Профиль

Accordo

Accordo

Украина, Киев

Рейтинг в разделе:

Translation agency in Europe

European market of translation agencies is very competitive. As a rule, translation agencies propose lots of different translation services, e.g. legal and technical translations, IT and medical translations, proofreading, interpreting, voicerecording, apostille and legalization stamp procedures together with notary certification.

If you look for it in Google, UK will be in the top list of professional European translation agencies. But they provide their services at quite high prices, from EUR 20 per document.

Due to online global presence of translation agencies from Eastern Europe now it will be cheaper to place translation projects with translation companies from Poland, Slovakia, Latvia, Lithuania, Estonia or Ukraine. Then you’ll be able to save up nearly EUR 10 on each document for translation. However, less price doesn’t mean worse quality, not at all. Actually, companies from UK, Slovakia and Germany have been employing the same professional translators or a translation agency for a long time already.

Один чи подвійний апостиль?

Щоб мати змогу використовувати офіційні українські документи в країнах-учасницях Гаазької конвенції потрібно здійснити процедуру з проставлення штампу апостиль у Міністерстві юстиції України, Міністерстві закордонних справ України, Державній реєстраційній службі України або у Міністерстві освіти і науки України залежно від документа. 
Але краще все ж таки доручити це складне і делікатне питання професійному бюро перекладів.
Як правило, для більшості країн-учасниць Гаазької конвенції достатньо тільки одного апостилю на оригіналі документа. Крім того, може знадобитись нотаріально засвідчений переклад документа на англійську мову чи державну мову країни-учасниці Гаазької конвенції.
Проте Австрія, Швейцарія, Італія, Іспанія, Бельгія, Франція, Португалія та Ізраїль в абсолютній більшості випадків приймають документи, видані в Україні, тільки проставлення подвійного апостилю. 

 
  
 
  

Апостиль или же двойной апостиль?

Чтобы использовать официальные украинские документы в странах-участницах Гаагской конвенции необходимо поставить штамп апостиль в Министерстве юстиции Украины, Министерстве иностранных дел Украины, Министерстве образования и науки Украины или же в Государственной регистрационной службе Украины. 
Лучше всего поручить деликатный вопрос апостилирования бюро переводов.
Зачастую достаточно проставление только одного апостиля на оригинале украинского документа, чтобы такой документ приняли в стране-участнице Гаагской конвенции. Как правило, необходимо выполнить нотариальное заверение перевода документа на английский язык или государственный язык страны-участницы Гаагской конвенции.
Но Италия, Испания, Франция, Швейцария, Австрия, Португалия, Бельгия и Израиль преимущественно принимают документы с двойным апостилем.
  

Переклад документів для посольства або візового центру

В Україні для в'їзду на територію ЄС, США, Японії, Австралії, Канади, Нової Зеландії і ряду інших країн необхідно оформити візу. Серед списку обов'язкових документів для подачі до посольства/консульства/візового центру є переклади документів для посольства і на візу. Серед українців найбільш затребуваними є шенгенські візи для відвідування Польщі, Чехії, Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Греції, Португалії, а також Великобританії. Останнім часом помічається тенденція щодо пом'якшення візового режиму між Україною та ЄС, що виражається у великій кількості виданих віз для громадян України.
Більшість посольств або візових центрів країн ЄС приймає переклади документів без офіційного перекладу професійним перекладачем. Але в той же час у деяких країн є свої особливості щодо процедури прийняття та оформлення документів. Наприклад, візовий центр (посольство) Італії в Україні вимагає проставлення подвійного штампу апостиль на документах нотаріату з обов'язковим нотаріальним перекладом. Посольства і візові центри Іспанії, Італії, Австрії, Франції і Португалії також приймають переклади необхідних документів англійською мовою.
При цьому не варто забувати про "особливе" відношення до українських громадян у посольствах і державних структурах України, що у кінцевому результаті може стати причиною відмови у проставленні візи. Тому питання перекладу документів і надання їм офіційного статусу краще доручити професійному бюро перекладів.

Переводы документов для посольства и визового центра

В Украине для въезда на территорию ЕС, США, Японии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и ряда других стран требуется оформление визы. Среди списка обязательных документов для подачи в посольство/консульство/визовый центр присутствуют переводы документов для посольства и на визу. Среди украинцев наиболее востребованы шенгенские визы для въезда на территорию Польши, Чехии, Италии, Германии, Франции, Испании, Греции, Португалии, а также Великобритании. В последнее время отмечается тенденция к смягчению визового режима между Украиной и ЕС, что выражается в большем количестве выданных виз для граждан Украины. 
Большинство посольств или визовых центров стран ЕС принимает переводы документов без официального перевода профессиональным переводчиком. Но в то же время у некоторых стран есть свои особенности в процедуре принятия и оформления документов. К примеру, визовый центр (посольство) Италии в Украине требует проставление двойного штампа апостиль на документах нотариата с обязательным нотариальным переводом. Посольства и визовые центры Испании, Италии, Австрии, Франции и Португалии также принимают переводы необходимых документов на английском языке, что существенно влияет на конечную стоимость всей процедуры подготовки и оформления документов. 
При этом не стоит забывать об "особом" отношении к украинским гражданам в посольствах и государственных структурах Украины, что в конечном итоге зачастую становится причиной того, что "кто-то что-то не досказал, неправильно проконсультировал, не туда отправил и т.д." и вопрос получения визы, гражданства, трудоустройства, обучения оказывается под угрозой. Поэтому вопрос перевода документов и придание им официального статуса лучше поручить профессиональному бюро переводов.

Апостиль або легалізація?

Офіційні українські документи, що призначаються для використання за кордоном, повинні бути оформлені відповідним чином. Так, якщо документ видано українським РАЦСом, то він має бути нового зразка із штампом головного управління юстиції області або міста (тільки для Києва і Севастополя), де безпосередньо було видано такий документ. Як варіант, такий штамп можна поставити і в Державній реєстраційній службі України в м. Київ, але це займе додаткових 20 робочих днів.
Міністерство освіти і науки України, а також Міністерство закордонних справ України приймають лише оригінали документів для процедури з проставлення штампу апостиль. А от Міністерство юстиції України проставляє апостиль як на оригіналах документів, так і на їх нотаріально засвідчених копіях.
Так в чому ж полягає різниця між процедурою легалізації та апостилювання? Країна, що підписала Гаазьку конвенцію застосовує спрощену процедуру визнання документів, а саме проставлення штампу апостиль. В усіх інших випадках вимагається проставлення штампу легалізації. Виключенням є лише країни СНД, що приймають українські документи без процедури визнання за наявності нотаріального перекладу, а також Польща, Туреччина і Чехія щодо деяких категорій документів.
Питання оформлення апостиля чи легалізації не є складним, але в українських реаліях треба зважати на бюрократичну машину і відсутність чітких вимог до оформлення документів навіть на офіційних сайтах міністерств. Тому ця процедура вимагає досконального вивчення всіх можливих нюансів і вимог. Набагато ж простіше звернутись до професійного бюро перекладів або ж юридичної компанії за кваліфікованою допомогою щодо цього питання. Інакше існує великий ризик відправитись у довготривале "захоплююче" турне по різноманітним українським міністерствам, установам, консультсвам, тощо.    

Апостиль или легализация?

Украинские официальные документы, предназначенные для дальнейшего использования за пределами Украины, должны быть оформлены соответствующим образом. Например, документы ЗАГСа должны быть нового образца, без ламинации, и содержать штамп главного управления юстиции области или города выдачи (только для Киева и Севастополя). После проставления такого штампа документ готов для апостилирования или легализации. В случае отсутствия такого штампа его также можно поставить непосредственно в Государственной регистрационной службе Украины при Министерстве юстиции Украины, но срок проставление данного штампа составит 20 рабочих дней.
Так в чем же разница между процедурой проставления штампа апостиль и легализацией? Основной вопрос заключается в том, подписала ли страна назначения Гаагскую конвенцию или нет. Итак, если государство, в котором планируется использовать тот или иной документ, подписала вышеуказанную конвенцию, то в этом случае будет применяться процедура проставления штампа апостиль на оригинале или нотариальной копии документа. Во всех остальных случаях необходима процедура легализации украинских документов. Исключение - страны СНГ, а также Польша, Чехия и Турция, которые принимают определенные документы без апостиля или легализации с нотариальным переводом.
В Украине вопросом апостиля и легализации занимаются исключительно 4 уполномоченных государственных органа в г. Киев: Министерство образования и науки Украины, Министерство юстиции Украины, Министерство иностранных дел Украины и Государственная регистрационная служба. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Гораздо проще поручить выполнение данной задачи профессиональному бюро переводов или юридической компании, ведь в определенных случаях необходима процедура двойного апостилирования в разных министерствах или легализация в министерствах и в консульстве страны назначения. Поэтому такая процедура без наличия определенных навык и знаний может превратиться для Вас в "увлекательный" квест по ряду государственных органов. 
Нотариусы в г. Киев

В столице Украины (Киеве) все государственные и частные нотариусы подчиняются Киевскому городскому нотариальному округу при Министерстве юстиции Украины. В г. Киев частные и государственные нотариусы представлены во всех 10 административных районах города. Наибольшая концентрация частных нотариусов в центральных районах города, а именно: в Печерском, Шевченковском и Подольском районах столицы Украины.
Частные нотариусы Киева, как и других больших городов Украины, активно и успешно сотрудничают с центрами перевода и юридическими компаниями, поэтому иногда дешевле выполнить перевод с последующим нотариальным заверением перевода , заказав комплексную услугу в бюро переводов, чем заказывать каждую услугу в отдельности.
Документы, оформленные частным или государственным нотариусом г. Киева, не отличаются по своей юридической силе и правомочности. В среднем стоимость услуг государственных нотариусов ниже, чем у их частных конкурентов, но ввиду особой культуры и подхода к работе представителей украинской бюрократической машины нередки случаи, когда можно быстрее и дешевле оформить тот или иной документ у частного нотариуса. Но в любом случае выбор остается за Вами!  

Нотаріуси в м. Київ

В столиці України як найбільшому місті України є надзвичайна велика концентрація нотаріусів. Щодо Києва, то тут приватні і державні нотаріуси підпорядковуються Київському міському нотаріальному округу при Міністерстві юстиції України. В м. Київ приватні і державні нотаріальні контори функціонують в усіх 10 адміністративних районах міста: Печерському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському. Приватні нотаріуси в м. Київ досить плідно співпрацюють з бюро перекладів, юридичними компаніями та іншими юридичними і фізичними особами.
Найбільша кількість приватних нотаріусів зосереджена в Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.
Лише у державного чи приватного нотаріуса крім стандартних правочинів, таких як оформлення довіреності, спадщини, іпотеки, тощо, можна здійснити процедуру нотаріального засвідчення перекладу того чи іншого документа за наявності дипломованого перекладача.
При виборі між державним і приватним нотаріусом часто на користь останнього виступає велика конкуренція між приватними нотаріальними конторами Києва, які обліковуються тисячами, що призводить до зменшення кінцевої вартості правочину і до покращення культури обслуговування нотаріусами загалом.  

Police clearance certificate in Ukraine

  • 06.08.13, 23:31

Ukrainian police clearance certificates are proceeded in Kiev and all regional directorates of Ministry of Internal Affairs of Ukraine depending on place of stay or residence of an applicant as well as directly at Ministry of Internal Affairs of Ukraine or Main Directorate of Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Kiev. At the same time at Ministry of Internal Affairs of Ukraine or Main Directorate of Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Kiev it’s possible to get a police clearance certificate irrespective of place of location of an applicant.

Police clearance certificates (police records) are proceeded from 10 to 1 business days. This document is required both in Ukraine and abroad. For example, it’s obligatory for foreign states offices, citizenship obtainment, some visas, etc. But one should remember that these certificates have a limited validity.   

When using a Ukrainian police clearance certificate abroad this document shall have apostille or legalization stamp on it to prove that it’s an original document. Moreover, often this documents with apostille or legalization stamp must bear notarization or notarized certified translation.

Страницы:
1
2
предыдущая
следующая