хочу сюди!
 

Sveta

34 роки, телець, познайомиться з хлопцем у віці 29-39 років

Замітки з міткою «сенс буття»

Сенс Буття (існування) українців

   Українська національна ідея — національна ідея українців, яка відображає головні національні інтереси і задає оптимальний напрям розвитку країни, як у сьогоденні, так і на майбутнє. Через існування національних інтересів в політичній, економічній, культурній, побутовій сферах, відповідно національна ідея може існувати в складній синтезній формі як національна (державницька) ідеологія і в субформах — ідея етнічна, зовнішньополітична, культурна тощо.
Формування та усвідомлення прийнятної і зрозумілої для кожної людини української національної ідеї як політичного проекту майбутнього нації є головним завданням сучасного державотворення,основою розвитку об'єднаного,консолідованого українського громадянського суспільства і, відповідно, модернізації системи державного управління. Національна ідея повинна стати привабливою перспективою для всіх громадян країни, смисложиттєвим модерним проектом суспільного розвитку, який базується на національній свідомості та сучасній системі цінностей українського народу,виражає спільні духовні та матеріальні інтереси і потреби всієї нації та довгострокову стратегію сталого розвитку України до передових рубежів сучасної цивілізації. (Вікіпедія)
   Сутністю, стрижнем національної ідеї має бути стратегічна мета, що зумовлюється глибинними внутрішніми зв'язками і тенденціями розвитку суспільства, є конкретно прагматичною і змінюється залежно від обставин, в яких розвивається країна. Сьогодні такою стратегічною метою, головною складовою національної ідеї, яка об'єднає українське суспільство, має стати подолання бідності та пов'язаної з нею корупції. Основним механізмом досягнення цієї стратегічної мети, як і реалізації національної ідеї, має бути сильна демократична держава та її ефективна система державного управління, яка у тандемі з інститутами громадянського суспільства здатна реагувати на виклики сучасності. Відповідно саме держава як форма буття та ідея порядку, враховуючи сучасні тенденції та особливості розвитку українського громадянського суспільства, має ініціювати модернізацію малоефективної вітчизняної системи державного управління.
Що стосується перспектив подальших розвідок у даному напрямі, то вони полягають передусім у дослідженні взаємозв'язку та взаємовпливу національної ідеї, національних інтересів, української ментальності,
громадянського суспільства та держави в контексті модернізації вітчизняної системи державного управління. (думки науковців)
   Українська політична еліта поки що не запропонувала ідею національного поступу, не представила свого бачення майбутнього нашої держави, яке б сприймалося українським народом і допомогло б йому подолати труднощі і посісти гідне місце в міжнародній спільноті, на яке він заслуговує. Суспільство також поки що не стало активним суб'єктом у визначенні долі держави.
   На мою думку, сенс Буття (існування) українців, його національна ідея — відродити, зберегти і передати наступним поколінням нематеріальну культурну спадщину, напрацьовану  протягом тисячолітть попередніми поколіннями українців.
Плекаймо рідну мову, віру, пісню, танець, музику. Вивчаймо і дотримуємось  етичних, моральних. духовних здобутків предків Маємо свій світогляд, обряди, розваги, ігри, забави. Живемо за своїми звичаями.
Відновлюймо безперервність передачі традицій від старшого покоління молодшому, зберігаймо, розвиваємо, примножуємо  їх для встановлення гармонії зі Всесвітом.
Ради цього, відкинувши власний гонор і амбіції, обєднаймо всіх українців для підсилення  еґреґора нації.Підтримуєте?


0%, 0 голосів

0%, 0 голосів

0%, 0 голосів

0%, 0 голосів

20%, 1 голос

40%, 2 голоси

40%, 2 голоси
Авторизуйтеся, щоб проголосувати.

Childhood's End - Pink Floyd

Childhood's End
        Край дитинства

Музика    Гілмор
Текст    Гілмор
Вокал    Гілмор

You shout in your sleep
       Твій крик урвав твій сон -
Perhaps the price is just too steep
       жертва з твого боку, мабуть, завелика.
Is your conscience at rest
       Чи лишиться спокійною твоя свідомість,
If once put to the test
       якщо раптом вона зазнала ось якого випробування:
You awake with a start
       ти прокидаєшся,здригнувшись,
To just the beating of your heart
       заставши лиш одне калатаюче серце,
Just one man beneath the sky
       однієї людської душі під небесами,
Just two ears, just two eyes
       лиш двоє вух, лиш двоє очей...

You set sail across the sea
       Пливеш морем
Of long past thoughts and memories childhood's end
       країни дитинства, оповитої серпанком давніх думок та спогадів.  
You fantasies merge with harsh realities
       Твої марення розчиняють грубу дійсність.
And then as the sail is hoist
       І щойно починається та подорож,
You find you eyes are growing moist
       одразу відчуваєш вологу в очах.
All the fears never voiced
       Всі ті занепокоєння годі й висловити...
Say you have to make your final choice
       Ні, серйозно, маємо зробити остаточний вибір.
Who are you and who am I
       Хто ти такий, і хто я,
to say we know the reason why
       щоб стверджувати, ніби ми знаємо сенс того,
Some are born
       що хтось народжується, а хтось помирає
Some men die beneath one infinite sky
       на дні цього безмежного єдиного неба?
There'll be war, there'll be peace
       Ще будуть війни, буде й мир,
But ev'rything one day will cease
       та одного разу все спиниться,
All the iron turned to rust
       залізо обернеться на іржу,
All the proud men turned to dust
       гордий люд обернеться на порох,
And so all things, time will mend
       і будь-що - так само, час тому сприятиме.
So this song will end
       Тож завершиться і ця пісня.

                                       22.10.2014
СЛуХАТИletsrock