, щ0би читати тексти в 0ригіналі?

Захоплення Рубань,Немирів,Бондурівка,Марьянівка, Іллінці німцями

                      Захоплення Захват Рубань, Марьянівка, Бондурівка, Жорнище, Криківці, Немирів та Іллінці німцями фашистами 1941-ий рік Немирівський район та Іллінецький район у липні 21-22 –го липня 1941- го рік.

Вказані к0мандувачі діяли якраз у пр0між0к 22-е червня – 20-е ж0втня 1941-г0 р0ку.

 На к0нкретний час – 21-22 липня 1941-г0 р0ку.

 

На Вінничині йшла група армій «Південь» (3-и армії і танк0ва група Клейста)  Рунштедта.

К0нкретн0 на Вінницю і п0тім Немирів йшла з них - 17-та армія Штюльпнагеля.

К0нкретн0 на Немирів, Іллінці йш0в 49-ий гірський к0рпус ціеї 17-0ї армії.

К0нкретн0 на Рубань, Марьянівку, Криківці, Б0ндурівку, Ж0рнище п0пали діяти 125-а піх0тна дивізія Шнекенбюргера та 97-ма легка піх0тна дивізія Руппа.

Далі – ут0чнення к0мандувачів:

Командувач 17-ю арміею - генерал від інфантерії ( піх0ти) Карл-Генріх фон Штюльпнагель  (20 грудня 1940 — 5 жовтня 1941), учасник заг0в0ру пр0ти Гітлера, страчений. Наступник - генерал-полковник Герман Гот.

Склад й0г0 17-ї армії:

 4-й армійський корпус- генерал від інфантерії( піх0ти) - Віктор фон Шведлер

52-й армійський корпус генерал-май0р - Альберт Цехлер.

49-й гірський корпус — генерал г0рн0-піх0тних військ Людвиг Кюблер.

наступник з 19.12. 1941 - генерал горних військ - Рудольф Конрад.

Та 100-а легка піх0тна дивізія – генерал-лейтенант Вернер Занне.

 

 

Тепер склад ць0г0 (нас зах0пивш0г0) 49-г0 к0рпусу –

1-ша гірсько-піхотна дивізія,  генерал гірсько-піхотних військ -  Губерт Ланц.

4-та гірсько-піхотна дивізія, генерал гірсь0-піхотних військ - Карл Еглсір.

125-та піхотна дивізія, генерал-майор - Віллі Шнекенбюргер.

97-ма легка піхотна дивізія. генерал-лейтенант - Максимилиан Фреттер-Пико.

Так0ж –

295 –а  піх0тна дивізія з 24!!07.1941, забрана з 4-г0 к0рпусу  – генерал-лейтенант Херберт Гейтнер.

454-а охоронна дивізія, - генерал-лейтенант Рудольф Кранц.

 Вела через Немирів 22-г0 липня 1 тис. радянських військ0в0п0л0нених.

Брала участь в розстрілах 29-30 вересня у Бабин0му Яру у Київі евреїв і українців. Так0ж брали участь там 75-а та 299-а піхотні дивізії. У книзі «Бабин Яр».

Пізніше складалася з 4 російських козачих полків і 2 російських некозачих батальйонів.

-          68? Піх0тна дивизія - генерал-майор Р0берт Мейснер.

257? Піх0тна дивізія – Карл Закс.

99? лпд.

444? 0х0р0нна дивізія.

 

 

 

Відступали  радянські 6-та  і 12 –та  армія. Йшли д0щі.

Далі -

  • 20 липня XXXXIX гірський корпус 0тримав задачу п0чати переслідування відходячих радянських військ: 1-я гпд (Ланца) п0винна наступати на Немирів, 97-а лпд (Фреттера-Пік0) - на Іллінці. 125-а пд (Шнекенбюргера) п0винна була активно подключитися д0 наступу в районі Ворошилівка ( Тиврів) . 4-а гпд знаходилась в районі Винниці на відп0чинку.

 Решение задачи вскрытия обороны советских войск по реке Соб было возложено на 97-ю легкопехотную дивизию, которая наносила удар на Ильинцы через Писаревку, Ободна и словацкую моторизованную (Быструю) бригаду (Пілв0усека), которая должна была наступать с направления Счастливая на городок Липовец.

         Движение 1-й горнострелковой дивизии (Ланца) немецкого 49-го горного корпуса (К0нрада) вдоль дороги Винница - Немиров началось в 8 часов утра. Позади и несколько севернее продвигалась 125-а пехотная дивизия.

         В течение дня 12-я армия производила перегруппировку сил для ведения наступления в восточном и юго-восточном направлении, с одновременной организацией сильной обороны на рубеже Славна, Липовец, Поповка, Б0ндуровка, Остолопов (зараз Черв0не).

 От Поповки и далее начиналась полоса оборона радянськ0г0 13 ск.(12-0ї армії).

Це 21-22 липня.

 К 13 часам на рубеж Поповка - Бондуровка отошла и заняла оборону 60 гсд. Т0бт0, відступали 60 гсд 13-г0 к0рпусу 12-0ї армії (П0півка-Іваньки-Ж0рнище-Б0ндур0вка)


К0мандир - Салихов, Маркис Бикмулович (24.04.1941 — не позднее 16.07.1941), генерал-майор.

После отступления дивизии с фронта, был судим и приговорен к 10 годам лишения свободы, но в связи с недостатком офицерских кадров срок ему предстояло отбывать после войны. В дальнейшем С. был назначен командиром 960 СП 275-й СД Южного фронта. Попал в плен контуженным в августе 1941 г. близ Киева. В начале 1943 года перешел на службу к Власову, командовал частями «Русской освободительной армии».В мае 1945 года при попытке бежать в американскую зону был задержан сов етскими войсками в Чехословакии и отправлен в Москву, где арестован. 1 августа 1946 года по приговору Военной коллегии Верховного суда за измену Родине был повешен. Лишен орденов. - По другим сведениям с апреля 1942г. Салихов М. Б, работал старшим преподавателем Варшавской разведшколы и старшим лагеря №1. Одновременно с ноября 1943г. являлся преподавателем в филиале Варшавской разведшколы на станции Нойкурен. Позднее являлся преподавателем агентурной разведки в школе резидентов – радистов в Нидерзее.

А к0мандир 13 СК -Кириллов, Николай Кузьмич, генерал-майор (назначен в феврале 1938 года). В начале августа из-за нанесения противником фланговых ударов и выхода в район Первомайска корпус был окружён южнее города Умань. Генерал-майор Николай Кузьмич Кириллов 10 августа 1941 года попал в плен. Приказом Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941 года Кириллов был объявлен злостным дезертиром, нарушившим присягу и предавшим свою Родину, а решением Военной коллегией Верховного Суда СССР от 13 октября 1941 года был заочно приговорён к расстрелу. В плену Кириллов содержался в концентрационных лагерях Вольфхайде и Дахау. 3 мая 1945 года Кириллов освобождён союзными войсками и передан представителям советской военной администрации в Германии, после чего переправлен в Москву, 25 августа 1950 года был осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58, п. 1 УК РСФСР («измена Родине военнослужащим») и приговорён к высшей мере наказания. В тот же день расстрелян.

А к0мандир 12 -0ї армії – П0неделін П.Г

 Заочным приговором Военной коллегии Верховного Суда в 1941 году приговорён к расстрелу. С августа 1941 года по 29 апреля 1945 года находился в немецком плену.  29 апреля 1945 года был освобождён американскими войсками. 3 мая 1945 года передан советским представителям. Арестован 30 декабря 1945 года и заключён в Лефортовскую тюрьму. Обвинялся в том, что «являясь командующим 12-й армией и попав в окружение войск противника, не проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике и 7 августа 1941 года, нарушив военную присягу, изменил Родине, без сопротивления сдался в плен немцам и на допросах сообщил им сведения о составе 12-й и 6-й армий». 25 августа 1950 года Военной коллегией Верховного Суда приговорён к расстрелу с исполнением приговора немедленно

 

Чим все закінчил0сь - 1 августа группа Понеделина, обороняясь с северо-востока, запада и юго-запада, продолжала выход на рубеж Терновка, Ново-Архангельск, р. Синюха, Звенигородка, ведя бои с прорвавшимися частями противника. К утру 2-го числа 60 гсд сосредоточилась на юго-западной окраине Свердликово, имея задачей наступление на Ново-Архангельск с севера. Это был последний день, когда в оперативных сводках 12-й армии дивизия упоминалась как отдельная боевая единица.

2 августа немецкая танковая группа Клейста соединились с 17-й армией, взяв в окружение части Юго-Западного и Южного фронтов.

Группа Понеделина в течение 4 августа, почти не имея боеприпасов, горючего и питания, пыталась пробиться из окружения на восток или юг. К 8 августу немцы ликвидировали Уманский котёл.

19 сентября 1941 года 60 гсд была расформирована как погибшая.

 

Та 99 гсд 13-г0 СК 12-0ї армії (Марьянівка-Ліс)

99-я стрелковая дивизия стала первым советским соединением, которое награждено орденом в годы Великой Отечественной войны.-Наг0рджена 22-г0 липня…)))))))- за б0ї перших днів війни.

Дивизия попадает в окружение под Уманью, где большая часть личного состава дивизии погибла или попала в плен, удалось избежать окружения только части артиллерии и тылов;

К0мандир - Опякин, Павел Прокофьевич, полковник (пленён, бежал) (02.07 — 11.08.1941 г.)

.

22 июля 1941 г.

Общая обстановка

         Войска 12-й армии продолжали отходить в юго-восточном направлении, ведя ожесточенные бои с наседающими немецкими войсками. Выставив оборону на рубеже Липовец, Остолопов, Бондуровка, Битковцы, войска 12-й армии одновременно наносили удары в восточном и северо-восточном направлении по районам Оратов, Лукашевка, Княже-Креница, Монастырище, занимаемым охватывающей немецкой группировкой.

А німці -

– Сл0вацька бригада (Пілв0усека)  на Лип0вець північ.

97-ма лпд (Фреттера-Пік0)– на П0півку (А ці брали Ж0рнищі і мабуть Б0ндурівку).

125 пд (Шнекенбюргера)– на Райг0р0д ( ск0ріше за все в0ни й були в Рубані).

1-а гпд – на півдні на Брацлав.

.

В это же время на правом фланге 13-го стрелкового корпуса, части 18-й армии Южного фронта, не согласовав свои действия и не предупредив командование 12-й армии, начали отход в восточном направлении. Правофланговые части 18-й армии в районе 15 часов были замечены в районе Юрковцы. Воспользовавшись этой несогласованностью в действиях, и наступая вслед за отходящими частями Южного фронта, немецким войскам удалось к 13 часам захватить переправы через Южный Буг и сосредоточить в районе Райгородок до 15 танков и до двух батальонов пехоты, а затем начать наступление в направление Криковцы.

 99-я стрелковая дивизия, державшая оборону в этом районе, под давлением немецких танков и пехоты, с 16.30 левым флангом начала отходить на рубеж Криковцы, Ометинцы, что, в свою очередь, создало угрозу дальнейшего обхода противником левого фланга 13-го стрелкового корпуса.
         Исходя из сложившейся обстановки начался отвод дивизий 13-го корпуса на новые оборонительные позиции

Б0ндурівська 60 гсд відійшла і стала за р. С0б.

Марьянівська 99 гсд – лишилась у Юрк0вцях.

25 липня всі уйшли на Стрижаков, Даньковка, Пархомовка, Тодоровка

.

Німці пр0д0вжили 97-ма лпд (Б0ндурівськ0-німецька) на Гран0в,

125- та пд ( Рубанськ0-німецька) - на Іванг0р0д…

295-а пд 25-г0 липня взяла Іллінці.

.

26-г0 липня радянські ще відступили - Звенигородка, Христиновка, Теплик.

.

Так в0ни відступали д0 Умані ще тиждень, п0пали 0бидві ці армії

 6-та та рубанськ0-б0ндурівська 12-та

в Уманський К0тел, і 4 серпня іх всіх 0безвредили..20 тис. там вбили, 103 тис. взяли у п0л0н. 11 тис. втікл0.