Десять шоків України. Частина перша

Десять шоків України. Частина перша Юрій Полунєєв, член Ради НБУ 
Фото УП

Незважаючи на відносно невелике значення АРК для української економіки, її анексія негативно впливатиме через кооперативні відносини з іншими регіонами країни. Втрата Криму оцінюється експертами 4% ВВП.

В Україні у 2014 році внаслідок форс-мажорного розвитку подій та в результаті переплетіння низки вкрай негативних шоків та ризиків почала формуватися "нова економічна парадигма" - НЕП.

Можна умовно визначити десять шоків, комбінація та стрімке розгортання яких протягом року призвели до виникнення в Україні НЕПу.

Це шоки "втрачених можливостей" і неконкурентоспроможності, "27-4", експорту і втрати ринків, бюджетний та енергетичний шоки, девальваційний шок і шок падіння доходів, шок платіжного балансу, банківської кризи і борговий шок.

1. Шок "втрачених можливостей" та неконкурентоспроможності

Одним з головних чинників виникнення у 2014 році "нової економічної парадигми" можна вважати втрачені Україною з моменту отримання незалежності шанси реформувати економіку на реальних засадах ринкової економіки та забезпечити стале зростання доходів населення вище рівня 1990 року.

Україна - ледь не єдина пострадянська країна, якій не вдалося досягнути рівня розвитку 1990 року. У 2014 році ВВП країни становитиме, за оцінками, лише 64% від ВВП 1990 року. Середні темпи зростання світової економіки у 2012-2014 роках в рази вищі за економічну динаміку в Україні.

Країна втрачає і, очевидно, втрачатиме свої позиції у світовий економіці. В цілому за 2010-2014 роки частка України у світовому ВВП скоротилася з 0,41% до 0,38%. Внаслідок дії цього шоку існує реальна загроза економічної маргіналізації України до рівня найбідніших країн, що розвиваються.

Про наслідки "ринкової" трансформації упродовж 1991-2014 років свідчать наступні параметри.

1. Частка сировинної складової у структурі економіки становить 70%.

2. Протягом 1990-2012 років частка наукоємних галузей - машинобудування, легка промисловість, верстатобудування, приладобудування, радіоелектроніка, виробництво турбін, авіабудування, автомобілебудування - знизилася у структурі промисловості з 31% до 12%.

3. У той же період частка чорної металургії виросла з 11% до 22%.

4. Зношеність основних фондів зросла з 43,7% у 2000 році до 77,3% у 2013 році.

Крім металургії, на яку припадає майже 40% експортної виручки, інші конкурентоспроможні галузі української економіки також сировинні і є переважно орієнтованими на експорт: АПК, хімічна та видобувна промисловість.

Шок "втрачених можливостей" загострюється у 2014 році тим, що в економіці розгортається масштабна ресурсна криза. Виробництво електроенергії у січні-жовтні 2014 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,2%, вугілля - на 24%, коксу - на 19%, хімічної продукції - на 14%.

Результатом "втрачених можливостей" і неконкурентоспроможності стало формування в країні периферійної рентно-олігархічної сировинної економіки.

Хронічно накопичувалися структурні та макроекономічні дисбаланси, суттєво слабшали успадковані фактори міжнародної конкурентоспроможності, що спричинило один з найнижчих у Європі рівнів ВВП на душу населення.

 Фото УП

Цій моделі не потрібні інновації, оскільки вона паразитує на таких "стовпах": високій залежності ВВП від сировинного експорту, вузькому і нерозвинутому внутрішньому ринку, високому ступені диференціації доходів, рентно-корупційному перерозподілі бюджетних ресурсів.

При відсутності масштабного припливу інвестицій і зовнішньої фінансової допомоги подальша "еволюція" цієї моделі на фоні шоків, що мають, як мінімум, середньострокову перспективу, скоріш за все, призведе до затяжної депресії навіть у разі суттєвого покращення загальносвітової економічної кон'юнктури.

2. Шок "27-4"

Цей шок виник внаслідок фізичного випадіння з економічного обороту значної частини території країни та розташованих на ній великих промислових підприємств, які формували основу цілих галузей та експорту.

Оскільки перспективи припинення конфлікту та швидкого повернення втрачених територій є невизначеними, повний ефект цього шоку для економіки достатньо важно спрогнозувати, навіть у середньостроковій перспективі.

Незважаючи на відносно невелике значення АРК для української економіки, її анексія негативно впливатиме через кооперативні відносини з іншими регіонами країни. Втрата Криму оцінюється деякими експертами 3,9-4,2% ВВП.

Набагато більший вплив має ситуація у східних областях.

По суті, українська тяжка та обробна промисловість базувалися на двох регіональних вузлах: Донбасі і ланцюгу Дніпропетровськ - Запоріжжя. Упродовж 2014 року один з цих регіональних промислових вузлів випав з економічного обороту країни.

На східний регіон - Донецька та Луганська області - припадає до 16% ВВП країни, у тому числі 25% промисловості і 7% продукції сільського господарства.

Ключовими галузями регіону є видобувна промисловість - 77% вугілля і 23% залізної руди, видобутих в країні, металургія - 27% сталі і 57% напівфабрикатів, хімічна промисловість - 29%, машинобудування - 23%, енергетика - 21%, харчова промисловість - 10%. Частка товарного експорту двох областей - 23,2%.

Руйнування найбільшого промислового району матиме системний і, очевидно, тривалий вплив на українську економіку, особливо на економіку суміжних областей. У тій чи іншій мірі це зачіпає майже усі галузі виробництва, у тому числі гранично далекі від областей, охоплених конфліктом.

Шок "27-4" ставить у "проблемну зону" 16-20% ВВП вартістю 240-300 млрд грн. Вплив війни на сході країни на зниження темпів зростання оцінюється у 2014 році 0,5-1%, коли падіння реального ВВП на кінець року сягне 7-9% у річному вимірі.

 Фото УП

3. Шок експорту та втрати ринків

Конфлікт на сході України, "закриття" ринку Росії та поглиблення економічної кризи можуть призвести до суттєвого зменшення частки експорту - до 10-20% - і, відповідно, значної втрати валютних надходжень - 6-12 млрд дол.

Звуження або закриття ринку РФ матиме вкрай негативний вплив на торговельний, поточний та платіжний баланс країни. Частка Росії та країн СНД в експорті України перевищувала 40%. Україна експортувала до Росії продукцію машинобудування, хімічної промисловості та продукти харчування.

На думку експертів, товарообіг з Росією може впасти у 2014 році ще на 20-30%, тобто з 25 млрд дол у 2013 році до 18-20 млрд дол.

За оцінками, експортний шок разом із зростанням конкуренції з боку китайських виробників призведе до падіння річної виплавки сталі в Україні з 32,7 млн тонн у 2013 році до 26-28 млн тонн у період після 2015 року.

Найбільших втрат від закриття ринку РФ може зазнати металургійна галузь - більше 1,6 млрд дол на рік, виробництво залізничної продукції - 0,9 млрд дол, труб - 0,5 млрд дол, електронного приладобудування - 0,33 млрд дол.

Втрати АПК оцінені 0,62 млрд на рік. Найбільшими вони були від припинення експорту м'яса, молока та овочів. Однак збільшення обсягів експорту продукції до країн ЄС у 2014 році дозволило частково перекрити втрати на російському напрямку. За дев'ять місяців у Європу було поставлено продуктів на 150 млн дол.

Додатковим каналом впливу для економіки України стане припинення співпраці із РФ у військово-оборонній галузі. За даними SIPRI, у 2013 році Україна посідала десяте місце в списку найбільших експортерів озброєнь і військової техніки. Військовий експорт країни становив 589 млн дол.

Очолює рейтинг Росія - 8,3 млрд дол, на другому місці - США з 6,2 млрд дол, на третьому - Китай з 1,8 млрд дол. Згортання програм українсько-російського військового та космічного будівництва призвело до симетричної деградації ВПК і космічної галузі в обох країнах.

Крім критичної залежності від російського газу і ядерного палива, Україна "сіла" ще й на вугільну "голку". Запаси антрациту у зв'язку із "шоком 27-4" обвалилися на чверть. Саме на такому вугіллі працює половина з 14 великих українських ТЕС.

Вже укладено договори на поставку більш ніж 1 млн тонн енергетичного вугілля, половина з якого є де-факто реекспортом українського вугілля через РФ.

Україна є значним експортером робочої сили. Перекази трудових мігрантів не один рік залишаються головним джерелом притоку валюти в країну. У 2013 році, за даними НБУ, обсяг грошових переказів зріс на 13,4% до 8,5 млрд дол і знову перебільшив рівень іноземних інвестицій - 5,7 млрд дол.

 Фото УП

За прогнозами Світового банку, обсяг переказів заробітчан у 2014 році може досягти 9 млрд дол. Експортують працю, в основному, західні області.

Росія ж є значним імпортером робочої сили з України.

Наразі невідомо, як вплине ускладнення стосунків з Москвою на обсяги валютних надходжень від трудової міграції. Проте вже зараз зрозуміло, що через банківську кризу та адміністративні валютні обмеження значна частка цих надходжень омине банківську систему і поповнить тіньовий грошовий обіг.

Постійно падає частка товарів вітчизняного виробництва, які виштовхуються з внутрішнього ринку більш конкурентним імпортом. Протягом останніх п'яти років імпорт хронічно випереджає експорт, а різниця між ними часом досягає 8% ВВП.

Крім того, у структурі внутрішнього товарообігу, починаючи з 2012 року, частка українських товарів скоротилася до 59-55% порівняно з 70% у 2005 році. Отже, внутрішніх доходів у країні стає все менше, а значення зовнішніх кредитів зростає.

Чи компенсує створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС втрати української економіки від експортного шоку?

За розрахунками Oxford Economics, довгостроковий ефект від реалізації "глибокої та всебічної" ЗВТ - при припущенні, що цьому буде активно протидіяти РФ, - може дати збільшення ВВП лише на 3,3% до 2025 року.

10 неологизмов постмайдана

Новый русско-украинский словарь: 10 неологизмов постмайдана
Ватники, укропы, колорады, даунбасс, свидомиты… За какие-то полгода все эти странные слова прочно вошли в нашу жизнь. Но откуда они?

Как появляются неологизмы. Возникает что-то новое (предмет, технология, явление) и это как-то нужно назвать. Одни слова занимают из других языков, другие «рождает» сам народ. Так буквально год-два назад в нашу речь проникло раздражающее «селфи», досадная  «сердюковщина» и абсурдный «мизулинг».

Но чуть больше, чем полгода назад между Украиной и Россией возникло нечто настолько «новое»… Что неологизмов* развелось - пруд пруди. И без многих из них уже сложно представить себе любую беседу о политике. Увы, ведь большинство из этих новых слов носит явно пренебрежительный оттенок. Для тех же, кто все еще не понимает новых русско-украинских диалогов, мы составили небольшой словарь из 10 самых популярных неологизмов постмайдана.

*Справедливости ради отметим, что в Сети некоторые из этих слов появились куда раньше, но общеупотребительными стали только сейчас.

1)  «Ватник»

Если вы все еще думаете, что это просто стеганая ватная куртка, то явно отстали от жизни. Сейчас этим словом «обзывают» всех, у кого пророссийские взгляды. Будь то гражданин России, поддерживающий политику своего государства. Или же гражданин Украины, настроенный пророссийски. Почему именно «ватник»? Изначально это был интернет-мем в социальной сети ВКонтакте. Он оказался весьма популярен, поэтому «Ватнику» создали отдельную группу. Жива она и сейчас. «Ватник» для иллюстрации российского патриота был выбран в связи с большой популярностью этого предмета одежды во времена СССР. Впрочем, не сказать, что россиян это слово так уж раздражает. В чем не откажешь русскому человеку – так это в самоиронии. В последнее время по Сети все чаще гуляют картинки, на которых изображен советский солдат в ватнике. И подпись: «Назови меня ватником. Заставь меня гордиться!»

Популярная картинка «Назови меня «ватником» с фотографией актёра Быкова.
Фото: СОЦСЕТИ

2) «Укроп»

«Укропами» называют граждан Украины, поддерживающих майдан, новую власть, безоговорочную ориентацию страны на Запад и антироссийскую риторику. Как часто объясняют сами украинцы в блогах, «укроп» - сокращенное от «украинский патриот». Но у некоторых российских блогеров на сей счет мнение иное. Они напоминают, что в английском языке есть слово dill, которое имеет сразу два значения: и укроп, и дурень. Как бы там ни было, но в реалиях сегодняшнего дня «укроп» и «ватник» - слова-антонимы, в блогосфере между ними обычно ставят знак VS. Увы, но вот такое переосмысление некогда безобидных слов…

3) «Колорады»

Этим словом также называют пророссийски настроенных людей. Появилось оно накануне Дня победы. Когда на Украине многие несогласные с новой властью стали носить в знак протеста георгиевские ленты. Эти же ленты по сей день отличают активистов Донбасса. Какой-то русофоб с богатой фантазией счел, что желто-черный цвет ленты напоминает ему не о великой победе, а о колорадских жуках. Отсюда и слово.  Особенно активно и цинично в украинской блогосфере оно использовалось во время и после одесской трагедии (2 мая). А вот российские блоггеры заявляют, что назвав своих врагов «колорадами», сторонники майдана зря косятся в сторону россиян. Ведь общеизвестно, что свое название жук получил от штата Колорадо в США.  Т.е. назвать «колорадами» американцев было бы во сто крат логичнее.

Сторонники пророссийского курса предпочитают жукам прекрасных полосатых хищников.
Фото: СОЦСЕТИ
В Сети на тему «колорадов» родилось немало популярных демотиваторов. 
Фото: СОЦСЕТИ

4) «Майдаун»

Этим словом частенько называют активных сторонников майдана. Состоит из двух частей «майдан» + «даун». Второе слово обозначает человека с ограниченными умственными способностями. Первое же стало нарицательным еще в 2004 году. Вообще-то Майдан Незалежности – это просто центральная площадь Киева. Но именно ей было уготовано стать «колыбелью» всех революций новой Украины. Так что сейчас майдан – это своего рода название традиционной для украинцев политической борьбы. Более того, для украинских патриотов слово «майдан» приобрело некий сакральный смысл. Но российские блоггеры частенько напоминают своим оппонентам, что в словаре Даля слово «майданить» означает «мошенничать, мотать». Они считают, что «майдауны» стоят месяцами на майдане в первую очередь потому, что не хотят работать. Кроме того, популярность приобрела фраза «майдан головного мозга», чаще всего она звучит как диагноз для нынешней Украины.

Представительница киевской оппозиции времён «Майдана 2013-2014»
Фото: СОЦСЕТИ

5) «Даунбасс»

Не самый оригинальный ответ украинцев на «Майдауна». «Даунбассом» сейчас называют восставший Донбасс, где идет самая что ни на есть настоящая гражданская война. Украинские националисты называют ополченцев «террористами», «сепаратистами» и активно поддерживают карательную операцию на юго-востоке страны. По их мнению, у жителей Донбасса явно с головой непорядок, раз уже они не поняли, какая благодать на них снизошла со сменой власти в незележной. В том же контексте используется слово «Луганда» по отношению к городу Луганск.

6) «Свидомит»

У украинцев есть понятие «нацiональна свiдомiсть». Что переводится как «национальная сознательность». Отсюда и слова: свидомиты, свидомые, свидомость.

Свидомитами называют украинских националистов, активных сторонников майдана, ориентации Украины на Запад и изоляции от России. Для них Украина это Русь, а Россия – это Московия. Они принципиально говорят только на украинском языке и презирают сограждан, использующих суржик (хоть таких и полстраны). Свято чтут все праздники и даты, подчеркивающие независимость Украины. В первую очередь, от России.

7) «Няш-мяш»

Сейчас эта фраза используется для характеристики чего-то милого, симпатичного. А произошла она из уст очаровательной прокурора Крыма Натальи Поклонской. Напомним, что сразу после назначения на новую должность она дала пресс-конференцию, видеозапись которой облетела весь мир. Особенно выступление Поклонской пришлось по душе японцам. Они сочли, что белокурая чиновница очень похожа на героиню аниме. И тут же назвали ее «ня». Дело в том, что в японском «ня» - это вариант кошачьего «мяу», так они называют все умилительное. В русский язык в связи с популярностью аниме проникло сначала само «ня», а потом появились и его производные: «няша», «няшный». Причем последние словоформы прижились явно лучше оригинала. Когда в одном из интервью Наталье Поклонской сказали, как ее называют, она ответила: «Я прокурор. И никаких «няш-мяш» не допущу!» Этот милый выпад лег в основу мегапопулярного ролика на YouTube (его автор – блогер под ником Enjoykin – собрал самые известные фразы прокурора и удачно наложил на музыку). Так «няш-мяш» и ушло в народ.

Строгая работница прокуратуры Наталья Поклонская открестилась от своего «няшного» имиджа.
Фото: СОЦСЕТИ

8) «Бандерлоги»

Нынче уже …дцатая «молодость» этого слова. Вообще «бандар-логи» - это вымышленный обезьяний народ из «Книги Джунглей» Киплинга. Нам это слово известно из советского мультфильма «Маугли». Кроме того, это название французской регбийной команды, элемент военного сленга и т.д. Но в 2011 году у слова началась новая жизнь. Тогда президент России процитировал фразу из мультфильма: «Идите ко мне, бандерлоги». Прозвучало это во время «Прямой линии» по отношению к оппозиции, действующей в интересах чужого государства. Блогосфера тогда слово подхватила. «Бандерлогами» стали называть заурядных людей, обезличенную массу. В этом году слово вернуло себе популярность, но в несколько ином смысле. Теперь «бандерлогами» в Сети частенько называют украинских националистов, последователей Степана Бандеры. Но наиболее употребительно, конечно же, отнюдь не новое слово «бандеровцы». Тут, кстати, многие допускают ошибку: произносят и пишут «бендеровцы». Хотя ни к городу Бендеры, ни к Остапу Бендеру это слово отношения не имеет. А Степан Бандера, если кто не знает, - главный теоретик украинского национализма.

«Бандерлогами» сейчас называют сторонников новой украинской власти. 
Фото: СОЦСЕТИ

9) «Псакнуть»

«Псакнуть» в переводе с нового русского на привычный нам русский - «сморозить глупость», ляпнуть что-то. Слово пошло от имени Дженнифер Рене Псаки, официального представителя госдепа. Ее фамилия стала синонимом чуши для россиях с тех пор, как дамочка активно комментирует от лица США все происходящее между Украиной и Россией. Она уверена, что в Ростовской области есть горы, не в курсе, что такое «выборная карусель» и угрожает «берегам» Белоруссии американским флотом. Естественно, блогосфера не смогла обойти вниманием неуклюжую Псаки и все ее «перлы», рождая сотни шуток, демотиваторов, роликов. Кроме «псакнуть», активно используются и другие производные от фамилии дубоватого пресс-секретаря - «псака», «псакинг». 

В Сети даже предлагают измерять глупость в псаках. 
Фото: СОЦСЕТИ

10)  «Крымчанка, дочь офицера»

Сейчас этой фразой частенько отвечают, когда хотят подвергнуть сомнению чье-либо сообщение. Мол, «ага, забыли подписать: «сама крымчанка, дочь офицера». Дело в том, что это популярный интернет-мем. В марте этого года на YouTube появился комментарий о ситуации в Крыму, написанный пользователем-мужчиной (что следовало из имени и профайла), но от лица жительницы Крыма. Звучал он так: «Поверьте! Я сама крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте – у нас не все так однозначно… Никто не хочет отделения!» На комментарий сделали скриншот и он ушел гулять по Сети, порождая множество шуток и демотиваторов на тему информационной войны, зашедшей как никогда далеко. А примерно через месяц в Севастополе прошла реальная акция движения «Дочери офицеров», которая носила название «У нас все однозначно».

«Дочь офицера» в понимании блогеров выглядит примерно так. 
Фото: СОЦСЕТИ

Помимо этих 10 новых слов, также популярными нынче стали «правосеки», «путиноиды», «вогнегасник», «Руина», «вежливые люди», «диванные войска», «Гейропа» и т.д. В общем, новые реалии – новые слова…. Однако очень хочется надеяться, что все они потеряют свою актуальность еще до того, как за них возьмется какой-нибудь авторитетный словарь. В той же блогосфере есть куда более мирные слова, способные объединить, а не разъединить два государства. К примеру, забавный «вышиватник» - украинская вышиванка + российский ватник. А почему бы и нет? Лишь бы взаимонимание.

Может, нас объединит «вышиватник»?
Фото: СОЦСЕТИ

Это не дурдом. Это секта

Это не дурдом. Это секта
Это не дурдом. Это секта

Многие называют Украину дурдомом. Это неверно. Хотя бы по той причине, что в дурдоме (то есть в психиатрической лечебнице) за больными ухаживают, каждому из пациентов положено питание, койкоместо, курс лечения, за каждым наблюдает лечащий врач, а буйным дают сильное успокоительное и при необходимости фиксируют к тому самому койкоместу, которое им положено или, точнее говоря, на которое положены они.

Так вот, где же вы увидели на Украине миллион психиатров и санитаров чтобы обслуживать 40-миллионную аудиторию психически больных?

Я не говорю уже о том, что ни в одном дурдоме (вернее ни в одной психиатрической лечебнице) буйным пациентам не дают в руки не только огнестрельного оружия, но даже и бутылок с бензином. И покрышки жечь в больничном дворике не позволит ни один уважающий себя главврач.

Я понимаю, что версия о галоперидоле, которым якобы были затарены Белые Камазы, имела большую популярность, но ведь до Киева конвой так и не дошел. Поэтому версия про дурдом, я считаю, опровергнута окончательно и бесповоротно. Как бы грустно это не звучало. Увы!


То, что происходит на Украине - это не дурдом. Это секта. И вот здесь я уже почти не шучу.

Это не дурдом. Это секта


На Украине мы наблюдаем результат массовой и вполне профессиональной обработки сознания.

В течение длительного времени на Украине применялись различные техники по вовлечению населения в масштабный проект, который можно условно назвать "дело майдана".

Пропаганда времен Третьего рейха - это детский сад в сравнении с тем, что применялось на Украине. Прошлый век. Правда различные психотехники использовались еще в 30-е годы, но у доктора Геббельса не было современного телевидения, а это значит, что не было и таких вещей как телевизионные ток-шоу. Не было Интернета. И конечно же, не было такого опыта по созданию сект, которым специалисты располагают сейчас.

Или вы все-таки думаете, что народ сам вышел на майдан, а бабушки вынесли пирожки и все само-собой началось?

Это не дурдом. Это секта

А антироссийская истерия, обвинение России во всех возможных неприятностях, слепая вера в евроинтеграцию, твердая уверенность в том, что войну в Донбассе устроила кучка русских террористов и далее по списку - это тоже все возникло само? Спонтанные идеи из толпы?

Я понимаю, что думать про украинцев как про недалеких людей, страдающих от йододефицита и поэтому дошедших до абсурдных умозаключений - очень удобно и многим даже приятно. Приятно думать, что ты умный, а сосед твой дурак. В этом есть элемент самоутверждения. Но это не совсем верно по существу. И вообще, когда русские с украинцами начинают называть друг друга дураками, это наводит на подозрение, что по уровню развития они находятся где-то недалеко. Потому что умный никогда не будет доказывать дураку свое превосходство. Во всяком случае не будет делать это долго и всерьез. Вот вы можете представить себе, что Эйнштейн ходит по улицам и доказывает прохожим, что они глупее его? Во-от...

Но вернемся к теме.

Дефицит йода на территории Украины существовал всегда.

Однако это почему-то не помешало Сикорскому стать пионером вертолетостроения, Королеву - великим конструктором ракетной техники, а Кондратюку - выдающимся инженером и автором оптимальной траектории полета на Луну, которую позднее использовали в НАСА. И Гоголь тоже каким-то образом стал великим писателем. И много других деятелей науки, культуры, руководителей, генералов и адмиралов родилось на территории Украины в разные времена. И не только в восточных областях, но и в Киеве, и в Одессе, и в западных регионах. А дефицит йода был всегда. Чудеса?

Получается, что дефицит йода - не главная причина всех событий. Тем более, что сам по себе йододефицит может с одинаковой вероятностью вызывать как русофобию, так и ксенофобию в отношении других наций. Или какую-то другую фобию. Или вообще не фобию, а иную произвольную дурь.

Это не дурдом. Это секта


Может быть тогда все дело в бандеровцах?

Движение бандеровцев на Западной Украине - хорошее объяснение для факельных шествий, но никак не для массовой истерии, охватившей всю страну. По той простой причине, что движение бандеровцев всегда было сравнительно малочисленным. От 5% до 10% в лучшие времена, да и то лишь в западных областях. Даже сегодня, когда уровень национализма на Украине высок как никогда, многие украинцы открещиваются от "бандерлогов" и говорят что-то вроде "мы не с ними, мы в Европу", и скачут сами по себе.

Это не дурдом. Это секта


Движение бандеровцев в качестве главной причины происходящего не годится. И это легко доказывается результатами выборов в Верховную Раду, на которых "бандеровские" партии потерпели сокрушительное поражение и набрали считанные проценты голосов.

А может быть виновато село?


Наивность и простодушие сельских жителей (некоторые презрительно называют их "селюками") - тоже не объяснение. На майдане скакали совсем даже не "селюки", а вполне себе горожане. Социальные сети, цензор-нет - и они оккупированы в основном городскими жителями, встретить сельчанина среди активных участников сетевых баталий не так-то легко. Наибольшую активность в интернете проявляют Киев и Одесса, еще один крупный центр русофобии - Днепропетровск. Это большие города. Чем больше город, тем больше в нем наблюдается накал страстей. Получается, что картина ровно обратная - страсти тем сильнее, чем крупнее населенный пункт. На селе русофобия вообще минимальна. По сообщениям местных жителей, в сельской местности "майдан" и его последствия как правило непопулярны от слова совсем.

Таким образом, сельские жители на роль "локомотива майдана" тоже не претендуют. Скорее наоборот, претендуют на роль его тормозов.
Это не дурдом. Это секта


Так в чем же тогда главная причина украинской истерии?

Главная причина истерии - манипуляция сознанием, которая осуществлялась через телевидение, радио и интернет. А также через школы, институты, другие государственные учреждения и, в конечном итоге, через майдан.

Как это работает.

Один из эффективных способов манипуляции - это ток-шоу. В чем отличие ток-шоу от новостных и аналитических программ? Ток-шоу содержит элемент схватки. Схватка двух сторон с разными позициями. При этом телезритель, как и наблюдатель обычного боя, выбирает одного из противников, за которого будет активно переживать. Замечали, как участники ток-шоу перекрикивают друг друга и вбрасывают аргументы, даже не выслушивая позицию другой стороны? Это именно бой. И зритель становится болельщиком, который начинает мысленно (а и ногда и вслух) давать подсказки своему бойцу. Заняв нужную сторону, зритель принимает позицию "бойца", следует его аргументам и развивает их. Так зритель становится членом команды. Задача сводится к тому, чтобы зритель изначально выбрал нужную сторону, после чего в ходе боя его можно увести "дальше в лес". То есть сместить позицию зрителя в нужном направлении. Расширить и углубить нужное мнение, проявить и закрепить.

Это не дурдом. Это секта


Например: начинаем с какого-нибудь вполне очевидного антироссийского аргумента типа "Газпром завышает цены". Ну какой же украинец не клюнет на такой аргумент? Да и вы бы на их месте клюнули. Если вам сказать, что в России завышена цена айфонов - вы тоже почти наверняка будете предрасположены к той стороне, которая выдвинет этот тезис и будет отстаивать права российских покупателей перед американскими корпорациями.

Зацепив телезрителя железобетонным аргументом, далее можно развивать тему и уводить разговор в нужную сторону. Нажимая на нужные "кнопочки" типового обывателя (цены, тарифы, подорожало, маленькая зарплата, доколе, кто виноват, украли, коррупция и так далее) можно добиться того, что под этим соусом телезритель проглотит массу разных "крючков" - про Россию, москалей, Путина, Януковича, снова про москалей и т.д. и т.п.

Это не дурдом. Это секта


За один просмотр ток-шоу телезритель конечно не станет русофобом. Но если петь одну и ту же песню на разные лады в течение 10 лет через все каналы, то русофобами станут 70-80%. Наверняка.

70-80% - это приблизительная часть общества, поддающаяся внушению и склонная действовать по принципу "все побежали и я побежал". Это люди с ярко выраженным коллективизмом. Они мало того, что внушаемы, еще и склонны следовать за толпой.

Эффект носит лавинообразный характер.

Как только какая-то существенная часть особо внушаемых подхватила тему, которую продвигает ведущий, остальные начинают быстро присоединятья к формирующейся группе.

Примерно так же собираются секты. Только секты обычно собирают в актовых залах и ведущий в прямом контакте кодирует новобранцев, обрабатывает сознание, вводит в транс. Ток-шоу в транс не вводят. Их воздействие более медленное, но за счет длительности и масштаба - ничем практически не уступает процедуре формирования обычных сект.

Внушаемость почти не зависит от уровня образования и воспитания.

Это характеристика личности. Поэтому среди "майданутых" очень много вполне приличных образованных людей. И никакое образование не мешает им верить в то, что Черное море выкопали древние укры. Потому что секта. Духовный лидер сказал "выкопали" - значит выкопали.

Кстати, многие американцы, в том числе вполне образованные, весьма религиозны и верят в массу самых наивных сказок. Они могут вам заявить, что динозавров не было, а скелеты - это Бог создал чтобы проверить силу веры, а на самом деле раньше человека на земле не было никого. И эти люди работают программистами, архитекторами, экономистами, преподают в ВУЗах. И верят в сказки. Потому что на воскресных собраниях саентологов, мармонов или баптистов, которые они посещают, их программируют верить.

Повторюсь: внушаемость - это особая характеристика личности, не связанная с образованием и воспитанием.

Образование, конечно, создает некоторый барьер, но если человек внушаем, а воздействие достаточно длительное и регулярное, то барьер будет пробит.

А все потому, что образование закладывается в сознание, а психотехники работают с подсознанием. Подсознание в итоге влияет на поведение сильней.

Многие сеансы гипноза начинаются с того, что ведущий просит взять руки в замок, после чего многие участники не могут без разрешения ведущего расцепить их. Такие люди не способны сознательно противиться гипнозу или внушению. Это не потому, что они плохие. Это практически нельзя контролировать. И таких людей довольно много.

Больше половины людей, во всех странах, любого уровня образования и с любым доходом - сравнительно легко поддаются внушению.

Людей, на которых психотехники не действуют, почти не действуют или действуют непродолжительное время, не удерживаясь в подсознании - меньшинство.

Более половины населения любой страны можно превратить в одну большую секту. Или в набор малых, как угодно. Нужно только добиться чтобы население смотрело специально подготовленный для этого материал.

Ток-шоу - далеко не единственный метод манипуляции. Просто он очень распространен в силу эффективности. При некотором старании можно сделать так, чтобы обе стороны ток-шоу вели зрителей в одну и ту же секту. Они могут спорить друг с другом, но вести к одному. Например, один спорит о том, нужно ли красить заборы и скамейки в цвета национального флага за государственный счет, а другой - нужно ли чтобы население делало это за свой счет. Вроде бы спорят, но в фоне проводится одна и та же мысль, что красить нужно. Как аксиома. Все, рыбка поймана. Здравствуй, секта, очередная партия хомячков.

Манипулировать сознанием можно через новостные и аналитические программы.

Показываем сюжет, какая плохая Россия, затем - сюжет, какая хорошая Европа. Номер строим на контрастах. И так 10 лет. Сюжеты могут идти про разные сферы жизни, но принцип один. Через 10 лет те, кто смотрели эту передачу, будут считать, что "рашке скоро капец", а евроассоциация - единственно возможный путь развития, оспаривать который могут только умственно неполноценные ватники. Все, дело сделано. Принимай, секта, еще одну партию биороботов.

Страх и жадность - болевые точки обывателя.

Если бы это было не так, три четверти рекламы исчезло бы с наших экранов. Значительная часть рекламы построена или на жадности (экономия, низкие тарифы, выгодные цены, кредиты, скидки, распродажи) - в результате клиент переплачивает вдвое и втрое, думая, что он экономит. Или на страхе, комплексах (пыль, грязь, микробы, пятна после стирки, отстанешь от жизни со старым смартфоном или автомобилем, замерзнешь, застрянешь, простудишься, потолстеешь) - в результате клиент покупает вещи, без которых может вполне обойтись.

Ничуть не хуже страх и жадность используются для манипуляции сознанием целого народа. Бояться надо, конечно, Россию. И Путина. Они страшные. Голодомор. Советская оккупация. Миллионы убитых. Миллиарды нерожденных. Триллионы не зачатых. И так далее. Сталинские лагеря. ГУЛАГ. НКВД. Страх и ужас.

Жадность - это, конечно, еврокредиты. Безвизовый доступ в богатую Европу. И бесполезно потом объяснять, что безвизовый въезд сам по себе никакого благополучия не гарантирует. В сознание уже вбито, что в Европу без виз - это круто, богато, доступно и далее по списку. Обывательская жаба заглотила наживку и при малейшей попытке отобрать лакомство сжимает горло пациента мертвой хваткой. Попробуй отбери. А когда жаба держит за горло, аргументы бесполезны. Будь человек трижды академиком, не поймет. Потому что с жабой шутки плохи - тихо придушит в туалете и все. И даже срок мотать потом не будет. С нее станется.

Но самый лучший метод чтобы окончательно превратить обывателя в сектанта - это групповое посвящение.

Когда человек в группе совершает некоторый обряд, он становится полноценным членом секты. Он уже не такой, как все, он особенный. Наверное это осталось в нас с диких времен, когда племена собирались вокруг костра перед охотой или битвой с противником, когда плясали и готовились к смертной битве, к опасной охоте - нужно было забыть страх и почувствовать себя стаей, это требовалось для выживания. Сегодня же - это способ превращать группы людей в сектантов. Когда люди становятся в круг и повторяют одинаковые действия, движутся в такт, хлопают в ладоши, повторяют определенные слова - они программируются быть одной стаей. После этого люди готовы бросаться на общего врага как только на него бросится кто-то один. Члены стаи уже не рассуждают, почему один из них бросился на врага, враг ли это, что он сделал, почему, зачем. Это происходит автоматически. Это запрограммировано. Один бросился на врага - следом бросились все.

А какие групповые обряды "посвящения в стаю" мы видели на Украине? Вспомнили? Хто не скаче... тот?

Во дворах, в школах, в метро, на остановках и, конечно, на майдане. Хто не скаче! И тут же начинаются одинаковые групповые движения. И люди действуют как одна большая стая. Не задумываясь о целях, не задумываясь о том, кто и зачем их в эту стаю собрал.

Это не дурдом. Это секта

Думаете, это все?

Это лишь малая часть всех методов и техник, которые позволяют делать людей управляемыми и вовлекать их в секты или подобные сектам структуры (MLM-бизнес, финансовые пирамиды, игровые клубы и так далее).

Некоторые из этих техник (надо полагать, специально отобранные под задачу) применялись на Украине чтобы превратить значительную часть населения в националистов, русофобов и пламенных сторонников евроинтеграции.

И это просиходило, ни много ни мало, на протяжении 10 лет!

Что можно сделать за 10 лет с человеком? Если он постоянно смотрит нужные каналы и относится к внушаемому большинству, - практически все.

Конечно, не все украинцы регулярно смотрели телевизор. Не все прыгали в школе или в метро под кричалку "хто не скаче". Не все слушали радио. Но когда окружающее большинство превращается в одну большую секту, избежать воздействия, практически нереально.

В психиатрии есть такое понятие как "индуцированный бред". Это явление, когда нормальный человек, находясь длительное время в контакте с больным, начинает перенимать его бредовую систему.

Главное - втянуть в секту некоторую критическую массу, после этого "бред" (идеи секты) начнут распространяться автоматически.

100% населения не будет охвачено "бредом" (идеями секты) никогда. Слабо внушаемое меньшинство (от 10% до 30%) будет с тупым непониманием ходить мимо скачущей толпы и никогда не примет ее идей. Если будут заставлять - могут попрыгать "чтобы отстали", придут домой и будут думать "вот идиоты". Но это меньшинство.

Есть еще один важный момент. Внушаемость общества всегда резко повышается в ситуациях "религиозного вакуума", потери национальной идеи, когда нация испытывает комплекс неполноценности или кризис идентификации, когда общество сталкивается с социально-экономическими и политическими проблемами. Грубо говоря, в периоды смут и сомнений.

Бедный и неуверенный в себе человек - более внушаем, чем успешный и состоятельный. Это не меняет психотип принципиально, но влияет на скорость, с которой человек начнет "скакать", насколько быстро и глубоко втягивается в секту и насколько легко его потом оттуда извлечь.

Подобный эффект имел место в позднем СССР. Вспомните сеансы Кашпировского и Чумака - половина страны садилась перед телевизорами заряжать воду, записывать молчание на магнитофон, народ собирался на стадионах, где ведущие двумя словами укладывали многотысячную толпу в гипнотический сон, а потом одним движением будили.

Разнообразные "свидетели", "гербалайф", МММ, секты разных сортов - все это было в России в 90-е годы, годы социально-экономического кризиса, неуверенности, бытовой неустроенности, политических перемен.

Это не дурдом. Это секта


И вот, современная Украина - та же неустроенность, социально-экономический кризис, а в дополнение еще и кризис национальной идентификации. Украинцы выпали из "советской семьи", в которой были частью большого народа, но кто они теперь, по-отдельности? Казаки? Западэнцы? Галичане? Русские? Европейцы?

Это не дурдом. Это секта


А потом в стране со всеми ее проблемами появляются новые Чумаки-Кашпировские (Савик Шустер, Тимошенко, Турчинов и далее по списку), только они не рассасывают швы и не сводят бородавки, а наводят русофобию и переформатируют историческую память, вводят в подсознание новые идеи евроинтеграции, идею независимости (причем только от России) и идею. "Украины понад усё".

Так чему мы теперь удивляемся? Тому, что украинцы перестали воспринимать аргументы, перестали рассуждать логически, перестали критически мыслить?

Не нужно ничему удивляться.

Это секта. Обыкновенная секта. Только очень большая. Одна из самых больших. Может быть даже самая.

Украинцы всегда хотели в чем-нибудь превзойти русских. Пожалуй, они превзошли. Они создали самую большую славянскую секту. Не очень почетное превосходство, но какое есть.

Однако, я думаю, что всему должен быть свой предел.

Поиграли в секту и довольно.

Нужно выводить Украину из "измененного состояния создания" и чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Тем меньше будет потерь, причем по обе стороны границ.

Вообще, вытаскивать людей из секты - это очень сложное дело. Почти как снимать с иглы. Кто интересуется - посмотрите документальные фильмы или репортажи про это. Занятие не для слабых духом. Не фигушки воробьям.

Но, с другой стороны, сектанты - все-таки перспективнее, чем дураки. Дурак - это эффект аппаратный, это на всю жизнь. А сектант - эффект программируемый. Если прошили в одну сторону, можно прошить и наоборот.

А главное - процент внушаемых людей примерно одинаков во всех странах. Это значит, что мы тоже не застрахованы. И хотя бы по этой причине надо "деактивировать" украинскую секту. Потому что опасная на самом деле вещь. Наших ведь тоже может зацепить.http://amfora.livejournal.com/154768.html

Диета по-европейски: Украинцы стали больше платить и меньше есть

Согласно последним данным Государственной службы статистики Украины, расходы на конечное потребление домашних хозяйств за III квартал 2014 года уменьшились на 13%.

Тяжелая экономическая ситуация в стране уже вовсю сказывается на кошельках рядовых украинцев, о чем свидетельствует официальная статистика.

В первую очередь финансовые проблемы заставили людей больше экономить на продуктах питания. Расходы домохозяйств на еду в третьем квартале сократились сразу на 18,2%. Учитывая, что в бюджете среднестатистической украинской семьи почти 40% приходится на продукты питания, сокращение довольно серьезное.

Характерно, что расходы домохозяйств на продукты питания сократились примерно настолько же, насколько вырос базовый индекс потребительских цен (на 19,5% с начала года). В результате оказались сведены на нет даже те скромные достижения, которые пришлись на эпоху Виктора Януковича, когда в 2011-2013 годах расходы семей на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 20%.

Вторая по величине статья расходов - транспорт - сократилась почти на 30%. Отказаться от услуг личного транспорта украинцев вынуждает рост цен на топливо. Например, средняя стоимость литра бензина марки А-92 с начала года выросла с 10 до 16 гривен. Также в январе-ноябре в связи с девальвацией национальной валюты подорожала стоимость транспортных средств. При этом производство менее дорогостоящих украинских легковых автомобилей прекратилось еще летом.

Дорожает и стоимость проезда в общественном транспорте. В среднем на 14%. В текущем году выросли тарифы на железнодорожные билеты, подорожал проезд в автобусах и маршрутках. В Киеве, например, в 2015 г. ожидается двукратное подорожание стоимости проезда в метро.

Домохозяйства стали на 11,7% меньше тратить на услуги ЖКХ: воду, электричество, газ и другие виды топлива. Хотя коммунальные тарифы в этом году резко увеличились. На 60% подорожал газ. Тарифы на электроэнергию выросли на 11%. С легкой руки нового министра энергетики Украины, стоимость отопления двухкомнатной «хрущевки» теперь обойдется в 500 грн. (15% среднеукраинской зарплаты). Похоже сложная экономическая ситуация вынуждает людей экономить воду, газ и электроэнергию, дабы семейный бюджет выдержал грядущую непростую зиму.

Таким образом III квартал 2014 года с точки зрения показателей благосостояния населения является худшим за последние 5-7 лет. Однако с учетом специфики украинского кризиса, похоже, это далеко не предел.

Ну не пидорасы они, эти активисты Майдана ?

http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=147669

Вбивство активіста Олександра Костренка не пов’язано з його громадською діяльністю

     

Сьогодні вночі столичні правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві голови громадянської організації «Бюро по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» Олександра Костенка. Ним виявився 21-річний мешканець столиці, продавець квітів, з яким активіст познайомився на вулиці напередодні своєї загибелі. Слід зазначити, що підозрюваний не має жодного стосунку до професійної діяльності громадського активіста. Причина трагедії – сексуальна нерозбірливість загиблого.

Встановлено, що активіст проживав у орендованій квартирі з 23-річним юнаком, якого не було вдома під час вбивства. Обидва – особи нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Свого нового знайомого Костренко не попередив про свої сексуальні уподобання. Тож, коли активіст після декількох чарок коньяку почав домагатися хлопця, той схопив ніж та почав наносити йому удари.

За результатом судово-медичної експертизи смерть Костренка О.С. спричинили відкрита черепно-мозкова травма та численні колото-різані рани.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). В рамках досудового розслідування призначено комплекс судових експертиз.

Прес-служба прокуратури міста Києва

Занимательная типология "укропатриотов"

Бэлла Розенфельд
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ "УКРОПАТРИОТОВ"
строго 18+ (очень много мата)

В годовщину Майдана, основные здобуткы которого суммарно характеризуются простым лозунгом «Воруй, убивай, еби гусей!», я, превозмогая спазмы, читала паблики свидомых. «ПутинПутинПутин_зато_Януковича_свергли_ПутинПутинПутин_холодно_блядь_ПутинПутинПутин_дорого_ блядь_ПутинПутинПутин» - в общем, ничего нового.
Но чем больше я читала, тем четче вырисовывалась у меня некая типология, характерная для сторонников Майдана.

Лидируют все те же СТРАШНЫЕ ТЕТКИ за 50 в вышыванках и веночках, символизирующих, между прочим, невинность. И ничего, что эти тетки были разъебаны до размеров ведра еще во времена своей комсомольской молодости в саунах с парторгами. Веночек и неебет.

Рядом с истеричными «терминовымы перепистамы» сообщений о том, что бойцам АТО срочно требуются ушные палочки, TENGA 3D и вазелин, у этих дам соседствуют рецепты с фотками страшной еды на основе плавленого сыра, майонеза и отварной моркови, рекомендации как вылечить опрелости ног с помощью медного купороса и заговоров в полнолуние, а также кокетливые дагерротипы, вполне способные стать украшением известного сообщества «Школа уродов».

ДИЯСПОРА, блядь. Высший уровень эволюции хохла – «хохол съебавший».
Таких два типа.

Первый тип – всякие канадийци и омерыканци. То есть те, кто воплотил извечную мечту евроинтеграторов – иметь возможность свалить из нэньки и слать фотографии, будоражащие основу нашей национальной ментальности – зависть - на фоне бассейна, гаража или барбекЬю рядом с сыновьями Джоном и Майклом с признаками легкого вырождения на лице.

Цитируют Донцова, Шухевича, Бандеру, о ситуации в современной Украине и России имеют такое же представление, как я об особенностях размножения у головоногих моллюсков, что, однако, не мешает им проводить глубокую аналитику и давать ценные советы на таком языке, от которого носители украинского литературного покрываются нейродермитом.

Второй тип: те, кто зацепился в Европе в течение последних десяти лет. Тоже любят выкладывать фоточки на фоне неграмотно подписанных достопримечательностей и господских интерьеров в перерывах между выносом судна и выгулом пса.

Являясь экспертами разве что в области больничных уток, клизм и симптомов старческой деменции или в особенностях сбора сезонных фруктов и ягод, тем не менее, рьяно и с апломбом рассказывают, как нам надо жить на Украине. Куда, кстати, возвращаться они не собираются, ибо предел мечтаний – выйти замуж за Марио или Хуана и все так же ухаживать за маразматичными стариками, но уже на правах законной евро-невестки.

ЗАПАДЕНЦИ
Это пласт свидомых радует двойными именами типа Тарас-Орест или Назар-Мырон, фамилиями Каськив-Мыськив, Мыкытышын-Положышын, Поросюк-Сволотюк, пышными усами в стиле «сльозы Украины» и таким выражением лица, будто древко украинского флага, пройдя через естественные отверстия, сделало выправку строже, осанку – ровнее, а взгляд – проникновеннее. От их фото веет затхлым духом лесных схронов и самогоном.
То – дидо.
Бабця в соцсетях не зарегена, но ее дух присутствует на фото, где она чуть в стороне зорко следит за тем, как у соседа сдыхает корова, и за тем, чтоб было не хуже, чем у людей.

Есть еще мама и тато, а также диточкы Марийка-Софийка-Хрыстынка и Тарасык-Назарчык-Зорянчык, обильно присутствующие на фотографиях, где вся семья, обмотанная флагами, с неестественной экзальтацией принимает участие в очередной партиотычной культурной программе, начиная с поедания сала на скорость в поддержку АТО и заканчивая изготовлением ляльок-оберегов из старых трусов и кошачьих какашек для гэроив вийны з москалямы.

Подписи под фото напрочь сворачивают мозг у неподготовленных: «Цэ мы роверах издымо по мапи Украины зи Здолбунова до Жашкова», «Я и вуйцьо Мыкола за гальбою пыва», «Я, стрыйко Петро и троюридна цьоця Ганя за филижанкою кавы».

В каждой такой семье патриотов есть кум, который сейчас на заработках в России (о нем стараются не вспоминать) и кума, которая моет жопы в Италии или сосет в Турции (Турция - цэ ж вжэ Европа, нє?) – вот о ней упоминают часто с плохо скрытой завистью (см. пункт «Дияспора, блядь»).

ТУПЫЕ МАЛОЛЕТНИЕ ПИСЮХИ, подтверждающие аксиому, что дебилы – главный ресурс капитализма.

Дакфейсы в вышиванках, откляченные жопки на фоне баррикад майдана, эротические фотосессии с флагом. А чо такова-то? Майдан – это модно, АТО – это прикольно, тусить с пацанами в балаклавах и выкрикивать патриотичные лозунги – это стильно и современно.

Луки в патриотичных декорациях соседствуют с картинками с Аткрытки, цитатами из Коко Шанель, тестами «Какое вы постельное белье?» и ссылками на статьи типа «Как стать чувственной стервой и выйти замуж за олигарха», «Секреты удачного фистинга» и «Сто рецептов красоты от Вупи Голдберг», а также предложений от сообщества «Отдам даром».

Классические ТП, только с национальным колоритом – вместо клетчатого пледа – украинский флаг, вместо жасминового чая – коктейль Молотова, вместо Коэльо – цензор.нет.

Хотят в ЕС и кружевные трусики, но на самом деле нуждаются в хорошей порке.

Тип «тупые малолетние писюхи», кстати, не имеет возрастных ограничений, хотя так может показаться с первого взгляда.

ГРАНТОСОСЫ, поцелованные в лысеющее темечко Збигневом Бзежинским.

Типичный вид профайла: «Живет в___ Киев. Из___Коломыя, Здолбунив, Жашкив, Стрый» – нужное подчеркнуть. Особо, сладострастно и подробно описаны все грантососские курсы и семинары, которые имярек посетил ради утверждения в своей русофобности и приверженности западным ценностям и в надежде на халявную печеньку и бесплатную воду из кулера. А может, если повезет, то еще и какую-то копеечку.

Соучредители, основатели, активные участники всевозможных Фондов, Содружеств, Сообществ, Фундаций и проч., за которыми отчетливо торчат уши госдепа; часто – выпускники Могилянки.

Если отфильтровать фотки унылых корпоративов, коих сотни, и найти портрет самого носителя европейской ментальности в интерьере и костюме от второго павильона Троещинского рынка, то в глаза бросается в первую очередь фигура, где бедра шире плеч, щеки свисают ниже подбородка, а плохое пищеварение и ранний геморрой вопиют из всех расширенных пор нездоровой кожи. Оттуда же вопиет и факт неоднократного посещения тренингов лидерства и личностного роста.

Потому что они, сука, успешные, и, сука, предприимчивые, и, сука, такие европейские, умные и продвинутые, что даже через монитор в нос шибает удушливый запах туалетной воды от Хуго Босса за 100 грн. флакон.

Однако тихая грусть онанистов четко читается в их глазах, как и зреющая решимость смены ориентации на европейскую в надежде хоть на какую-то взаимность. Но, увы, они асексуальны как туалетный ершик, и Зигмунд Фройд отдал бы правую руку за возможность исследовать их сублимации и половые девиации.

Самое удивительное, что и женатые патриоты-грантососы выглядят абсолютно так же, как описано выше. Загадка.

УЙ, КАКИЕ ГРОЗНЫЕ
Обосраться и не жить – вот что приходит на ум, когда я с содроганием смотрю на их профайлы, где на фоне национального флага скалит зубы какой-то смелый волк или когтистый орел или вот еще, например, киборг с трызубом.

Но если усилием воли заставить себя унять дрожь и порыться в альбомах, то 100% самый задроченный худосочный ботан, крайний слева на групповой фотке работников краеведческого музея села Жолтые Ссаки или слета тренеров по шашкам районных ПТУ, окажется как раз тем грозным воином, обещавшим лично убить Путина и сравнять с землей Москву.

Глядя на их фото, я начинаю подозревать, что перхоть, недоразвитость грудных и икроножных мышц и плохие зубы – вот три фактора, которые делают украинских «патриотов» особенно смелыми, злобными, коварными и изощренными в придумывании способов убийства москалей, а фраза «Путин ла-ла-ла-ла» обладает способностью унимать зуд, вызванный глистной инвазией. Иначе с чего бы они так часто это кричали?

БОТЫ с пустыми профилями и свидомыми жовто-блакытными рожицами на аватарах, восстающие из забвения только ради того, чтобы написать в статусах публичных персон «Слава Украине!» и опять кануть в небытие до очередного сообщения о том, что «потерь нет».

Возможно межвидовое скрещивание, порождающее мутантов, обладающих худшими качествами, взятыми от каждого из типажей.

На самом деле все эти псевдо-патриоты составляют малую и далеко не самую лучшую часть народа Украины. Нормальных больше. И когда я думаю об этом, то мне становится спокойнее на душе. Как будто сам Путин взял меня на ручки...

Волонтеры в действии ?

Волонтерський десант в Міністерстві оборони України взвалил на себя адскую работу - изучение деятельности служб вещевого и продовольственного обеспечения. Они герои, бесстрашные и целеустремленные. Их визит вызвал истерику руководства одного из предприятий, панику, угрозы, попытки подкупа - ааа, классика жанра.

Дальше сухие выдержки из протокола инспекции

"... На территории обнаружены следы стай домашних животных (собаки?)..."
"... Рогатый скот содержится в смежных загонах со свиньями..."
"... В цехах грязно, на полу стоячая вода с примесями крови и жира..."
"... При входе в забойный цех обнаружено большое количество полу-туш крупного рогатого скота и конины, висящие вперемешку..."
"... На месте обвалки мяса обнаружены охлажденные тушки неизвестного происхождения, без тавро и маркировки. Роботник обвалочного цеха пояснил, что это туши подсвинок. Данное утверждение вызывает сомнения в виду полного отсутствия на мясе прослоек жира. Визуально тушки не похожи на тушки подсвинок..."
"... Но полу обнаружены брикеты мяса неизвестного происхождения. Отсутствие какой-либо маркировки сделало невозможным определение как типа мяса, так и его происхождение..."
"... На складе готовой продукции обнаружена мука с истекшим сроком годности...".....

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/1525886171013528

Вот только как обычно , советник президента забыл упомянуть предприятие где были волонтеры и т.д. и т.п.

Звонок по телефону

Прислали, видимо, из жизни:

Она захлебывается слезами и орет в трубку:
— Оккупанты чертовы! имперские убийцы, захватчики! Ненавижу вас!
По опыту знаю: пока не прокричится, всё бесполезно. Молчу, жду — еще люблю ее, не могу просто бросить трубку. Вот. Умолкла.
— Чего звонишь-то? Мешок гадостей вывалить?
— Я же говорила тебе, он патриот! Он любит свою страну! Я пре-ду-пре-жда-ла!!!
— О чём?
— Его забирают в армию! Его убьют! У меня нет денег на экипировку, на этот чертов бронежилет, на каску! Его же убьют, боже мой, что я буду делать?! Ваши наемники всех убивают, у них "грады"! У них ракеты! Минометы! Бомбардировщики! Снайперы! А наших мальчиков просто кладут одного за другим — и он хочет погибнуть за свою страну, за свободу!
— Что ты несешь, какие наемники, какие "грады". Вы с такими же украинцами воюете, с Донбасса.
— Не ври! Я знаю, у вас мобилизация! Может, твой моего убьёт! Вы, с вашим божком Путиным, такие же оккупанты с имперским мышлением — небось, запросто убьет!
— Мой дома. У нас ничего не происходит. Только беженцы...
— Тогда сыновья! Убьют моего!
— Они тоже дома, никто их не призывал... Слушай, зачем твоему в армию, так хочется нагнуть донецких? Может, вам уехать?
— Мы не нагибаем, это вы! Вы захватчики, вы оттяпали треть страны! Он — патриот... Он не с украинцами воевать идет, а с вашей зомбированной Россией! Мы все равно победим, мы, ваш режим только выглядит страшно, а настоящей силы нет, у вас все пьют и вообще! Он — патриот!..
Она уже не могла говорить, только тоненько выла и всхлипывала в трубку.
Мне было ее жаль. Но помочь... чем тут поможешь, свой мозг не вставишь, а слов она не слышала.
— Не плачь. Может, его еще и не убьют. Или вообще не заберут... не плачь. Так чего звонишь-то, все-таки?
— У меня нет денег. Пришли, а? Я ему хоть броник куплю.
И вот тут я выпала в осадок.
Я, оккупантка с имперским мышлением, должна дать денег на то, чтобы она купила броник своему мужу, который идёт воевать с Россией. И ее в этой ситуации не смущало НИ-ЧЕ-ГО.

Я тихо повесила трубку...

Простите нас за это, пожалуйста!

Последний месяц меня почти убедительно и крайне настойчиво подводили к мысли, что я – клятый москаль. Воинствующий фашист и шовинист, преступник перед невинно оклеветанной мной «ненькой» Украиной и главным на сегодня достижением ее, украинской, государственности – Майданом. И вот сегодня я проснулся, посмотрел новостной блок на Euronews, потом переключил на CNN, еще полчаса набирался храбрости и собирался с мыслями и наконец понял – я готов. Готов искренне склонив голову покаяться вот хоть у монитора, а хоть и на самом Майдане. Покаяться от себя лично и от всех, уверен, еще не прозревших кацапов. Покаяться и повиниться за все...
И в первую очередь, простите нас за то, что подстрекаемый лживой московской пропагандой в 1654 году гетман Богдан Хмельницкий заключил союз с проклятой царской сатрапией. Знаю, точнее мне открыли на это глаза, что в тот роковой миг Украина была процветающей и могучей державой от моря и до моря (просто она умело скрывала свои истинные размеры от завистливого соседа на востоке), состояла в братской Унии с Польшей и под ее миролюбивым, проникнутым духом добросердечия правлением была в шаге от полного вымира... простите, сбился, от окончательной евроинтеграции.
Но тут мы, москали, первый раз за много веков отлучили вас от долгожданной Европы. А все ужасы шляхтского правления на Незалэжной, которые так красочно описывали Сенкевич и Гоголь, так то явно была клятая москальская пропаганда, так сказать – предтеча Russia Today и киселевщина 19-го века.

Нет, настоящий ужас наступил как раз после коварного и подлого объединения с царизмом. Подлые русские цари возрождали украинскую культуру и письменность, строили на Украине города, бережно пестовали самобытных писателей и художников – Тарас Шевченко, Леся Украинка, Николай Гоголь – вот лишь немногие имена, за которые я искренне и коленепреклоненно прошу прощения перед украинским народом и революционным Майданом.
А еще за гнусные царские «подарки» - злобную месть ненавидящего все украинское русского правительства и русского народа – Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую, Киевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ровненскую, Волынскую области современной свободной от кацапского гнета Украины, которые были отвоеваны у цивилизованных соседей-басурман и включены в состав Украины в 1654-1917 гг. Простите нас, дикарей и варваров, за то, что русский солдат порабощал от иноземцев эти земли и по царскому указу, словно с барского плеча, отдавал вам.

Конечно, историческая справедливость была немного восстановлена в 1917-22 гг. когда немецко-австрийские и польские части вернули в цивилизованную Европу большую часть Западной Украины и начали процесс демократизации местного населения от всего, что плохо лежит и способно приносить прибыль. Но большая часть Украины осталась под нашим, российским, гнетом и продолжала мучиться и стонать.

Новые власти были еще более жестоки и коварны – они отдали в 1917-32 гг. в состав Украинской ССР Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области. Столетиями эти земли входили в состав России, но мы отдали их вам, как табун троянских лошадей, чтобы преступно преумножить вашу экономику и ваш республиканский бюджет, создать мощные промышленные центры имперского гнета и насаждения москальского, рабского, духа!

Простите нас за это, пожалуйста!

Но и это не все. Число преступных деяний моего злобного и завистливого до украинской державности народа неисчислимо. В 30-х годах прошлого века мы специально организовали голодомор – страшный геноцид украинского народа, убив миллионы лучших и самых достойных сынов вашей Родины. Чтобы замаскировать это бесчеловечное злодеяние мы поручили его проведение грузину Сталину и устроили еще больший голодомор на Урале, в Поволжье, в Казахстане, чтобы убить во много раз больше русских и спрятать от суда Истории наш коварный замысел.

Но самое страшное преступление перед украинским народом
20:35:13
мы совершили в 1943-45 гг. Едва только забрезжил рассвет новой евроинтеграции над многострадальным украинским народом в виде немецко-фашистских освободителей от «жидовско-комиссарского ига», едва лишь честные украинские парни и девушки из отрядов УПА и первого «Трезуба» начали расовое очищение родной земли от евреев, белорусов, русских и поляков, как красные орды завоевателей «завалили трупами» благородных немецких национал-социалистов под Москвой и Сталинградом, применили непропорционально и чрезмерно силу под Курском и пошли освобождать вашу землю от немецко-фашистской нечисти.

Точнее, это для нас она была нечисть, а сейчас, благодаря немногочисленным российским правдивым СМИ, вроде «Дождя» и «Эха Москвы», благодаря вашему УНИАН-ТВ я узнал, наконец, что это были воины-освободители, братья по оружию славных «лесных братьев», последняя надежда закованной в цепи славянского братства Украины на европеизацию, колонизацию и расовый «Новый порядок».

Сегодня я с горечью понимаю, что нам надо было летом 1943 года заключать мир с шатавшейся от потери крови Германией и оставлять вас под мудрой рукой Третьего рейха. Вы бы и сами, безусловно, освободили себя. Ваши отряды головорезов... простите, отважных воинов УПА были настолько грозным врагом, что целые немецкие дивизии драпали в ужасе при виде хотя бы одного украинского полка. Немецкие генералы так боялись гениальных стратегов и тактиков лесной войны типа Кононца, Шухевича и Бандеры, что не решились даже упомянуть об их боевых подвигах и громких победах над стариками, женщинами и детьми в Белоруссии и на Волыни, в Бабьем яру и под Краковом то ли из уважения к бывшим камрадам по оружию, то ли из страха перед Нюрнбергским трибуналом.

Но – мы пришли. С боями переправились через Днепр и неудержимой огненной волной покатились дальше, на Львов, Варшаву и Берлин.

Это было тяжелое для Украины время. Тысячи отъявленных украинских воинов - головорезов и душегубов пали от москальской руки, а вместо них за упавшим железным занавесом преступный сталинский режим напрягая все силы восстанавливал не только Россию, но и вашу так и не ставшую опять частью единой Европы Родину. Параллельно и сразу после войны тиран Сталин преступно присоединил к вам Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области.

Истребив и отправив в Сибирь лучшие силы украинского народа мы гадили уже только по мелочи. Строили заводы, дороги, мосты...

Поэтому я смиренно и с чувством глубокого и искреннего раскаяния прошу у вас прощения за строительство Штеровской ГРЭС за 12 электростанций мощностью 1 млн кВт и выше: Углегорскую ГРЭС, Запорожскую ГРЭС, Криворожскую ГРЭС, Бурштынскую ГРЭС, Змиёвскую ГРЭС, Ворошиловградскую ГРЭС, Старобешевскую ГРЭС, Приднепровскую ГРЭС, Славянскую ГРЭС, Ладыжинскую ГРЭС, Трипольскую ГРЭС, Кураховскуюю ГРЭС.

Простите нас за строительство Чернобыльской Ровенской, Южноукраинской, Запорожской, Хмельницкой АЭС.

Простите нас за мощнейший даже по советским меркам промышленный и угольный комплекс в Донбассе. За разработку Днепровского буроугольного бассейна. Простите за множество построенных нефтепроводов, крупнейшие из которых: нефтепровод «Дружба», Долина — Дрогобыч, Куйбышев — Лисичанск — Кременчуг, Гнединцы — Глинско-Розбишевское — Кременчуг — Херсон, Херсон — Одесса, Ахтырка — Глинско-Розбишевское. Отдельное покаянное слово за газопроводы, эти путы кремлевского энергетического рабства: «Союз» (Оренбург — западная граница СССР), Уренгой — Помары — Ужгород, «Братство» и другие.

Простите нас за построенные заводы «Запорожсталь», «Азовсталь», «Криворожсталь», «Днепроспецсталь» (первый электрометаллургический завод качественных сталей в СССР и один из первых в мире), Никопольский Южнотрубный завод, Запорожский ферросплавный завод и другие.

Простите нас, украинцы, за металлургические заводы имени Г. И. Петровского и имени Коминтерна, Днепровский металлургический комбинат им.Ф.Э. Дзержинского, «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь», «Криворожсталь» имени В. И. Ленина,
Донецкий металлургический завод имени В. И. Ленина, Макеевский металлургический комбинат имени С. И. Кирова, Енакиевский металлургический завод, Коммунарский металлургический комбинат, Краматорский металлургический завод, «Энергомашспецсталь», Константиновский металлургический завод) металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь» имени С. Орджоникидзе, а также Броварской завод порошковой металлургии.

Простите нас за Запорожский ферросплавный завод, Никопольский ферросплавный завод, Стахановский ферросплавный завод.

Я краснею от стыда, когда осознаю, что в результате москальской колониальной политики Украина по объёму промышленной товарной продукции и стоимости основных производственных фондов УССР занимала 2-е место после РСФСР, а по производству ртути, ильменитовых, рутиловых и циркониевых концентратов — 1-е место в стране.

Перечисленное лишь капля в море нескольких тысяч промышленных предприятий и уникальных наукоемких производств, которые были созданы в период с 1945 г. по 1991 г., чтобы навсегда поработить и уничтожить Украину и гордый украинский дух!

И, конечно, мы отдали вам Крым. Это неслыханное преступление перед Украиной никогда не будет искуплено в должной мере и даже то, что он перестал быть частью вольной, идущей к свету европейской культуры и цивилизации страны, никогда не исправит эту позорную страницу нашего бесчеловечного ига!

Но ни одна тюрьма не стоит вечно! И в 1991 году вы, украинцы, избавились от цепей нашего рабства, обрели долгожданную свободу и независимость. И первое, что вы – совершенно правильно! – решили сделать: избавиться от «совка», от самого духа прежней рабской жизни в проклятой семье советских народов. Тогда вы избавились от него в первый раз. Потом снова избавились от него окончательно в 2004 году, наконец, сейчас вы в очередной раз, уверен, не в последний (!) окончательно избавляетесь от «совка» в себе и окружающей жизни.

Да, в предыдущие два раза у вас не все получалось, вы шли путем проб и ошибок, но ваша дорога была верной! Пока мы, русские, заново по осколкам собирали почти полтора десятилетия рабские атрибуты Советской империи, несмотря на разъедавшую нас коррупцию и тотальное отсутствие объединяющих нас, русских варваров, идей и идеалов, вы смело и гордо шли вперед.

За 23 года ваши правители и правительства продали и развалили проклятую советскую промышленность, избавились от самых основ клятой москальской науки, даже армию свою – это главное наследие гнусного «совка» - ваши президенты и министры обороны продали, разграбили и развалили.

Ветшали ваши дороги, устаревали могучие фабрики, замирали шахты... Сегодня «совок» почти уже вышел из вас, осталось последнее и самое трудное – добить образование, культуру, социальную сферу, провести самые дикие и антисоциальные реформы. Кроме того, убежден, вам надо вернуть соседям все переданные вам нашим преступным режимом земли (я знаю, вы уже начали этот путь, но Крым - это лишь самый первый шаг из множества еще предстоящих вам в ближайшие годы) и тогда перед вами откроются двери в счастливое капиталистическое будущее.

Точнее, открылись бы, если бы не одно «но». Это мы – наша главная вина, я понял это теперь ясно и отчетливо - в самом факте нашего существования. Мы можем прекратить ездить к вам, может прервать дипломатические отношения и закрыть границы, но пока существует Россия и русский народ ваши правители всегда найдут возможность свалить на нас любую проблему, преступление, неудачу. Вообще – все.

Мы можем и должны повиниться перед вами за все свои преступления и вины, но вот исчезнуть окончательно как страна и народ мы как-то еще не готовы. Дурацкий патриотизм, знаете ли, национальная гордость, единство перед общим врагом и общей бедой и прочие атрибуты рабского «совка»... Согласен, дикари-с, что с нас взять кроме анализов и тысячелетней истории.

В общем, наверное, нам придется остаться, а вам научиться мирно и незалэжно жить рядом с нами. Или сделать то, что делали те, кто не мог примириться с фактом
нашего существования – бросить нам вызов. И приготовить себе заранее теплые схроны и вкусные галстуки.
Потому что в одном ваши нынешние учителя и наставники правы – мы не умеем останавливаться на полпути. Летать так летать, стрелять так стрелять... Так что вы уж нас простите и как-то уже выбирайте!
Автор Александр Петраков

Мэр, явно не спортсмен, при толпе нациков - дал нацику по яйцам

В Полтавском горсовете произошла потасовка между "Правым сектором" и мэром. ВИДЕО

В Полтаве перед заседанием горсовета произошла потасовка между мэром города Александром Мамаем и активистами "Правого сектора".

Местные активисты самообороны и "Правого сектора" пришли на заседание горсовета, но мэр отказался его начинать, пока они не уйдут. Активисты уходить не собирались, но и мэра не выпустили. Произошла небольшая стычка, после которой на место событий прибыл главный милиционер Виталий Емец.

Активисты написали на мэра заявление за нанесение телесных повреждений (Мамай якобы ударил мужчину ногой в пах), и его забрали в милицию. Через некоторое время Мамая из милиции выпустили, взяв показания. Он написал встречный иск против активистов.

http://www.youtube.com/watch?v=yqY9wyZl7sY