хочу сюда!
 

Инна

32 года, овен, познакомится с парнем в возрасте 25-35 лет

Заметки с меткой «круглый стол»

«Шляхи розбудови громадянського суспільства в Україні»

 Запрошення

на круглий стіл

«Шляхи розбудови громадянського суспільства в Україні»

10 квітня 2014 року у приміщенні Товариства «Знання» (м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, ауд. 317 , о 17 годині громадські організації ВГО «Українська Академія Універсології», ГО «Комітет з етики та гуманітарної експертизи» та ГО «Місія захисту бджіл           ім. П.Я. Хмари» збирають засідання круглого столу прогресивних науковців, громадських діячів, політиків, журналістів.

Круглий стіл покликаний обговорити  стратегію і тактику нових ефективних форм соціальної і економічної взаємодії людей і колективів, суспільства і влади; запропонувати універсальну модель соціальних і економічних відносин; почати широке обговорення способів подолання суспільних проблем і стратегічного планування за участю вчених як незалежних експертів.

Цілі круглого столу:

  обговорення майбутнього України та засад громадянського суспільства у зв’язку з сучасною ситуацією;

   визначення й проголошення духовних цінностей сьогодення;

  створення умов для об’єднання людей з активною еволюційною громадянською позицією;

  розробка концепції та проектування громадянського центру, як механізму розвитку громадянського суспільства.

 

Для обговорення запропоновані наступні теми:

  Національна ідея України як об’єднуючий образ майбутнього країни;

  Громадське самоврядування – теорія і практика застосування в Україні;

  Кроки до громадянського суспільства;

  Модель громадянського центру та види діяльності.

Круглий стіл ставить за завдання ініціацію мирного й еволюційного розв’язання кризової ситуації в Україні шляхом переорієнтації світоглядної позиції у напрямку розвитку громадянського суспільства на засадах громадського самоврядування.

Ініціатори круглого столу прагнуть також до всенародного обговорення національної ідеї України, формування національної повноцінної самосвідомості і самовизначення, пробудження еволюційного творчого потенціалу нації, громадянської ініціативи, створення реальних умов ефективного соціально-економічного розвитку, сильної економіки і гідного життя.

Однією з ініціатив організаторів круглого столу буде створення Громадянського центру, де зосередиться теоретична, практична, освітня робота над побудовою системи громадського самоврядування, починаючи від низового самоврядування до загальнодержавного. До ознайомлення буде запропонована доктрина соціально-економічного розвитку, автором якої є президент Міжнародної Наукової Школи Універсології В.А. Поляков – міжнародний експерт з питань самоврядування і громадянського суспільства.

Сподіваємось на Вашу участь у роботі круглого столу або надання Вами важливих порад і матеріалів для розповсюдження у прийнятній для Вас формі.

Щиро бажаємо Вам успіхів і натхнення! Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

 

З повагою,

Оргкомітет.

Контакти:

 

Ел. пошта: nutoff@mail.ru, natalia.andrievsky@gmail.com, junoapis@gmail.com

Тел.:    067 536-19-14 Костянтин Юрійович Орєхов;

067 440-44-48 Наталя Василівна Андрієвська;

099 074-05-64 Сергій Олексійович Шмуля.

«Пути выхода региона из системного кризиса»

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=359355324202613&id=100003844456476
ГОТОВИМ ОЧЕРЕДНОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ В КИРОВОГРАДЕ.
ПРОЕКТ
Резолюция круглого стола
«Пути выхода региона из системного кризиса»

Системный кризис в Украине обусловлен общеисторическими, макроэкономическими и внутренне организационными причинами. В Украине фактически отсутствует верховенство закона; создана система двойных стандартов, которая игнорирует права человека и интересы общества; существующие экономические и административные модели не соответствуют реальным потребностям населения и не способствуют формированию среднего класса как основы стабильности в обществе; воспитание, культура и духовность находятся в упадке.
Местное самоуправление фактически повторяет модель центральной власти и выражает интересы представителей бизнеса и реализует политические амбиции отдельных групп, а не решает насущные проблемы территориальной громады. Общественные организации как основа формирования гражданского общества занимают при органах власти в основном формальные согласовательные места. Население, налогоплательщики не имеют механизмов влияния на собственное будущее и контроля над действиями органов власти и использованием бюджетов, что породило коррупцию и произвол чиновничества.
Последние события показали, что существующая система не способна ни справиться с текущими проблемами, ни вести диалог с обществом, а стремится только к власти.
Исходя из этого и руководствуясь правами человека и Конституционным правом на самоопределение, участники круглого стола
РЕШИЛИ:
1. Признать, что существующая в Украине система управления и самоуправле-ния не отвечает современным потребностям развития общества, и призвать общественные силы к конструктивному сотрудничеству над теоретическим обоснованием и практическим применением модели гражданского общества и определением путей ее реального воплощения.
2. Считать необходимым распределение полномочий и соответствующего бюджетирования между центральной властью и региональными органами самоорганизации населения, исходя из возможностей и потребностей соответствующих территориальных громад.
3. Начать переговоры с другими регионами Украины и всеми ветвями власти относительно воплощения модели народовластия как прогрессивной формы гражданского общества многонациональной цивилизованной европейской страны и как национальной идеи Украины.

Оргкомитет
-------------------------
Приложение к решению круглого стола
«Пути выхода региона из системного кризиса»

Идеи и предложения по модели гражданского общества
и механизмов его воплощения

1. Власть должна базироваться на самобытности и социально-экономической самодостаточности регионов единой суверенной Украины.
2. Региональное народное самоуправление самостоятельно создает инфраструктуру для выполнения своих полномочий и реализации местных потребностей.
3. Региональный бюджет должен формироваться на местах из поступлений от фактически размещенных в регионе подразделений бизнес структур и базироваться на интересах налогоплательщиков.
4. Между органами управления и общественностью составляется социальный договор с оговоренными обязанностями сторон, сроками и критериями выполне-ния обязательств. Ввести систему периодической отчетности руководителей всех уровней управления с возможностью отзыва полномочий лиц, которые не выполняют свои обязанности.
5. Для сбора инициатив общины, реабилитации и подготовки населения к переходным процессам в обществе необходимо создать сеть гражданских центров.
6. Органы самоуправления имеют представительство в верховной власти и право законодательной инициативы. Все общегосударственные законодательные акты должны обсуждаться в органах самоуправления сверху вниз.
7. Согласование общественных инициатив осуществляется по территориальному принципу снизу доверху через гражданские центры с делегированием полномочий для отстаивания общественного мнения через своих представителей в законодательной власти.
8. Управленческие функции в громаде должны осуществляться квалифициро-ванным управленческим аппаратом, отобранным на конкурсной основе. Необходимо готовить и воспитывать управленческий кадровый резерв, при смене специалистов обеспечивать преемственность наработанного опыта.
9. Для обеспечения прозрачности в деятельности органы самоуправления и государственной власти на местах должны иметь взаимные контрольные полномочия относительно друг друга.
10. Контроль деятельности любой структуры или должностного лица должны осуществлять квалифицированные общественные эксперты, которых необходимо готовить в гражданских центрах.
11. В громаде стимулируются толерантные взаимоотношения между людьми и коллективами. Для мирного урегулирования любых конфликтов в коллективах и обществе создается общественная миротворческая миссия.
12. Защита прав потребителей, контроль ценообразования на основные виды продукции и услуги для населения, надзорные функции в общественно-экономической деятельности осуществляет народный контроль.
13. Социальные гарантии должны базироваться на социально ответственном предпринимательстве и системе поддержки местного товаропроизводителя при осуществлении действенного народного контроля и участии профсоюзов.
14. Система регионального развития культуры и уровня сознания осуществляется совместными усилиями общественных, религиозных, культурологических и других организаций, проведением обязательных всеобучей среди родителей, молодежи и детей.
15. Обеспечение охраны порядка осуществляет муниципальная милиция, подчиненная громаде, которая определяет ее количество, условия деятельности, квалификационные и моральные требования к специалистам.
16. Для защиты вкладчиков и обеспечения справедливого кредитования могут создаваться муниципальные финансовые учреждения: банки, инвестиционные и страховые фонды.

Дальше переговоры можно не вести!

Преамбула , которую высказал президент, уже дала знать, что ничего не изменилось. Дальше зазвучали скрытые угрозы и нежелание наказать настоящих виновных . Как всегда - перевод стрелок!
 Сразу по ходу речи , возникает вопрос, почему президент не вышел к народу сразу! Его постоянный мониторинг провокаций сомнителен _ граждане должны знать о ходе расследования!
а Азаров  даже не изменил риторику! - Они что за последнюю неделю узнали о том , что он рассказывает??? За кидалово целой страны , никто не извинится! и ОПЯТЬ ПОПЕРЕДНИКИ! Просто невинные овцы....  И еще вопрос: а что взамен отдадут России за нужные договора-- - список в студию!!!

   ГРАЖДАНЕ ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
 НАЧАЛО БОРЬБЫ! НЕ РАСХОДИТЕСЬ! САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ НАС ВПЕРЕДИ!

Наперсточники хотят строить Европу в Украине?
Все тоже самое.................

   ЕЩЕ И ГЛУШАТ ПЕРЕДАЧУ КРУГЛОГО СТОЛА!!!!!!!! - это что значит , догадайтесь сами....НЕ МОЕ ПРОЧТИТЕ:
Читая
материалы в иностранной прессе, слушая ваши «зачем вам в ЕС????здесь
так плохо...» я пришла к выводу, что вы не понимаете, что происходит в
Украине.

здесь все легко можно объяснить.

Дело не в ЕС. Дело не в вашей шенгенской зоне, не в ваших ценностях, уровне жизни, культуре и тд.

Наш
«президент» дважды сидел в тюрьме за ограбление в юности. Наш «премьер»
не говорит на украинском. На английском никто из них не говорит вообще.

Все наши суды коррумпированы и работают на интересы мафиозной семьи Януковича. В стране процветает рейдерство.

Наша полиция насилует женщин, убивает людей и избегает тюрьмы http://news.yahoo.com/ukraine-rape-draws-outrage-over.

Сыновья наших депутатов и сами депутаты убивают людей, садясь за руль пьяными. И они никогда не оказываются в тюрьме
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/deputy-in-sec.

Милиция на дорогах берет взятки ВСЯ. Они уже не фиксируют нарушения. Они просто вымагают взятки: http://www.youtube.com/watch?v=Ul_yDZgFEDo

В Скандинавии король катается на автобусе, ваши министры ездят на велосипедах.
Вот так наши президент и премьер-министр ездят на работу:
http://www.youtube.com/watch?v=Eoa_6L-Osp8
http://www.youtube.com/watch?v=ftnX_yN8SpU

Все
дороги по пути следования кортежа перекрываются на 20-40 минут. Машины
простых смертных прижимаются к обочинам или просто ждут. Так несколько
раз в день

Когда перекрыть движение не удается, охранники нашего премьер-министра матерятся на водителей и бьют их машины:
http://www.youtube.com/watch?v=gtJGUkg0-vg

Что делают украинцы? Они сигналят из своих авто, чтобы хоть как то выразить свой протест: http://www.youtube.com/watch?v=94xXhGO7vAw

Вы говорите, Украина сильно зависит от России и российского газа. Давайте анализировать.

Украина
добывает около 21 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения,
государство Польша в год потребляет менее 15 миллиардов кубометров.
Украинского газа Украине должно хватать. Почему мы каждый год закупаем в
России более 30 миллиардов кубометров газа и куда он весь девается, я
не знаю. Пожалуй, об этом нужно спросить у монопольной компании
«Нафтогаз Украины».

Вы говорите, Украина зависит от экспорта в
Россию. Это правда. всего украинского экспорта идет в Россию. Знаете,
куда идет еще украинского экспорта? К вам. В страны ЕС. Мы можем
справиться с потерей торговых отношений с Россией. Тем более, что
соглашение с ЕС подразумевает расширение торговли с Европой. Та же
Польша справилась с подобными сложностями весьма быстро.

Давайте сравним цены в Европе и в Украине.

Платье в Берлине - 50 евро - http://www.zara.com/de/de/damen/kleider/enges-kleid-c.
такое же платье в Киеве - 65 евро - http://www.zara.com/ua/en/woman/dresses/tube-dress-c2.

Сыр:
Франция - 2 евро - http://www.auchandirect.fr/produits-laitiers,-ufs/fromages/pointe-de-brie/id1/466/16839
Украина - 7 евро - http://megamarket.ua/catalog/search.php?s=President&a.........

Молоко:
Польша - 0,70 евро - http://www.fudi.pl/index.php?ktg=67&pytMarka&.
Украина - 1.1 евро - http://megamarket.ua/catalog/search.php?s=молоко+незб..

Продолжать?

А теперь давайте сравним зарплаты:

Средняя зарплата хирурга в Украине составляет менее 300 евро в месяц. А сколько зарабатывают ваши хирурги? http://en.for-ua.com/news/2013/04/16/161041.html

Средняя зарплата по Украине 320 евро, а какая у вас зарплата? http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ukrainian_oblast..

Вы думаете, куда же деваются деньги страны, в которой люди так усердно работают? Пожалуйте:

Среди
множества недвижимости нашего президента: это - новый дом Януковича под
Киевом. Несколько бассейнов, озеро, поле для гольфа. Площадь - 1,8
гектар:
http://mignews.com.ua/ru/articles/106801.html
+ 30 гектар леса. От поместья к Киеву нашему президенту выделена отдельная полоса на дороге.

А это - дача Януковича в Крыму. http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_yanukovichu-v-.
Наш
президент купил более 3 гектар земли национального заповедника «Мыс
Айя» всего за 800 000 долларов. Опустим тот факт, что нельзя. продавать.
заповедник! Но почему так дешево? (квартира на 100 кв.м. в соседнем
Севастополе стоит в среднем 70 000 долларов) Наверное, потому что он
«президент».

Это лишь неполный список успехов семьи Януковича.

Я
не буду вспоминать, как клан Януковича убирает своих конкурентов и
бывших друзей. Посмотрите в интернете - Евгений Щербань, Евгений
Кушнарев, Георгий Кирпа, Зиновий Кулик. Посмотрите, как они умерли.
Ничего не докажешь, но я и не настаиваю.

Янукович - не КГБ, не
Лукашенко , не Путин, не Чаушеску. Он - бандит. За ним стоит его
мафиозная семья - Янукович Младший, Ринат Ахметов, Сергей Левочкин,
Дмитрий Фирташ и т.д. Все они воруют из украинского бюджета миллиарды
евро ежегодно. Все они ведут бизнес в Украине, занимаются рейдерством и
сведением страны к дефолту. Их не интересует европейский рынок. Поэтому
дело для них не в геополитике, у них не стоит выбор - Россия или ЕС. Им
выгодна изоляция Украины. Потому что в изолированной стране они смогут
делать все, что захотят. Сейчас Янукович фактически выставил Украину на
торги - кто больше даст, Россия или Европа. Призвав ЕС вести переговоры в
трехстороннем порядке - ЕС, Украина, Россия, он фактически признал, что
Украина не является суверенным государством, она принадлежит России,
которая должна договориться с ЕС «за сколько» и "продлевать будем?".
Потому что для Януковича и его банды Украина - это не страна. Это
бизнес-проект. Эт?6?

Президентский диктант.

А он все скрипел и вот так улыбался
Проф. Лебединский.


Таки произошла эта судьбоносная встреча четырех. Три экса и Гарант. Если кто не смотрел, так я своими словами... 

Кратко об участниках:

Гарант.
Федорыч улыбался. Работа имиджмейкеров заметна, но есть к ним притензии - улыбаться они его научили, а вот когда надо улыбаться, а когда лучше воздержаться, не научили. Поэтому Гарант постоянно лыбился, лыбился и че то строчил. Интересно че? )) По тексту, в общем то рассказывать нечего. УГ  Репертуар фактически был наполнен работами из старых альбомов исполнителя. Хотя был один забавный момент. Федорыч пожаловался эксам, что ПФУ берет кредиты на выплату пенсий, учитывая статус произнесшего и пикантность обстановки, выглядело прикольно.

Ющенко.  
Андреич выглядел захудавшим и осунувшимся. Кашлял но не сопливил, может бронхит или поперхнулся чем? Еще у него пальчик перебинтован, укусил кто? В процессе был заряжен задавить Гаранта интелектом, с чем справился успешно. Во время Ющенкового словоблудия Гарант кривился и усердно конспектировал. В общем ничего нового, правда при слове "майдан", ощущался некоторый дискомфорт.

Кравчук.
Макарыч - красавчег! Красавчег во всех смыслах. Выглядел бодро, говорил красиво. Как всегда рассыпался в реверансах и многиелетах Гаранту, не забывая при этом о сути. А суть таки была, правда ее нужно было вычленить из междукапелек Макарыча, но об этом позже.

Кучма.
Данилыч выглядел... странно. Сложилось впечатление, что Данилычу было стыдно. Стыдно и неловко, как будто он имел неосторожность громко испортить воздух в приличном обществе. Может быть по этому он был особенно молчалив. Хотя с другой стороны его и понять было проще.

Тепрь коротко о том, что собственно эксы Гаранту имели сообщить.

Основной тезис был прост как кофемолка, с него начали и повторяли его неоднократно, что б дошло (но не дошло):
- Не умеешь разгонять майданы красиво, так и не берись. Ситуацию надо разруливать, а не делать ебало кирпичем хорошую мину при плохой игре. Налажал - отвечай. 

Евроинтеграция.
- Три года ты народу мозг полоскал, а потом за неделю до подписания, скис как румяная девка на первом свидании? Не по пацански это, публика обман чует и возмущается, не веришь? Выгляни на майдан. 

Незаконно задержаные и беркута.
-Ты тут страной рулишь или клопов по шконке ганяешь? Хапать первого попавшегося, что б другие боялись уже не прокатит, не очень то и бояться, как выяснилось. А ментам следовало бы в инструкции заглянуть и почитать что в них написано, ну или попросить кого, кто читать умеет. 

Премьерминистр.
-Понятное дело, с любимыми игрушками расставаться не охота. Но надо! Вспомни Фокина, да и Данилыч самоликвидировался из премьерского кресла. Так что гони Азарова и не парься, с него не убудет, а ты в шоколаде.

Ответственность. (Данилыча креатив кстати, прозвучало довольно зловеще).
-Ты конечно Президент восьмидесятого левела, спору нет, по концентрации власти, круче тебя только Господь Бог. Но с другой стороны, ты же за все и отвечаешь. Ты один и не надо подмазывать сюда мифическую владу, суды, прокуроров и прочую свою челядь. Подумай про это на досуге, родное сердце.

Ну а в целом, все закончилось душевно. Договорились договариваться, созваниваться, встречаться семьями. Эксы разбрелись по домам, а Гарант продолжил заниматься своими делами - совать пальцы в розетку.

Отчет о проведении Первого круглого стола Магов Украины 22.06.20

В великий праздник летнего солнцестояния 22 июня в магическом замке (Киев, Бортничи) собрались ясновидящие, маги, целители и колдуны, представители различных школ и традиций. Все собравшиеся сегодня ведут собственную магическую практику в самых отдаленных уголках Украины. Всего присутствовало 97 человек, они стали участниками Первого круглого стола Магов Украины и будущей основой первой общественной организации Магов Украины, но обо всем по порядку.

Итак, круглый стол таки состоялся, несмотря на обещания доброжелателей окружить замок войском и помешать проведению нашего собрания, но никто так и не пришел «брать нас осадой». По всей видимости, до них дошла информация о видеонаблюдении и круглосуточной охране замка. Кстати, все наши интернет-доброжелатели были приглашены к участию в круглом столе, дабы иметь возможность высказать свое мнение, которое, впрочем, тоже имеет право на существование, но никто так и не явился. Не правда ли, очень напоминает басню, в которой коза залезла на крышу и стала оскорблять волка? Что ж, дай им Бог смелости говорить людям гадости в лицо и милости просим на следующие собрания.

Все участники круглого стола оказались достойными и интересными людьми, готовыми к конструктивному диалогу, и если в начале еще чувствовалась некоторая скованность, то исчезла она весьма быстро, во многом благодаря Ингвару, который задал простой и искренний тон общения без лишнего пафоса, и даже обсуждение самых серьезных вещей проходило легко и непринужденно. Очень порадовал тот факт, что не было ни одной ссоры на почве принадлежности участников к «черным», «белым» или «серо-буро-малиновым». Это еще раз доказывает, что собрались взрослые и образованные люди, которые прекрасно понимают, что Сила едина и не меняется в зависимости от ситуации. Им не нужно зарабатывать авторитет в глазах окружающих за счет склок и оскорблений. Наоборот, во время перерывов маги делились опытом, консультировали друг друга, рассказывали занятные случаи из практики.

Но, безусловно, главной целью собрания было обсуждение создания первой общественной организации Магов Украины. Присутствующим озвучили основные направления деятельности будущей общественной организации Магов Украины:

1) Взаимопомощь. Часто случается так, что специалист, помогая людям, не может помочь себе или своим близким. Причины у всех разные – кому-то это запрещают личные этические убеждения, кому-то традиция, которой следует данный маг, а некоторым просто мешают работать излишние эмоции и душевные переживания. И, как говорила одна из участниц круглого стола, человек может считаться счастливым, если у него в телефоне есть хотя бы один номер, по которому он может позвонить в любое время по любому вопросу, и не надо будет долго объяснять суть вопроса и получить реальную помощь, а не банальные и пустые слова утешения типа «ну ты же сильный (ая)». У членов организации будет целая телефонная книга таких номеров и почетная обязанность оказывать посильную помощь коллегам по ремеслу.

2) Юридическая защита. К каждому серьезному магу рано или поздно приходят представители силовых структур с навязчивым предложением о сотрудничестве, которое иногда выходит за пределы моральных и нравственных норм. В случае отказа у них всегда есть рычаги управления, ведь вряд ли найдется человек, которому было бы наплевать на свою судьбу и доброе имя, судьбу своих близких, которому невероятно хотелось бы раскрыть все свои тайны или отвечать за то, чего не совершал. Во многих странах уже давно есть организации по борьбе с подобным шантажом, пришел черед магов Украины защищать свои права и свободы.

3) Помощь людям и благотворительность. Все члены организации смогут вести открытый прием в семи городах Украины (Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Харьков, Херсон, Симферополь). Уже сейчас в каждом городе оборудована магическая комната с магической атрибутикой для работы с клиентом. Участники будут помогать вести работы по поиску пропавших людей (если их об этом попросят), оказывать помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений (если их об этом попросят). Благотворительность – обязательная часть деятельности организации, но в отличии от многих сообществ мы не станем превращать ее в PR-акцию.

4) Разоблачение и искоренение мошенничества в магии, целительстве и колдовстве. Не секрет, что во все времена аферистов и проходимцев, незаслуженно приписавших себе паранормальные способности и зарабатывающих таким образом бешенные деньги всегда хватало, но сейчас, в век высоких технологий, подобные надувательства приобретают новые формы. Чего только стоят интернет-шаманы или телевизионная циганка-гадалка Руби Бабло, одним щелчком пальца снимающая порчу и все деньги со счета, или та же «Битва экстрасексов», уже давно превратившаяся в «эстрадно-цирковой шоу-балет». Безусловно, на битве были и достойные участники, но по всей видимости, способности на подобных проектах часто измеряют по размерам взятки руководству программы. В планах нашей общественной организации Магов Украины создание бесплатной горячей линии по оказанию истинных магических консультаций и открытие собственной программы на одном из ведущих телеканалов. Во всех средствах массовой информации будет проводиться активная просветительская деятельность, направленная на разоблачение шарлатанов и аферистов.

5) Духовное развитие. Членство в организации подразумевает участие в коллективных и индивидуальных практиках. Сталкиваясь с новыми интересными задачами вы приобретаете бесценный опыт, которым можно и нужно (по желанию) делиться.


Увы, в нашей стране регистрация магических общин невозможна. Поэтому организация получит название центр психологической помощи «Восходящее Солнце», ведь в странах Восточной Европы ясновидящие, маги, целители и колдуны до сих пор играют роль психологов и психотерапевтов. Нашлось немало желающих сиюминутно заняться утверждением и обсуждением уже готового устава, но организатор круглого стола маг Ингвар предложил перенести обсуждение устава на сайт www.aumcik.com, и таким образом дать возможность каждому внести свои собственные дополнения без спешки и суеты. Этот устав будет на форуме с 28. 06. 2011 по 5. 07. 2011.

Каждый присутствующий получил массу положительных эмоций, ознакомился с книжными новинками «Издательства Бомбушкара», а также получил невероятные скидки на книги «Издательства Бомбушкара» и волшебные фиточаи «Имунодар», «Сосудодар», «Фитодар». Все присутствующие высоко оценили созданную Ингваром еще в декабре 2006 Академию Универсальной Магии, Целительства и Колдовства (АУМЦИК), все до единого участники получили программу обучения в АУМЦИК.

Многое было сделано, но это - лишь первый шаг на этом эпохальном историческом пути. Что ж, будем ждать следующей встречи…

круглый стол по Устойчивому развитию

Завтра, 15 июня, в 9:40 утра в конференц-зале корпуса №6 НТУУ "КПИ" начинается круглый стол по устойчивому развитию и касательно сети BSUN (Black Sea University Network ).

Круглый стол открывает министр образования и науки Украины - С.М. Николаенко, ведет - ректор НТУУ "КПИ"
акад. М.З. Згуровский.

Рабочий язык: английский.

Приглашаются все, кому интересна тематика круглого стола.