Дмитро - це дурник. Значення імен.


Вони не тупі – вони тугодумні. Можливо, це якось зв’язано з складом – ДМ, що може означати Думка. Туга думка. Думм.

Дмитрик – це якось дурник. Раніше видно трохи не так звалось.. Дмутрик. Дмутро?

Вони прекрасно вчаться, в них розвинений мозок, але вони все одно – Тугодуми. Усі Дмитри.

Ще й третю частину Знань вони, оказуеться, зрозуміли не вірно. І торочать нісенітниці – ви спробуйте іх розкрутити на поняття та на знання звичних фактів Життя – побачите…

Тугодмутрики. Дмитро.

-           в майбутньому з’явиться наука, і все це розшифруюють…поки оперуем тільки суспіільними наблюденіями…..в когось – більше, в когось – меньше. Я про опит. Знання Життя і вірність вуснувків і систем. Побачених. осмислених. осенсених. Зрозумілих.

.

.

Микола – це означае Ні Кола. Тобто «ні кола, ні двора»…Усі Миколи та Миколайовичі в Результаті Життя не мають Наследства. Багатства стабільного і всеосяжного.

Ну раз він Ні Колаааа, - то і не мае бути в нього цього колаааа ( будинку, двору)…

.

Ви розуміете, що будинок у нього то Е, але це формалізм, - насправді, він не мае Будинку – тобто речі, яку здобували раніше великим трудом і працею багатьох років – Стабільності. І Великого Багатства. Тобто Будинок ( Кіл) – це не хата в селі, або квартира, - а щось велике Здобуття у результаті Життя. Кіл.

Те, що можна передати Нащадкам. Тобто усі Миколи і Миколайовичі у зменьшеній відповідності Не мають – Наследства. Багатства, спокійно передаваемого далі.

Найчастіше, вони і на початку Життя теж не мають наследства. отриманого від батьків.

Микола – це нікола, ні двора….

.

.

І так далі…- Антон – це гандон. У всіх них енергії – чогось багато….

Антонович – знач теж енергії – кучу мае і т.д…

Валера – це псих…»ти шо, - валера»??....і т.д….

 

 

Це якісь первісні значення імен, я впевнений. Знання про які Людством загублені, але ці Значення працюють до сих пір.

На те вони і Значення – що це просто проста Енергія, прояви якої діяли і діють завжди…

 

і імена не виникли нізвідки – це був прояв суми якихось Фактів. Що і помічали Люди…записували, ділились, мали загальну думку про дані факти…

 Щось таке було в даній людині – що ії давали дане ім’я. А імена колись давали не при народженні – а по поведінці ії на протязі життя. І однакові імена давали схожим по психотипу людям…

Зараз ім’я Люди дають теж вірно – просто по-наїтію.

Зарання Батьків Щось штовхае на надання даній дитині саме цього ім’я, значення якого повністю відповідае Людині,-  пізніше це стае добре видно…

Це не Ти дав ( вибрав) ім’я свої дитині, чуеш ти, пісчинка безмозгла...

-          Це тобі думка прийшла саме та, що і мала бути. Той фактаж, що і мав бути. Згідно Вселенських енергій. Енергія відповідна була у даної дитини  - значить і мала бути вона названа саме так, відповідно. І так вона і проживе – згідно зарання заложеній у ній енної енргії - своій енергії і відповідно проявленному зовні свому імені. Ім’я – це просто табличка даного згустку енергії.

-          Яке дае розшифровку тому, що всередині. Для тих, кому не зрозуміло. Але ім’я і не повинно давати роз’яснень – це просто вилізший зсередини назовні показник ціеї тушки.

-          Типу,- мозок виглянув назовні і показався зсередини на палочці.

Так що ось такі значення імен. Справжне походження нам на сьогодні повністю – не відоме. А показники – Е.

Дмитро – це тугодумник.

Микола – це безприданник і безнаслідник дітям своїм.

І. т.д……

Ех, колись розшифрують це все…всі ці значення…всі ці енергії…і іх прояв…Цікаво буде здобути загублені Знання. Все одно, що у 2о-му столітті розшифрували календар майя, живших у 6-му до н.Є…

Діти - це глисти Батьків. По-суті.

.
Діти висасують усю Життеву Енергію у Батьків.
.
у 50-т років кожен Батько вже схожий на горбушку від буханки Хліба - Зовні (Снаружі) Е - а Всередині - Пустий. Пусто. Висосаний. Висотаний. З'їдений. Жучками...Хоча ТАК НЕМАЕ БУТИ!!! Ще Жити і Жити!!....
.
Всередині Буханки - Вже Немае Нічого....Один Корпус Залишився...Всередині - Пуст0та...
.
більшість Дій та Поступків ( Вчинків) Він Зробив Задля дітей....Мало того, - Більшість Негативних Дій Для Себе і Для Оточуючого Світу і Людей - Він Зробив Задля Власних Дітей!!!
.
Деякі Криси ( люди підлі, захопницькі) ростять Крисенишів, Щури - щуренишев - р0блять ЗЛО, - і Оправдують Це Тим, - щ0 ВСе Для Дітей Роблять!!!
Хоча, м0гли б це не р0бити. І Знають те, щ0 роблять ЗЛО... але ж діточки просять їстоньки...
.
Так що Усі Діти - це Глисти Батьків. Виснажують Тебе - і Ти вже Сміття в Кінці....
.
.
Ти все - Віддав. 50% Свого Життя - Віддав Для Них. 

Для чого віддав 50%? ти- горбушка? ти- сміття. ти вже - недолюдина. отброс
.
Залишитися горбушкою від хліба? Для чого вони виїдають Люди ( ТИ) 50% мозку і Тіла?
.
Жінки віддають Купу Здоров'я. І Настрою. Подивись на жінку, щ0 р0дила 28 дітей - д0 тебе дійде Накінець Суть? ти думаеш,-  це смішки? Ти бачив х0ч 5-ти р0дну? З Жін0к теж лишаеться - Шмаття. І Нерви - теж 0.
.
у мене дітей немае. Але будуть, і я так і буду відн0ситись. 

Треба Любити Дітей, це Наш Рефлекс. І Пр0д0вжувати Рід - це теж - Рефлекс. Інстинкт.
.
Але П0трібн0 Р0зуміти - щ0 Таке Діти - Для Людини. Що Це Мінус - П0- Суті...знищуе Тебе. як - глисти.
.
0тже, Діти - Це Глисти Батьків.
.
.
в майбутнь0му знайдуть інші п0рівняння. Але Факт - З0стаеться Факт0м.

Діти - це глисти Батьків. По-суті.

.
Діти висасують усю Життеву Енергію у Батьків.
.
у 50-т р0ків к0жен Батьк0 вже сх0жий на г0рбушку від буханки Хліба - З0вні (Снаружі) Е - а Всередині - Пустий. Пуст0. Вис0саний. Вис0таний. З'їдений. Жучками...
.
Всередині Буханки - Вже Немае Ніч0г0....0дин К0рпус Залишився...Всередині - Пуст0та...
.
більшість Дій та П0ступків ( Вчинків) Він Зр0бив Задля дітей....Мал0 т0г0, - Більшість Негативних Дій Для Себе і Для )т0чуюч0г0 Світу і Людей - Він Зр0бив Задля Власних Дітей!!!
.
Деякі Криси ( люди підлі, зах0пницькі) р0стять Крисенишів, Щури - щуренишев - р0блять ЗЛ0, - і 0правдують Це Тим, - щ0 ВСе Для Дітей Р0блять!!!
Х0ча, м0гли б це не р0бити. І Знають те, щ0 р0блять ЗЛ0... але ж діт0чки пр0сять їст0ньки...
.
Так щ0 Усі Діти - це Глисти Батьків. Виснажують Тебе - і Ти вже Сміття в Кінці....
.
.
Ти все - Віддав. 50% Св0г0 Життя - Віддав Для Них. 

Для ч0г0 віддав 50%? 
.
Залишитися г0рбушк0ю від хліба? Для ч0г0 в0ни виїдають 50% м0зку і Тіла?
.
Жінки віддають Купу Зд0р0в'я. І Настр0ю. П0дивись на жінку, щ0 р0дила 28 дітей - д0 тебе дійде Накінець Суть? ти думаеш,-  це смішки? Ти бачив х0ч 5-ти р0дну? З Жін0к теж лишаеться - Шмаття. І Нерви - теж 0.
.
у мене дітей немае. Але будуть, і я так і буду відн0ситись. 

Треба Любити Дітей, це Наш Рефлекс. І Пр0д0вжувати Рід - це теж - Рефлекс. Інстинкт.
.
Але П0трібн0 Р0зуміти - щ0 Таке Діти - Для Людини. Щ0 Це Мінус - П0- Суті...знищуе Тебе. як - глисти.
.
0тже, Діти - Це Глисти Батьків.
.
.
в майбутнь0му знайдуть інші п0рівняння. Але Факт - З0стаеться Факт0м.

Діти - це глисти Батьків. По-суті.

.
Діти висасують усю Життеву Енергію у Батьків.
.
у 50-т р0ків к0жен Батьк0 вже сх0жий на г0рбушку від буханки Хліба - З0вні (Снаружі) Е - а Всередині - Пустий. Пуст0. Вис0саний. Вис0таний. З'їдений. Жучками...
.
Всередині Буханки - Вже Немае Ніч0г0....0дин К0рпус Залишився...Всередині - Пуст0та...
.
більшість Дій та П0ступків ( Вчинків) Він Зр0бив Задля дітей....Мал0 т0г0, - Більшість Негативних Дій Для Себе і Для )т0чуюч0г0 Світу і Людей - Він Зр0бив Задля Власних Дітей!!!
.
Деякі Криси ( люди підлі, зах0пницькі) р0стять Крисенишів, Щури - щуренишев - р0блять ЗЛ0, - і 0правдують Це Тим, - щ0 ВСе Для Дітей Р0блять!!!
Х0ча, м0гли б це не р0бити. І Знають те, щ0 р0блять ЗЛ0... але ж діт0чки пр0сять їст0ньки...
.
Так щ0 Усі Діти - це Глисти Батьків. Виснажують Тебе - і Ти вже Сміття в Кінці....
.
.
Ти все - Віддав. 50% Св0г0 Життя - Віддав Для Них. 

Для ч0г0 віддав 50%? 
.
Залишитися г0рбушк0ю від хліба? Для ч0г0 в0ни виїдають 50% м0зку і Тіла?
.
Жінки віддають Купу Зд0р0в'я. І Настр0ю. П0дивись на жінку, щ0 р0дила 28 дітей - д0 тебе дійде Накінець Суть? ти думаеш,-  це смішки? Ти бачив х0ч 5-ти р0дну? З Жін0к теж лишаеться - Шмаття. І Нерви - теж 0.
.
у мене дітей немае. Але будуть, і я так і буду відн0ситись. 

Треба Любити Дітей, це Наш Рефлекс. І Пр0д0вжувати Рід - це теж - Рефлекс. Інстинкт.
.
Але П0трібн0 Р0зуміти - щ0 Таке Діти - Для Людини. Щ0 Це Мінус - П0- Суті...знищуе Тебе. як - глисти.
.
0тже, Діти - Це Глисти Батьків.
.
.
в майбутнь0му знайдуть інші п0рівняння. Але Факт - З0стаеться Факт0м.

Приватбанк може стати багатший.

.

Просто потрібно повиганяти усіх росіян з банку…Тихенько збагрити.

Вони ж генно – криворукі. І портять усю роботу. Подивіться у росії – як у тих криворуких як не падае, то горить щось весь час і не можуть потушити і більше, - не здатні наперед забезпечити пожежну безпеку….Навіть ракети падають, що там казати про просту працю…

У Приватбанку тисячі криворуких менеджерів із російськими прізвищами – Куликова, Воробйов, Фурман, Олийнік, Петухов, - все це роспрізвища. І усе це – генно криворукі. Така Природа…

Виглядають вони старательно – але ця вся старательність направлена не на роботу, а на виправлення помилок власних, допущених під час роботи…

.

Це ж не е позитивний рух – на чітке виконання обов’зків безпомилкове, не напрягаючись.

Це ж не рух до власного збагачення. Бо коли криворуке Весь час переробляе заново та щось підлаштовуе, ремонтуе, - так далеко не заїдеш і не заробиш щось…

Це не е рух заради компанії, заради ії збагачення.

 

.

Навіщо розумні компанії криворукі?? Без них, сплавивши їх чистити корівники, або чистити взимку сніг, -  точно можна збагатіти.

.

До речі, Фурман або Олійник – прізвища виглядають наче еврейські, - НІ, це теж, - росіяни…)))) як не дивно.

.

Навіщо на підприємстві ( у фірмі) – криворукі?

 

Без криворуких росіян – менеджерів  – можна стати багатше у декілька раз!!

 

Приватбанк м0же сильн0 збагатіти. Вигнавши «працівників» з російськими прізвищами.

.

Якщ0 не зрозуміло – читайте ще раз. Аргументи там.

Це стосуеться і мільона інших фірм в Україні...просто Приват самий передовий і самий толковий і конкретний.

.

- а вик0ристати цю Пораду може любий. до кого дійде. Або хто зацікавлений в еффективності бізнесу та в грошах. В Прибутку.

Як запропонувати Гугл Мапсу кращі маршрути? У м.Київ.

Як запропонувати Гугл Мапсу кращі маршрути?
.
Б0 ін0ді він п0казуе не самі найкращі. Куда звернутись?

Я надам інф0рмацію ( п0 м. Києву), а в0ни п0кращать дані пр0 найшвидший маршут. Найк0р0тший. Міським трансп0рт0м. Це ж Людям стане в наг0ді....

Щ0сь не знайш0в, куди звертатись. Не підкажете?

Сосикровь. Сосикров. Прикольний нік. Патентую!

......
пр0ст0 я п0мітив, щ0 у житті Назва тебе, твій нік, тв0е прізвище, тв0е призвіще ( кличка), - несуть енергетику і дію, відп0відну....

- жук0в лізе як жук, дьяченк0 веде себе як і внук дьяка, с0сиген - с0се в древніх греків
рученк0 вик0нуе ручну р0б0ту - наприклад авт0механік, інтр0лігат0р - завідуе канцеляріею ТЦ,  та млн. інших прикладів...

Кіллтанкс вдал0 вбивае танки... А 0т С0сикр0в щ0сь не зустрічав так0г0 ніка...Перевірив в Інеті - нема!
.
Думаю, Людина з таким нік0м Далек0 Піде!!! Патентую!! Беріть, хт0 Х0че, але мене згадайте у ссилці! 
я з час0м прийду за пр0центами! 
.
чудеса...с0сикр0вів десь 13% у люб0му суспільсті, а нік ж0ден честн0 с0бі не взяв....Не придумав. Не відчув. Не назвався...
я, як мислитель, за вас придумав! Я ВСЕ м0жу - придумати і пр0думати!
.
Беріть с0бі нік - Сосикров! або російською - Сосикровь. 

 це дасть вам багат0 матеріальних благ, запевняю! кр0в - це ж енергетична реч0вина. Забираеш у інших в себе - і маеш п0живу та живлення. Успіх. Матблага. Життя. Дітей р0зпліджуеш!!

 Так Життя влашт0ване....

Росіяни - це хуїтта нелюдська. І ще Довго Нам страждати прийдеть

  • 05.07.18, 21:36
Р0сіяни - це хуїтта нелюдська.
.
Ви п0чули, щ0 десь хт0сь к0г0сь в Україні застрелив...Ваххх, як п0ган0, українці стріляють друг друга....Не приемна н0вина...
.
Дак ви не будьте синьк0ю мал0м0згл0ю, не будьте бидл0м - а вивчіть Це Питання. Хт0 К0г0 Там застрелив...
.
і ви знайдете на третій день, щ0 це наш р0сіянин застрелив наш0г0 р0сіянина.....етнічні р0сіяни. 0скільки в0ни напівмапи - напівлюди - т0 і діють в0ни теж так. 
.
І Увесь Вред в Україні у більш0сті р0блять В0ни.
.
т0 р0сіянина застрелила с0бака...
т0 р0сіянин п0різав н0жем р0сіянина...
т0 р0сіянин викинувся з балк0ну...
.
Все Це - Р0блять Р0сіяни. Наші. У Нас Пр0живаючі. І В0ни ще Д0вг0 будуть п0ганити картину. І з'являтись у Н0винах...
Ще р0ків 40 ці к0нчані будуть чудити. І П0ртити картину України.....

Згоріло лісу в росії. Росіяни - напівмавпи.

  • 05.07.18, 15:15
це чернетка ще...я бачу, щ0 багат0 хт0 не р0зуміе, ч0му р0сіяни - напівмавпи....
б0 На 0сн0ві Фактів. С0тні випадків люджерства в р0сії вам не факти? Не Д0х0де? Не д0х0де, щ0 це за р0сіяни такі? 
і з чим їх їдять...))))?? Це - напівмавпи. І їдять в0ни друг дружку - сп0кійн0. Б0 М0зку-т0 - немае. С0вісті чи Людян0сті - тим більше.
Так щ0 вбити іншу людину - для них це запр0ст0. Тим більше яких0сь чужих прибалтів чи українців.

0сь вам факти пр0 ліс. Сп0кійні факти.)))
.

Леса России занимают 800 млн га.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

По официальной статистике за год сгорает примерно 2 миллиона гектар леса в год, а по неофициальной — примерно 14 миллионов гектаров.

 

1)      С начала года (2018) в России сгорело 10 миллионов гектаров леса.

https://lenta.ru/news/2018/07/04/fire/

.

2) В 2017-му зг0ріл0 8.3 млн. га лісу.

http://forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21322

 

3) В 2016 году сгорело 4,7 миллиона гектаров лесных территорий.

https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1863&ea.campaign.id=51092&ea.tracking.id=snob

.

4) В 2015-му зг0ріл0 2.1 млн. га лісу.

http://flashsiberia.com/news/bolee-2-mln-ga-lesa-sgorelo-za-leto-v-baykalskih-regionah

5) В 2014-му зг0ріл0 1.8+1.2 = 3.0 млн. га лісу.

http://flashsiberia.com/news/bolee-2-mln-ga-lesa-sgorelo-za-leto-v-baykalskih-.regionah

http://sakhalife.ru/v-yakutii-za-proshlyiy-god-sgorelo-1-2-mln-gektarov-lesa/

6) В 2013-му зг0ріл0 - …

.

7) В 2012-му зг0ріл0 13 млн. га лісу.

 

8) В 2011 –му 9 миллионов гектаров леса сгорело в России.

. http://vedomosti-ural.ru/notes/28967/

.

9) В 2010-му зг0ріл0 5.9 млн.га лісу.

http://smis.iki.rssi.ru/fire_reports/sum2010/s2010.htm

10) в 2007-му зг0ріл0 10 млн. га лісу.

http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/forests/90659/1902232/

http://polit.ru/news/2012/09/03/ekologia_fire_13/

.
.
І тушити ніхт0 не збираеться...)))))))
.
.
.

Росіяни - напівмавпи. Це не схоже на людей.

  • 04.07.18, 20:04
Р0сіянин живе, - як солдат ( вірус). В солдатські масі. ( солдат вірусної купи - імперії). Клони.
.
.
.
- Не мати нічого людського. Все людське - мішае бути крепким солдатом.
- Не мати лишніх емоцій, бути зібраним, грубим. 
- Задача його - не висовуватись. 
- Не мати нічого власного.
- Захопити все, - що "погано" ( слабо) лежить. вірус завжди нападае на ослаблене...або запущене, те, що без догляду, без нагляду ( присмотру).
- Померти бігом і не думаючи ради інтересів клану-імперії-вірусної купки.
.
і зараз вони кожну секунду народжують цих нових і нових солдат. 
Вірусів. Оце їхне дитяче "уа-уа", яке ви можлив0 почуете - це не Людина народилась...- а солдат імперії. Клон. 
.
.
Яке буде паскудити Життя собі, своїй жінці, свому сусіду, і жителям інших країн. Ради Одніеї Цілі - закрасити колір сусідніх країн на карті у колір своеї держави.
.
таке призваніе в них. так ім подобаеться. Сенс Життя в них такий...що поробиш...Судьба.
.
.
- через це в0ни усі мислять 0днак0в0,- щ0 пр0фес0р, щ0 інженер, щ0 різн0р0б0чий. У Людей же так0г0 немае, к0жен клас не мислить 0днак0в0 з іншим клас0м.
- через це в0ни в п0ведінці виглядають, як стад0 вівців. 0днак0ві. Не вис0вуються. Хт0 висунувся, дуже р0зумний - тих зразу вбивають.
- через це в0ни спілкуються груб0, матами. Не засуджують за якусь п0милку, не б0йк0тують чи вчать - а бьють у м0рду 0дин 0дн0г0.
- через це в0ни відн0сяться д0 жінки, - як д0 ск0тини. Яку треба бити і драти сексуальн0. Не любити - а драти член0м ж0рстк0, наче вівцю дурну.
- через це іхні жінки і виглядають, - як драні кицьки...як б0льні і замучені, з немит0ю шерстю ( в0л0ссям) кицьки. Гляньте на зраз0к 100% - спікера МЗС Марію Захар0ву. Придивіться уважніше д0 всіх їхніх жін0к - і ви п0бачите усю ж ту кицьку драну. П0мийну. Х0ч це буде крута тенісистка Шарап0ва, х0ч це буде пр0ста дівчина з райцентру - усі в0ни сх0жі на ту Захар0ву...замучену драну кицьку...усі. б0 таке в них Життя і таке х0чуть і р0блять з них їх ч0л0віки і їх вірусне життя.
- через це і таке ж0рст0ке відн0шення іхніх жін0к д0 дітей. Бьют, істерят.
- через це і їхні матері не признають смерті св0їх дітей на Д0нбасі чи у Сирії. Б0 керуються ці матері ідеею - все ради Захвату світу. 
.
- через це р0сіянин не р0зуміе, - Як так не дати й0му цигарку, к0ли він пр0сить. У їх світ0гляді - усе 0бще, к0мунне, с0лдатський 0бщак. Не м0же бути в тебе 2-і пачки цигар0к, а в нь0г0 - 0. Все п0винну бути 0бще. Загальне. В тебе немае бути ч0г0сь шир0к0г0 та Св0г0.
- через це р0сіянин не р0зуміе,- щ0 таке К0рд0ни. Щ0 таке - інші держави. Щ0 таке - приватна власність.
- через це в0ни і генні в0ри. Як с0лдат краде завжди курку в х0зяїв, там де він тимчас0в0 на п0ст0ї, - так і в0ни відп0відн0 завжди крадуть Усе, щ0 в п0лі з0ру. На усіх рівнях - від різн0р0б0ч0г0 д0 т0п-менеджера п0 нафті.
- через це в0ни намагаються зах0пити Усе в Світі - як тільки ств0рилась 0бщина р0сіян у Германії, в0ни зразу спр0бували зах0пити Германію. Це бул0 у 1911-му, це бул0 у 1927-му, це бул0 у 1960-му, це бул0 у 2011-му, це бул0 і Буде. Так сам0 в0ни намагаються зах0пити Прибалтійські страни. Х0чуть зах0пити Казахстан та Вірменію. Так0ж США навіть Весь Час. ( ств0рити с0црев0люцію - і зах0пити під прив0д0м інтернаці0налізму та еднання р0б0ч0г0 класу))). Ну ви ж це бачили.
Францію, Фінляндію, Румунію, Афганістан, Іран, - та Усіх. Увесь Світ. Ціль в них 0дна - Увесь Світ. Серп і М0л0т ( це вірусна 0бманка для Зах0плення) над гл0бус0м бачили? це - В0н0.
- через це в0ни сп0кійн0 відн0сяться д0 Смерті. Щ0 таке Тв0е Життя Заради Їдеї? Ради ідеї вмирають міль0ни Людей на Планеті. Але Ідеї у всіх - різні. Ті за те, ті за те. Я, м0же, теж за щ0сь. А у них Усі 147 млн. - за 0дн0. 
.
.
.
.
п.с. Пр0д0вження. Г0л0вне - висказан0, п0дане. Р0з'яснене. Ще щ0 -

- через це в0ни п0люблять вбивати.
Вбивають Усе, щ0 шевелиться. Вбивають рибу - і 0тримують зад0в0лення. Серед них -  млн. вбиваючих рибу п0-ск0тськи. Не р0зуміючих, щ0 таке прир0да. Шкурне туппе відн0шення. Вбивають 0станнь0г0 тигра чи ведмедя - і 0тримують зад0в0лення. 
Вбивають Пушкіна - і радуються. Вбивають царів Св0їх - і Радіють. Вбивають Бабченка, Есеніна, Тальк0ва, Евд0кім0ва, Шукшіна, Приг0ва, Мілюхіна, Ц0я, Немц0ва, Маяк0вськ0г0, Д0ст0евськ0г0, Зазубріна - і радуються. Там немае - каяття. Жалю. П0ваги. П0шани. Згадування. Р0зуміння - і виправлення П0мил0к!!! Там усе - вітер і сміття в Г0л0ві...
В0ни Абс0лютн0 сп0кійн0 р0зм0вляють пр0 вбивств0 Людини Людин0ю. Чи це був цар, чи це був митець, чи це був й0г0 друг, друг ць0г0 вірусн0кл0на р0сіянина...б0 там не існуе Прир0дн0 друзів!
 Вірус - вірусу - не друг, - а к0лега! Задача-т0 - 0дна...
Згадують, аналізують. Сп0кійн0. смерть. 
.
б0 смерть віруса - це клітинка, викинута п0вітрям аб0 з кал0м аб0 з м0кр0тинням З Зд0р0в0г0 0рганізму.....в0на не п0мітна...
.
.
Тим більше в0ни Сп0кійн0 вбивають - Людину. Б0 В0ни Самі і не Е - Людьми. Це - напівлюди. Напівмавпи.
Д0 Них У Людстві П0винні Бути Вир0блені 0с0бливі Зак0ни. У Майбутнь0му. Як відн0ситись і щ0 р0бити з Цим Наявним Вірус0м. 
147 млн. вірусів. Вбивати їх - Не М0жна. Людині-людину вбивати не м0жна. Це ми знаем0 згідн0 напраць0ван0ї М0ралі Людства на власній с0вісті та на бит0вих прикладах, а г0л0вне,- на відчуттях людей, тих кт0 к0г0сь вбивав...п0ган0 їм жити після так0г0. І це Людств0 - Знае.
Ще е Біблія. Там дух0вн0 р0зписан0 теж саме.
0тже, вбивати вірусів - треба. Але тут все ж напівлюди. 
.
Не м0жна засипати їх хл0рн0ю ізвестью, як глистів та личин0к мух у ямі. Не м0жна залити бет0н0м. Не м0жна навіть відн0ситись д0 р0сії, як д0 терит0рії, - п0вністю залит0ю в0д0ю. Немае р0сії - там 0кеан. 
Так - не м0жна.
.
.
Там - 147 млн. напівлюдей. Вірусних.
 Їх - не спасти Ніяк.
.
.
Треба вир0бити Людству Н0ві Правила П0ведінки Д0 них. І Правила Убезпечення Від Них. 


Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
35
предыдущая
следующая