Профиль

kkiti

kkiti

Украина, Львов

Рейтинг в разделе:

Говорімо українською мовою

ГОВОРІМО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

  

Правильно

Неправильно

По-українськи

По-українському

На українській мові

купувАти

купляти

вперЕд 

вперід

Ти маєш рацію!

Ти правий!

бігти

біжати

досі (доти)

до цих пір (до тих пір)

ступінь (ступеня, ступенем) – чол.  рід

ступені, ступенню

степінь (степеня, степенем) – чол.  Рід

степені, степенню

біль (болю, болем) – чол.  рід

болі, біллю

 

Правильний наголос

 

вантАжівка

новИй

подУшка

понедІлок

одинАдцять

чотирнАдцять

вИпадок

завдАння

навчАння

запитАння

читАння

листопАд

рАзом

цІлий

доброГО ранку

добрИЙ день (добридень)

добрИЙ вечір

 

 

Згідно З

Відповідно ДО   

Орфографічного словника