хочу сюда!
 

Тетяна

38 лет, стрелец, познакомится с парнем в возрасте 30-57 лет

Революция 1-3 мая(часть2)

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                  

     Декларація № 1  про конституційні права Народу України   
Ми – Народ України, як основний суб'єкт конституційного права і володар найвищої влади у справедливій державі, з метою нашого порятунку та реалізації положень статті 5 Конституції України, проголошуємо ці права та зобов’язуємо всі органи державної влади поважати їх.

Стаття 1. Найвища влада в Україні належить Народу. 

  а) тільки воля Народу - громадян України, вільно виявлена у легітимний спосіб, є юридичною підставою для встановлення в Україні конституційного (суспільного) ладу, який формується шляхом прийняття необхідних конституційних законів.

  б) волю Народу виявляють відкрито шляхом поіменного голосування (особистим розбірливим підписом на бюлетені) його представники - конституційні виборці, кількість яких не обмежується, але вимоги до них встановлюються конституційним законом.
  в) тільки конституційні виборці від імені Народу мають право приймати та змінювати (вдосконалювати) однозначно і чітко зрозумілі - витлумачені (роз'яснені) конституційні закони, кодексом (повним зібранням) яких є конституція України.

  г) владу від імені Народу в мирний час здійснюють обрані Народом вищі органи державної влади: Парламент, Верховний суд, Уряд, Військова влада і Контролююча влада (Генеральна прокуратура). 

  д) на час війни чи запровадження надзвичайного стану на всій території України здійснення влади регулюється конституційним законом, який делегує владу Народу і всю вищу державну владу - Військовій Раді.

Стаття 2.  Для здійснення найвищої влади Народ має конституційні права:

  а) формувати обрану Народом владу – вищі та місцеві органи державної влади в Україні - шляхом справедливих виборів за правилами, встановленими конституційним законом.  

  б) знати, що робить обрана Народом влада та як вона виконує свої обов’язки, встановлені конституційним законом. Влада зобов’язана звітуватися перед Народом що кварталу.

  в) щороку проводити референдуми про довіру вищим і місцевим органам державної влади:  в разі виявлення недовіри керівники цих органів влади звільняються з посад.

  г) шляхом референдуму затверджувати граничний розмір зарплати і пенсій для чиновників обраної Народом влади та їх граничну кількість у державі в залежності від доходів державного бюджету.

  д) шляхом референдуму затверджувати правила формування видаткової частини державного бюджету України - встановлювати граничні відсотки по видах бюджетних витрат у залежності від фактичних доходів бюджету;  граничний розмір податків для громадян, мінімальний розмір зарплати, пенсій та інших соціальних виплат для громадян.

Стаття 3.  Право Народу на референдум за вимогою. 

 а) Народ має право, а влада зобов'язана провести всенародний конституційний референдум з будь - якого питання :

 -  на письмову вимогу 1% Конституційних Виборців чи виборців, якщо склад конституційних виборців ще не сформовано;  

 -  на вимогу керівника вищого органу державної влади у тому числі з метою врегулювання конституційного спору між ними;. 

 б) Місцевий референдум за вимогою Народу проводиться на письмову вимогу жителів столиці, обласного центру чи іншого населеного пункту  якщо вимогу підписали не менше 1 %  жителів цього населеного пункту.

 в) Порядок проведення референдуму регулюється актами конституційного законодавства.

Стаття 4.  Гарантії і порядок забезпечення конституційних прав Народу.

 а) Свідомі і законослухняні громадяни України  - конституційні виборці, мають право придбати без дозволу влади (в порядку визначеному законом) довгоствольну нарізну неавтоматичну зброю і тримати її вдома для захисту свого життя, житла, власності, суверенітету і державності  України а також конституційних прав у випадках, передбачених пунктом д) цієї статті.;
 б) Народ України має право без дозволу влади збиратися мирно в знак протесту проти порушення владою своїх конституційних та інших прав, проводити мітинги, демонстрації і вуличні походи. Організатори акцій за 3 дні до їх проведення зобов'язані письмово повідомити органи місцевої влади з метою вжиття додаткових заходів для забезпечення громадського порядку, безпеки і дотримання правил дорожнього руху. Не вимагається повідомлення на проведення мирних зборів чи акцій протесту, якщо кількість присутніх там осіб не перевищує 500. 
 в) Народ має право сформулювати свої вимоги у письмовій формі, збирати під ними підписи і вимагати від влади задоволення вимог. Влада зобов'язана у розумний строк їх розглянути, усунути порушення прав Народу і покарати винних.  
 г) В разі відмови влади виконати його письмові законні вимоги, Народ має право на  застосування виваженої сили  -  мирну революцію з метою заставити владу оголосити про складення нею своїх повноважень і проведення перевиборів влади.
 д) Народ має право на збройну революцію в наступних випадках: 
- спроби влади блокувати чи розігнати мирні демонстрації Народу шляхом застосування водометних пушок чи сльозоточивих газів;
спроби влади чинити будь - який збройний опір мирній демонстрації чи вуличному походу громадян.
порушення чи заперечення обраною владою права Народу на конституційний референдум;   
- захоплення чи спроби узурпації обраної влади силою, чи шляхом фальсифікацій виборів  (обману виборців), вчиненої особою, групою осіб,   політичною партією чи будь - яким об’єднанням громадян; 
- концентрації - захоплення всієї обраної влади вищим органом державної влади чи спроба такої.
 Стаття 5. Відповідальність за порушення цього закону.                                                                                                                                   Вчинення представником влади дій, описаних у абзацах пункту д) статті 4 цього закону – це найтяжчий злочин проти держави і Народу. За це встановлюється кримінальна відповідальність - позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією всієї власності та позбавленням конституційних привілеїв.

 Відповідність міжнародним угодам України

 цей документ повністю відповідає декларації Генеральної Ассамблеї ООН 

 від 24.10.1970 р.  "Про принципи міжнародного права." 

 Юридичні наслідки прийняття цього документу:       декларація вступає в силу з моменту опублікування.

 Цю декларацію рекомендується приймати усним голосуванням під-час мирних зібрань. Громадяни можуть додатково засвідчити юридичний факт її прийняття своїми підписами на листівці з текстом цієї декларації. Вітається її прийняття - затвердження рішеннями сесій обласних та міських рад.  Верховній Раді забороняється приймати закон про вибори і зміни до Конституції. Стаття 72 Конституції України 1996р втрачає юридичну силу в частині вимоги збору 3 млн підписів. Конституція України та інше законодавство України діє тільки в межах, які не суперечать цій декларації. Прийняття декларації є юридичною підставою для прийняття Меморандуму про утворення Революційної Народної Ради - альтернативи Верховній Раді. 

                ------------------------------------------------------------------------------------

2

Комментарии