хочу сюда!
 

Natali

40 лет, стрелец, познакомится с парнем в возрасте 35-55 лет

Заметки с меткой «росіяни»

Росіяни - це мавпи. № 147000003

все 0дн0 р0сіяни - мавпи. 147 млн. мавп. фактів вже міль0н. А Д0ренк0 - непризнаний геній. Таких в раші зат0птують н0гами. сап0гами. Їм так п0д0баеться - вбивати р0зумних св0їх....мавпи дивн0, щ0 ще живий . А Іг0р В0стрик0в ваш - від сл0ва 0стрица, - глиста. Патрі0т раші і путькіна, глист стандартний. Стандартний р0сіянин мавпа. ще й - глист)))) Представник.

Пожежа в Кемерово. Росіяни мавпи. 147 млн. мавп.

- Першим чин0м треба арештувати міністра МНС Пучк0ва В0вку, .- п0тім зразу Г0л0вн0г0 п0жежн0г0 інспект0ра Енікеева Рінатку....- так0ж бувш0г0 Г0лп0жінспект0ра Кадад0ва Сергейку....- так0ж бувш0г0 Г0лп0жінспект0ра Клімкіна Вітька... ( це та мавпа, яка сказала, щ0 ік0на "Не0палима купина" мае пр0тип0жежний ефект....- п0тім мера Кемер0в0 бувш0г0 ( 13-16 рік) Ермак0ва Валерку.....в0ни це Зр0блять?? Ні...)))) ....навпаки, - цим людям зараз дають сл0в0 і наг0р0джують...

Читать дальше...

Гугл плюс теж зап0л0нили кацапье. Та наші етнічні р0сіяни.

Усюди р0сіяни мелють св0ю хуїтту безм0зглу.....Усе - Зап0л0нили.Ютуб - Засрали. .Сміттям, їхні тексти та р0ліки - несуть Н0ЛЬ Т0лку....щ0 сад0г0р0дництв0, щ0 будівництв0, щ0 кулінарія вірна, щ0 к0мп. ігри.....щ0сь мелють, аби м0л0ти. Дзизчать - як мухи. Прислухайтесь, в0ни не р0зм0вляють, не г0в0рять - в0ни дзузчать....наче мушка...Твітер - засрали.Усе - Засрали.А Ч0му? б0 їх д0хуя. І Енергії в цих вірусів - д0хуя..... і к0жне - не намагаеться щ0сь Зр0бити у св0му Житті...наприклад...

Читать дальше...

Основи ведення піхотного бою. Я так.

Основи піхтного бою підрозділу. Висунення на п0зицію і р0зташування після. 1)&nbsp...

Читать дальше...

Пожежа в Кемерово.

і я вам скажу більше - так будет п0ст0янн0... і путькін тут не винен. він - с0ль нар0ду. В Ідеалі - треба звільнити путькіна, міністра мчс, місцевих мчс, губернат0ра, п0садити підписавших д0кументи прий0мки та усіх 0х0р0нців. І всіх р0сіян, 147 млн. п0садити у психбудин0к. А хт0 це зр0бить??)))....?..- Так щ0 це буде - п0ст0янн0. П0стійн0. Усім зр0зуміл0? Все.Так щ0 плюньте на них, - і забудьте. Не звертайте уваги.

Росіяни українські - проститутки.

.- Да, дійсн0, ч0г0 це ваші етнічні руські, які живуть у нас, в Україні, так різк0 пр0дали св0ю рашенську суть... - усе приеднать д0 расеї-матушки....Ч0г0 не приеднують все д0 раші, - А М0вчать???? - Ч0г0? сала 0б'їлись, чи щ0?? Це - не н0рмальн0! .К0жен руцький п0винен не Жити. Жити й0му не треба. Він п0винен Зд0хнути, живучи к0р0тк0часн0, заради расеї-матушки!!! Г0л0вне - приеднать п0більше Землі д0 Расеї!!! Всю Планету! .А українські р0сіяни, щ0 там випадк0в0 живуть -...

Читать дальше...

Росіяни вредителі.

Ви серй0зн0 думаете, щ0 р0сіяни етнічні д0п0магають Україні??..0ці Авак0в, Б0гатирёва, Князев, Макар0в, Петр0в, Сид0р0в, Савченк0ва, і млн. інших - в0ни нам Д0п0магають???.Ви це Серй0зн0 Так Думаете??.,- І Навпаки, - ч0м би р0сіянам не Підняти Б0р0тьбу за Русь- матушку, ч0г0 м0вчать?? В УКраїні! Ч0г0 Не Б0ряться!!! Засики.Ч0г0, згідн0 св0му Прир0д0ю Назначем0му сенсу - бути кл0нами віруса расеї ( а не людьми), і ств0рювати Усюди к0муни раші ( де ти - ніхт0, а там к0лективний Разум, - щ0...

Читать дальше...

Росіяни вредителі.

Суть р0сіян - зах0пити Увесь Світ.Б0 це не Люди - це Кл0ни. .Зах0пити усе с00бществ0м, ств0рити бездумний елемент С00бщества. Спільний. К0мунну. Де усі мислять - 0днак0в0. Як - К0л0нія. К0л0нія Грипу чи Чуми. Вірус мислить чітк0 0днак0в0 з іншими вірусами. Б0 він е Кл0н0м Групи.Так В0ни жили 1000 р0ків - так і будуть жити..В Усіх країнах Світу, де тільки з'явил0сь більше 0дн0г0 р0сіянина - Зразу з'являеться Група п0 Захвату Дан0ї терит0рії і Перетв0рення ії у Р0сію......у ії...

Читать дальше...

Манкурт. Щ0 це.

Я вважаю, щ0 це - міф. Придуманий русиніз0ваним казах0м ( манкурт0м)))))) Айтмат0вим....Суть міфа у т0му, щ0 він вивів 0браз Людини, яка не пам'ятае св0їх Предків. І не х0че знати їх..І щ0 це бул0 д0сягнен0 0с0бливим чин0м....)))..ЦЕ НЕ ТАК. ЦЕ - МІФ.Людина, яка не пам'ятае і не х0че знати св0їх предків, - зустрічаеться міль0нами і зараз. І Ніхт0 з ними Ніч0г0 не р0бив.Це пр0ст0 склад психіки у них такий. Да, в0ни неп0вн0цінні Люди..У житті так багат0 Інфи і справ, щ0 деякі не встигають. І ...

Читать дальше...

Росіяни.

[Присоединенная картинка]