Закон України «Про державну служб» посилить відповідальність

01.05.2016 року набув чинності  Закон України « Про державну службу», у зв’язку із чим, втратив чинність Закон №3723-Х11 від 16.12.1993 року. Закон в новій редакції допоможе врегулювати статус державного службовця, посилить персональну відповідальність кожного чиновника та створить умови прозорої діяльності державних органів влади.

З 01.05.2016 року чиновники стали поділятися на кілька категорій:

  •  для «А» треба мати ступінь магістра, загальний стаж роботи не менше семи років; 
  •  керівники підрозділів Кабміну, адміністрація президента, апарату Ради  отримають категорію «Б»;
  •  усі інші чиновники отримають категорію «В».

Кожна категорія поділяється на ранги. Саме від них буде залежати зарплата чиновників, держслужбовцем можна стати тільки за умови проходження конкурсного відбору. Для цього буде створена спеціальна комісія.

Новий Закон торкнеться майже 300 тисяч українців, які станом на сьогодні мають статус державного службовця. У 2019 році, коли завершиться реформа держслужби, чиновників буде близько 150 тисяч", зазначено головою Національного агентства з питань державної служби Костянтином Ващенко.

Доволі цікавою є стаття 92 ЗУ «Про державну службу», яка передбачає наступне:

1. До посад патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших державних органах.

2. Працівник патронатної служби призначається на посаду на строк повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений.

3. Трудові відносини з працівником патронатної служби припиняються в день припинення повноважень особи, працівником патронатної служби якої він призначений. Акт про звільнення приймається керівником державної служби.

Працівник патронатної служби може бути достроково звільнений з посади за ініціативою особи, працівником патронатної служби якої він призначений, або керівника патронатної служби.

4. На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про працю, крім статей 39-1, 41-43-1, 49-2 Кодексу законів про працю України.

5. Час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби та враховується при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.

6. Працівник патронатної служби, який виявив бажання вступити або повернутися на державну службу, реалізує таке право у порядку, визначеному цим Законом для осіб, які вперше вступають на державну службу, з обов’язковим проведенням конкурсу.

Окремо можна зупинится на посаді — помічник судді. «Втративши» статус державного службовця дані нововведення призведуть до того, що помічники суддів більше не будуть подавати декларацій про доходи, отримають можливість поєднувати роботу з іншими видами діяльності, в тому числі і оплачуваної. Окрім цього, для них скасовується заборона на обмеження роботи близьких родичів у безпосередньому підпорядкуванні один одного: за такої ситуації суддю і його помічника можуть поєднувати родинні зв’язки.

Адміністративні, політичні та патронатні посади будуть розмежовані. Такий підхід є правильним, оскільки порядок зайняття та звільнення, а головне, функції осіб, які займають зазначені посади, є суттєво відмінними.

Політики мають розробляти стратегію розвитку тієї чи іншої сфери, працівники патронатної служби – їм в цьому допомагати, а службовці – втілювати у життя розроблену політиками стратегію. Однак, переслідуючи правильну мету, як завжди, зіпсували на етапі виконання.

Більше того, закон містить норму про те, що під час виконання своїх обов’язків державний службовець не зобов’язаний виконувати доручення працівників патронатної служби, за таких умов помічнику, наприклад, можуть не видати справу з архіву, тому що архуваріус не буде зобов’язаний виконувати доручення помічника.

У фінансовому відношенні Закон скасовує спецпенсії, додаткові відпустки та надбавки. Чиновники будуть отримувати заробітню плату відповідно до рангів та категорій.

Буде впроваджено механізм, відповідно до якого частка посадового окладу у загальному розмірі заробітної плати державного службовця повинна мати превалююче значення. В той же час, річний розмір місячної або квартальної премії державного службовця, не може перевищувати 30 відсотків суми його посадового окладу за рік.

Відповідно до ст.50 2. Заробітна плата державного службовця складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за ранг державного службовця;

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

6) премії (у разі встановлення).

3. За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

4. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет. 

Що стосується соціальних гарантій державного службовця

Для того, щоб зробити державну службу високопрофесійною та престижною, слід залучити на посади кваліфікованих спеціалістів, які за свої знання і здібності та навичками мають отримувати відповідну оплату. Однак, запропонований у Законі максимальний розмір посадового окладу для державних службовців, малоймовірно, зможе стати конкурентноздатним у порівнянні з приватним сектором, який на декілька рівнів має можливість запропонувати працівнику кращі матеріально-технічні умови праці. 

Вважаю, що передбачена у законі система соціальних гарантій, не відповідає зазначеній меті. Крім того, вона звужує соціальні права державних службовців, особливо у сфері пенсійного забезпечення, порівняно з чинним законодавством. 

На думку аналітиків новий Закон України «Про державну службу» не буде мати швидкої дії, проте, запрацювавши навіть у 2017-18 роках він має «оздоровити» державну службу України.

Дострокове погашення кредиту, які нюанси необхідно враховувати!

Громадяни, які мають намір погасити кредит достроково повинні бути дуже уважними. Зрозуміло, що банку невигідно втрачати прибуток, який сплачує позичальник (відсотки за користування, комісії за обслуговування рахунку, страхові платежі та ін.), саме тому щодо дострокового погашення кредиту банк може висунути певні умови. Ці «умови» обов’язково вказують у договорі, але не в інтересах банку звертати вашу увагу на пункт про дострокову виплату, тому, перед тим як підписувати договір – детально перечитайте його та отримайте у банківського консультанта відповіді на всі свої питання. 
З юридичної точки зору, фінансова установа дотримується усіх вимоги закону - у договорі про позику чітко прописуються умови кредитування; а от чи розуміють майбутні позичальники сенс написаного – фінансову установу мало цікавить.

Громадська організація«Народна Україна» акцентує увагу на головних моментах при достроковому погашені кредиту:

1. Перед тим, як оформляти на кредит, дізнайтесь чи немає комісій / штрафів на випадок дострокового погашення боргу - як повного, так і при періодичних переплатах.

2. Іноді погашати кредит раніше терміну можна лише через деякий час після отримання. Банки можуть встановлювати період, раніше якого не можна погашати кредит достроково. Цей період може тривати від кількох місяців до кількох років. Тож, якщо ви плануєте позбутися заборгованості швидко, для вас дана умова може зіграти вирішальну роль при виборі пропозиції банку.

3. Банк може встановлювати ліміт суми погашення платежів. Обмеження за розміром платежів - ще одна міра, до якої вдаються деякі кредитори. Тобто, якщо, виходячи з розміру вашого офіційного доходу, банк може видати вам позику строком не менше ніж на 5 років, а ваші додаткові доходи дозволяють виплатити його за рік - стежте, щоб у договорі не було умови про ліміт.

4. Дострокове погашення вигідніше робити за ануїтетною схемою. На цей момент варто звернути особливу увагу, якщо ви плануєте вносити періодичні платежі, що перевищують обов’язкову суму до сплати. Ануїтетна схема передбачає виплату кредиту рівними частинами. До середини терміну платежі складаються переважно з відсотків на суму боргу, після - навпаки. Якщо ви будете вносити збільшені суми, перевищення будуть переноситися на погашення останніх платежів, де переважає "тіло" кредиту. У підсумку, кредит ви закриваєте раніше вставленого терміну.

5. При достроковому погашенні можна повернути страховку по заставі. Якщо предмет застави по кредиту був застрахований або було передбачено страхування життя позичальника, при повному достроковому закритті заборгованості можна повернути страховку. Щоб це здійснити, потрібно розірвати договір страхування, і ви отримаєте назад суму, відповідну до терміну користування позиковими грошима.

6. Не забутьте вивести заставу з-під обтяження. Згідно з вимогами законодавства, вилучити заставу з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження (для рухомого майна існує Державний реєстр обтяжень рухомого майна) можна протягом 5 днів від дня закриття заборгованості. Для цього банк повинен звернутися до Реєстратора за власною ініціативою або на вимогу позичальника. Якщо ви не любитель "сюрпризів", простежте за тим, щоб питання було закрите за всіма правилами: для цього подайте в банк відповідну заяву.

Загалом, що стосується процесу закриття кредиту, на жаль, основною проблемою, з якою стикаються позичальники – недостатня увага самих позичальників при погашенні останнього платежу. І, зокрема, до отримання документів, які підтверджують факт повної відсутності заборгованості.

Так, виникають ситуації, коли після внесення останнього платежу позичальник, перебуваючи в повній впевненості у відсутності боргу, через деякий час дізнається, що він є «злісним неплатником». У ході з’ясування обставин, позичальник дізнається, що не доплативши свого часу кілька гривень, і не впевнившись у відсутності заборгованості на момент здійснення останнього платежу, на даний момент, він є боржником банку. При чому, копійчана заборгованість перетворилася на істотну суму у зв’язку із застосуванням штрафних санкцій.

Представники громадської організації «Народна Україна» радять позичальникам банків:

Зберігати оригінали документів, що підтверджують здійснення кредитних платежів.

При повному погашенні необхідно перевірити, що всі платежі, включаючи комісії, оплачені, щоб згодом не виникли додаткові борги перед банком.

Уточніть, чи немає у вас в банку інших рахунків, крім кредитного, і чи немає на них заборгованості. Адже, інколи, банки відкривають відразу кілька рахунків — для тіла кредиту, відсотків, також можуть відкриватися карткові рахунки і т.д.

Після повного погашення кредиту позичальнику слід отримати квитанцію касира про внесення останнього платежу з повернення кредиту і, незважаючи на повну впевненість у відсутності боргу, все таки, звернутися до фахівця банку з метою отримання довідки про повне погашення заборгованості за кредитом, завіреної підписом спеціаліста та печаткою банку.

Для повної впевненості, краще дотриматися всіх нюансів. Українська банківська система потребує масштабного вдосконалення, а довіру громадян банківським установам ще здобувати й здобувати. Для американців, європейців – декілька кредитів звична справа, і користуються ними вони впродовж всього життя, а в українському суспільстві кредит розглядають як борг та прагнуть його якнайшвидше повернути. Але таке відношення українців до кредитів викликане не особливостями менталітету, якщо є вибір: брати кредит, чи не брати? - обирається другий варіант, як правило, через надто високі відсотки погашення та вкрай низьку довіру населення до банківських установ.

Що робити з кредитом, якщо банк ліквідують?

Сьогодні банківські установи пропонують широкий вибір кредитування для населення: за строками, за забезпеченням, за методами надання, за методами погашення. І, враховуючи складне економічне становище України, суму мінімальної заробітної плати – 1378 грн, що дорівнює прожитковому мінімуму, в той час, як розрахунки Мінсоцполітики України, показують, що на одну людину прожитковий мінімум в Україні становить 2388 грн з урахуванням фактичних цін, а для працездатних осіб – 2488 грн., українці вимушені часто звертатись до банку за отриманням кредиту.

Отримавши кредит, рівень життя громадян, може відразу і не покращитися, а от додаткових питань у позичальника може виникнути чимало. Ми зупинимось на тому питанні з яким найчастіше звертаються до громадської приймальні ГО «Народна Україна», а саме: «Як бути з кредитом, якщо у банку ввели тимчасову адміністрацію, а згодом оголосили про ліквідацію?»

-Дехто з позичальників має надію, що можна не повертати кредит неплатоспроможному банку, але це не так. Введення тимчасової адміністрації і можлива подальша ліквідація не припиняють зобов'язання позичальника за кредитним договором.
Якщо НБУ визнає банк неплатоспроможним, Фонд гарантування вкладів вводить тимчасову адміністрацію на 3 або на 6 місяців. 
Дуже важливо розуміти і пам’ятати, що до тих пір, поки банк офіційно не оголошений банкрутом, абсолютно всі умови, зазначені в кредитному договорі, продовжують діяти. А це значить, що і відсотки, і штрафи нараховуються, і перестати виплачувати кредит означає – отримати додаткові штрафи і пені.
Якщо за період тимчасової адміністрації банку не було знайдено інвестора – банк ліквідують. 
Процес ліквідації банку передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням/продажем в процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь фінансових установ (банків і небанківських фінансових установ — факторингових компаній, юридичних осіб, які мають право надавати кредити, окрім кредитних спілок). Серед активів банку на користь нових кредиторів відчужуються і кредитні зобов'язання.
Ст. 516 Цивільного кодексу України передбачає, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором. Таким чином, без згоди боржника відбувається поступка права вимоги по кредиту і новий кредитор, як сторона кредитного договору має право вживати всіх необхідних заходів для стягнення заборгованості.
Важливо пам'ятати, що кредитний договір - двосторонній документ.
Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
За взаємною згодою сторін (позичальник і новий кредитор) можуть укласти договір про внесення змін до кредитного договору, по зміні процентної ставки, терміну і графіка погашення кредитної заборгованості та ін.
При сплаті кредиту необхідно проявити уважність при заповненні нових реквізитів - вказувати рахунок, на який мають надійти гроші, реквізити кредитного договору: номер, дату і назву.
Конкретизувати також необхідно і вид заборгованості: основний платіж, відсотки, штраф, чи інше. 
У будь-якому разі, при введенні тимчасової адміністрації позичальникам бажано особисто прийти в банк, щоб дізнатися назву банку, який прийматиме кредитні платежі, нові реквізити та способи оплати по кредиту.

Як діяти вкладникам у разі визнання банку неплатоспроможним?

Кількість банків, які визнають в Україні неплатоспроможними продовжує збільшуватися. На сайті Фонду гарантування вкладів  фізичних осіб зазначено кількість банків, що ліквідуються – 64; банків з тимчасовою адміністрацією – 3; банки продані інвесторам – 1.   Як свідчить практика постраждалими вкладниками можуть бути клієнти і крупних і малих банків, тому питання фінансової грамотності серед населення набуває все більшої актуальності. До громадьської приймальні ГО «Народна Україна» звертаються за юридичною консультацією постраждалі вкладники банківських установ з питанням: «Як діяти у разі визнання банку  неплатоспроможним?»

Ми відповідаємо:

- Рішення про неплатоспроможність банку приймає НБУ. У свою чергу Фонд гарантування вкладів  фізичних осіб вводить тимчасову адміністрацію в банк, яка може тривати до трьох або шести місяців (у випадку системно важливих банків). При вагомих обставинах зазначені терміни можуть подовжити ще до одного місяця.

Інформація про неплатоспроможність публікується в офіційних ЗМІ: газети «Урядовий кур’єр», «Голос України», інтернет сайти Національного банку України, Фонду гарантування вкладників фізичних осіб.

Ліквідацію банку регулює Закон «Про банки і банківську діяльність», Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та окремі  ухвали регулятора.

Під час тимчасової адміністрації отримати компенсацію за вкладом можуть ті, у кого закінчився термін дії депозитного договору або відкрито поточний рахунок, у тому числі картковий. Кожному вкладнику банку ФГВФО гарантує відшкодування коштів за вкладом у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у розмірі загальної суми вкладів, якщо вклад не перевищує суму в 200 тисяч гривень.

Право на компенсацію за вкладом, сума якого менше 200 тисяч гривень, має кожен вкладник. Але враховувати необхідно той факт, чи був банк дійсним, а не тимчасовим членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Інформацію про це необхідно уточнювати перед оформленням вкладу.

Крім того є випадки, коли Фонд не гарантує кошти, а саме:

1. Передані банку в довічне управління;

2. За вкладом у розмірі менше 10 грн;

3. За вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;

4. Розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття НБУ рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможниж не минув 1 рік;

5. Розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, субєкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на винекнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття НБУ рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув 1 рік;

6. Розміщені на вклад власником істотної участі банку;

7. Розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні або має інші фінансові привілегії від банку;

8. За вкладом у банку що є предметом застави та забезпечує виконання зобов`язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов'язань;

9. За вкладом у філіях іноземних банків;

10. За вкладом у банківських металах;

11. Розміщені на рахунках фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності. (Даний перелік розміщений на офіційному сайті Фонду)

Протягом 20 днів з дня призначення ліквідатора, комісія готує списки вкладників банку та подає їх у ФГВФО. Фонд виплачує гарантовану суму компенсацій за вкладами протягом трьох місяців з дня призначення ліквідатора банку. Через ЗМІ Фонд повідомляє про порядок, назви банків-агентів, початок періоду виплат  з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та заяву про перерахування коштів, зразок якої можна подивитися на сайті ФГВФО або вже безпосередньо у відділенні банку-агента. Одержати вклад можливо і по довіреності, засвідченої нотаріально, або пред'явивши свідоцтво про право на спадщину.

Вкладникам, у яких сума вкладу у банку перевищувала, гарантовані до виплати 200 тисяч гривень, задля того, щоб мати шанси отримати решту коштів, необхідно протягом місяця звернутися до ліквідатора банку із заявою про внесення вкладника до списку кредиторів установи, щоб мати шанси отримати решту вкладу.

Якщо термін внеску закінчується після дії тимчасової адміністрації, то щоб отримати компенсацію, потрібно чекати прийняття рішення про подальшу долю банку.

Найкращим варіантом була б купівля банку інвестором, але на практиці  - Фонд дуже рідко знаходить інвестора і банк підлягає ліквідації.

Протягом трьох днів з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання ліцензії, уповноважена особа Фонду формує список вкладників, які мають право на компенсацію. Реєстр вкладників затверджує виконавча дирекція ФГВФО, і не пізніше ніж через тиждень з моменту відкликання ліцензії банку публікується оголошення (у вищезазначених офіційних ЗМІ) про початок компенсацій вкладникам.

Звертатися в банк-агент потрібно з тим же переліком документів, що і в разі виплати під час тимчасової адміністрації. При цьому, за інформацією сайту Фонду, якщо ви не встигнете отримати виплату через банк-агент протягом 30 днів, то звертатися за компенсацією потрібно буде вже безпосередньо в ФГВФО, написавши відповідну заяву і приготувавши копії сторінок паспорта та ідентифікаційного коду.

Кошти, виручені від продажу майна ліквідованого банку, уповноважена особа Фонду надсилає на задоволення вимог кредиторів установи. При цьому закон чітко визначає їх чергу. Спочатку Фонд компенсує:

1. Зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

2. Грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

3. Вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у тому числі покриття витрат Фонду  з надання цільової позики банку;

4. Вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

5. Вимоги Національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

6. Вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано;

7. Вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;

8. Інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

9. Вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;

10. Вимоги за субординованим боргом - шкоду заподіяну життю та здоров’ю громадян (якщо такі є). (За інформацією Фонду)

Як показує статистика зі збільшенням кількості ліквідованих банків все більше постраждалих вкладників звертається до суду. Зазвичай вкладники оскаржують відмову Фонду на внесення людини з його внеском до реєстру, за яким здійснюються виплати гарантованих сум – до 200 тис.грн. Адже, у разі відсутності прізвища у даному реєстрі, компенсацію отримати неможливо.

Порада від  ГО «Народна Україна» – не порушувати термін подання заяви про наявність вимог по депозитних вкладах: 30 днів з дати публікації відомостей про відкликання банківської ліцензії. У разі відмови Фонду включати вкладника до реєстру виплат компенсацій, необхідно якнайшвидше  у судовому порядку оскаржувати відмову, звернутися з адміністративним позовом до суду щодо визнання незаконними дії уповноваженої особи Фонду.