хочу сюда!
 

ПРЕ мудрая

43 года, лев, познакомится с парнем в возрасте 45-58 лет

Заметки с меткой «симоненко»

Симоненко йде у президенти!

Карикатура нашвидкуруч!
Симоненко йде у президенти!
Судове рішення про заборону КПУ ще не вступило у законну силу, тому купка утопістів-коммуністів висунула свого очільника- безкомпромісного борця з олігархатом на гроші олігархів, за світле майбутнє всіх зубожілих від політики діючої влади українців, Петра Симоненка кандидатом у президенти України.

Смело,Товарищи, в ногу...!

Комуністи сподіваються, що КС скасує заборону компартії України. Для цього вони шукають всі можливі політичні та та юридичні лазівки.
Коментар від Свирида БЛАЖОВА,

і додати нічого

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
В. Симоненко

Два Василя


«Відлуння десятиліть»

Під такою назвою 22 січня в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва в рамках проведення чергових Стусівських читань відбувся літературно-мистецький вечір, присвячений 80-річчю від дня народження Василя Симоненка та 77-річчю – Василя Стуса.

Участь у заході взяли директор ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України Наталія Морозова, поети, літературознавці, члени НСПУ, творча молодь та студенти Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича.

Захід розпочався з урочистого виконання музичних творів з нагоди відзначення Дня Соборності України та вшанування пам’яті воїнів та мирних громадян, що загинули в окупованих областях нашої держави. В ході літературного-вечору за участі Наталі Морозової та поетів з м. Києва була запалена свіча пам’яті.

Варто відмітити, що понад 20 років Стусівські читання традиційно проходять у січневі дні на Вінниччині. Започатковані саме з ініціативи колективу ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, вони з року в рік об’єднують навколо себе цвіт місцевої інтелігенції, всіх, кому не байдужі українська культура та національна ідея: політиків, письменників, науковців, бібліотекарів, митців, освітян. В такі дні бібліотеки області проводять вечори поезії, літературно-мистецькі вечори, конкурси, вікторини, оформляють книжкові виставки та влаштовують перегляди літератури.

Протягом останнього кварталу 2014 року та у 2015 році ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва проводить конкурс на краще прочитання віршів Василя Симоненка «Писав, як і жив». Кращі відео прочитання можна переглянути на сторінці бібліотеки у мережі Інтернет. До конкурсу долучилась творча молодь театру книги «Прочитання», читачі та співробітники бібліотеки, студенти вінницьких вищих навчальних закладів та коледжів.

Учасники вечора мали змогу ознайомитися з фрагментами фільму «Просвітлої дороги свічка чорна…», присвяченого пам’яті В. Стуса, а також бібліотечними виставками: «Не просто поет, а дух і совість народу (Василь Стус)», «Симоненка голос» (за матеріалами нарису «Василь Симоненко: «Україно, ти моя молитва…»), «Василь Симоненко: філософія почуттів», «Поет найвищої ноти протесту» (Василь Стус). Окрім того, присутні заслухали записи віршів Василя Стуса у виконанні автора. 


  


    
     
   
 

"О запрете пропаганды коммунистической идеологии на Украине.


Проект Закона Украины «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине» не отвечает нормам международного права и действующего законодательства Украины

Председателю Европейской комиссии

«За демократию через право»

(Венецианская комиссия)

Джанни Букиккио

Председателю Организации

по безопасности

и сотрудничеству в Европе

Дидье Буркхальтеру

Генеральному секретарю Совета Европы

Турберну Ягланду

Представителю Генерального секретаря

Совета Европы по вопросам

координации программ

сотрудничества Совета Европы

Владимиру Ристовски

Координатору системы ООН в Украине,

Постоянному Представителю

ПРООН в Украине

Нилу Вокеру

Координатору проектов ОБСЕ в Украине

Вайдотасу Вербе

 

Глубокоуважаемые господа!

В течение последнего года в Украине осуществляется системная, неприкрытая кампания борьбы власти с инакомыслием. Одним из «объектов» нападений избрана Коммунистическая партия Украины, чья принципиальная позиция по многим вопросам развития Украинского государства существенно отличается от взглядов нынешних высших должностных лиц.

Уже обычными стали многочисленные, систематические факты травли и репрессий в отношении представителей Коммунистической партии Украины в разных регионах Украины, проявляющиеся в открытых угрозах жизни, здоровью членов партии, в осуществлении агрессивного давления на представителей КПУ с целью заставить их покинуть ряды партии, в причинении вреда их здоровью, вреда имуществу областных, городских, районных партийных организаций, в повреждении зданий, помещений парторганизаций и в многочисленных фактах разрушения памятников и мемориальных досок выдающимся деятелям.

При этом правоохранительные органы устранились от выполнения своих прямых обязанностей и не реагируют адекватно на нарушение прав и свобод представителей Коммунистической партии Украины. Бездеятельность правоохранительных органов провоцирует увеличение фактов прямого давления на членов КПУ, принципы деятельности и мировоззренческие представления о путях развития Украины, нередко не совпадающие с идеологией нынешней власти.

Летом 2014 года власть предприняла беспрецедентный шаг. Под явно надуманным предлогом была осуществлена попытка в судебном порядке запретить деятельность Коммунистической партии Украины.

Впрочем, партии удалось представить суду убедительные аргументы в свою пользу, что в итоге свело на нет все попытки власти запретить КПУ.

В очередной раз властный политикум не оставил попыток расправиться со своим политическим оппонентом. И теперь в украинский парламент представителями властной коалиции внесен законопроект о запрете коммунистической идеологии, а следовательно, запрете деятельности Коммунистической партии Украины
вообще.

Причины такого шага власти очевидны. Коммунистическая партия – единственная политическая сила в Украине, которая, в отличие от провластных партий, с самого начала призывала к мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

На этот раз 18 декабря 2014 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона Украины «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине» под номером 1222-1. Авторами данного законопроекта выступили народные депутаты Украины от провластной депутатской фракции политической партии «Народный фронт» Турчинов А.В., Пашинский С.В. и Сюмар В.П.

Первый из соавторов данного законопроекта одновременно занимает должность секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины.

Вне всяких сомнений, внесение упомянутого законопроекта на рассмотрение украинским парламентом вызвано невозможностью власти законным способом запретить Коммунистическую партию Украины.

Проект Закона Украины «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине» — проявление грубого нарушения общепризнанных, неотъемлемых прав и свобод человека на мысли, идеи, мировоззрение и т.п.

Статья 18 Общей декларации прав человека, статья 9 Конвенции о защите прав и основных свобод человека и статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливают право каждого человека на свободу мысли, совести и религии.

Например, согласно статье 19 Общей декларации прав человека, статье 10 Конвенции о защите прав и основных свобод человека и статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их проявление. Это право включает свободу беспрепятственно следовать своим убеждениям и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Таким образом, общепризнанными основоположными актами международного права безапелляционно установлено право каждого человека на свободу убеждений и на свободное их проявление, в том числе путем объединения с другими лицами в политические партии или общественные организации.

Указанные предписания международного права находят свою реализацию в соответствующих положениях украинского законодательства. Статья 3 Конституции Украины устанавливает: человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Вместо этого заложенная в основу проекта Закона Украины «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине» идея запрета пропаганды коммунистической идеологии и запрета деятельности юридических лиц, политических партий, других объединений граждан, печатных средств массовой информации, исповедующих коммунистическую идеологию (статья 2 проекта Закона Украины «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине»), не согласовывается с базовыми конституционными принципами общественного строя в Украине — принципами политического и идеологического плюрализма (многообразия). Последние, кстати, нашли свое отображение в положениях части первой и второй статьи 15 Конституции Украины, согласно которым «общественная жизнь в Украине базируется на началах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная».

Ведь принцип политического плюрализма находит проявление в многопартийности и свободе политической деятельности, а принцип идеологического плюрализма — в разнообразии идеологий как систем концептуально оформленных представлений, идей и взглядов на жизнь, отражающих интересы, мировоззрение, идеалы, настроения людей.

При этом Конституцией Украины не предполагается запрет какой-либо идеологии, в том числе коммунистической, как это предлагается в статье 2 законопроекта. Также юридические лица и объединения граждан не могут быть запрещены государством лишь на тех основаниях, что они исповедуют определенную идеологию.

Следует отметить, что Европейский Суд по правам человека четко отстаивает позицию о недопустимости ограничения политического плюрализма.

Так, в своем решении в деле «Информационсферайн Лентиа и другие против Австрии» (Informationsverein Lentia and Others v. Austria) от 24 ноября 1993 года Европейский Суд назвал государство высшим гарантом принципа плюрализма. В политической сфере это означает, что государство несет обязательство, между прочим, проводить свободные выборы с приемлемыми интервалами путем тайного голосования при соблюдении условий, гарантирующих свободу выражения мысли людей при выборе законодательного органа.

Подобного рода высказывание мысли представляется невозможным без участия политических партий, представляющих разные точки зрения, отстаиваемые разными прослойками населения страны.

Озвучивая различные позиции не только внутри политических институтов, но также с помощью средств массовой информации на разных уровнях общественной жизни, политические партии делают незаменимый вклад в политические дебаты, что является основой концепции демократического общества (решение Европейского Суда по правам человека в деле «Лингенс против Австрии» (Lingens v. Austria) от 8 июля 1986 года, и решение Европейского Суда по правам человека в деле «Кастеллс против Испании» (Castells v. Spain) от 23 апреля 1992 года).

Безусловно, Конституция Украины содержит предписания, которые в определенной мере ограничивают принцип политического и идеологического плюрализма (многообразия). В частности, в части четвертой статьи 15 Конституции Украины предусмотрено, что государство гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины. Согласно части первой статьи 37 Конституции Украины, образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв  его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилие, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются.

Таким образом, речь идет о конституционно закрепленном запрете образования и деятельности политических партий и общественных организаций, а не о запрете определенной идеологии как таковой. А поскольку предусмотренные в Конституции Украины ограничения являются исчерпывающими, то у нас есть основания считать, что вопрос запрета идеологии может быть, прежде всего, предметом конституционного регулирования, а не предметом обычного закона, как это предлагается в законопроекте.

Согласно положениям части второй статьи 8 Основного Закона Украины Конституция имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей. Если определенные запреты исчерпывающе установлены в Конституции, то нельзя вводить в специальном законе дополнительные, не предусмотренные конституционными нормами, ограничения и запреты.

Вместо этого, вопреки Конституции Украины в статье 2 проекта Закона Украины «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине» предлагается запретить деятельность юридических лиц, политических партий, других объединений граждан, печатных средств массовой информации за пропаганду коммунистической идеологии и/или использование в названии слов «коммунизм», «марксизм», «ленинизм», «сталинизм» и производных от них, а также прекратить деятельность таких организаций.

При этом авторы законопроекта о запрете коммунистической идеологии полностью игнорируют основоположные правовые позиции Европейского Суда по правам человека, который в своем решении по делу «Объединенная коммунистическая партия Турции и другие против Турции» («United communist party of Turkey v. Turkey») от 30 января 1998 года четко определил: выбор политической партией своего названия не является в принципе оправданием для такой жесткой меры, как роспуск, при условии отсутствия других достаточных обстоятельств.

Европейский Суд также придал значение тому, что Объединенная коммунистическая партия Турции не стремилась, несмотря на название, к доминированию одного социального класса над другими,
и что, наоборот, она соблюдала требования демократии, политического плюрализма, общего избирательного права и свободы участия в политике... Соответственно, при отсутствии конкретных доказательств о том, что, выбрав название «коммунистическая», партия избрала политику, несущую угрозу турецкому обществу или турецкому государству, Суд не может принять доводы о роспуске партии на основании названия партии.

Надо отдельно подчеркнуть, что в части второй и третьей Заключительных и Переходных положений законопроекта «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине» содержится обязанность юридических лиц, политических партий, других объединений граждан в случае нарушения требований этого законопроекта прекратить свою деятельность путем ликвидации на протяжении шести месяцев, а печатные средства массовой информации — на протяжении двух месяцев, со дня вступления в силу этого законопроекта.

В случае же невыполнения указанных требований их деятельность подлежит прекращению по решению центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику по вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации (легализации) объединений граждан, общественных союзов, других общественных формирований, печатных средств массовой информации.

Оценивая эти положения в контексте международного права, необходимо учитывать, что, согласно статье 6 Конституции Украины, государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее деления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных этой Конституцией границах и согласно законам Украины. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины).

Согласно Закону Украины «О политических партиях в Украине», деятельность политической партии может быть запрещена только по решению суда. Политическая партия может быть по представлению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований или Генерального прокурора Украины запрещена в судебном порядке в случае нарушения требований к созданию и деятельности политических партий, установленных Конституцией Украины и законами Украины (статья 5, часть первая статьи 21 Закона Украины «О политических партиях в Украине»). А согласно части первой статьи 28 Закона Украины «Об общественных объединениях» общественное объединение может быть запрещено судом по иску уполномоченного органа по вопросам регистрации в случае выявления признаков нарушения общественным объединением требований статей 36, 37 Конституции Украины, статьи 4 этого Закона.

Итак, вопрос о прекращении (запрете) деятельности любой политической партии или общественной организации относится к компетенции суда и не может регулироваться Верховной Радой Украины путем принятия закона, как это предлагается в законопроекте.

Необходимо отметить, что, согласно позиции авторов законопроекта «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в
Украине», этот закон направлен на запрет пропаганды коммунистической идеологии, непосредственным следствием воплощения которой в Украине стали преступления против мира и безопасности человечества и геноцид; недопущение повторения таких преступлений в будущем, устранение угрозы суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины, установление исторической справедливости».

С такой позицией едва ли можно согласиться. В Конституции Украины отсутствуют соответствующие полномочия парламента. Вместе с тем полномочия по признанию определенной идеологии или организации преступной с дальнейшим привлечением ее организаторов и участников к уголовной ответственности являются исключительно прерогативой суда и осуществляются в пределах уголовного производства и в порядке, предусмотренном действующим Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Кроме того, в законопроекте фактически предлагается законодательно установить определение термина коммунистической идеологии как «системы представлений, идей и взглядов, основанных на теории классовой борьбы; диктатуре одного социального класса над другими; создании тоталитарного государства; нарушении прав и основных свобод; отрицании права народов и наций на самоопределение; непризнании права частной собственности на средства производства; установлении однопартийной системы управления; насильственном свержении государственного строя».

Однако с данным определением термина нельзя согласиться, поскольку этот термин не совпадает с общепризнанным в мире понятием коммунистической идеологии.

Все выше перечисленное дает основания считать, что проект Закона Украины «О запрете пропаганды коммунистической идео­логии в Украине» не отвечает как нормам международного права, так и предписаниям действующего законодательства Украины. Данный законопроект является инструментом для устранения политического плюрализма в Украине и расправой над единственным идеологическим оппонентом.

Уверен: вышеупомянутым законопроектом «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине» (внесен народными депутатами Украины Турчиновым А.В., Пашинским С.В., Сюмар В.П.) власть целеустремленно старается реализовать незаконный сценарий по устранению с политической арены своего политического оппонента — Коммунистической партии Украины.

Указанный шаг власти по своей направленности является методом уничтожения политической партии как активного субъекта политико-правовых отношений.

В связи с вышеуказанным, в пределах предоставленных законом полномочий, –

ПРОШУ:

1. Принять действенные меры и повлиять на руководство государства Украина с целью недопущения реализации в Украине неправового сценария запрета идеологии и, соответственно, запрета деятельности политической партии «Коммунистическая партия Украины».

2. Способствовать установлению верховенства права в Украине, недопущению уменьшения объема конституционных прав граждан Украины и в пределах предоставленных Вам законом полномочий инициировать рассмотрение Венецианской комиссией проекта Закона Украины «О запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине» на предмет его соответствия международному и национальному законодательству Украины.

С уважением

П. Н. СИМОНЕНКО,
Первый секретарь ЦК КПУ

Как «весело» живется коммунистам в Украине

Как «весело» живется коммунистам в Украине или где нам ждать «поджог Рейхстага»

У Петра Порошенко кроме «успехов» АТО появился еще один повод для гордости за первые результаты своего президентства – роспуск парламентской фракции Коммунистической партии Украины.

"Я горжусь, что именно во времена моего президентства, фракция КПУ прекратила свое существование", - заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Как президент он сделал существенный вклад в это, по словам Турчинова, «историческое событие» - уже на следующий день подписал принятый Верховной Радой закон № 1599-VII от 22 июля, позволяющий распустить коммунистическую фракцию. А 24 июля спикер Турчинов - бывший координатор Демократической платформы КПСС и заведующий идеологическим отделом Днепропетровского обкома комсомола, торжественно объявил о роспуске фракции КПУ: «Сейчас произойдет историческое событие. Парламент долго к этому шел. Вы помните, на этой неделе мы исправили ошибку в законе о регламенте. Объявляю о роспуске депутатской фракции Коммунистической партии Украины в Верховной раде Украины 7-го созыва. Я надеюсь, что больше никогда коммунистических фракций в украинском парламенте не будет».

Для роспуска фракции партии, поддержанной голосами почти 3-х миллионов избирателей, нашли формальный повод - сокращение численности парламентской фракции.

И в этот же день в Административном окружном суде Киева начался процесс по полному запрету Коммунистической партии Украины. Основание – материалы подготовленные Минюстом Украины о якобы антигосударственной деятельности некоторых членов КПУ, поддержавших независимость Крыма и его присоединение к России и «самопровозглашенные народные республики» в Луганске и Донецке. 25 июля, представители Минюста Украины отчитались, что ГПУ и СБУ открыли уже 308 уголовных производств против членов Компартии Украины «за поддержку отсоединения Крыма и создание ДНР и ЛНР».

А началось все еще в начале мая, с закрытого заседания Верховного Совета Украины по ситуации в стране вкупе с силовиками. Именно тогда, 6 мая, агрессивно-послушное большинство бесцеремонно, вопреки действующему Закону Украины о парламентском Регламенте, удалило всю фракцию коммунистов из сессионного зала, якобы за сепаратистские высказывания. Сепаратистскими и антигосударственными «народные» депутаты посчитали требования лидера фракции Петра Симоненко почтить память всех погибших в горниле развязанной режимом гражданской войны и провести открытое заседание Верховной Рады, с тем, что бы разобраться, кто и за что убивает мирных граждан в Донецкой, Луганской областях и заживо сжигает людей в Одессе.

А за месяц до этого события нардепы-свободовцы учинили драку во время яркой речи Симоненко с трибуны ВС, где, в частности, он заявил:

«….Но я ошибся. Кто захватывал здания СБУ, милиции, кто захватывал арсеналы оружия? И до сих пор тысячи стволов находятся в руках тех, кто сформировал бандформирования и шастает по всей Украине. Разве не вы дали пример и сценарий? Вы выполняли сценарий… по уничтожению независимости, расколу и разграблению Украины. Вы сегодня вооруженных людей бросили на тех, кто мирным путем отстаивал свои интересы. Вы запугиваете людей и арестовываете…»

И уже 16 мая в Верховной Раде зарегистрировали Проект постановления №4896 о ликвидации фракции Коммунистической партии Украины, внесенный депутатами Александром Бригинцом и Леонидом Емцем из «демократической» фракции «Батькивщина».

С тех пор с каждым днем жизнь у коммунистов начала превращаться в сущий ад. Поджоги офисов партии в Киеве и других городах, постоянная травля в украинских СМИ, при этом совершенно игнорирующих обоснованные и справедливые высказывания лидеров партии в парламенте. Дошло до того, что уже на государственном уровне нацистская власть шельмует партию и делает все для ее запрета с помощью совершенно нелепых обвинений через органы прокуратуры и судебной системы.

Венцом деяний фашиствующих молодчиков – нацистов стал поджог дома сына лидера партии Петра Симоненко. По словам Аллы Александровской, лидера харьковских коммунистов, боевики просто ошиблись адресом, думая, что поджигают дом самого Петра Алексеевича. Что, в общем то, и не удивляет – массовый психоз евромайдановцев совершенно затуманил их разум.


Как тут не вспомнить события 30-х годов прошлого века в Германии. Аналогии прямые и показательные, история повторяется, но в этот раз опять как трагедия. Изменилось только место и время действия. Тогда апогеем травли Коммунистической партии Германии стал организованный фашистами поджог Рейхстага 27 февраля 1933 г. Обвинили во всем коммунистов, после этого последовал запрет КПГ и массовые репрессии вошли в завершающую стадию. Сегодняшний ход событий в Украине позволяет предположить возможность рецидива «поджогорейхстага». Ведь не секрет, что нынешняя киевская власть уже продемонстрировала свою античеловеческую сущность массовыми убийствами жителей на Юго-востоке Украины, и постоянно попадающие в сеть данные о возможных гнусных провокациях нацистов уже не вызывают удивления, будь то данные о сбитом Боинге, применении бактериологического оружия, баллистических ракет или об уже активно применяющемся зажигательном оружии (фосфорные бомбы).

С помощью манипуляций принимаемыми наспех «законами» захватившим власть «демократам» уже удалось запретить деятельность фракции КПУ в ВС Украины. Партия как таковая пока держится и продолжает поднимать неудобные для нынешнего правительства войны и разрухи проблемы социальной незащищенности, катастрофического падения уровня жизни и предстоящего экономического краха.


В свете предстоящих досрочных выборов в ВС у коммунистов есть шанс объединить вокруг себя и все антифашистские силы. Ведь большинство активных общественных организаций антифашистской направленности уже подверглись репрессиям, лидеры и активисты сидят в СИЗО, повсеместно идут уголовные процессы. Только в одном Харькове за решеткой оказались более 300 человек из различных движений. КПУ со своим опытом ведения политической борьбы, стройной оргструктурой вполне могла бы взять на себя такую роль. Если, конечно, не повторится запрет деятельности аля начало 90-х да еще с какой-нибудь гнусной провокацией от наци. Учитывая резкий спад поддержки регионалов, вполне вероятно перетекание их, так называемого ядерного электората к коммунистам. Беря в расчет активную поддержку КПУ со стороны Компартии России, призвавшей все ведущие компартии мира выразить протест киевским властям, для Юго-востока вполне реалистичный сценарий формирования антифашисткой коалиции.

Как «весело» живется коммунистам в Украине

Как «весело» живется коммунистам в Украине или где нам ждать «поджог Рейхстага»

У Петра Порошенко кроме «успехов» АТО появился еще один повод для гордости за первые результаты своего президентства – роспуск парламентской фракции Коммунистической партии Украины.

"Я горжусь, что именно во времена моего президентства, фракция КПУ прекратила свое существование", - заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Как президент он сделал существенный вклад в это, по словам Турчинова, «историческое событие» - уже на следующий день подписал принятый Верховной Радой закон № 1599-VII от 22 июля, позволяющий распустить коммунистическую фракцию. А 24 июля спикер Турчинов - бывший координатор Демократической платформы КПСС и заведующий идеологическим отделом Днепропетровского обкома комсомола, торжественно объявил о роспуске фракции КПУ: «Сейчас произойдет историческое событие. Парламент долго к этому шел. Вы помните, на этой неделе мы исправили ошибку в законе о регламенте. Объявляю о роспуске депутатской фракции Коммунистической партии Украины в Верховной раде Украины 7-го созыва. Я надеюсь, что больше никогда коммунистических фракций в украинском парламенте не будет».

Для роспуска фракции партии, поддержанной голосами почти 3-х миллионов избирателей, нашли формальный повод - сокращение численности парламентской фракции.

И в этот же день в Административном окружном суде Киева начался процесс по полному запрету Коммунистической партии Украины. Основание – материалы подготовленные Минюстом Украины о якобы антигосударственной деятельности некоторых членов КПУ, поддержавших независимость Крыма и его присоединение к России и «самопровозглашенные народные республики» в Луганске и Донецке. 25 июля, представители Минюста Украины отчитались, что ГПУ и СБУ открыли уже 308 уголовных производств против членов Компартии Украины «за поддержку отсоединения Крыма и создание ДНР и ЛНР».

А началось все еще в начале мая, с закрытого заседания Верховного Совета Украины по ситуации в стране вкупе с силовиками. Именно тогда, 6 мая, агрессивно-послушное большинство бесцеремонно, вопреки действующему Закону Украины о парламентском Регламенте, удалило всю фракцию коммунистов из сессионного зала, якобы за сепаратистские высказывания. Сепаратистскими и антигосударственными «народные» депутаты посчитали требования лидера фракции Петра Симоненко почтить память всех погибших в горниле развязанной режимом гражданской войны и провести открытое заседание Верховной Рады, с тем, что бы разобраться, кто и за что убивает мирных граждан в Донецкой, Луганской областях и заживо сжигает людей в Одессе.

А за месяц до этого события нардепы-свободовцы учинили драку во время яркой речи Симоненко с трибуны ВС, где, в частности, он заявил:

«….Но я ошибся. Кто захватывал здания СБУ, милиции, кто захватывал арсеналы оружия? И до сих пор тысячи стволов находятся в руках тех, кто сформировал бандформирования и шастает по всей Украине. Разве не вы дали пример и сценарий? Вы выполняли сценарий… по уничтожению независимости, расколу и разграблению Украины. Вы сегодня вооруженных людей бросили на тех, кто мирным путем отстаивал свои интересы. Вы запугиваете людей и арестовываете…»

И уже 16 мая в Верховной Раде зарегистрировали Проект постановления №4896 о ликвидации фракции Коммунистической партии Украины, внесенный депутатами Александром Бригинцом и Леонидом Емцем из «демократической» фракции «Батькивщина».

С тех пор с каждым днем жизнь у коммунистов начала превращаться в сущий ад. Поджоги офисов партии в Киеве и других городах, постоянная травля в украинских СМИ, при этом совершенно игнорирующих обоснованные и справедливые высказывания лидеров партии в парламенте. Дошло до того, что уже на государственном уровне нацистская власть шельмует партию и делает все для ее запрета с помощью совершенно нелепых обвинений через органы прокуратуры и судебной системы.

Венцом деяний фашиствующих молодчиков – нацистов стал поджог дома сына лидера партии Петра Симоненко. По словам Аллы Александровской, лидера харьковских коммунистов, боевики просто ошиблись адресом, думая, что поджигают дом самого Петра Алексеевича. Что, в общем то, и не удивляет – массовый психоз евромайдановцев совершенно затуманил их разум.


Как тут не вспомнить события 30-х годов прошлого века в Германии. Аналогии прямые и показательные, история повторяется, но в этот раз опять как трагедия. Изменилось только место и время действия. Тогда апогеем травли Коммунистической партии Германии стал организованный фашистами поджог Рейхстага 27 февраля 1933 г. Обвинили во всем коммунистов, после этого последовал запрет КПГ и массовые репрессии вошли в завершающую стадию. Сегодняшний ход событий в Украине позволяет предположить возможность рецидива «поджогорейхстага». Ведь не секрет, что нынешняя киевская власть уже продемонстрировала свою античеловеческую сущность массовыми убийствами жителей на Юго-востоке Украины, и постоянно попадающие в сеть данные о возможных гнусных провокациях нацистов уже не вызывают удивления, будь то данные о сбитом Боинге, применении бактериологического оружия, баллистических ракет или об уже активно применяющемся зажигательном оружии (фосфорные бомбы).

С помощью манипуляций принимаемыми наспех «законами» захватившим власть «демократам» уже удалось запретить деятельность фракции КПУ в ВС Украины. Партия как таковая пока держится и продолжает поднимать неудобные для нынешнего правительства войны и разрухи проблемы социальной незащищенности, катастрофического падения уровня жизни и предстоящего экономического краха.


В свете предстоящих досрочных выборов в ВС у коммунистов есть шанс объединить вокруг себя и все антифашистские силы. Ведь большинство активных общественных организаций антифашистской направленности уже подверглись репрессиям, лидеры и активисты сидят в СИЗО, повсеместно идут уголовные процессы. Только в одном Харькове за решеткой оказались более 300 человек из различных движений. КПУ со своим опытом ведения политической борьбы, стройной оргструктурой вполне могла бы взять на себя такую роль. Если, конечно, не повторится запрет деятельности аля начало 90-х да еще с какой-нибудь гнусной провокацией от наци. Учитывая резкий спад поддержки регионалов, вполне вероятно перетекание их, так называемого ядерного электората к коммунистам. Беря в расчет активную поддержку КПУ со стороны Компартии России, призвавшей все ведущие компартии мира выразить протест киевским властям, для Юго-востока вполне реалистичный сценарий формирования антифашисткой коалиции.

Как «весело» живется коммунистам в Украине

Как «весело» живется коммунистам в Украине или где нам ждать «поджог Рейхстага»

У Петра Порошенко кроме «успехов» АТО появился еще один повод для гордости за первые результаты своего президентства – роспуск парламентской фракции Коммунистической партии Украины.

"Я горжусь, что именно во времена моего президентства, фракция КПУ прекратила свое существование", - заявил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Как президент он сделал существенный вклад в это, по словам Турчинова, «историческое событие» - уже на следующий день подписал принятый Верховной Радой закон № 1599-VII от 22 июля, позволяющий распустить коммунистическую фракцию. А 24 июля спикер Турчинов - бывший координатор Демократической платформы КПСС и заведующий идеологическим отделом Днепропетровского обкома комсомола, торжественно объявил о роспуске фракции КПУ: «Сейчас произойдет историческое событие. Парламент долго к этому шел. Вы помните, на этой неделе мы исправили ошибку в законе о регламенте. Объявляю о роспуске депутатской фракции Коммунистической партии Украины в Верховной раде Украины 7-го созыва. Я надеюсь, что больше никогда коммунистических фракций в украинском парламенте не будет».

Для роспуска фракции партии, поддержанной голосами почти 3-х миллионов избирателей, нашли формальный повод - сокращение численности парламентской фракции.

И в этот же день в Административном окружном суде Киева начался процесс по полному запрету Коммунистической партии Украины. Основание – материалы подготовленные Минюстом Украины о якобы антигосударственной деятельности некоторых членов КПУ, поддержавших независимость Крыма и его присоединение к России и «самопровозглашенные народные республики» в Луганске и Донецке. 25 июля, представители Минюста Украины отчитались, что ГПУ и СБУ открыли уже 308 уголовных производств против членов Компартии Украины «за поддержку отсоединения Крыма и создание ДНР и ЛНР».

А началось все еще в начале мая, с закрытого заседания Верховного Совета Украины по ситуации в стране вкупе с силовиками. Именно тогда, 6 мая, агрессивно-послушное большинство бесцеремонно, вопреки действующему Закону Украины о парламентском Регламенте, удалило всю фракцию коммунистов из сессионного зала, якобы за сепаратистские высказывания. Сепаратистскими и антигосударственными «народные» депутаты посчитали требования лидера фракции Петра Симоненко почтить память всех погибших в горниле развязанной режимом гражданской войны и провести открытое заседание Верховной Рады, с тем, что бы разобраться, кто и за что убивает мирных граждан в Донецкой, Луганской областях и заживо сжигает людей в Одессе.

А за месяц до этого события нардепы-свободовцы учинили драку во время яркой речи Симоненко с трибуны ВС, где, в частности, он заявил:

«….Но я ошибся. Кто захватывал здания СБУ, милиции, кто захватывал арсеналы оружия? И до сих пор тысячи стволов находятся в руках тех, кто сформировал бандформирования и шастает по всей Украине. Разве не вы дали пример и сценарий? Вы выполняли сценарий… по уничтожению независимости, расколу и разграблению Украины. Вы сегодня вооруженных людей бросили на тех, кто мирным путем отстаивал свои интересы. Вы запугиваете людей и арестовываете…»

И уже 16 мая в Верховной Раде зарегистрировали Проект постановления №4896 о ликвидации фракции Коммунистической партии Украины, внесенный депутатами Александром Бригинцом и Леонидом Емцем из «демократической» фракции «Батькивщина».

С тех пор с каждым днем жизнь у коммунистов начала превращаться в сущий ад. Поджоги офисов партии в Киеве и других городах, постоянная травля в украинских СМИ, при этом совершенно игнорирующих обоснованные и справедливые высказывания лидеров партии в парламенте. Дошло до того, что уже на государственном уровне нацистская власть шельмует партию и делает все для ее запрета с помощью совершенно нелепых обвинений через органы прокуратуры и судебной системы.

Венцом деяний фашиствующих молодчиков – нацистов стал поджог дома сына лидера партии Петра Симоненко. По словам Аллы Александровской, лидера харьковских коммунистов, боевики просто ошиблись адресом, думая, что поджигают дом самого Петра Алексеевича. Что, в общем то, и не удивляет – массовый психоз евромайдановцев совершенно затуманил их разум.


Как тут не вспомнить события 30-х годов прошлого века в Германии. Аналогии прямые и показательные, история повторяется, но в этот раз опять как трагедия. Изменилось только место и время действия. Тогда апогеем травли Коммунистической партии Германии стал организованный фашистами поджог Рейхстага 27 февраля 1933 г. Обвинили во всем коммунистов, после этого последовал запрет КПГ и массовые репрессии вошли в завершающую стадию. Сегодняшний ход событий в Украине позволяет предположить возможность рецидива «поджогорейхстага». Ведь не секрет, что нынешняя киевская власть уже продемонстрировала свою античеловеческую сущность массовыми убийствами жителей на Юго-востоке Украины, и постоянно попадающие в сеть данные о возможных гнусных провокациях нацистов уже не вызывают удивления, будь то данные о сбитом Боинге, применении бактериологического оружия, баллистических ракет или об уже активно применяющемся зажигательном оружии (фосфорные бомбы).

С помощью манипуляций принимаемыми наспех «законами» захватившим власть «демократам» уже удалось запретить деятельность фракции КПУ в ВС Украины. Партия как таковая пока держится и продолжает поднимать неудобные для нынешнего правительства войны и разрухи проблемы социальной незащищенности, катастрофического падения уровня жизни и предстоящего экономического краха.В свете предстоящих досрочных выборов в ВС у коммунистов есть шанс объединить вокруг себя и все антифашистские силы. Ведь большинство активных общественных организаций антифашистской направленности уже подверглись репрессиям, лидеры и активисты сидят в СИЗО, повсеместно идут уголовные процессы. Только в одном Харькове за решеткой оказались более 300 человек из различных движений. КПУ со своим опытом ведения политической борьбы, стройной оргструктурой вполне могла бы взять на себя такую роль. Если, конечно, не повторится запрет деятельности аля начало 90-х да еще с какой-нибудь гнусной провокацией от наци. Учитывая резкий спад поддержки регионалов, вполне вероятно перетекание их, так называемого ядерного электората к коммунистам. Беря в расчет активную поддержку КПУ со стороны Компартии России, призвавшей все ведущие компартии мира выразить протест киевским властям, для Юго-востока вполне реалистичный сценарий формирования антифашисткой коалиции.

Страницы:
1
2
3
4
6
предыдущая
следующая