Леново (Lenovo) - капець ім. Буде банкрот.

  • 20.05.18, 20:30
Лен0в0 - банкр0т. Буде. через пів0р0ку, думаю...

Геніальна ж фірма була...

Дешева - відн0сна якість і 0дн0часн0 суперм0жлив0сті смартф0нів і дешева ціна...

З 2010-г0 р0ку десь вийти з нуля д0 3-г0 місця у Світі...
всі ж купляли, н0рмальна техніка, не ламалась...
.
Щ0 в0ни в результаті р0блять - купляють банкр0та - М0т0р0лу....да, геніальні телеф0ни були були в М0т0р0ли, на любителя...але ж це банкр0т...

Купляють ( аб0 х0чуть навіщ0сь..) банкр0та Фуджітсу....да, теж геніальна техніка, були в них і к0мунікат0ри класні, і н0ути...але ж це банкр0т.
.
Купляючи банкр0та - ти с0бі карму п0ртиш...)) і сам с0бі справи підт0чуеш смертю. смертниками.
.
і - все.
.
На фірменн0му сайті Лен0в0 в Україні д0ступн0 4! з десяти м0жливих телеф0нів Лен0в0...решти немае)))
Два десятка пр0відних пр0давців смартф0нів України зменьшили пр0даж дан0ї марки д0 мінімума теж....

Це п0казник 100% банкр0тства.........

капець лен0ву...
жалкую. Тільки п0любив.......півт0ра р0чки м0му смартф0ну...думав і н0ут їх брати раніше...взяв НР.
Єх, Лен0в0, Лен0в0....суперська китайська хфірма....

вам - пісец...як і р0сянам.

Перемагають Зараз Хуавей і Ся0мі...все зап0л0нили...тьху на них
.

Колобок – це дегенерат. В побуті.

                                              Колобок – це дегенерат. В побуті.

1)      Нар0дився він у діда з баб0ю, в яких репр0дуктивна система ( та і весь 0рганізм) вже вт0млена і засмічена, шансів нар0дити п0вн0цінн0 зд0р0ву фізичн0 і психічн0 дитину набагат0 меньше, ніж у зріл0му віці аб0 м0л0д0сті. Багат0 шансів нар0дити дегенерата.

2)      Батьки ( дід та баба) теж були дегенератами ( вир0жденцями), 0скільки за Все Життя Ч0г0сь не нар0дили дітей ( пр0двження р0ду). Нар0дили дитину тільки т0ді, к0ли це наче і не треба вже…Т0бт0, це була випадк0вість. П0рушення системи. Системи – щ0 в них Не п0винн0 і бути дітей.

Раз таке п0рушення нар0дил0сь – п0 зак0нам Прир0ди в0н0 і не мал0 жити д0вг0. 0скільки мал0адаптивне, несистемне. Любе Виключення мае мал0 життев0ї Сили.

Звичайн0, в дегенератів, і нар0дився дегенерат. ( яблучк0 від яблуньки недалек0 падае).

3)      Тільки дегенерат міг п0кинути стареньких діда й бабу напризв0ляще, без д0гляду на стар0сті і піти у світ від них Назавжди.

4)      В дегенератів ( та геніїв) найчастіше зустрічайеться дуже багат0 сил і дуже багат0 життевих пр0блем. Які в0ни д0лають за рахун0к св0х надзвичайних сил. Н0рмальна людина найчастіше аб0 гине ск0р0 при пр0блемах, аб0 живе дуже тих0, без пр0блем. В дегенератів – не так. В0ни здатні п0б0рювати багат0 серй0зних пр0блем перед смертю ( п0читайте авт0бі0графії), з великим шум0м, п0казують не0дн0раз0ві п0двиги, пр0славляються, - але все 0дн0 гинуть.

5)      Дегенерат не намагаеться уникнути Р0зум0м чи Д0свід0м небезпек, дегенерат не здатен в0л0діти 0пит0м ( в т.ч. і Предків), м0з0к в нь0г0 п0рушений Прир0д0ю, - пр0блеми він вирішуе енергіею, рух0м, мінімум0м знай0мих й0г0 слабк0му м0зку схемами п0ведінки (0дн00бразними) і тимчас0вим везінням.

6)      Шлях дегенерата після деяк0г0 везіння найчастіше відн0сн0 швидк0 закінчуеться смертью. Б0 це – вир0жденець. Р0зуму та адаптивн0сті в них – мінімум. При ч0му дегенерат ум0вн0 вбивае сам себе. Св0ею бездумн0ю п0ведінк0ю. У плині Життя він ламае уст0ї та правила, ламае усе навк0л0 себе, у т0му числі ламае і п0ступ0в0 Себе.

.

Щ0 ми і бачим0 усе у казці «К0л0б0к». Це явна р0зп0відь пр0 дегенерата. Притча пр0 чудака, який був дурачк0м нед0р0бленим, нар0бив діл0в, наламав п0-х0ду др0в, вніс сум’ятицю в світ, пр0славився, і ск0р0 п0д0х.

Так і не зр0зумівши св0їх п0мил0к.

Не виправивши їх.

Не пр0д0вживши рід.

Не передавши Р0зум ( як0г0 в ньг0 і не бул0) Нащадкам.

Тип0ве Життя Дегенерата.

 

.

Якщ0 к0мусь див0м не від0м0, щ0 таке дегенерати, т0 це вже теж п0казник Ваш0г0 р0зуму.

М0жна п0читати Григ0рія Клім0ва. М0жна і без Клім0ва, п0бачити не раз сам0му у житті це.

 

Тип0ві дегенерати ( як і К0л0б0к), - це Т.Шевченк0, М.Г0г0ль, В.Маяк0вський, В.Вис0цький, С.Есенін, 0.Пушкін, М.Лерм0нт0в, І.Тальк0в, В.Ц0й,  і міль0ни інших.

.

 

Колобок – це дегенерат. В побуті. Казка пр0 дегенерата.

Всі росіяни - це котлери...

  • 17.05.18, 13:11
всі ви - котлери...усі 147 млн. росіян. Все Життя брешите всім, воруете, вступаете в Едину росію, - потім різко втомлюетесь, друзі вас кидають (бо у брехуна і не могло бути друзів) - і ви стріляетесь.....

Хт0 написав Мюнхаузена - Лінар.

  • 17.05.18, 12:42
Як0г0 ж ч0рта авт0р0м "Приключ0к Мюнхаузена" називають Распе...????
.
Распе вкрав у св0ю книжку три!! іст0рії з книжки Лінара, видан0ї на 20-ть р0ків раніше...

0тже, авт0р - Лінар. А всі н0сяться з Распе...0т життя...

Головна проблема росіян і показник мозку -не відмінили компартію

  • 16.05.18, 21:26
це пр0явил0сь у ще 1998-му р0ці.

Не заб0р0нивши к0мпартію - цим в0ни виправд0вують і 0д0бряють іст0ричні вбивства...

.
так щ0 сучасні деталі та н0вини, п0казуючи їх дурість та нелюдскість, мавпи 147 млн.. -, це усе дрібниці.
.
.
Все п0чал0сь і п0казал0 їх ще т0ді...

Іван0в(ва) , тебе чекае раша!!! Ч0г0 Ти Д0сі не Там?? Р0діна же

  • 15.05.18, 22:49
Іван0в(ва) , тебе чекае раша!!! Ч0г0 Ти Д0сі не Там?? Р0діна же ж.
к0ли це скінчиться, щ0 р0сіяни тут живуть і р0блять діла св0ї гнилі?

Уран планета в Україні!

  • 15.05.18, 20:48
З 18.00 Планета Уран ввійшла у знак Тільця.
.
 ( тільки щ0 взнав, б0 закинув сп0стерігання за планетами, як непрактичну штуку, не м0жливу для вик0ристання, а тільки за наслідками сп0стерігати - це вже мал0цікав0. Склав більше 1600-та г0р0ск0пів на людей та п0дії, над0їл0). т0лку мал0. наперед - важк0 р0зшифр0вувати, ну здійснилась П0дія - і щ0? все 0дн0 не вик0ристаеш. Сил не хвате..
ми всі пісчинки у руцях б0га...)))
.
Тілець - це Україна. базилей аферист ( Директ0р Київськ0ї Шк0ли Астр0л0гії)))))) каже, щ0 ні))))...
.
0тже, Уран ввійш0в у Знак Тільця, Знак України. Ми всі Українці - Тільці ментальн0. Дай п0жрать, їжа в нас культ, і дай пас0виськ0 з зелен0ю м0л0д0ю трав0ю....І наїсти тіл0 та черев0. Ніде в Світі таких - немае. Всі мислять - п0-інш0му. Це - наша цінність.
.
Уран - це нерви. Це вибухи та буд0раження. Та к0мп.техн0л0гії.
.
Буде Уран 7-м р0ків у Тільці.  
виснув0к - 
.
.
Нерв0ва К0р0ва далек0 не заїде.....

Козловський Віталій Даун від Природи, але...

  • 14.05.18, 22:10
його друзі його росіяни замутили - Баянов і Скоморохова. Якби у вас, дурачка, були друзі Баянов і Скоморохова - вас би не задурили??

Кнессет прийняв 9 травня як День Перемоги. А парад - 8-го чогось

  • 10.05.18, 21:50
Але ветерани - жиди у ць0му р0ці у Іерусалімі пр0вели парадик 8-г0 травня!!!!!
.
Питання - ч0г0 8-г0?? як і вся Евр0па. Ч0г0 не 9-г0, згідн0 св0г0 Зак0ну,

прийнят0г0 у липні 2017.

пачиму не с расией вмести?
.
та ч0г0 не згідн0 св0г0 ж зак0ну??
.
Прийняли, щ0 будуть св'яткувати 9-г0...а парадують - 8-г0...)))). б0яться?

Мислення росіян.

  • 09.05.18, 08:32
Уявіть, що вас ударити сосновим брусом 8на8 (см.) по голові.
.
- От таке саме робиться в голові стандартного росіянина. Хоча його ніхто не бив.
.
.
Там одна-дві думки, 6-ть емоцій, мінімум логіки, матюки і вітер - і все це швидко крутиться...
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
32
предыдущая
следующая