Нові вимоги до дипломної роботи ІФНТУНГ

 • 31.05.11, 11:58

Реферат

 

Реферат призначений для ознайомлення з дипломним проектом і повинен містити коротку характеристику виконаної в дипломному проекті роботи.

Реферат має бути розміщений в ПЗ після завдання на проект і виконаний на сторінці аркуша формату А4 без рамки та основного напису.

Реферат повинен містити:

-         відомості про обсяг ПЗ, кількість ілюстрацій, таблиць, кількість джерел згідно з переліком посилань, додатків;

-         текст реферату;

-         перелік ключових слів.

Реферат належить виконувати обсягом не більше 500 слів, і бажано щоб уміщувався на одній сторінці формату А 4.

 


Основні вимоги до дипломної роботи ІФНТУНГ

 1. Кількість ст. – 90 -110
 2. Шрифт  загального тексту Times New Roman 14, текст друкувати через півтора інтервали
 3. Шрифт в таблицях та рисунках New Roman 12, інтервал одинарний
 4. Відступи на аркуші: верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм, правий — не менше 10 мм.
 5. Основний текст крім додатків друкують в спец. малій рамці
 6. Першу сторінку змісту в спеціальній розширеній рамці
 7. Всі структурні елементи друкувати великими літерами по центру сторінки, наприклад: АНОТАЦІЯ, ЗМІСТ, ВСТУП,  РОЗДІЛ 1 «????» ,ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА
 8. Назви підрозділів потрібно друкувати з абзацного відступу, з першої великої літери. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки. Не можна в друкувати в низу сторінки, якщо лишився тільки 1 ряд тексту під заголовком.
 9. Нумерація, першою ст. рахується титульний аркуш, але проставляти ст.. можна тільки приблизно із 7 аркуша, тобто: 7,8,9….110. Нумерація ст. закінчується там, де закінчується використання малих рамок.
 10. Розміщення частин роботи здійснюється таким чином :
  • Титульний аркуш
  • Завдання на виконання дипломної роботи та календарний план
  • Анотація українською мовою
  • Анотація російською мовою
  • Анотація іноземною  (англійська, німецька, французька) мовою
  • Детальний зміст
  • Перелік основних позначень і скорочень, символів і одиниць (за необхідності)
  • Основна частина роботи, в т.ч.:
  • Вступ   4-5 сторінок
  • 1 розділ (діагностичний) у межах 30-35 сторінок
  • 2 розділ (теоретико-методологічний) не повинен перевищувати 25 сторінок.
  • 3 розділ (аналітико-проектний) до 40 сторінок
  • Висновки 6-7 сторінок
  • Перелік посилань на джерела щонайменше 30–35 джерел. Порядок такий :  1. Конституція України; 2. Закони України 3. укази Президента України, 4 постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; 5. літературні джерела — монографії ( починати з одного автора, далі двох або трьох авторів), багатотомні, перекладні видання, словники, збірники наукових праць, статті
  • Додатки. Слід розміщувати в порядку появи посилань на них в тексті
  • Бібліографічна довідка. В цій довідці вказується кількість графічного матеріалу та назву роботи, назви слайдів, підпис студента. Довідка має свою стандартну форму.

 

Вимоги до таблиць та рисунків такі:

·        Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 — перша таблиця другого розділу.

·        Таблиця має мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею

·        Слово «Таблиця  ____ » вказують один раз зліва над першою частиною таблиці.

·        над іншими частинами справа пишуть: «Продовження таблиці ___» з зазначенням номера таблиці.

·        Ілюстрація позначається словом «Рисунок___», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних та самої ілюстрації,наприклад , «Рисунок 3.1 — Схема розміщення».

·        Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 — другий рисунок третього розділу.

 

Вимоги до додатків :

·        Додатки слід оформлювати як продовження роботи на його наступних сторінках, розташовуючи в порядку появи посилань на них у тексті ДР.

·        Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

·        Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.

·        Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток.

·        Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

·        Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

·        Можуть поділятись на розділи, наприклад

·        А.2 — другий розділ додатку А; Г.3.1 — підрозділ 3.1 додатку Г; Д.4.1.2 — пункт 4.1.2 додатку Д; Ж.1.3.3.4 — підпункт 1.3.3.4 додатку Ж.

·         


0%, 0 голосов

0%, 0 голосов

100%, 2 голоса
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Визначення нежитлового приміщення

 • 11.05.11, 13:07
 Нежитлове приміщення   -  приміщення  в  структурі  житлового
будинку,  що не  належить  до  житлового  фонду  і  є  самостійним
об'єктом цивільно-правових відносин.

     Згідно з п. 2.50 розділу "Нежитлові поверхи (приміщення)" ДБН
В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 )  у  першому,  другому  та  цокольних
поверхах  житлових  будинків  допускається  розміщувати приміщення
адміністративні,  магазинів  роздрібної   торгівлі,   громадського
харчування,  побутового  обслуговування тощо згідно з переліком та
відповідними  вимогами   щодо   загальної   площі   та   кількості
відвідувачів.

Як виміряти площу мансарди

 • 11.05.11, 12:32

У відповідності до СНиП 2.08.01-89* при визначенні площі приміщень мансардного поверху враховується площа цього приміщення з висотою вузької частини похилої стелі 1,5 м при нахилі 300 до обрію, 1,1 м - при нахилі 450 і 0,5 метра при нахилі 600 і більше. При проміжних значеннях висота визначається по інтерполяції. Площа приміщення з меншою висотою варто враховувати в загальній площі з коефіцієнтом 0,7, при цьому мінімальна висота стіни повинна бути 1,2 м при нахилі стелі 30°, 0,8 м - при 45° - 60°, не обмежується при нахилі 60° і більше.

Розрахунок обсягу приміщення варто проводити відповідно до нормативних вимог, згідно яким висота від рівня підлоги до поверхні похилої стелі виміряється в крапці обмеження розмірів жилою або робочої площі. Якщо приміщення не обмежується вгорі горизонтальною стелею в тій частині, де його висота перевищує нормовану, то обсяг розраховується як обсяг усього приміщення, включаючи його частину над нормативною висотою.

Улюблені новини "Непальський хор в Лондоні"

 • 09.05.11, 11:27

В лондонском аэропорту Хитроу потерялся мужской хор, прибывший в Великобританию из Непала, сообщает UPI.

По данным издания, организаторы музыкального конкурса, на который прибыл хор, и иммиграционные службы на протяжении трех суток пытались выяснить, где находятся десять музыкантов.

Затем Дэвиду Петерсу, организатору фестиваля, позвонил один из вокалистов хора. Он сообщил, что участники коллектива заблудились и в настоящее время находятся в доме в десяти километрах от Хитроу.

"Понятия не имею, как они вообще сумели потеряться. Мой номер, на который они в конечном итоге позвонили, был у них под рукой все это время", - сказал Петерс. За участниками хора отправили автобус. Однако к тому времени, когда транспортное средство добралось до предполагаемого места их расположения, певцы опять пропали.

"Мы связались с ними и сообщили, что даем им последний шанс. После этого они наконец сели в автобус, приехали на фестиваль и выступили - причем выступили хорошо", - сказал Петерс.

Напомним о еще одном инциденте, который произошел в Бразилии в аэропорту города Кампинас, расположенного на территории штата Сан-Паулу, там, прямо в здании аэропорта поселился турист из Германии.

Мансарда -квартира до ремонту

 • 04.05.11, 14:53

Кухня в мансарді-квартирі обладнана двома даховими вікнами

Скошена стеля оптично зменшує розміри цієї кімнати

Вхід у велику кімнату, вигляд з коридору

З правої сторони знаходиться вхід до кухні  "ДО"

Вигляд з кімнати  "Після"

Територія комплексу "Золота гора"

 • 04.05.11, 13:18


м. Ужгорож комлекс " Золота гора" - місце для відпочинку та проведення конференцій

У власності комплексу велика територія на якій знаходиться кінна ферма, зона відпочинку

Його "спів" можна почути відпочиваючи на території

Після конференції учасники фотографуються на території комплексу

м. Ужгород, я очікую страву з національної кухні "Бограч"

Спеціально випечений хліб, в середину якого заливають гострий суп

На території "Золотої гори"

Територія комплексу

CBC Парламент, міжнародна конференція, тренінг
03.5.2011 Зустріч громадських організацій - партнерів, щодо організації фінансової звітності міжнародного проекту

На цій зустрічі зібрались представники з Словаччини, Угорщини, Румунії та України

Розуміння тренінгу забезпечувалось за допомогою перекладачів з кожної країни та спеціального обладнання

Місто Івано-Франківськ на даному заході представляла громадська організація ГЦ "Ділові ініціативи"

На фото фінансовий менеджер проекту, п. Галина

Координатор проекту, п. Тетяна

Робота тренерів щодо фінансової звітнотності по міжнародному проекту

Справжня кров Еротичні сцени

 • 18.04.11, 22:26

Серіал просто переповнений еротичними сценами, деякі з них викладаю у блог.

 

 

Справжня кров True blood 4 сезон
Проект "Справжня кров" -серіал, де змішані драма, комедія, фантастика.

Один із серіалів про вампірів, дія якого відбувається в дуже близькому майбутньому. Наприклад герої серіалу жартують на теми соціальних мереж :Twitter, Facebook, використувують сучасну ненормативну лексику. В серіалі присутні сцени насилля, та сексу , які дивним чином змішані з смішними фразами. Це надає серіалу особливу забарвленість і зрозумілість для молоді. Серіал дуже динамічний, лінія швидко змінюються, глядач має можливість спостерігати за долями різних героїв.  Образи цих героїв дуже яскраві.

Головна героїня, на імя Сукі (звучить дуже органічно в даному серіалі)  є представником особливої раси телепатів, та володіє дуже особливими здібностями, про які сама точно не знає. Вона - проста дівчина, яка звикла відчувати думки оточуючих людей. Це часто її від них відштовхує. Вона працює офіціанткою у маленькому барі, та не має особливих планів на майбутнє.

Саме в цей час у світі відбуваються серйозні соціальні зміни в житті людства- вампіри офісійно (за допомогою телебачення та пресси) оголошують про своє існування, та особливості життя. Розкриття стало можливим за рахунок інновційного продукту, який винайшли японські вчені - замінник людської крові "справжня  кров". Тепер "справжню кров" можна придбати в пляшечках у будь-якому барі, що дає можливість вампірам пересуватись та харчуватись вільно.

Роль Сукі виконує актриса Анна Пагуін. Нещодавно Анна, власниця надзвичайної посмішки, відвідала червону доріжку на презентації нової версії фільму жахів "Крик". На фото чарівна Анна одягнена в стилі мінімалізму, її вушка прикрашають маленьки кульчики у вигляді кликів вапіра.

 

 


100%, 1 голос

0%, 0 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.