хочу сюда!
 

Алёна

45 лет, скорпион, познакомится с парнем в возрасте 40-52 лет

Заметки с меткой «росіяни»

Росіяни - це мавпи. № 147000003

все 0дн0 р0сіяни - мавпи. 147 млн. мавп.
фактів вже міль0н.
А Д0ренк0 - непризнаний геній. Таких в раші зат0птують н0гами. сап0гами.
Їм так п0д0баеться - вбивати р0зумних св0їх....мавпи
дивн0, щ0 ще живий
.
А Іг0р В0стрик0в ваш - від сл0ва 0стрица, - глиста. Патрі0т раші і путькіна, глист стандартний. Стандартний р0сіянин мавпа. ще й - глист)))) Представник.

Пожежа в Кемерово. Росіяни мавпи. 147 млн. мавп.

 - Першим чин0м треба арештувати міністра МНС Пучк0ва В0вку, 
.
- п0тім зразу Г0л0вн0г0 п0жежн0г0 інспект0ра Енікеева Рінатку....
- так0ж бувш0г0 Г0лп0жінспект0ра Кадад0ва Сергейку....
- так0ж бувш0г0 Г0лп0жінспект0ра Клімкіна Вітька... ( це та мавпа, яка сказала, щ0 ік0на "Не0палима купина" мае пр0тип0жежний ефект....

- п0тім мера Кемер0в0 бувш0г0 ( 13-16 рік) Ермак0ва Валерку....

.
в0ни це Зр0блять?? Ні...)))) ....

навпаки, - цим людям зараз дають сл0в0 і наг0р0джують....)))))

Арештувати, чи взагалі п0думати пр0 відп0відальність цих людей, які пять р0ків ЗНАЛИ, щ0 будівля ТЦ не прийнята п0 п0жн0рмам.........Працюе....
.
Пр0ст0 навіть згадати ці прізвища -  р0сіянам навіть 

Навіть і в г0л0ву таке не прийде.....А ч0г0? Ну б0 - мавпи.

147 млн. мавп.......
.
.
п.м.с.) А, да, ще арештувати Дарью Дмитр0вну М0скаленк0. Р0сіяни це Зр0блять?? Ні....б0 - мавпи.

Гугл плюс теж зап0л0нили кацапье. Та наші етнічні р0сіяни.

Усюди р0сіяни мелють св0ю хуїтту безм0зглу....
.
Усе - Зап0л0нили.

Ютуб - Засрали. 
.

Сміттям, їхні тексти та р0ліки - несуть Н0ЛЬ Т0лку...
.
щ0 сад0г0р0дництв0, щ0 будівництв0, щ0 кулінарія вірна, щ0 к0мп. ігри....
.

щ0сь мелють, аби м0л0ти. Дзизчать - як мухи. Прислухайтесь, в0ни не р0зм0вляють, не г0в0рять - в0ни дзузчать....наче мушка...
Твітер - засрали.
Усе - Засрали.

А Ч0му? б0 їх д0хуя. І Енергії в цих вірусів - д0хуя..... і к0жне - не намагаеться щ0сь Зр0бити у св0му Житті...наприклад, скинути путькіна, а п0пиздіти п0д0вше, п0жужжати, п0ки й0г0 держава не задавила...
.
.
.
В Україні і інших нрм. країнах - не так. Але ми всі дивим0сь Ютуб, та ін...і весь час натикаем0сь на їх к0нтент.....

А в0ни УСЕ Засрали......безт0лк0м.....мавпячим, рабським......крив0руким від ПРир0ди......

Основи ведення піхотного бою. Я так.

                                                Основи піхтного бою підрозділу.

                                       Висунення на п0зицію і р0зташування після.

 

1)   1)   Два наблюдача. 0чі.

Р0зташування – на підвищщеннях. Зліва і справа, сильн0 п0заду 0сн0вн0ї групи.

-Задача – п0від0мляти інф0рмацію 0бстан0вки, загальну картину, видиму їм звис0ка.

Пвід0мляти – бійцям. Після п0від0млення бійцям, - к0мандиру.

Прикривати 0х0р0нця наблюдача при пр0риві суп0тивника.

-Загинути у числі перед0станніх.

Збр0я – снайперські гвинтівки, піст0лет, гранати.

Стріляти мал0, п0падаеться п0 цілі – важк0.

Г0л0вне – все бачити і чітк0 п0від0мляти бійцям та к0мандиру.

Г0л0вна Задача - не загинути у числі перших та середніх. Р0сіяни так р0блять. Б0 - МАвпи.

 

2)    2) 0хр0нець наблюдача. П0віки.

Р0зташування – перед наблюдач0м в ст0р0ну супр0тивника у з0ні видим0сті та з0ні д0сягнення п0стрілу з піст0лета наблюдача.

Задача – при пр0риві супр0тивника макисмальн0 не дати наблизитись супр0тивнику д0 Наблюдача.

Знищувати супр0тивника у з0ні видим0сті, д0п0магаючи 0сн0вній групі, але не сильн0.

Краще не пр0являти активність.

Збр0я – звичайна, авт0мат, рпг, гранати, піст0лет не п0трібен.

Стріляти меньше середнь0г0.

Г0л0вне – не д0пустити знищення Наблюдача, загинути сам0му задля ць0г0. Тр0хи д0п0м0гти 0сн0вній групі при захисті чи наступу.

 

3)    3)  Ар’егард. Срака.

Р0зташування – п0заду 0сн0вн0ї групи.

Задача – прикривати тил.

Не стріляти.

Участі у б0ю – не приймати д0 атаки супр0тивника з тилу.

Збр0я звичайна. Рпг та піст0лет – не п0трібні.

Загинути тільки при ф0рс-маж0рі, прикриваючи 0сн0вну групу від атаки супр0тивника ззаду.

4)   4)   К0мандир. М0з0к.

Знах0диться ззаду п0близу 0сн0вн0ї групи.

Збр0я – піст0лет, авт0мат.

Задача – керувати усіма. Стріляти – мінімум. Краще не стріляти, а сх0ватись і слідкувати за карт0ю та зв’язк0м.

 

5)    5)  Штаб. Тил. Це – Батьки, предки. Пам’ять.

Дають загальні настан0ви. Керуючись ситуаціею та минулим 0пит0м.

Не стріляють. Стріляють тільки при спр0бі зах0плення їх спчатку. Краще – здатись.

Це – еліта нації, і якщ0 виживе – е х0ч шанс на майбутьню перем0гу.

Дають накази через деякий час після 0бр0бки швидк0минуч0ї інф0рмації з п0ля б0ю.

 

6)   6)   0сн0вна група. М’яс0. Руки.

Р0зташування – впереді. Краще – Захист, ін0ді бувае – атака.

Задача – стріляти і убити усіх в п0лі зру. Якість стрільби – 100%. Хт0 не 100% - усіх в інші підр0зділи.

Задача - Убити всіх – аб0 загинути, убивши х0ч дек0г0.

Р0зумн0 змінювати п0зицію – к0ли р0зумн0 - вперед, к0ли назад.

Збр0я – максимальна.

Слухати уважн0 п0від0млення Наблюдача. П0тім – к0мандира.

Давати св0ї п0від0млення пр0 бій К0мандиру.

П0старатись вик0нати задачу, п0ставлену К0мандир0м.

Загинути першими.

 .

.

щ0сь Ніде Т0лк0м не написан0, думаю, х0ч я напишу. П0трачу свій геніальний м0з0к.

Це М0же Д0п0м0гти перем0гти р0сіян. Та у деякіх к0мп'ютерних іграх.

мені набридл0 дивитись тисячі р0ліків, де р0сіяни д0хнуть у іграх через 2 хв. б0ю...Усі.

Ім - так, НАМ - НЕ ТАК!!! Щ0 Р0сіянину - Смерть - Нам Життя! А їм Смерть - УСЕ!!!

А НАМ - ТРЕБА ЖИТИ!!! і Треба жити п0-Р0зуму. Старайм0ся!!!

.

- якщ0 ви думаете, щ0 це м0же д0п0м0гти р0сіянам, і перемагати у т0му числі нас, т0 не переживайте, - 

ж0дн0г0 сл0ва тут в0ни не зр0зуміють св0їм р0зум0м, б0 в0ни - мавпи, і п0няття пр0 штаб чи наблюдачів - у них Не їснуе. У них це відн0сне п0няття, г0л0вне в них не це. В0ни в0юють мас0ю, "закидають шапками", л0жать у землю міль0н трупів р0сіян ради ч0г0сь - т0ді вик0нують Задачу.

227.03.18, 17:57

Едине, д0 ч0г0 ці мавпи0р0сіяни на сь0гдняшній Світ д0думались - це "Сасредат0чіть максімальнае каличества трупав р0сіян на даннам участке""" і с п0мащью єт0й масси трупав р0сіян - праламить участ0к и Ситуацию......
це ми знаем так р0били в0ни і у 1-у, і у 2-гу, і в с0тнях інших війн -сутич0к......

Н0рмальним нар0дам таке - не п0трібн0.

 Ми - в0юем Р0зум0м. усілякі фіни, німці, британці, українці справжні ( не рашеетнічні). 

Якщ0 д0ведеться загинути, - т0 к0жен українець впевнений, щ0 це бул0 р0зумн0, зважен0, т0лк0в0. Щ0 все інше - теж пр0думан0. Заради сенсу Життя і Р0зуму. Батьки і наш Рід Українців Вклали Р0зум раніше - піклуванням, люб0в'ю, працею, п0ваг0ю ( х0ч зрідка і ж0рстк0ю), привченням д0 праці, д0 п0ваги предків... - а не алкашня руцька - насрала на дитину к0жну св0ю, психуе і не знае, нащ0 живе, а ще й влада здіваеться над ними....

МИ - так діем. Так Бул0 - І Так Буде. Ми  - не мавпи р0сійські безм0зглі ха0тичні нер0блять виснувків з п0дій, селекція раб0пр0летаріату бідн0г0 н0ск0діряв0г0 та нквдшників внучків.....

Так щ0 читаем - і вик0рист0вуем!

 

 

Пожежа в Кемерово.

і я вам скажу більше - так будет п0ст0янн0...
і путькін тут не винен. він - с0ль нар0ду.
В Ідеалі - треба звільнити путькіна,
міністра мчс,
місцевих мчс, губернат0ра, п0садити підписавших д0кументи прий0мки та усіх 0х0р0нців.
І всіх р0сіян, 147 млн. п0садити у психбудин0к.
А хт0 це зр0бить??)))....?
.
.
- Так щ0 це буде - п0ст0янн0.

П0стійн0. Усім зр0зуміл0? Все.
Так щ0 плюньте на них, - і забудьте. Не звертайте уваги.

Росіяни українські - проститутки.

.
- Да, дійсн0, ч0г0 це ваші етнічні руські, які живуть у нас, в Україні, так різк0 пр0дали св0ю рашенську суть...


 - усе приеднать д0 расеї-матушки...

.
Ч0г0 не приеднують все д0 раші, - А М0вчать???? - Ч0г0? сала 0б'їлись, чи щ0?? 

Це - не н0рмальн0! 

.
К0жен руцький п0винен не Жити. Жити й0му не треба. 
Він п0винен Зд0хнути, живучи к0р0тк0часн0, заради расеї-матушки!!! Г0л0вне - приеднать п0більше Землі д0 Расеї!!! Всю Планету! 
.
А українські р0сіяни, щ0 там випадк0в0 живуть - це Зрадники!!!

 Пр0дали рашу! Щ0сь Слабеньк0 працюють над приеднанням тіеї землі д0 раші....засп0к0їлись в0ни - значить зрадники.
.
 Пр0дали Ідею! за сал0.

.
 Значить, - слабаки....
.
"Брррр, - у нихх в краввии - саллл000....прадаллли нашшу рашенскую вирусную сутттььь"....всех присаединяттттььь.....
Ани не хатят присаединяттть??? Брррррр. " 
.
Це - Істина. Я тут р0сіян - підтримую!
.
Наші етнічні р0сіяни - ч0г0сь ( тимчас0в0) - в0р0ги св0їм братам - р0сіянам!
.
Ч0г0 так - не від0м0.
.
Але ви вірите, щ0 наші живучі тут р0сіяни - нам друзі.
 Щ0 в0ни нам Д0п0магають.

Росіяни вредителі.

Ви серй0зн0 думаете, щ0 р0сіяни етнічні д0п0магають Україні??
.
.
0ці Авак0в, Б0гатирёва, Князев, Макар0в, Петр0в, Сид0р0в, Савченк0ва, і млн. інших  - в0ни нам Д0п0магають???
.
Ви це Серй0зн0 Так Думаете??
.
,
- І Навпаки, - ч0м би р0сіянам не Підняти Б0р0тьбу за Русь- матушку, ч0г0 м0вчать?? В УКраїні! Ч0г0 Не Б0ряться!!! Засики.

Ч0г0, згідн0 св0му Прир0д0ю Назначем0му сенсу - бути кл0нами віруса расеї ( а не людьми), і ств0рювати Усюди к0муни раші ( де ти - ніхт0, а там к0лективний Разум, - щ0 сказали - ти р0биш тихеньк0, і т0бі сп0кій і к0мфрт, т0бі дбре типу)
.
Ч0г0 етнічні р0сіяни, живучи в Україні, пр0дають рашенську Р0діну п0тихеньку, і п0чинають працювати на УКраїну, і бьють у Лице св0їх Братів - Р0сіян. С0р0дичів. Г0нять їх сцан0ю тряпк0ю...
.
Ч0г0?? Сала 0б'їлись?? За Гр0ші пр0дались???
.
Мже, щ0сь із Ними Р0бить Українська Земля?
.
Ч0г0 наші р0сіяни пр0дали рашу,- і не х0чуть Привести їі Сюди?
.
.
Ч0г0 так виглядае? І Ви в це вірите, щ0 в0ни змінились і рашу сюди ввести Вже не х0чуть??
.
.
Ви серй0зн0 Думаете, щ0 р0сіяни - не Вредителі? Зараз, триста р0ків назад і триста р0ків вперед, в0ни не вредителі НАМ і іншим нар0дам світу ( любим).
.
.
Р0сіяни наші, щ0 жживуть в Україні - нам Д0п0магають??)) Ви - в це вірите??
.
.
Ви - так вважаете??

Росіяни вредителі.

Суть р0сіян - зах0пити Увесь Світ.

Б0 це не Люди - це Кл0ни. 
.
Зах0пити усе с00бществ0м, ств0рити бездумний елемент С00бщества. Спільний. 

К0мунну. Де усі мислять - 0днак0в0. Як - К0л0нія. К0л0нія Грипу чи Чуми. 

Вірус мислить чітк0 0днак0в0 з іншими вірусами. Б0 він е Кл0н0м Групи.


Так В0ни жили 1000 р0ків - так і будуть жити.
.
В Усіх країнах Світу, де тільки з'явил0сь більше 0дн0г0 р0сіянина - Зразу з'являеться Група п0 Захвату Дан0ї терит0рії і Перетв0рення ії у Р0сію......у ії анклав, у ії земельку, у ії к0л0нію, у представництв0 і приеднання різк0 д0 расеї-матушки в л0н0.
.

б0 це - вірусня. ії г0л0вне - заразити усе все св0їм. Зр0бити св0їм.
.
Тепер питання. Ви серй0зн0 думаете, щ0 в Україні етнічні р0сіяни змінились...і ч0г0сь різк0 стали За Україну??

.
мені прикладів дурних р0сіян чи зр0зумузійш0вших чи старательних р0бітників пр0ст0 механічних - Не треба!!!!!
щ0 в0ни там десь д0п0магають Україні....
.
В Справді думаете, щ0 0ці етнічні р0сіяни, будучи грип0м планети, чум0ю, у нас р0блять для НАС Щ0СЬ К0рисне і Важливе??????????????
0ці Авак0в, Савченк0ва, Г0нтарева, Князев, Сид0р0в, Петр0в, Бик0в - нам д0п0магають Ч0мусь???))))
.

Манкурт. Щ0 це.

Я вважаю, щ0 це - міф. Придуманий русиніз0ваним казах0м ( манкурт0м)))))) Айтмат0вим...
.
Суть міфа у т0му, щ0 він вивів 0браз Людини, яка не пам'ятае св0їх Предків. 

І не х0че знати їх.
.
І щ0 це бул0 д0сягнен0 0с0бливим чин0м....)))
.
.
ЦЕ НЕ ТАК. ЦЕ - МІФ.
Людина, яка не пам'ятае і не х0че знати св0їх предків, - зустрічаеться міль0нами і зараз. І Ніхт0 з ними Ніч0г0 не р0бив.
Це пр0ст0 склад психіки у них такий. Да, в0ни неп0вн0цінні Люди.
.
У житті так багат0 Інфи і справ, щ0 деякі не встигають. І не встигаючи, п0 плину Життя пр0ст0 відм0вляються від ць0г0 величезн0г0 пласту інф0рмації - знання пр0 св0їх предків.
Стаючи при ць0му п0луЛюдьми. В0ни все ж таки встигають з іншим - справами, карьер0ю, дітьми, д0триманням прийнятн0г0 з0внішнь0г0 вигляду і т.д.

Дивишся, начебт0 н0рмальна людина... - Але Нік0ли ти від нь0г0 не п0чуеш ні пр0 й0г0 батька...ні пр0 й0г0 рід, звідки в0н0 взял0сь таке...ЇХ це не цікавить, в0ни ніч0г0 не знають пр0 це, і - не г0в0рять, не 0бм0вяться... 
.
.
Схильні д0 ць0г0 - р0сіяни. Ця суміш бульд0га (удмуртськ0г0) з н0с0р0г0м ( фінським) сама не знае, -
З Ч0г0 В0на. Для ч0г0 - в0на. І нащ0 - в0на.
.
- і П0лужиди. Евреї чисті все знають і п0важають, а 0т суміш еврея з люб0ю націею - 
все, відбивае в них Р0зум і пам1ять ч0гсь...І чим більше еврей змішаний, - тим більше у нащадка ч0г0сь відбивае пам'ять.
.
Чим меньше еврейськ0ї чист0ї кр0ві у під0питн0му, зазвичай - це 30-40 відс0тків - тим більше він, будучи евреем на перший п0гляд, херить усе еврейське, і забувае Ч0г0сь начист0 св0їх предків.
Нік0ли Ти не П0чуеш від р0сіянина та п0лужида Р0зп0віді з П0ВАГ0Ю - ким Був Й0г0 дід і чим займався, і з успіх0м, чим саме займався......Їм це - не треба...)))
.
Стирання пам'яті пр0 минуле і не цікавість св0їми предками у них пр0їсх0дить....
.
У решти нар0дів теж зустрічаються манкурти. Але дуже мал0, і це реальні напівзр0зумузійш0вші. Їх мал0.
.
.
Чінгіз же явн0 0писав р0сіян св0х д0бре знай0мих, і п0лужидів. Але придумав міф, як і усі предателі св0г0 нар0ду р0блять, щ0 це м0л, р0били щ0сь там насильн0 давні в0р0ги й0г0 нар0ду, казахів, - Китайці....
.
Ні, казахи прекрасн0 пам'ятають св0їх предків, навіть лишнье...А китайці - тим більш.
.
А 0т р0сіяни і п0лужиди - да...начист0 відшибл0 пам'ять....Манкурти. 
.
якщ0 не зр0зуміл0, т0 п0думайте над життям Леніна (Ульян0ва). Вис0цьк0г0. Путіна. Пастернака. і десятків ваших знай0мих п0лужидів. В0ни дуже п0важають св0г0 діда?? да в0ни на нь0г0 срати х0тіли.....)))
.
У інших нар0дів - не так. щ0б ви р0зуміли.
.
0т щ0 таке - Манкурти
Це р0сіяни велика маса і п0лужиди усі. І це не шутки чи експерименти китайців, це - пр0ст0 два п0лунар0да. В0ни пр0ст0 такі е п0-суті - і все.