хочу сюда!
 

Анютка

25 лет, лев, познакомится с парнем в возрасте 26-45 лет

Заметки с меткой «діти»

Діти - це глисти Батьків. По-суті.

.
Діти висасують усю Життеву Енергію у Батьків.
.
у 50-т років кожен Батько вже схожий на горбушку від буханки Хліба - Зовні (Снаружі) Е - а Всередині - Пустий. Пусто. Висосаний. Висотаний. З'їдений. Жучками...Хоча ТАК НЕМАЕ БУТИ!!! Ще Жити і Жити!!....
.
Всередині Буханки - Вже Немае Нічого....Один Корпус Залишився...Всередині - Пуст0та...
.
більшість Дій та Поступків ( Вчинків) Він Зробив Задля дітей....Мало того, - Більшість Негативних Дій Для Себе і Для Оточуючого Світу і Людей - Він Зробив Задля Власних Дітей!!!
.
Деякі Криси ( люди підлі, захопницькі) ростять Крисенишів, Щури - щуренишев - р0блять ЗЛО, - і Оправдують Це Тим, - щ0 ВСе Для Дітей Роблять!!!
Хоча, м0гли б це не р0бити. І Знають те, щ0 роблять ЗЛО... але ж діточки просять їстоньки...
.
Так що Усі Діти - це Глисти Батьків. Виснажують Тебе - і Ти вже Сміття в Кінці....
.
.
Ти все - Віддав. 50% Свого Життя - Віддав Для Них. 

Для чого віддав 50%? ти- горбушка? ти- сміття. ти вже - недолюдина. отброс
.
Залишитися горбушкою від хліба? Для чого вони виїдають Люди ( ТИ) 50% мозку і Тіла?
.
Жінки віддають Купу Здоров'я. І Настрою. Подивись на жінку, щ0 р0дила 28 дітей - д0 тебе дійде Накінець Суть? ти думаеш,-  це смішки? Ти бачив х0ч 5-ти р0дну? З Жін0к теж лишаеться - Шмаття. І Нерви - теж 0.
.
у мене дітей немае. Але будуть, і я так і буду відн0ситись. 

Треба Любити Дітей, це Наш Рефлекс. І Пр0д0вжувати Рід - це теж - Рефлекс. Інстинкт.
.
Але П0трібн0 Р0зуміти - щ0 Таке Діти - Для Людини. Що Це Мінус - П0- Суті...знищуе Тебе. як - глисти.
.
0тже, Діти - Це Глисти Батьків.
.
.
в майбутнь0му знайдуть інші п0рівняння. Але Факт - З0стаеться Факт0м.

Діти - це глисти Батьків. По-суті.

.
Діти висасують усю Життеву Енергію у Батьків.
.
у 50-т р0ків к0жен Батьк0 вже сх0жий на г0рбушку від буханки Хліба - З0вні (Снаружі) Е - а Всередині - Пустий. Пуст0. Вис0саний. Вис0таний. З'їдений. Жучками...
.
Всередині Буханки - Вже Немае Ніч0г0....0дин К0рпус Залишився...Всередині - Пуст0та...
.
більшість Дій та П0ступків ( Вчинків) Він Зр0бив Задля дітей....Мал0 т0г0, - Більшість Негативних Дій Для Себе і Для )т0чуюч0г0 Світу і Людей - Він Зр0бив Задля Власних Дітей!!!
.
Деякі Криси ( люди підлі, зах0пницькі) р0стять Крисенишів, Щури - щуренишев - р0блять ЗЛ0, - і 0правдують Це Тим, - щ0 ВСе Для Дітей Р0блять!!!
Х0ча, м0гли б це не р0бити. І Знають те, щ0 р0блять ЗЛ0... але ж діт0чки пр0сять їст0ньки...
.
Так щ0 Усі Діти - це Глисти Батьків. Виснажують Тебе - і Ти вже Сміття в Кінці....
.
.
Ти все - Віддав. 50% Св0г0 Життя - Віддав Для Них. 

Для ч0г0 віддав 50%? 
.
Залишитися г0рбушк0ю від хліба? Для ч0г0 в0ни виїдають 50% м0зку і Тіла?
.
Жінки віддають Купу Зд0р0в'я. І Настр0ю. П0дивись на жінку, щ0 р0дила 28 дітей - д0 тебе дійде Накінець Суть? ти думаеш,-  це смішки? Ти бачив х0ч 5-ти р0дну? З Жін0к теж лишаеться - Шмаття. І Нерви - теж 0.
.
у мене дітей немае. Але будуть, і я так і буду відн0ситись. 

Треба Любити Дітей, це Наш Рефлекс. І Пр0д0вжувати Рід - це теж - Рефлекс. Інстинкт.
.
Але П0трібн0 Р0зуміти - щ0 Таке Діти - Для Людини. Щ0 Це Мінус - П0- Суті...знищуе Тебе. як - глисти.
.
0тже, Діти - Це Глисти Батьків.
.
.
в майбутнь0му знайдуть інші п0рівняння. Але Факт - З0стаеться Факт0м.

Діти - це глисти Батьків. По-суті.

.
Діти висасують усю Життеву Енергію у Батьків.
.
у 50-т р0ків к0жен Батьк0 вже сх0жий на г0рбушку від буханки Хліба - З0вні (Снаружі) Е - а Всередині - Пустий. Пуст0. Вис0саний. Вис0таний. З'їдений. Жучками...
.
Всередині Буханки - Вже Немае Ніч0г0....0дин К0рпус Залишився...Всередині - Пуст0та...
.
більшість Дій та П0ступків ( Вчинків) Він Зр0бив Задля дітей....Мал0 т0г0, - Більшість Негативних Дій Для Себе і Для )т0чуюч0г0 Світу і Людей - Він Зр0бив Задля Власних Дітей!!!
.
Деякі Криси ( люди підлі, зах0пницькі) р0стять Крисенишів, Щури - щуренишев - р0блять ЗЛ0, - і 0правдують Це Тим, - щ0 ВСе Для Дітей Р0блять!!!
Х0ча, м0гли б це не р0бити. І Знають те, щ0 р0блять ЗЛ0... але ж діт0чки пр0сять їст0ньки...
.
Так щ0 Усі Діти - це Глисти Батьків. Виснажують Тебе - і Ти вже Сміття в Кінці....
.
.
Ти все - Віддав. 50% Св0г0 Життя - Віддав Для Них. 

Для ч0г0 віддав 50%? 
.
Залишитися г0рбушк0ю від хліба? Для ч0г0 в0ни виїдають 50% м0зку і Тіла?
.
Жінки віддають Купу Зд0р0в'я. І Настр0ю. П0дивись на жінку, щ0 р0дила 28 дітей - д0 тебе дійде Накінець Суть? ти думаеш,-  це смішки? Ти бачив х0ч 5-ти р0дну? З Жін0к теж лишаеться - Шмаття. І Нерви - теж 0.
.
у мене дітей немае. Але будуть, і я так і буду відн0ситись. 

Треба Любити Дітей, це Наш Рефлекс. І Пр0д0вжувати Рід - це теж - Рефлекс. Інстинкт.
.
Але П0трібн0 Р0зуміти - щ0 Таке Діти - Для Людини. Щ0 Це Мінус - П0- Суті...знищуе Тебе. як - глисти.
.
0тже, Діти - Це Глисти Батьків.
.
.
в майбутнь0му знайдуть інші п0рівняння. Але Факт - З0стаеться Факт0м.

Бебі бум на селі...


Кому хлопчика,  кому  дівчинку?  
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
89
предыдущая
следующая