хочу сюди!
 

Ирина

51 рік, рак, познайомиться з хлопцем у віці 45-58 років

Стратегія розвитку Криворіжжя ГО КМОПУ, Жовтневий район.


КРИВОРІЖЖЯ-ТЕРИТОРІЇ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ


___________________________________________________________________________________

Громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»Легалізовано за № 149 від22 квітня 2010р.  м. Кривий Ріг50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна8А, тел. (О56) 401-71-15, e-il [email protected].www kmop.org.ua

                                                                                                         

Пояснювальназаписка до Голови РП КМОПУ

Неженцев С.В

виконавчого директора

Плюти В.АКРИВОРІЖЖЯ-ТЕРИТОРІЇ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ

Громадська організація «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»Легалізовано за № 149 від22 квітня 2010р.  м. Кривий Ріг50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна8А, тел. (О56) 401-71-15, e-il [email protected].www kmop.org.ua

                                                                                   

Проект

«Криворіжжя-Територія Якісного Життя»

/комплекс заходів по роботі з окремими сегментами виборців у справі пропаганди своїх статутних завдань/

Мета:  Налагодження і розвиток партнерських відносин з урядовими, неурядовими організаціями (електоральними групами), окремими керівниками структурних підрозділів міста для надання в повному обсягу гарантованих Конституцією України прав мешканцям Криворізького регіону.

Вступ

На виконання  Статутних зобов’язань  ГО КМОПУ має підтримувати зміцнення та розвиток місцевого самоврядування. Тут  вирішального значення набуває проблема відсутності цільової мети направленої на консолідацію суспільства  територіальної громади навколо спільної ідеї. Особливого значення така ідея набуває в переломних фазах розвитку геополітичних відносин, коли консолідована думка  населення стає запорукою в виконанні програми по  забезпеченню миру та добробуту для громадян України, що базуються на засадах патріотизму, та утвердження України як лідера серед інших держав світу.
 В зв'язку з цим на перший план висуваються питання професійного підходу територіальної громадської організації до питання створення такої консолідуючої ідеї та створення системи взаємозв’язку між різними сегментами виборців районів міста. Така ідея може позитивно вплинути на результати волевиявлення громадян і створить патріотичну підтримку територіальної громади в виборах до місцевих рад,а потім і 2своїх" представників до Верховної Ради України.
 Очевидно, що перемогу у виборах здобудуть ті організації, які мали збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру навколо спільного проекту. У зв’язку з цим домінуючою складовою уваги проекту набуває теоретичне осмислення специфічних рис та характерних особливостей кожного структурного сегменту виборців, що має за свою мету знайти ті дотичні точки які б зацікавили виборців прийняти участь в виконанні або допомозі з виконання запропонованого і  в виробленні найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу для максимального забезпечення високого рівня життя. Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті держави, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян. Саме тому, головне завдання яке  ставить перед собою проект «Криворіжжя-Території Якісного Життя до 2031р» (Далі по тексту "КТЯЖ Г-31"), це такий розвиток відносин в організації, який передбачає аналіз потреб які є  спільними для всіх без виключення електоральних складових всіх семи районів нашого міста та Криворіхького сільского району. Такою спільною ідеєю  є проект «КТЯЖ Г-31» основі  якого лежить реалізація довгострокової Національної стратегії розвитку як конкурентоспроможної країни, що затверджується у глобальному світі, і яка базується на заявах усих лідерів країни

Ви Виконавчий директор ГО КМОПУ                                                                         Валерій Плюта

________________________________

Жовтневий район

«Перспективний план розвитку Жовтневого району до2031 року»


Пояснення
Цей інвестиційний проект по суті великий і складний. При цьому основний об'єкт й орієнтир інвестицій – людина, її умови існування і пов'язані з цим позитивні зміни в відносинах між членами суспільства територіальної громади. Пріоритетність розвитку й інвестицій у соціальний і людський капітал ГО КМОПУ розглядає як основу для економічного прориву, досягнення конкурентоспроможності ефективної держави,маючої найвищий потенціл у світі, в інтересах кожного з представників територіальної громади, а не окремих привілейованих груп населення.

Основна частина

Змістом перспективного розвитку Жовтневого району є докорінна перебудова системи забезпечення населення району якісним житлом, яке повинно відповідати потребам гідного життя громадянина України. Тому для забезпечення цього претендентам в на посаду кандидата в депутати Жовтневого району ГО КМОПУ пропонується нова концепція перспективного розвитку району, де радикальна модернізація житлового фонду має бути здійсненна через перерозподіл у подальшому земель територіальної громади до єдиного соціального фонду з провадженням юридично оформлених договірних відносин між представниками територіальної громади, установами що фінансують проект, підрядними домобудівними організаціями, Урядом та потенційними власниками соціального, якісного житла.*Для поліпшення соціального захисту уражених верств населення, під час проектування нових сучасних висотних будинків передбачити інтеграцію в них мережі служб соціального захисту"Уражених верств населення" (відповідальний Лукашенко Д.)та установ культурно-просвітницького спрямування (відповідальна Довбня Е).

*При розробці інфраструктури лісово-паркової зони забезпечити належні умови для здорового розвитку населення, шляхом створення мережі спортивних споруд, мережі дитячих навчальних закладів та мережі лікувально – профілактичних закладів.

*Кінцевою метою проекту є висококласне забезпечення населення району в соціально-побутовому, психологічному, соціально-медичному, соціально-економічному аспектів мешканцям району.

На виконання цього ЖТП ГО КМОПУ  та кандидати в депутати Жовтневого району пропонують:

1. Розглянути можливість виділити з бюджету району кошти на дослідницькі роботи з вивчення питань забудови району висотними будинками, акцентуючи увагу на тому, що вирішальне значення мають безпека та максимальна висота будинків.

2. Скласти Угоду про співрпрацю з однією з «парламентських» партій, що висповідують патріотичну, регіональну ідеологію і яка підтримає в Криворізькому регіоні виконання цього проекту, шляхом законодавчих зміни. А в результаті зможе – забезпечити проект вигідним кредитом для будівництва серії сучасних висотних будинків, де закладним майном є земля територіальної громади, що тимчасово передається в розпорядження держави без права змінення приналежності мешканцям територіальної громади.3. Від імені громадян територіальної громади об'являється міжнародний конкурс на побудову серії стандартних 30-40 поверхових будинків, де головними показниками є - гарантована експлуатація будинків, та його собівартість.

4. Від імені громадян територіальної громади та під гарантії Уряду об'явити конкурс на самий недорогий та довготерміновий кредит в розмірі необхідному для побудови серії висотних будинків в кількості необхідному для забезпечення якісним житлом мешканців Жовтневого *(Дзержинського) району, та офісними установами міста.(За виключенням м-в Зарічних 5;4;7 та Індустріального мікрорайону).

5. Для блага громадян територіальної громади, звільнені від морально та фізично зношених будинків території, рекультувати і створити лісову та паркові зони з інтегрованими в них мережами дитячих навчальних та мережі лікувально – профілактичних закладів району.

Таким чином ми зможемо забезпечити якісним, доступним житлом мешканців району та забезпечити екологічно чисте довкілля в місті їх постійного проживання.

Координатор Жовтневого територіального підрозділу ГО КМОПУ Г.Ф. Дубицька.

 

Затвержую

Куратор ЖТП ГО КМОПУ -                                                                             В.Т.Лигун

Цей проект передбачає не тільки забезпечення всіх мешканців району комфортабельними квартирами на вигідних умовах, але і дає можливість реалізувати уставні зобов’язання практично всім громадським організаціям шляхом розгляду можливості інтегрувати в майбутніх забудівлях структуризовані мережі представництв цих організацій. Угоди про співпрацю пропаганди цього проекту, основою якого є проект ГО КМОПУ "КТЯЖ Г-31"укладені з  організаціями: БО «З надією», Мережею людей, що живуть з ВІЛ – СНІД (ЛЖВ), Криворізькою виправною колонією № 80, інформаційною благодійною організацією «Кредо», обласною організацією "Єдиний центр мололоді України", районного Червоного Хреста (2010р), природоохоронною організацією «Саксагань», міським палацом дитячої творчості «Горицвіт» та іншими об’єднаннями громадян нашого міста, цілі яких співпадають з цілями нашої організації.  Нарешті, таким чином гармонізована внутрішня політика в районі створить  можливість спільної роботи з пропаганди дій уряду, що в свою чергу буде сприяти патріотилізації політичного вибору, який раніше залежав від особистої політичної спрямованості, або специфічних, мажоритарних умов, та створить відносини, які можна назвати «виборчими взаємними обов’язками», де виборець може використати свій голос як інструмент тиску на партію (її представників) в напрямку отримання захисту Конституційних прав.  При цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього політичного зв’язку. Цей тип зв’язку формує на боці виборця отримання обіцяних йому соціальних стандартів, на боці партії отримання підтримки електоратуЗ’являється при цьому своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні заяви набувають програмного характеру. Такий зв'язок набуде парламентського, урядового характеру і сприйматиметься як виборчий союз з кожною конкретною електоральною групою. Взамін за лояльність до партії, під час голосування електоральні групи та їх представники впевнені, що партія реалізує обіцянки, викладені нею у виборчій програмі та зрозумілих "прозорих" проектах. І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних,  національних та економічних перетворень є основною метою по пропаганді дій нового Уряду, спрямованих на формування громадської думки відносно того лідера, якому  виборці віддадуть свої голоси.

 Підготувала: Офіс-координатор ЖТП ГО КМОПУ                 Дубицька Г.Ф.

2010

Інші райони міста:         http://blog.i.ua/user/3265312/1162531/

                                    http://blog.i.ua/user/3265312/1162527/ 

                
9

Коментарі

120.09.13, 23:00

Треба брати владу у власні руки

  221.09.13, 09:51Відповідь на 1 від М_Ірина

  Це можливо двома шляхами, або революція, або перемога на виборах. Ми планово готуємось до виборів.

   321.09.13, 12:10Відповідь на 2 від Округ 31

   Вибори це гра в наперстки. Незалежно від того, хто прийде до влади, нам потрібно встановлювати Конституційний лад в країні починаючи з низів, з територіальних громад. Але Громадам потрібно владі заявити про своє існування! Це можна зробити технічно через загальні збори окремих районів, чи вулиць, задокументованих протоколом зборів. Механізм створення громад дуже доступно викладає у своїй лекції Римма Білоцерківська.
   Ось коротенький сюжет її виступу:
   http://www.youtube.com/watch?v=O53UluRVm8Q

   А оце сама лекція
   http://www.youtube.com/watch?v=p3Df-IZLocA

    421.09.13, 19:06Відповідь на 2 від Округ 31

    Якщо обходите кожний будинок і квартиру - переможете.

     522.09.13, 04:29Відповідь на 3 від ЯКриворожанка

     Світлано! "Нет пророков в своём отечестве" Це значить, що Христа почули усі народи світу і увірували, а той народ з якого Ісус вийщов не чує його до сих пір.

      622.09.13, 04:51Відповідь на 4 від М_Ірина

      Якщо обходите кожний будинок і квартиру - переможете.В кожний будинок ходили вже, наші партгрупорги і зібрали по п"ть головних та 10 поточних проблем, у письмовому вигляді (бланки) будинків у голів будинкових комітетів на цій основі і з"явився проект. Бо стало ясно, що будувати нове сучасне житло дешевше чим ремонтувати будинки що тридцять років тому, згідно технічної документації та практичному обстеженню, потрібно було замінити. У будинках навіть балкони демонтували майхе всі, бо падають. До того ж, років через 20 я і 70% населення районів: 44 кв.,20 кв.,17 -Роковата, рудник Леніна, пос ім. Горького і так далі, будуть безхатьками, у моєму будинку, наприклад тріщина яку вже ніхто не береться ремонтувати, стіни лущаться.. Ця спільна проблема і об"єднає народ навколо кандидатів

       722.09.13, 05:37Відповідь на 3 від ЯКриворожанка

       Світлана все вірно Ви окреслили, та такі структури в місті вже існують - голови будинкових та квартальних комітетів і виконкоми ці структури контролюють. По селам, я думаю теж є голови квартальних комітетів, та для контролю з боку мешканців територіальних громад і модернізації вже існуючих схем потрібно створити керівний актив, у Вас це Ваша новостворена організація, у нас своя організація округа 31, у місті це ГО "Патріоти Кривого Рогу", у Криворізькому регіоні - це ГО КМОПУ, і так далі.

        822.09.13, 12:24Відповідь на 7 від Округ 31

        Ви не зрозуміли самої суті територіальних громад. Це не громадська організація. Це юридична особа публічного права. І для її створення не достатньо кількох людей. Потрібно провести збори, на яких будуть присутні (або делеговані голоси) не менше 50%+ 1 від складу територіальної громади.

         91.10.13, 06:17Відповідь на 8 від ЯКриворожанка

         Світлано! Затефонуйте мені, будь ласка, бо втратив телефоний апарат, сімку поновив, а от всі номера з картки поновити не вдалося.