Підбірка кращих книжок з особистого бренду

Просування особистого бренду багато в чому будується на маркетингу, проте вивчати цілу науку заради спроби підлаштувати її під себе — не найкращий спосіб домогтися успіху. Простіше ознайомитися з уже вивіреними формулами і вибрати найбільш підходящі. Підготував відмінну добірку з bravo 9 книг по створенню і просуванню особистого бренду, які 100% допоможуть вам зробити перші кроки до успіху!

КНИГИ ПРО ОСОБИСТИЙ БРЕНД:
1.) Створіть особистий бренд. Юрген Саленбахер
2.) Зроблено, щоб прилипати. Чіп Хіз і Ден Хіз
3.) Одкровення рекламного агента. Девід Огілві
4.) Включаємо чарівність за методикою спецслужб. Джек Шафер і Марвін Карлінс
5.) Джедайские техніки. Максим Дорофєєв
6.) Ніколи не їжте поодинці. Кейт Феррацці і Тал Рез
7.) Не працюйте з м * даками. Роберт Саттон
8.) Великий потенціал. Шон Эйкор
9.) Персональний бренд: створення та просування. Андрій Рябих і Вероніка Кирилова

Як зберегти бізнес під час спалаху коронавірусу

Подбайте про співробітників. Встановіть надійні і довірливі відносини зі співробітниками, спілкуйтеся з ними якомога частіше, щоб розуміти, як впливає ситуація з карантином на кожного окремо. По можливості, надайте гарантії щодо того, як Ви плануєте їх підтримувати.

Організуйте систему управління. Створіть систему управління (CRM-прим.) для прийняття рішень, зосередившись на даних, а не на емоціях. Вона може складатися з трьох рівнів: короткостроковий (персонал і повсякденна діяльність), середньостроковий (наприклад, збереження грошових коштів і потенційні звільнення) і довгостроковий (ймовірність серйозного економічного впливу).

Проведіть оцінку ризиків. Навіть якщо у вас є існуюча оцінка ризиків, вона може виявитися неактуальною. Створіть нову, орієнтовану на гігієнічні заходи та заходи безпеки, необхідні для захисту людей, фінансів, технологій та операцій під час спалаху COVID-19.

Упор на зовнішні комунікації. Під час кризи Ваш найцінніший товар - це довіра! Приділіть час, щоб запевнити всіх клієнтів, зацікавлених сторін та громадськість, що Ви застосовуєте всі необхідні заходи для боротьби зі спалахом коронавірусу. Соціальні мережі можуть стати чудовою платформою для цього, а також засобом пошуку ідей від вже існуючих клієнтів.

Оцініть ланцюг поставок. З'ясуйте, чи потребують Ваші колишні клієнти в послугах компанії донині, а також визначте, в яких саме. Потім дізнайтеся у постачальників, що вони можуть Вам запропонувати, але пам'ятайте, що їх пропозиції можуть в підсумку виявитися занадто багатообіцяючими. Якщо готівки не вистачає, проявіть творчий підхід і подумайте про те, як можна обмінюватися послугами по бартеру.

Оцінка операційних ризиків. Оцініть всі операційні аспекти Вашого бізнесу та створіть попередній контрольний список. Так ви будете впевнені, що готові приступити до роботи, як тільки це дозволить соціально-економічна ситуація в країні.

Продуктивно використовуйте час простою. Використовуйте будь-який вільний час, щоб подумати про розробку нових послуг і процедур, на які у Вас раніше не було часу. Стимулюйте своїх співробітників і допомагайте їм відчувати себе продуктивними і цінними, залучаючи їх до цього процесу.

Персональный маркетинг

Персональный маркетинг – это деятельность, направленная на формирование и поддержание линии поведения определенного лица. У персонального маркетинга есть и другое название – маркетинг личности. Персональный является одним из наиболее сложных видов маркетинга, потому что целью маркетолога является изменение отношения окружающего общества к конкретной личности. За услугами персонального маркетинга чаще всего обращаются публичные персоны – артисты, политики, известные адвокаты, спортсмены, руководители и так далее.

МОДЕЛЬ

Модель персонального маркетинга можно рассмотреть на примере абстрактного спортсмена.
Спортсмен (или агент спортсмена) заинтересован в дополнительных доходах, для получения которых ему нужно найти спонсора. Привлечь внимание спонсора может только тот спортсмен, имя которого известно широкой аудитории (болельщикам). Такая Схема взаимоотношений:

Инициатором отношений всегда является спортсмен или клуб, за который он выступает. Задача клуба – популяризировать собственный бренд за счет громкого имени. Спортсмен при поддержке клуба стремится завоевать как можно больше лояльных болельщиков, чтобы потом предложить их спонсору. Спонсор в данном случае выступает инвестором – если он посчитает, что спортсмен и клуб, за который он выступает, имеет солидную армию поклонников, он будет вкладывать деньги. При этом спортсмен может завоевывать популярность не только за счет непосредственно спортивных результатов, но и за счет сторонних мероприятий, например, участвуя в благотворительных акциях или выступая на ТВ.
ЭТАПЫ

Первый этап. Достижение максимального результата. Ключевая роль на этом этапе отводится агенту, который должен мотивировать своего подопечного и определять путь развития его карьеры. Важны и такие факторы, как харизма самого спортсмена (артиста, политика) и наличие у него амбиций. Первый этап призван привлечь внимание.

Популяризация. На втором этапе происходит формирование имиджа (которым будет представлять себе спортсмена широкая аудитория). Популяризация – это этап закрепления.

Третий этап. Реализация маркетингового потенциала. Имя спортсмена само становится брендом и способно приносить ему доход (например, благодаря участию в рекламе).

Важно отметить, что описанная модель взаимоотношений актуальна не только для спортсменов, но и для всех медийных личностей в равной степени.

ИНСТРУМЕНТЫ

Мероприятий, которые способны превратить человека в бренд, достаточно много.
Среди них можно выделить:
— Активное общение со средствами массовой информации: участие в телевизионных шоу и интервью.
— Участие в конференциях и семинарах (как автор или приглашенного гостя или эксперта). Пример такого мероприятия – выступления известного политика в Вузе.
Интернет-маркетинг: прямое общение с поклонниками с помощью популярных сервисов, например, Twitter или Instagram.
— Консультационная деятельность (актуально для руководителей, адвокатов, известных предпринимателей), а также публикации в тематических печатных изданиях или выпуск собственных книг (к этому методу прибегают очень многие бизнесмены и инвесторы – авторами бестселлеров можно назвать Ричарда Брэнсона, Уоррена Баффета, Джорджа Сороса, Робина Шарма ).
— Участие в некоммерческих организациях и благотворительных мероприятиях.
— Эксперты маркетинга рекомендуют избегать шумных PR-акций, так как современный потребитель рассматривает этот метод как безосновательное желание личности привлечь к себе внимание.

Источник: "Моя освіта" //  12.04.2019

Маркетинг. История. Становление

Термин «маркетинг», ставший столь популярным в последние годы, происходит от английского слова «marketing» – создание рынка, рынковедение. Этому термину в русском языке не нашли подходящего эквивалента, поэтому он остался непереведенным, а соответствующая наука и практика так и были названы – «маркетинг». Разумеется, маркетинг связывают с категорией рынка («market» – рынок), но у многих это понятие ассоциируется с такими направлениями деятельности, как сбыт и реклама. Некоторые руководители предприятий все еще полагают, что маркетинг – это лишь новый термин для обозначения сбыта. В свою очередь, первым человеком полностью осознавшим центральную функцию маркетинга на промышленном предприятии, был Сайрус Маккормик, живший в середине XIX в.

Хронология маркетинга, как науки

В 1911 г. «Картис Паблишинг Кампани» организует отдел изучения рынка. В 20 – 30-е годы появляются первые значительные публикации по маркетингу. В 1931 г. создана Американская Ассоциация Маркетинга. С 1950 г. в западных странах стали использовать маркетинг в практической деятельности.
В 1960 г. Ж. Маккарти предлагает модель, раскрывающую содержание маркетинга, где впервые обособлены четыре его основных элемента: товар, цена, реклама, сбыт, или, как их называют, четыре «П»
В 1976 г. маркетинг был признан наукой о процессах обмена.
С 1989 г. маркетинг начал использоваться в нашей стране.

Эволюция концепции маркетинга

Первые попытки описать маркетинг в качестве новой экономической теории были предприняты в США в начале XX в. В 1901 г. в нескольких американских университетах (Гарвардском, Иллинойсском и Мичиганском) создали и начали читать самостоятельный курс маркетинга, выделив его из общей экономической теории предпринимательства – экономикса. Новый курс содержал характеристику приемов сбытовой деятельности промышленных фирм, операций оптовых и розничных торговцев. Особое внимание в нем было уделено проблемам организации рекламных кампаний. Таким образом, до 40-х годов маркетинг ассоциировался со сбытом и назывался сбытовым.

Основными причинами обособления маркетинга в самостоятельную науку явились:
Усилившийся процесс концентрации и централизации капитала;
Появление монополистических союзов;
Отдаление производителя от потребителя в условиях укрупнения масштабов производства;
Усиление конкурентной борьбы.

Эти причины привели к формированию так называемого рынка потребителя, т.е. рынка, на котором предложение превышает спрос, а значит, и острая конкуренция, отсюда – серьезные проблемы со сбытом.
В целом отношение к маркетингу в этот период формулировалось следующим образом: «Маркетинг охватывает любую торговую деятельность, ведущую к получению товаров и услуг потребителем».

Следующий этап эволюции – «управленческий» маркетинг – период 50-х – первой половины 70-х годов, для которого характерны:
Высокие темпы расширения масштабов производства на более высокой стадии НТП;
Процесс возникновения новых и новейших производств;
Выход разделения труда за национальные границы.

В результате резко обострилась конкуренция между крупными, часто интернациональными монополистическими союзами, так называемыми транснациональными корпорациями. В новых условиях у производителей и продавцов появилась объективная необходимость в интеграции усилий с целью снижения рисков. Пришло понимание того, что целесообразнее и выгоднее инвестировать средства в создание, моделирование и производство тех товаров, которые будут пользоваться спросом на рынке, чем выпускать то, что с трудом удается сбыть. На этом этапе эволюции маркетинг начали трактовать как концепцию управления, ориентированную на меняющиеся условия рынка, на существующий на нем спрос на товары и услуги. «Смысл маркетинга как концепции управления состоит в стремлении удовлетворить существующие потребности. Маркетинговый подход большинства успешно действующих фирм предполагает ориентацию производителя на потребителя как средство повышения эффективности сбыта, использования ресурсов и увеличения прибыли», – так определило маркетинг в начале 70-х годов Национальное управление экономического развития Великобритании.

Третий этап эволюции – это комплексный маркетинг

Во второй половине 70-х годов маркетинг вступает в третью фазу эволюции и превращается по существу в доктрину современного бизнеса, его философию, основное средство коммуникативности между фирмой и окружающей средой. Он становится комплексной системной деятельностью. В этот период к маркетингу стали относиться как к элементу корпоративного стратегического управления, который, пронизывая всю деятельность фирмы, направлен на ее адаптацию к внешней экономической и политической среде. Маркетинговая деятельностьпревращается из односторонней связи предприятия с рынками сбыта в замкнутый цикл, своеобразный диалог фирмы с покупателями. Соответственно все большее внимание уделялось исследованию и активному моделированию поведения потребителя на рынке.