Гарна музика. Зр0бив кліп.

https://youtu.be/0QCIDxNGPq8

.
Зр0бив типу кліп на к0мп0зицію Jorge Araujo - Flying Fish, геніальна і рідкісна пісня, не х0чу, щ0би канула в Лету...
- "Вещі забулА, вещі забулА", забулА"........ чуеться на нашій м0ві...))))
геніальна к0мп0зиція.
кацапй0 нехай Сд0хне! зі св0їм музичним сміттям.
147 млн. личин0к грипу...расеян

Газпром обанкротиться


.Газпр0м 0тримав у 2017-му за експ0рт газу ( 180 млрд.к.м.) 55 млрд. д0лларів.
.
І в 2016-му--- 2011-му...
.
.
Транзит газу з цих 180 млрд. куб0метрів через Україну виглядае так - 
50 через Біл0русь..
130 через Україну.
Через Україну в Евр0пу йде 2/3 усь0г0 експ0ртн0г0 газу газпр0мн0г0...
.
Відм0вляючись транзитувати газ через Україну, - Газпр0м відм0вляеться пр0давати й0г0 в Евр0пу...?
Втратить 55/3*2 = 37 млрд. д0лларів щ0річн0??...)))
Плюс санкції від усіх країн Евр0пи за п0дставу, за непр0даж газу Евр0пі...
- невід0м0 , скільки в0ни викатять ць0г0 штрафу...))) Думаю, 20 млрд. д0лларів суммарн0...
.
Газпр0м м0же відм0витись транзитувати газ ч/з Україну в Евр0пу, але 0тримае мінус 57 млрд. д0лларів к0жен рік....
.
Щ0 буде з ціею бенз0к0л0нк0ю, яка перестала пр0давати бензин?...-))) Ще й штрафи 0тримала....
.
- даний штраф, щ0 Газпр0м винен Украіні (2,7 млрд.д0лларів), - це сущі к0пійки, у зрівнянні з тим 57 млрд.д0лл, щ0 не 0тримае Газпр0м, якщ0 відм0виться від транзиту газу Україн0ю....))))
.
.
аб0 це в них шлях д0 сам0губства ( як к0лись в Гітлера), і в0ни збанкрутують за 2 р0ки.
Е такі р0зрахунки, щ0 буде з Р0сіею, якщ0 в0на чуд0м перестане пр0давати газ, - самі р0сіяни п0рахували - Р0сії Буде Гаплик.
.
Аб0 краще іх не слухати, Р0сії гаплик не буде, Але Газпр0му - т0чн0.
.
.
в) - Ніяк0ї заб0р0ни на транзит газу Україн0ю не буде...)))

Лідер вірусної зарази - росіян Загрожуе Знищити Увесь Світ.

НЕ ПУТИН УГРОЖАЕТ УНИЧТОЖИТЬ ВЕСЬ МИР,- А Р0сіяни угр0жають знищити весь Світ!!
іб0 р0сіяни - це вірусна хуйня. В0ни х0чуть Усіх Захватити.
ну б0 р0сіяни...такі. путькін - їх квінтесенція...
- Рассеяние, заражение 0кружения, расширение...рассеяне. Семена. Сеять. Сеются, рассеиваются. Вірус.

Еврейські імена. Та наші. Значення насправді.

Еврейські імена та значення.

 По Вальці Тихоші. Автор підручників української мови 4-10 кл.

.

Як свідчить порівняльний аналіз єврейських імен в Житомирській області та ін, в умовах розсіяння народу по різних територіях вони зазнавали впливу інших мов і культур. Змінювались імена і під впливом релігійних поглядів.

Очевидно, що багато імен, значення яких наразі неможливо пояснити, утворилися саме так. Серед цих імен трапляються й такі, що утворилися «осмислено», тобто збережений корінь слова вказує на походження: Діна від Даніїл, Хана від Хейне. Деякі імена стали перехідним мостом до більш сучасних імен євреїв, які називають християнськими, правильніше буде – загальноєвропейськими,

хоча насправді вони є чисто язичницькою спадщиною, або європеїзацією семітичного кореня.

Як наприклад, сучасні Леонід і Люба, що є переробкою імен Лейба і Либа.

.

У древні часи під впливом античного еллінізму Гілель став Юлусом, Йосип - Язоном, Хаїм - Єфим (або Юхим).

Такі зміни викликались самим життям, оскільки євреї спілкувались з місцевим населенням, не завжди їхні імена були зручними для вимови.

 Тому частина єврейських імен записана в українській інтерпретації: Крейна Клара, Гершко – Григорій, Вигдор – Віктор, Хайкель – Харитон, Леє -  Олена, Вольф – Володимир, Шейндл – Софія.

Дослідження єврейських імен на Херсонщині показують, що їх було не так уже й багато, бо більшість з них повторюється. Так, на першому місці стоїть ім’я Моше (Мойсей), на другому Авраам, третє місце належить Якову родоначальнику 12 поколінь євреїв. У кінці ХХ на початку ХХІ століть популярними стали імена Ілля, Хаїм, Менахем, Мордехай, Арон, Ізраїль, які асоціюються з народною єдністю. Серед жіночих імен на першому місці стоїть ім’я праматері євреїв Сари, за нею слідують Ревека, Лея, Рахіль, Маріам, Естр, Хана.

Серед єврейських антропонімів найчастіше зустрічаються вибудовані за моделлю «особисте ім’я людини». Їх семантиці особливого значення надавали батьки та раввини, які записували імена в синагогах. Аналіз номенів євреїв свідчить, що на першому місці серед них стоять імена видатних біблійних героїв та прабатьків, як-то: Мойсей, Йосип, Давид, Ісаак, Авраам. Перевага, що надається цим іменам, очевидно, криється у їх семантиці. Авраам – перший праотець єврейського народу. Він присвятив своє життя розповсюдженню знань про Б-га на землі. Авраам знаменитий своєю добротою. Значення його імені «батько багатьох народів». Мойсей — древньоєврейське чоловіче ім’я, що згадується в Біблії, в Торі і в Корані. Існує кілька версій походження і значення цього імені. «Мойсей» значить «врятований з води». Так могла назвати дитя єгипетська принцеса, знайшовши його в папірусі на березі річки Ніл. За іншою версією це ім’я єгипетського походження й означає «дитя». На користь цієї версії свідчить той факт, що ім’я Моша (Мойша – скорочене від Мойсей) входило в імена фараонів Єгипту: Рамсес Ра – мосес – «син бога Ра», Тутмос – «син бога Тота» (бог освіти і науки в єгиптян). Можливо, що Мойсей спочатку мав ім’я, яке вказувало на те, що він дитя якогось бога, але після виходу євреїв з Єгипту перша частина імені Мойсея відпала. Є ще одна версія про тотожність Мойсея і фараона Яхмоса, корінь імені якого походить з древньої мови й означає «людина» або «чоловік». Варіантів цього імені в різних мовах світу багато: а) Моше, Мойше, Мейше, Миши, Мовша – єврейські варіанти імені;

б) Муса – варіант імені в ісламських країнах;

 в) Моузес – англомовний варіант;

г) Мовсес вірменський варіант;

 д) Мойсей – український варіант.

Мойсей (Мойша) – найвизначніший з пророків, що вивів євреїв з Єгипту, водив їх пустиною сорок років, аж поки не виросло нове покоління, яке не знало рабства. Якщо це ім’я означає «той, що його витягли з води», то у цьому імені глибокий зміст – адже Мойсей фактично «витягнув» єврейський народ з рабства.

Аарон – означає «той, що світиться». Він був першим священиком і прославився тим, що «любив мир і прагнув миру», світився добротою.

 Залман – це ім’я є аналогом імені Соломон, що значить «мудрий». Соломон – син царя Давида, наймудріший з людей, побудував перший єрусалимський храм.

Берко (Берел) – буквально означає «ведмідь», символізує силу, перекликається з аналогом Дов, що на івриті означає «ведмідь».

 Лейб (Лейба) – значить «лев» символ царювання, за єврейськими джерелами – символ коліна Йєгуди.

Іцхак (Ізя, Ісаак) . Має семантику «він сміятиметься». Іцхак – другий патріарх єврейського народу. За Кабалою Іцхак мав можливість контролювати й керувати фізичним світом.

Йосип означає «возвеличить Всевишній». Йосип один із синів Якова, який був проданий у рабство в Єгипет і став правою рукою фараона. Його ім'я за Кабалою означає «з’єднання».

Леві (Левіт) має значення «супровідник». Він, дійсно, виконував такі функції у Єрусалимському храмі.

Мордехай означає «воїн». За писемними джерелами,він пророк і чоловік Естер, який допоміг їй врятувати євреїв від тотального знищення в епоху Пуріма.

Шломо (Шлёма) (Соломон)) походить від «шалом» «мир», а друга версія від «шалем» «досконалий», «цілісний».

 Шмуель (Самуїл) вживається із значенням «Бог почув». В переводе с еврейского языка — «слушайте Бога» или «имя Божье». Русское — Самойла.(Самойлов). На Западе — Самуэль. У армян — Самвел. Мусульманский вариант — Шаміль. (Басаев, думали чечен))).

Яаків (Яков, Яків) означає «той, що тримається за п’ятку». Яаків третій патріарх єврейського народу, який мав дванадцять синів, які започаткували дванадцять поколінь Ізраїля. Друге значення цього імені – «гармонія», «цілісність».

Малка - означає «цариця».

Сара «володарка», «правителька». Сара в Торі – велика пророчиця, перша з праматерів, дружина Авраама й мати Іцхака.

 Фріда (у еврея М.Булгакова) – означає «мирна» на мові ідеш.

 Хана – має значення «приємна», «милосердна», «красива». Це ім’я асоціюється зі здатністю жінки молитися від усієї душі і складати молитви. Хана в ТаНаХе молиться Богу, просить його про народження сина; Всевишній прислухався до її молитв і послав їй сина Шмуеля – майбутнього пророка.

 Хая (Хайка, Єва, Ева)  – «жива», «та, що живе», за Торою це перша жінка, «мати всього живого».

Естер – означає «зірка». На івриті це ім’я тлумачиться, як похідне від кореня «ховати», «сховати». Йдеться про те, що Естер врятувала євреїв від знищення царедворцем Амаком. Друге тлумачення кореня «сховати» таке: відомо, що Естер була дуже красивою жінкою, але те, що було «сховане» під очей, її внутрішні якості, властивості характеру, були ще прекрасніші.

Дора – жіноче ім’я, що запозичене євреями з грецької мови Доротея, Ісидора, Феодора з самого початку мало скорочену форму в івриті і означало «подарунок», «дар». Дора – мати Ангели Меркель.)

 Адель – «благородна», «урівноважена», ім’я в часи середньовіччя було запозичене в іврит з німецької мови.

Ривка (Ревекка) має значення «упряжка». За Торою Ривка – четверта праматір євреїв. Дружина Іцхака і мати Якова.

Рахель (Рахіль) – означає «вівця», має таке ім’я за свій тихий, спокійний характер. Рахель за Торою – одна з праматерів, дружина Якова і мати Йосипа, яка просить Всевишнього змилостивитись над її синами – єврейським народом, зберегти його. Тому її вважають «заступницею євреїв».

Ціля (Циля) – «та, що перебуває в тіні Бога».

Фаїна – ім’я, запозичене в іврит десь у 303 –304 роках до нашої ери з грецької і вважається єврейським. Має значення «сяюча», «блискуча».

Хаман варіантні форми: Геня, Геся, Гінда, Гітля – древньо-єврейське ім’я, що означає «милосердна», «лагідна» (на теренах України – Ганна). Аня.

.

.

Скорочено:

 Аня та Ганна - це Хаман насправді.

Ева - це Хайка.

Шаміль та Самвел - це Шмуель.

Соломон он же Залман - це Шлёма.))

Муса и Мовсес - Моїсей. Мойша.

Софія - це Шейндл.

Володимир - це Вольф ( це ви знали))).

0лена (Елена) - це Леє.

Харитон - це Хайкель.

Віктор - це Вигдор.

Григорій (Гріша) - це Гершко.

Клара - це Крейна.

Юхим - це Хаїм.

Язон древньогрецький - це Йосип, Іосіф. Ізя.

Леонід (Алексей)  -це Лейба.

Люба (Любов) -це Либа.

Росія влаштувала Світову гібридну війну. Реально і віртуально.

Росія влаштувала Світову гібридну війну. Реально і віртуально.

Росіяни - це мавпи. Емоції не дають їм мислити логічно.

Ем0ції зап0внюють їх м0з0к і не дають їм мислити л0гічн0.
.
- Через це в0ни не здатні від Прир0ди мислити л0гічн0.

- Через це їх в0дій авт0буса чи піл0т літака під час критичн0ї ситуації не намагаеться л0гічн0 чітк0 спастись, щ0сь л0гічн0 зр0бити - а тисне на усі кн0пки підряд і п0чинае кричати.

- Через це у них немае р0зуміння, хт0 такий Жук0в, як він к0мандував і скільки він дарма вбив св0їх с0лдат, - а е в г0л0ві Единий Ем0ційний виснув0к - "Великий" Жук0в.

Все. Більше, ніж цей ем0ційний виснув0к, м0з0к р0сіян не здатний більше мислити.
.
Р0сіяни через це не здатні навчатись на п0милках.

- Після п0милки у них м0з0к вир0бляе Едину думку- ем0цію - "Пусть земля вам будет пух0м".
.
В0ни не здатні сп0кійн0 та чітк0 р0зібрати ум0ви, щ0 призвели д0 п0милки.
.
- Через це у них в х0ду багат0 ем0ційних прилагательних:

- 0тважний, великий, не сдавалісь, д0блестний, значительний, с0жаление, спасти, ужасе, слаб0сть, засуетились, в0спрянувшая і т.д.

.
- Г0л0вне у них в думці - не те, щ0 піл0т-іді0т д0пустив падіння літака, а те, щ0 він при падінні "ув0див літак в ст0р0ну від людей, щб літак впав не на людей"....Х0ча ць0г0 ніч0г0 Не бул0, піл0т не ув0див в стр0ну т0й літак, р0сіян гріе думка, щ0 таки ув0див...
В0ни м0ментальн0 придумують цю думку і 0звучують ії.
Після ць0г0 м0з0к сам0засп0к0юеться в них, і далі ніч0г0 вже не думае.

Ч0г0 він впав, т0й літак, - їх не цікавить.
Щ0 р0бити, щ0б не падав, теж не цікавить.

Ем0ція виражена - ль0тчик, 0казуетться в них вже гер0й.
Ем0ція друга - "Хай сп0чивае з мир0м" теж виражена.
Більше тут думати ніч0г0, кажуть р0сіяни.
.
Те сами в них з підв0дниками, з любим випадк0м чи ситуаціею в Житті. Навіть при к0мп0стуванні тал0на чи п0купці т0вару в магазині, чи у відн0шенніях між матір'ю та дитин0ю...
.
Ем0ційн0 мислячі. Мавпи. Ем0ція ( 0дна. едина) забивае їм м0зк і не дае думати.

Ніяк0ї Л0гіки. Через це у них ( бардак) усе так....
.
.
- В0ни не здатні на Р0б0ту над п0милками. В0ни не здатні на критичне мишлення.
П0рушена Л0гіка. Ем0ція забивае л0гічну думку. Це е відсталий тип мишлення Людини.
Через це все -
В0ни не здатні на П0р0зумнішання.

Це - не е Люди. Це - Нелюди. Це -- Ем0ційн0- мислячі мавпи.
147 млн. мавп.

Педерастія. Колись ії не було.

Колись педерастії не було...
.
Ну не знали більшість людей. Ну в селі точно не знали...- я пам'ятаю...
.
.
- У 1991-му році я жив в селі.
 І приїзджий росіянин з обласного центру когось назвав підарасом..
.
- Мої однокласники звернулись до мене, як до енциклопедиста, що Це Таке - Підорас??!
.
- Я Відповів чітко і завжди по-простому, - це не "підорас", а "педераст", і Це коли Мужик Мужика в Жопу Їбе.....

.(що насправді у відносинах Там оральний переважае, я не знав звичайно...))
.
В0ни мені майже Хором сказали - "Та Ну Нахуй, Не Може Бути Такого"!!!!!
.
........
І зразу запитали, - "А як Це Так і Для Чого"? Навіщо??
.
.
навіщо, я сказав, що ім так захтілось. хочеться. Зайоб Мужчини. Тих Мужчин. Я Тоді вважав, що це звичайні мужики. Але яким захотілсь чомусь так. Каприз. Зайоб. Експеримент. Протест.
.
Але це - звичайні мужики. Мужчини. Такі як ми всі.
.
Але діло не в моїх поняттях тоді, а в тому, що Люди Здивувались, - навіщо в сраку їбати....
Чоловіка.
Вони навіть не уявляли такого Прикола....
.
Вони не знали. І Знати - власне і не бажали. А для чого в сраку їбати Чоловіка ( Мужика. Такого ж як і ти!!), якщо для цього е  - Жінки?....))))!!!!!!!!!!!!!!! Жінки!!!! Е ж Жінки! Дівчата!!!
.
Вони ж Природою створені, Щоби їх - їбали...!!! Щоби діти, щоб Любов...
 щоби все як раніше і норма....)))
Так жили Предки. Нас Виростили....
.
.
А тут Жека каже їм, що оказуеться, якісь мужики ( у енциклопедіях так пишуть) їбуть друг дружку......
.
Так от.
У 1991-му ніякої педерастії Не Було. Ніхто не знав. Жили - Прекрасно.
.
а у 1992-му з'явився вже на телеекрані Боря Моїсеев...і люди почали задумуватись..., - а що воно таке, оця російська хуїтта....??? що це за Боря?
.
голандських чи німецьких Борь тоді ніхто не знав...їх не було. не існувало))
.
І Після Появи Моїсеева люди вже почали зрозуміти, що там якісь Голубі....На Телеекрані.
В Р0сії. А значить, - і у нас е?...
.
.
А у 1991-му - Ні про яких педерастів у нас в Україні Людям Звичайним Відомо Не Було.
.
.
Не Було Підарасів!.
.
До 1991-го - педерастії, - Не Було.
.
.
ну серед нормальних людей. та ще й в селі. точно, не було. Не знали.
Я - стверджую.
.
.
.
До 1991-го року в Україні не було педерастії.

Приниження росіян. Унижение россиян. Історія.


Приниження росіян розпочалося десь з 2003-го року...
.
Потихеньку українці зрозуміли, - що росіяни не е толковим народом...яким раніше здавалися.
Не відповідають тій картинці, яку вони про себе набрехали і створили...
.
В Україні діла трохи наладились, заводи запрацювали, зв'язки економічні налагодились всередині країни після бардаку 90-их, коли, наприклад, цигарок не було, бо фільтри в Арменії, а це чужа країна і т.д.
Розпочалось будівництво перших евровисоток у Київі по турецьким проектам ( своїх-то ще не мали)), перші банки успішні розвинулись, типу "Аваль" і т.д.
Стали Незалежні твердо, почався Розвиток перший...
.
Що пам'ятаеться навскидку - ...

- 2003-ій...
Президент Л.Д.Кучма випустив книгу "Україна - не Росія", де стверджував, що росіяни ледачі і криворукі, і відрізняються культурно і ментально...
Такі книги були і раніше, але вважались націоналістичними і не читаемими.
- А тут сам Президент ( група вчених) написав, легально так би мовити - читаемо всі Правду.

2007-ий.. Письменник польський Анджей Сапковський свою нову книгу - "Вічний світ" першою видае спеціально не російською мовою ( як раніше), - а українською...
ох кацапи і підняли крик тоді...дуже їм обідно було,- як це так.....
.
2014 -ий.. Фільм "Хоббіт: Битва п'яти воїнств" в ПРОКАТ виходе першим у Киеві, а не в Москві...
Спочатку був Лондон, потім Париж, потім Київ...
Зараз ви жодної згадки про це не знайдете))) Росіяни, як зазвичай, все оббрехали, створили в мільоннний раз брехливу Історію. Цим і живуть....
Попутали прем'еру і прокат, і брешуть, брешуть, брешуть....Країна брехні споконвічної.
А тоді дуже їм було обідно....
- А так закомандувала компанія, що володіла правами продажу...Щоби спочатку був Київ....
.

І таких сотні прикладів було...Потихеньку садили цих росіян на сраку...
Принижували. Обіжали.

Але вони нічого не пам'ятають, бо у них коротка пам'ять. У кожного росіянина. Повітроголовий мозок.
.
А це все працюе. Йде.

І самі вони весь час позоряться ( бо криворукі), і Світ іх потайки принижуе.

- і ракети їм валять, і літаки у воду, і економіку їм портять, з олімпіад вигоняють,  і людей розумних підштовхують до втечі з Росії, виманюють, і дурнів у лідери виводять,  і владу та народ на глупощі підштовхують....

Вредять і позорять, як тільки можуть. Всі, хто може, - це роблять...
Бо інакше з мавпами російськими і не можна....
.
- Потрібно створювати їм проблеми всередині країни, щоб вони варились у власних бідах і проблемах.
.
Інакше цей вірус заспокоїться, підніме голову, - і почне захоплювати Весь Світ. Для чого вони і зроблені, власне...
.
Треба глушити іх антибіотиками ( як віруси грипу). Дустом посипати. Температурою вбивати. Принижувати.
- Бо інакше буде біда....
.
Що Весь Розумний Світ і Робить...І Слава Богу, що робить!

Макіта Онлайн. Сервіс Макіта. Василенко 2

Кончений сервіс. Ремонт інструменту кончений.
Почалося з того, що приймальник записав модель не вірно....НЕ ЗНАЕ, УРОД, НАвіть простих маркувань моделі....ми і то знаем.
15 днів мені ніхто не дзвонив....чи зробили - чи ні....!!!!
Уроди....
 вибачте.
Краще ремонтують у ТОВ "НОВА-ЛТД" , пров. Приладний, 10. Там і запчастини продають.
А у цих кончених на Василенка 2 - нічого з запчастин немае)))). не продають....
на дзвінок відповідае - ми Хуксварна...шведська. а пишуться - Макіта)))) в документах!!!! в бумажці....
Шарашкіна контора. Спасі Б туда йти ще раз.
там директор - Соловей. а піддиректором - Гармата! нека. деяка. ))) і ця гармата - чоловік! не смійтесь....
.
призвіще підприемця- жуліка - Гармата. Василенко 2, ремонт типа макіти.....а на дзвінок відповідають - МИ Хугскварна......)))) шведська....
але головне те, що там працюе бидло. і це - не робота. 

модель - запис не вірно)))
ім'я твое - пишуть не вірно.
не дзвонять 15 днів.
на запитання - чи можна забрати інструмент - відповідають - " можна")))))) навіть не спитавши номер договору))))))))....
На любі запитання у любій Нормальній конторі зразу в лоб запитання йде  - назвіть НОМЕР договору. Номер квітанції.
Тоді воно зрозуміе, у чому суть ( гляне в комп). Ці дебіли навіть не знають, що таке - Номер договору. Позвоніть ім самі - зможете поприкалуватись........Скажіть, я хочу забрати свою річ.....заберете все, що назвете))) 
Шарашкіна контора. Василенко 2. типо макіта))))).
.
я думаю, там росіяни працюють. менеджери. через те і такий бардак. бред. 15 днів не одзвонитись.....
Е нормальних сервісів десяток у Киеві. Туда йдіть.