Вид:
краткий
полный

Гурт "28"

Чому день перемоги почали святкувати тільки з 1965 року Репост

  • 04.05.17, 17:36

ЧОМУ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ ПОЧАЛИ СВЯТКУВАТИ ТІЛЬКИ З 1965 РОКУВи ніколи не замислювалися, чому радянський агітпрому 20 років не святкував перемогу над Третім Рейхом?
Здавалося б 9 травня 1946 перша річниця перемоги. Парад, ордена, барабани, повітряні кульки? НУЛЬ! 1950 рік - п'ятиріччя перемоги. НУЛЬ! 1955 - 10 років ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ! НУЛЬ! У країні щорічно з помпою відзначається велика жовтнева революція, річниця Леніна, 1 травня, в кінці кінців, Новий рік.
Але 9 травня раби культурно працюють на перемогу комунізму в колгоспах і заводах. Немає ніяких медалей і почесних знаків на честь річниці перемоги, немає об'єднань фронтовиків. Навпаки, генералітет відразу після 1945 року трусять арештами та перевірками. Це ще зрозуміло, бо стиль. Але куди дивиться агітпрому? 1960 рік. - НУЛЬ! Святкування починається тільки в 1965 і фронтовиків-переможців починають подавати як безпорадних пенсіонерів, яким треба "допомагати" і поважати. ЧОМУ ??
До 1948 року День Перемоги був неробочим днем, проте Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 грудня 1947 року вихідним був скасований: замість Дня Перемоги неробочим зробили Новий рік.
Лише через два десятиліття, вже за Брежнєва, в ювілейному 1965 року День Перемоги знову став неробочим

«День Перемоги» в СРСР не святкували 20 років через страх радянської влади перед реальними ветеранами. Коли ж в 1965 баланс ветеранських сил переважив з справжніх фронтовиків на користь ветеранів каральних підрозділів, «девятомай» почали обережно використовувати в цілях пропаганди комуно-фашизму, а далі вже подконорольний владі «девятомай» перетворився просто в помпезні п'яні оргії победобесія для самоствердження нащадків радянських фашистів - чинуш НКВД, КПРС і Комсомолу - фронтовики при цьому використовувалися і використовуються як живі музейні експонати пропагандистів як совка так і постсовка.
Те, що нам люблять брехати про це, що мовляв перші двадцять років святкувань не було тому що треба було працювати і піднімати країну з руїн ... Тому .., тому святкувань не було ... Так це чиста ахінея. Адже 23 лютого, 7 листопада, 1 травня і інші свята, СРСР святкував навіть під час війни.
Відповідь проста. Більшовицького переможного захоплення на континенті не сталося, як планувалося ВКП (б), Адольф Гітлер їх вправно випередив, напавши першим.
Але головна причина була та, що після війни були чоловіки-реальні ветерани, фронтові вовки, які спробували всі «принади» війни. Вони пройшли через вогонь, і їхній дух зломити було вже не так просто, партноменклатуру фронтовики зневажали. Їм було в 45-му років 30-40, і більше. Якщо при них скажеш слово «війна», або ще як нагадаєш про те, що було - тебе могли реально вбити. Розрубати на місці. Серед цих людей були контужені і сильно покалічені. І добре пам'ятали турботу Батька всіх народів - Сталіна і партії про них, як на лінії «Вотан», на форсуванні Дніпра, пам'ятали Ржев і Волхов і багато іншого. Так ось, як раз, через 20 років, ці самі ветерани вже померли, а залишилися інтенданти, тилові щурі та ветерани НКВД-МГБ і особисти СМЕРШу разом з свіжоспеченими 18 літніми зеленоротимі хлопцями, що спробували війну тільки в кінці 1944 і 1945 роках. Ось тоді і було прийнято рішення святкувати 9 травня .... »

1000 рублей за участие в 1 майском марше в Луганске.

  • 03.05.17, 21:01
За участие в 1 майском параде в Луганске рабочим и шахтёрам заплатили по 1000 рублей . к свединию у большенства доход 3 - 4 тысячи рублей.

Русский мiръ. В лабиринтах сознания российского фашизма.

© Павел ШЕХТМАН

Сознание адептов "русского мира" на первый взгляд поражает своей непоследовательностью. Констатации, что в мире де не осталось ничего, кроме права сильного, соседствуют с надсадной морализацией. Великорусский шовинизм – с прокламируемой ненавистью к "национализму". Запредельный цинизм – с рассуждениями о какой-то особой духовности и моральности русского народа, и т.д., и т.п.
Но это противоречия с нашей точки зрения, а в системе русского имперского фашизма противоречиями они отнюдь не являются. Ниже я приведу найденные мною отрывки из старой (март 2016 года) статьи, которая прекрасно объясняет всю систему.

Статья, под характерным названием "Почему Россия непобедима", принадлежит некоему Василию Микрюкову и напечатана была в когда-то очень авторитетном и профессиональном военном приложении к "Независимой газете" ("Независимое военное обозрение"). Автор относится к категории связанных с Министерством обороны псевдоинтеллектуалов и возглавляет некий "Центр военно-политических исследований" существующий под эгидой МГИМО и пресловутого концерна "Алмаз-Антей".

Я прошу прощения за большие цитаты, но здесь действительно нужен сеанс медленного чтения – так четко и ясно изложено в статье то, что творится в головах адептов "русского мира".

Начинается статья с "истин", которые советские, а затем российские дети усваивали еще в начальной школе: "Опыт истории свидетельствует, что наша родина за многие сотни лет своего существования постоянно подвергалась нашествиям врагов..." – далее следуют длинные рассуждения про постоянные нашествия супостатов и вынашиваемые черными силами планы расчленения России. Лично я, помнится, тоже имел такую картину истории России лет в 8, но годам к 12 уже начал воспринимать мир и место России в нем гораздо более адекватно.

В чем же причина всего этого, спросим мы у автора? Разумеется в русофобии, в иррациональной ненависти к России, ответит он. И тут мы переходим к самому интересному:

"Причина ненависти к России – в ее силе. Это только у русских "не в силе Бог, а в правде", у всего мира Бог в силе. Как говорил Наполеон, "Бог помогает сильным батальонам".

Во всем мире нет никаких моральных правил, законов. Есть только право силы. Тот, кто силен, тот и прав.

Россия – единственная держава, имеющая предназначение бороться с мировой злой силой. Так было при татаро-монгольском нашествии, так было в войнах с Наполеоном и Гитлером. Россия сегодня – единственная страна, могущая стать неприступной крепостью на пути распространения несправедливой, антигуманной, аморальной, по сути своей античеловеческой западной модели мира".


По этой причине, оказывается, России суждено историей ниспровергнуть старый, дурной мировой порядок и воздвигнуть на его обломках новый, светлый:

"Россия, в силу своего стремления помощи другим народам, самой судьбой предназначена к тому, чтобы стать мировой империей. В свое время французский президент генерал де Голль сказал удивительную фразу: "Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость". В этом кардинальное отличие России от других стран. "Россия призвана быть освободительницей народов. Эта миссия заложена в ее особенном духе. И справедливость мировых задач России предопределена уже духовными силами истории", – указывал Николай Бердяев. В Сербии существует пословица: "Нас, русских, 200 миллионов". Люди в мире стали гордиться своей этнической близостью к русским, и настанет время, когда кто-то произнесет: "Нас, русских, 5 миллиардов". А пока это не произошло, России следует наращивать свою военную мощь и быть готовой к войнам настоящего и будущего с мировым злом".

Так формулируется версия фашизма, преобладающая сейчас в России. Она принципиально отличается от классической, а также национал-социалистской вот чем. Подобно им, она исходит из представления: мир погряз во зле, морали и права нет, есть только сила, кто силен тот и прав. Классический фашизм выводил из этого неограниченный национальный эгоизм, нацизм – "право" немцев на владычество над миром в качестве высшей расы. Русский фашизм тоже вводит право русских на мировую империю, но несколько неожиданным образом. Россия провозглашается силой, противостоящей злому миру, и следовательно силой добра по определению. В этом качестве она имеет право на все, ведь ее противники вне всяких правовых и моральных норм. Русские же, в свою очередь, объявляются высшей расой через наделение их всевозможными высокоморальными качествами, которых лишен остальной погрязший в грехе мир. Поэтому все, что есть в этой греховной тьме морального – русское и отождествляет себя с русским. И следовательно, после победы над миром греха от него останутся только праведники, которые вольются в "русский мир".

Нетрудно заметить, что здесь воспроизводятся шаблоны позднесоветской пропаганды, где русский/советский народ представал как оплот морали и человечности, возглавляющим борьбу с диким бесчеловечным миром империализма, каковой борьбе предначертано завершиться эсхатологической победой Добра над Злом и всемирным торжеством принесенного русскими коммунизма. Что, разумеется, в свою очередь воспроизводит традиции христианской эсхатологии и хилиазма. Отличие учения "русского мира" от учения "развитого социализма" в том, что из него изъяты прогресситские (в том числе социально-прогресистские) элементы и заменены своей противоположностью: национализмом, традиционализмом и апелляцией к архаике (что составляет характерные признаки фашизма).

Русские больше не несут миру "самый прогрессивный строй", который дает людям "истинную свободу" и ведет к "небывалому расцвету" их творческого, духовного и научного потенциала. Они несут только "традиционные ценности", иконы, кадила и скрепы.Борьба коммунизма с миром ммпериализма велась, действительно, во имя какого-то утопического проекта, претендовавшего явиться цивилизационной альтернативой. "Русский мир" не позиционирует себя как цивилизационный проект. Он позиционирует себя исключительно как защитную реакцию, как попытку защитить какие-то убогие и псевдо-архаические "ценности", которые якобы пытается отобрать у него глобализм.

В чем-то его традиционалистский пафос напоминает пафос исламских джихадистов, но очень отдаленно – это такой же вырожденный джихадизм, как вырожденный коммунизм. Русский колорад не воспринимает себя как фидаина, который вот-вот ниспровергнет мир зла и побеждает его даже своей смертью – он сам чувствует бессилие своего "традиционалистского" проекта и потому позиционирует себя лишь как защитника последнего редута, отбивающегося от наступающих со всех сторон демонов. После гибели его не ждут гурии в райском саду. Он не будет объявлен героем борьбы за новый мир, его не проводят в могилу товарищи клятвами отомстить и победить – он будет похоронен втихаря, и его семье запретят об этом распространяться.

Это идеология не просто исторически обреченных. Это идеология, которая чувствует свою историческую обреченность от рождения. Это идеология реакционная в буквальном смысле этого слова, при том еще мракобесная и человеконенавистническая. И это не штампы, а точные ее определения.

Окупанти змушують цивільних рити окопи

  • 01.05.17, 23:26

Російські офіцери на Донбасі через нестачу кадрів змушують цивільних осіб обладнувати фортифікаційні споруди.

Про це у Facebook повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці зазначили, що для залучення цивільних росіяни створюють так звані "групи інженерної підтримки".

Розвідники зазначили, що у подальшому окупанти планують схилити особовий склад "груп" до вступу на військову службу за контрактом.


Янукович после бегства в рф год получал украинскую пенсию(ДОКУМ)

  • 01.05.17, 14:28
Выплаты осуществлялись до февраля 2015 года

 После бегства из Украины экс-президент Виктор Янукович еще год получал около 15 тыс. грн ежемесячных пенсионных выплат, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на выписки из двух его счетов в «Ощадбанке».

«В выписках отражено движение средств на счетах Януковича с июня 2013 года по сентябрь 2016 года и с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Согласно одной из выписок, Пенсионный фонд в течение года после бегства Януковича из страны продолжал перечислять пенсию на его счет и последнюю такую выплату осуществил 3 февраля 2015 года», — говорится в сообщении.

На момент, когда были сделаны выписки, на двух счетах Януковича в «Ощадбанке» оставалось свыше 31 млн грн.

http://racurs.ua/news/87205-yanukovich-posle-begstva-v-rf-god-poluchal-ukrainskuu-pensiu-dokument