Профіль

user74

user74

Україна, Запоріжжя

Рейтинг в розділі:

Мобилизация (новое начало)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2022

Про загальну мобілізацію

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Оголосити та провести загальну мобілізацію (далі – мобілізація).

2. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

3. Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом.

4. Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

5. Генеральному штабу Збройних Сил України визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

6. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

7. Службі безпеки України здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання загальної мобілізації.

8. Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;

3) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

9. Головам обласних державних адміністрацій забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 лютого 2022 року

https://www.president.gov.ua/documents/692022-41413

 

№69=6+9=15=1+5=6 (дьявол)

/2022=2+2+2=6 (антихрист)

1)+2)+3)=6 (лжепророк)

102+106=3+7=10=1 (Отец)

17+20+90=8+2+9=19=1+9=10=1 (Сын)

1+1+2+3+4+5+6+7+8+9=46=4+6=10=1 (Святой Дух)

24 лютого 2022 року=24.02.2022=6+2+6=14=1+4=5

6+6+6+1+1+1+5=26=2+6=8 ("Число 8 Число воскресения – новое начало. Число бессмертия").

 

/2022=2+2+2=6

Путин+Владимир+Владимирович=2+2+2=6 (антихрист)

 

17+20+90=8+2+9=19=1+9=10=1

Зеленський+Володимир+Олександрович=7+6+6=19=1+9=10=1 (Сын)МОБИЛИЗАЦИЯ 666 (Document)

Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647

"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209210001?index=1

31+05+1996+61+26+02+1997+31+28+03+1998+53+1+21+09+2022+2+3+4+5+6+

7+8+9+10+21+09+2022+1+2+3=10396=1+0+3+9+6=19

"Число 19 Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его судом"

647+19=666.


Мобилизация 666

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне", от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:

а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;

б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

7. Для служебного пользования.

8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Президент Российской Федерации                             

В.Путин

Москва, Кремль

21 сентября 2022 года

№ 647

 

Путин+Владимир+Владимирович=2+2+2=6.                                                                      

Путин Владимир Владимирович+дата рождения=6+7=13=1+3=4.                                          

Путин Владимир Владимирович родился 07.10.1952=7+1+8=16=1+6=7.

647=6+4+7=17=1+7=8 («Число 8: Число воскресения – новое начало. Число бессмертия»).

31 мая 1996 г + 26 февраля 1997 г + 28 марта 1998 г + 21 сентября 2022 г = 227+223+226+243 = 919=9+1+9=19 («Число 19: Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его судом»).

Май+февраль+март+сентябрь=05+02+03+09=19 («Число 19: Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его судом»).

1+2+3+4+5=15=1+5=6. 6. 7+8+9+10=34=3+4=7. 6+6+7=19 («Число 19: Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его судом»).

№ 61+№ 31+№ 53=7+4+8=19 («Число 19: Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его судом»).

№ 647+№ 61+№ 31+№ 53 = 647+19=666.


http://blog.i.ua/user/12305648/2413630/


Сатанинская троица

УЖАСНЫЙ КОНЕЦ УКРАИНЫ ПРЕДНАЧЕРТАН


Зеленский Владимир Александрович родился 25.01.1978 = 2+5+0+1+1+9+7+8=33=3+3=6.

Зеленская Елена Владимировна родилась 06.02.1978 = 0+6+0+2+1+9+7+8=33=3+3=6.

Федоров Михаил Альбертович родился 21.01.1991 = 2+1+0+1+1+9+9+1=24=2+4=6.

Партия "Слуга народа" родилась 02.12.2017 = 0+2+1+2+2+0+1+7=15=1+5=6.

«Партия решительных перемен» зарегистрирована 13.04.2016 = 1+3+4+2+1+6=17=1+7=8 («Число 8 Число воскресения – новое начало. Число бессмертия»).


Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) 8 февраля завершила регистрацию кандидатов на пост президента Украины.  Зарегистрировано рекордное количество кандидатов в президенты за всю историю независимой Украины - 44 человека, отказано - 47 человек.

44+47=4+4+4+7=19.


Инаугурация президента Зеленского состоялась 20 мая 2019 года

20.05.2019 = 2+0+0+5+2+0+1+9=19.

 

Первый тур выборов, в соответствии с постановлением Верховной рады, прошёл 31 марта 2019 года

31.03.2019 = 3+1+0+3+2+0+1+9=19.

 

Второй тур выборов состоялся 21 апреля 2019 года

21.04.2019 = 2+1+0+4+2+0+1+9=19.

 

30 апреля 2019 года ЦИК официально объявила о победе Владимира Зеленского в выборах президента Украины

30.04.2019 = 3+0+0+4+2+0+1+9=19.

 

Зеленський+Володимир+Олександрович = 7+6+6=19.

 

Зеленський Володимир Олександрович + Зеленська Олена Володимирівна + Федоров Михайло Альбертович =19+12+15=1+9+1+2+1+5=19.

 

Зеленський Володимир Олександрович + дата народження + Зеленська Олена Володимирівна + дата народження + Федоров Михайло Альбертович + дата народження = 19+6+12+6+15+6=25+18+21=2+5+1+8+2+1=19.

 

«Число 19: Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его судом».

 

Количество зарегистрированных кандидатов с 1991 года по 2019 годы изменялось так: 1991 – 6, 1994 – 7, 1999 – 13, 2004 – 26, 2010 – 18, 2014–21, 2019-44.

 

1991+1994+1999+2004+2010+2014+2019=2+5+1+6+3+7+3=27=2+7=9 

6+7+13+26+18+21+44=6+7+4+8+9+3+8=45=4+5=9

 

«Число 9: Число законченности. Число суда».


Печать зверя

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202240001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

2. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель

Совета Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации

В.И. МАТВИЕНКО

Москва

22 февраля 2022 года

№ 35-СФ

DE1578.docx 645

DE1578.docx 645 = 1+5+7+8+645= 666


Указ президента украины

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2022

Про загальну мобілізацію

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Оголосити та провести загальну мобілізацію (далі – мобілізація).

2. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

3. Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом.

4. Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

5. Генеральному штабу Збройних Сил України визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

6. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.

7. Службі безпеки України здійснити заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання загальної мобілізації.

8. Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) здійснення призову військовозобов'язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України;

3) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

9. Головам обласних державних адміністрацій забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 лютого 2022 року

 

№69/2022=69+222=291.

102+1+17+20+106+1+2+3+90+4+5+6+7+8+1+2+3+9=

12+1+17+2+16+1+2+3+9+4+5+6+7+8+1+2+3+9=108.

24 лютого 2022 року=24.02.2022=24+2+222=248.

291+108+248=647.

Путин+Владимир+Владимирович=2+2+2=6.

Путин Владимир Владимирович+дата рождения=6+7=13=1+3=4.

Путин Владимир Владимирович родился 07.10.1952=7+1+8=16=1+6=7.

647=6+4+7=17=1+7=8 («Число 8: Число воскресения – новое начало. Число бессмертия»).


Путин 666 (зашифрованный)

"COVID-19", "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".
COVID+Victory=53+112=165.
Спутник+Корона+Спутник=114+78+114=306.
ЭпиВак+КовиВак+Лайт=74+57+45=176.
165+306+176=647.
Путин+Владимир+Владимирович=2+2+2=6.
Путин Владимир Владимирович+дата рождения=6+7=13=1+3=4.
Путин Владимир Владимирович родился 07.10.1952=7+1+8=16=1+6=7.
647=6+4+7=17=1+7=8 («Число 8: Число воскресения – новое начало. Число бессмертия»).
19 («Число 19: Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его судом»).
647+19=666.

Министр здравоохранения 666

Мурашко Михаил Альбертович Министр здравоохранения Российской Федерации с 21 января 2020 года.
21 января 2020 года.  21.01.2020.  2+1+0+1+2+0+2+0=8 («Число 8 Число воскресения – новое начало. Число бессмертия»).
Мурашко Михаил Альбертович родился 09.01.1967.
09.01.1967 = 0+9+0+1+1+9+6+7=33=3+3=6.
«Планируем привить 60%  населения по всей стране», - сказал Мурашко.
60=6+0=6
Михаил Мурашко отметил, что иммунитет формируется в течение 42 дней.
42=4+2=6
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".
Спутник С-1; п-8; у-3; т-2; н-6; и-1; к-3; 1+8+3+2+6+1+3 = 24 = 2+4 = 6 (на руку).
Корона К-3; о-7; р-9; о-7; н-6; а-1; 3+7+9+7+6+1 = 33 = 3+3 = 6 (на чело).
Спутник С-1; п-8; у-3; т-2; н-6; и-1; к-3; 1+8+3+2+6+1+3 = 24 = 2+4 = 6  (на руку).
6+6+6=18 =1+8 = 9.
V (Знак победы) – 4.
ЭпиВак Э-4; п-8; и-1; В-3; а-1; к-3; 4+8+1+3+1+3=20 = 2+0 = 2   
КовиВак К-3; о-7; в-3; и-1; В-3; а-1; к-3;  3+7+3+1+3+1+3 = 21 = 2+1 = 3   
Лайт Л-4; а-1; й-2; т-2;  4+1+2+2 = 9
4+2+3+9=18=1+8=9.
9+9=18=1+8=9  
Гам-КОВИД-Вак Г-4; а-1; м-5;  4+1+5=10=1+0=1. К-3; О-7; В-3; И-1; Д-5; 3+7+3+1+5=19=1+9=10=1+0=1. В-3; а-1; к-3; 3+1+3=7.  1+1+7=9 («Число 9: Число законченности. Число суда»).
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:16,17).
Путин Владимир Владимирович П-8; у-3; т-2; и-1; н-6. 8+3+2+1+6 =20=2+0= 2. В-3; л-4; а-1; д-5; и-1; м-5; и-1; р-9 .3+4+1+5+1+5+1+9=29=2+9=11=1+1=2. В-3; л-4; а-1; д-5; и-1; м-5; и-1; р-9; о-7; в-3; и-1; ч-7. 3+4+1+5+1+5+1+9+7+3+1+7=47=11=1+1=2. 2+2+2=6 (число имени его).
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13:16-18).
COVID-19. C-3; O-15; V-22; I-9; D-4; 19; 3+15+22+9+4+19 = 72.
Спутник Victory. С-19; п-17; у-21; т-20; н-15; и-10; к-12; V-22; i-9;c-3; t-20; o-15; r-18; y-25; 19+17+21+20+15+10+12+22+9+3+20+15+18+25 = 226
ЭпиВакКорона. Э-31; п-17; и-10; В-3; а-1; к-12; К-12; о-16; р-18; о-16; н-15; а-1; 31+17+10+3+1+12+12+16+18+16+15+1 = 152.
КовиВак. К-12; о-16; в-3; и-10; В-3; а-1; к-12; 12+16+3+10+3+1+12 = 57.
Спутник Лайт. С-19; п-17; у-21; т-20; н-15; и-10; к-12; Л-13; а-1; й-11; т-20; 19+17+21+20+15+10+12+13+1+11+20 = 159.
72+226+152+57+159 = 666.

Логово зверя

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Стих 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.» (Откр. 13:16-18).

666=6+6+6=18 (18=1+8=9).

http://www.chumakovs.ru/contacts
КОНТАКТЫ
108819, Российская Федерация, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1

108819+8+1 = 9+8+1=18 (18=1+8=9)
Тел. +7(495) 841-90-02   
Тел. +7(495) 531-01-70   
Факс +7(495) 841-93-21  

7(495) 841-90-02 + 7(495) 531-01-70 + 7(495) 841-93-21 = 4+6+8=18 (18=1+8=9)
9+9=18 (18=1+8=9)

http://www.chumakovs.ru/contacts
РУКОВОДСТВО
1. Генеральный директор - Ишмухаметов Айдар Айратович
тел. (495) 841-90-02   
2. Первый заместитель генерального директора - Афонин Алексей Юрьевич
тел. (495) 841-93-11
3. Руководитель коммерческого направления - Кордубан Екатерина Александровна
тел. (495) 841-90-02
4. Руководитель производственно-технического направления - Лакотко Андрей Валерьевич
тел. (495)841-90-02
5. Директор по развитию - Гуров Сергей Николаевич
тел. (495) 841-90-02
6. Директор по организационно-методической работе и биологической безопасности - Соцкова Светлана Евгеньевна
тел. (495) 841-90-07
7. Руководитель финансово-экономического направления – Белецкая Наталья Владимировна
тел. (495) 841-90-02
8. Руководитель научного направления учреждения - Ткаченко Евгений Александрович
тел. (495) 841-90-07
9. Заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям - Чернов Константин Анатольевич
тел. (495) 841-90-02
10. Главный научный сотрудник - Егоров Алексей Михайлович
тел. (495) 841-90-02  
11. Главный бухгалтер - Голетиани Ольга Евгеньевна
тел. (495) 841-90-06  

(495) 841-90-02 + (495) 841-93-11 + (495) 841-90-02 + (495)841-90-02 + (495) 841-90-02 + (495) 841-90-07 + (495) 841-90-02  + (495) 841-90-07 + (495) 841-90-02 + (495) 841-90-02  + (495) 841-90-06 = 6+9+6+6+6+2+6+2+6+6+1=56=5+6=11 – управляющее число в нумерологии
(495) 841-90-02 + (495) 841-93-11 + (495) 841-90-07 + (495) 841-90-06 = 6+9+2+1=18 (18=1+8=9).
(495) = 4+9+5=18 (18=1+8=9).
(495) + (495) + (495) + (495) + (495) + (495) + (495) + (495) + (495) + (495) + (495) = 9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9 =99=9+9=18 (18=1+8=9).

http://www.chumakovs.ru/about/bankdetails/
РЕКВИЗИТЫ
Полное фирменное наименование юридического лица
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН "
Сокращенное фирменное наименование юридического лица
ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН"
Руководитель организации
Генеральный директор - Ишмухаметов Айдар Айратович, действует на основании Устава
Адрес места нахождения юридического лица
108819, Российская Федерация, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1
Почтовый адрес
108819, Российская Федерация, город Москва, поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1
Электронная почта [email protected]
ИНН/КПП 7751023847/775101001
ОГРН  1167746624847
Телефоны (495) 841-93-22, (495) 546-78-44
Факсы (495) 549-67-60, (495) 841-93-21
ОКПО 01895045
ОКВЭД 72.19.,21.20.1.
ОКТМО 45952000000
Банковские реквизиты:
Полное фирменное наименование банка ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва Адрес банка 115035, г. Москва,М-35, ул. Балчуг, д.2
БИК 004525988
Счет банка получателя 40102810545370000003
Счет получателя 03214643000000017300

108819 + 8 + 1 + 108819 + 8 + 1 = 9+8+1+9+8+1=36=3+6=9. 7751023847/775101001 + 1167746624847 + (495) 841-93-22 + (495) 546-78-44 + (495) 549-67-60 + (495) 841-93-21 + 01895045 + 72.19.,21.20.1. + 45952000000 = 3+9+2+2+1+1+5+7+7=37=3+7=10=1+0=1. 115035 +35 + 2 + 004525988 + 40102810545370000003 + 03214643000000017300 = 6+8+2+5+7+7=35=3+5=8. 9+1+8=18 (18=1+8=9).

http://www.chumakovs.ru/
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН
В соответствии с пунктом 28 Устава ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», 10 ноября 2020 г. состоялись выборы генерального директора Учреждения.
Для участия в выборах были согласованы с Президиумом Российской академии наук, одобрены комиссией по кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и утверждены Минобрнауки России (распоряжение Минобрнауки России от 19 октября 2020 № 386-р
«Об утверждении кандидатур на должность руководителей научных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ») две кандидатуры:
- профессор, доктор медицинских наук Игнатьев Георгий Михайлович
- член - корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Ишмухаметов Айдар Айратович
Коллектив Учреждения принял активное участие в голосовании и отдал за кандидатуру профессора Игнатьева Г.М. 124 голоса, а за кандидатуру действующего генерального директора Учреждения, депутата Совета депутатов поселения Московский, Ишмухаметова А.А. 709 голосов.
Таким образом, генеральным директором ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» подавляющим числом голосов был избран Айдар Айратович Ишмухаметов (член - корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук).

28 + 01.11.2020 +19.10.2020 + 386+124+709 = 1+7+6+4=18 (18=1+8=9)

Айдар А-1; й-2; д-5; а-1; р-9; 1+2+5+1+9=18=1+8=9.
Айратович А-1; й-2; р-9; а-1; т-2; о-7; в-3; и-1; ч-7; 1+2+9+1+2+7+3+1+7=33=3+3=6.
Ишмухаметов И-1; ш-8; м-5; у-3; х-5; а-1; м-5; е-6; т-2; о-7; в-3; 1+8+5+3+5+1+5+6+2+7+3=46 =4+6=10=1+0=1.
Родился 1 июля 1957, 1+7+1957=1965=1+9+6+5=21=2+1=3.
9+6+1+3=19 («Число 19: Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его судом»).

COVID-19.  C-3; O-6; V- 4; I-9; D- 4; 3+6+4+9+4=26=2+6=8. 19. 8+19=8+1+9=18=1+8=9.
Спутник Лайт. С-1;п-8;у-3;т-2;н-6;и-1;к-3;Л-4;а-1;й-2;т-2=1+8+3+2+6+1+3+4+1+2+2=33=3+3=6.
Спутник ви. С-1;п-8;у-3;т-2;н-6;и-1;к-3; в-3; и-1; 1+8+3+2+6+1+3+3+1=28=2+8=10=1+0=1.
КовиВак. К-3; о-7; в-3; и-1; В-3; а-1; к-3;  3+7+3+1+3+1+3=21=2+1=3.
9+6+1+3=19 («Число 19: Сочетание 10 и 9. Означает Божественный порядок, связанный с Его судом»).

Айдар А-1; й-2; д-5; а-1; р-9; 1+2+5+1+9=18=1+8=9.
COVID-19. C-3; O-6; V- 4; I-9; D- 4; 3+6+4+9+4=26=2+6=8. 19. 8+19=8+1+9=18=1+8=9.

Айратович А-1; й-2; р-9; а-1; т-2; о-7; в-3; и-1; ч-7; 1+2+9+1+2+7+3+1+7=33=3+3=6.
Спутник Лайт. С-1;п-8;у-3;т-2;н-6;и-1;к-3;Л-4;а-1;й-2;т-2=1+8+3+2+6+1+3+4+1+2+2=33=3+3=6.

Ишмухаметов И-1; ш-8; м-5; у-3; х-5; а-1; м-5; е-6; т-2; о-7; в-3; 1+8+5+3+5+1+5+6+2+7+3=46 =4+6=10=1+0=1.
Спутник ви. С-1;п-8;у-3;т-2;н-6;и-1;к-3; в-3; и-1; 1+8+3+2+6+1+3+3+1=28=2+8=10=1+0=1.

Родился 1 июля 1957, 1+7+1957=1965=1+9+6+5=21=2+1=3.
КовиВак. К-3; о-7; в-3; и-1; В-3; а-1; к-3;  3+7+3+1+3+1+3=21=2+1=3.

Начертание зверя

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Стих 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.» (Откр. 13:16-18).


666=6+6+6=18 (18=1+8=9).

Sputnik V. S-1; p-7; u-3; t-2; n-5; i-9; k-2; V- 4.  1+7+3+2+5+9+2+4=33=3+3=6
Спутник Лайт. С-1;п-8;у-3;т-2;н-6;и-1;к-3;Л-4;а-1;й-2;т-2=1+8+3+2+6+1+3+4+1+2+2=33=3+3=6.
Спутник V. С-1;п-8;у-3;т-2;н-6;и-1;к-3; 1+8+3+2+6+1+3=24=2+4=6.

«Буква V, которая расположена у основания символа, указывает на победу и непосредственно утреннюю звезду – Венеру. Именно последняя в постулатах и мировоззрениях авраамических религий выступает символом Люцифера» https://theoryofdeduction.com/lucifer/

V — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы V (мтДНК)

По поводу морально-этических проблем, возникающих в связи с использованием клеточных линий абортированных эмбрионов для разработки различных типов вакцин против covid -19 https://nasledie77.wordpress.com/2021/03/25/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE/#more-13378

«HEK 293 (англ. Human Embryonic Kidney 293) — клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека. Благодаря простоте культивирования и трансфекции получила широкое распространение в современной клеточной биологии. Кроме того, широко используется в биотехнологической и фармакологической отраслях как продуцент терапевтических белков и вирусов для генной терапии.
Линия HEK 293 была получена в 1973 году трансформацией аденовирусом культуры клеток эмбриональных почек человека, полученных абортивным путём или из выкидыша.
Грэм выполнил трансфекцию  восемь раз, получив всего один клон клеток, которые культивировались в течение нескольких месяцев. После предположительно адаптации к культуре ткани клетки этого клона превратились в относительно стабильную линию HEK 293.
Последующий анализ показал, что трансформация было вызвано вставкой ~ 4.5  килобазы из левого плеча вирусного генома, который стал частью хромосома человека 19».


HEK. H-8; E-5; K-2; 8+5+2=15=1+5=6.
293 = 2-B; 9-I; 3-C. BIC
8+5+2+2+9+3=29=2+9=11

BIC (Business Identifier Codes) это банковский идентификационный код. BIC-уникальный код банка, который состоит из 8 или 11 символов и так же используется при проведении расчетов. Каждый банк имеет собственный идентификатор. BIC еще называют SWIFT-адресом или SWIFT-кодом.
SWIFT (Stands for the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. Это организация была основана в Брюсселе в 1973 году
(Линия HEK 293 была получена в 1973 году).

Human Embryonic Kidney 293. H-8; u-3; m-4; a-1; n-5; 8+3+4+1+5=21=2+1=3. E-5; m-4; b-2; r-9; y-7; o-6; n-5; i-9; c-3; 5+4+2+9+7+6+5+9+3=50=5+0=5. K-2; i-9; d-4; n-5; e-5; y-7; 2+9+4+5+5+7=32=3+2=5. 3+5+5=13=1+3=4.  
4+293=297=2+9+7=18 (18=1+8=9).

Что такое 9 значный код банка?
БИК - это банковский идентификационный код. Номер БИК служит для однозначной идентификации банка при проведении платежей. БИК, это 9-значное число, которое для Российских банков всегда начинается с цифр "04".

Что такое БИК банка Сбербанк
Аббревиатура означает «банковский идентификационный код». Он состоит из 9 уникальных цифр. БИК есть не только у Сбербанка, но и у всех остальных финансовых организаций.

СберБанк — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов.  Год основания 22 марта 1991 года.
22 марта 1991 года. 22.03.1991. 2+2+0+3+1+9+9+1=27=2+7=9
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
11.08.2015 г. 1+1+0+8+2+0+1+5=18=1+8=9
СберБанк за рубежом.  В состав зарубежной сети Группы Сбербанк входят дочерние банки, филиалы и представительства в 18 странах мира
18=1+8=9  
Название филиала SBERBANK
S-1; B-2; E-5; R-9; B-2; A-1; N-5; K-2.  1+2+5+9+2+1+5+2=27=2+7=9
SWIFT-код (8 символов) SABRRUMM
S-1; A-1; B-2; R-9; R-9; U-3; M-4; M-4. 1+1+2+9+9+3+4+4=33=3+3=6
Сервисы СБЕР
С-1;Б-2;Е-6;Р-9; 1+2+6+9=18=1+8=9
Юридический адрес Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19
117312 =1+1+7+3+1+2=15=1+5=6
Почтовый адрес Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19
117312=1+1+7+3+1+2=15=1+5=6
Телеграфный адрес г. Москва, В-312, Россбербанк
312=3+1+2=6
Номер горячей линии Сбербанка 8-800-555-55-50  
8-800-555-55-50= 8+800+555+55+50=1468=1+4+6+8=19
Для жителей Москвы - +7 (495) 500-55-50
+7 (495) 500-55-50 =7+495+500+55+50=1107=1+1+0+7=9
Также бесплатно с мобильных можно звонить на ном. 900
900=9+0+0=9

История.
12 ноября 1841 года российский император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс. Эта дата стала считаться днём рождения СберБанка. 12 ноября 1841 года.
Через несколько месяцев, 1 марта 1842 г., служащий Ссудной казны Николай Кристофари переступил порог только что открывшейся кассы в Петербурге. Он даже предположить не мог, что в этот момент становится первым клиентом финансового учреждения, история которого будет неразрывно переплетена с историей России.

12 ноября 1841 года.  12.11.1841. 12+11+1841=1864=1+8+6+4=19.
1 марта 1842 г. 01.03.1842. 01+03+1842=1846=1+8+4+6=19.

БАНК РОССИИ
В 1860 году российский император Александр II подписал указ об образовании Государственного банка. Так началась история Банка России.

1860=1+8+6+0=15=1+5=6.
Как юридическое лицо Банк России зарегистрирован 2 декабря 1990 года (ИНН 7702235133) и имеет присвоенный основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1037700013020
02.12.1990=2+3+19=24=2+4=6
7702235133=7+7+0+2+2+3+5+1+3+3=33=3+3=6
1037700013020=1+0+3+7+7+0+0+0+1+3+0+2+0=24=2+4=6
Сергей Михайлович Игнатьев род. 10 января 1948 года
10 января 1948 года. 10.01.1948. 1+1+22=24=2+4=6
С 20 марта 2002 года — председатель Банка России. С 2002 года одновременно является председателем Наблюдательного совета Сбербанка России.
20 марта 2002 года. 20.03.2002. 2+3+4=9
24 июня 2013 года покинул пост председателя Банка России, уступив место Эльвире Набиуллиной.
24 июня 2013 года. 24.06.2013. 6+6+6=18=1+8=9
В августе 2016 года вошёл в Наблюдательный совет Национальной перестраховочной компании
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК). Год основания 29 июля 2016 года.

29 июля 2016 года. 29.07.2016. 2+7+9=18=1+8=9
Российская Национальная Перестраховочная Компания +7 495 730 44 80
7 495 730 44 80 = 7+9+1+8+8 =33=3+3=6
Собственный капитал 26,7 млрд (2019)
26,7 = 2+6+7=15=1+5=6
Страховые премии (сборы) 14,1 млрд (2019)
14,1 = 1+4+1=6
Чистая прибыль 3,3 млрд (2019)
3,3 = 3+3=6
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года.
24 июня 2013 года. 24.06.2013. 6+6+6=18=1+8=9

СБЕРБАНК 666 https://conspiracytheory.mybb.ru/viewtopic.php?id=4032
Ребрендинг Сбербанка 666-911 https://www.youtube.com/watch?v=fK6PNFoMUUg
Декларации о доходах 2020 http://www.compromat.ru/page_42295.htm
Декларации о доходах 2009 http://www.compromat.ru/page_29338.htm
Сторінки:
1
2
попередня
наступна