!
 

49 , , 44-65

?

 • 15.04.22, 09:01
? ? ?
1

 • -
  15.08.2018, 16:52
 • :
  13.03.2015, 20:28
 • !
  15.06.2022, 09:42

 • 14.06.2022, 13:35
 • ³
  26.05.2022, 16:50
 • ,
  27.04.2022, 18:35

 • 24.04.2022, 16:16

115.04.22, 09:03

" "

http://maysterni.com/publication.php?id=39140

  215.04.22, 09:29

  ""
  http://poetyka.uazone.net/

   315.04.22, 09:31

   "" -
   http://izbornyk.org.ua/shevelov/shev06.htm

    48.05.22, 08:59