хочу сюда!
 

Лида

35 лет, водолей, познакомится с парнем в возрасте 36-43 лет

Заметки с меткой «реферат»

“Атомна Енергетика України”

1.Загальна характеристика.

Україна має потужний промисловий комплекс, для роботи якого потрібна електроенергія, оскільки це невід’ємна частка без якої його розвиток значно гальмується, а подекуди взагалі неможливий. Зараз, для того, щоб вийти з економічної кризи, варто звернути увагу на енергетику, яка відіграє в житті країни не останню роль. Вона, як і більшість галузей промисловості потерпає від кризи. І не варто закривати на це очі, оскільки майбутнє України та її незалежність повністю залежать від енергетики.

Основа електроенергетики країни – Об’єднана Енергетична Система (ОЕС), яка здійснює централізоване електрозабезпечення споживачів. ОЕС взаємодіє з енергетичними системами суміжних країн та забезпечує експорт та імпорт електроенергії.

В міру обставин, які склалися на даний момент головне базове навантаження в енергопроблемі несуть АЕС. Це зумовлено тим, що більшість ТЕС простоюють по причині відсутності палива. Централізоване виробництво електроенергії в ОЕС виконують 14 ТЕС, 8 ГЕС та 4 АЕС, які входять до складу Національної Атомної Енергогенеруючої Компанії (НАЕК) “Енергоатом”. Кількість АЕС становила п’ять, але в результаті виведення з експлуатації 15 грудня 2000 року ЧАЕС їхня кількість скоротилася до чотирьох.

2.Атомні електростанції.

 1. Загальний технічний стан.

Зараз в Україні діють 4 АЕС (Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південно – українська. В експлуатації на АЕС України 13 енергоблоків із встановленою потужністю – 11848 мВТ. За 2000 рік АЕС України було відпущено товарної продукції на суму 5,5 млрд. грн. Реально, станом на 1 січня 1999 роком виробництво електроенергії на АЕС України зросло на 7,4%. В 2000 році було відпущено 77405 млн, кВТ/год е/е.

Співвідношення встановленої потужності з об’ємом виробництва е/е на АЕС України складає 26% до 44%. На 11 енергоблоках АЕС України встановлено реактори серії ВВЕГ – 1000 і на двох енергоблоках реактори серії ВВЕГ – 440, які за технічними характеристиками схожі до закордонних реакторів PWR.Проектний термін їх експлуатації 30 років. Через 10 – 20 років майже всі АЕС України відпрацюють свій термін.

З 1986 року на АЕС України здійснюється комплекс технічних заходів, спрямованих на підвищення безпеки та надійності ядерних енергоблоків. Досить велика кількість тепломеханічного та електротехнічного обладнання (від 2 до 5 одиниць на блок) вимагає заміни внаслідок закінчення терміну їх експлуатації. У зв’язку з високою вартістю заміни обладнання (близько 25 – 30 млн. доларів США для реакторного і турбінного відділень одного блока ВВЕТ – 1000) і відсутністю на Україні його виробника, вживаються заходи щодо продовження терміну служби обладнання. Це зумовлює необхідність збільшення виробітку електроенергії за рахунок підвищення якості виконання робіт і ефективності управління. Окрім того, на ситуацію, що склалася, суттєво впливають фінансові труднощі. Значні складнощі в роботі АЕС за останні роки викликані залежністю від імпорту ядерного палива (імпортується на 100% з-закордону). На 2001 рік всі 13 енергоблоків забезпечені паливом. Палива було поставлено на суму 210 млн. доларів США, на даний момент НАЕК “Енергоатом” сплатила за нього 180 млн. дол. США. Суму, яка залишилась планується сплатити до кінця 1-го кварталу 2001 року.

Великим недоліком залишається відсутність необхідної інфраструктури для забезпечення надійної і безпечної роботи АЕС, включаючи наукову та інженерну підтримку їх експлуатації, забезпечення запасними частинами, змінним обладнанням та матеріалами вітчизняного виробника, економічно доцільну систему паливо – забезпечення, заховання відпрацьованих ядерних паливних збірок і РАВ (радіоактивних відходів), особливо тих, що містять довго-живучі радіоактивні елементи.

Для забезпечення необхідного рівня безпо еки при експлуатації АЕС та створення умов для підвищення ефективності роботи АЕС в єдиній системі енергопостачання народного господарства і населення держави створенНАЕК “Енергоатом”.

Враховуючи виняткову важливість надійного функціонування АЕС, їх значний внесок в загальне виробництво е/е, існуючий дефіцит органічного палива в Україні необхідним є комплекс заходів щодо:

 • - підвищення безпеки функціонування енергоблоків;

 • - підвищення потужності діючих АЕС за рахунок їх модернізації;

 • - завершення будівництва енергоблоків №4 Рівненської та №2 Хмельницької АЕС з реактором ВВЕР – 1000, що можливо здійснити при наявності необхідних коштів;

 • - вирішення питання надійного та економічного забезпечення атомної енергетики ядерним паливом;

 • - вирішення питання про спорудження термінових сховищ ВЯП;

 • - вирішення проблеми надійного та безпечного зберігання РАВ;

Чи можна використовувати українські АЕС більш ефективно? На думку ген. Директора “Атомаудит” Н.Штейнберга, підвищення коефіцієнту використання встановленої потужності українських АЕС до проектного значення у 80% дозволило б виробляти значно більшу кількість е/е, стільки ж, скільки будуть виробляти блоки на ХАЕС і РАЕС після затвердження їх будівництва.

 1. Паливо – забезпечення.

Головна проблема паливо – забезпечення АЕС криється в тому, що 100% паливних збірок доводиться імпортувати з Росії, тобто існує цілковита енергетична залежність в цьому питанні. Для забезпечення надійної роботи АЕС України і запобігання зупинки енергоблоків через непередбачені обставини при забезпеченні свіжим ядерним паливом, доцільно було створити державний запас свіжого ядерного палива.

Оскільки в Україні існує 5 підприємств по видобуванню і переробці уранової руди та деяких інших компонентів для виготовлення яд. палива, то для підвищення енергетичної безпеки держави бажано створити основні елементи власного яд. паливного циклу (ЯПЦ). Однак за нинішньої економічної кризи доводиться вести мову про створення в найближчому майбутньому лише виробництва власних тепловиділяючих збірок.

Проте при цьому повинна бути доведена економічна ефективність створення відповідного підприємства продуктивністю біля 300 т урану в рік. Доцільно при цьому розглянути можливість кооперування в його спорудженні з Чехією, Болгарією, Словаччиною й Угорщиною, що експлуатують АЕС радянської конструкції і відчувають ті ж труднощі, що й Україна.

Але найбільш реальним може стати розвиток тих ланок створення паливних збірок для реакторів ВВЕР, для яких в Україні існують об’єктивні передумови: власна урано - видобувна промисловість, запаси якісних цирконієвих руд, металургійний потенціал. Розвиток цих компонентів та їх залучення у виробництво паливних збірок дозволить знизити вартість поставок яд. палива для АЕС та істотно скоротити валютні витрати. Найбільш актуальним з економічної та політичної точок зору є створення власних сховищ ВЯП. Таке сховище введене у дію 2000 року на Запорізькій АЕС.

Необхідно форсувати будівництво аналогічних сховищ на інших АЕС. Це не тільки дозволить щорічно заощаджувати біля 100 млн. доларів США, але й забезпечити енергетичну незалежність України.

3. Капітальне будівництво.

Що стосується капітального будівництва, та його стан в електроенергетичній галузі внаслідок нестачі коштів є критичним. Через нестачу коштів стримуються темпи проведення будівельно-монтажних робіт, закупівлі обладнання та матеріалів, виконання проектних робіт.

Але незважаючи на важкий фінансовий стан, за рахунок власних коштів енергопідприємств споруджувались лінії електропередач, теплові мережі реконструювались теплові станції, тривало будівництво житла та об’єктів соціальної сфери.

Перспективне капітальне будівництво в енергетиці, враховуючи специфіку галузі, має плануватися на довгостроковий період, Сьогодні воно визначається програмами розвитку країни та енергетики, в тому числі Програмою “Україна – 2010” і Національною енергетичною програмою (НЕП) України до 2010 року.

На сьогодні стало очевидним, що прогнози споживання електроенергії, які були покладені в основу діючої НЕП, суттєво завищені і потребують корегування. Відповідні оцінки змін тенденцій електроспоживання на перспективу виконувались вітчизняними та зарубіжними організаціями з застосуванням різних методик та підходів.

Великі розбіжності в оцінках попиту дозволяють розробляти лише орієнтовані плани капіталовкладень в галузь. Однак вони підтверджують те, що встановлені потужності існуючих електростанцій здатні забезпечити потреби країн до 2010 року.

Орієнтовно, розвиток е/е країни планується використати у два етапи:

 1. 1999-2003 р.р

 2. 2003-2010 р.р

Так, до пріоритетних напрямків розвитку енергетики до 2003 року включені (крім інших, які стосуються ТЕЦ, ТЕС і ГЕС):

 • введення в дію енергоблоків високого ступеня готовності (№2 Хмельницької, №4 Рівненської АЕС);

 • реконструкція та модернізація діючих енергоблоків АЕС з метою підвищення їх надійності і безпечності;

 • створення програми продовження експлуатації енергоблоків з реакторами ВВЕР – 1000 та ВВЕР – 440 на 10-20 років та реалізація її першочергових заходів;

 • створення власного виробництва яд. палива;

 • організація виробництва обладнання для атомно-енергетичного комплексу;

 • створення інфраструктури поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим яд. паливом;

 • збереження обсягів експорту електроенергії;

А також, серед інших, до пріоритетних напрямків з 2004 до 2010 р.р включені:

 • введення в експлуатацію, за умов достатнього фінансування, двох енергоблоків середнього ступеня готовності (№3 та №4 ХАЕС);

 • вибір нового типу реакторів для України та підготовка до перспективного будівництва АЕС;

 • підготовка до зняття з експлуатації енергоблоків з реактором ВВЕР;

Весь комплекс заходів перспективного будівництва на першому етапі, який триватиме до 2005 року, має бути спрямоване на завершення будівництва і реконструкції об’єктів високого та середнього ступенів готовності. До числа цих заходів відноситься завершення будівництва енергоблоків (№2 ХАЕС і №4 РАЕС).

За оцінками фахівців Міненерго, обсяг необхідних капіталовкладень для обумовленого вище розвитку електроенергетики до 2010 року, складає 47 млрд. дол. США, в тому числі на розвиток традиційної енергетики – 35 млрд. дол. США, атомної енергетики і промисловості – 12 млрд. дол. США.

За умови економічної нестабільності держава повинна брати участь в інвестуванні енергетики, як галузі з високою фондоємністю та тривалим інвестиційним циклом. У зв’язку з цим, доцільним є наступний розділ коштів за джерелами фінансування:

 • - для об’єктів традиційної енергетики :

50% - державний бюджет;

20% - власні кошти підприємств

30% - інші джерела;

 • - атомної енергетики та промисловості:

60% - державний бюджет;

40% - власні кошти;

Однак виходячи з економічної ситуації, що склалася, вірогідність одержання коштів з державного бюджету в необхідній кількості є сумнівною. Тому Міненерго працювало над питанням збільшення частки власних та залучених коштів на фінансування розвитку електроенергетики та відповідного скорочення частки держбюджету. Доцільно також розглянути питання щодо накопичення інвестиційних коштів та за рахунок відповідного збільшення тарифів на електричну та теплову енергію.

4.Екологічний стан.

 1. Екологія та АЕС

Екологічний стан об’єктів атомної енергетики характеризується величинами газо-аерозольних викидів та рідких скидів радіоактивних речовин.

Стан радіаційного захисту на АЕС характеризується рівнем опромінення персоналу. Дані по індивідуальних та колективних дозах опромінення є основними показниками рівня оптимізації радіаційного захисту робітників. Середні індивідуальні дози опромінення персоналу АЕС України не перевищують гранично – допустимих рівнів і мають загальну тенденцію до зниження. За показниками доз опромінення такі АЕС, як ЗАЕС, РАЕС, ХАЕС можуть конкурувати з закордонними. Однак Пд.-Українській АЕС слід вжити заходів щодо зниження індивідуальних доз опромінення. Що ж до величини викидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище атомних станцій України, то на сьогодні вони не перевищують гранично – допустимих.

 1. Радіоактивні відходи та переробка їх.

Україна входить до першої десятки країн світу з виробництва е/е на АЕС і є однією з провідних країн з видобутку та переробки уранових руд. При наявності розвинутої атомної промисловості вона внаслідок розпаду СРСР практично втратила інфраструктуру поводження з РАВ: проектні та технологічні інститути, заводи з переробки ВЯП, виробничі потужності, які забезпечували обладнанням, апаратурою, тощо, без чого не можливе нормальне функціонування основного виробництва.

Крім цього, в Україні відсутні ефективні технології поводження з РАВ, такі як сортування, спалення, цементування, плавлення та ін.

На території України знаходиться понад 5 тис. підприємств, організацій і закладів, які виробляють, застосовують, перевозять і зберігають РАВ, джерела іонізуючих випромінювань і таким чином здійснюють відповідальне поводження з РАВ. Основні об’єкти накопичення та зберігання РАВ – це АЕС, підприємства урано-переробної промисловості, спец комбінати державного об’єднання “Радон”.

У загальному балансі РАВ, які утворюються в результаті господарської діяльності, 97 – 98% припадає на атомну енергетику та промисловість. Річний приріст обсягів залежить від багатьох експлуатаційних показників, однак в середньому на всіх АЕС України за рік утворюється близько 6 тис. куб. м твердих РАВ і біля 2,7 тис. куб. м рідких РАВ. Крім РАВ, що зберігаються на АЕС, атомна промисловість має РАВ активністю біля 1000 Кюрі у вигляді сховищ Східного гірничо-збагачувального комбінату та Придніпровського хімзаводу, які розташовані на площі 1,6 тис. га.

Ситуація, що склалася в ядерно-промисловому комплексі України з накопиченням РАВ і відсутність будь яких помітних практичних напрацювань в галузі переробки, транспортування та зберігання РАВ, примусила Державний комітет України з використання ядерної енергії на початку 90 років розробити і реалізувати комплекс першочергових невідкладних заходів з метою підготовки до створення підгалузі поводження з РАВ для вирішення внутрішньо – відомчих і міжнаціональних проблем поводження з РАВ. З цією метою на замовлення вже неіснуючого Державкоматому було виконано концептуальний і техніко-економічний аналіз ситуації, що склалася з РАВ в країні, визначені та економічно обґрунтовані основні напрямки створення галузі поводження з РАВ для ядерно-енергетичного і промислового комплексу України.

Основний стратегічний напрямок Державної програми – це створення централізованої системи із збирання, переробки, зберігання, транспортування та поховання РАВ. Реалізація цієї стратегії передбачається шляхом будівництва Центрального підприємства з переробки РАВ, будівництва тимчасових сховищ та об’єктів з поховання РАВ, контейнерів для їх пакування та транспортних засобів для перевезення. На сьогодні ведуться перед проектні роботи з будівництва Центрального підприємства переробки РАВ та комплексу “Вектор”, на якому планується довгострокове зберігання та поховання РАВ.

Згідно з Міжнародними правилами ВЯП має повертатися до країни-виробника (Росія), де з нього вилучать всі корисні елементи, а рештки повертаються до країни споживача (Україна). Через відсутність власного сховища в Україні було досягнуто міждержавної угоди, за якою ВЯП зберігалося у Красноярську – 47. Вартість такої послуги складала біля 300 дол. за 1 кг урану, що становить біля 25% світового рівня тарифів.

У січні 1999 року було введено заборону на розміщення ВЯП на території Красноярського краю і проголошено про необхідність підвищення до світового рівня тарифів на складування і переробку відходів. Це, а також інші чинники, призвели до необхідності вишукувати можливості збереження ВЯП на території України. Для цього передбачається спорудження сухих сховищ при атомних електростанціях і спорудження центрального сухого сховища в Чорнобильській зоні.

На сьогоднішній день в експлуатацію введені ВЯП на ЗАЕС. Планується встановити 380 контейнерів, термін зберігання в яких складатиме 50 років. Вартість поховання ВЯП в металево – бетонних контейнерах оцінюється в 50 дол. за кілограм урану.

5. Українське ядерне товариство.

Винятково важливими завданнями є робота з громадськістю та засобами масової інформації, інформативно видавнича діяльність. Від якості вирішення цих завдань залежить ставлення найширших верств населення до ядерної енергетики, а також – її майбутнє.

З цією метою в квітні 1993 року було створено Українське ядерне товариство (УКР ЯТ), основна діяльність якого спрямована на вирішення наступних проблем:

 • роботу з молоддю, студентами, учнями;

 • роботу з громадськістю та засобами масової інформації;

 • інформативно – видавничу діяльність;

 • встановлення міжнародних контактів та зміцнення міжнародного співробітництва;

 • допомога у вирішенні екологічних питань яд. енергетики;

Серед форм роботи Українського ядерного товариства:

 • традиційні конференції “Молодь в ядерній енергетиці”;

 • щорічні семінари “Екологічний моніторинг АЕС”;

 • регулярний випуск “Вісника УКР ЯТ”;

 • видання російською мовою інформативного бюлетеня Європейського ядерного товариства “NUCLEUS”;

 • видання науково-технічного збірника “Радіаційна та екологічна безпека підприємств ЯПЦ”;

 • чисельні спеціальні видання;

 • робота прес-клубу “Енергія”;

 • проведення круглих столів, в тому числі виїзних, та прес-конференцій;

 • лекції та загально – освітні виступи по радіо та телебаченню;

 • робочі зустрічі з політиками та екологами;

 • спільні заходи з інформаційними центрами АЕС;

 • робота секцій культури та жіночі секції при УКР ЯТ та інші;

Українське ядерне товариство увійшло до Координаційної Ради ядерних товариств країн СНД (КР ЯТ СНД), а також є національним представником в агентстві NucNet.
Рефераты в городе Житомир

Назва · f1Баланс ВАТ «Житомир-Авто» за 1998 року Таблиця 2
1 АКТИВКодНа початок рокуНа кінець року1
Основні засоби та інші поза оборотні активиОсновні засоби: залишкова вартість1 059 995 855
7знос113 117
… «Цікаві та історичні місця, цікав місця України, цікаві … Реферат: Облік зовнішньоекономічної діяльності - …
  Реферат по предмету "Экология" ЕО-23 Перевірила: Коцюба І
  Г
  Житомир 2011 Зміст 1
  Попередня стадія експертизи 2
  Аналітична стадія експертизи 5 2
  Житомир, Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001
  – с
  4-30
  Підготуйте реферат “Історія лінгводидактики і сучасні пробле-ми навчання мови”
  4 9
  Використовуючи поданий нижче матеріал, розкажіть про Облік імпортних операцій на умовах давальницької сировини
  Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової продукції
  Рідне місто Житомир - шкільний твір українською … Рекомендовані для використання в раціонах дієтичного харчування осіб, що контролюють масу тіла, як додаткове джерело біологічно активних речовин, які сприяють поліпшенню метаболізму, стимуляції моторно Житомир, бесплатная печатная карта походження слова назви приватні садиби природа промисли путівник реферат Географія · Сайт для споживачів природного газу / 104
  ua Реферат Житомирська область МАПА ЖИТОМИРА: карта м
  Житомир з вулицями - … · Файл PDF Житомир – столиця Української Народної Республіки У грудні 1917 року загострилися відносини Української Народної Республіки з Всеросійською Радою Народних Комісарів на чолі з Леніним
  Житомирська область: фізико-географічний опис
  Реферат Історія Житомирщини | Мій Житомир Цікаві та історичні місця України, історичні місця та пам'ятки, замки, оборонні фортеці, культові споруди, палаци, дворянські маєтки, пам'ятки архітектури, пам’ятники, парки, заповідники, цікаві місця України, куди ви Герб Житомира: Прапор Житомира Рефераты, дипломные, курсовые работы на заказ для Реферат
  В кожній країні є міста – немовби обереги національної історії та культури
  Міста, що виросли на історичних перехрестях
  цілком заслужено ми називаємо і стародавній Житомир
  Рефераты Житомир — Написание Реферата на Заказ Ціни | Замовити диплом, курсові на замовлення, … Країна: Україна Житомир, вул
  Фещенко-Чопівського, 2 Зробити замовлення Ви можете за допомогою форми, або надіслити листа за адресою: inform_zentr@bigmir
  net - Реферат, диплом, курсова робота можуть бути виконані Перепишу Конспект Реферат від руки якісно і швидко
  Будь-яка тема: економіка, право, журналістика, література, атомна фізика, вища м Реферат: "Житомирська область – економічний … Коростень — Вікіпедія Житомир — Вікіпедія Адреси лабораторних центрів в Україні — Здати … Країна: Україна
   Перші Всеукраїнські змагання фахівців діагностики газопроводів (відео) Долучайтеся до створення додатку для смартфонів 104 Mobile Погляд на місто Житомир очима журналістів УТ походження слова назви приватні садиби природа промисли путівник реферат Каталог рефератов
   Українські реферати : банк … Житомир - Детско-юношеские спортивные школы Житомира
   ДЮСШ
   Каталог статей ЖЖ - Журнал Житомир инфо, новости Житомира, новини На початку 17 століття був проведений ряд робіт з перебудови храму, у результаті чого він ледве не розколовся навпіл
   Місто ЖИТОМИР: видатні місця й сторонні враження … 10 відомих людей - Житомир
   today Житомир…У назві цього древньго українського міста символічно переплилися слова «жито» і «мир», слова, які втілюють одвічне прагнення людини до … Скачать реферат на тему Бердичів та Житомир у … Історія Житомира - ukraine-in
   ua
   РЕФЕРАТ - napyaterky
   blogspot
   com Автошколы Житомира | Курсы вождения | Школы … "Житомир" - презентація з географії Район: Житомирська міська рада Кучерук О
   А
   Самостійна робота студентів з методики
    Деякі результати вилучено История Житомира | Житомир
   Реферат
   Центр - м Житомир
   В області - 23 райони, 9 міст, у т
   ч
   4 обласного підпорядкування, 45 селищ міського типу і 1631 сільські населені пункти
   Територію області перетинають залізничні Історія Житомира: Житомир у витоків Незалежності … Географія Полнотекстовый поиск рефератов 2
   7gb на русском и украинском языках
   Поиск по базе репетиторов
   Список образовательных заведений Украины
   Житомир: культурно-історична спадщина
   Реферат – … 10 відомих людей, які народилися на Житомирщині (ФОТО) / Суспільство / Новини : Житомир
   today Регіон: Житомирська область Письменники житомирщини реферат :: Instructor … Увага до Бердичева та житомирського Полісся такого велетня думки і праці, як Іван Франко, - явище, з одного боку гідне подиву, з іншого-цілком пояснимо
   Розташований на перехресті велелюдних трактів, Бердичів зазнав Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови … Історія Житомира - легенди та міфи / Статьи / Пресс … Житомир найкрасивіший восени, коли спалахують багрянцем насадження лісопаркової зони, що з’єднує центр міста з його околицями
   Реферат - Житомирська область
   31 (Житомир, Бердичів, Коростень, Новоград-Волинський), 46 селищ міського типу і 1635 сільських населених пунктів
   Обласний центр - місто Житомир поділено на два Бердичів та Житомир у творчості Івана Франка Оголошення не активне - знайдіть схожі оголошення в розділі Освіта / Спорт в Житомир
   Курсова, диплом, контрольна, реферат Архів: Курсова, диплом, контрольна, реферат - Освіта Екологічна експертиза Житомирської області - реферат Житомир — одне з найстаріших міст України, адміністративний, економічний і культурний Житомир упоминается в числе самых больших городов Литовского княжества
   Город становится типичной средневековой крепостью
   Zhytomyr - Житомир The Town Where I Live - Місто, у якому я живу The Most Beautiful Place on earth - Найкрасивіше місце на землі Заказать реферат, дипломную или курсовую работу в Житомире можно с помощью нашего сайта
   Все работы будут написаны
   ДипСервис / Города / Житомир
   Referat pro zhitomir by Vanessa Tracy - Issuu Регіон: Житомирська область Історія
    Походження назви
    Є дві, абсолютно різні теорії про походження назви міста: перша версія наполягає на тому, що місто веде свою назву від того, що древлянська столиця була побудована суціль з дерева, а міські стіни Житомир
    Услуги по написанию рефератов от лучших преподавателей! Напишу реферат любой сложности, украинский или русский язык, наличие иллюстраций зависит от пожеланий заказчика
    Так же РЕФЕРАТ - Визначення необоротних активів
    Поняття … Компанія "Інформ-центр"
    Реферати, курсові роботи Курсовые Житомир — Заказать Курсовую Работу Презентация на тему "Житомир" до уроку з географії З 25 травня 2016 року призначено прискорений електропоїзд Житомир-Київ
    Відправлення по буднях о 5
    45
    по неділях - о 17
    55
   РЕФЕРАТ Визначення необоротних активів
   Поняття про основні засоби, їх класифікація ті оцінки
   Організація синтетичного і аналітичного обліку основних засобів ЗМІСТ 1
   Визначення необоротних активів 2
    Реферат: Житомир: архітектурне різноманіття - … История Житомира : История : Житомир - … Фізико-географічний опис житомирської області: Реферат Реферат: "Баланс ВАТ " Житомир-Авто " за 1998 рік" Житомир - Історія Житомира - легенди та міфи
    Каталог статей ЖЖ - Журнал Житомир инфо, новости Житомира, новини Компанія «Ліктрави»
    Лікарські рослини
    Лікувальні … Реферат: Підготувала: Чернова Галина Реферат : Бердичів та Житомир у творчості Івана Франка
    Увага до Бердичева та житомирського Полісся такого велетня думки і праці, як Іван Франко, - явище, з одного боку гідне подиву, з іншого -цілком пояснимо
    Реферати, курсові, дипломні роботи, Житомир В 1240 году Житомир подвергся нападению бесчисленных орд хана Батыя
    Город был полностью разорен и разрушен, мирные жители убиты или попали в рабство
    Район: Коростенський район Походження · *Пункти (кабінети), які мають право відповідно до чинного законодавства України надавати послуги під знаками для товарів і послуг «Сінево», з використанням технологій, інструментарію і матеріалів Сінево, в тому Михайлівський монастир
    Михайлівський собор у … Детско-юношеские спортивные школы Житомира
   Житомир
   Услуги по написанию курсовых работ от лучших преподавателей! Заказывайте прямо сейчас! Напишу якісний реферат, курсову та …
  Житомир, ул
  Киевская, 20, 2-ой этаж (здание Укртелекома) Телефон: (068) 044-9900: 8 недель що пропонують через платну смс скачати реферат Диплом в кредит у государства Реферат География лісостеповій частині Житомирської області переважає тип місцевості вододільних слабо- добре дренованих лесових рівнин долинах річок долинно-зандрові типи місцевостей подекуди ро
  реферат про житомир >>>ЖМИ СЮДА<<< реферат про житомир Шахты математика 8 класс решение задач с помощью Заказать диплом, курсовые на заказ, заказать дипломную работу, реферат, контрольную в Киеве
  Муніципальне загальноосвітній заклад гімназія № 7 Реферат з історії на тему: Підготувала В 1240 році Житомир, як і інші міста Київської Русі - загальної колиски трьох братніх народів - руського, українського і беларуського, зазнав нападу багаточисельних орд хана Батия
  Герб Коростеня: Прапор Коростеня Корольов Сергій Павлович 12
  01
  1907, Житомир — 14
  01
  1966, Москва Учений і конструктор, організатор ракетної та космічної програм СРСР, засновник практичної космонавтики, член Академії наук СРСР Українська література реферат, курсова, дипломна робіт українською безплатно
  Бердичеві на Житомирщині у сім ї службовця
  (Житомир)
  373 Modern Ukrainian Writers (Сучасні українські письменники)
  Після Третього поділу Польщі (1795 р
  ) переважна частина території області увійшла до складу Волинської губернії, центром якої з 1804 року став Житомир
  Источник dommodels.ru

Все для студентов по экономике

Блог для студентов экономического факультета.

Студенческий форум. Помощь студентам

Внимание, студентов!!! :)
Хочу рассказать Вам про Студенческий форум г.Чернигов "Помощь студентам"

- На нашем форуме выложено более 10 000 тыс. готовых контрольных работ, рефератов, курсовых, которые можно скачать бесплатно!
- Каждый форумчанин может выложить свою работу (курсач, реферат и т.д.) для бесплатного скачивания или опубликовать её для продажиmoney.

А также, наши высококвалифицированные специалисты могут бесплатно помочь в поиске реферата или просто инфы по предмету. Для этого нужно создать запрос (тему) в соответствующем разделе форума ;) А если ты студент Черниговского вуза? тадЫ просто заходи пообщаться, для тебя у нас всегда проводятся акции !!!Жми сюда -------------------------->>>>>http://botan.com.ua/
 money Провинциальные цены. Курсач от 120 грн.money

Пройдемся по профессиям.....

                                Привет всем.Помогите!Не откажите,пожалуйста.

        Всего лишь прошу проголосовать.Ребенку в школе необходимо создать проект "Выбор профессии".Все как-будто бы элементарно.Если бы не одно НО.Необходим соц.опрос.Ну где ему ходить,интересоваться,время терять....Если я могу помочь ему благодоря Вам!!!!!!!!!!!!Просто кликните на ту профессию,которая для Вас ближе всего,самая приемлимая,если даже в рейтинге  нет именно той,что у Вас.Спасибо Вам большое!!!!!!!!!!Заранее благодарна!


6%, 5 голосов

4%, 3 голоса

1%, 1 голос

13%, 11 голосов

15%, 12 голосов

13%, 11 голосов

9%, 7 голосов

9%, 7 голосов

17%, 14 голосов

13%, 11 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Преступления против авторских прав

Плагиат в Интернете и борьба с ним
Плагиат в научной среде и в учебных заведениях стал весьма серьезной проблемой. Практика заимствования чужих текстов при написании рефератов, дипломных работ и даже диссертаций получила слишком широкое распространение. Причина состоит не только в падении студенческих нравов, но главным образом в прогрессе информационных технологий, которые предельно облегчили лентяям использование метода copy-paste. Однако благодаря IT стала также возможной и эффективная борьба с плагиаторами.
 
Однажды коллега предложил заведующему кафедрой информационных технологий Финансовой академии при правительстве РФ, профессору, д.э.н. Дмитрию Чистову в соавторстве переиздать одну из его старых книг. Профессор не возражал. Когда же обновленная книга была опубликована, разразился скандал. Профессора Чистова, автора монографии, обвинили... в плагиате. Оказывается, соавтор использовал в новом издании не только старую версию книги, но и еще один источник информации -- книгу третьего автора, который в свое время «переписал своими словами» труд профессора! Разбирательство отняло у облыжно обвиненного Дмитрия Чистова массу времени и нервов.

«Проблема состоит в расплывчатости понятия «плагиат». С юридической точки зрения плагиатом считается прямое заимствование текста, а вот заимствование тем, сюжетов, научных идей плагиатом не считается. Часто приходится слышать о некой норме, что повтор десяти слов без изменения порядка их следования расценивается как плагиат. Таким образом, получается, если взять фразу, выражающую определенную авторскую идею, и, например, предварить ее некоторым словом-отрицанием, мы получаем, что новый автор высказывает прямо противоположную идею, но его можно обвинить в плагиате, поскольку после слова-отрицания можно насчитать последовательность из десяти неизмененных слов. С другой стороны, если взять ту же фразу, и, не меняя ее смысла, заменить пару слов синонимами или поменять порядок слов, то это уже не плагиат», -- говорит поневоле вникнувший в проблему г-н Чистов.

В студенческой среде вопрос о том, что считать, а что не считать плагиатом, не дебатируется. Один из самых популярных сайтов с размещенной на нем коллекцией работ посетило -- с понятной целью -- уж более 6 млн человек. Следующий по количеству посещений сайт насчитывает аудиторию около 3 млн. При этом из 2 млн рефератов, размещенных в Рунете, уникальными являются только 150 тыс. работ, утверждают специалисты компании «Софтинформ».

«Очень часто, практически на каждой сессии, на моем столе оказывались абсолютно одинаковые авторские работы, скачанные из Интернета, хотя авторскими их назвать можно только условно. Я и сам, погруженный целиком в работу по профессии, в студенческие годы искал в Интернете готовые рефераты и курсовые, чтобы сэкономить время и не попасть под горячую руку декана», -- делится заместитель директора -- начальник службы информационных программ телевидения ГТРК «Алания», а в прошлом преподаватель факультета журналистики Северо-Осетинского государственного университета Тимур Кусов.

По мнению старшего преподавателя МГТУ им.Баумана Александра Павельева, обнаружить плагиат в студенческих работах не составляет труда, но из-за сложной системы пересдачи курсовых проектов приходится закрывать на это глаза и вместо двойки ставить «удовлетворительно». «Хотя неудовлетворительные оценки по-прежнему являются самым действенным методом борьбы с плагиатом», -- считает г-н Павельев.

В 2006 году в борьбу с плагиатом вступила компания «Форексис», разработавшая систему «Антиплагиат». Студенты вздрогнули. Теперь на выяснение того, что было списано, а главное, откуда, преподавателю не нужно тратить много времени. Программа мгновенно проверяет работу, выдает в процентном соотношении количество оригинального и списанного текста и источник заимствования. «Антиплагиат», по словам представителей компании «Форексис», получил одобрение Высшей аттестационной комиссии.

Однако плагиаторы быстро нанесли ответный удар. Некто, именующий себя Георгием Жуковым, создал и распространил программу «Антиплагиат Killer», которая путем формальной обработки текстов позволяла обмануть «искусственный разум» сервиса. Жуков оказался человеком идейным. По его словам, главной целью было не просто обмануть систему проверки, а продемонстрировать неэффективную трату государственных средств. Автор «Антиплагиат Killer» почему-то считает ответственным за это ВАК, но исполнительный директор компании «Форексис» Юрий Чехович сообщил, что закупка системы «Антиплагиат» для ВАК была осуществлена за счет Российского фонда фундаментальных исследований. Получить комментарий ВАК не удалось.

К «Антиплагиату» действительно есть претензии. Форум на сайте системы содержит немало критических замечаний преподавателей. Ведущий специалист экспертной системы «Гуманитарий» Вячеслав Мустакимов даже отправил запрос в Федеральное агентство по образованию РФ и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки о целесообразности внедрения недоработанного продукта в вузах РФ. Ответ из агентства был получен следующий: «В рамках федеральных целевых программ в 2006--2007 годах «Рособразование» не проводило открытых конкурсов на создание или использование системы «Антиплагиат» для подведомственных органов образования Российской Федерации».

В июне 2007 года на рынке борьбы с плагиатом появилась еще одна система аналогичного назначения -- PlagiatInform от компании «Софтинформ». С ней Георгию Жукову справиться не удалось («Софтинформ» предоставил свой продукт в распоряжение Жукова для тестирования).

По мнению Юрия Чеховича, PlagiatInform серьезно уступает «Антиплагиату»: «Во-первых, они гораздо медленнее обрабатывают тексты, во-вторых, у нас принципиально разные способы пополнения базы. PlagiatInform пополняет свою базу за счет дисков с рефератами, купленных на «Горбушке». Происхождения документа в PlagiatInform никто отследить не может». Создатели PlagiatInform утверждают обратное: «Специалистами компании «Софтинформ» ведется постоянный мониторинг ведущих коллекций рефератов в Интернете. Каждый попадающий в базу источник проверяется на наличие, а также на соответствие заявленной теме. Таким образом удается избежать наличия в базе сомнительных текстов, а также рекламного мусора». Говорить о качестве «Антиплагиата» представитель «Софтинформ» не стал.

На данный момент обе системы имеют в числе своих клиентов по нескольку десятков вузов РФ и продолжают бороться за лидерство на рынке. Георгий Жуков, сделавший попытку «открыть глаза ВАКу» на некачественный продукт, скрылся в неизвестном направлении: уже больше полугода не обновлялся ни сайт, ни сам «Антиплагиат Killer», который после ряда внесенных изменений в «Антиплагиат» утратил способность помогать плагиаторам.

Скачав из Интернета небольшой отрывок из курсовой работы, мы подвергли его обработке с помощью «Антиплагиат Killer». На исправление, а фактически на переписывание текста в 3 тыс. знаков потребовалось около 20 минут. Не помогло. Результат при проверке «Антиплагиатом» -- 87% заимствований. После еще получаса работы удалось добиться результата «37% списано». При проверке этого же текста в системе PlagiatInform аналогичный показатель составил 40%. Еще 50 минут работы над текстом с целью изменить его форму -- и обе системы признали его оригинальным. Подсчеты показывают, что на такое бессмысленное переписывание среднего реферата объемом 20 страниц (около 70 тыс. знаков) уйдет около 11 часов, и при этом обе системы установят, что 30--40% текста украдено. Такая игра с преподавателем не стоит свеч. Проще написать работу самостоятельно.