Акція голодування призупинена.

            21 серпня 2012 р. акціябезстрокового голодування Сергія Шубнікова була призупинена. Сторонами бувпідписаний згоджувальний протокол, який передбачав поетапне виконання сьоми  вимог у зареєстрованій «Резолюції»,відповідальну посадову особу і термін виконання вимог в інтересах селян населенихпунктів, розташованих на території Богданівської сільської ради Павлоградськогорайону Дніпропетровської області. Інформація доводится до депутатів, донаселення, до СМІ. З повагою, Сергій Шубніков. 

Дискримінація селян процвітає

          Напротязі останніх 15 років моєї роботи депутатом у Богданівській сільській раді Павлоградсьеого району Дніпропетровськоїобласті, її голова Садовий Іван Іванович і секретар Тарасенко Олена Васильовнавпевненно будували розвал соціального життя населення та розбудову об'єктівінфраструктури на селі, грубо порушуючі місцевий «Регламент…», порушуючі діючінормативно – правові акти України. З депутатами не провадяться семінари,ігноруются їх депутатські звернення. Так навмисно приховується від депутатівінформація про роботу всіх відділів виконавчого комітету Богданівськоїсільради.  Приховуються фінансовівитрати. Місцевий бюджет села (бюджет більш 13 млн. грн.) розкрадався. Ненадаються відповідні документи. Не провадиться відео і аудео запис засіданьсесій - не оприлюднюються, рішення сесій не видаються. Сайт Богданівськоїсільської ради не відкривається.Посадовцями ігноруються депутатські численнізвернення на численні скарги з підписами  виборців. На селі без дозвілу депутатів, бездокументів працюють три прийомні пункти металобрухту і  кафе «Казан - Мангал», порушені санітарнінорми стихійними смітниками на території сільради. Приватиники шикують, молодьнабирається кримінального досвіду, а населення страждеє. Держслужбовціігнорують щодо відновлення постачання з артезіанської свердловини питну воду внаселенних пунктах с.Тельмана, селища Богданівка-1, с.Самарський. У свердловинпроведена диверсія,колишня питна вода стала технічною.  Держслужбовці бездіють з 2009 року щодовключення цих населенних пунктів до Програм: «Питна вода Дніпропетровщини»,«Питна вода України». Наявність нанесених збитків гірничим об'єднанням ПАТ«ДТЕК Павлоградвугілля» - відсікання гірничими роботами водоносних пластів непідраховується. Перешкоджається фінансова діяльність КП Житлово КомунальногоГосподарства при місцевій раді. Посадовці не надають йому статутний фонд 50тис. грн. на розвиток. Ніякої фінансової допомоги з місцевого бюджету непровадиться на утримання житлового фонду, об'єктів інфраструктури, не втілюєтсядоступне надання послуг населенню. Перешкоджається соціальний розвиток унаселенних пунктах, які розташовані на території Богданівської сільської ради:с.Богданівка с.Тельмана, с. Мерцалівка, с.Самарський. Зникли дитячі садки,школи, магазини, зникли будинки культури і досугу, нема наружного освітленнявулиць, нема автодоріг і маршрутного автотранспорту. Бригада швидкої допомогибез згоди депутатів передана до міста Тернівка. За викликом швидка допомогаприбула взимку у с.Мерцалівка через 24 години.Не притягується до кримінальноївідповідальності ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (ш.Самарська, ш.Дніпровська,ш.Сташкова) за пиратське видобування вугілля під населенними пунктамис.Тельмана, с.Самарський, с.Мерцалівка, вул.Песчана с.Богданівка, що завдалопросідання почви, здвіги, надвіги її розломи. На підставі чого у населеннятріскаються, розламуються житлові будинки, хвойний ліс сохне, автошляхи ваварійному стані. Шахта «Самарська» збрасує відработану радиаційну шахтну водуна поля, в ріки, які знаходяться на території сільради, забруднюючи екологію. Голови райдержадміністрації,Богданівської сільради разом з керівниками ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» - змовились, та чинили тиск надепутатів  місцевої ради. Тому ними була даназгода на проведення гірничих робіт шахтами «Самарська» і «Західно Донбаська»під населенними пунктами с.Тельмана, с.Самарський, с.Мерцалівка, с-щеБогданівка-1, с.Богданівка, під об'єктами інфраструктури, під лісами, ріками. Вподальшому повністю зникне артезианська питна вода від населення. Житловібудинки розсипляться, ліса висохнуть. Почнеться масова міграція населення. Це і є дискримінація   для сільського населення в інтересах посадових осіб. Посадовці бездіютьщодо підвищенного тарифу на проїзд (4.20грн. за 7км.) селянам у приміськомутранспорті. Населення обурено безвідповідальністю посадових осіб, які призначили на 18.08.2012р. урочистий розпис молодої пари, але у ЗАГСніхто з держслужбовців від Богданівської сільради не з'явився. Гості і молодапара простояли біля закритих дверей. Свадьба була зірвана. З ціллю зупинити цейбезлад з 20 серпня 2012року була проведена акція безстрокового сухогоголодування біля будинку Павлоградськоїрайдержадміністрації. З повагою СергійШубніков.

Геноцид наступает

       Объединение ПАТ «ДТЕК «Павлоградуголь» Днепропетровской области 10 лет назад обещало своим шахтёрам 60 лет балансовых запасов угля стабильной работы в Павлоградском регионе Днепропетровской области. На сегодня рабочий класс в основном помолодел. Шахты вырабатывают наилучшие пласты угля в том числе без согласия населения под населёнными пунктами: хутор Самарский, хутор Мерцаловка, хутор Тельмана, несколько улиц села Богдановка, и посёлка шахтостроителей Богдановка-1. С целью полной отработки угольных пластов шахтами, с наибольшей экономией его себестоимости объединяются шахтные поля  нескольких шахт в одно. Для этого объединение ПАТ «ДТЕК «Павлоградуголь» объединяет свои шахты в шахтоуправления.Сейчас объединение шантажирует своих шахтёров и население тем, что если население не даст согласие на подработку населённых пунктов (а следовательно и согласие на незаконную проведённую раннее подработку лесов, рек, населённых пунктов, сброса в них отработанной шахтной радиационный воды), то через пять лет шахты необходимо закрывать. Без работы останутся тысячи шахтёров. Но через 20 лет интенсивной работы шахты всё равно придётся закрывать, объединение реорганизовывать. С чем остаётся молодое население, наши потомки? Компенсировать убытки некому ПАТ ДТЭК перерегистрирует свою «гипер» Компанию или перепродаст её. Отчисления, компесация в местные советы за подработку земли прекратится. Артезианской подземной питьевой воды не будет, луга превратятся в болота, хвойный лес, реки высохнут. Начнётся массовая эмиграция населения вопреки Европейской Конвенции. Так например на хуторе Мерцаловка в сравнении с десятилетней давностью – осталось семь семей, нет медпункта, нет воды, нет магазина, нет школы и детского сада, нет подъездной дороги зимой и в ненастье, т.е. полный геноцид народа. Руководство всех уровней местных государственных Администраций думает не о благосостоянии народа, а о прибыли в гос. казну. А налоги объединение ПАТ «ДТЕК «Павлоградуголь» государству отчисляет внушительные. Например отчисления от объединения Богдановскому сельскому совету составляют 8 млн. грн. в год (одно из самых богатых сёл наУкраине). Социального развития населённых пунктов нет, денег нет. Получается, после нас хоть потоп. Программа трудоустройства шахтёров в случае закрытия шахт не разработана (считаю необходимо разработать и обнародовать). Ответ сам напрашивается: когда 50 лет назад открывались шахты, откуда набирали рабсилу? - в основном из ближних сёл и городов, следовательно всё внимание надо уделить сельскому хазяйству  - туда направить будущих безработных шахтёров! Но это не выгодно элите, т.к. поставка продуктов к нам производится из-за границы, подделка их химикатами намного выгоднее в сравнении с нашей отечественной продукцией. По-этому и запрограмировано загубить екологию и людей. Надеюсь на решительный протест от населения Павлоградского района внедрение проекта подработки ПАТ «ДТЕК «Павлоградуголь» населённых нунктов в том числе под территорией города Терновка, города Павлограда, запрет подработки территории под  лесами, поймами рек, под социальной инфраструктурой с учётом защитной полосы, запретить отсечение водоносних пластов питьевой воды от населённых пунктов. Считаю испокомам и объединению необходимо отдельно расчитать смету нанесённых и прогнозируемых убытков населению, экологии каждого региона Павлорадского района. Какие гаранти дальнейшего социального проживання коренного населения. Результаты обнародовать и рассмотреть в робочих депутатских комиссиях.

     Являясь председателем постоянно действующей комиссии по соблюдению законности... мне пришлось столкнуться с заговором должностных лиц в части  не санкционированной выемки угля шахтами Павлоградского региона с целью наживы. Пришлось обратиться с депутатским обращением во все центральные органы исполнительной власти (ниже прилагается). Что из этого получится буду постоянно информировать.

  С уважением, Сергей Шубников.

Памяти товарища.

             Недавно похоронили Шевцова Павла Филлиповича. Душевный, безотказный общественный деятель, работал не для себя, а для людей.  На основании многих фактов организация «МИР» считает, что ему помогли «уйти» из жизни. Сейчас эту версию проверяют соответствующие органы совместно с судмедэкспертизой.

С уважением С.Шубников.

"МИР" действует

   Областная организация «МИР» объединяется со Всеукраинской, в дальнейшем с Международной организацией инвалидов.

     В ближайшие планы «МИР'а» (начало июля с.г.) входит:         • рассмотреть вопрос взаимодействия и доступность информации от Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний Украины, требовать от Фонда отмены судебных исков к потерпевшим о повороте решения суда в части выплаченных сумм, которые пересчитаны на коэффициенты средней заработной платы;         • возобновить работу Рабочих групп №1, 3 с учётом мнения организаций инвалидов труда, подать предложения по осовремениванию пенсий и усовершенствования реформы охраны здоровья в трёх областях и в Киеве;          • решить вопрос материальной помощи от Фонда в части благотворительной передачи Организациям (находятся на учёте в Минсоцполитике) списанной оргтехники и компьютеров; модернизации на новую;         • с помощью ПАО «ДТЕК «Павлоградуголь» и профсоюзной организации НПГ Украины требовать от КМУ для всех слоёв шахтёров-инвалидов-пенсионеров-работников, семей шахтёров, погибших на производстве отмену нормы 3.1 тонны льготного угля и восстановить норму – 5.9 тонны.

     Организация «МИР» желает всем восстановить здоровье в семьях, отдохнуть, набраться сил, терпения и удачи во всём.            С надеждой и уважением ко всем, С. Шубников

Осовременивание пенсий

  • 27.05.12, 01:39

Документы министерства и предложения организации "МИР" об осовременивании пенсий находятся здесь.

С уважением, Сергей Шубников

ПРУП против шахтёров

          Шахтёры–иналиды Украины возмущены антиконституционными действиями председателя профсоюзной организации ПРУП Турманова В.И. По его предложению предлагается убрать льготные 43 и 48 статьи из Горного Закона Украины в части отмены выдачи льготного угля бывшим и действующим шахтёрам, семьям погибших шахтёров. В то же время в Павлоградском регионе реорганизовывается   ООО «Павдоградуголь» - единственное шахтёрское объединение, которое через Колдоговор применило к своим работникам льготы на уголь в соответствии с Горным Законом и Законом Украины «О престижности шахтёрского труда». В действительности согласно статьи 22 Конституции Украины - вновь принятые законы не должны ухудшать ныне действующие. В своё время судьи, прокуратура, народные депутаты и госслужащие высшего ранга отстояли ликвидацию своих льгот. О действии и улучшении социальных льгот народу Они не думают. Хочу напомнить высшим чиновникам, что наш человек превращается в зверя, когда видит как страдает его семья от голода и холода. Легче убрать Одного или Кучку чем весь народ. Кому то выгодно держать нас в постоянном напряжении.

С уважением, С. Шубников