В Україні бандитська влада узаконює рабство !!!

Режим презіка-зека Віто Янукурвіча не обмежиться нинішньою бюджетно-економічною «оптимізацією» шляхом впровадження адміністративної, податкової та пенсійної антинародних антиреформ. Цілком імовірно, що наступним кроком стане схвалення  небаченого для світу «нового»  Трудового кодексу,  яким буде остаточно закріплена перемога феодально-олігархічної моделі  економіки.           

Відповідний законопроект вже готовий для прийняття бандитським парламентом в другому читанні та в цілому – без обговорення з профспілками, народом України, науковцями,  громадсько-експертним середовищем та поза  і всупереч відповідним аналізом і рекомендаціями з боку Міжнародної організації праці.

Нинішній рівень експлуатації найманих працівників в Україні досяг небачених у світі масштабів. Україна традиційно веде перед, разом із найбіднішими африканськими народами  у багатьох міжнародних, зокрема й ООНівських рейтингах щодо не дотримання й не забезпечення  найелементарніших економічних та соціальних прав громадян. Так, щонайменша погодинна норма оплати праці, якщо взяти за основу мінімально встановлену законом мінімальну заробітну плату, становить всього-на-всього  6,18 грн (що вшестеро менше за середні показники по Європейському Союзу.

Середня частка заробітної плати в собівартості продукції залишається на рівні 4%, тоді як у країнах Західної Європи цей показник сягає 45%. Рівень безробіття у березні цього року, за офіційними даними, становив 871,6 тис. осіб, або 3%. Втім, на думку народного депутата Людмили Денисової, ця цифра суттєво занижена, і насправді становить 1,4 млн осіб. Водночас, за методикою МОП, офіційно-статистичну цифру слід множити на 5.

Природно, що за таких умов  чинний Кодекс законів про працю (КЗпП) вже не відповідає реаліям, за яких фінансово-промислові групи нещадно експлуатують трудові ресурси практично без будь-яких обмежень.

 Закріпити в законі дійсний стан речей якраз і має законопроект №1108 (так званий антинародний Трудовий кодекс) – авторства «регАнальних»   екс-профспілкових «зубрів»  злодія  Василя Хари, брехуна Олександра Стояна та сраколиза  Ярослава Сухого.  Документ був протягнутий незаконно у першому читанні ще 20 травня 2008 року з небаченою солідарністю – аж  386 голосами. Причому за проект дружньо проголосували майже всі тодішні фракції (включно з комуністами) – ПР, БЮТ, НУНС, КПУ  та блок Литвина. Схвалення законопроекту в другому читанні та в цілому кілька разів відтерміновувалося,  а відтак зависло в повітрі аж до сьогодні. Бо незрозуміло що  буде  після   парламентських  виборів-2012 …  і резонансно-протестним протидіям з боку громадськості й незалежних профспілок.

На загал, ідеологія документа ґрунтується на ультра-ліберальному концепті максимального усунення держави від регулювання відносин між заздалегідь нерівноправними суб’єктами трудового права – работодавцем  і найманим працівником.

За новими нормами, работоргівець отримує максимальну кількість преференцій щодо безконтрольно-одноосібної експлуатації працівника-раба, а останній позбавляється гарантованих Конституцією та міжнародними конвенціями будь-яких прав в тому числі і на  працю, відпочинок, гідну оплату роботи, ефективний правовий захист, ба навіть більше, на приватне життя.     

«Мол якщо бандитське  приватне підприємство через конкуренцію переживає важкі часи, треба дати бізнесмену-рабовласнику  можливість відправити працівників у відпустки, або використовувати гроші з фонду оплати праці на технічне переоснащення,  або  виплачувати заробітну  плату фантиками-векселями», – стверджує співавтор законопроекту і нинішній нардеп-регАнал сраколиз  Ярослав Сухий.

При цьому, звісно ж, не йдеться про чинну конституційну норму щодо заборони звуження гарантованого законом обсягу прав людини, зокрема й права на працю.

Найбільш загрозливою для трудових прав громадян є новела статті 143, яка передбачає збільшення тижневої тривалості робочого часу до 68 годин (себто встановлення де-юре 7-денного замість нинішнього 5-денного робочого тижня). При цьому, попри начебто згадану верхню «планку» у 12 годин, кодексом чітко не встановлюється обмеження щодо максимальної тривалості робочого часу,  що, вочевидь, повністю розв’язуватиме руки господарю-рабовласнику експлуатувати робітника-раба  на повну аж до буквального «згорання» на робочому місці.

Саме цим остаточно перекреслюється одне з найбільших досягнень демократичного світу – 8-годинний робочий  день, закріплений нормою Конвенції №1 МОП від 1919 року. І хоч законопроект  передбачає «письмову згоду» працівника на «понадурочну працю» (ст. 151), останній, за нинішнього рівня безробіття, та за мізерність платні,  а отже, через побоювання втратити робоче місце, навряд чи вдаватиметься до відмови від пропозиції роботодавця.

До того ж новий Трудовий кодекс  суттєво спрощує процедуру звільнення, скорочуючи строк повідомлення про це з чинних двох місяців до одного місяця, а в деяких випадках – до двох тижнів. При цьому перелік підстав для звільнення за ініціативою работодавця  суттєво розширюється – за рахунок позицій, якими той, вочевидь, зможе легко маніпулювати на власний розсуд. Ними, зокрема, стануть: неможливість виконувати роботу «за станом здоров’я» працівника (якщо той, скажімо, часто хворіє), «розкриття комерційної таємниці» (ним може вважатися, наприклад, повідомлення банку про заробітну плату при оформленні кредиту),  грубе порушення техніки безпеки, «ухиляння працівника від обов’язкового профілактичного щеплення проти інфекційних хвороб» тощо (ст. 104–106).

Цілком «органічним» в контексті ультра-феодальної, а радше олігархічної логіки «профспілкових» творців нового Трудового кодексу є впровадження так званих нормативних актів роботодавця. Останні власник підприємства матиме право встановлювати в односторонньому порядку за вельми гіпотетичних умов відсутності колективного договору чи первинної профспілкової організації (ст. 13). Очевидно, що де-факто це означатиме регуляцію трудових відносин між сторонами не в правовому полі держави, а в закритому корпоративному просторі компанії, в якому Конституція  й закони не діятимуть. А отже, відкривається «легальна» можливість приймання  внутрішніх корпоративних норм у межах окремо взятої олігархічної території (на кшталт «замково-кафкіанської») над законодавством країни.

Звісно, що за таких умов трудові права працівників наражаються на справжню загрозу брутального утиску,  тобто  цілковитого знищення. Наприклад, господар матиме право встановити «корпоративну норму» щодо «оптимізації» зарплатних витрат, розширюючи та взаємозамінюючи посадові обов’язки. І тоді, скажімо, маркетолог «законно» розвантажуватиме продукцію на митниці чи на складі, а бухгалтер митиме клозети компанії. 

У цьому контексті практично нездійсненною є міжнародна практика МОП та недержавних громадських організацій, яка широко застосовується у цивілізованому світі. Так, наприклад, в 1999 році  спалахнув конфлікт між менеджментом та найманими працівниками азійської мережі підприємств компанії  Nike. Останні поскаржилися на порушення їхніх законних прав у сенсі «узаконеного» внутрішнім «корпоративним кодексом» застосування неоплачуваної понаднормової праці робітників та інші прояви дискримінації. Керівництво глобальної компанії змушене було залучити до зовнішнього аудиту відповідний підрозділ Міжнародної молодіжної фундації (International Youth Foundation, США) – Глобальний альянс працівників та громад (The Global Alliance for Workers and Communities). В результаті безстороннього аудиту та моніторингу аж надто суворі корпоративні норми були скасовані. Навряд чи така практика стане можливою після «легальної» індульгенції, що її надасть вітчизняним нуворишам новий Трудовий кодекс, для розбудови «держав у державі».

Суттєву кабально-трудову небезпеку може породити закладене в кодексі «асиметричне» співвідношення ступеня й міри відповідальності господаря та його працівника. Відповідальність першого здебільшого абстрактно регламентується всього лишень п’ятьма статтями (ст. 420–424), тоді як робітник відповідатиме матеріально й дисциплінарно аж за 20 статтями (ст. 401–419 та 389). Назагал, за експертними оцінками, нерівноправність обчислюється аж вісьмома порядками!

Крім того, проект легалізує сумнозвісну «сталінську» колективну відповідальність працівників за заподіяння матеріальної шкоди (ст. 415). Наприклад, один робітник зіпсував коштовне обладнання. В цьому випадку роботодавець може цілком «законно» на власний розсуд утримати певні суми відшкодування із зарплат інших, не причетних до інциденту працівників. Наразі так само «змішується» матеріальна відповідальність з майновою (як елементом цивільного права). Це створює значні люфти для волюнтаристського визначення рабовласником підприємства збитків, що можуть заподіюватися не лише псуванням працівником матеріальних цінностей, а й іншими «нематеріальними» діями чи бездіяльністю – наприклад, перекурами, невиконанням понаднормової роботи, відмовою виконувати інші, «нештатні» розпорядження тощо. 

Найбільшим же ударом по правах найманих працівників є практично повна нівеляція ролі профспілок щодо ефективного й неупередженого захисту ними прав робітників. Так, у проекті нового Трудового кодексу геть не відображені положення розділу XVI чинного КЗпП «Гарантії діяльності професійних спілок щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників». Наприклад, за новим кодексом, звільнити особу можна буде всупереч незгоді профспілки, що діє на підприємстві. До того ж і самі профспілки втратять право на приміщення на території компанії.

До цих (та інших) негативних наслідків  майже стовідсотково призведе введення норми щодо поділу профспілок на «репрезентативні» (які охоплюють не менше 3% працівників певної галузі, або 2% загальної кількості працівників області) та «нерепрезентативні» (усі інші). Останні цілковито позбавляються участі в укладанні колективних угод, управлінні соціальним страхуванням, реалізації повноважень щодо захисту прав членів профспілки тощо. Тобто створюються ідеальні передумови для фасадного функціонування «ручних», штрейкбрехерських профспілок суто на кшталт нинішнього регіонально-комуністичного «придатку»-атавізму в особі Федерації профспілок України. Котру ще донедавна очолювали співавтори «олігархічно-феодального» кодексу – члени Партії регіонів Олександр Стоян і Василь Хара.        

Проте найбільш гротескною (з погляду міжнародних і конституційних стандартів дотримання прав людини) є опукло орвеллівська пропозиція-норма щодо запровадження відеоспостереження, інших форм технічного спостереження над працівником, контролю над його перепискою, телефонними розмовами, інтернет-трафіком, які безпосередньо не пов’язані з дотриманням безпеки підприємства (ст. 28). «Памятай,  що Великий рабовласник завжди спостерігає за тобою». Чи людина розмовляє з родичами по телефону, чи пише електронний лист, чи вживає ліки, а чи, даруйте, справляє природні потреби в клозеті…

На загал же, слід визнати, що антинародний Трудовий кодекс в його нинішньому «регіональному релізі» легалізує міні-тоталітарні кластери в межах олігархічно-корпоративних структур, на території яких вітчизняні та міжнародні закони щодо прав людини не діють. Щось на штиб «приватної ділянки» Запорізького обкому «малоросійської» Компартії, де бовваніє бюст кривавого вождя Йосіфа Сталіна. 

«Газпром» заробляє на Україні 600% прибутку !

Російський газовий монополіст ВАТ «Газпром» отримує прибуток в Україні в розмірі близько 600%, продаючи газ Україні за ціною 420 доларів за тисячу кубічних метрів.

«Продаючи Україні газ по 420 доларів," Газпром "отримує 600% прибутку», - сказав нарешті те правду експерт з газових питань Ю.Гаврилечко.

За його словами, собівартість видобутку російського газу порівнянна із собівартістю видобутку газу в Україні  складає всього лише 60 доларів за тисячу кубічних метрів. Таким чином, зазначив він, прибуток російського газового монополіста при ціні газу в 420 доларів за тис. куб.м становить близько 360 доларів на тисячу кубометрів або 600%. Але ж газ використовується росіянами, -  як головна політична зброю проти України ... тому і така ціна ... Якщо колонію не можна  втримати силовими методами,  тоді  її  економічно закабалюють !!!«Коли лжеполітологи, які  проплачуються  з  Москви,  говорять, що "Газпром"  щось втратить, то мають на увазі, що російська мафіозна приватна компанія Газпром всього навсього лише недоотримає прибуток», - зазначив експерт, коментуючи недолугі переговори  бандитської влади України і  приватного монополіста Росії, щодо видимості перегляду ціни на газ.

Нагадаю, що за даними ВАТ «Газпром», виручка компанії від реалізації природного газу НАК «Нафтогаз України» у 2012 році скоротилася на 1,85 млрд доларів США або на 16,4% порівняно з 2011 роком і склала
9 260 000 000 доларів.

У 2012-2013 роках імпорт російського газу в Україну здійснювала в основному компанія «Ostchem»  пожарніка Дмитра Хвірташа, якому сьогодні належать всі газові магістралі України.

За даними Державної служби статистики України, обсяг імпорту газу в Україну за минулий рік скоротився на 17,8% (на 7130000000 куб.м), до 32874000000 куб.м.  У тому числі,  свідомо зроблений бандитською владою неприбутковим, «Нафтогаз України» за контрактом з «Газпромом» імпортував лише 24,9 млрд куб.м російського газу.

Дмитро Фірташ і не збирається домовлятися з Росією про зниження вартості газу, так як йому дуже вигідно щоб газ був придбаний за максимальною ціною. Розбавивши його повітрям і продавши українцям він  заробляє  мільярди доларів !!!

Але все таки,  під  тиском  опозиції і української громадськості в 2012 році почалася активна фаза диверсифікації поставок природного газу. Перші поставки газу з альтернативних джерел були здійснені з Німеччини через ГВС Германович в листопаді 2012 року.

Загальний обсяг постачання природного газу компанії RWE (Німеччина) в Україну за листопад-грудень 2012 року становив 52 700 000 куб.м.У січні 2013 року Україна імпортувала з Європи ще 43,5 млн куб.м.

У квітні 2013 року, Україна збільшила обсяги реверсу газу з Німеччини в 2,5 рази з  2 млн куб. м на добу до 5 млн куб. м на добу, а також  були укладені відповідні домовленості між ПАТ «Укртрансгаз» і польською компанією  «ГАЗ-Систем».

У березні 2013 року, Україна почала також реверсні поставки газу від Угорського оператора ГТС (компанія FGSZ LTD).

Сьогодні ведуться переговори з компаніями Eustream (Словаччина) і СНТГН Трансгаз (Румунія) про можливість подачі природного газу з території Словаччини та Румунії в ГТС України.

Так що, -  не все так погано !  Надія Є !!!

Рідкісний феномен - бідність працюючих!

Тотальна монополізація економіки України  та жахливі умови для розвитку бізнесу - як свого, так і іноземного - призводять до технологічної відсталості та низького попиту на робочу силу.   І, як наслідок,  рідкісному для  усього світу феномену - убогості працюючих.

Українці погоджуються на практично безкоштовну працю,  через свою дурість.

Німецький концерн REWE Group відкрив в Україні свій 24-й продуктовий супермаркет Billa. Але, зарплати  компанія  пропонує  надзвичайно  низькі - близько 2 тис. грн. ???  Бо  вищих  ніхто й не вимагає !!!???
Відповідь на питання, чому ж світовий гігант такий  скупий на гідню  платню, лежить на поверхні:  а навіщо  платити  більше,   якщо дурні українці погоджуються працювати задарма!

Компанії  з  мільйонними оборотами - великі продуктові роздрібні мережі, аграрні гіганти і навіть транс національні корпорації,  що  як в раю  влаштувалися в Україні, - мають  сотні тисяч низькооплачуваних співробітників, які  працюють майже задарма!Головна причина низького платні полягає в тому, що українці погоджуються на практично безкоштовну працю через свою дурість.

Але,  навіть враховуючи,  практично безкоштовну робочу силу, за минулий рік, за даними Держстату, 70 тис. підприємств згорнули свою діяльність, внаслідок тотального бандитизму влади.

Тобто,   в Україні спостерігається високий  корумпований  фіскальний тиск на фонд заробітної плати.  В  Україні він, до прикладу,  втричі вищий, ніж в Німеччині !!!

Внаслідок того, що до влади прийшли  олігархи-злодії  в Україні спостерігається низька продуктивність праці і технічна відсталість вітчизняних підприємств, …  олігархи не хочуть вкладати гроші в науковоємнісне виробництво,  а це автоматично формує зниження частки заробітної плати в собівартості продукції.  Вона  й  так  мізерна – лише  2 - 4%,  в  той  час  як  в  Європі  вона  становить 40 – 70%.

Андрій Новак, голова Комітету економістів України, говорить, «що також  і  низький рівень мінімальної зарплати змушує приватний бізнес орієнтуватися на офіційний показник мінімальної оплати праці,  тобто  оплати  усім  працівникам в розмірі  1143 грн. Це стосується навіть дуже благополучних компаній, які можуть платити в десять разів більше», - говорить він – «Але ж ніхто не вимагає ???» .

Наприклад:  Чернівецька швейна фабрика Арніка шиє для вимогливих європейських модниць білизну.  Замовник українців - всесвітньо відомий німецький бренд Triumph International. Потрапити на самий грошовитий ринок світу - велика удача, однак слід зазначити, що навіть такі сприятливі обставини не дуже-то відбиваються на добробуті  чернівецьких швачок.В середньому кожна з 300 робітниць отримує  лише 1800 грн., Тобто в чотири рази нижче,  ніж їм повинні платити.  І робітниці мовчать???  Така сумна картина склалася по всьому периметру України!

У більшості великих і дуже великих компаній платня співробітників катастрофічно низька при відносно пристойних доходах самих роботодавців. Наприклад, луганська компанія Альфа - постачальник в Німеччину,  США, Польщу, Південну Корею фільтрів для автомобілів - щомісяця платить своїм підопічним лише близько 1700 грн.

Не в кращому становищі персонал продуктової роздрібної мережі АТБ-маркет. Незважаючи на стрімке зростання, адже оборот мережі в 2007 році - $ 880 млн, ... в 2012-му – вже понад $ 2,2 млрд, мережа пропонує своїм співробітникам жити всього на 1600 грн. на місяць. Компанія може виплачувати робітникам  і  10000 грн. в місяць, але ж робітники не вимагають свої чесно  зароблені гроші???!
tearstearstearstearstears

З зниженням зарплат в Україні виростуть ціни і тарифи!

В Україні постійно будуть підвищуватися ціни і тарифи, і  ... відповідно, буде змінюватися і ставлення до життя населення. Воно стане якіснішим. ...  ??? ...Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров написав на своїй сторінці в  соцмережі.

За його словами, поступово буде відбуватися зростання цін і   тарифів, і, відповідно, з цим зростанням будуть змінюватися виплати   малозабезпеченим.

«Ціни на проїзд у громадському транспорті у нас трохи нижче,  ніж у будь-якій європейській країні. І не тільки ціни на проїзд, але й тарифи,  наприклад, на електроенергію та багато інших послуг. Але зіставляти  безпосередньо це не можна, перш за все, тому що у нас, з огляду на дуже низьку  зарплату, зовсім інша купівельна спроможність наших людей або рівень оплати   праці та соціальних виплат, наприклад, пенсій, - вони в десятки разів менше,   ніж вєвропейських країнах », - говорить прем'єр.

Також Азаров зазначив, що головним чинником у 2013 році м буде постійне  підвищення купівельної спроможності людей, через зниження цін на продукти та  одяг, щоб забезпечити потрібний  розвиток внутрішнього ринку. «Тому ми тримаєм  опід дуже серйозним контролем суттєве  зниження цін, над підняттям цін монополіями  ,а також над зниженням цін на соціально важливі види продуктів харчування, такі  як  хліб,  адже  ціна  на  нього  постійно  знижується», -  підсумував прем'єр.

П.С.: відповідно до Закону про Держбюджет-2013 рік  прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць буде зменшена з 1січня 2013 року до 1176 гривень, а з 1 грудня 2013 року - до 1108 гривень.

П'ять найгучніших скандалів, що стосуються України!

Президентський плагіат

Про вихід нової книги Віхтура Янукурвіча Opportunity Ukraine  автор розповідав особисто. «Скажу відразу, мені хотілося б, щоб цю книгу  прочитали, тільки за кордоном, так би мовити за межами України. Тому я  звернувся з пропозицією надрукувати мою книгу в ряд міжнародних видавництв », -  заявив презік-зек влітку 2011 року.


 Книга вийшла в невеликому австрійському видавництві  Mandelbaum Verlag на англійській мові і в кінці серпня один екземпляр випадково  таки  потрапив в Україну. Вибухнув скандал. Як встановила «Українська правда», всі  уривки з книги були взяті з статей українських журналістів та політиків. Коло  «співавторів» - від В'ячеслава Піховшека до екс-глави Держфінпослуг Василя  Волги. Новина про презік-плагіатора швидко розійшлася по іноземним  виданням, а весь тираж книги був  викуплений  і зник у відомому напрямку - в  Межигір'ї.

П.С.: На українській та російській мовах Opportunity Ukraine  так і не вийшла. Зате презіком  Янукурвічем-письменником-плагіатором зацікавилося даунецкое видавництво «Новий  світ». Воно так повірило в талант презіка-зека, що  заплатило йому 16,4 млн грн. авторської винагороди за ще не написані книги. Ха-ха-ха!

Рая  Замухришкіна   і   Стів Джобс

У 2011 році майже  міністр охорони здоров'я,  злодійка Раїса Богатирьова прочитала лекцію в  Києво-Могилянській академії.  Дивним чином у промові Богатирьової  виявилися цілі фрагменти з виступу засновника корпорації Apple Стіва Джобса  перед випускниками Стенфордського університету в 2005-тому році. 


Прес-служба   Ради  національної безпеки і оборони, а саме його тоді очолювала Богатирьова,спробувала виправдати політика. Мовляв, Богатирьова сама готувала текст,  а  Джобс її просто надихнув. Не допомогло.  Шефиня РНБО миттєво стала світовим  посміховиськом.  Коментарі закордонних ЗМІ були дуже  єхидними. «Схоже, що Китай - не єдина країна, в якій схиблені на крадіжці ідей  Стіва Джобса!» - написало,наприклад, інтернет-видання Gizmodo.

І  о диво ?! Незабаром Рая  отримала  міністерське крісло !  Ха-ха-ха !!!

 «Німецькі»  лже експерти Арбузова

В кінці листопада Кельнський підставний центр міжкультурної  співпраці і комунікації , створений за замовленням самого ж Арбузова, опитавши   25 неназваних експертів, визнав екс-главу Нацбанку Сергія Арбузова кращим   борцем з кризою у Східній Європі. Ха-ха-ха!

Через кілька днів ця інформація розлетілася по всьому світузавдяки новинним стрічкам прес-релізів. І виявилася  брехнею !!! 


Forbes.ua з'ясував, що центр заснували українці, на  замовлення самого ж Арбузова, - колишні співробітники нікому не відомої  громадської організації «Фонд свободи» Ігор Дементьєв та Антоніна Синявська. Самфонд розмістився в маленькій житловій  кімнатці в багатоквартирному будинку на околиці Кельна.

Але, скандал світового масштабу Арбузова в упор не бачить   бандитська влада в Україні: ... і 24 грудня презік-зек Віхтур Янукурвіч призначає його першим віце-прем'єр-міністром України.

Штучні супротивники Тимошенко

Куплене бандитською владою "німецьке"  інтернет-видання  Berliner Tageszeitung в останні місяці приділяло багато уваги Україні. Воно   навіть прославилося своїм критичним ставленням до екс-прем'єра Юлії Тимошенко.  Адже робило воно це за гроші українських олігархів!  Минулого тижня видання брехливо стверджувало,ніби в «відомстві канцлера Німеччини задаються питанням, навіщо досі  підтримувати Тимошенко». І ця новина чомусь  миттєво облетіла  усі  українські новинні сайти.  Хоча є  брехнею !!!


Тому, виданням Berliner Tageszeitung зацікавилася Deutsche Welle. Її репортери з'ясували, що e-mail редакції  цього  видання  взагалі  не працював і не працює, а на сайті  берлінської газети чомусь вказано зовсім не німецький телефонний номер, а британський номер  телефону. - Бо  такого видання в Німеччині немає! Торговельна марка чомусь  зареєстрована на Розмарі  Опітц. Гостро відчуваючи брак грошових коштів, вже тепер колишній головний  редактор Berliner Tageszeitung Райко Опітц нинішнім літом особисто приїжджав в  Україну. Він запевняв, що газета принесе йому відмінні гроші, тому мол він  зміг купити обладнання для лікування  Олександри Попової. Однак це виявилося брехнею. Як з'ясувалося, - обладнання  передали благодійні організації.

Пару днів тому українські аферисти з Berliner Tageszeitung  почали погрожувати Deutsche Welle українськими судами /не інакше як з Даунецка  хлопці / і зажадали видалити публікацію до 12 ночі 31 грудня. Deutsche Welle   відповіла на своїй сторінці в Facebook, що видаляти статтю не планує і не буде, так як розкрито ще одну аферу  української бандитської влади!

«Регіональний» центр у Брюсселі нам бреше

Іміджем України і Партії регіонів з початку 2012 року мовляв  займаються бельгійські експерти. Для  цього ПРдунами в  Брюсселі було створено Європейський центр сучасної України (European Centre fora Modern Ukraine). Програмне завдання організації - встановлення контактів між   українськими та європейськими політиками  і ...  обріхування  української опозиції.

За інформацією «Української правди», представники цього  центру критикували опозицію і підтримували Партію регіонів. Рада директорів  центру очолив, ... хто б Ви думали, ...-  Леонід Кожара, якого, саме за цю брехню на  світовій арені 24 грудня презік-зек   призначає міністром закордонних справ України !!!???  Ось,  що значить,  вміти  брехати !!!


В керівні органи  центру входили два депутати від Партії регіонів: Євген Геллер і  Віталій Калюжний. До підтримки бандитської   партії влади підключився куплений чоловік керівника центру Іни  Кірш - Роберт ван де Ватер.

Його охоче цитує офіційний сайт Партії регіонів, наполегливо   називаючи скромного єврочиновника,  чомусь  євродепутатом. Один раз його посаду виправили,  після того як на помилку вказав журналіст Сергій Лещенко. Друга згадка так і залишається на сайті.

І тут  у ПРдунів вийшов «пшик»! Не вміють хлопці працювати по європейськи. 
Адже там не  брешуть!ЗАЯВА молодіжного радикального крила ОУН-УПА

28 жовтня 2012 року в Україні відбулися лже-вибори до Верховної Ради України. Під час голосування, підрахунку голосів та встановлення результатів голосування були массово сфальшовані.

Опозицією були зафіксовані численні факти порушення виборчих прав громадян України, значна частина яких вважається кримінально караними злочинами згідно ст.ст. 157-1582 Кримінального Кодексу України.

Зокрема, під час проведення підрахунку голосів та встановлення результатів виборів були допущені наступні грубі порушення:

В окрузі № 11 (Вінницька область)  «Вказана»  комісія прийняла документи від ДВК без зауважень, за даними оригіналів протоколів ДВК перемогу отримав кандидат від опозиції Солейко Н.П. 30.10.2012 року  … п’ятеро невідомих осіб проникли до приміщення ОВК, де зберігалися бюлетені та зіпсували 43 архівних бокси з виборчою документацією. Після цього члени ОВК за скаргою провладного кандидата Домбровського О.Г. почали вимагати перерахунку голосів у пошкоджених боксах.01 листопада 2012 року бандитські  члени ОВК спільно з працівниками міліції примусово видворили із засідання міжнародних спостерігачів. Після цього було призначено перерахунок голосів та встановлено, що пакети з бюлетенями з голосами відданими за опозиційного кандидата «зіпсовані». За результатом незаконного перерахунку голосів переможцем визнано провладного кандидата Домбровського О.Г. ?????????

В окрузі № 14 (Вінницька область) 29.10.2012 р.  Бандитська ОВК прийняло всі протоколи від ДВК. Зауважень чи скарг не було.
30.10.2012 р. кандидатом від влади Жеребнюком до бандитської ОВК були подані заяви про перерахунок голосів на 10 виборчих дільницях з тих підстав, що при транспортуванні  були пошкоджені ящики, у яких транспортували виборчу документацію, хоча такого факту бандитською міліцією зафіксовано не було. Після цього бандитьска ОВК прийняла рішення про огляд зазначених ящиків, а у подальшому – і про перерахунок голосів на зазначених виборчих дільницях.
31.10.2012 р. було виявлено, що пакети, у які були запаковані бюлетені «за» кандидата від опозиції (Мельничук І.І.), були розірвані, а на майже всіх із зазначених бюлетенів проставлено по дві відмітки – за нього і ще за будь-якого іншого кандидата, що призводить до визнання таких бюлетенів недійсними. За таких обставин ОВК не враховує такі бюлетені при перерахунку !!!  тобтобандитьська влада свідомо «підіграє»  фальсифікації виборів.
За результатом незаконного перерахунку голосів переможцем визнано провладного кандидата Жеребнюка В.М.

В окрузі № 20 (Волинська область) близько 10-00 31.10.2012 року на засідання купленного ОВК приїхали представники «Беркута», які примусово видалили із засідання ОВК усіх осіб, окрім членів ОВК від провладних бандитських партій,  я  маю на увазі в першу чергу партію рпигАналів, …. Останні всю ніч чомусь продовжували проведення засідання, до якого … не були допущені ані спостерігачі !!!, ані члени ОВК !!! …  від опозиції.

В окрузі № 90 (Київська область) членами бандитського ОВК в електронну систему «Вибори» вносилася недостовірна інформація по 39 ДВ, чим фактично сфальшовано результат по округу. Підпроблено цілу низку протоколів ДВК. Протокол ОВК складено на підставі підроблених протоколів ДВК та неправдивих даних на сервері.
В окрузі № 94 (м. Обухів, Київська область), кандидат від влади Засуха Т.В. подала 28 незаконних позовів до ОВК про визнання рішення ДВК про недопуск офіційних спостерігачів на засідання про встановлення результатів голосування (17 незаконних позовів перебували у провадженні Обухівського районного суду Київської області, 11 позовів – Васильківського районного суду Київської області). Це було зроблено з метою подальшого визнання недійсними результатів голосування на тих виборчих дільницях, де перемогу отримав опозиційних кандидат !!!
Але , … Васильківським районним судом було задоволено усі позови від провладного кандидата. При цьому, суд не маючи на те права самовільно переніс слухання справи на 2 години раніше, чим позбавив представників від опозиції можливості бути присутніми на ньому.

В Обухівському районному суді під час розгляду більшості справ суд неправомірно  проводить опитування свідків (членів ДВК) та не допускає представників ЗМІ ???!!!.
Після проведення незаконних  судових засідань відбулося фізичне протистояння.
Протягом 02-04 листопада 2012 р. Київський бандитський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні усіх апеляційних скарг, поданих від представників опозиції на незаконні постанови  Обухівського та Васильківського бандитських районних судів. 04 листопада 2012 року на безперервному засіданні окружної ОВК № 94 відбувався перерахунок голосів по одномандатному округу № 94. Після того, як основна частина голосів по більшості виборчих дільниць (окрім шести) була перерахована, о 04 год. 20 хв. 04 листопада 2012 року голова ОВК № 94 безпідставно та незаконно вніс на розгляд комісії питання про скасування рішення ОВК № 94 щодо проведення перерахунку по окремим виборчим дільницям. Такими діями голова ОВК № 94 фактично перервав безперервне засідання окружної виборчої комісії, яке відповідно до Закону про вибори мало відбуватися до моменту встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі. В подальшому ОВК 94 з численними порушеннями виборчого законодавства, без закінчення підрахунку голосів по 6 дільницям, без обговорення та належного голосування по кожній дільниці скасувала результати голосування на 27 дільницях округу, чим фактично позбавила конституційного права приймати участь на виборах шляхом голосування близько 30 000- жителів Київщини !!!!!!!!!!!!!!  Що  це  таке ТАКЕ !!!  Це законні   вибори ???? . За наслідками таких незаконних дій був змінений переможець на окрузі та за результатами протиправного протоколу ОВК переможцем становлено кандидата від ПР наркобарона Засуху Т.М.

В окрузі № 132 (Миколаївська область) під час засідання ОВК зафіксовано безліч порушень:   напроипклад,   лже-не вівся протокол безперервного засідання ОВК, не фіксувалася кількість отриманих від ДВК протоколів у розрізі кожної дільниці; до підсумкового протоколу була внесена лише загальні кількість бюлетенів, внесена не на підставі протоколів із мокрими печатками, а з лже-даних, розміщених на сайті ЦВК; після складення підсумкового протоколу та прийняття рішення про закриття засідання, протоколи не були запаковані для забезпечення належного транспортування до ЦВК.

01.11.2012 року було виявлено, що лише двоє із п’яти входів до приміщення, де зберігалася виборча документація, були опломбовані та опечатані належним чином. При цьому, жодне з вікон окружної комісії № 132 свідомо не було забезпечене необхідними засобами захисту,  з  зуммисним умислом на те що  мають проникнути невідомі особи  і  сфальсифікцвати вибори, ….
Про виявлені порушення невідкладно були повідомлені бандитські правоохоронні органи. Після відкриття приміщення окружної комісії № 132 в присутності  бандитських правоохоронних органів було встановлено, що пакети з виборчими документами були розпечатані невідомими особами, а бюлетені та протоколи про підрахунок голосів були пошкоджені і фальсифіковіані !!!!

01.11.2012 року бандити-судді Миколаївського окружного адміністративного суду Мельник О.М., Устинов І.А., Малих О.В. незаконно винесли ухвалу, якою витребували від ОВК округу № 132 оригінали всіх протоколів ДВК в межах округу,  хоча знали що не мають на це законного права !!!.
Таке рішення було прийняте попри те, що відповідно до Закону «Про вибори» оригінали цих протоколів невідкладно після прийняття ОВК передаються до ЦВК. Окрім того, саме ОВК відповідає за їхнє збереження і несе кримінальну відповідальність !!!.

В ніч на 02.11.2012 року невідомі особи, які представилися співробітниками виконавчої служби у супроводі представників невідомогго точніше сказати бандитського  спеціального підрозділу «Беркут» змусили голову комісії, якого вони привезли із собою, силоміць відкрили сейф з метою вилучення усіх оригіналів протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в межах одномандатного виборчого округу 132.
Спецпідрозділ  бандитського підрозділу «Беркут» на виконання ухвали суду примусово вилучив протоколи ДВК і доставив їх до бандитського суду. В бандитському суді виявилося, що доставлені до суду протоколи ДВК вже є  сфальсифіковані ???
Голова комісії разом з частиною членів ОВК передали до ЦВК сфальшований протокол ОВК та сфальшовані протоколи ДВК.

В окрузі № 183 (м. Херсон) використання судової системи як інструменту коригування результатів волевиявлення громадян України. 3 листопада 2012 року Одеський бандитський апеляційний  адміністративний  суд скасував протокол ОВК № 183 по одномандатному виборчому округу, де із перевагою у понад 5 000 голосів переміг кандидат УДАРУ Андрій Путілов.  Це дає їм юридичну можливість шляхом викривленого правосуддя відібрати перемогу в опозиційного кандидата через псування бюлетенів при можливих перерахунках, або визнавати недійсними вибори на тих дільницях, де переміг опозиційний кандидат з метою коригування відсоткового співвідношення на користь провладного  ПРдунськогго кандидата.

В окрузі № 194 (м. Черкаси) близько 22-00 30.10.2012 р. системний адміністратор самовільно  – навіть без попереднього погодження із головою та/або членами ОВК  викрав коди доступу до системи «Вибори», закрив серверну та зник.
Представниками бандитської Партії Регіонів подано близько 5 позовів з метою визнання голосування недійсним на дільницях, де перемогу отримали  кандидати  від опозиції,  щоб  замилити очі громадськості.

31.10.2012 року на ОВК почалося фізичне протистояння – силовими методами  видаляють членів ОВК від опозиції із засідання комісії.
Голови ОВК покидають засідання  із печатками  і до сих пір відмовляється надавати оригінали протоколів ДВК для їх передачі разом з протоколом ОВК до ЦВК.
В окрузі № 197 (м. Канів, Черкаська область) члени ОВК свідомо під вказівкою ПРматів дуже повільно здійснювали прийом протоколів та уводили дані до електронної системи «Вибори».

Увечері 31.10.2012 року 10 членів ОВК без пояснень причин залишили засідання ОВК, що призвело до відсутності кворуму. Після цього ПРматами було вимкнено світло, що призвело до неможливості роботи ОВК протягом певного часу.
До бази «Вибори» ОВК куплені системні адміністратори вносять дані дуцже дуже повільно, причому систематично уводить недостовірні дані. Здійснюється постійний тиск на членів ДВК та ОВК від партії ригАналів, надходять погрози фізичної розправи над ними. Планується і здійснюється псування бюлетенів ПРматами.

05 листопада 2012 року вночі голова ОВК спільно з системним адміністратором до завершення підрахунку голосів по всіх дільницях увели неправдиву  інформацію  до електронної системи «Вибори», згідно якої кандидат від влади Губський Б.В. отримав  35.65 % (29 084 голосів) та «здобув» перемогу у даному окрузі.
В окрузі № 211 (Голосіївський район, м. Київ) бандит,  заступник голови ОВК самовільно розірвала запаковані пакети з бюлетенями та провела перерахунок голосів.

31.10.2012 р. офіційним спостерігачем від кандидата від влади Лисова І.В. було подано позов про визнання дій та бездіяльності ОВК протиправними (у частині незабезпечення цілісності пакетів з бюлетенями, не розгляду скарги Лисова) та про зобов’язання здійснити перерахунок голосів на 28 дільницях з тих підстав, що були бандитами від ПР порвані пакети з бюлетенями.
У судовому засіданні представник ОВК усі позовні вимоги визнав, після чого суд перейшов у письмове провадження. Це було зроблено для того, щоб ніхто з учасників процесу не зміг отримати інформацію про хід розгляду справи. Суд задовольнив бандитські позовні вимоги у повному обсязі ???
02.11.2012 року на засідання ОВК прибули представники бандитського «Беркута», які оточили стіл, де сидять члени ОВК, які почали проводити «повторний перерахунок», тобто фалбсифікацію бюлетенів,  голосів виборців по декільком десяткам  із виборчих дільниць. Під час силового протистояння  кандидату у депутати Терьохіну були свідомо бандитами заподіяні тілесні пошкодження.
04 листопада 2012 року Київський апеляційний бандитський адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг від представників опозиції.
Провладний кандидат  від бандитської ПР оскаржив підсумковий протокол ОВК та купив суд який має намір скасувати протокол ОВК про підсумки голосування по округу.

В окрузі № 214 (м. Київ) починається реалізація сценарію коригування результатів голосування по цьому округу, де спершу з перевагою у понад 5 000 голосів переміг Олеся Довгого кандидат від УДАРУ Віктор Чумак. Перемога відбирається шляхом «уточнення» протоколу ОВК, а згодом й прийняття бандитського рішення  бандитського суду на користь провладного кандидата.

В окрузі № 216 (Дніпровський район, м. Київ) 31.10.2012 року кандидатом від влади Супруненком було подано 4 незаконних позови до ОВК щодо перерахунку голосів і визнання голосування недійсним з метою фальсифікації  кількості голосів за кандидата від опозиції. Представники провладного кандидата здійснили через суд перерахунок голосів з метою псування бюлетенів та визнання  недійсним голосування по 16 дільницям, чим повністю викривили результати волевиявлення громадян по одномандатному округу № 216 та вплинули результат опозиції по багатомандатному округу !!!???В окрузі № 223 (м. Київ) ОВК затягують процес прийняття протоколів ДВК. Представники провладного кандидата псують бюлетені із голосами за кандидата від опозиції.

У більшості цих випадків застосовувався бандитський адміністративний тиск та підкуп з боку кандидатів у народні депутати та підконтрольних їм правоохоронних та судових органів !!!
В
раховуючи викладене та керуючись ст. 14 Закону України «Про Центральну виборчу комісію»:
ВИМАГАЄМО:

1) забезпечити дотримання законодавства України на стадії підрахунку голосів та встановлення результатів виборів, а також вжити заходів щодо усунення бандитських грубих та системних порушень законодавства, які  свідомо допускалися членами виборчих комісій та кандидатами від ПР, …
2) вимагаємо припинити реалізацію «брудних»  злочинних  схем та здійснити повноваження бандитських куплених ОВК по встановленню результатів виборів в вищевказаних округах на підставі оригіналів протоколів ДВК, відповідно до ч. 5 ст. 97 ЗУ «Про вибори народних депутатів України».

Молодіжне радикальнее крило  ОУН-УПА
Громадські організації України
Голова Ради Об"єднаної Опозиції «Батьківщина» А.П. Яценюк
Голова Партії «УДАР Віталія Кличка» В.В. Кличко
Голова Всеукраїнського об"єднання «Свобода» О.Я. Тягнибок

Будьте УВАЖНІ !!!!!

Людині властиво легковажність. Протягом кожного робочого дня я спостерігаю в соціальних мережах трансформації, гідні фантастичної прози. Здавалося б - досвідчений начальник відділу інформаційної безпеки, а туди ж: бадьоро базарить о місцях проживання, бізнес-ланчу, відпуску та вечірнього променаду, супроводжуючи свій маршрут докладною розповіддю про власні дії, меню а часом - цілі та проекти компанії-наймача.

       Ця ж людина може радісно вивісити в стрічці фотографії оголеної натури, а потім фліртувати напоказ і в «личку» з жінками ... або віртуалами і ботами - в яких особливої впевненості немає.

       Аналітик  всфері фінансів лайкает оголену натуру начальника ІБ, розписуючи фото жінок (або віртуалів) і бурхливо, з артистичним напруженням обговорює фінансові показники з топ-менеджерами відомих компаній.

     З   розгнузданістю, близької до статевої, абстрактний менеджер банку постит в твіттері (під ніком @ utkina_zh) непристойні подробиці про поведінку менеджера банку Б - і невідомо, де тут істина, але менеджер банку Б не витримує і відповідає. Репутація банків тріщить по швах. Глядачі замовляють попкорн і роблять скріншоти. Ха-ха-ха !!!

Мене, як журналістку, вся ця вакханалія приваблює недовго - перші тридцять хвилин. Після цього я починаю нудьгувати, адже через нас проходять досить інтенсивні потоки інформації, і скандалом більше, скандалом менше - знехтувати, вальсуючи, ... . І так щодня ...

Але панове.  Ви навіть ще не почали викладати на ..., скажімо, сервіс SlideShare ваші комерційні матеріали (або не ви, а ті, кому ви мали необережність їх дати  ... - «на подивитися»), - а я вже знаю про вас занадто багато  ... чого. Де ви, з ким, коли повернетеся на робоче місце і що саме робите прямо зараз. Скільки і  хто кому винен і чому, власне ... .

Мене це абсолютно не хвилює - я серед вас знаходжуся досить давно і нічого нового, мабуть, не впізнаю. Але суто технічно існують люди, яких ви можете цікавити більше, ніж мене. Їм достатньо зареєструватися в соціальній мережі, де ви мешкаєте, або на сервісі, куди ваші не обтяжені параноєю співробітники викладають презентації і комерційні пропозиції (поки начальник відділу ІБ фліртує з ботами ... ха-ха-ха ...).

Ви думаєте,що завжди можна виправити ситуацію: видалити статус, підтерти ... відредагувати коментар. Однак неможливо вирізати безтурботне відношення до даних. Повірте, ніхто за вами спеціально не стежить. Це ви по якимось дивним причинам всіляко намагаєтеся залучити до себе увагу - так явно, що навіть бувалі журналісти з подивом вчитуються в ваш профайл ... .

Не варто боятися соцмереж, втім, як і будь-яких інших хмарних сервісів. Вони приносять неймовірну користь, і головне - дають миттєвий відгук на будь-яку вашу активність (частіше по типу «граблі в лоб», але це не настільки важливо). Тому варто пам'ятати, що кожна ваша дія, яку ви побажали зафіксувати, моментально стає публічниою, а будь-який файл, представлений широкій аудиторії, може протягом короткого часу опинитися в світовій мережі і ця інформація буде відома кожному землянину ... . І тут існує два варіанти: думати,  що робиш або розслабитися і віддатися нагоді  бути ідіотом.

Ви вже дорослі, тому пора сказати вам правду: Великого Брата не існує. Існує висока щільність зіткнення людей в різних сервісах. Але через відсутність фізичних відчуттів нам здається, що ми одні. А огляніться - о ні, кругом суцільні @ уткіни_ж маячать поплавками на гладі інформаційного простору.

Хвала і слава новим Героям України !!!

У суботу, 4 серпня, в Дарницькому районі Києва невідомі патріоти України здійснили ще один подвиг, позбавивши ненависну народу України Партію регіонів  важливої засекреченої інформації про фальсифікації виборів.

За словами очевидця, з офісу ПР, розташованого на вулиці Сімферопольській 5/1, невідомі патріоти винесли усі сервери з надзвичайно важливою конфіденційною інформацією.

Відомо, що відважні Робін Гуди,  розбивши вікно офісу  проникли  в  зміїне лігвище звіра.

На даний момент  місце події оточене бандитською міліцією. Працюють замовні слідчі, криміналісти-хабарники та інші бандитські служби  ПРматів.

Слава новим Героям України !!!  Так  тримати,  хлопці !!! 

Інтернет-спільнота підтримує Ваш подвиг !!!

Новый конфуз презика-зека !!! ха-ха-ха !!!

С презиком-зеком Вихтуром Бандюковичем снова произошел традиционный конфуз,  в  этот раз во время выступления по случаю празднования Дня Победы.

Особенно чётко это видно на видео, которое было показано в эфире канала ТВi. Баньдюкович,  как  всегда,  не  думая что читает,  читал написанную  ему речь по бумаге и  захотел  показатся  всем  присутствующим  умнее  чем  он  есть  на  самом  деле,  а  поэтому и  неправильно расставил паузы по тексту выступления. Ха-ха-ха !!!

Обращаясь к ветеранам, он сказал: «Вы прошли через ад войны (длиннющая  пауза) … с фашистами до конца исполняли свой долг». То есть вместо фразы «вы прошли через ад войны с фашистами» создавалось впечатление, что ветераны вместе с фашистами до конца исполняли свой долг перед Великой Германией, отмечает «Украинская правда».

К  слову:
В марте 2012 года Баньдюкович в присутствии президента Туркменистана перепутал его страну с Казахстаном. Ха-ха-ха !!!  А  ведь  не  удивительно,  -  в  школе  по  географии  у  него  одни  двойки  и  тройки  в  журнале !!!

П.С.: Как сообщал MIGnews.com.ua, в прошлом году с Баньдюковичем  уже случались конфузы из-за склонности дословно читать чужие  написанные  ему  тексты. На митинге-реквиеме в Борисполе он назвал обязанностью власти:   «сделать всё  чтобы стали возможными (очевидно, президент хотел сказать сделать невозможными) новые трагедии».  Вероятно  он  имел  ввиду  взрывы  в  Днепропетровске ???!!!  Ха-ха-ха !!!

Украинские чиновники воруют миллиарды долларов !!!

Лидер опозиции Украины Юлия Тимошенко, обратилась в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с заявлением о расследования фактов коррупции и отмывания денег бандитской властью Виктора Януковича.

Юлия Тимошенко подписала заявление в FATF - /это международная организация, которая занимается борьбой с отмыванием грязных денег/, и соответственно в прокуратуры нескольких европейских стран с просьбой разобраться с той массовой коррупцией, которая происходит с украинским бюджетом конкретными украинскими высшими должностными лицами. После воровства деньги перекачиваются фиктивным предприятиям, а затем оседают на оффшорных счетах компаний тех же украинских чиновников.

В заявлении Тимошенко, в частности, речь идет о приватизации компании «Укртелеком», о приобретении так называемых «вышек Бойка» (морские газодобывающие буровые платформы, в коррупционном приобретении которых обвиняется  министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко)  … и о других аналогичных резонансных сделках стоимостью в десятки миллиардов долларов.

P.S.:  Украина находилась в «черном» списке FATF с 2002 по 2004 год и затем в 2010 году снова попала в него как страна, которая недостаточно борется с отмыванием денег.
Сторінки:
1
2
3
4
6
попередня
наступна