хочу сюда!
 

Оксана

46 лет, весы, познакомится с парнем в возрасте 45-53 лет

Нова секретна iнструкцiя

Новая секретная инструкция МВД, СБУ и ГПУ разрешает лезть в ваш дом без судьи и прокурора


Правоохоронним органам надано право таємно проникати у помешкання будь-якого українця без рiшення суду.

Якщо, прийшовши додому, ви раптом зауважили, що у вашому помешканнi речi не на своєму мiсцi, не поспiшайте грiшити на квартирних злодiїв - цiлком можливо, що ви стали "об'єктом", стосовно якого проводяться "негласнi слiдчi дiї".

Так, цими днями стало вiдомо про секретну iнструкцiю, яку вже пiдписали Служба безпеки, Генпрокуратура, Мiнiстерство внутрiшнiх справ i Державна прикордонна служба.

Цей документ, зокрема, "благословляє" оперативникiв на таємне проникнення в житло громадян, зняття даних з особистого
комп'ютера, прихований аудiо- i вiдеоконтроль, перегляд, вилучення кореспонденцiї або накладення арешту на неї. Крiм того, допускається контроль дзвiнкiв, SMS, MMS, листування в iнтернетi i навiть така специфiчна дiя, як "отримання зразкiв матерiалiв або сировини в публiчно недоступних мiсцях для проведення порiвняльного аналiзу".

Усе це нова iнструкцiя дозволяє робити правоохоронним органам стосовно будь-якого громадянина України. Отож якщо у старому кримiнально-процесуальному кодексi було чiтко сказано, що особисте життя i таємниця листування громадян охороняються законом, а пiдслуховування, обшуки та вiдеоспостереження дозволенi винятково за санкцiєю суду, то сьогоднi кожен з нас може стати жертвою так званих негласних слiдчих дiй, а нашi домiвки перетворитися на прохiдний двiр для спецслужб усiх
мастей.

Усi цi нововведення влада пояснює нiбито необхiднiстю ефективнiшої боротьби iз важкими злочинами та протидiєю загрозам
нацiональнiй безпецi. Однак чимало експертiв вважають такi дiї прямим порушенням Конституцiї України та передбачають новий етап полювання на опозицiонерiв та ширення мiлiцейського свавiлля.

Докладнiше про це ми розмовляємо сьогоднi з народним депутатом вiд Партiї регiонiв, колишнiм суддею Володимиром Олiйником та народним депутатом вiд об'єднаної опозицiї генерал-лейтенантом мiлiцiї Геннадiєм Москалем.

- Отже, що насправдi криється за формулюванням "негласнi слiдчi дiї"? Чи правда, що для їх проведеня не потрiбна постанова суду?

В. Олiйник: - Так, це правда. Негласнi оперативнi слiдчi дiї застосовуються тодi, коли публiчно зiбрати докази неможливо. Проводити їх уповноваженi прокурори i слiдчi прокуратури, органiв внутрiшнiх справ, Служби безпеки, податкової служби.

Силовики можуть почати такi дiї з дозволу слiдчого суддi або iнiцiювати їх, якщо ситуацiя пов'язана iз врятуванням життя людей, запобiганням тяжкому злочину. А ось процедура обшуку не змiнилася -- її можна проводити лише пiсля постанови суду. А сам обшук проводиться у вашiй присутностi та iз залученням свiдкiв. Тобто ця норма нiкуди не зникла, i її в жодному разi не замiнила
процедура так званих негласних слiдчих дiй. 

Г. Москаль: - Та з обшуком все зрозумiло. Але мова не про обшук, а, власне, про порядок проведення негласних слiдчих дiй. Негласне проникнення передбачає присутнiсть у вашiй квартирi лише оперативних працiвникiв. А вони вже можуть там робити, що забажають, - навiть пiдкинути вам якiсь "речдоки" на кшталт зброї чи наркотикiв.

Взагалi, є чiтко прописана конституцiйна норма про те, що житло громадян недоторканне. Тому, згiдно з Основним Законом, будь-яке проникнення у житло може здiйснюватися лише у формi обшуку за рiшенням суду.

Уявiть собi ситуацiю: хлопцi iз оперативної служби СБУ, МВС чи податкової мiлiцiї можуть за вашої вiдсутностi проникнути у вашу квартиру чи будинок, переглянути вашi особистi речi, залiзти у ваш комп'ютер, зняти з нього всю iнформацiю, прочитати усi вашi iнтимнi щоденники, листи тощо. I при цьому ще й щось поцуплять з вашої хати - дорогi речi, грошi, ювелiрнi вироби. Такi випадки бували не раз. Причому мiлiцiя крала пiд час санкцiонованих обшукiв! А уявiть собi, у яких масштабах вона крастиме, коли проникатиме у помешкання негласно.

А якщо ви i помiтите пiсля такого "негласного проникнення", що у вас зникли грошi чи якiсь коштовностi, то нiчого i нiкому ви
довести не зможете. Так, ви напишете заяву у мiлiцiю, що вас обiкрали, i мiлiцiя удасть, що шукає злодiїв. Звiсно, мiж собою працiвники мiлiцiї завжди розберуться, i нiхто нiкого не здасть. От i все. Це такий собi єзуїтський метод грубого та безцеремонного втручання у життя громадян.

- На вашу думку, цю iнструкцiю можна трактувати як порушення прав людини, гарантованих Констутитуцiєю?

- Це порушення не лише Конституцiї, а й морально-етичних прав. Бо хтось брудними руками порпатиметься у вашiй бiлизнi, особистому листуваннi, нотатках... Всi ж ми люди, i всi ми маємо якiсь свої маленькi таємницi. I, напевно, усiм нам найменше хотiлося б довiрити їх людям з мiлiцiї.

- А як таке проникнення вiдбувається з технiчного погляду?

Г. Москаль: - А як у квартиру залазять злодiї? Ось так само залазитимуть тепер i мiлiцiонери. Для цього у них є вiдповiднi
технiчнi служби, якi мають повний арсенал засобiв.

- Хто приймає рiшення про проведення негласних слiдчих дiй?

В. Олiйник: - Тут є певнi новацiї. Такi дiї проводитимуть оперативники, але за рiшенням слiдчого, прокурора, в особливих
випадках, коли йде втручання у приватне життя, - за рiшенням слiдчого суддi. Це можна вважати способом перестраховки вiд
зловживань i запровадження своєрiдного додаткового контролю.

Г. Москаль: - Ви забули сказати, що рiшення про проникнення може прийняти ще й керiвник оперативної служби. Але рiч навiть не в цьому. Адже закон про оперативно-розшукову дiяльнiсть залишився незмiнним!

Що я маю на увазi? Наприклад, прийнято рiшення вести за вами приховане вiзуальне спостереження. У якому форматi воно
повинно проводитися? Це має визначатися iнструкцiєю, де розписується дослiвно кожна хвилина i кожна дiя. Це ж стосується i
проникнення у житло - якi технiчнi засоби можна використовуватим, а якi нi? Тобто це цiлий процес, але вiн чомусь виведений за межi нового КПК. А раз його немає у КПК, то виходить, що цi дiї поза межами правового поля України. Бо що таке iнструкцiя? Це пiдзаконний акт, який регламентується певним законом. А законом якраз i не передбачено, як це все повинно вiдбуватися i чи повинно вiдбуватися взагалi.

- У свiтi передбачено таку форму проведення слiдчих дiй?

В. Олiйник: - Так, майже у всiх розвинених країнах. Звiсно, такi заходи повиннi застосовуватися тiльки у рамках розслiдування
тяжких i особливо тяжких злочинiв. Ми не можемо допустити, аби вся країна була пiд негласним наглядом. Тобто у цивiлiзованому свiтi ця норма дiє лише щодо тих осiб, якi загрожують нацiональнiй безпецi, -- терористiв, особливо небезпечних
кримiнальних злочинцiв, агентiв iноземних розвiдок тощо.

Г. Москаль: - Але ж у нас це насправдi нiяк не регламентується! Де це виписано? Нiде! Тому завтра вас можуть нiбито запiдозрити у у педофiлiї чи геронтофiлiї й на цiй пiдставi проведуть у вашiй хатi негласний "шмон". Хоча насправдi мотиви у них будуть зовсiм iншi - наприклад, комусь ваша квартира сподобалася. А потiм їм доводьте, що ви традицiйної орiєнтацiї, що маєте дружину та коханку i що ви не гвалтували чужих дiтей.

Є й iншi варiанти. Якщо оперативна дiяльнiсть пiдконтрольна прокуратурi, яка ще бодай теоретично може перевiрити правомiрнiсть порушення проти вас оперативно-розшукової справи, то контррозвiдувальна дiяльнiсть не пiдлягає жоднiй перевiрцi. Тому вас при потребi можуть легко запiдозрити в роботi на парагвайську розвiдку i на цiй пiдставi господарювати у вас
вдома. А ви й не вiдатимете, що є "шпигуном".

Сфабрикувати це елементарно. Пiдiйде до вас на вулицi iноземець i запитає, як потрапити на таку-то вулицю. Ви йому щось
пояснюватимете. Усе це зафiксує зовнiшнє спостереження - ось вам i мотиви для заведення справи. I такi справи тепер можуть масово фабрикуватися проти будь-кого.

- Кому i як можна буде поскаржитися громадянину, якщо вiн вважає, що до нього неправомiрно були застосованi негласнi слiдчi дiї?

В. Олiйник: - Якщо вашi права були обмеженi внаслiдок таких дiй i виявилося, що ви не причетнi до злочину, то обов'язково прокурор не пiзнiше як через рiк повiдомляє вас i вашого захисника, що такi дiї щодо вас було вчинено. Вiдтак ви матимете можливiсть перевiрити, чи це втручання було здiйснене з порушенням закону, i, в разi чого, висунути претензiї. Ранiше такого не було. Люди знали, що за ними стежили, проте нiхто їм про це не говорив прямо. А тепер це обов'язкок прокурора. I якщо вiн вас не повiдомив, то будуть усi пiдстави порушити кримiнальну справу за фактом зловживання службовим становищем або неналежне виконання обов'язкiв.

Г. Москаль: -- Та це все одно, що якби корова, яка йде на забiй, подала скаргу на директора м'ясокомбiнату. Адже, згiдно з чинним
закону про оперативно-розшукову дiяльнiсть, справа, якщо вона не набула продовження, знищується через пiвроку. Ось вам i ситуацiя: до вашого помешкання таємно проникли, скачали якусь iнтимну iнформацiю, щось поцупили i через рiк вам повiдомляють, що у вас було негласне проникнення у житло. Ви, звiсно ж, обурюєтесь i намагаєтесь оскаржити цi дiї в судi. Але що ви там зможете довести, коли ваша справа вже давно знищена? Нiчого.

- В iнструкцiї йдеться про те, що негласнi дiї можна проводити навiть стосовно тих осiб, якi не є пiдозрюваними, але мають
важливу iнформацiю. Про кого йдеться?


В. Олiйник: - Йдеться про тих, хто не причетний до того чи iншого серйозного злочину, але володiє iнформацiєю, яка може iстотно допомогти слiдству. Якщо ця людина з рiзних причин не хоче надати цю iнформацiю, то до неї можуть застосувати такi дiї.

Г. Москаль: - Це означає, що зайти можуть до кожного, навiть не фабрикуючи нiяких пiдозр. Тобто це дуже гарна зброя влади, наприклад, для боротьби з полiтичними опонентами. СБУ може будь-кого запiдозрити у симпатiях до опозицiї i завтра, коли вас не буде вдома, влаштувати у вашiй квартирi тихе полювання за "важливою iнформацiєю". Насправдi це законодавство спрямоване проти опозицiйних полiтикiв, громадських дiячiв, журналiстiв.

- Наскiльки iмовiрний витiк конфiденцiйної iнформацiї, зiбраної пiд час негласного проникнення? Чи може вона потiм
використовуватися як компромат для шантажу?


В. Олiйник: - Не може, бо данi, зiбранi внаслiдок таких дiй, є засекреченими.

Г. Москаль: - Не смiшiть мене. Для цього все i робиться. СБУ має кiлька зареєстрованих через свою резидентуру в Росiї сайтiв,
через якi i зливає компромат. Громадянам, якi потерпiли вiд такої дискредитацiї, у цiй ситуацiї насправдi неможливо щось довести чи оскаржити.

- Що б ви порадили людям, якi помiтили у своєму помешканнi ознаки негласного проникнення?

Г. Москаль: - Писати скаргу в жек. Звiсно, жартую. Тут, власне кажучи, нiчого неможливо вдiяти.

Юрiй ГРИЦИК
9

Комментарии

129.12.12, 22:27

Це повний піпець.

  229.12.12, 23:19

  Потрібно поставити датчик руху і підключити до нього корабельний " ревун"

   329.12.12, 23:37Ответ на 2 от DES Line

   Потрібно поставити датчик руху і підключити до нього корабельний " ревун"Фільм " Сам вдома" як посібник треба вивчити

    429.12.12, 23:48Ответ на 3 от vov4ik126

    Таке було в м. Севастополі. Моряк один поставив і пійшов у море. Заліз злодій....Інхфаркта мікарда ....

     529.12.12, 23:52Ответ на 4 от DES Line

     http://www.expres.ua/news/2012/12/29/79629

      630.12.12, 00:07Ответ на 5 от vov4ik126

       730.12.12, 06:23

       мочити на вході, все одно загибель

        830.12.12, 07:00

        ничего страшного. Как говорит один из собеседников, так делают и в развитых странах. Значит мы все пакращили а теперь еще и станем как в развитых

         930.12.12, 07:00Ответ на 5 от vov4ik126

         успокойся не сердись береги нервы для борьбы. Ты нам нужон

          1030.12.12, 07:42Ответ на 8 от Poroshenko

          ничего страшного. Как говорит один из собеседников, так делают и в развитых странах. Значит мы все пакращили а теперь еще и станем как в развитыхЭто говорит не простой собеседник. Это говорит тушка из прошлого созыва

           Страницы:
           1
           2
           3
           предыдущая
           следующая