Прийняли Зак0н пр0 рибаків.

ай, це так все відн0сн0....хт0 це буде к0нтр0лювати, хт0 не заб0їться, хт0 час матиме? хт0 платити за це буде...Прийняли мутний зак0н. Д0бре, щ0 прийняли. але він буде працювати - відн0сн0...
Хай.
0т у Малайзії прийняли були зак0н - стріляти нарк0дилерів. Він теж був мутний. Але за 5 р0ків 10.000 нарік0в - завалили у Т0й Світ. Н0рм. Хай.

Як 0тримувати інфу пр0 Світ Тепер,к0ли ясн0, щ0 р0сіяни брешуть?

Як 0тримувати інфу пр0 Світ Тепер, к0ли зр0зуміл0 стал0 Тепер, щ0 р0сіяни брешуть ВЕСЬ час?

Брешуть і с0бі і іншим УВЕСЬ час....інакше - не здатні.

.
Краще їх - не читати. Б0 п0слухати р0сіянина - це себе наїбатти...

Дають брехливі трактування, "видумують" н0ві п0р0ди тварин і їх вигляд....
.
- Навіть м0л0т0к чи л0м, і т0й 0ббрешуть...
безт0лк0в0 та невірн0 0пишуть. Характеристики лип0ві дадуть...Ще й св0е щ0сь д0бавлять - щ0би наїбати себе і інших. Їм так п0д0баеться, видн0.

Спизжен0 і сп0тв0рен0 ними УСЕ - від Карлс0на, Акки Кнебекайзе ( насправді в0на - Кенбекайсе), Єллі і Страшіли, 
д0 звичайних речей ф навіть д0 п0нять пр0 Д0бр0 і Зл0....

.
Наїбуть навіть пр0 щ0 таке м0л0т0к. Чи асфальт......
.
.
- Де ж тепер брати інфу пр0 Світ? Наші пишуть мал0, англійськ0ї я не знаю. 

К0жен інш0м0вний сайт перекладати українськ0ю і читати сп0тв0рений текст??

Д0жились...а як же нашим дітям д0ведеться жити?
к0жне з дитинства мусить знати англійську і французьку, щ0би читати тексти в 0ригіналі?

Захоплення Рубань,Немирів,Бондурівка,Марьянівка, Іллінці німцями

                      Захоплення Захват Рубань, Марьянівка, Бондурівка, Жорнище, Криківці, Немирів та Іллінці німцями фашистами 1941-ий рік Немирівський район та Іллінецький район у липні 21-22 –го липня 1941- го рік.

Вказані к0мандувачі діяли якраз у пр0між0к 22-е червня – 20-е ж0втня 1941-г0 р0ку.

 На к0нкретний час – 21-22 липня 1941-г0 р0ку.

 

На Вінничині йшла група армій «Південь» (3-и армії і танк0ва група Клейста)  Рунштедта.

К0нкретн0 на Вінницю і п0тім Немирів йшла з них - 17-та армія Штюльпнагеля.

К0нкретн0 на Немирів, Іллінці йш0в 49-ий гірський к0рпус ціеї 17-0ї армії.

К0нкретн0 на Рубань, Марьянівку, Криківці, Б0ндурівку, Ж0рнище п0пали діяти 125-а піх0тна дивізія Шнекенбюргера та 97-ма легка піх0тна дивізія Руппа.

Далі – ут0чнення к0мандувачів:

Командувач 17-ю арміею - генерал від інфантерії ( піх0ти) Карл-Генріх фон Штюльпнагель  (20 грудня 1940 — 5 жовтня 1941), учасник заг0в0ру пр0ти Гітлера, страчений. Наступник - генерал-полковник Герман Гот.

Склад й0г0 17-ї армії:

 4-й армійський корпус- генерал від інфантерії( піх0ти) - Віктор фон Шведлер

52-й армійський корпус генерал-май0р - Альберт Цехлер.

49-й гірський корпус — генерал г0рн0-піх0тних військ Людвиг Кюблер.

наступник з 19.12. 1941 - генерал горних військ - Рудольф Конрад.

Та 100-а легка піх0тна дивізія – генерал-лейтенант Вернер Занне.

 

 

Тепер склад ць0г0 (нас зах0пивш0г0) 49-г0 к0рпусу –

1-ша гірсько-піхотна дивізія,  генерал гірсько-піхотних військ -  Губерт Ланц.

4-та гірсько-піхотна дивізія, генерал гірсь0-піхотних військ - Карл Еглсір.

125-та піхотна дивізія, генерал-майор - Віллі Шнекенбюргер.

97-ма легка піхотна дивізія. генерал-лейтенант - Максимилиан Фреттер-Пико.

Так0ж –

295 –а  піх0тна дивізія з 24!!07.1941, забрана з 4-г0 к0рпусу  – генерал-лейтенант Херберт Гейтнер.

454-а охоронна дивізія, - генерал-лейтенант Рудольф Кранц.

 Вела через Немирів 22-г0 липня 1 тис. радянських військ0в0п0л0нених.

Брала участь в розстрілах 29-30 вересня у Бабин0му Яру у Київі евреїв і українців. Так0ж брали участь там 75-а та 299-а піхотні дивізії. У книзі «Бабин Яр».

Пізніше складалася з 4 російських козачих полків і 2 російських некозачих батальйонів.

-          68? Піх0тна дивизія - генерал-майор Р0берт Мейснер.

257? Піх0тна дивізія – Карл Закс.

99? лпд.

444? 0х0р0нна дивізія.

 

 

 

Відступали  радянські 6-та  і 12 –та  армія. Йшли д0щі.

Далі -

  • 20 липня XXXXIX гірський корпус 0тримав задачу п0чати переслідування відходячих радянських військ: 1-я гпд (Ланца) п0винна наступати на Немирів, 97-а лпд (Фреттера-Пік0) - на Іллінці. 125-а пд (Шнекенбюргера) п0винна була активно подключитися д0 наступу в районі Ворошилівка ( Тиврів) . 4-а гпд знаходилась в районі Винниці на відп0чинку.

 Решение задачи вскрытия обороны советских войск по реке Соб было возложено на 97-ю легкопехотную дивизию, которая наносила удар на Ильинцы через Писаревку, Ободна и словацкую моторизованную (Быструю) бригаду (Пілв0усека), которая должна была наступать с направления Счастливая на городок Липовец.

         Движение 1-й горнострелковой дивизии (Ланца) немецкого 49-го горного корпуса (К0нрада) вдоль дороги Винница - Немиров началось в 8 часов утра. Позади и несколько севернее продвигалась 125-а пехотная дивизия.

         В течение дня 12-я армия производила перегруппировку сил для ведения наступления в восточном и юго-восточном направлении, с одновременной организацией сильной обороны на рубеже Славна, Липовец, Поповка, Б0ндуровка, Остолопов (зараз Черв0не).

 От Поповки и далее начиналась полоса оборона радянськ0г0 13 ск.(12-0ї армії).

Це 21-22 липня.

 К 13 часам на рубеж Поповка - Бондуровка отошла и заняла оборону 60 гсд. Т0бт0, відступали 60 гсд 13-г0 к0рпусу 12-0ї армії (П0півка-Іваньки-Ж0рнище-Б0ндур0вка)


К0мандир - Салихов, Маркис Бикмулович (24.04.1941 — не позднее 16.07.1941), генерал-майор.

После отступления дивизии с фронта, был судим и приговорен к 10 годам лишения свободы, но в связи с недостатком офицерских кадров срок ему предстояло отбывать после войны. В дальнейшем С. был назначен командиром 960 СП 275-й СД Южного фронта. Попал в плен контуженным в августе 1941 г. близ Киева. В начале 1943 года перешел на службу к Власову, командовал частями «Русской освободительной армии».В мае 1945 года при попытке бежать в американскую зону был задержан сов етскими войсками в Чехословакии и отправлен в Москву, где арестован. 1 августа 1946 года по приговору Военной коллегии Верховного суда за измену Родине был повешен. Лишен орденов. - По другим сведениям с апреля 1942г. Салихов М. Б, работал старшим преподавателем Варшавской разведшколы и старшим лагеря №1. Одновременно с ноября 1943г. являлся преподавателем в филиале Варшавской разведшколы на станции Нойкурен. Позднее являлся преподавателем агентурной разведки в школе резидентов – радистов в Нидерзее.

А к0мандир 13 СК -Кириллов, Николай Кузьмич, генерал-майор (назначен в феврале 1938 года). В начале августа из-за нанесения противником фланговых ударов и выхода в район Первомайска корпус был окружён южнее города Умань. Генерал-майор Николай Кузьмич Кириллов 10 августа 1941 года попал в плен. Приказом Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941 года Кириллов был объявлен злостным дезертиром, нарушившим присягу и предавшим свою Родину, а решением Военной коллегией Верховного Суда СССР от 13 октября 1941 года был заочно приговорён к расстрелу. В плену Кириллов содержался в концентрационных лагерях Вольфхайде и Дахау. 3 мая 1945 года Кириллов освобождён союзными войсками и передан представителям советской военной администрации в Германии, после чего переправлен в Москву, 25 августа 1950 года был осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58, п. 1 УК РСФСР («измена Родине военнослужащим») и приговорён к высшей мере наказания. В тот же день расстрелян.

А к0мандир 12 -0ї армії – П0неделін П.Г

 Заочным приговором Военной коллегии Верховного Суда в 1941 году приговорён к расстрелу. С августа 1941 года по 29 апреля 1945 года находился в немецком плену.  29 апреля 1945 года был освобождён американскими войсками. 3 мая 1945 года передан советским представителям. Арестован 30 декабря 1945 года и заключён в Лефортовскую тюрьму. Обвинялся в том, что «являясь командующим 12-й армией и попав в окружение войск противника, не проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике и 7 августа 1941 года, нарушив военную присягу, изменил Родине, без сопротивления сдался в плен немцам и на допросах сообщил им сведения о составе 12-й и 6-й армий». 25 августа 1950 года Военной коллегией Верховного Суда приговорён к расстрелу с исполнением приговора немедленно

 

Чим все закінчил0сь - 1 августа группа Понеделина, обороняясь с северо-востока, запада и юго-запада, продолжала выход на рубеж Терновка, Ново-Архангельск, р. Синюха, Звенигородка, ведя бои с прорвавшимися частями противника. К утру 2-го числа 60 гсд сосредоточилась на юго-западной окраине Свердликово, имея задачей наступление на Ново-Архангельск с севера. Это был последний день, когда в оперативных сводках 12-й армии дивизия упоминалась как отдельная боевая единица.

2 августа немецкая танковая группа Клейста соединились с 17-й армией, взяв в окружение части Юго-Западного и Южного фронтов.

Группа Понеделина в течение 4 августа, почти не имея боеприпасов, горючего и питания, пыталась пробиться из окружения на восток или юг. К 8 августу немцы ликвидировали Уманский котёл.

19 сентября 1941 года 60 гсд была расформирована как погибшая.

 

Та 99 гсд 13-г0 СК 12-0ї армії (Марьянівка-Ліс)

99-я стрелковая дивизия стала первым советским соединением, которое награждено орденом в годы Великой Отечественной войны.-Наг0рджена 22-г0 липня…)))))))- за б0ї перших днів війни.

Дивизия попадает в окружение под Уманью, где большая часть личного состава дивизии погибла или попала в плен, удалось избежать окружения только части артиллерии и тылов;

К0мандир - Опякин, Павел Прокофьевич, полковник (пленён, бежал) (02.07 — 11.08.1941 г.)

.

22 июля 1941 г.

Общая обстановка

         Войска 12-й армии продолжали отходить в юго-восточном направлении, ведя ожесточенные бои с наседающими немецкими войсками. Выставив оборону на рубеже Липовец, Остолопов, Бондуровка, Битковцы, войска 12-й армии одновременно наносили удары в восточном и северо-восточном направлении по районам Оратов, Лукашевка, Княже-Креница, Монастырище, занимаемым охватывающей немецкой группировкой.

А німці -

– Сл0вацька бригада (Пілв0усека)  на Лип0вець північ.

97-ма лпд (Фреттера-Пік0)– на П0півку (А ці брали Ж0рнищі і мабуть Б0ндурівку).

125 пд (Шнекенбюргера)– на Райг0р0д ( ск0ріше за все в0ни й були в Рубані).

1-а гпд – на півдні на Брацлав.

.

В это же время на правом фланге 13-го стрелкового корпуса, части 18-й армии Южного фронта, не согласовав свои действия и не предупредив командование 12-й армии, начали отход в восточном направлении. Правофланговые части 18-й армии в районе 15 часов были замечены в районе Юрковцы. Воспользовавшись этой несогласованностью в действиях, и наступая вслед за отходящими частями Южного фронта, немецким войскам удалось к 13 часам захватить переправы через Южный Буг и сосредоточить в районе Райгородок до 15 танков и до двух батальонов пехоты, а затем начать наступление в направление Криковцы.

 99-я стрелковая дивизия, державшая оборону в этом районе, под давлением немецких танков и пехоты, с 16.30 левым флангом начала отходить на рубеж Криковцы, Ометинцы, что, в свою очередь, создало угрозу дальнейшего обхода противником левого фланга 13-го стрелкового корпуса.
         Исходя из сложившейся обстановки начался отвод дивизий 13-го корпуса на новые оборонительные позиции

Б0ндурівська 60 гсд відійшла і стала за р. С0б.

Марьянівська 99 гсд – лишилась у Юрк0вцях.

25 липня всі уйшли на Стрижаков, Даньковка, Пархомовка, Тодоровка

.

Німці пр0д0вжили 97-ма лпд (Б0ндурівськ0-німецька) на Гран0в,

125- та пд ( Рубанськ0-німецька) - на Іванг0р0д…

295-а пд 25-г0 липня взяла Іллінці.

.

26-г0 липня радянські ще відступили - Звенигородка, Христиновка, Теплик.

.

Так в0ни відступали д0 Умані ще тиждень, п0пали 0бидві ці армії

 6-та та рубанськ0-б0ндурівська 12-та

в Уманський К0тел, і 4 серпня іх всіх 0безвредили..20 тис. там вбили, 103 тис. взяли у п0л0н. 11 тис. втікл0.

 

 

Росіяни - це мавпи. № 147000003

все 0дн0 р0сіяни - мавпи. 147 млн. мавп.
фактів вже міль0н.
А Д0ренк0 - непризнаний геній. Таких в раші зат0птують н0гами. сап0гами.
Їм так п0д0баеться - вбивати р0зумних св0їх....мавпи
дивн0, щ0 ще живий
.
А Іг0р В0стрик0в ваш - від сл0ва 0стрица, - глиста. Патрі0т раші і путькіна, глист стандартний. Стандартний р0сіянин мавпа. ще й - глист)))) Представник.

Пожежа в Кемерово. Росіяни мавпи. 147 млн. мавп.

 - Першим чин0м треба арештувати міністра МНС Пучк0ва В0вку, 
.
- п0тім зразу Г0л0вн0г0 п0жежн0г0 інспект0ра Енікеева Рінатку....
- так0ж бувш0г0 Г0лп0жінспект0ра Кадад0ва Сергейку....
- так0ж бувш0г0 Г0лп0жінспект0ра Клімкіна Вітька... ( це та мавпа, яка сказала, щ0 ік0на "Не0палима купина" мае пр0тип0жежний ефект....

- п0тім мера Кемер0в0 бувш0г0 ( 13-16 рік) Ермак0ва Валерку....

.
в0ни це Зр0блять?? Ні...)))) ....

навпаки, - цим людям зараз дають сл0в0 і наг0р0джують....)))))

Арештувати, чи взагалі п0думати пр0 відп0відальність цих людей, які пять р0ків ЗНАЛИ, щ0 будівля ТЦ не прийнята п0 п0жн0рмам.........Працюе....
.
Пр0ст0 навіть згадати ці прізвища -  р0сіянам навіть 

Навіть і в г0л0ву таке не прийде.....А ч0г0? Ну б0 - мавпи.

147 млн. мавп.......
.
.
п.м.с.) А, да, ще арештувати Дарью Дмитр0вну М0скаленк0. Р0сіяни це Зр0блять?? Ні....б0 - мавпи.

Гугл плюс теж зап0л0нили кацапье. Та наші етнічні р0сіяни.

Усюди р0сіяни мелють св0ю хуїтту безм0зглу....
.
Усе - Зап0л0нили.

Ютуб - Засрали. 
.

Сміттям, їхні тексти та р0ліки - несуть Н0ЛЬ Т0лку...
.
щ0 сад0г0р0дництв0, щ0 будівництв0, щ0 кулінарія вірна, щ0 к0мп. ігри....
.

щ0сь мелють, аби м0л0ти. Дзизчать - як мухи. Прислухайтесь, в0ни не р0зм0вляють, не г0в0рять - в0ни дзузчать....наче мушка...
Твітер - засрали.
Усе - Засрали.

А Ч0му? б0 їх д0хуя. І Енергії в цих вірусів - д0хуя..... і к0жне - не намагаеться щ0сь Зр0бити у св0му Житті...наприклад, скинути путькіна, а п0пиздіти п0д0вше, п0жужжати, п0ки й0г0 держава не задавила...
.
.
.
В Україні і інших нрм. країнах - не так. Але ми всі дивим0сь Ютуб, та ін...і весь час натикаем0сь на їх к0нтент.....

А в0ни УСЕ Засрали......безт0лк0м.....мавпячим, рабським......крив0руким від ПРир0ди......

Основи ведення піхотного бою. Я так.

                                                Основи піхтного бою підрозділу.

                                       Висунення на п0зицію і р0зташування після.

 

1)   1)   Два наблюдача. 0чі.

Р0зташування – на підвищщеннях. Зліва і справа, сильн0 п0заду 0сн0вн0ї групи.

-Задача – п0від0мляти інф0рмацію 0бстан0вки, загальну картину, видиму їм звис0ка.

Пвід0мляти – бійцям. Після п0від0млення бійцям, - к0мандиру.

Прикривати 0х0р0нця наблюдача при пр0риві суп0тивника.

-Загинути у числі перед0станніх.

Збр0я – снайперські гвинтівки, піст0лет, гранати.

Стріляти мал0, п0падаеться п0 цілі – важк0.

Г0л0вне – все бачити і чітк0 п0від0мляти бійцям та к0мандиру.

Г0л0вна Задача - не загинути у числі перших та середніх. Р0сіяни так р0блять. Б0 - МАвпи.

 

2)    2) 0хр0нець наблюдача. П0віки.

Р0зташування – перед наблюдач0м в ст0р0ну супр0тивника у з0ні видим0сті та з0ні д0сягнення п0стрілу з піст0лета наблюдача.

Задача – при пр0риві супр0тивника макисмальн0 не дати наблизитись супр0тивнику д0 Наблюдача.

Знищувати супр0тивника у з0ні видим0сті, д0п0магаючи 0сн0вній групі, але не сильн0.

Краще не пр0являти активність.

Збр0я – звичайна, авт0мат, рпг, гранати, піст0лет не п0трібен.

Стріляти меньше середнь0г0.

Г0л0вне – не д0пустити знищення Наблюдача, загинути сам0му задля ць0г0. Тр0хи д0п0м0гти 0сн0вній групі при захисті чи наступу.

 

3)    3)  Ар’егард. Срака.

Р0зташування – п0заду 0сн0вн0ї групи.

Задача – прикривати тил.

Не стріляти.

Участі у б0ю – не приймати д0 атаки супр0тивника з тилу.

Збр0я звичайна. Рпг та піст0лет – не п0трібні.

Загинути тільки при ф0рс-маж0рі, прикриваючи 0сн0вну групу від атаки супр0тивника ззаду.

4)   4)   К0мандир. М0з0к.

Знах0диться ззаду п0близу 0сн0вн0ї групи.

Збр0я – піст0лет, авт0мат.

Задача – керувати усіма. Стріляти – мінімум. Краще не стріляти, а сх0ватись і слідкувати за карт0ю та зв’язк0м.

 

5)    5)  Штаб. Тил. Це – Батьки, предки. Пам’ять.

Дають загальні настан0ви. Керуючись ситуаціею та минулим 0пит0м.

Не стріляють. Стріляють тільки при спр0бі зах0плення їх спчатку. Краще – здатись.

Це – еліта нації, і якщ0 виживе – е х0ч шанс на майбутьню перем0гу.

Дають накази через деякий час після 0бр0бки швидк0минуч0ї інф0рмації з п0ля б0ю.

 

6)   6)   0сн0вна група. М’яс0. Руки.

Р0зташування – впереді. Краще – Захист, ін0ді бувае – атака.

Задача – стріляти і убити усіх в п0лі зру. Якість стрільби – 100%. Хт0 не 100% - усіх в інші підр0зділи.

Задача - Убити всіх – аб0 загинути, убивши х0ч дек0г0.

Р0зумн0 змінювати п0зицію – к0ли р0зумн0 - вперед, к0ли назад.

Збр0я – максимальна.

Слухати уважн0 п0від0млення Наблюдача. П0тім – к0мандира.

Давати св0ї п0від0млення пр0 бій К0мандиру.

П0старатись вик0нати задачу, п0ставлену К0мандир0м.

Загинути першими.

 .

.

щ0сь Ніде Т0лк0м не написан0, думаю, х0ч я напишу. П0трачу свій геніальний м0з0к.

Це М0же Д0п0м0гти перем0гти р0сіян. Та у деякіх к0мп'ютерних іграх.

мені набридл0 дивитись тисячі р0ліків, де р0сіяни д0хнуть у іграх через 2 хв. б0ю...Усі.

Ім - так, НАМ - НЕ ТАК!!! Щ0 Р0сіянину - Смерть - Нам Життя! А їм Смерть - УСЕ!!!

А НАМ - ТРЕБА ЖИТИ!!! і Треба жити п0-Р0зуму. Старайм0ся!!!

.

- якщ0 ви думаете, щ0 це м0же д0п0м0гти р0сіянам, і перемагати у т0му числі нас, т0 не переживайте, - 

ж0дн0г0 сл0ва тут в0ни не зр0зуміють св0їм р0зум0м, б0 в0ни - мавпи, і п0няття пр0 штаб чи наблюдачів - у них Не їснуе. У них це відн0сне п0няття, г0л0вне в них не це. В0ни в0юють мас0ю, "закидають шапками", л0жать у землю міль0н трупів р0сіян ради ч0г0сь - т0ді вик0нують Задачу.

227.03.18, 17:57

Едине, д0 ч0г0 ці мавпи0р0сіяни на сь0гдняшній Світ д0думались - це "Сасредат0чіть максімальнае каличества трупав р0сіян на даннам участке""" і с п0мащью єт0й масси трупав р0сіян - праламить участ0к и Ситуацию......
це ми знаем так р0били в0ни і у 1-у, і у 2-гу, і в с0тнях інших війн -сутич0к......

Н0рмальним нар0дам таке - не п0трібн0.

 Ми - в0юем Р0зум0м. усілякі фіни, німці, британці, українці справжні ( не рашеетнічні). 

Якщ0 д0ведеться загинути, - т0 к0жен українець впевнений, щ0 це бул0 р0зумн0, зважен0, т0лк0в0. Щ0 все інше - теж пр0думан0. Заради сенсу Життя і Р0зуму. Батьки і наш Рід Українців Вклали Р0зум раніше - піклуванням, люб0в'ю, працею, п0ваг0ю ( х0ч зрідка і ж0рстк0ю), привченням д0 праці, д0 п0ваги предків... - а не алкашня руцька - насрала на дитину к0жну св0ю, психуе і не знае, нащ0 живе, а ще й влада здіваеться над ними....

МИ - так діем. Так Бул0 - І Так Буде. Ми  - не мавпи р0сійські безм0зглі ха0тичні нер0блять виснувків з п0дій, селекція раб0пр0летаріату бідн0г0 н0ск0діряв0г0 та нквдшників внучків.....

Так щ0 читаем - і вик0рист0вуем!

 

 

Пожежа в Кемерово.

і я вам скажу більше - так будет п0ст0янн0...
і путькін тут не винен. він - с0ль нар0ду.
В Ідеалі - треба звільнити путькіна,
міністра мчс,
місцевих мчс, губернат0ра, п0садити підписавших д0кументи прий0мки та усіх 0х0р0нців.
І всіх р0сіян, 147 млн. п0садити у психбудин0к.
А хт0 це зр0бить??)))....?
.
.
- Так щ0 це буде - п0ст0янн0.

П0стійн0. Усім зр0зуміл0? Все.
Так щ0 плюньте на них, - і забудьте. Не звертайте уваги.

Стандартний росіянин.

Стандартний р0сіянин - багат0 думае, 
ніч0г0 не Р0зуміе, 
багат0 Б0лтае,
 пиздаб0лить,
 намагаеться 0бхитрувати Життя,
 Ситуацію, 
0бхитрувати т0варішів,
 інших людей,
 ніч0г0 в Нь0г0 Не вих00дить -
 він ніч0г0 не р0зуміе -
і Здихае Бистр0.....
Стандарт.
.
Знімае р0ліки, грае у сучасні к0мп'ютерні ігри,- - результат т0й же...

ніч0г0 не Р0зуміе, 
багат0 Б0лтае,
 пиздаб0лить, 
намагаеться 0бхитрувати Життя,
 Ситуацію,
 0бхитрувати т0варішів,
 інших людей,
 ніч0г0 в Нь0г0 Не вих00дить
 -
 він ніч0г0 не р0зуміе
Швидк0 і Без Т0лку, так ніч0г0 і не зр0зумівши - Здихае...

Стандартний р0сіянин....

Так і Живуть. Щ0 Прик0льн0, - щ0 дітей нар0джують таких самих....

Росіяни українські - проститутки.

.
- Да, дійсн0, ч0г0 це ваші етнічні руські, які живуть у нас, в Україні, так різк0 пр0дали св0ю рашенську суть...


 - усе приеднать д0 расеї-матушки...

.
Ч0г0 не приеднують все д0 раші, - А М0вчать???? - Ч0г0? сала 0б'їлись, чи щ0?? 

Це - не н0рмальн0! 

.
К0жен руцький п0винен не Жити. Жити й0му не треба. 
Він п0винен Зд0хнути, живучи к0р0тк0часн0, заради расеї-матушки!!! Г0л0вне - приеднать п0більше Землі д0 Расеї!!! Всю Планету! 
.
А українські р0сіяни, щ0 там випадк0в0 живуть - це Зрадники!!!

 Пр0дали рашу! Щ0сь Слабеньк0 працюють над приеднанням тіеї землі д0 раші....засп0к0їлись в0ни - значить зрадники.
.
 Пр0дали Ідею! за сал0.

.
 Значить, - слабаки....
.
"Брррр, - у нихх в краввии - саллл000....прадаллли нашшу рашенскую вирусную сутттььь"....всех присаединяттттььь.....
Ани не хатят присаединяттть??? Брррррр. " 
.
Це - Істина. Я тут р0сіян - підтримую!
.
Наші етнічні р0сіяни - ч0г0сь ( тимчас0в0) - в0р0ги св0їм братам - р0сіянам!
.
Ч0г0 так - не від0м0.
.
Але ви вірите, щ0 наші живучі тут р0сіяни - нам друзі.
 Щ0 в0ни нам Д0п0магають.