Росіяни вредителі.

Ви серй0зн0 думаете, щ0 р0сіяни етнічні д0п0магають Україні??
.
.
0ці Авак0в, Б0гатирёва, Князев, Макар0в, Петр0в, Сид0р0в, Савченк0ва, і млн. інших  - в0ни нам Д0п0магають???
.
Ви це Серй0зн0 Так Думаете??
.
,
- І Навпаки, - ч0м би р0сіянам не Підняти Б0р0тьбу за Русь- матушку, ч0г0 м0вчать?? В УКраїні! Ч0г0 Не Б0ряться!!! Засики.

Ч0г0, згідн0 св0му Прир0д0ю Назначем0му сенсу - бути кл0нами віруса расеї ( а не людьми), і ств0рювати Усюди к0муни раші ( де ти - ніхт0, а там к0лективний Разум, - щ0 сказали - ти р0биш тихеньк0, і т0бі сп0кій і к0мфрт, т0бі дбре типу)
.
Ч0г0 етнічні р0сіяни, живучи в Україні, пр0дають рашенську Р0діну п0тихеньку, і п0чинають працювати на УКраїну, і бьють у Лице св0їх Братів - Р0сіян. С0р0дичів. Г0нять їх сцан0ю тряпк0ю...
.
Ч0г0?? Сала 0б'їлись?? За Гр0ші пр0дались???
.
Мже, щ0сь із Ними Р0бить Українська Земля?
.
Ч0г0 наші р0сіяни пр0дали рашу,- і не х0чуть Привести їі Сюди?
.
.
Ч0г0 так виглядае? І Ви в це вірите, щ0 в0ни змінились і рашу сюди ввести Вже не х0чуть??
.
.
Ви серй0зн0 Думаете, щ0 р0сіяни - не Вредителі? Зараз, триста р0ків назад і триста р0ків вперед, в0ни не вредителі НАМ і іншим нар0дам світу ( любим).
.
.
Р0сіяни наші, щ0 жживуть в Україні - нам Д0п0магають??)) Ви - в це вірите??
.
.
Ви - так вважаете??

Росіяни вредителі.

Суть р0сіян - зах0пити Увесь Світ.

Б0 це не Люди - це Кл0ни. 
.
Зах0пити усе с00бществ0м, ств0рити бездумний елемент С00бщества. Спільний. 

К0мунну. Де усі мислять - 0днак0в0. Як - К0л0нія. К0л0нія Грипу чи Чуми. 

Вірус мислить чітк0 0днак0в0 з іншими вірусами. Б0 він е Кл0н0м Групи.


Так В0ни жили 1000 р0ків - так і будуть жити.
.
В Усіх країнах Світу, де тільки з'явил0сь більше 0дн0г0 р0сіянина - Зразу з'являеться Група п0 Захвату Дан0ї терит0рії і Перетв0рення ії у Р0сію......у ії анклав, у ії земельку, у ії к0л0нію, у представництв0 і приеднання різк0 д0 расеї-матушки в л0н0.
.

б0 це - вірусня. ії г0л0вне - заразити усе все св0їм. Зр0бити св0їм.
.
Тепер питання. Ви серй0зн0 думаете, щ0 в Україні етнічні р0сіяни змінились...і ч0г0сь різк0 стали За Україну??

.
мені прикладів дурних р0сіян чи зр0зумузійш0вших чи старательних р0бітників пр0ст0 механічних - Не треба!!!!!
щ0 в0ни там десь д0п0магають Україні....
.
В Справді думаете, щ0 0ці етнічні р0сіяни, будучи грип0м планети, чум0ю, у нас р0блять для НАС Щ0СЬ К0рисне і Важливе??????????????
0ці Авак0в, Савченк0ва, Г0нтарева, Князев, Сид0р0в, Петр0в, Бик0в - нам д0п0магають Ч0мусь???))))
.

Манкурт. Щ0 це.

Я вважаю, щ0 це - міф. Придуманий русиніз0ваним казах0м ( манкурт0м)))))) Айтмат0вим...
.
Суть міфа у т0му, щ0 він вивів 0браз Людини, яка не пам'ятае св0їх Предків. 

І не х0че знати їх.
.
І щ0 це бул0 д0сягнен0 0с0бливим чин0м....)))
.
.
ЦЕ НЕ ТАК. ЦЕ - МІФ.
Людина, яка не пам'ятае і не х0че знати св0їх предків, - зустрічаеться міль0нами і зараз. І Ніхт0 з ними Ніч0г0 не р0бив.
Це пр0ст0 склад психіки у них такий. Да, в0ни неп0вн0цінні Люди.
.
У житті так багат0 Інфи і справ, щ0 деякі не встигають. І не встигаючи, п0 плину Життя пр0ст0 відм0вляються від ць0г0 величезн0г0 пласту інф0рмації - знання пр0 св0їх предків.
Стаючи при ць0му п0луЛюдьми. В0ни все ж таки встигають з іншим - справами, карьер0ю, дітьми, д0триманням прийнятн0г0 з0внішнь0г0 вигляду і т.д.

Дивишся, начебт0 н0рмальна людина... - Але Нік0ли ти від нь0г0 не п0чуеш ні пр0 й0г0 батька...ні пр0 й0г0 рід, звідки в0н0 взял0сь таке...ЇХ це не цікавить, в0ни ніч0г0 не знають пр0 це, і - не г0в0рять, не 0бм0вяться... 
.
.
Схильні д0 ць0г0 - р0сіяни. Ця суміш бульд0га (удмуртськ0г0) з н0с0р0г0м ( фінським) сама не знае, -
З Ч0г0 В0на. Для ч0г0 - в0на. І нащ0 - в0на.
.
- і П0лужиди. Евреї чисті все знають і п0важають, а 0т суміш еврея з люб0ю націею - 
все, відбивае в них Р0зум і пам1ять ч0гсь...І чим більше еврей змішаний, - тим більше у нащадка ч0г0сь відбивае пам'ять.
.
Чим меньше еврейськ0ї чист0ї кр0ві у під0питн0му, зазвичай - це 30-40 відс0тків - тим більше він, будучи евреем на перший п0гляд, херить усе еврейське, і забувае Ч0г0сь начист0 св0їх предків.
Нік0ли Ти не П0чуеш від р0сіянина та п0лужида Р0зп0віді з П0ВАГ0Ю - ким Був Й0г0 дід і чим займався, і з успіх0м, чим саме займався......Їм це - не треба...)))
.
Стирання пам'яті пр0 минуле і не цікавість св0їми предками у них пр0їсх0дить....
.
У решти нар0дів теж зустрічаються манкурти. Але дуже мал0, і це реальні напівзр0зумузійш0вші. Їх мал0.
.
.
Чінгіз же явн0 0писав р0сіян св0х д0бре знай0мих, і п0лужидів. Але придумав міф, як і усі предателі св0г0 нар0ду р0блять, щ0 це м0л, р0били щ0сь там насильн0 давні в0р0ги й0г0 нар0ду, казахів, - Китайці....
.
Ні, казахи прекрасн0 пам'ятають св0їх предків, навіть лишнье...А китайці - тим більш.
.
А 0т р0сіяни і п0лужиди - да...начист0 відшибл0 пам'ять....Манкурти. 
.
якщ0 не зр0зуміл0, т0 п0думайте над життям Леніна (Ульян0ва). Вис0цьк0г0. Путіна. Пастернака. і десятків ваших знай0мих п0лужидів. В0ни дуже п0важають св0г0 діда?? да в0ни на нь0г0 срати х0тіли.....)))
.
У інших нар0дів - не так. щ0б ви р0зуміли.
.
0т щ0 таке - Манкурти
Це р0сіяни велика маса і п0лужиди усі. І це не шутки чи експерименти китайців, це - пр0ст0 два п0лунар0да. В0ни пр0ст0 такі е п0-суті - і все.

Росіяни наглі раби. Обожнюють Україну.

р0сіяни НАГЛІ. 108 млн. мавп. Але Зг0дні плазувати перед нами на к0лінах!!!
.
П0дивіться міль0ни віде0, де р0сійські "Тв0рці" пресмикаються на к0лінах Перед українськю Культур0ю....

Гурченк0, Асм0л0в, ...таких міль0ни...зараз ще накидаю
В0ни Тааак Наас "люююблять" всередині.......аж гай...))) Тьху!!!
.

- Р0сіяни - нам це не п0трібн0!!! Їдіть Нахрен!
Любіть СЕБЕ! а не нас.
раби їбанні. Себе Любіть!
Р0зум Мавпи вмикайте!

107 млн. мавп.

Росіяни сідають на пляшку.

Росіяни сідають на пляшку пластикову.
Або на хуй монгольский.
.
 Ну Життя в них таке...))) жорстоке. 
Що Поробиш...)))
.
А українці сідають, - щоби часник почистити. Або вареники поїсти з тарілки на рядні  у садку....
Або щоби заспівати на бандурі...

Ох ці кацапи ділов наробили. Своїми кривими ручками.

Ох ці кацапи ділов наробили... Своїми кривими ручками.

Куди могли дотягнутись, - Все, що могли, згадили своїми кривими руками…

Тепер Усе доводиться відновляти, робити нормальним, вірним, восстанавлівать. Ремонтувати.

.

- Демонтувати і викидати їх дурні статуї дурноватого зрозумузійшовшого Леніна…

- Перейменовувати вулиці, названі усілякими Шамрилами, Горькімі, Беднимі, Косіорами і іншою швалью…

- Викидати їх мову дурнувату, агресивну, болотяно-монгольську….

- Допомогати народам, - Чукчам, Башкирам, Якутам, Чеченам,  і т.д стати Повноцінними Народами зі Своїми Державами і кордонами….як вони були Завжди до приходу криворуких руцьких росіян….

.

Дуже багато роботи стало тепер! Через цих вредителів, усе спаскудили ці росіяни, все згадили….

Тепер виправляй за них.

Як вигнати росіян із Сирії.

можна сбивати літаки з кущів. типу, як збили СУ-25 та АН-26....
-росіяни - це мавпи. 107 млн. мавп. І в них Ніколи в Житті не вистачало розуму, щоб зробити захищеною Зону зльоту або посадки літака....
Ну бо в них розуму - Ноль. -Мавпи. 107 млн. російських мавп. Рожають мавп.
- Так що там Можна збивати літаки. Безпечно. дійте!

Кличка - нафіг!!! Кличк0 - мучитель людей!

Не чистять сніг на тротуарах!!! Ну не чистять же ж!

Начорта такий мер? Кличк0! Спасі Боже голосувать за такого!

Каша на тротуарах, люди мучаться…

На початку снігопадів ходить Один тракторець . Після – пропадае.

- І так по Всьому місту…

Вже другий великий снігопад Кличко Обсираеться…Льоня Космос – 2.0.

- Чого люди мовчать, ми ж не раборосіяни?? Космос – прокинься!! Дайте йому прочухана, цьому боксеру, це – Місто Київ!!

Що Ти позоришся і людей мучиш??!! Йди в сраку такий безтолковий!!

І не голосуем більше за цю бестолочь. Один тракт0р на Масив…))) який ще й щезае десь.

Оце то господарник…- нафіг пішов.

Бандит! Мафія спортивна! На людей і на Місто і Лад у ньому  – клали! Мучителі людей.

Геть Кличка!!!