"Нічого страшного"...Наше відношення до поліції.

  • 05.05.18, 19:51
Дивився, т0чніше слухав на Фейсбуці минул0річне затримання Верх0вн0ї судді Кицюк.
 - ця п'яна Верх0вна Суддя України забл0кувала всю вулицю св0ею автівк0ю, ну і менти ії з п'ят0г0 разу п0в'язали.
Х0ча не мають так0г0 права...))) але ж бидл0 в0на, бикувала, 0т і мусіли...
Але річ не ут0му.
.
Ст0їть п0ліцейська машина. П0ліціянти р0збираються з Кицючк0ю.
Підїзжае ст0р0ння машина і стае п0ряд з п0ліцейськ0ю.
.
 - Мент д0 в0дія - Приберіть будь-ласка машину, ви бл0куете нашу!\

- В0дій - "Да ніч0г0 страшн0г0"....
.
.
0сь Таке наше відн0шення д0 п0ліції.....
.
сь0г0дняшне відн0шення. 
д0 сь0г0дняшнь0ї п0ліції.

Мент аж підск0чив - "Як ніч0г0 страшн0г0"???
- В0дій - Да зара, зара приберу. Прибрав, не п0спішаючи...
.
.


Чого батько на Планеті Земля не Слухае свою Дитину??

  • 02.05.18, 21:19
к0жна Дитина - е П0кращен0ю версію батька.
і К0жна Дитина (нащад0к у ць0му Світі) - е кращим, ніж й0г0 п0передник, батьк0.
Т0ді питання, як0г0 хрена батьк0 вважае, щ0 він кращий та р0зумніший, ніж й0г0 дитина?)))))))
ч0г0 батьк0 на Планеті Земля не Слухае чітк0 ( не треба на к0лінах) св0ю Дитину?

Ким Чен їм людей. Примирення Кореї.зустріч. лідерів.

  • 29.04.18, 23:41
- Не вірю я к0муністам аж ніяк. Вже бул0 таке, Ельцина - свин0руса пригласили в К0нгрес США, а й0г0 син0к, путькін, вже п0гр0жуе знищити США....
Ви ще вірите к0мунякам рашенським?....
таке саме й цей ким чен....к0муняка.
і нар0д їх - к0муняки - віруси.

Чого Місяць світиться? Бо складаеться з силікатів.

Ніде немае в Інтернеті, ч0г0 саме. Звідки в нього такі властивості.
і правильніше писати, -"чому".
.


- Місяць світиться тому, що складаеться з силікатів.

Силікати - блискучі, і гарн0 відбивають світл0. Приклади силікатів, - слюда, кремінь, польовий шпат, граніт, скло...

.
Місячний пил складаеться з цих же твердих силікатних п0рід, перемелених у пил, з велик0ю кількістью скляних куль0к.

Темні плями на Місяці складаються теж з силікатів, але з підвищен0ю п0ристістью, це застигла магма. П0ристі тіла гірше відбивають світл0.

.
Якби Місяць був із глини, чи не силікатн0ї магми, наприклад, - так0ї світим0сті він би не мав.

.
А так він світиться, б0 він силікатний.
 Багато скла в собі мае!...))) 0т і відблискуе сонячне світло.

Чорнобиль. Брехня. Правда.

  • 28.04.18, 00:38
Врали тому, що росія - це країна Лжі. Спокон віку. Неважливо, що був СССР, - це Була росія.
Брехали, брешуть, і будуть брехати Завжди. росіяни- патологічні брехуни.
Кожен росіянин навіть сам себе найобуе усе Життя...

Сoбака застрілила росіянина. Росіяни - це мавпи.

Сoбака застрілила росіянина 30.10.2010 Саратoв

Сoбака застрілила росіянина 22.08.2013 Владимир

Сoбака застрілила росіянина 2014 Пскoв

Сoбака застрілила росіянина 23.08.2015 0деса

Сoбака застрілила росіянина 13.09.2015 Пермь

Сoбака застрілила росіянина 21.01.2018 Саратoв

Ігор Любченко. Деміург. Клуб Опівничників.

Я згадую. Ода Деміургу. Ігорю Любченко.

- У 2004-му р0ці на раді0 «Д0віра – FM» була п0пулярна передача «Клуб 0північників».
Була в0на десь з 1998-м0 р0ку, але мілк0. 0сн0ва пішла з 2003-г0.
Велась в0на ун0чі, з 11-ї г0дини веч0ра д0 3-0х г0дин н0чі.
Ведучим ставились с0ціальні питання сь0г0дення та філ0с0фські.
Д0дзв0нювачі ( в 0сн0ві з ст0лиці) відст0ювали пр0тилежні б0ки питання, - така ставилась задача.
І найр0зумнішим, найер0дуванішим та найчастішим д0дзв0нювачем був хл0пець десь 30-ти р0ків
З м. Київ з нік0м «Деміург».
Виглядал0, щ0 це сама Найр0зумніша і найеруд0ваніша людина України.
Серед Н0рмальних людей. Б0 він част0 п0зиці0нував себе людин0ю, щ0 живе за правилами, за зак0нами, за с0вістю.
( б0, м0жлив0, усілякі Вассермани Анат0ліки і е більш еруд0ваними – але ж це не люди. І с0вість там свище. Аб0 дегенерати бит0ві).
.
0тже, був такий с0бі такий Деміург. З плин0м стал0 зр0зуміл0, щ0 звуть й0г0 таки – Іг0р.
Ніяк0ї інф0рмації більше не бул0. Він ії прих0вував. Заради безпеки, це р0зумн0.
.
І аж у 2010 р0ці на сайті фаната Клубу 0північників у к0ментарях 0дна людина дала ссилки на сайти, де засвітився тр0хи цей Деміург. І 0дин з сайтів давав інфу, щ0 звуть таки Іг0ря Деміурга –
Ігор Любченко
Через 6-ть р0ків невід0м0сті ті, к0му це бул0 цікав0, щ0 ж це за людина – Зверхр0зуму України, і як ії призвіще, таки взнали, щ0 це – Любченк0. А цікавих людей бул0, мабуть, я 0дин.
Б0 нашим Людям не цікав0, хт0 ж серед українців – Найр0зумніший. Пр0ст0 – не цікав0.
І це д0бре, б0, наприклад, р0сіяни, взнавши, хт0 в них самий найр0зумніший – вбивають зразу й0г0. Там заб0р0нен0 відрізніятись від маси вівців. Там едине пр0сте мишлення маси вівець. Хт0 не такий – вбити. Лишній ланцюж0к. Мішае стаду пастись рівн0мірн0. Р0зумних в0ни в0ни – вбивають. Приклади навести? Так щ0 Деміургу п0везл0, щ0 він нар0дився і живе в Україні, - а не в р0сії.
.
Ну Любченк0, так Любченк0, але хл0пець ще й на Майдані 2014 б0р0вся у перших рядах.
Х0ча міг би бабл0 втиху св0їми бізнеспланами зар0бляти. Умнічати на раді0 і далі десь. І Ніч0г0 для с0вісті не р0бити. Аж ні…Хл0пець б0реться, як м0же з невірн0ю забуд0вую Киева ( й0г0 рідн0г0 міста)….
Б0реться з нед0ліками наш0ї влади і Зараз. З П0р0шенк0м та ін.
Зараз й0му 46-ть р0ків. Я з ним к0р0тк0 спілкувався р0ків 4 назад…Ч0тире п0ста. В 0чі – не бачив..
- Це не жидівський Іг0р Любченк0, який т0п-м0дель підар зараз, щ0 сп0д0бавсь м0дн0світу. Не путайте.).

Але впевнений – Іг0р Любченк0, киянин, щ0 мати працювали на К0ка-к0лі а батьк0 - ядерний фізик в Академмістечку - це Найр0зумніша Людина в Україні. 
.
Він навіть п0чав р0зм0вляти на українській м0ві на три р0ки раніше за мене…а ми ж були усі – р0сійськ0м0вні і не х0тіли змінювати це…….
Він би міг вже 150 разів пр0дати країну, емігрувати, як це р0блять с0тні тисяч р0сіян, наприклад, пр0дати країну - ))) гр0ші у нь0г0 е...я так думаю)))...
.
- Він раніше за мене зр0зумів сутність м0ви і п0винність ії вик0рист0вувати – р0бити це…
.
Таких бул0 немал0. Але він – Найеруд0вана і найс0вістлива Людина України. Я так вважаю.
.
Я зараз й0г0 не знаю, але на м0мент -2008 – 2015 – це Факт.
.
Шукайте Іг0ра Любченк0. Це Найкраща Людина з Нас. Слухайм0 Й0г0 – і Навчайм0сь! Прислухайм0сь!
Це – наші Люди.
Він не кацап, як Г0рькій Лук, чи Дідусик, він не западенець, як Вата ТВ чи Вакарчук, він не адеський южанин, щ0 п0лужиди-п0лукранці, вільні анархісти, -
Він наш, центр0вий, київський…С0вість Нації, с0вість Ст0лиці.
.
Я й0г0 з0всім незнаю. Але знаю – на таких ми, Р0зум Нації ми і ст0їм0. І Ще на классн0му нар0д0ві, селянах, щ0 не забули традиції і не пр0дали сбе інтернаці0налізму, к0см0п0літизму, та пр0ст0 вир0щуванні свиней у власн0му г0сп0дарстві…
Міль0ни Людей у селах та містах мають душу. П0важають країну. П0важають предків. Мають тверезе уявлення пр0 Незалежність. Пр0 Шлях України. Пр0 Наш Шлях – ну, нас, ми ж живем як0сь, - і як0сь маем же вірн0 жити?) Вірн0 йти?. Так, як нам Усім треба. П0трібн0. Саме – нам. Україні.
Українцям.
.
Так щ0 це 0да таким як, як він, і саме  - й0му. Я й0г0 – п0важаю. Такі Люди  - здатні п0хвали.

0сь такий – Іг0р Любченк0. Та і я, такий – теж десь. Такі люди – Супер.
0сн0ва Нації.
Дякую й0му!
.
Г0л0вне, щ0 я зр0бив, це написати сп0гади та п0дякувати Людині, щ0 частк0в0 тв0рить націю…б0 ніхт0 нік0ли це не напише….пр0 С0вість, Зверхр0зум, С0вість, Дії…
Іг0р Любченк0 – д0ки бл0гсп0т та і. Уа не знищен0, пр0 тебе м0жуть пр0читати!....)
Пр0 Тебе. Ти – Суперчувак. Дайб0 на В Україні більше таких – піднімем0сь, аж гай. П0рвем усіх))
Шуткую, рвать ми нік0ли нік0г0 не х0чем, - пр0ст0 піднімем0сь Вище!
Іг0р Любченк0 – 0дна з найкращих людей України.
МИ Тв0рим0 Націю!!! Р0зумні люди, щ0 р0зуміють і світ і )т0чення, живуть нар0д0м, і самі е нар0д0м, і е селянами 0дн0часн0, б0 це сутність і традиції і скрепа наша...без скреп))))
.
Ще м0жна с0тні людей назвати, щ0 р0зум0м тв0рять Націю. Не с0тні, с0тні тисяч. Але стаття пр0 0диницю. Ряд0ву. Працюючу..0дин з....
.
Ігор Любченко.

Пишу, щ0б це не замулил0сь р0ками….а час минае, а час минае……

Сім ракет Скаут. Що це за ракети такі??

0сь пишуть, щ0 бункер хімічн0ї збр0ї у Хім Шіншарі у провінції Хомс 
був вражений 7 ракетами Скаут...


Щ0 це за ракети такі??????????? 

Науці ж це не від0м0! Ніде немае. 
А всі пишуть, пишуть...

Щ0 за Скаут?? Скаут була ракета-н0сій, к0смічна, НАСА, і їх давн0 немае....

але ж тут м0ва пр0 вис0к0т0чну збр0ю, військ0ву ракету, типу Т0магавка...
.
.
Так0ї НЕ ЇСНУЕ!!!  Нащ0 ж т0ді сайти пишуть таке? Це так сказав Маккензі?

Зараз росіян посипають хлоркою - і ця зараза полізе до нас...


Будуть емігрувати ( тікати як криси з к0рабля Саме д0 нас, у Вільну Україну...

Тут - гарн0! Тут - Їжа. Сал0 з ч0рним хліб0м, г0лубці, сметанаа....Тут

За гнилу істеричну пиздеж р0сіянина ніхт0 в авт0зак не закине...в тюрму не п0саде за реп0ст...
Будуть лізти сюда міль0нами...б0 х0тять жити...
х0ч і не заслуг0вують ць0г0...

Накрена нам тутечки ця зараза??

.
- П0трібн0 ств0рити якісь такі Ум0ви - щ0би їм Тут Не сп0д0бал0сь....щ0б в'їбали десь далі....

Щ0 це м0же бути? Щ0б таке, а?